# pl/html/about.generate.html.gz
# tr/html/about.generate.html.gz


(src)="s1.1"> Podręcznik PHP
(trg)="s1.1"> PHP Kullanım Kılavuzu

(src)="s2.1"> Poprzedni
(trg)="s2.1"> Önceki

(src)="s3.1"> Dodatek K .
(trg)="s3.1"> Ek J .

(src)="s4.1"> Następny
(trg)="s4.1"> Sonraki

(src)="sabout.generate.1"> How we generate the formats
(trg)="sabout.generate.1"> How we generate the formats

(src)="s5.1">
(trg)="s5.1">

(src)="s9.1"> Poprzedni
(trg)="s9.1"> Önceki

(src)="s10.1"> Spis treści
(trg)="s10.1"> Baþlangýç

(src)="s11.1"> Następny
(trg)="s11.1"> Sonraki

(src)="s13.1"> Początek rozdziału
(trg)="s13.1"> Yukarý

# pl/html/about.howtohelp.html.gz
# tr/html/about.howtohelp.html.gz


(src)="s1.1"> Podręcznik PHP
(trg)="s1.1"> PHP Kullanım Kılavuzu

(src)="s2.1"> Poprzedni
(trg)="s2.1"> Önceki

(src)="s3.1"> Dodatek K .
(trg)="s3.1"> Ek J .

(src)="s4.1"> Następny
(trg)="s4.1"> Sonraki

(src)="sabout.howtohelp.1"> How to help improve the documentation
(trg)="sabout.howtohelp.1"> How to help improve the documentation

(src)="s5.1">
(trg)="s5.1"> There are two ways you can help to improve this documentation .

(src)="s7.1"> Notatka :
(trg)="s7.1"> Not :

(src)="s10.1"> Poprzedni
(trg)="s9.1"> Önceki

(src)="s11.1"> Spis treści
(trg)="s10.1"> Baþlangýç

(src)="s12.1"> Następny
(trg)="s11.1"> Sonraki

(src)="s14.1"> Początek rozdziału
(trg)="s13.1"> Yukarý

# pl/html/about.html.gz
# tr/html/about.html.gz


(src)="s1.1"> Podręcznik PHP
(trg)="s1.1"> PHP Kullanım Kılavuzu

(src)="s2.1"> Poprzedni
(trg)="s2.1"> Önceki

(src)="s3.1"> Następny
(trg)="s3.1"> Sonraki

(src)="sabout.1"> Dodatek K .
(trg)="sabout.1"> Ek J .

(src)="sabout.2"> About the manual
(trg)="sabout.2"> About the manual

(src)="sabout.formats.1"> Formats
(trg)="sabout.formats.1"> Formats

(src)="s5.1">
(trg)="s5.1">

(src)="s6.1"> Notatka :
(trg)="s6.1"> Not :

(src)="s12.1"> Notatka :
(trg)="s12.1"> Not :

(src)="s15.1"> Poprzedni
(trg)="s16.1"> Önceki

(src)="s16.1"> Spis treści
(trg)="s17.1"> Baþlangýç

(src)="s17.1"> Następny
(trg)="s18.1"> Sonraki

(src)="s19.1"> Początek rozdziału
(trg)="s20.1"> Yukarý

# pl/html/about.more.html.gz
# tr/html/about.more.html.gz


(src)="s1.1"> Podręcznik PHP
(trg)="s1.1"> PHP Kullanım Kılavuzu

(src)="s2.1"> Poprzedni
(trg)="s2.1"> Önceki

(src)="s3.1"> Dodatek K .
(trg)="s3.1"> Ek J .

(src)="s4.1"> Następny
(trg)="s4.1"> Sonraki

(src)="sabout.more.1"> How to find more information about PHP
(trg)="sabout.more.1"> How to find more information about PHP

(src)="s5.1">
(trg)="s5.1">

(src)="s7.1"> Poprzedni
(trg)="s7.1"> Önceki

(src)="s8.1"> Spis treści
(trg)="s8.1"> Baþlangýç

(src)="s9.1"> Następny
(trg)="s9.1"> Sonraki

(src)="s11.1"> Początek rozdziału
(trg)="s11.1"> Yukarý

# pl/html/about.notes.html.gz
# tr/html/about.notes.html.gz


(src)="s1.1"> Podręcznik PHP
(trg)="s1.1"> PHP Kullanım Kılavuzu

(src)="s2.1"> Poprzedni
(trg)="s2.1"> Önceki

(src)="s3.1"> Dodatek K .
(trg)="s3.1"> Ek J .

(src)="s4.1"> Następny
(trg)="s4.1"> Sonraki

(src)="sabout.notes.1"> About user notes
(trg)="sabout.notes.1"> About user notes

(src)="s5.1">
(trg)="s5.1">

(src)="s7.1"> Notatka :
(trg)="s6.1"> Not :

(src)="s8.1"> Poprzedni
(trg)="s7.1"> Önceki

(src)="s9.1"> Spis treści
(trg)="s8.1"> Baþlangýç

(src)="s10.1"> Następny
(trg)="s9.1"> Sonraki

(src)="s12.1"> Początek rozdziału
(trg)="s11.1"> Yukarý

# pl/html/aliases.html.gz
# tr/html/aliases.html.gz


(src)="s1.1"> Podręcznik PHP
(trg)="s1.1"> PHP Kullanım Kılavuzu

(src)="s2.1"> Poprzedni
(trg)="s2.1"> Önceki

(src)="s3.1"> Następny
(trg)="s3.1"> Sonraki

(src)="saliases.1"> Dodatek F .
(trg)="saliases.1"> Ek G .

(src)="saliases.2"> Lista Aliasów Funkcji
(trg)="saliases.2"> List of Function Aliases

(src)="s4.1"> Poniżej znajduje się lista wszystkich aliasów .
(trg)="s4.1">

(src)="s4.2"> Wykorzystywanie aliasów jest raczej złym rozwiązaniem , gdyż mogą zostać usunięte lub zmienione , co spowoduje że nie będzie można przenieść skryptu na inną platformę .
(trg)="s4.3"> It is usually a bad idea to use aliases , are they may be bound to obsolescence or renaming , which will lead to unportable script .

(src)="s7.1"> Tabela F-1 .
(trg)="s7.1"> Tablo G-1 .

(src)="s885.1"> Początek rozdziału
(trg)="s913.1"> Sonraki

# pl/html/appendixes.html.gz
# tr/html/appendixes.html.gz


(src)="s1.1"> Podręcznik PHP
(trg)="s1.1"> PHP Kullanım Kılavuzu

(src)="s2.1"> Poprzedni
(trg)="s2.1"> Önceki

(src)="s3.1"> Następny
(trg)="s3.1"> Sonraki

(src)="s4.1"> VII .
(trg)="s4.1"> VII .

(src)="s4.2"> Dodatki
(trg)="s4.2"> Ekler

(src)="s5.1"> Braki
(trg)="s6.1"> Önceki

(src)="s6.1"> Poprzedni
(trg)="s7.1"> Baþlangýç

(src)="s7.1"> Spis treści
(trg)="s8.1"> Sonraki

# pl/html/calling-user-functions.html.gz
# tr/html/calling-user-functions.html.gz


(src)="s1.1"> Podręcznik PHP
(trg)="s1.1"> PHP Kullanım Kılavuzu

(src)="s2.1"> Poprzedni
(trg)="s2.1"> Önceki

(src)="s3.1"> Dodatek E .
(trg)="s3.1"> Ek F .

(src)="s4.1"> Następny
(trg)="s4.1"> Sonraki

(src)="scalling-user-functions.1"> Calling User Functions
(trg)="scalling-user-functions.1"> Calling User Functions

(src)="s5.1">
(trg)="s5.1">

(src)="scalling-user-functions.function-table.1"> HashTable *function_table
(trg)="scalling-user-functions.function-table.1"> HashTable *function_table

(src)="s9.1">
(trg)="s9.1">

(src)="scalling-user-functions.object.1"> pval *object
(trg)="scalling-user-functions.object.1"> pval *object

(src)="s10.1">
(trg)="s10.1">

(src)="scalling-user-functions.function-name.1"> pval *function_name
(trg)="scalling-user-functions.function-name.1"> pval *function_name

(src)="s11.1">
(trg)="s11.1">

(src)="scalling-user-functions.retval.1"> pval *retval
(trg)="scalling-user-functions.retval.1"> pval *retval

(src)="s12.1">
(trg)="s12.1">

(src)="scalling-user-functions.param-count.1"> int param_count
(trg)="scalling-user-functions.param-count.1"> int param_count

(src)="s13.1">
(trg)="s13.1">

(src)="scalling-user-functions.params.1"> pval *params[ ]
(trg)="scalling-user-functions.params.1"> pval *params[ ]

(src)="s14.1">
(trg)="s14.1">

(src)="s15.1"> Poprzedni
(trg)="s15.1"> Önceki

(src)="s16.1"> Spis treści
(trg)="s16.1"> Baþlangýç

(src)="s17.1"> Następny
(trg)="s17.1"> Sonraki

(src)="s19.1"> Początek rozdziału
(trg)="s19.1"> Yukarý

# pl/html/class.com.html.gz
# tr/html/class.com.html.gz


(src)="s1.1"> Podręcznik PHP
(trg)="s1.1"> PHP Kullanım Kılavuzu

(src)="s2.1"> Poprzedni
(trg)="s2.1"> Önceki

(src)="s3.1"> Następny
(trg)="s3.1"> Sonraki

(src)="sclass.com.1"> COM
(trg)="sclass.com.1"> COM

(src)="s4.1">
(trg)="s4.1"> ( unknown )

(src)="s5.1"> Synopsis
(trg)="s5.1"> Synopsis