<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<letsmt version="1.0">
<head></head>
<body>
<s id="1">
 <w id="w1.1">http</w>
 <w id="w1.2">:</w>
 <w id="w1.3">/</w>
 <w id="w1.4">/</w>
 <w id="w1.5">www.ted.com</w>
 <w id="w1.6">/</w>
 <w id="w1.7">talks</w>
 <w id="w1.8">/</w>
 <w id="w1.9">lang</w>
 <w id="w1.10">/</w>
 <w id="w1.11">pl</w>
 <w id="w1.12">/</w>
 <w id="w1.13">stephen</w>
 <w id="w1.14">_</w>
 <w id="w1.15">palumbi</w>
 <w id="w1.16">_</w>
 <w id="w1.17">following</w>
 <w id="w1.18">_</w>
 <w id="w1.19">the</w>
 <w id="w1.20">_</w>
 <w id="w1.21">mercury</w>
 <w id="w1.22">_</w>
 <w id="w1.23">trail.html</w>
</s>

<s id="2">
 <w id="w2.1">Według</w> 
 <w id="w2.2">biologa</w> 
 <w id="w2.3">Stephena</w> 
 <w id="w2.4">Palumbiego</w> 
 <w id="w2.5">istnieje</w> 
 <w id="w2.6">silne</w> 
 <w id="w2.7">i</w> 
 <w id="w2.8">zadziwiające</w> 
 <w id="w2.9">ogniwo</w> 
 <w id="w2.10">łączące</w> 
 <w id="w2.11">stan</w> 
 <w id="w2.12">wód</w> 
 <w id="w2.13">oceanów</w> 
 <w id="w2.14">i</w> 
 <w id="w2.15">nasze</w> 
 <w id="w2.16">zdrowie</w>
 <w id="w2.17">.</w> 
 <w id="w2.18">Wykazuje</w> 
 <w id="w2.19">jak</w> 
 <w id="w2.20">toksyny</w> 
 <w id="w2.21">znajdujące</w> 
 <w id="w2.22">się</w> 
 <w id="w2.23">na</w> 
 <w id="w2.24">dnie</w> 
 <w id="w2.25">oceanicznego</w> 
 <w id="w2.26">łańcucha</w> 
 <w id="w2.27">pokarmowego</w> 
 <w id="w2.28">dostają</w> 
 <w id="w2.29">się</w> 
 <w id="w2.30">do</w> 
 <w id="w2.31">naszych</w> 
 <w id="w2.32">organizmów</w>
 <w id="w2.33">,</w> 
 <w id="w2.34">wyjawia</w> 
 <w id="w2.35">szokującą</w> 
 <w id="w2.36">historię</w> 
 <w id="w2.37">o</w> 
 <w id="w2.38">produktach</w> 
 <w id="w2.39">japońskiego</w> 
 <w id="w2.40">rynku</w> 
 <w id="w2.41">rybnego</w> 
 <w id="w2.42">skażonych</w> 
 <w id="w2.43">toksynami</w>
 <w id="w2.44">.</w> 
 <w id="w2.45">Jego</w> 
 <w id="w2.46">praca</w> 
 <w id="w2.47">ma</w> 
 <w id="w2.48">na</w> 
 <w id="w2.49">celu</w> 
 <w id="w2.50">ocalenie</w> 
 <w id="w2.51">oceanów</w> 
 <w id="w2.52">i</w> 
 <w id="w2.53">naszego</w> 
 <w id="w2.54">zdrowia</w>
 <w id="w2.55">.</w>
</s>

<s id="3">
 <w id="w3.1">fish</w>
 <w id="w3.2">,</w>
 <w id="w3.3">health</w>
 <w id="w3.4">,</w>
 <w id="w3.5">mission</w> 
 <w id="w3.6">blue</w>
 <w id="w3.7">,</w>
 <w id="w3.8">oceans</w>
 <w id="w3.9">,</w>
 <w id="w3.10">science</w>
</s>