# en/wiki0.tr-en.xml.gz
# tr/wiki0.tr-en.xml.gz


(src)="1"> Standard Chinese , also known as Mandarin , Putonghua and Guoyu , is a standard language that is the sole official language of both China and Taiwan , and also one of the four official languages of Singapore .
(trg)="1"> Ancak genelde Mandarin daha dar anlamıyla Çin ve Tayvan ' da resmî dil olarak kullanılan Standart Çince ' ye ( 普通话 , Putonghua / 国语 , Guoyu ) işaret eder .

(src)="2"> However , all of these standard dialects were probably unknown outside the educated elite ; even among the elite , pronunciations may have been very different , as the unifying factor of all Chinese dialects , Classical Chinese , was a written standard , not a spoken one .
(trg)="2"> Ancak tüm bu lehçeler eğitimli seçkin kesim dışında belki de hiç bilinmiyordu ; hatta seçkin kişiler arasında bile okunuşları çok fazla değişkenlik gösterebiliyordu ; çünkü Klasik Çince olarak adlandırılan standartlar sadece yazılı bir standart idi ; ancak konuşulan o değildi .

(src)="3"> The Ming Dynasty ( 1368 1644 – ) and the Qing Dynasty ( 1644 1912 – ) began to use the term " guānhuà " ( 官话 / 官話 ) , or " official speech " , to refer to the speech used at the courts .
(trg)="3"> Ming Hükümdarlığı ve ( 1368 – 1644 ) ve Qing Hükümdarlığı ( 1644 – 1912 ) mahkemelerde kullanılan dili tarif etmek için , " resmi dil " yani guānhuà ( 官话 ) terimini kullanmaya başladılar .

(src)="4"> The term " Mandarin " is borrowed directly from Portuguese .
(trg)="4"> Mandarin terimi ise direk olarak Portekizce ' den gelmektedir .

(src)="5"> * Gaskins , S. ( 2006 ) .
(trg)="5"> * Hann , John H. ( 2003 ) .

(src)="6"> In the females , the crown is duller and yellower .
(trg)="6"> Erkekler , rengarenk bir taç yamasına sahiptir .

(src)="7"> Jacksonville is the largest city by population in the U.S. state of Florida , and the largest city by area in the contiguous United States .
(trg)="7"> Jacksonville , Florida , ABD ' nin güneydoğusundaki Florida eyaletinin nüfus bakımından en büyük şehri ve tüm ABD ' nin 13. kalabalık şehridir .

(src)="8"> The St. Johns River divides the city .
(trg)="8"> Şehir " St John Nehri " kenarında konumlanmıştır .

(src)="9"> There are four municipalities that have retained their own governments since consolidation ; these are Baldwin and the three Jacksonville Beaches towns of Atlantic Beach , Neptune Beach , and Jacksonville Beach .
(trg)="9"> Bu konsolide şehre dahil olan Atlas Okyanusu kıyısında bulunan " Jacksonville Beaches " adlı yaz tatili sahil kasabaları ( Atlantic Beach , Neptune Beach ve Jacksonville Beach ) için alt belediyeler ihdas edilmiştir .

(src)="10"> The University of North Florida ( UNF ) , opened in 1972 , is a public institution and a member of the State University System of Florida .
(trg)="10"> Şehirde bulunan devlet üniversitenin adı UNF " Kuzey Florida Universitesi "`dır ve kampusü şehrin güney doğusundadır.

(src)="11"> He has three sons which he names Gün ( Sun ) , Ay ( Moon ) and Yıldız ( Star ) .
(trg)="11"> Oğuz Han ’ ın ikinci ( göksel ) eşinden olan üç oğlu ve onlardan türeyen boylar .

(src)="12"> = = References = = * Zaloga , Steven J. , James Grandsen ( 1984 ) .
(trg)="12"> = = Referanslar = = * Zaloga , Steven J. , James Grandsen ( 1984 ) .

(src)="13"> " Soviet Tanks and Combat Vehicles of World War Two " , London : Arms and Armour Press .
(trg)="13"> " Soviet Tanks and Combat Vehicles of World War Two " , London : Arms and Armour Press .

(src)="14"> ISBN 0-85368-606-8 .
(trg)="14"> ISBN 0-85368-606-8 .

(src)="15"> It is the only surviving member of the family Antilocapridae .
(trg)="15"> Bu yüzden yalnız başına Antilocapridae adlı ayrı bir familyaya konulur .

(src)="16"> Fish and Wildlife Service .
(trg)="16"> Fish & Wildlife Service ( engl .

(src)="17"> Francisco Solano López Carrillo ( 24 July 1827 1 March 1870 – ) was president of Paraguay from 1862 until his death in 1870 .
(trg)="17"> Francisco Solano López ( 24 Temmuz 1827 - 1 Mart 1870 ) , Carlos Antonio Lopez ' in büyük oğluydu .

(src)="18"> Bölücekova is a village in the District of Göynük , Bolu Province , Turkey .
(trg)="18"> Bölücekova , Bolu ilinin Göynük ilçesine bağlı bir köydür .

(src)="19"> Ikarus is a bus manufacturer based in Budapest , Hungary .
(trg)="19"> Ikarus , merkezi Budapeşte , Macaristan olan bir otobüs üreticisi .

(src)="20"> Mitchell graduated from Booker T. Washington High School for the Performing and Visual Arts , a public magnet school .
(trg)="20"> Kolejlerin gelip gençlerin performanslarını izlediği Booker T. Washington High School for The Performing and Visual Arts isimli sanat lisesine girdi .

(src)="21"> = = Career = = Mitchell worked for six years in Dallas Theater Center and a year at Encore Theater .
(trg)="21"> Dallas Tiyatro Merkezi ’ nde ( Dallas Theater Center ) 6 yıl çalışan Mitchell , Theater ’ s Encore Company ’ de bir yıl çalıştı .

(src)="22"> In the last year of his reign , he co-ruled with his son Herennius Etruscus until they were both killed in the Battle of Abritus .
(trg)="22"> Saltanatının son yılında , her ikisinin de öldürüldüğü Abrittus Savaşı ' na kadar oğlu Herennius Etruscus ile müşterek imparatorluk yapmıştır .

(src)="23"> The Senate then recognized Decius as Emperor , giving him the attribute " Traianus " as a reference to the good emperor Trajan .
(trg)="23"> Senato tarafından İmparator olarak tanınan Decius ' a iyi imparatorlardan Trajan ' a istinaden Emperor , " Traianus " sıfatı verildi .

(src)="24"> But Valerian , well aware of the dangers and difficulties attaching to the office at such a time , declined the responsibility .
(trg)="24"> Ancak Valerian , bir zamanlar ofise bağlı olduğundan azalan sorumluluklardan dolayı tehlike ve zorlukların zamanında farkına vardı .

(src)="25"> The invasion of the Goths and Decius ' death put an end to the abortive attempt .
(trg)="25"> Gotların işgali ve Decius ' un ölümü bu beyhude denemeyi sonlandırdı .

(src)="26"> The Goths then moved to attack " Philippopolis " ( modern Plovdiv ) , which fell into their hands .
(trg)="26"> Ardından Gotlar korkunç bir acımasızlıkla ele geçirdikleri " Philippopolis " e ( modern Plovdiv ) saldırdılar ve fethettiler .

(src)="27"> Jordanes records that Decius ' son Herennius Etruscus was killed by an arrow early in the battle , and to cheer his men Decius exclaimed , " Let no one mourn ; the death of one soldier is not a great loss to the republic .
(trg)="27"> Jordanes ' in kayıtlarına göre , Decius ' un oğlu Herennius Etruscus savaşın henüz başında bir okla vurularak öldürüldüğünde Decius , adamlarına bağırarak " kimsenin yas tutmasına izin vermeyin ; bir askerin ölümü cumhuriyet için önemli bir kayıp değildir " demişti .

(src)="28"> Semih Kaplanoğlu ( born 1963 ) is a Turkish playwright , film director and producer .
(trg)="28"> Semih Kaplanoğlu , ( d . 1963 , İzmir ) Türk senarist , yönetmen .

(src)="29"> Kálmán had more success in presenting his ideas , however , while visiting Stanley F. Schmidt at the NASA Ames Research Center in 1960 .
(trg)="29"> Fikirlerini NASA Ames Araştırma Merkezi ' ndeki Stanley Schmidt ' e anlatmakta daha başarılı olmuş ve bunun sayesinde Kalman filtreleri Apollo Programı ' nda kullanılmıştır .

(src)="30"> He is a foreign member of the Hungarian , French , and Russian Academies of Science .
(trg)="30"> Ayrıca Macar , Fransız ve Rus Bilimler Akademileri ' nin de yabancı üyesidir .

(src)="31"> His mother was Herennia Cupressenia Etruscilla , a Roman lady of an important senatorial family .
(trg)="31"> Annesi Herennia Etruscilla , senatoryal aileden gelen önemli bir Romalı kadındı .

(src)="32"> Herennius was very close to his father and accompanied him in 248 , as a military tribune , when Decius was appointed by Philip the Arab to deal with the revolt of Pacatianus in the Danube frontier .
(trg)="32"> Herennius babasına çok yakındı ve 248 yılında Decius Arap Philip tarafından Tuna sınırındaki Pacatianus isyanını bastırmak için tayin edildiğinde askeri sulh hakimi ona eşlik etti .

(src)="33"> In Rome , Herennius was declared heir to the throne and received the title of " princeps iuventutis " ( prince of youth ) .
(trg)="33"> Roma ' da Herennius tahtın varisi olarak ilan edildi ve " princeps iuventutis " ( gençliğin prensi ) ünvanını aldı .

(src)="34"> At the beginning of 251 , Decius elevated Herennius to the title of " Augustus " making him his co-emperor .
(trg)="34"> 251 yılı başlarında Decius , Herennius ' a " Augustus " ünvanı verdi ve onu müşterek imparator yaptı .

(src)="35"> The father and son , now joint rulers , then embarked in an expedition against king Cniva of the Goths to punish the invaders for the raids .
(trg)="35"> Şimdi müşterek imparator olan Baba ve oğul , Gotların kralı Cniva ' yı akınlarından dolayı cezalandırmak üzere bir sefere giriştiler .

(src)="36"> Hostilian remained in Rome and the empress Herennia Etruscilla was named regent .
(trg)="36"> Hostilian Roma ' da kaldı ve İmparatoriçe Herennia Etruscilla saltanat vekili olarak seçildi .

(src)="37"> Cniva and his men were returning to their lands with the booty , when the Roman army encountered them .
(trg)="37"> Cniva ve adamları Roma ordusu onları karşıladığında ganimetleriyle birlikte evlerine dönüyorlardı .

(src)="38"> Showing a very sophisticated military tactic , Cniva divided his army in smaller , more manageable groups and started to push back the Romans into a marshy swamp .
(trg)="38"> Cniva çok sofistike bir askeri taktik örneği vererek , ordusunu daha küçük ve yönetilebilinir gruplara böldü ve Romalıları bir bataklığa doğru çekmeye başladı .

(src)="39"> Herennius died in battle , struck by an enemy arrow .
(trg)="39"> Herennius , çatışmada bir düşman oku tarafından vurularak öldü .

(src)="40"> Herennius and Decius were the first two emperors to be killed by a foreign army in battle .
(trg)="40"> Herennius ve Decius savaşta yabancı bir ordu tarafından her ikisi de öldürülen ilk imparatorlardır .

(src)="41"> With the news of the death of the emperors , the army proclaimed Trebonianus Gallus emperor , but in Rome they were succeeded by Hostilian , who would die shortly afterwards in an outbreak of plague .
(trg)="41"> İmparatorların ölüm haberinin ulaşmasıyla birlikte ordu Trebonianus Gallus ' u imparator ilan etti ancak Roma ' da bu imparatorların halefi kısa bir süre sonra veba salgınında ölecek olan Hostilian ' dı .

(src)="42"> Probably of senatorial family , she became regent on her son Hostilian , when Decius and Herennius were defeated and killed in the Battle of Abrittus to sink into obscurity after her husband and sons perished .
(trg)="42"> Büyük olasılıkla mensubu olduğu senatoryal aile nedeniyle kocası Decius ve oğlu Herennius ' un Abrittus savaşı nda bozguna uğramasının ardından oluşan belirsizlik sırasında diğer oğlu Hostilian ' ın saltanat vekili oldu .

(src)="43"> – 251 ) was Roman emperor in 251 .
(trg)="43"> 251 ) , 251 yılında Roma İmparatoru .

(src)="44"> Hostilian was born in Sirmium ( now Sremska Mitrovica , Serbia ) in Illyricum sometime after 230 , as the son of the future emperor Decius by his wife Herennia Cupressenia Etruscilla .
(trg)="44"> Hostilian , 230 yılından sonraki bilinmeyen bir tarihte gelecekteki imparatorlardan Decius ve karısı Herennia Etruscilla ' nın oğlu olarak doğmuştur .

(src)="45"> He was the younger brother of emperor Herennius Etruscus .
(trg)="45"> İmparator Herennius Etruscus ' un küçük kardeşidir .

(src)="46"> In the beginning of 251 , Decius elevated his son Herennius to co-emperor and Hostilian succeeded him in the title of " princeps iuventutis " ( prince of youth ) .
(trg)="46"> 251 yılı başlarında , Decius oğlu Herennius ' u müşterek imparator olarak seçti ve Hostilian onun , " princeps iuventutis " ( gençliğin prensi ) ünvanıyla halefi oldu .

(src)="47"> Hostilian remained in Rome due to his inexperience , and empress Herennia was named regent .
(trg)="47"> Hostilian tecrübesizliğinden dolayı Roma da kaldı ve İmparatoriçe Herennia saltanat vekili olarak atandı .

(src)="48"> The campaign proved to be a disaster : both Herennius and Decius died in the Battle of Abrittus and became the first two emperors to be killed by a foreign army in battle .
(trg)="48"> Sefer bir felakete neden oldu : Herennius ve Decius Abrittus muharebesi ' nde öldüler ve bir savaşta aynı anda yabancı bir ordu tarafından öldürülen ilk imparatorlar olarak tarihe geçtiler .

(src)="49"> The armies in the Danube acclaimed Trebonianus Gallus emperor , but Rome acknowledged Hostilian 's rights .
(trg)="49"> Tuna ' daki ordular Trebonianus Gallus ' u imparator ilan ettiler ancak Roma , Hostilian ' ın haklarını onayladı .

(src)="50"> Since Trebonianus was a respected general , there was fear of another civil war of succession , despite the fact that he chose to respect the will of Rome and adopted Hostilian .
(trg)="50"> Trebonianus ' un saygı duyulan bir general olduğu zamandan beri , Roma ' nın isteklerine saygı duyarak Hostilian ' ı evlatlık edinmesine rağmen yine de hilafet yüzünden bir iç savaş çıkabileceği korkusu vardı .

(src)="51"> His death opened the way for the rule of Trebonianus with his natural son Volusianus .
(trg)="51"> Erken ölümü , Trebonianus ve gerçek oğlu Volusianus ' a taht yolunu açtı .

(src)="52"> Trebonianus Gallus ( ; 206 August 253 ) – , also known as Gallus , was Roman Emperor from 251 to 253 , in a joint rule with his son Volusianus .
(trg)="52"> Gaius Vibius Trebonianus Gallus ( d . 206 - ö . Ağustos 253 ) , 251 - 253 yılları arasında , Volusianus ' la beraber müşterek Roma İmparatoru .

(src)="53"> He had two children in his marriage with Afinia Gemina Baebiana : Gaius Vibius Volusianus , later Emperor , and a daughter , Vibia Galla .
(trg)="53"> Afinia Gemina Baebiana ile olan evliliğinden daha sonra imparator olacak olan Gaius Vibius Volusianus adında bir oğlu ve Vibia Galla adında bir kızı oldu .

(src)="54"> = = Rise to power = = In June 251 , Decius and his co-emperor and son Herennius Etruscus died in the Battle of Abrittus at the hands of the Goths they were supposed to punish for raids into the empire .
(trg)="54"> Haziran 251 ' de Decius , müşterek imparator ve aynı zamanda oğlu olan Herennius Etruscus ' la birlikte Abrittus savaşı ' nda imparatorluğa yaptıkları saldırılardan dolayı cezalandırmayı planladıkları Gotların elinde öldü .

(src)="55"> Gallus did not back down from his intention to become emperor , but accepted Hostilian as co-emperor , perhaps to avoid the damage of another civil war .
(trg)="55"> Gallus imparator olma niyetinden geri adım atmadı ancak belki de yeni bir iç savaşın yıkımından kaçınmak için Hostilian ' ı müşterek imparator olarak kabul etti .

(src)="56"> Like his predecessors , Gallus did not have an easy reign .
(trg)="56"> Selefleri gibi Gallus da kolay bir saltanat sürmedi .

(src)="57"> On the Danube , Scythian tribes were once again on the loose , despite the peace treaty signed in 251 .
(trg)="57"> Tuna sınırında , Got kabileleri 251 yılında yapılan antlaşmaya rağmen bir kez daha başı bozuktular .

(src)="58"> Volusianus ( ; died August 253 ) , also known as Volusian , was a Roman Emperor from 251 to 253 .
(trg)="58"> Gaius Vibius Volusianus ( ö . Ağustos 253 ) , ( 251 - 253 ) yılları arası Roma İmparatoru .

(src)="59"> He was son to Gaius Vibius Trebonianus Gallus by his wife Afinia Gemina Baebiana .
(trg)="59"> İmparator Trebonianus Gallus ' un karısı Afinia Gemina Baebiana ' dan olan oğludur .

(src)="60"> He is known to have had a sister , Vibia Galla .
(trg)="60"> Vibia Galla adında bir kız kardeşi olduğu bilinir .

(src)="61"> The death of Decius in early June 251 led to Trebonianus Gallus ' elevation to the throne .
(trg)="61"> Decius ' un 251 yılı Haziran ayı başlarında ölümü üzerine , Trebonianus Gallus tahta seçildi .

(src)="62"> Later in 251 Hostilian died of the plague and Volusianus replaced him as Augustus and co-ruler .
(trg)="62"> 251 yılı sonlarında Hostilian vebadan ölünce Volusianus onun yerine Augustus ünvanıyla müşterek imparator oldu .

(src)="63"> Father and son were both killed in 253 by mutinous troops in Interamna .
(trg)="63"> Baba ve oğul 253 yılında isyancı birlikler tarafından Interamna ' da öldürüldü .

(src)="64"> In 251 , when Decius revived the censorship with legislative and executive powers so extensive that it practically embraced the civil authority of the emperor , Valerian was chosen censor by the Senate , though he declined to accept the post .
(trg)="64"> Valerian , 251 yılında senato tarafından Censor seçildiğinde Decius Censor ' luğun yasama ve yürütmeye ilişkin güçlerini o kadar genişletmişti ki pratikte neredeyse İmparatorun sivil otoritesini bile kapsayacak hale gelmişti .

(src)="65"> Valerian headed south but was too late : Gallus was killed by his own troops , who joined Aemilianus before Valerian arrived .
(trg)="65"> Valerian , güney cephesini tuttu ancak çok geçti ; Gallus kendi askerleri tarafından öldürüldü ve birlikleri Aemilianus gelmeden önce onun tarafına geçti .

(src)="66"> In Rome , the Senate quickly acknowledged Valerian , not only for fear of reprisals but also because he was one of their own .
(trg)="66"> Roma ' da Senato , Valerian ' ın İmparatorluğunu sadece misilleme korkusundan değil aynı zamanda kendilerinden birisi olduğundan dolayı hemen onayladı .

(src)="67"> In 259 , Valerian moved on to Edessa , but an outbreak of plague killed a critical number of legionaries , weakening the Roman position , and the town was besieged by the Persians .
(trg)="67"> 259 sonlarında , Edessa ' ya hareket etti ancak bir Hıyarcıklı veba salgını Roma ordusunun pozisyonunu zayıflatacak kadar sayıda askerin ölümüne neden oldu .

(src)="68"> Shapur used the remaining soldiers in engineering and development plans .
(trg)="68"> Shapur , kalan askerleri mühendislik ve kalkınma planları için kullandı .

(src)="69"> " Band-e Kaisar " ( Caesar 's dam ) is one of the remnants of Roman engineering located near the ancient city of Susa .
(trg)="69"> Antik Susa şehri yakınlarındaki " Band-e Kaisar " ( Sezar ' ın barajı ) , Roma mühendisliğinden baki kalan eserlerden birisidir .

(src)="70"> In all the stone carvings on Naghshe-Rostam , in Iran , Valerian is represented holding hands with Shapur I , a sign of submission .
(trg)="70"> İran ' daki Naghshe-Rostam taş oymalarında Shapur I , bir tevazu göstergesi olarak Valerian ' ın elini tutarak saygı göstermektedir .

(src)="71"> Ondrej Nepela ( 22 January 1951 2 February 1989 – ) was a Slovak figure skater who represented Czechoslovakia .
(trg)="71"> Ondrej Nepela ( 22 Ocak 1951 , Bratislava - 2 Şubat 1989 , Mannheim ) , Çekoslovakya adına yarışmış olimpiyat şampiyonu Slovak buz patencisi .

(src)="72"> Pär Fabian Lagerkvist ( 23 May 1891 – 11 July 1974 ) was a Swedish author who received the Nobel Prize in Literature in 1951 .
(trg)="72"> Pär Fabian Lagerkvist ( d . 23 Mayıs 1891 , Växjö - ö 11 Temmuz 1974 , Danderyd , Stokholm ) İsveçli yazar ve şair .

(src)="73"> As well as Vickers , Metropolitan-Cammell Carriage and Wagon — an associate company of Vickers — and Birmingham Railway Carriage and Wagon Company ( BRCW ) were contracted to produce the Valentine .
(trg)="73"> Toplamda 6,855 adet tank Vickers , Metropolitan-Cammell Carriage and Wagon ve Birmingham Railway Carriage and Wagon firmaları tarafından daha sonra da 1,420 adeti Kanada tarafında üretildi .

(src)="74"> In the Pacific , the tank was employed in limited numbers , at least until May 1945 .
(trg)="74"> Mayıs 1945 Pasifik Harekatı sırasında az sayıda Valentine tankı da görev aldı .

(src)="75"> In Soviet service the Valentine was used from the Battle of Moscow until the end of the war , mainly in second line .
(trg)="75"> Kızıl ordu tarafından kullanılan Valentine tankları Moskova Savaşı ile servise girdi ve savaşın sonuna kadar devam etti .

(src)="76"> = = Variants = = ; Valentine I ( Tank , Infantry , Mk III ) : ( 350 units produced ) : The first model of the Valentine , it was not sent out due to problems from rushed production .
(trg)="76"> = = Modelleri = = * Valentine I ( Tank , Infantry , Mk III ) ( 350 adet üretildi ) İlk üretilen Valentine tankları çabuk üretimden ötürü ortaya çıkan sorunlar dolayısıyla orduya teslim edilmedi .

(src)="77"> ; Valentine II ( Tank , Infantry , Mk III * ) : ( 700 ) : Until the Valentine name adopted in June 1941 , known as " Tank , Infantry , Mark III * " .
(trg)="77"> Renkli çizimi * Valentine II ( Tank , Infantry , Mk III * ) ( 700 adet ) Tankın AEC A190 131 beygir dizel motoru bulunuyordu .

(src)="78"> It used some Canadian and American mechanical parts and a GMC diesel engine .
(trg)="78"> Yapımında Amerikan ve Kanada mekanik parçaları kullanıldı .

(src)="79"> ; Valentine XI : An X upgraded with the OQF 75 mm gun and 210 hp version of the GMC 6004 diesel .
(trg)="79"> Renkli çizimi * Valentine XIValentine X modeline geliştirilmiş OQF 75 mm top ve 210 beygirlik GMC 6004dizel motor eklendi .

(src)="80"> The first DNA sequences were obtained in the early 1970s by academic researchers using laborious methods based on two-dimensional chromatography .
(trg)="80"> İlk DNA dizileri 1970 ' lerin başlarında üniversite araştırmacıları tarafından iki-boyutlu kromatografiye dayanan zahmetli yöntemlerle elde edilmiştir .

(src)="81"> The major landmark of RNA sequencing is the sequence of the first complete gene and the complete genome of Bacteriophage MS2 , identified and published by Walter Fiers and his coworkers at the University of Ghent ( Ghent , Belgium ) , in 1972 and 1976 .
(trg)="81"> RNA dizilemesinin en önemli aşamaları , Gent Üniversitesi ' nden ( Gent , Belçika ) Walter Fiers ve arkadaşlarının , 1972 ' de Bakteriyofaj MS2 ' ye ait bir genin , daha sonra 1976 ' da ise aynı bakteriyofajın tüm genomunun dizisi olmuştur .

(src)="82"> The concentration of the modifying chemicals is controlled to introduce on average one modification per DNA molecule .
(trg)="82"> Modifikasyon yapan kimyasalların konsantrasyonu ayarlanarak DNA molekülü başına ortalama bir modifikasyon olması sağlanır .

(src)="83"> Most sequencing approaches use an " in vitro " cloning step to amplify individual DNA molecules , because their molecular detection methods are not sensitive enough for single molecule sequencing .
(trg)="83"> Çoğu dizileme yönteminde bireysel DNA moleküllerinin çoğaltılması için bir " in vitro " klonlama adımı kullanılır , çünkü moleküler tespit yöntemleri tekil moleküllerin dizilemesine yetecek duyarlıkta değildir .

(src)="84"> Single-molecule methods , such as that developed by Stephen Quake 's laboratory ( later commercialized by Helicos ) are an exception : they use bright fluorophores and laser excitation to detect base addition events from individual DNA molecules fixed to a surface , eliminating the need for molecular amplification .
(trg)="84"> Tek molekül yöntemleri ( Stephen Quake ' in laboratuvarında geliştirilen ve daha sonra Helicos tarafından ticarileştirilen ) bir istisnadır : bu yöntemde parlak floresan boyalar ve lazer uyarımı kullanılarak bir yüzey üzerine sabitleştirilmiş bireysel DNA moleküllerindeki baz ekleme olayları tespit edilir , böylece moleküler çoğaltma gereği ortadan kalkar .

(src)="85"> In the case of MPSS , these were typically used for sequencing cDNA for measurements of gene expression levels .
(trg)="85"> MPSS durumunda , bu kısa diziler tipik olarak cDNA dizilemesinde , gen ifade düzeylerini ölçmek amacıyla kullanılıyordu .

(src)="86"> = = = Polony sequencing = = = The Polony sequencing method , developed in the laboratory of George M. Church at Harvard , was among the first next-generation sequencing systems and was used to sequence a full genome in 2005 .
(trg)="86"> = = = Poloni dizilemesi = = = Harvard ' da George Church ' ün laboratuvarında geliştirilen poloni dizilemesi , 2005 ' te tüm bir genomu dizilemek için kullanılan ilk gelecek-kuşak dizileme sistemleri arasındaydı .

(src)="87"> The technology was licensed to Agencourt Biosciences , subsequently spun out into Agencourt Personal Genomics , and eventually incorporated into the Applied Biosystems SOLiD platform , which is now owned by Life Technologies , which was recently bought by Thermo Fisher Scientific .
(trg)="87"> Bu teknoloji önce Agencourt Biosciences şirketine lisanslanmış , daha sonra ana şirketten ayrılan Agencourt Personal Genomics ' e aktarılmış ve en nihayet Applied Biosystems ' in SOLiD dizileme platformuna dahil edilmiştir .

(src)="88"> Before sequencing , the DNA is amplified by emulsion PCR .
(trg)="88"> Dizilemeden önce DNA emülsiyon PCR ile çoğaltılır .

(src)="89"> The resulting beads , each containing single copies of the same DNA molecule , are deposited on a glass slide .
(trg)="89"> Elde edilen boncukların her birinde aynı DNA ' nın kopyaları bulunmaktadır , bu boncuklar bir cam lamın üzerine yerleştirilir .

(src)="90"> However , only short sequences of DNA are determined from each DNA nanoball which makes mapping the short reads to a reference genome difficult .
(trg)="90"> Ancak , her bir DNA nanotopundan sadece kısa diziler elde edilir , bu yüzden bu kısa dizilerin bir referans genomu üzerinde haritalanması zordur .

(src)="91"> Ağızörengüney is a village in the District of Gerede , Bolu Province , Turkey .
(trg)="91"> Ağızörengüney köyü , Bolu ilinin Gerede ilçesine bağlı bir köydür .

(src)="92"> Afşartarakçı is a village in the District of Gerede , Bolu Province , Turkey .
(trg)="92"> Avşartarakçı , Bolu ilinin Gerede ilçesine bağlı bir köydür .

(src)="93"> Ahmetler is a village in the District of Gerede , Bolu Province , Turkey .
(trg)="93"> Ahmetler köyü , Bolu ilinin Gerede ilçesine bağlı bir köydür .

(src)="94"> Akbaş is a village in the District of Gerede , Bolu Province , Turkey .
(trg)="94"> Akbaş köyü , Bolu ilinin Gerede ilçesine bağlı bir köydür .

(src)="95"> Akçabey is a village in the District of Gerede , Bolu Province , Turkey .
(trg)="95"> Akçabey , Bolu ilinin Gerede ilçesine bağlı bir köydür .

(src)="96"> Akçaşehir is a village in the District of Gerede , Bolu Province , Turkey .
(trg)="96"> Akçaşehir köyü , Bolu ilinin Gerede ilçesine bağlı bir köydür .

(src)="97"> Aktaş is a village in the District of Gerede , Bolu Province , Turkey .
(trg)="97"> Aktaş köyü , Bolu ilinin Gerede ilçesine bağlı bir köydür .

(src)="98"> Aktaşkurtlar is a village in the District of Gerede , Bolu Province , Turkey .
(trg)="98"> Aktaşkurtlar köyü , Bolu ilinin Gerede ilçesine bağlı bir köydür .

(src)="99"> Asmaca is a village in the District of Gerede , Bolu Province , Turkey .
(trg)="99"> Asmaca , Bolu ilinin Gerede ilçesine bağlı bir köydür .

(src)="100"> Aşağıovacık is a village in the District of Gerede , Bolu Province , Turkey .
(trg)="100"> Aşağıovacık köyü , Bolu ilinin Gerede ilçesine bağlı bir köydür .