# el/ecb2017.xml.gz
# sl/ecb2017.xml.gz


(src)="4"> ( 4 ) Οι μηνιαίες αγορές που διενεργούνται στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων θα ανέλθουν σε 80 δισεκ. ευρώ ξεκινώντας από τον Απρίλιο .
(trg)="4859"> ( 4 ) Mesečni nakupi v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev se z aprilom povečajo na 80 milijard EUR .

(src)="9"> ( α ) να ανακαλέσει τις τρεις τριμηνιαίες ενδιάμεσες διανομές που είχαν ήδη καταβληθεί στις ΕθνΚΤ εντός του έτους , οι οποίες ανέρχονταν συνολικά σε 634 εκατ. ευρώ ,
(trg)="4500"> da prekliče tri vmesne četrtletne porazdelitve tega prihodka , ki je bil nacionalnim centralnim bankam med letom že plačan v višini 634 milijonov EUR ;

(src)="14"> + 0,1 δισεκ. ευρώ
(trg)="3"> + 0,1 milijarde EUR

(src)="15"> + 0,2 δισεκ. ευρώ
(trg)="4"> + 0,2 milijarde EUR

(src)="16"> + 0,4 δισεκ. ευρώ
(trg)="5"> + 0,4 milijarde EUR

(src)="17"> + 0,6 δισεκ. ευρώ
(trg)="6"> + 0,6 milijarde EUR

(src)="18"> + 0,8 δισεκ. ευρώ
(trg)="7"> + 0,8 milijarde EUR

(src)="19"> + 11 δισεκ. ευρώ
(trg)="8"> + 11 milijarde EUR

(src)="20"> + 15,1 δισεκ. ευρώ
(trg)="9"> + 15,1 milijarde EUR

(src)="21"> + 6,4 δισεκ. ευρώ
(trg)="10"> + 6,4 milijarde EUR

(src)="22"> 0,3 δισεκ. ευρώ
(trg)="11"> 0,3 milijarde EUR

(src)="23"> 0,6 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ
(trg)="4796"> 0,6 mrd USD

(src)="26"> 1 Αυγούστου 2018
(trg)="13"> 1. avgust 2018

(src)="27"> 1 Δεκεμβρίου 2005
(trg)="14"> 1. december 2005

(src)="29"> 1 Νοεμβρίου 2017
(trg)="15"> 1. november 2017

(src)="30"> 1 Σεπτεμβρίου 2005
(trg)="16"> 1. september 2005

(src)="32"> 1 , με ισχύ από 31ης Δεκεμβρίου 2010 .
(trg)="17"> 1 , ki je začel veljati 31. decembra 2010 .

(src)="33"> 1 , όπως τροποποιήθηκε .
(trg)="5573"> 1 , z vsemi spremembami .

(src)="35"> 1,7 δισεκ. ευρώ
(trg)="19"> 1,7 milijarde EUR

(src)="37"> 1.259,4 δισεκ. ευρώ
(trg)="20"> 1.259,4 milijarde EUR

(src)="38"> 1.265,6 δισεκ. ευρώ
(trg)="21"> 1.265,6 milijarde EUR

(src)="41"> 10 Απριλίου 2008
(trg)="24"> 10. april 2008

(src)="42"> 10 Απριλίου 2012
(trg)="25"> 10. april 2012

(src)="43"> 10 Απριλίου 2013
(trg)="26"> 10. april 2013

(src)="44"> 10 Αυγούστου 2005
(trg)="27"> 10. avgust 2005

(src)="46"> 10 Αυγούστου 2011
(trg)="23"> 10. avgust 2011

(src)="47"> 10 Δεκεμβρίου 2008
(trg)="28"> 10. december 2008

(src)="48"> 10 Δεκεμβρίου 2013
(trg)="29"> 10. december 2013

(src)="49"> 10 Δεκεμβρίου 2014
(trg)="30"> 10. december 2014

(src)="50"> 10 Ιανουαρίου 2008
(trg)="31"> 10. januar 2008

(src)="51"> 10 Ιανουαρίου 2013
(trg)="32"> 10. januar 2013

(src)="53"> 10 Ιουλίου 2007
(trg)="35"> 10. julij 2007

(src)="54"> 10 Ιουλίου 2012
(trg)="36"> 10. julij 2012

(src)="55"> 10 Ιουλίου 2013
(trg)="37"> 10. julij 2013

(src)="56"> 10 Ιουνίου 2008
(trg)="38"> 10. junij 2008

(src)="57"> 10 Ιουνίου 2009
(trg)="39"> 10. junij 2009

(src)="58"> 10 Ιουνίου 2010
(trg)="40"> 10. junij 2010

(src)="59"> 10 Ιουνίου 2014
(trg)="41"> 10. junij 2014

(src)="60"> 10 Ιουνίου 2015
(trg)="42"> 10. junij 2015

(src)="61"> 10 Μαΐου 2005
(trg)="46"> 10. maj 2005

(src)="62"> 10 Μαΐου 2006
(trg)="47"> 10. maj 2006

(src)="63"> 10 Μαΐου 2007
(trg)="48"> 10. maj 2007

(src)="64"> 10 Μαΐου 2007 ( Δουβλίνο )
(trg)="49"> 10. maj 2007 ( Dublin )

(src)="65"> 10 Μαΐου 2011
(trg)="60"> 10. maj 2011

(src)="68"> 10 Μαρτίου 2010
(trg)="59"> 10. marec 2010

(src)="70"> 10 Μαρτίου 2016
(trg)="45"> 10. marec 2016

(src)="71"> 10 Νοεμβρίου 2009
(trg)="50"> 10. november 2009

(src)="72"> 10 Νοεμβρίου 2010
(trg)="61"> 10. november 2010

(src)="74"> 10 Οκτωβρίου 2006
(trg)="52"> 10. oktober 2006

(src)="75"> 10 Οκτωβρίου 2007
(trg)="53"> 10. oktober 2007

(src)="76"> 10 Οκτωβρίου 2012
(trg)="54"> 10. oktober 2012

(src)="77"> 10 Σεπτεμβρίου 2008
(trg)="55"> 10. september 2008

(src)="78"> 10 Σεπτεμβρίου 2013
(trg)="56"> 10. september 2013

(src)="79"> 10 Σεπτεμβρίου 2014
(trg)="57"> 10. september 2014

(src)="81"> 10 Φεβρουαρίου 2010
(trg)="58"> 10. februar 2010

(src)="6201"> 10.760.652.402,58 ευρώ ) επί τον λόγο της στάθμισης της νεοεισερχόμενης ΕθνΚΤ προς τις σταθμίσεις των ΕθνΚΤ που είναι ήδη μέλη του ΕΣΚΤ , εντός της διευρυμένης κλείδας κατανομής .
(trg)="4855"> 10.760.652.402,58 EUR ) množi z razmerjem – znotraj razširjenega kapitalskega ključa – med utežjo vstopajoče nacionalne centralne banke in utežmi nacionalnih centralnih bank , ki so že članice ESCB .

(src)="85"> 102,3 δισεκ. ευρώ
(trg)="63"> 102,3 milijarde EUR

(src)="86"> 1024 / 2013 του Συμβουλίου για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων .
(trg)="5305"> 1024 / 2013 o prenosu posebnih nalog , ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij , na Evropsko centralno banko .

(src)="87"> 1060 / 2009 για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας
(trg)="5306"> 1060 / 2009 o bonitetnih agencijah

(src)="88"> 1071 / 2013 σχετικά με τη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ( ΕΚΤ / 2013 / 33 ) .
(trg)="5307"> 1071 / 2013 o bilanci stanja sektorja denarnih finančnih institucij ( ECB / 2013 / 33 ) .

(src)="89"> 1073 / 1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Μαΐου 1999 σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης ( OLAF ) και εκδόθηκε κατόπιν της απόφασης του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 10ης Ιουλίου 2003 .
(trg)="5308"> 1073 / 1999 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 1999 o preiskavah , ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam ( OLAF ) , sprejet pa je bil v odgovor na sodbo Evropskega sodišča z dne 10. julija 2003 .

(src)="90"> 1093 / 2010 σχετικά με την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής ( Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών )
(trg)="5309"> 1093 / 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa ( Evropski bančni organ )

(src)="6397"> 1093 / 2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου .
(trg)="5815"> 1093 / 2010 Evropskega parlamenta in Sveta .

(src)="92"> 11 Απριλίου 2012
(trg)="66"> 11. april 2012

(src)="93"> 11 Αυγούστου 2009
(trg)="67"> 11. avgust 2009

(src)="95"> 11 Αυγούστου 2015
(trg)="68"> 11. avgust 2015

(src)="96"> 11 Δεκεμβρίου 2007
(trg)="69"> 11. december 2007

(src)="97"> 11 Δεκεμβρίου 2012
(trg)="70"> 11. december 2012

(src)="98"> 11 Δεκεμβρίου 2013
(trg)="71"> 11. december 2013

(src)="99"> 11 Ιανουαρίου 2007
(trg)="72"> 11. januar 2007

(src)="100"> 11 Ιουλίου 2006
(trg)="76"> 11. julij 2006

(src)="101"> 11 Ιουλίου 2007
(trg)="77"> 11. julij 2007

(src)="102"> 11 Ιουλίου 2012
(trg)="78"> 11. julij 2012

(src)="103"> 11 Ιουνίου 2008
(trg)="79"> 11. junij 2008

(src)="104"> 11 Ιουνίου 2013
(trg)="80"> 11. junij 2013

(src)="105"> 11 Ιουνίου 2014
(trg)="81"> 11. junij 2014

(src)="106"> 11 Μαΐου 2005
(trg)="86"> 11. maj 2005

(src)="107"> 11 Μαΐου 2010
(trg)="96"> 11. maj 2010

(src)="108"> 11 Μαΐου 2011
(trg)="97"> 11. maj 2011

(src)="110"> 11 Μαρτίου 2009
(trg)="83"> 11. marec 2009

(src)="111"> 11 Μαρτίου 2014
(trg)="84"> 11. marec 2014

(src)="112"> 11 Μαρτίου 2015
(trg)="85"> 11. marec 2015

(src)="113"> 11 Νοεμβρίου 2008
(trg)="87"> 11. november 2008

(src)="114"> 11 Νοεμβρίου 2009
(trg)="88"> 11. november 2009

(src)="115"> 11 Νοεμβρίου 2014
(trg)="89"> 11. november 2014