# da/ecb2017.xml.gz
# ro/ecb2017.xml.gz


(src)="1"> " Anlægsaktiver under opførelse " steg med 191 mio. euro til 530 mio. euro i 2012 .
(trg)="3779"> Poziţia „ Imobilizări în curs ” a consemnat o majorare de 191 de milioane EUR , până la 530 de milioane EUR în anul 2012 .

(src)="2"> " Anlægsaktiver under opførelse " steg med 318 mio. euro til 847 mio. euro i 2013 , og skyldtes næsten udelukkende anlægsomkostninger , mens omkostninger på 76 mio. euro i forbindelse med byggegrunden blev medtaget under posten " Grunde og bygninger " .
(trg)="4038"> În cadrul acestei poziţii , categoria „ Imobilizări în curs ” a consemnat o majorare de 318 milioane EUR , până la 847 de milioane EUR , în anul 2013 , aproape în totalitate ca urmare a costurilor de construcţie , în timp ce costurile aferente amplasamentului , în valoare de 76 de milioane EUR , au fost incluse la „ Terenuri şi clădiri ” .

(src)="4"> " Catching-up " -processen vil sandsynligvis påvirke inflationen i de kommende år , da BNP pr. indbygger og prisniveauet stadig er lavere i Estland end i euroområdet .
(trg)="1834"> Este posibil ca procesul de recuperare a decalajelor să exercite un impact asupra inflaţiei în următorii ani , ţinând seama de faptul că PIB pe locuitor şi nivelul preţurilor sunt în continuare mai reduse în Estonia decât în zona euro .

(src)="5"> " De eurosedler og euromønter , som findes i folks tegnebøger , er de samme over hele euroområdet .
(trg)="3740"> „ Bancnotele şi monedele euro din portofelul oricui sunt identice în întreaga zonă euro .

(src)="4414"> " En valuta er meget mere end bare et betalingsmiddel ... en valuta er også en del af folks identitet .
(trg)="2457"> O monedă face , de asemenea , parte din identitatea oamenilor .

(src)="13"> " I dag er vi kommet et vigtigt skridt nærmere oprettelsen af en bankunion , der er et centralt element i en egentlig økonomisk og monetær union .
(trg)="3708"> „ Ziua de astăzi marchează un important pas înainte în instituirea unei uniuni bancare , element fundamental al unei uniuni economice şi monetare autentice .

(src)="15"> " På vegne af Den Europæiske Centralbanks styrelsesråd , hilser jeg denne yderligere udvidelse af euroområdet velkommen .
(trg)="3647"> „ În numele Consiliului guvernatorilor Băncii Centrale Europene , salut această nouă extindere a zonei euro .

(src)="20"> ( år )
(trg)="6"> ( ani )

(src)="21"> + 0,1 mia. euro
(trg)="8"> + 0,1 miliarde EUR

(src)="22"> + 0,2 mia. euro
(trg)="9"> + 0,2 miliarde EUR

(src)="23"> + 0,4 mia. euro
(trg)="10"> + 0,4 miliarde EUR

(src)="24"> + 0,6 mia. euro
(trg)="11"> + 0,6 miliarde EUR

(src)="25"> + 0,8 mia. euro
(trg)="12"> + 0,8 miliarde EUR

(src)="26"> + 11 mia. euro
(trg)="13"> + 11 miliarde EUR

(src)="27"> + 15,1 mia. euro
(trg)="14"> + 15,1 miliarde EUR

(src)="28"> + 6,4 mia. euro
(trg)="15"> + 6,4 miliarde EUR

(src)="29"> 0,1790
(trg)="4145"> Eesti Pank

(src)="4425"> 1 , med senere ændringer , indeholder en nærmere gennemgang af ECB ' s regnskabspraksis .
(trg)="25"> 1 , cu modificările ulterioare , conţine politicile contabile detaliate ale BCE .

(src)="3887"> 1 , med virkning fra 31. december 2010 .
(trg)="27"> 1 , începând cu data de 31 decembrie 2010 .

(src)="33"> 1. august 2018
(trg)="21"> 1 august 2018

(src)="35"> 1. halvår 2003
(trg)="3652"> 2003 / 1

(src)="36"> 1. halvår 2004
(trg)="3654"> 2004 / 1

(src)="37"> 1. halvår 2005
(trg)="3656"> 2005 / 1

(src)="38"> 1. halvår 2006
(trg)="3660"> 2006 / 1

(src)="39"> 1. halvår 2007
(trg)="3752"> 2007 / 1

(src)="40"> 1. halvår 2008
(trg)="4146"> 2008 / 1

(src)="41"> 1. halvår 2009
(trg)="4147"> 2009 / 1

(src)="42"> 1. halvår 2010
(trg)="4148"> 2010 / 1

(src)="46"> 1. maj 2004
(trg)="1623"> de la 1 mai 2004

(src)="54"> 1.259,4 mia. euro
(trg)="18"> 1 259,4 miliarde EUR

(src)="55"> 1.265,6 mia. euro
(trg)="19"> 1 265,6 miliarde EUR

(src)="60"> 10 €
(trg)="39"> 10 EUR

(src)="62"> 10-eurosedlen i Europa-serien sættes i omløb 23. september 2014 .
(trg)="3663"> Bancnota de 10 EUR din seria „ Europa ” va intra în circulaţie la data de 23 septembrie 2014 .

(src)="64"> 10. april 2012
(trg)="32"> 10 aprilie 2012

(src)="65"> 10. april 2013
(trg)="33"> 10 aprilie 2013

(src)="67"> 10. august 2010
(trg)="34"> 10 august 2010

(src)="68"> 10. august 2011
(trg)="35"> 10 august 2011

(src)="69"> 10. december 2013
(trg)="37"> 10 decembrie 2013

(src)="3890"> 10. december 2014
(trg)="38"> 10 decembrie 2014

(src)="3892"> 10. februar 2015
(trg)="42"> 10 februarie 2015

(src)="72"> 10. januar 2013
(trg)="44"> 10 ianuarie 2013

(src)="74"> 10. juli 2012
(trg)="45"> 10 iulie 2012

(src)="75"> 10. juli 2013
(trg)="46"> 10 iulie 2013

(src)="76"> 10. juni 2008
(trg)="47"> 10 iunie 2008

(src)="77"> 10. juni 2009
(trg)="48"> 10 iunie 2009

(src)="78"> 10. juni 2010
(trg)="49"> 10 iunie 2010

(src)="3893"> 10. juni 2014
(trg)="50"> 10 iunie 2014

(src)="84"> 10. maj 2011
(trg)="52"> 10 mai 2011

(src)="85"> 10. marts 2009
(trg)="53"> 10 martie 2009

(src)="86"> 10. marts 2010
(trg)="54"> 10 martie 2010

(src)="87"> 10. marts 2015
(trg)="55"> 10 martie 2015

(src)="88"> 10. marts 2016
(trg)="56"> 10 martie 2016

(src)="89"> 10. november 2010
(trg)="58"> 10 noiembrie 2010

(src)="3889"> 10. november 2015
(trg)="59"> 10 noiembrie 2015

(src)="92"> 10. september 2013
(trg)="62"> 10 septembrie 2013

(src)="3891"> 10. september 2014
(trg)="63"> 10 septembrie 2014

(src)="95"> 100-eurosedlen er den tredje hyppigst forfalskede seddel med 13,0 pct. af det samlede antal .
(trg)="1256"> Cele două cupiuri sunt urmate de bancnota de 100 EUR , care deţine o pondere de 13,0 % în numărul total al bancnotelor contrafăcute .

(src)="96"> 100-eurosedlen er den tredje hyppigst forfalskede seddel med 16,0 % af det samlede antal .
(trg)="1261"> Cele două cupiuri sunt urmate de bancnota de 100 EUR , cu o pondere de 16,0 % în numărul total al bancnotelor contrafăcute .

(src)="98"> 100-eurosedlen er den tredje hyppigst forfalskede seddel og udgjorde 13,5 pct. af det samlede antal .
(trg)="1259"> Cele două cupiuri sunt urmate de bancnota de 100 EUR , cu 13,5 % din totalul bancnotelor contrafăcute .

(src)="99"> 100-eurosedlen er den tredje hyppigst forfalskede seddel og udgjorde med 12,4 pct. en noget mindre andel af det samlede antal .
(trg)="1262"> Cele două cupiuri sunt urmate de bancnota de 100 EUR , cu o pondere uşor inferioară , respectiv 12,4 % din totalul bancnotelor contrafăcute .

(src)="101"> 102,3 mia. euro
(trg)="66"> 102,3 miliarde EUR

(src)="103"> 11. april 2012
(trg)="67"> 11 aprilie 2012

(src)="104"> 11. august 2010
(trg)="69"> 11 august 2010

(src)="3896"> 11. august 2015
(trg)="70"> 11 august 2015

(src)="106"> 11. december 2013
(trg)="72"> 11 decembrie 2013

(src)="107"> 11. februar 2014
(trg)="74"> 11 februarie 2014

(src)="3897"> 11. februar 2015
(trg)="75"> 11 februarie 2015

(src)="112"> 11. juni 2008
(trg)="77"> 11 iunie 2008

(src)="113"> 11. juni 2013
(trg)="78"> 11 iunie 2013

(src)="3898"> 11. juni 2014
(trg)="79"> 11 iunie 2014

(src)="116"> 11. maj 2011
(trg)="81"> 11 mai 2011

(src)="117"> 11. marts 2008
(trg)="82"> 11 martie 2008