# sk/html/about.generate.html.gz
# zh_TW/html/about.generate.html.gz


(src)="s1.1"> PHP Manuál
(trg)="s.1">PHP 手冊

(src)="s2.1"> Predchádzajúci
(trg)="s1.1">前一頁

(src)="s3.1"> Dodatok K .
(src)="s3.2"> O manuále
(trg)="s2.1">附錄 K. 關於本手冊

(src)="s4.1"> Nasledujúci
(trg)="s3.1">下一頁

(src)="sabout.generate.1"> Ako generujeme formáty
(trg)="sabout.generate.1">如何生成手冊的各種格式

(src)="s5.1"> Tento manuál je napísaný v XML pomocou DocBook XML DTD , využívajúci DSSSL ( Document Style and Semantics Specification Language ) pre formátovanie a experimentrálne XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations ) pre úpravu a formátovanie .
(trg)="s4.1"> 本手冊使用 XML 語言編寫,同時運用了 DocBook XML DTD。我們使用了 DSSSL (Document Style and Semantics Specification Language,文檔樣式和語義規格語言)來控制格式。同時,在實驗上我們運用 XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations,可擴展樣式表語言轉換)來維護格式。

(src)="s6.1"> Používanie XML ako zdrojového formátu nám umožňuje generovanie mnohých výstupných formátov zo zdrojových súborov , pričom sa upravuje iba jeden zdrojový dokument pre všetky formáty .
(src)="s6.2"> Nástroje používané na formátovanie HTML a TeX verzií sú Jade , ktorý napísal James Clark a The Modular DocBook Stylesheets , ktorý napísal Norman Walsh .
(trg)="s5.1"> 將 XML 語言作為源文件格式,使得我們隻需維護該源文件文檔,就可以可以利用它生成許多其它的輸出格式。輸出 HTML 和 TeX 版本的工具是由 James Clark 開發的 Jade,以及由 Norman Walsh 開發的 The Modular DocBook Stylesheets。我們使用 Microsoft HTML Help Workshop 來生成本手冊的 Windows 超文本幫助格式。當然,PHP 本身也完成了其它一些轉換和格式化工作。

(src)="s7.1"> Tiež si manuál môžete stiahnúť vo viacerých jazykoch a formátch , vrátanie prostého textu , HTML , PDF , PalmPilot DOC , PalmPilot iSilo a Windows HTML Help , z http : / /www.php.net / docs.php .
(src)="s7.2"> Manuály sa aktualizujú automaticky súčasne s textom .
(trg)="s6.1"> 您可以從 http://www.php.net/docs.php 下載本手冊各種不同語言和格式的版本,包括純文本、普通 HTML、PDF、PalmPilot DOC、PalmPilot iSilo 和 Windows 超文本幫助格式。當手冊內容更新時,其它格式的版本將自動更新。

(src)="s8.1"> Viac informácií o sťahovaní zdrojového kódu XML tejto dokumentácie môžete nájsť na http : / /cvs.php.net / .
(src)="s8.2"> Dokumentácia je uložená v module phpdoc .
(trg)="s7.1"> 在 http://cvs.php.net/ 您可以找到更多關於下載本文檔 XML 源代碼的信息。它們被存放在 phpdoc 模塊下。

(src)="s9.1"> Predchádzajúci
(trg)="s8.1">前一頁

(src)="s10.1"> Domov
(trg)="s9.1">內容

(src)="s11.1"> Nasledujúci
(trg)="s10.1">下一頁

(src)="s12.1"> Ako pomôcť pri zlepšovaní dokumentácie
(trg)="s11.1">如何幫助改進本文檔

(src)="s13.1"> Hore
(trg)="s12.1">上一層

(src)="s14.1"> Preklady
(trg)="s13.1">手冊譯文

# sk/html/about.howtohelp.html.gz
# zh_TW/html/about.howtohelp.html.gz


(src)="s1.1"> PHP Manuál
(trg)="s.1">PHP 手冊

(src)="s2.1"> Predchádzajúci
(trg)="s1.1">前一頁

(src)="s3.1"> Dodatok K .
(src)="s3.2"> O manuále
(trg)="s2.1">附錄 K. 關於本手冊

(src)="s4.1"> Nasledujúci
(trg)="s3.1">下一頁

(src)="sabout.howtohelp.1"> Ako pomôcť pri zlepšovaní dokumentácie
(src)="s5.1"> Sú tri spôsoby ako môžete pomôcť zlepšiť túto dokumentáciu .
(trg)="sabout.howtohelp.1">如何幫助改進本文檔

(src)="s6.1"> Ak v tomto manuáli nájdete chyby , i v inom jazyku , prosím hláste ich pomocou bug systému na http : / /bugs.php.net / .
(trg)="s4.1"> 您可以通過以下三種途徑來幫助改善本文檔。

(src)="s6.2"> Klasifikujte bug ako " Documentation Problem " .
(src)="s6.3"> Môžete tu tiež hlásiť problémy , ktoré súvisia so špecifickým formátom manuálu .
(trg)="s5.1"> 如果您發現本手冊任何一個格式的版本中有錯誤, 請通過設在 http://bugs.php.net/ 的糾錯繫統向我們報告,並將您提交的錯誤分類為“文檔問題 (Documentation Problem)”。您在這裡也可以提交和某一格式的手冊相關的問題。

(src)="s7.2"> Prosím , nezneužívajte bug systém žiadaním o pomoc .
(src)="s7.3"> Namiesto toho používajte skôr spomenuté mailing listy alebo stránky komunity .
(trg)="s6.1">注: 請勿濫用糾錯繫統來尋求幫助。如需幫助請使用前面提到的郵件列表和虛擬社區網站。

(src)="s8.1"> Prispievaním poznámok môžete poskytovať doplňujúce príklady , rady a objasnenia pre iných čitateľov .
(src)="s8.2"> Ale , prosím , nepodávajte bug reporty použitím anotačného systému .
(trg)="s7.1"> 通過提交注釋,您可以向其它讀者提供更多的範例、解釋和闡述。提交注釋請使用注釋繫統,而非糾錯繫統。請閱讀本附錄中“關於用戶注釋”一節以獲得更多關於注釋的信息。

(src)="s8.3"> O anotáciách si môžete prečítať viac v sekcii ' O príspevkoch užívateľov ' tejto prílohy .
(src)="s9.1"> Ak viete anglicky a nejaký cudzí jazyk , môžete taktiež vypomôcť v prekladaní .
(trg)="s8.1"> 如果您懂英語和其它語種的語言,您也可以參與我們的翻譯工作。如果您希望開始一個新語言版本的翻譯,或者希望參與某一個語言版本的翻譯工作,請下載並閱讀 PHP Documentation HOWTO。

(src)="s9.2"> Ak by ste chceli začať nový preklad , alebo pomôcť v projekte prekladu , prosím čítajte http : / /cvs.php.net / co.php / phpdoc / howto / howto.html.tar.gz .
(trg)="s9.1"> 該文檔的簡體中文版可在 ??? 下載。

(src)="s10.1"> Predchádzajúci
(trg)="s10.1">前一頁

(src)="s11.1"> Domov
(trg)="s11.1">內容

(src)="s12.1"> Nasledujúci
(trg)="s12.1">下一頁

(src)="s13.1"> Ako nájsť viac informácii o PHP
(trg)="s13.1">如何得到關於 PHP 更多的信息

(src)="s14.1"> Hore
(trg)="s14.1">上一層

(src)="s15.1"> Ako generujeme formáty
(trg)="s15.1"> 如何生成手冊的各種格式

# sk/html/about.html.gz
# zh_TW/html/about.html.gz


(src)="s1.1"> PHP Manuál
(trg)="s.1">PHP 手冊

(src)="s2.1"> Predchádzajúci
(trg)="s1.1">前一頁

(src)="s3.1"> Nasledujúci
(trg)="s3.1">下一頁

(src)="sabout.1"> Dodatok K .
(src)="sabout.2"> O manuále
(trg)="sabout.1">附錄 K. 關於本手冊

(src)="sabout.formats.1"> Formáty
(trg)="sabout.formats.1">手冊的格式

(src)="s5.1"> PHP manuál sa poskytuje v niekoľkých formátoch .
(src)="s5.2"> Tieto formáty sa delia na dve skupiny : online čitateľné formáty a stiahnuteľné balíky .
(trg)="s5.1"> 《PHP 參考手冊》提供了多種不同格式的版本,它們可以分為兩組:在線閱讀版本和可下載包。

(src)="s6.2"> Niektorí vydávatelia uviedli tlačené verzie tohto manuálu .
(src)="s6.3"> Nemôžeme doporučiť žiaden z nich , nakoľko sú zakrátko zastaralé .
(trg)="s6.1">注: 有些出版商可能已經出版了本手冊的一些印刷版本,但我們不推薦您使用它們,因為 PHP 參考手冊更新得非常快,這些印刷版本將很快失去時效性。

(src)="s7.2"> Pre najlepšiu činnosť by ste si mali zvoliť mirrorovanú stránku najbližšie k vám .
(src)="s7.3"> Manuál si môžete prezerať buď v jednoduchom ( vhodnom pre tlač ) HTML formáte alebo v HTML formáte , ktorý integruje manuál do podoby samotnej webovskej stránky PHP .
(trg)="s7.1"> 您可以訪問 http://www.php.net/ 及其眾多的鏡像站點來在線閱讀《PHP 參考手冊》。為了保證最佳的訪問速度,您應該選擇離您的地理位置最接近的鏡像站點。您可以選擇閱讀可直接打印的 HTML 版本,也可以閱讀集成在 PHP 官方站點中的 HTML 版本,該版本讓您感覺《PHP 參考手冊》就是該網站的一部分。

(src)="s8.1"> Výhodou online manuálu oproti väčšine offline formátom je integrácia príspevkov uživateľov .
(src)="s8.2"> Zrejmou nevýhodou je , že musíte byť online , aby ste si mohli prezerať manuál v online formátoch .
(trg)="s8.1"> 和絕大多數離線格式的手冊相比,在線閱讀版本有一個很大的優點,即它集成了用戶注釋;同時,它的明顯的缺點是您必須保持一直在線來閱讀。

(src)="s9.1"> Existuje niekoľko offline formátov manuálu a fakt , ktorý formát je pre vás najvhodnejší , závisí na operačnom systéme , ktorý používate a osobnom spôsobe čítania .
(src)="s9.2"> Ak chcete vedieť ako sa tento manuál generuje do mnohých formátov , prečítajte si sekciu ' Ako generujeme formáty ' v tejto prílohe .
(trg)="s9.1"> 目前,《PHP 參考手冊》提供多種離線閱讀格式,最適合於您的格式取決於您使用的操作繫統和您個人的閱讀習慣。關於《PHP 參考手冊》如何被制作成如此多的版本,請查閱本附錄中“如何生成手冊的各種格式”一節。

(src)="s10.2"> Formát HTML sa poskytuje ako jednoduchý HTML súbor ako aj balík individuálnych súborov pre každú sekciu ( ktorá pozostáva zo zväzku niekoľko tisíc súborov ) .
(src)="s10.3"> Formáty HTML a prostý-text sa poskytujú ako tar súbory komprimované programom bzip2 .
(trg)="s10.1"> 跨平臺性最好的格式是 HTML 格式和純文本格式。HTML 格式提供了兩種方式:一種隻有一個很大的 HTML 文件;另一種方式是每一節分成一個獨立文件,它們形成一個包含有幾千個文件的文件包。HTML 和純文本格式的《PHP 參考手冊》都是以 bzip2 方式壓縮的 tar 文件提供。文件的後綴名為 tar.bz2。

(src)="s11.1"> Ďalším obľúbeným multi-platformovým formátom , ktorý je najvhodnejší pre tlač , je PDF ( tiež známy ako Adobe Acrobat ) .
(src)="s11.2"> Ale než sa pustíte do sťahovania tohto formátu a jeho tlače , majte na pamäti , že manuál má 2000 strán a že sa neustále upravuje .
(trg)="s11.1"> 另一種流行的跨平臺格式,也是最適合打印的格式,是 PDF(也就是 Adobe Acrobat)格式。不過,當您急匆匆地下載該版本,並點擊“打印”按鈕的時候,我們需要提醒您本手冊有 2000 多頁,並且還在不斷地被修訂。

(src)="s12.1"> Poznámka :
(src)="s12.2"> Ak ešte nemáte program schopný prezerania súborov formátu PDF , možete si stiahnúť Adobe Acrobat Reader .
(trg)="s12.1">注: 如果您還沒有可以直接閱讀 PDF 格式文檔的軟件,您可能需要下載 Adobe Acrobat Reader。

(src)="s13.1"> Pre vlastníkov handheldov kompaktibilných s Palm sú ideálne formáty Palm dokument a iSilo .
(src)="s13.2"> Môžete si svoj handheld nosiť denne so sebou a používať DOC alebo iSilo reader , aby ste si zdokonalili svoje PHP vedomosti , alebo ho len používať ako príručku .
(trg)="s13.1"> 對於手掌機及其兼容設備的用戶來說,該平臺最理想的格式是 Palm 文檔或者 iSilo 格式。您可以在日常工作中帶著您的手掌機,利用 DOC 或 iSilo 閱讀器來溫習 PHP 知識,當然,也可以作為快速的參考。

(src)="s14.1"> Pre platformy Windows , verzia manuálu Windows HTML Help umožňuje použitie HTML formátu vo Windows HTML Help aplikáciach .
(src)="s14.2"> Táto verzia poskytuje full-textové vyhľadávanie , plný index , a označnie zarážok ( bookmarking ) .
(trg)="s14.1"> 對於 Windows 平臺,我們利用了 Windows 的超文本幫助應用程序結合本手冊的 HTML 格式,形成了本手冊的 Windows 超文本幫助版本。該版本提供手冊的全文搜索、完整的索引以及書簽功能。很多 Windows 平臺下流行的 PHP 集成開發環境也集成了該版本的手冊,以給開發者提供最方便快捷的參考。

(src)="s15.1"> Predchádzajúci
(trg)="s15.1">前一頁

(src)="s16.1"> Domov
(trg)="s16.1">內容

(src)="s17.1"> Nasledujúci
(trg)="s17.1">下一頁

(src)="s19.1"> Hore
(trg)="s19.1">上一層

(src)="s20.1"> O príspevkoch užívateľov
(trg)="s20.1">關於用戶注釋

# sk/html/about.more.html.gz
# zh_TW/html/about.more.html.gz


(src)="s1.1"> PHP Manuál
(trg)="s.1">PHP 手冊

(src)="s2.1"> Predchádzajúci
(trg)="s1.1">前一頁

(src)="s3.1"> Dodatok K .
(src)="s3.2"> O manuále
(trg)="s2.1">附錄 K. 關於本手冊

(src)="s4.1"> Nasledujúci
(trg)="s3.1">下一頁

(src)="sabout.more.1"> Ako nájsť viac informácii o PHP
(trg)="sabout.more.1"> 如何得到關於 PHP 更多的信息

(src)="s5.1"> Tento manuál sa nesnaží poskytovať inštrukcie o všeobecných programovacích praktikách .
(src)="s5.2"> Ak ste len začínajúcim programátorom , môže sa vám zdať zložité naučiť sa programovať v PHP len za pomoci tohto manuálu .
(trg)="s4.1"> 本手冊並不打算提供基本的編程開發指導。如果您是一個初級的程序員,甚至是第一次編程,您可能會發現利用本手冊來學習如何用 PHP 編程是一件很困難的事情。為了尋找一本更適合初學者的書,請訪問 http://www.php.net/books.php 查看 PHP 相關書籍的列表。

(src)="s6.3"> Zoznam mailing listov rovnako ako liniek na archívy mailing listov a iných podporných online zdrojov môžete nájsť na http : / /www.php.net / support.php .
(src)="s6.4"> Okrem toho , na http : / /www.php.net / links.php je zoznam webových stránok určených PHP článkom , diskusným fóram a galériám kódov .
(trg)="s5.1"> 目前,PHP 官方提供了許多郵件列表來討論 PHP 編程相關的各個方面的問題。當您在 PHP 的開發過程中踫到了難題,而且自己無法找到合適的解決方法時,您可以到該郵件列表尋求幫助。請訪問 http://www.php.net/support.php 查看郵件列表清單,我們同時提供了郵件列表的存檔和其它在線支持的資料。此外,在 http://www.php.net/links.php 有一個關於 PHP 相關網站的列表,在這些網站中您可以找到和 PHP 相關的文章、論壇和代碼。

(src)="s7.1"> Predchádzajúci
(trg)="s6.1">前一頁

(src)="s8.1"> Domov
(trg)="s7.1">內容

(src)="s9.1"> Nasledujúci
(trg)="s8.1">下一頁

(src)="s10.1"> Verzie PHP zdokumentované v tomto manuále
(trg)="s9.1">本手冊中所涉及的 PHP 版本

(src)="s11.1"> Hore
(trg)="s10.1">上一層

(src)="s12.1"> Ako pomôcť pri zlepšovaní dokumentácie
(trg)="s11.1">如何幫助改進本文檔

# sk/html/about.notes.html.gz
# zh_TW/html/about.notes.html.gz


(src)="s1.1"> PHP Manuál
(trg)="s.1">PHP 手冊

(src)="s2.1"> Predchádzajúci
(trg)="s1.1">前一頁

(src)="s3.1"> Dodatok K .
(src)="s3.2"> O manuále
(trg)="s2.1">附錄 K. 關於本手冊

(src)="s4.1"> Nasledujúci
(trg)="s3.1">下一頁

(src)="sabout.notes.1"> O príspevkoch užívateľov
(trg)="sabout.notes.1"> 關於用戶注釋

(src)="s5.2"> Tým , že umožníme čitateľom manuálu prispevanie príkladov , rád a ďalších objasnení z ich prehliadača , ich môžeme začleniť do hlavného textu manuálu .
(src)="s5.3"> Kým sa príspevky začlenia , dajú sa prezerať vo svojej predloženej forme online a v niektorých offline formátoch .
(trg)="s4.1"> 用戶注釋在本手冊的開發過程中搬演了相當重要的角色。通過允許手冊的讀者利用它們的瀏覽器提供範例、解釋和進一步的闡述,我們便能夠把這些反饋信息包含到手冊的正文中。而且,當這些注釋被包含後,讀者就可以在線通過它們被提交的格式來閱讀它們,也可以通過某些離線格式來閱讀。

(src)="s6.1"> Poznámka :
(src)="s6.2"> Príspevky užívateľov , pred tým než sa uverejnia online , nie sú upravované , takže kvalita zápisu alebo príkladov kódu , a dokonca ani správnosť príspevku sa nedajú zaručiť . ( Taktiež nie je záruka kvality a presnosti samotného textu manuálu . )
(trg)="s5.1">注: 用戶注釋在網上出現之前並不成熟,因此這些文字和代碼的質量,甚至它們的真實性無從得到保證。(這並不是說本手冊本身的質量和準確性沒有任何的保證。)

(src)="s7.2"> Z dôvodu licenčného pokrytia sa príspevky užívateľov považujú za časť PHP manuálu , a preto spadajú pod rovnakú licenciu , ktorá pokrýva túto dokumentáciu ( momentálne GPL ) .
(src)="s7.3"> Viac informácií získate na stránke Copyright manuálu .
(trg)="s6.1">注: 由於用戶注釋被認為是 PHP 手冊的一部分,因此它也被保護本文檔的許可協議(目前為 GPL)所保護。請查閱手冊版權頁以了解更多詳細信息。

(src)="s8.1"> Predchádzajúci
(trg)="s7.1">前一頁

(src)="s9.1"> Domov
(trg)="s8.1">內容

(src)="s10.1"> Nasledujúci
(trg)="s9.1">下一頁

(src)="s11.1"> O manuále
(trg)="s10.1">關於本手冊

(src)="s12.1"> Hore
(trg)="s11.1">上一層

(src)="s13.1"> Ako čítať definíciu funkcie ( prototyp )
(trg)="s12.1"> 如何閱讀函數的定義(函數原型)

# sk/html/about.phpversions.html.gz
# zh_TW/html/about.phpversions.html.gz


(src)="s1.1"> PHP Manuál
(trg)="s.1">PHP 手冊

(src)="s2.1"> Predchádzajúci
(trg)="s1.1">前一頁

(src)="s3.1"> Dodatok K .
(src)="s3.2"> O manuále
(trg)="s2.1">附錄 K. 關於本手冊

(src)="s4.1"> Nasledujúci
(trg)="s3.1">下一頁

(src)="sabout.phpversions.1"> Verzie PHP zdokumentované v tomto manuále
(trg)="sabout.phpversions.1">本手冊中所涉及的 PHP 版本

(src)="s5.1"> Táto dokumentácia obsahuje informácie o PHP 4 , s niektorými pridanými migráciami a poznámkami ku kompatibilite s PHP 3 .
(src)="s5.2"> Správanie , parameter , navrátenie hodnoty a iné zmeny medzi rôznymi verziami PHP sú zdokumentované v poznámkach a v medziriadkovom texte v manuále .
(trg)="s4.1"> 本文檔包含有 PHP 4 有關的內容,以及一些關於 PHP 3 移植和兼容的注意事項。PHP 不同版本之間的行為、參數、返回值和其它改變都以“注意”的形式加入了本手冊的正文。

(src)="s6.1"> Môžte nájsť dokumentačné kúsky pre CVS verziu PHP , ktorá vždy predstavuje najnovšie vyvíjanú verziu dostupnú cez systém CVS .
(src)="s6.2"> Ak nie ste vývojárom PHP samotného a nie ste nadšený používaním najnovšie vyvíjanej verzie PHP , rubriky označené " available in CVS " (dostupné v CVS ) nie sú pre vás dostupné .
(trg)="s5.1"> 您或許會找到一些關於 CVS 版本 PHP(由 CVS 版本控制繫統直接得到的最新的開發版本)的文檔。如果您本身並不是 PHP 的開發者,並且您並不十分渴望使用 PHP 最新的開發版本,那麼標識了“僅 CVS 適用”的章節所描述的特性並不適用於您,或許這些特性會出現在 PHP 下一個穩定版本中。如果您希望下載 CVS 版本,請查閱 CVS 的匿名訪問。