# cs/html/about.generate.html.gz
# tr/html/about.generate.html.gz


(src)="s1.1"> Manuál PHP
(trg)="s1.1"> PHP Kullanım Kılavuzu

(src)="s2.1"> Předcházející
(trg)="s2.1"> Önceki
(trg)="s3.1"> Ek J .

(src)="s3.2"> O tomto manuálu
(trg)="s4.1"> Sonraki

(src)="s4.1"> Další
(trg)="sabout.generate.1"> How we generate the formats

(src)="s5.1"> Tento manuál je napsán v XML s použitím DocBook XML DTD , DSSSL ( Document Style and Semantics Specification Language ) pro formátování a experimentálně XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations ) pro údržbu a formátování .
(trg)="s5.1">

(src)="s9.1"> Předcházející
(trg)="s9.1"> Önceki

(src)="s10.1"> Domů
(trg)="s10.1"> Baþlangýç

(src)="s11.1"> Další
(trg)="s11.1"> Sonraki

(src)="s13.1"> Nahoru
(trg)="s13.1"> Yukarý

(src)="s14.1"> Co zde chybí
(trg)="s14.1"> missing stuff

# cs/html/about.howtohelp.html.gz
# tr/html/about.howtohelp.html.gz


(src)="s1.1"> Manuál PHP
(trg)="s1.1"> PHP Kullanım Kılavuzu

(src)="s2.1"> Předcházející
(trg)="s2.1"> Önceki
(trg)="s3.1"> Ek J .

(src)="s3.2"> O tomto manuálu
(trg)="s4.1"> Sonraki

(src)="s4.1"> Další
(trg)="sabout.howtohelp.1"> How to help improve the documentation

(src)="s5.1"> Jsou dvě cesty , jak můžete pomoci zlepšit tuto dokumentaci .
(trg)="s5.1"> There are two ways you can help to improve this documentation .

(src)="s7.1"> Poznámka :
(trg)="s7.1"> Not :

(src)="s9.1"> Předcházející
(trg)="s9.1"> Önceki

(src)="s10.1"> Domů
(trg)="s10.1"> Baþlangýç

(src)="s11.1"> Další
(trg)="s11.1"> Sonraki

(src)="s13.1"> Nahoru
(trg)="s13.1"> Yukarý

# cs/html/about.html.gz
# tr/html/about.html.gz


(src)="s1.1"> Manuál PHP
(trg)="s1.1"> PHP Kullanım Kılavuzu

(src)="s2.1"> Předcházející
(trg)="s2.1"> Önceki

(src)="s3.1"> Další
(trg)="s3.1"> Sonraki

(src)="s4.1"> Tento PHP manuál je poskytován v různých formátech .
(trg)="sabout.2"> About the manual
(trg)="sabout.formats.1"> Formats

(src)="s4.2"> Tyto formáty se dají rozdělit do dvou skupin : formáty pro prohlížení on-line a balíky pro stahování .
(trg)="s5.1">

(src)="s5.1"> Poznámka :
(trg)="s6.1"> Not :

(src)="s6.1"> Manuál můžete číst on-line na http : / /www.php.net / a mnoha zrcadlech .
(trg)="s7.1"> You can read the manual online at http : / /www.php.net / and on the numerous mirror sites .

(src)="s11.1"> Poznámka :
(trg)="s12.1"> Not :

(src)="s14.1"> Poznámka :
(trg)="s15.1"> Not :

(src)="s14.2"> Projekt Visual Basic for Linux je ve stádiu plánování , bude zahrnovat vývoj aplikace CHM Creator and Viewer for Linux .
(trg)="s15.2"> A Visual Basic for Linux project is in the planning stage , which will include the development of a CHM Creator and Viewer for Linux .

(src)="s14.3"> Pokud se zajímáte o stav vývoje , podívejte se na SourceForge.net page .
(trg)="s15.3"> See their SourceForge.net page if you are interested in the progress .

(src)="s15.1"> Předcházející
(trg)="s16.1"> Önceki

(src)="s16.1"> Domů
(trg)="s17.1"> Baþlangýç

(src)="s17.1"> Další
(trg)="s18.1"> Sonraki

(src)="s19.1"> Nahoru
(trg)="s20.1"> Yukarý

# cs/html/about.more.html.gz
# tr/html/about.more.html.gz


(src)="s1.1"> Manuál PHP
(trg)="s1.1"> PHP Kullanım Kılavuzu

(src)="s2.1"> Předcházející
(trg)="s2.1"> Önceki
(trg)="s3.1"> Ek J .

(src)="s3.2"> O tomto manuálu
(trg)="s4.1"> Sonraki

(src)="s4.1"> Další
(trg)="sabout.more.1"> How to find more information about PHP

(src)="s5.1"> Tento manuál se nepokouší poskytovat instrukce o obecných programovacích technikách .
(trg)="s5.1">

(src)="s7.1"> Předcházející
(trg)="s7.1"> Önceki

(src)="s8.1"> Domů
(trg)="s8.1"> Baþlangýç

(src)="s9.1"> Další
(trg)="s9.1"> Sonraki

(src)="s10.1"> O uživatelských poznámkách
(trg)="s10.1"> About user notes

(src)="s11.1"> Nahoru
(trg)="s11.1"> Yukarý

# cs/html/about.notes.html.gz
# tr/html/about.notes.html.gz


(src)="s1.1"> Manuál PHP
(trg)="s1.1"> PHP Kullanım Kılavuzu

(src)="s2.1"> Předcházející
(trg)="s2.1"> Önceki
(trg)="s3.1"> Ek J .

(src)="s3.2"> O tomto manuálu
(trg)="s4.1"> Sonraki

(src)="s4.1"> Další
(trg)="sabout.notes.1"> About user notes

(src)="s5.1"> Uživatelské poznámky hrají důležitou roli ve vývoji tohoto manuálu .
(trg)="s5.1">

(src)="s6.1"> Poznámka :
(trg)="s6.1"> Not :

(src)="s7.1"> Předcházející
(trg)="s7.1"> Önceki

(src)="s8.1"> Domů
(trg)="s8.1"> Baþlangýç

(src)="s9.1"> Další
(trg)="s9.1"> Sonraki

(src)="s11.1"> Nahoru
(trg)="s11.1"> Yukarý

(src)="s12.1"> Jak najít více informací o PHP
(trg)="s12.1"> How to find more information about PHP

# cs/html/aliases.html.gz
# tr/html/aliases.html.gz


(src)="s1.1"> Manuál PHP
(trg)="s1.1"> PHP Kullanım Kılavuzu
(trg)="s2.1"> Önceki

(src)="s2.1"> Předcházející
(trg)="s3.1"> Sonraki
(trg)="saliases.1"> Ek G .

(src)="s3.1"> Další
(trg)="saliases.2"> List of Function Aliases

(src)="s4.1"> Toto je seznam aliasů .
(trg)="s4.1">

(src)="s4.3"> Obvykle je špatným nápadem používat aliasy , mohou být spojeny s obsolentní nebo přejmenovanou funkcí , což povede k neportovatelnému skriptu .
(trg)="s4.3"> It is usually a bad idea to use aliases , are they may be bound to obsolescence or renaming , which will lead to unportable script .

(src)="s7.1"> Tabulka F-1 .
(trg)="s7.1"> Tablo G-1 .

(src)="s350.1"> msql_affected_rows
(trg)="s350.1"> msql_affected_rows

(src)="s351.1"> msql_affected_rows( )
(trg)="s351.1"> msql_affected_rows( )

(src)="s647.1"> orbit_caught_exception
(trg)="s647.1"> orbit_caught_exception

(src)="s648.1"> satellite_caught_exception( )
(trg)="s648.1"> satellite_caught_exception( )

(src)="s649.1"> Satellite
(trg)="s649.1"> Satellite

(src)="s650.1"> orbit_exception_id
(trg)="s650.1"> orbit_exception_id

(src)="s651.1"> satellite_exception_id( )
(trg)="s651.1"> satellite_exception_id( )

(src)="s652.1"> Satellite
(trg)="s652.1"> Satellite

(src)="s653.1"> orbit_exception_value
(trg)="s653.1"> orbit_exception_value

(src)="s654.1"> satellite_exception_value( )
(trg)="s654.1"> satellite_exception_value( )

(src)="s655.1"> Satellite
(trg)="s655.1"> Satellite

(src)="s656.1"> orbit_get_repository_id
(trg)="s656.1"> orbit_get_repository_id

(src)="s657.1"> satellite_get_repository_id( )
(trg)="s657.1"> satellite_get_repository_id( )

(src)="s658.1"> Satellite
(trg)="s658.1"> Satellite

(src)="s659.1"> orbit_load_idl
(trg)="s659.1"> orbit_load_idl

(src)="s660.1"> satellite_load_idl( )
(trg)="s660.1"> satellite_load_idl( )

(src)="s661.1"> Satellite
(trg)="s661.1"> Satellite

(src)="s863.1"> swfbutton_keypress
(trg)="s863.1"> swfbutton_keypress

(src)="s864.1"> swfbutton_keypress( )
(trg)="s864.1"> swfbutton_keypress( )

(src)="s896.1"> xpath_eval
(trg)="s896.1"> xpath_eval

(src)="s897.1"> xpath_eval( )
(trg)="s897.1"> xpath_eval( )

(src)="s899.1"> xpath_eval_expression
(trg)="s899.1"> xpath_eval_expression

(src)="s900.1"> xpath_eval_expression( )
(trg)="s900.1"> xpath_eval_expression( )

(src)="s902.1"> xpath_init
(trg)="s902.1"> xpath_init

(src)="s903.1"> xpath_init( )
(trg)="s903.1"> xpath_init( )

(src)="s905.1"> xpath_new_context
(trg)="s905.1"> xpath_new_context

(src)="s911.1"> Předcházející
(trg)="s911.1"> Önceki

(src)="s912.1"> Domů
(trg)="s912.1"> Baþlangýç

(src)="s913.1"> Další
(trg)="s913.1"> Sonraki

(src)="s915.1"> Nahoru
(trg)="s915.1"> Yukarý

# cs/html/appendixes.html.gz
# tr/html/appendixes.html.gz


(src)="s1.1"> Manuál PHP
(trg)="s1.1"> PHP Kullanım Kılavuzu

(src)="s2.1"> Předcházející
(trg)="s2.1"> Önceki
(trg)="s3.1"> Sonraki

(src)="s3.1"> Další
(trg)="s4.1"> VII .
(trg)="s4.2"> Ekler

(src)="s4.1"> Předcházející
(trg)="s6.1"> Önceki

(src)="s5.1"> Domů
(trg)="s7.1"> Baþlangýç

(src)="s6.1"> Další
(trg)="s8.1"> Sonraki

# cs/html/calling-user-functions.html.gz
# tr/html/calling-user-functions.html.gz


(src)="s1.1"> Manuál PHP
(trg)="s1.1"> PHP Kullanım Kılavuzu