# sk/html/about.generate.html.gz
# tr/html/about.generate.html.gz


(src)="s1.1"> PHP Manuál
(trg)="s1.1"> PHP Kullanım Kılavuzu

(src)="s2.1"> Predchádzajúci
(trg)="s2.1"> Önceki

(src)="s3.1"> Dodatok K .
(trg)="s3.1"> Ek J .

(src)="s4.1"> Nasledujúci
(trg)="s4.1"> Sonraki

(src)="sabout.generate.1"> Ako generujeme formáty
(trg)="sabout.generate.1"> How we generate the formats

(src)="s5.1"> Tento manuál je napísaný v XML pomocou DocBook XML DTD , využívajúci DSSSL ( Document Style and Semantics Specification Language ) pre formátovanie a experimentrálne XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations ) pre úpravu a formátovanie .
(trg)="s5.1">

(src)="s9.1"> Predchádzajúci
(trg)="s9.1"> Önceki

(src)="s10.1"> Domov
(trg)="s10.1"> Baþlangýç

(src)="s11.1"> Nasledujúci
(trg)="s11.1"> Sonraki

(src)="s13.1"> Hore
(trg)="s13.1"> Yukarý

(src)="s14.1"> Preklady
(trg)="s14.1"> missing stuff

# sk/html/about.howtohelp.html.gz
# tr/html/about.howtohelp.html.gz


(src)="s1.1"> PHP Manuál
(trg)="s1.1"> PHP Kullanım Kılavuzu

(src)="s2.1"> Predchádzajúci
(trg)="s2.1"> Önceki

(src)="s3.1"> Dodatok K .
(trg)="s3.1"> Ek J .

(src)="s4.1"> Nasledujúci
(trg)="s4.1"> Sonraki

(src)="sabout.howtohelp.1"> Ako pomôcť pri zlepšovaní dokumentácie
(trg)="sabout.howtohelp.1"> How to help improve the documentation

(src)="s5.1"> Sú tri spôsoby ako môžete pomôcť zlepšiť túto dokumentáciu .
(trg)="s5.1"> There are two ways you can help to improve this documentation .

(src)="s7.1"> Poznámka :
(trg)="s7.1"> Not :

(src)="s10.1"> Predchádzajúci
(trg)="s9.1"> Önceki

(src)="s11.1"> Domov
(trg)="s10.1"> Baþlangýç

(src)="s12.1"> Nasledujúci
(trg)="s11.1"> Sonraki

(src)="s14.1"> Hore
(trg)="s13.1"> Yukarý

# sk/html/about.html.gz
# tr/html/about.html.gz


(src)="s1.1"> PHP Manuál
(trg)="s1.1"> PHP Kullanım Kılavuzu

(src)="s2.1"> Predchádzajúci
(trg)="s2.1"> Önceki

(src)="s3.1"> Nasledujúci
(trg)="s3.1"> Sonraki

(src)="sabout.1"> Dodatok K .
(trg)="sabout.1"> Ek J .

(src)="sabout.2"> O manuále
(trg)="sabout.2"> About the manual

(src)="sabout.formats.1"> Formáty
(trg)="sabout.formats.1"> Formats

(src)="s5.1"> PHP manuál sa poskytuje v niekoľkých formátoch .
(trg)="s5.1">

(src)="s6.1"> Poznámka :
(trg)="s6.1"> Not :

(src)="s7.1"> Manuál si môžete prečítať online na http : / /www.php.net / Manuál si môžete prečítať online na http : / /www.php.net / a na početných mirrorovaných stránkach .
(trg)="s7.1"> You can read the manual online at http : / /www.php.net / and on the numerous mirror sites .

(src)="s12.1"> Poznámka :
(trg)="s12.1"> Not :

(src)="s14.2"> Táto verzia poskytuje full-textové vyhľadávanie , plný index , a označnie zarážok ( bookmarking ) .
(trg)="s15.1"> Not :

(src)="s14.3"> Mnoho známych vývojových prostredí pre Windows tiež zahŕňa túto verziu dokumentácie pre jednoduchý prístup. .
(trg)="s15.2"> A Visual Basic for Linux project is in the planning stage , which will include the development of a CHM Creator and Viewer for Linux .
(trg)="s15.3"> See their SourceForge.net page if you are interested in the progress .

(src)="s15.1"> Predchádzajúci
(trg)="s16.1"> Önceki

(src)="s16.1"> Domov
(trg)="s17.1"> Baþlangýç

(src)="s17.1"> Nasledujúci
(trg)="s18.1"> Sonraki

(src)="s18.1"> Zoznam tokenov parsera
(trg)="s19.1"> List of Resource Types

(src)="s19.1"> Hore
(trg)="s20.1"> Yukarý

# sk/html/about.more.html.gz
# tr/html/about.more.html.gz


(src)="s1.1"> PHP Manuál
(trg)="s1.1"> PHP Kullanım Kılavuzu

(src)="s2.1"> Predchádzajúci
(trg)="s2.1"> Önceki

(src)="s3.1"> Dodatok K .
(trg)="s3.1"> Ek J .

(src)="s4.1"> Nasledujúci
(trg)="s4.1"> Sonraki

(src)="sabout.more.1"> Ako nájsť viac informácii o PHP
(trg)="sabout.more.1"> How to find more information about PHP

(src)="s5.1"> Tento manuál sa nesnaží poskytovať inštrukcie o všeobecných programovacích praktikách .
(trg)="s5.1">

(src)="s7.1"> Predchádzajúci
(trg)="s7.1"> Önceki

(src)="s8.1"> Domov
(trg)="s8.1"> Baþlangýç

(src)="s9.1"> Nasledujúci
(trg)="s9.1"> Sonraki

(src)="s10.1"> Verzie PHP zdokumentované v tomto manuále
(trg)="s10.1"> About user notes

(src)="s11.1"> Hore
(trg)="s11.1"> Yukarý

# sk/html/about.notes.html.gz
# tr/html/about.notes.html.gz


(src)="s1.1"> PHP Manuál
(trg)="s1.1"> PHP Kullanım Kılavuzu

(src)="s2.1"> Predchádzajúci
(trg)="s2.1"> Önceki

(src)="s3.1"> Dodatok K .
(trg)="s3.1"> Ek J .

(src)="s4.1"> Nasledujúci
(trg)="s4.1"> Sonraki

(src)="sabout.notes.1"> O príspevkoch užívateľov
(trg)="sabout.notes.1"> About user notes

(src)="s5.1"> Príspevky uživateľov zohrávajú dôležitú úlohu vo vývoji tohto manuálu .
(trg)="s5.1">

(src)="s7.1"> Poznámka :
(trg)="s6.1"> Not :

(src)="s8.1"> Predchádzajúci
(trg)="s7.1"> Önceki

(src)="s9.1"> Domov
(trg)="s8.1"> Baþlangýç

(src)="s10.1"> Nasledujúci
(trg)="s9.1"> Sonraki

(src)="s12.1"> Hore
(trg)="s11.1"> Yukarý

(src)="s13.1"> Ako čítať definíciu funkcie ( prototyp )
(trg)="s12.1"> How to find more information about PHP

# sk/html/aliases.html.gz
# tr/html/aliases.html.gz


(src)="s1.1"> PHP Manuál
(trg)="s1.1"> PHP Kullanım Kılavuzu

(src)="s2.1"> Predchádzajúci
(trg)="s2.1"> Önceki

(src)="s3.1"> Nasledujúci
(trg)="s3.1"> Sonraki

(src)="saliases.1"> Dodatok F .
(trg)="saliases.1"> Ek G .

(src)="saliases.2"> Zoznam aliasov funkcií
(trg)="saliases.2"> List of Function Aliases

(src)="s4.1"> Tu je zoznam aliasov .
(trg)="s4.1">

(src)="s4.3"> Zvyčajne nie je dobrý nápad používať aliasy , pretože môžu byť zastaralé alebo sa môžu premenovať , čo vedie k nefunkčnému skriptu .
(trg)="s4.3"> It is usually a bad idea to use aliases , are they may be bound to obsolescence or renaming , which will lead to unportable script .

(src)="s7.1"> Tabuľka F-1 .
(trg)="s7.1"> Tablo G-1 .

(src)="s883.1"> Nasledujúci
(trg)="s911.1"> Önceki

(src)="s884.1"> Hlásenie chýb
(trg)="s912.1"> Baþlangýç
(trg)="s913.1"> Sonraki

(src)="s886.1"> Zoznam rezervovaných slov
(trg)="s915.1"> Yukarý

# sk/html/appendixes.html.gz
# tr/html/appendixes.html.gz


(src)="s1.1"> PHP Manuál
(trg)="s1.1"> PHP Kullanım Kılavuzu

(src)="s2.1"> Predchádzajúci
(trg)="s2.1"> Önceki

(src)="s3.1"> Nasledujúci
(trg)="s3.1"> Sonraki

(src)="s4.1"> VII .
(trg)="s4.1"> VII .

(src)="s4.2"> Dodatky
(trg)="s4.2"> Ekler

(src)="s5.1"> Chýbajúce veci
(trg)="s6.1"> Önceki

(src)="s6.1"> Predchádzajúci
(trg)="s7.1"> Baþlangýç

(src)="s7.1"> Domov
(trg)="s8.1"> Sonraki

# sk/html/calling-user-functions.html.gz
# tr/html/calling-user-functions.html.gz


(src)="s1.1"> PHP Manuál
(trg)="s1.1"> PHP Kullanım Kılavuzu

(src)="s2.1"> Predchádzajúci
(trg)="s2.1"> Önceki

(src)="s3.1"> Dodatok E .
(trg)="s3.1"> Ek F .

(src)="s3.2"> Rozšírenie PHP
(trg)="s3.2"> Extending PHP 3

(src)="s4.1"> Nasledujúci
(trg)="s4.1"> Sonraki

(src)="scalling-user-functions.1"> Volanie užívateľských funkcií
(trg)="scalling-user-functions.1"> Calling User Functions

(src)="s5.1"> Na volanie funkcie z internej funkcie by ste mali použir funkciu call_user_function( ) .
(trg)="s5.1">

(src)="scalling-user-functions.function-table.1"> HashTable *function_table
(trg)="scalling-user-functions.function-table.1"> HashTable *function_table

(src)="s9.1"> Toto je hash tabuľka , v ktorej sa funkcia má hľadať .
(trg)="s9.1">

(src)="scalling-user-functions.object.1"> pval *object
(trg)="scalling-user-functions.object.1"> pval *object

(src)="s10.1"> Toto je ukazovateľ na objekt , na ktorý by sa mala funkcia vyvolať .
(trg)="s10.1">

(src)="scalling-user-functions.function-name.1"> pval *function_name
(trg)="scalling-user-functions.function-name.1"> pval *function_name

(src)="s11.1"> Názov funkcie , ktorá sa má volať . pval musí byť typu IS_STRING s function_name.str.val a function_name.str.len nastavenými na príslušné hodnoty . function_name je modifikovaný call_user_function( ) - je prekonvertovaný na lowercase .
(trg)="s11.1">

(src)="scalling-user-functions.retval.1"> pval *retval
(trg)="scalling-user-functions.retval.1"> pval *retval

(src)="s12.1"> Ukazovateľ na štruktúru pval , do ktorej sa vrátená hodnota vyvolanej funkcie uloží . Štruktúra musí byť predtým vyhradená - call_user_function( ) ju sama NEVYHEADÍ .
(trg)="s12.1">

(src)="scalling-user-functions.param-count.1"> int param_count
(trg)="scalling-user-functions.param-count.1"> int param_count

(src)="s13.1"> Počet parametrov predávaných funkcii .
(trg)="s13.1">

(src)="scalling-user-functions.params.1"> pval *params[ ]
(trg)="scalling-user-functions.params.1"> pval *params[ ]

(src)="s14.1"> Pole ukazovateľov na hodnoty , ktoré sa predávajú ako argumenty funkcií , prvý argument je v offsete 0 , druhý v offsete 1 , atď .
(trg)="s14.1">