<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
 <s id="0">
  <w id="0.1">[</w>
  <w id="0.2">713</w>
  <w id="0.3">]</w>
  <w id="0.4">VMY</w>
</s>
 <s id="1">
  <w id="1.1">Hoe</w>
  <w id="1.2">om</w>
  <w id="1.3">'</w>
  <w id="1.4">n</w>
  <w id="1.5">gids</w>
  <w id="1.6">in</w>
  <w id="1.7">Outlook</w>
  <w id="1.8">2010</w>
  <w id="1.9">te</w>
  <w id="1.10">argiveer</w>
  <w id="1.11">en</w>
  <w id="1.12">te</w>
  <w id="1.13">rugsteun</w>
  <w id="1.14">?</w>
</s>
 <s id="2">
  <w id="2.1">Laai</w>
  <w id="2.2">monitering</w>
  <w id="2.3">stelsels</w>
  <w id="2.4">-</w>
  <w id="2.5">Straightpoint</w>
</s>
 <s id="3">
  <w id="3.1">Megan</w>
  <w id="3.2">baie</w>
  <w id="3.3">mooi</w>
  <w id="3.4">metgesel</w>
  <w id="3.5">in</w>
  <w id="3.6">Barcelona</w>
</s>
 <s id="4">
  <w id="4.1">Besoek</w>
  <w id="4.2">Lotto</w>
  <w id="4.3">Dominator</w>
  <w id="4.4">Amptelike</w>
  <w id="4.5">Webwerf</w>
</s>
 <s id="5">
  <w id="5.1">Dooie</w>
  <w id="5.2">mense</w>
  <w id="5.3">loop</w>
  <w id="5.4">nie</w>
</s>
 <p id="p6">
 <s id="6.1">
  <w id="6.1.1">Deur</w>
  <w id="6.1.2">homself</w>
  <w id="6.1.3">,</w>
  <w id="6.1.4">BPH</w>
  <w id="6.1.5">is</w>
  <w id="6.1.6">nie</w>
  <w id="6.1.7">'</w>
  <w id="6.1.8">n</w>
  <w id="6.1.9">ernstige</w>
  <w id="6.1.10">toestand</w>
  <w id="6.1.11">nie</w>
  <w id="6.1.12">,</w>
  <w id="6.1.13">tensy</w>
  <w id="6.1.14">die</w>
  <w id="6.1.15">simptome</w>
  <w id="6.1.16">is</w>
  <w id="6.1.17">so</w>
  <w id="6.1.18">lastig</w>
  <w id="6.1.19">dat</w>
  <w id="6.1.20">jy</w>
  <w id="6.1.21">nie</w>
  <w id="6.1.22">kan</w>
  <w id="6.1.23">geniet</w>
  <w id="6.1.24">die</w>
  <w id="6.1.25">lewe</w>
  <w id="6.1.26">.</w>
</s>
 <s id="6.2">
  <w id="6.2.1">Maar</w>
  <w id="6.2.2">BPH</w>
  <w id="6.2.3">kan</w>
  <w id="6.2.4">lei</w>
  <w id="6.2.5">tot</w>
  <w id="6.2.6">ernstige</w>
  <w id="6.2.7">probleme</w>
  <w id="6.2.8">.</w>
</s>
 <s id="6.3">
  <w id="6.3.1">Een</w>
  <w id="6.3.2">probleem</w>
  <w id="6.3.3">is</w>
  <w id="6.3.4">urienweginfeksies</w>
  <w id="6.3.5">.</w>
</s>
 <s id="6.4">
  <w id="6.4.1">Sedert</w>