# cs/html/about.generate.html.gz
# zh_TW/html/about.generate.html.gz


(src)="s1.1"> Manuál PHP
(trg)="s.1">PHP 手冊

(src)="s2.1"> Předcházející
(trg)="s1.1">前一頁

(src)="s3.1"> Příloha K .
(trg)="s2.1">附錄 K. 關於本手冊

(src)="s3.2"> O tomto manuálu
(trg)="s3.1">下一頁

(src)="s4.1"> Další
(trg)="sabout.generate.1">如何生成手冊的各種格式

(src)="s5.1"> Tento manuál je napsán v XML s použitím DocBook XML DTD , DSSSL ( Document Style and Semantics Specification Language ) pro formátování a experimentálně XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations ) pro údržbu a formátování .
(trg)="s4.1"> 本手冊使用 XML 語言編寫,同時運用了 DocBook XML DTD。我們使用了 DSSSL (Document Style and Semantics Specification Language,文檔樣式和語義規格語言)來控制格式。同時,在實驗上我們運用 XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations,可擴展樣式表語言轉換)來維護格式。

(src)="s6.1"> Použití XML jako zdrojového formátu nám dává možnost generovat mnoho výstupních formátů ze zdrojových souborů a udržovat pouze jediný zdrojový dokument pro všechny formáty .
(src)="s6.2"> Nástroji použitými pro formátování HTML a TeX verzí jsou Jade , jehož autorem je James Clark , a The Modular DocBook Stylesheets kde je autorem Norman Walsh .
(trg)="s5.1"> 將 XML 語言作為源文件格式,使得我們隻需維護該源文件文檔,就可以可以利用它生成許多其它的輸出格式。輸出 HTML 和 TeX 版本的工具是由 James Clark 開發的 Jade,以及由 Norman Walsh 開發的 The Modular DocBook Stylesheets。我們使用 Microsoft HTML Help Workshop 來生成本手冊的 Windows 超文本幫助格式。當然,PHP 本身也完成了其它一些轉換和格式化工作。

(src)="s7.1"> Manuál si můžete stáhnout v různých jazycích a formátech , včetně prostého textu , prostého HTML , PDF , PalmPilot DOC , PalmPilot iSilo a Windows HTML Help , z http : / /www.php.net / docs.php .
(src)="s7.2"> Manuály jsou automaticky aktualizovány , pokud se jejich text změní .
(trg)="s6.1"> 您可以從 http://www.php.net/docs.php 下載本手冊各種不同語言和格式的版本,包括純文本、普通 HTML、PDF、PalmPilot DOC、PalmPilot iSilo 和 Windows 超文本幫助格式。當手冊內容更新時,其它格式的版本將自動更新。

(src)="s8.1"> Více informací o stahování zdrojového kódu dokumentace v XML najdete na http : / /cvs.php.net / .
(src)="s8.2"> Dokumentace je uložena v modulu phpdoc .
(trg)="s7.1"> 在 http://cvs.php.net/ 您可以找到更多關於下載本文檔 XML 源代碼的信息。它們被存放在 phpdoc 模塊下。

(src)="s9.1"> Předcházející
(trg)="s8.1">前一頁

(src)="s10.1"> Domů
(trg)="s9.1">內容

(src)="s11.1"> Další
(trg)="s10.1">下一頁

(src)="s12.1"> Jak pomoci zlepšit dokumentaci
(trg)="s11.1">如何幫助改進本文檔

(src)="s13.1"> Nahoru
(trg)="s12.1">上一層

(src)="s14.1"> Co zde chybí
(trg)="s13.1">手冊譯文

# cs/html/about.howtohelp.html.gz
# zh_TW/html/about.howtohelp.html.gz


(src)="s1.1"> Manuál PHP
(trg)="s.1">PHP 手冊

(src)="s2.1"> Předcházející
(trg)="s1.1">前一頁

(src)="s3.1"> Příloha K .
(src)="s3.2"> O tomto manuálu
(trg)="s2.1">附錄 K. 關於本手冊

(src)="s4.1"> Další
(trg)="s3.1">下一頁

(src)="s5.1"> Jsou dvě cesty , jak můžete pomoci zlepšit tuto dokumentaci .
(trg)="sabout.howtohelp.1">如何幫助改進本文檔
(trg)="s4.1"> 您可以通過以下三種途徑來幫助改善本文檔。

(src)="s6.1"> Pokud v manuálu najdete chyby ( v kterémkoli jazyce ) , oznamte je prosím pomocí bug systému na http : / /bugs.php.net / .
(src)="s6.2"> Klasifikujte chybu jako " Documentation Problem " .
(trg)="s5.1"> 如果您發現本手冊任何一個格式的版本中有錯誤, 請通過設在 http://bugs.php.net/ 的糾錯繫統向我們報告,並將您提交的錯誤分類為“文檔問題 (Documentation Problem)”。您在這裡也可以提交和某一格式的手冊相關的問題。

(src)="s6.3"> Můžete také poslat problémy spojené s konkrétními manuálovými formáty zde .
(src)="s7.1"> Poznámka :
(trg)="s6.1">注: 請勿濫用糾錯繫統來尋求幫助。如需幫助請使用前面提到的郵件列表和虛擬社區網站。

(src)="s7.2"> Nezneužívejte prosím bug systém odesíláním žádostí o pomoc .
(src)="s7.3"> Použijte namísto toho diskusní fórum nebo komunitní stránky , jak již bylo zmíněno .
(trg)="s7.1"> 通過提交注釋,您可以向其它讀者提供更多的範例、解釋和闡述。提交注釋請使用注釋繫統,而非糾錯繫統。請閱讀本附錄中“關於用戶注釋”一節以獲得更多關於注釋的信息。

(src)="s8.1"> Při přidávání poznámek můžete poskytnout dodatečné příklady a vysvětlení pro ostatní čtenáře .
(src)="s8.2"> Avšak neposílejte prosím pomocí tohoto anotačního systému hlášení o chybách .
(trg)="s8.1"> 如果您懂英語和其它語種的語言,您也可以參與我們的翻譯工作。如果您希望開始一個新語言版本的翻譯,或者希望參與某一個語言版本的翻譯工作,請下載並閱讀 PHP Documentation HOWTO。

(src)="s8.3"> O anotacích se můžete více dozvědět v části ' O uživatelských poznámkách ' tohoto dodatku .
(trg)="s9.1"> 該文檔的簡體中文版可在 ??? 下載。

(src)="s9.1"> Předcházející
(trg)="s10.1">前一頁

(src)="s10.1"> Domů
(trg)="s11.1">內容

(src)="s11.1"> Další
(trg)="s12.1">下一頁

(src)="s12.1"> Jak najít více informací o PHP
(trg)="s13.1">如何得到關於 PHP 更多的信息

(src)="s13.1"> Nahoru
(trg)="s14.1">上一層

(src)="s14.1"> Jak generujeme formáty
(trg)="s15.1"> 如何生成手冊的各種格式

# cs/html/about.html.gz
# zh_TW/html/about.html.gz


(src)="s1.1"> Manuál PHP
(trg)="s.1">PHP 手冊

(src)="s2.1"> Předcházející
(trg)="s1.1">前一頁
(trg)="s3.1">下一頁

(src)="s3.1"> Další
(trg)="sabout.1">附錄 K. 關於本手冊

(src)="s4.1"> Tento PHP manuál je poskytován v různých formátech .
(src)="s4.2"> Tyto formáty se dají rozdělit do dvou skupin : formáty pro prohlížení on-line a balíky pro stahování .
(trg)="s4.1"> 內容目錄 手冊的格式 關於用戶注釋 如何閱讀函數的定義(函數原型) 本手冊中所涉及的 PHP 版本 如何得到關於 PHP 更多的信息 如何幫助改進本文檔 如何生成手冊的各種格式 手冊譯文
(trg)="sabout.formats.1">手冊的格式

(src)="s5.1"> Poznámka :
(src)="s5.2"> Někteří vydavatelé vydali tištěné verze tohoto manuálu . Žádné z nich nedoporučujeme , protože velmi rychle zastarávají .
(trg)="s5.1"> 《PHP 參考手冊》提供了多種不同格式的版本,它們可以分為兩組:在線閱讀版本和可下載包。

(src)="s6.2"> Pro zajištění nejrychlejšího přístupu byste si měli vybrat zrcadlo umístěné nejblíže k vám .
(src)="s6.3"> Můžete si prohlížet manuál v " holém " HTML formátu (vhodném pro tisk ) nebo v HTML formátu integrujícím manuál do vzhledu a chování samotných stránek PHP .
(trg)="s6.1">注: 有些出版商可能已經出版了本手冊的一些印刷版本,但我們不推薦您使用它們,因為 PHP 參考手冊更新得非常快,這些印刷版本將很快失去時效性。

(src)="s7.1"> Výhodou on-line manuálu před off-line formáty je integrace uživatelských poznámek .
(src)="s7.2"> Samozřejmou nevýhodou je to , že při prohlížení musíte být on-line .
(trg)="s7.1"> 您可以訪問 http://www.php.net/ 及其眾多的鏡像站點來在線閱讀《PHP 參考手冊》。為了保證最佳的訪問速度,您應該選擇離您的地理位置最接近的鏡像站點。您可以選擇閱讀可直接打印的 HTML 版本,也可以閱讀集成在 PHP 官方站點中的 HTML 版本,該版本讓您感覺《PHP 參考手冊》就是該網站的一部分。

(src)="s8.1"> Existuje více off-line formátů manuálu a formát pro vás nejvhodnější závisí na tom , jaký operační systém používáte a na vašem osobním stylu čtení .
(src)="s8.2"> Pro informaci o tom , jak je manuál generován v tolika formátech , si přečtěte sekci ' Jak generujeme formáty ' v dodatcích .
(trg)="s8.1"> 和絕大多數離線格式的手冊相比,在線閱讀版本有一個很大的優點,即它集成了用戶注釋;同時,它的明顯的缺點是您必須保持一直在線來閱讀。

(src)="s9.2"> HTML formát je poskytován jak jako jediný HTML soubor , tak jako balíček souborů podle jednotlivých sekcí ( což ve výsledku znamená kolekci tisíců souborů ) .
(src)="s9.3"> HTML a prostý text jsou poskytovány jako tar soubory zkomprimované pomocí bzip2 .
(trg)="s9.1"> 目前,《PHP 參考手冊》提供多種離線閱讀格式,最適合於您的格式取決於您使用的操作繫統和您個人的閱讀習慣。關於《PHP 參考手冊》如何被制作成如此多的版本,請查閱本附錄中“如何生成手冊的各種格式”一節。

(src)="s10.1"> Jiným populárním platformně nezávislým formátem , a také formátem nejvhodnějším pro tisk , je PDF ( známý také jako Adobe Acrobat ) .
(src)="s10.2"> Ale před stažením tohoto formátu a stisknutím tlačítka pro tisk ještě jedno varování :
(trg)="s10.1"> 跨平臺性最好的格式是 HTML 格式和純文本格式。HTML 格式提供了兩種方式:一種隻有一個很大的 HTML 文件;另一種方式是每一節分成一個獨立文件,它們形成一個包含有幾千個文件的文件包。HTML 和純文本格式的《PHP 參考手冊》都是以 bzip2 方式壓縮的 tar 文件提供。文件的後綴名為 tar.bz2。

(src)="s11.1"> Poznámka :
(src)="s11.2"> Pokud ještě nemáte program schopný zobrazit formát PDF , můžete si stáhnout Adobe Acrobat Reader .
(trg)="s11.1"> 另一種流行的跨平臺格式,也是最適合打印的格式,是 PDF(也就是 Adobe Acrobat)格式。不過,當您急匆匆地下載該版本,並點擊“打印”按鈕的時候,我們需要提醒您本手冊有 2000 多頁,並且還在不斷地被修訂。

(src)="s12.1"> Pro vlastníky handheldů ( Palm kompatibilních ) jsou ideální formáty Palm document a iSilo .
(src)="s12.2"> Můžete si přinést svůj handheld na směnu a použít prohlížeč formátu DOC nebo iSilo k oprášení znalostí PHP nebo jako rychlou příručku .
(trg)="s12.1">注: 如果您還沒有可以直接閱讀 PDF 格式文檔的軟件,您可能需要下載 Adobe Acrobat Reader。

(src)="s13.1"> Pro platformu Windows existuje verze Widows HTML Help pro použití s aplikací Windows HTML Help - Tato verze poskytuje fulltextové vyhledávání , úplný rejstřík a záložky .
(src)="s13.2"> Mnoho populárních vývojových prostředí pro vývoj v PHP pod Windows také integruje tuto verzi dokumentace , což zajišťuje snadný přístup .
(trg)="s13.1"> 對於手掌機及其兼容設備的用戶來說,該平臺最理想的格式是 Palm 文檔或者 iSilo 格式。您可以在日常工作中帶著您的手掌機,利用 DOC 或 iSilo 閱讀器來溫習 PHP 知識,當然,也可以作為快速的參考。

(src)="s14.2"> Projekt Visual Basic for Linux je ve stádiu plánování , bude zahrnovat vývoj aplikace CHM Creator and Viewer for Linux .
(src)="s14.3"> Pokud se zajímáte o stav vývoje , podívejte se na SourceForge.net page .
(trg)="s14.1"> 對於 Windows 平臺,我們利用了 Windows 的超文本幫助應用程序結合本手冊的 HTML 格式,形成了本手冊的 Windows 超文本幫助版本。該版本提供手冊的全文搜索、完整的索引以及書簽功能。很多 Windows 平臺下流行的 PHP 集成開發環境也集成了該版本的手冊,以給開發者提供最方便快捷的參考。

(src)="s15.1"> Předcházející
(trg)="s15.1">前一頁

(src)="s16.1"> Domů
(trg)="s16.1">內容

(src)="s17.1"> Další
(trg)="s17.1">下一頁

(src)="s19.1"> Nahoru
(trg)="s19.1">上一層

(src)="s20.1"> O uživatelských poznámkách
(trg)="s20.1">關於用戶注釋

# cs/html/about.more.html.gz
# zh_TW/html/about.more.html.gz


(src)="s1.1"> Manuál PHP
(trg)="s.1">PHP 手冊

(src)="s2.1"> Předcházející
(trg)="s1.1">前一頁

(src)="s3.1"> Příloha K .
(trg)="s2.1">附錄 K. 關於本手冊

(src)="s3.2"> O tomto manuálu
(trg)="s3.1">下一頁

(src)="s4.1"> Další
(trg)="sabout.more.1"> 如何得到關於 PHP 更多的信息

(src)="s5.1"> Tento manuál se nepokouší poskytovat instrukce o obecných programovacích technikách .
(src)="s5.2"> Pokud jste úplně čerstvý programátor nebo stále ještě začátečník , může vám přijít obtížné naučit se programovat v PHP pouze podle tohoto manuálu .
(trg)="s4.1"> 本手冊並不打算提供基本的編程開發指導。如果您是一個初級的程序員,甚至是第一次編程,您可能會發現利用本手冊來學習如何用 PHP 編程是一件很困難的事情。為了尋找一本更適合初學者的書,請訪問 http://www.php.net/books.php 查看 PHP 相關書籍的列表。

(src)="s6.3"> Seznam diskusních skupin najdete na http : / /www.php.net / support.php , stejně tak i odkazy na archivy těchto skupin a jiné on-line zdroje .
(src)="s6.4"> Dále , na http : / /www.php.net / links.php je seznam stránek zaměřených na články , fóra a galerie kódu pro PHP .
(trg)="s5.1"> 目前,PHP 官方提供了許多郵件列表來討論 PHP 編程相關的各個方面的問題。當您在 PHP 的開發過程中踫到了難題,而且自己無法找到合適的解決方法時,您可以到該郵件列表尋求幫助。請訪問 http://www.php.net/support.php 查看郵件列表清單,我們同時提供了郵件列表的存檔和其它在線支持的資料。此外,在 http://www.php.net/links.php 有一個關於 PHP 相關網站的列表,在這些網站中您可以找到和 PHP 相關的文章、論壇和代碼。

(src)="s7.1"> Předcházející
(trg)="s6.1">前一頁

(src)="s8.1"> Domů
(trg)="s7.1">內容

(src)="s9.1"> Další
(trg)="s8.1">下一頁

(src)="s10.1"> O uživatelských poznámkách
(trg)="s9.1">本手冊中所涉及的 PHP 版本

(src)="s11.1"> Nahoru
(trg)="s10.1">上一層

(src)="s12.1"> Jak pomoci zlepšit dokumentaci
(trg)="s11.1">如何幫助改進本文檔

# cs/html/about.notes.html.gz
# zh_TW/html/about.notes.html.gz


(src)="s1.1"> Manuál PHP
(trg)="s.1">PHP 手冊

(src)="s2.1"> Předcházející
(trg)="s1.1">前一頁

(src)="s3.1"> Příloha K .
(src)="s3.2"> O tomto manuálu
(trg)="s2.1">附錄 K. 關於本手冊

(src)="s4.1"> Další
(trg)="s3.1">下一頁

(src)="s5.1"> Uživatelské poznámky hrají důležitou roli ve vývoji tohoto manuálu .
(src)="s5.2"> Umožněním čtenářům manuálu přidávat příklady a další vysvětlení přímo z jejich prohlížeče jsme schopni zabudovat zpětnou vazbu do hlavního textu manuálu .
(trg)="sabout.notes.1"> 關於用戶注釋
(trg)="s4.1"> 用戶注釋在本手冊的開發過程中搬演了相當重要的角色。通過允許手冊的讀者利用它們的瀏覽器提供範例、解釋和進一步的闡述,我們便能夠把這些反饋信息包含到手冊的正文中。而且,當這些注釋被包含後,讀者就可以在線通過它們被提交的格式來閱讀它們,也可以通過某些離線格式來閱讀。

(src)="s5.3"> A než jsou poznámky zpracovány , jsou vidět v podobě , v jaké je uživatelé poslali , v on-line ( a některých off-line ) formátech .
(src)="s6.1"> Poznámka :
(trg)="s5.1">注: 用戶注釋在網上出現之前並不成熟,因此這些文字和代碼的質量,甚至它們的真實性無從得到保證。(這並不是說本手冊本身的質量和準確性沒有任何的保證。)

(src)="s6.2"> Uživatelské poznámky nejsou moderovány před jejich zobrazením on-line , takže kvalita textu nebo příkladů kódu a jejich věrohodnost nemohou být zaručeny ( ne , že by byla zaručena kvalita nebo přesnost samotného manuálu ) .
(trg)="s6.1">注: 由於用戶注釋被認為是 PHP 手冊的一部分,因此它也被保護本文檔的許可協議(目前為 GPL)所保護。請查閱手冊版權頁以了解更多詳細信息。

(src)="s7.1"> Předcházející
(trg)="s7.1">前一頁

(src)="s8.1"> Domů
(trg)="s8.1">內容

(src)="s9.1"> Další
(trg)="s9.1">下一頁

(src)="s10.1"> O tomto manuálu
(trg)="s10.1">關於本手冊

(src)="s11.1"> Nahoru
(trg)="s11.1">上一層

(src)="s12.1"> Jak najít více informací o PHP
(trg)="s12.1"> 如何閱讀函數的定義(函數原型)

# cs/html/aliases.html.gz
# zh_TW/html/aliases.html.gz


(src)="s1.1"> Manuál PHP
(trg)="s.1">PHP 手冊

(src)="s2.1"> Předcházející
(trg)="s1.1">前一頁
(trg)="s3.1">下一頁

(src)="s3.1"> Další
(trg)="saliases.1">附錄 F. List of Function Aliases

(src)="s4.3"> Obvykle je špatným nápadem používat aliasy , mohou být spojeny s obsolentní nebo přejmenovanou funkcí , což povede k neportovatelnému skriptu .
(src)="s4.4"> Tento seznam je poskytován proto , aby pomohl těm , kdo chtějí upgradovat své staré skripty na novou syntaxi .
(trg)="s4.1"> Here is the aliases list. All aliases are listed here. It is usually a bad idea to use aliases, as they may be bound to obsolescence or renaming, which will lead to unportable script. This list is provided to help those who want to upgrade their old scripts to newer syntax.

(src)="s5.1"> Některé funkce mohou mít dva názvy a žádný není preferován ( např . is_int( ) a is_integer( ) jsou rovnocenné )
(trg)="s5.1"> However, some functions simply have two names, and there is no real preference. (For example, is_int() and is_integer() are equally good)

(src)="s6.1"> Tento seznam je konzistentní s PHP 4.0.6 .
(trg)="s6.1"> This list is consistent with PHP 4.0.6. For an alias list that updates daily, have a look here.

(src)="s7.1"> Tabulka F-1 .
(src)="s7.2"> Aliasy
(trg)="s8.1">表格 F-1. Aliases

(src)="s351.1"> msql_affected_rows( )
(trg)="s355.1"> msql_create_db()

(src)="s648.1"> satellite_caught_exception( )
(trg)="s637.1"> ociwritetemporarylob()

(src)="s651.1"> satellite_exception_id( )
(trg)="s640.1">ociwritelobtofile()

(src)="s654.1"> satellite_exception_value( )
(trg)="s643.1"> odbc_exec()

(src)="s657.1"> satellite_get_repository_id( )
(trg)="s646.1"> odbc_field_len()

(src)="s660.1"> satellite_load_idl( )
(trg)="s649.1"> swfmovie_output()