# ru/html/about.generate.html.gz
# sk/html/about.generate.html.gz


(src)="s1.1"> Руководство по PHP
(trg)="s1.1"> PHP Manuál

(src)="s2.1"> Пред .
(trg)="s2.1"> Predchádzajúci

(src)="s3.1"> Приложение K . Об этом руководстве
(trg)="s3.1"> Dodatok K .
(trg)="s3.2"> O manuále

(src)="s4.1"> След .
(trg)="s4.1"> Nasledujúci

(src)="sabout.generate.1"> Как создаются форматы документации
(trg)="sabout.generate.1"> Ako generujeme formáty

(src)="s5.1"> Это руководство написано на XML с использованием DocBook XML DTD , DSSSL ( Document Style and Semantics Specification Language ) для форматирования и (экспериментально ) XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations ) в целях поддержки и форматирования .
(trg)="s5.1"> Tento manuál je napísaný v XML pomocou DocBook XML DTD , využívajúci DSSSL ( Document Style and Semantics Specification Language ) pre formátovanie a experimentrálne XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations ) pre úpravu a formátovanie .

(src)="s6.1"> Использование XML в качестве единственного исходного формата позволяет нам создавать документацию во многих форматах . Утилитами для форматирования форматов HTML и TeX являются Jade , написанная James Clark и The Modular DocBook Stylesheets написанная Norman Walsh . Для создания руководства в формате Windows HTML Help мы используем Microsoft HTML Help Workshop и , конечно , собственно PHP для дополнительных преобразований и форматирования .
(trg)="s6.1"> Používanie XML ako zdrojového formátu nám umožňuje generovanie mnohých výstupných formátov zo zdrojových súborov , pričom sa upravuje iba jeden zdrojový dokument pre všetky formáty .
(trg)="s6.2"> Nástroje používané na formátovanie HTML a TeX verzií sú Jade , ktorý napísal James Clark a The Modular DocBook Stylesheets , ktorý napísal Norman Walsh .

(src)="s7.1"> Вы можете загрузить руководство на многих языках и во многих форматах , включая обычный текст , обычный HTML , PDF , PalmPilot DOC , PalmPilot iSilo и Windows HTML Help , обратившись по адресу http : / /www.php.net / docs.php . Материалы , предназначенные для загрузки , обновляются автоматически по мере обновления исходного текста .
(trg)="s7.1"> Tiež si manuál môžete stiahnúť vo viacerých jazykoch a formátch , vrátanie prostého textu , HTML , PDF , PalmPilot DOC , PalmPilot iSilo a Windows HTML Help , z http : / /www.php.net / docs.php .
(trg)="s7.2"> Manuály sa aktualizujú automaticky súčasne s textom .

(src)="s8.1"> За более подробной информацией о получении исходного кода в формате XML обратитесь по адресу http : / /cvs.php.net / . Документация находится в модуле phpdoc .
(trg)="s8.1"> Viac informácií o sťahovaní zdrojového kódu XML tejto dokumentácie môžete nájsť na http : / /cvs.php.net / .
(trg)="s8.2"> Dokumentácia je uložená v module phpdoc .

(src)="s9.1"> Пред .
(trg)="s9.1"> Predchádzajúci

(src)="s10.1"> Начало
(trg)="s10.1"> Domov

(src)="s11.1"> След .
(trg)="s11.1"> Nasledujúci

(src)="s12.1"> Как помочь в написании документации
(trg)="s12.1"> Ako pomôcť pri zlepšovaní dokumentácie

(src)="s13.1"> Уровень выше
(trg)="s13.1"> Hore

(src)="s14.1"> Переводы
(trg)="s14.1"> Preklady

# ru/html/about.howtohelp.html.gz
# sk/html/about.howtohelp.html.gz


(src)="s1.1"> Руководство по PHP
(trg)="s1.1"> PHP Manuál

(src)="s2.1"> Пред .
(trg)="s2.1"> Predchádzajúci

(src)="s3.1"> Приложение K . Об этом руководстве
(trg)="s3.1"> Dodatok K .
(trg)="s3.2"> O manuále

(src)="s4.1"> След .
(trg)="s4.1"> Nasledujúci

(src)="sabout.howtohelp.1"> Как помочь в написании документации
(trg)="sabout.howtohelp.1"> Ako pomôcť pri zlepšovaní dokumentácie

(src)="s5.1"> Существуют три способа , чтобы помочь нам в улучшении документации .
(trg)="s5.1"> Sú tri spôsoby ako môžete pomôcť zlepšiť túto dokumentáciu .

(src)="s6.1"> Если вам встречаются ошибки в этом руководстве , сообщайте о них с помощью системы сообщения об ошибках , доступной по адресу http : / /bugs.php.net / . Классифицируйте ваше сообщение как " Documentation Problem " ("Ошибка в документации" ) . Также вы можете сообщать об ошибках , относящихся к какому-либо определенному формату руководства .
(trg)="s6.2"> Klasifikujte bug ako " Documentation Problem " .
(trg)="s6.3"> Môžete tu tiež hlásiť problémy , ktoré súvisia so špecifickým formátom manuálu .

(src)="s7.1"> Замечание : Пожалуйста , не используйте систему сообщения об ошибках для того , чтобы получить помощь какого-либо рода . Вместо этого пользуйтесь списками рассылки или сайтами сообщества PHP , упомянутыми выше .
(trg)="s7.2"> Prosím , nezneužívajte bug systém žiadaním o pomoc .
(trg)="s7.3"> Namiesto toho používajte skôr spomenuté mailing listy alebo stránky komunity .

(src)="s8.1"> Не используйте систему аннотации для сообщений об ошибках . Более подробные сведения о заметках пользователей вы можете получить , ознакомившись с главой ' О заметках пользователей ' этого приложения .
(trg)="s8.1"> Prispievaním poznámok môžete poskytovať doplňujúce príklady , rady a objasnenia pre iných čitateľov .
(trg)="s8.2"> Ale , prosím , nepodávajte bug reporty použitím anotačného systému .

(src)="s9.1"> Если вы знаете английский язык и не являетесь его носителем , вы можете участвовать в переводе руководства . Если вы собираетесь приступить к переводу , обратитесь к http : / /cvs.php.net / co.php / phpdoc / howto / howto.html.tar.gz .
(trg)="s9.1"> Ak viete anglicky a nejaký cudzí jazyk , môžete taktiež vypomôcť v prekladaní .
(trg)="s9.2"> Ak by ste chceli začať nový preklad , alebo pomôcť v projekte prekladu , prosím čítajte http : / /cvs.php.net / co.php / phpdoc / howto / howto.html.tar.gz .

(src)="s10.1"> Пред .
(trg)="s10.1"> Predchádzajúci

(src)="s11.1"> Начало
(trg)="s11.1"> Domov

(src)="s12.1"> След .
(trg)="s12.1"> Nasledujúci

(src)="s13.1"> Как узнать больше о PHP
(trg)="s13.1"> Ako nájsť viac informácii o PHP

(src)="s14.1"> Уровень выше
(trg)="s14.1"> Hore

(src)="s15.1"> Как создаются форматы документации
(trg)="s15.1"> Ako generujeme formáty

# ru/html/about.html.gz
# sk/html/about.html.gz


(src)="s1.1"> Руководство по PHP
(trg)="s1.1"> PHP Manuál

(src)="s2.1"> Пред .
(trg)="s2.1"> Predchádzajúci

(src)="s3.1"> След .
(trg)="s3.1"> Nasledujúci

(src)="sabout.1"> Приложение K . Об этом руководстве
(trg)="sabout.formats.1"> Formáty
(trg)="s5.1"> PHP manuál sa poskytuje v niekoľkých formátoch .

(src)="sabout.formats.1"> Форматы
(trg)="s5.2"> Tieto formáty sa delia na dve skupiny : online čitateľné formáty a stiahnuteľné balíky .
(trg)="s6.1"> Poznámka :

(src)="s5.1"> Руководство по PHP доступно в нескольких форматах . Эти форматы могут быть разделены на две группы : форматы для чтения в онлайн и форматы , доступные для загрузки .
(trg)="s6.2"> Niektorí vydávatelia uviedli tlačené verzie tohto manuálu .
(trg)="s6.3"> Nemôžeme doporučiť žiaden z nich , nakoľko sú zakrátko zastaralé .

(src)="s6.1"> Замечание : Некоторые издательства выпустили печатные версии этого руководства . Однако , мы не рекомендуем пользоваться ими вследствие их быстрого устаревания .
(trg)="s7.1"> Manuál si môžete prečítať online na http : / /www.php.net / Manuál si môžete prečítať online na http : / /www.php.net / a na početných mirrorovaných stránkach .
(trg)="s7.2"> Pre najlepšiu činnosť by ste si mali zvoliť mirrorovanú stránku najbližšie k vám .

(src)="s7.1"> Вы можете пользоваться руководством в он-лайн по адресу http : / /www.php.net / , а также на многочисленных сайтах-зеркалах . Чтобы обеспечить наиболее высокую скорость загрузки , вам нужно выбрать ближайший к вам сайт-зеркало . Вы можете пользоваться руководством в виде обычного HTML ( готового для распечатки ) или же в виде , предлагающем оформление самого сайта PHP .
(trg)="s7.3"> Manuál si môžete prezerať buď v jednoduchom ( vhodnom pre tlač ) HTML formáte alebo v HTML formáte , ktorý integruje manuál do podoby samotnej webovskej stránky PHP .
(trg)="s8.1"> Výhodou online manuálu oproti väčšine offline formátom je integrácia príspevkov uživateľov .

(src)="s8.1"> Преимуществом он-лайн руководства над большинством офф-лайн форматов является интеграция с замечаниями пользователей . Очевидным недостатком является то , что вам нужно находиться в он-лайне , чтобы пользоваться руководством в он-лайн форматах .
(trg)="s8.2"> Zrejmou nevýhodou je , že musíte byť online , aby ste si mohli prezerať manuál v online formátoch .
(trg)="s9.1"> Existuje niekoľko offline formátov manuálu a fakt , ktorý formát je pre vás najvhodnejší , závisí na operačnom systéme , ktorý používate a osobnom spôsobe čítania .

(src)="s9.1"> Существуют несколько форматов для использования в офф-лайне , и вы можете выбрать формат , наиболее подходящий для использования в вашей операционной системе и отвечающий вашим читательским предпочтениям . Чтобы узнать больше о том , каким образом создается такое количество форматов руководства , обратитесь к разделу ' Как мы создаем форматы руководства ' .
(src)="s10.1"> Наиболее кросс-платформенными форматами этого руководства являются формат HTML и формат обычного текста . Формат HTML доступен как в виде одного HTML-файла , так и в виде архива , содержащего несколько тысяч файлов , каждый из которых является отдельной главой руководства . Форматы HTML и обычного текста доступны в качестве файлов tar , упакованных архиватором bzip2 .
(trg)="s9.2"> Ak chcete vedieť ako sa tento manuál generuje do mnohých formátov , prečítajte si sekciu ' Ako generujeme formáty ' v tejto prílohe .
(trg)="s10.1"> Najvhodnejšími multi-platformovými formátmi manuálu sú verzie HTML a prostý-text .

(src)="s11.1"> Другим популярным кросс-платформенным форматом , к тому же наиболее подходящим для печати , является PDF ( также известный как Adobe Acrobat ) . Но прежде чем вы начнете загрузку этого формата и нажмете на кнопку Печать , имейте в виду , что руководство состоит примерно из 2000 страниц и постоянно обновляется .
(trg)="s10.2"> Formát HTML sa poskytuje ako jednoduchý HTML súbor ako aj balík individuálnych súborov pre každú sekciu ( ktorá pozostáva zo zväzku niekoľko tisíc súborov ) .
(trg)="s10.3"> Formáty HTML a prostý-text sa poskytujú ako tar súbory komprimované programom bzip2 .

(src)="s12.1"> Замечание : Если у вас еще нет программы для просмотра формата PDF , вам нужно будет загрузить Adobe Acrobat Reader .
(trg)="s11.1"> Ďalším obľúbeným multi-platformovým formátom , ktorý je najvhodnejší pre tlač , je PDF ( tiež známy ako Adobe Acrobat ) .
(trg)="s11.2"> Ale než sa pustíte do sťahovania tohto formátu a jeho tlače , majte na pamäti , že manuál má 2000 strán a že sa neustále upravuje .

(src)="s13.1"> Для владельцев Palm-совместимых компьютеров идеально подойдут форматы руководства Palm document и iSilo . Вы можете захватить с собой ваш Palm , например , на совещание и использовать программу чтения форматов DOC или iSilo как удобный справочник или чтобы просто освежить в памяти какие-либо сведения о PHP .
(trg)="s12.2"> Ak ešte nemáte program schopný prezerania súborov formátu PDF , možete si stiahnúť Adobe Acrobat Reader .
(trg)="s13.1"> Pre vlastníkov handheldov kompaktibilných s Palm sú ideálne formáty Palm dokument a iSilo .

(src)="s14.1"> На платформах Windows доступна версия руководства в формате HTML , который может быть просмотрен с помощью приложения Windows HTML Help . Эта версия предусматривает поиск по тексту руководства , полный список тем и поддержку использования закладок . Многие среды разработки PHP-программ в Windows также используют эту версию для легкости доступа .
(trg)="s13.2"> Môžete si svoj handheld nosiť denne so sebou a používať DOC alebo iSilo reader , aby ste si zdokonalili svoje PHP vedomosti , alebo ho len používať ako príručku .
(trg)="s14.1"> Pre platformy Windows , verzia manuálu Windows HTML Help umožňuje použitie HTML formátu vo Windows HTML Help aplikáciach .

(src)="s15.1"> Замечание : В данный момент проект Visual Basic для Linux находится на стадии планирования и будет включать CHM Creator и CHm Viewer для Linux . Если вы заинтересованы в том , как идет разработка , посетите страничку проекта на SourceForge.net .
(trg)="s14.2"> Táto verzia poskytuje full-textové vyhľadávanie , plný index , a označnie zarážok ( bookmarking ) .
(trg)="s14.3"> Mnoho známych vývojových prostredí pre Windows tiež zahŕňa túto verziu dokumentácie pre jednoduchý prístup. .

(src)="s16.1"> Пред .
(trg)="s15.1"> Predchádzajúci

(src)="s17.1"> Начало
(trg)="s16.1"> Domov

(src)="s18.1"> След .
(trg)="s17.1"> Nasledujúci

(src)="s20.1"> Уровень выше
(trg)="s19.1"> Hore

(src)="s21.1"> О заметках пользователей
(trg)="s20.1"> O príspevkoch užívateľov

# ru/html/about.more.html.gz
# sk/html/about.more.html.gz


(src)="s1.1"> Руководство по PHP
(trg)="s1.1"> PHP Manuál

(src)="s2.1"> Пред .
(trg)="s2.1"> Predchádzajúci

(src)="s3.1"> Приложение K . Об этом руководстве
(trg)="s3.1"> Dodatok K .
(trg)="s3.2"> O manuále

(src)="s4.1"> След .
(trg)="s4.1"> Nasledujúci

(src)="sabout.more.1"> Как узнать больше о PHP
(trg)="sabout.more.1"> Ako nájsť viac informácii o PHP

(src)="s5.1"> Это руководство не пытается охватить вопросы общего программирования . Если вы являетесь новичком или даже начинающим программистом , написание PHP-программ может показаться вам трудным , если вы будете использовать только это руководство . Вам , скорее всего , может понадобиться материал , более подходящий для начинающих . По адресу http : / /www.php.net / books.php вы можете найти список книг по теме PHP .
(trg)="s5.2"> Ak ste len začínajúcim programátorom , môže sa vám zdať zložité naučiť sa programovať v PHP len za pomoci tohto manuálu .
(trg)="s5.3"> Môžete si vyhľadať texty , ktoré sú viac orientované pre začiatočníkov .

(src)="s6.1"> Существует несколько списков рассылки , предназначенных для обсуждения всех аспектов программирования на PHP . Если вы чувствуете , что не можете найти решение какой-либо проблемы , кто-нибудь из подписчиков списка , вполне вероятно , сможет вам помочь . За перечислением доступных списков рассылки вы можете обратиться по адресу http : / /www.php.net / support.php , кроме того , там вы сможете найти архивы рассылок и другие ресурсы он-лайн поддержки . Кроме того , по адресу http : / /www.php.net / links.php доступен список веб-сайтов , посвященных статьям по PHP , форумам и галереям кода .
(trg)="s6.3"> Zoznam mailing listov rovnako ako liniek na archívy mailing listov a iných podporných online zdrojov môžete nájsť na http : / /www.php.net / support.php .
(trg)="s6.4"> Okrem toho , na http : / /www.php.net / links.php je zoznam webových stránok určených PHP článkom , diskusným fóram a galériám kódov .

(src)="s7.1"> Пред .
(trg)="s7.1"> Predchádzajúci

(src)="s8.1"> Начало
(trg)="s8.1"> Domov

(src)="s9.1"> След .
(trg)="s9.1"> Nasledujúci

(src)="s10.1"> О заметках пользователей
(trg)="s10.1"> Verzie PHP zdokumentované v tomto manuále

(src)="s11.1"> Уровень выше
(trg)="s11.1"> Hore

(src)="s12.1"> Как помочь в написании документации
(trg)="s12.1"> Ako pomôcť pri zlepšovaní dokumentácie

# ru/html/about.notes.html.gz
# sk/html/about.notes.html.gz


(src)="s1.1"> Руководство по PHP
(trg)="s1.1"> PHP Manuál

(src)="s2.1"> Пред .
(trg)="s2.1"> Predchádzajúci

(src)="s3.1"> Приложение K . Об этом руководстве
(trg)="s3.1"> Dodatok K .
(trg)="s3.2"> O manuále

(src)="s4.1"> След .
(trg)="s4.1"> Nasledujúci

(src)="sabout.notes.1"> О заметках пользователей
(trg)="sabout.notes.1"> O príspevkoch užívateľov
(trg)="s5.1"> Príspevky uživateľov zohrávajú dôležitú úlohu vo vývoji tohto manuálu .

(src)="s5.1"> Заметки пользователей играют большую роль в процессе создания этого руководства . Позволяя читателям высылать нам примеры , выявленные опечатки и другие сведения с помощью их броузеров , мы имеем возможность добавить эти замечания в текст руководства . Пока замечания пользователей не были добавлены в руководство , с ними можно ознакомиться в он-лайн и в некоторых офф-лайн форматах .
(trg)="s5.2"> Tým , že umožníme čitateľom manuálu prispevanie príkladov , rád a ďalších objasnení z ich prehliadača , ich môžeme začleniť do hlavného textu manuálu .
(trg)="s5.3"> Kým sa príspevky začlenia , dajú sa prezerať vo svojej predloženej forme online a v niektorých offline formátoch .

(src)="s6.1"> Замечание : Заметки пользователей не подвергаются модерации перед тем , как стать публично доступными , таким образом , качество написания примеров кода и даже их корректность не может быть гарантирована . ( Так же , как не может быть гарантировано качество и точность собственно текста руководства ) .
(trg)="s7.2"> Z dôvodu licenčného pokrytia sa príspevky užívateľov považujú za časť PHP manuálu , a preto spadajú pod rovnakú licenciu , ktorá pokrýva túto dokumentáciu ( momentálne GPL ) .
(trg)="s7.3"> Viac informácií získate na stránke Copyright manuálu .

(src)="s7.1"> Пред .
(trg)="s8.1"> Predchádzajúci

(src)="s8.1"> Начало
(trg)="s9.1"> Domov

(src)="s9.1"> След .
(trg)="s10.1"> Nasledujúci

(src)="s10.1"> Об этом руководстве
(trg)="s11.1"> O manuále

(src)="s11.1"> Уровень выше
(trg)="s12.1"> Hore

(src)="s12.1"> Как узнать больше о PHP
(trg)="s13.1"> Ako čítať definíciu funkcie ( prototyp )

# ru/html/about.translations.html.gz
# sk/html/about.translations.html.gz


(src)="s1.1"> Руководство по PHP
(trg)="s1.1"> PHP Manuál

(src)="s2.1"> Пред .
(trg)="s2.1"> Predchádzajúci

(src)="s3.1"> Приложение K . Об этом руководстве
(trg)="s3.1"> Dodatok K .
(trg)="s3.2"> O manuále

(src)="s4.1"> След .
(trg)="s4.1"> Nasledujúci

(src)="sabout.translations.1"> Переводы
(trg)="sabout.translations.1"> Preklady

(src)="s5.1"> Руководство по PHP доступно не только в нескольких форматах , но и на различных языках . Сначала текст руководства пишется на английском , а затем команды пользователей по всему миру переводят его на свой язык . Если перевод документации какой-либо функции или главы еще не был завершен , система сборки руководства использует соответствующий английский вариант .
(trg)="s5.2"> Text manuálu sa najskôr napíše v angličtine a potom ho tímy ľudí po celom svete prekladajú do svojho rodného jazyka .
(trg)="s5.3"> Ak sa preklad pre špecifickú funkciu alebo kapitolu ešte neurobil , build systém manuálu spadá do svojej anglickej verzie .

(src)="s6.1"> Пользователи , осуществляющие перевод документации , используют исходный код в формате XML , доступный по адресу http : / /cvs.php.net / и переводят его на свой родной язык . Для перевода не используются форматы HTML , обычного текста или PDF . Преобразованием XML в читабельные форматы занимается система сборки документации .
(trg)="s6.1"> Ľudia , ktorí sa podieľajú na prekladoch začínajú zo zdrojového kódu XML dostupného na http : / /cvs.php.net / a z neho ho prekladajú do svojho materinského jazyka .
(trg)="s6.2"> Je to build systém , ktorý prekladá XML kód do ľudskej reči .