# cs/html/about.generate.html.gz
# ru/html/about.generate.html.gz


(src)="s1.1"> Manuál PHP
(trg)="s1.1"> Руководство по PHP
(trg)="s2.1"> Пред .

(src)="s2.1"> Předcházející
(trg)="s3.1"> Приложение K . Об этом руководстве

(src)="s3.1"> Příloha K .
(trg)="s4.1"> След .

(src)="s3.2"> O tomto manuálu
(src)="s4.1"> Další
(trg)="sabout.generate.1"> Как создаются форматы документации

(src)="s5.1"> Tento manuál je napsán v XML s použitím DocBook XML DTD , DSSSL ( Document Style and Semantics Specification Language ) pro formátování a experimentálně XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations ) pro údržbu a formátování .
(trg)="s5.1"> Это руководство написано на XML с использованием DocBook XML DTD , DSSSL ( Document Style and Semantics Specification Language ) для форматирования и (экспериментально ) XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformations ) в целях поддержки и форматирования .

(src)="s6.1"> Použití XML jako zdrojového formátu nám dává možnost generovat mnoho výstupních formátů ze zdrojových souborů a udržovat pouze jediný zdrojový dokument pro všechny formáty .
(src)="s6.2"> Nástroji použitými pro formátování HTML a TeX verzí jsou Jade , jehož autorem je James Clark , a The Modular DocBook Stylesheets kde je autorem Norman Walsh .
(trg)="s6.1"> Использование XML в качестве единственного исходного формата позволяет нам создавать документацию во многих форматах . Утилитами для форматирования форматов HTML и TeX являются Jade , написанная James Clark и The Modular DocBook Stylesheets написанная Norman Walsh . Для создания руководства в формате Windows HTML Help мы используем Microsoft HTML Help Workshop и , конечно , собственно PHP для дополнительных преобразований и форматирования .

(src)="s7.1"> Manuál si můžete stáhnout v různých jazycích a formátech , včetně prostého textu , prostého HTML , PDF , PalmPilot DOC , PalmPilot iSilo a Windows HTML Help , z http : / /www.php.net / docs.php .
(src)="s7.2"> Manuály jsou automaticky aktualizovány , pokud se jejich text změní .
(trg)="s7.1"> Вы можете загрузить руководство на многих языках и во многих форматах , включая обычный текст , обычный HTML , PDF , PalmPilot DOC , PalmPilot iSilo и Windows HTML Help , обратившись по адресу http : / /www.php.net / docs.php . Материалы , предназначенные для загрузки , обновляются автоматически по мере обновления исходного текста .

(src)="s8.1"> Více informací o stahování zdrojového kódu dokumentace v XML najdete na http : / /cvs.php.net / .
(src)="s8.2"> Dokumentace je uložena v modulu phpdoc .
(trg)="s8.1"> За более подробной информацией о получении исходного кода в формате XML обратитесь по адресу http : / /cvs.php.net / . Документация находится в модуле phpdoc .

(src)="s9.1"> Předcházející
(trg)="s9.1"> Пред .

(src)="s10.1"> Domů
(trg)="s10.1"> Начало

(src)="s11.1"> Další
(trg)="s11.1"> След .

(src)="s12.1"> Jak pomoci zlepšit dokumentaci
(trg)="s12.1"> Как помочь в написании документации

(src)="s13.1"> Nahoru
(trg)="s13.1"> Уровень выше

(src)="s14.1"> Co zde chybí
(trg)="s14.1"> Переводы

# cs/html/about.howtohelp.html.gz
# ru/html/about.howtohelp.html.gz


(src)="s1.1"> Manuál PHP
(trg)="s1.1"> Руководство по PHP

(src)="s2.1"> Předcházející
(trg)="s2.1"> Пред .

(src)="s3.1"> Příloha K .
(src)="s3.2"> O tomto manuálu
(trg)="s3.1"> Приложение K . Об этом руководстве

(src)="s4.1"> Další
(trg)="s4.1"> След .

(src)="s5.1"> Jsou dvě cesty , jak můžete pomoci zlepšit tuto dokumentaci .
(src)="s6.1"> Pokud v manuálu najdete chyby ( v kterémkoli jazyce ) , oznamte je prosím pomocí bug systému na http : / /bugs.php.net / .
(trg)="sabout.howtohelp.1"> Как помочь в написании документации

(src)="s6.2"> Klasifikujte chybu jako " Documentation Problem " .
(src)="s6.3"> Můžete také poslat problémy spojené s konkrétními manuálovými formáty zde .
(trg)="s5.1"> Существуют три способа , чтобы помочь нам в улучшении документации .

(src)="s7.1"> Poznámka :
(src)="s7.2"> Nezneužívejte prosím bug systém odesíláním žádostí o pomoc .
(trg)="s6.1"> Если вам встречаются ошибки в этом руководстве , сообщайте о них с помощью системы сообщения об ошибках , доступной по адресу http : / /bugs.php.net / . Классифицируйте ваше сообщение как " Documentation Problem " ("Ошибка в документации" ) . Также вы можете сообщать об ошибках , относящихся к какому-либо определенному формату руководства .
(trg)="s7.1"> Замечание : Пожалуйста , не используйте систему сообщения об ошибках для того , чтобы получить помощь какого-либо рода . Вместо этого пользуйтесь списками рассылки или сайтами сообщества PHP , упомянутыми выше .

(src)="s7.3"> Použijte namísto toho diskusní fórum nebo komunitní stránky , jak již bylo zmíněno .
(src)="s8.1"> Při přidávání poznámek můžete poskytnout dodatečné příklady a vysvětlení pro ostatní čtenáře .
(trg)="s8.1"> Не используйте систему аннотации для сообщений об ошибках . Более подробные сведения о заметках пользователей вы можете получить , ознакомившись с главой ' О заметках пользователей ' этого приложения .

(src)="s8.2"> Avšak neposílejte prosím pomocí tohoto anotačního systému hlášení o chybách .
(src)="s8.3"> O anotacích se můžete více dozvědět v části ' O uživatelských poznámkách ' tohoto dodatku .
(trg)="s9.1"> Если вы знаете английский язык и не являетесь его носителем , вы можете участвовать в переводе руководства . Если вы собираетесь приступить к переводу , обратитесь к http : / /cvs.php.net / co.php / phpdoc / howto / howto.html.tar.gz .

(src)="s9.1"> Předcházející
(trg)="s10.1"> Пред .

(src)="s10.1"> Domů
(trg)="s11.1"> Начало

(src)="s11.1"> Další
(trg)="s12.1"> След .

(src)="s12.1"> Jak najít více informací o PHP
(trg)="s13.1"> Как узнать больше о PHP

(src)="s13.1"> Nahoru
(trg)="s14.1"> Уровень выше

(src)="s14.1"> Jak generujeme formáty
(trg)="s15.1"> Как создаются форматы документации

# cs/html/about.html.gz
# ru/html/about.html.gz


(src)="s1.1"> Manuál PHP
(trg)="s1.1"> Руководство по PHP

(src)="s2.1"> Předcházející
(trg)="s2.1"> Пред .

(src)="s3.1"> Další
(trg)="s3.1"> След .

(src)="s4.1"> Tento PHP manuál je poskytován v různých formátech .
(src)="s4.2"> Tyto formáty se dají rozdělit do dvou skupin : formáty pro prohlížení on-line a balíky pro stahování .
(trg)="sabout.1"> Приложение K . Об этом руководстве

(src)="s5.1"> Poznámka :
(trg)="sabout.formats.1"> Форматы

(src)="s5.2"> Někteří vydavatelé vydali tištěné verze tohoto manuálu . Žádné z nich nedoporučujeme , protože velmi rychle zastarávají .
(src)="s6.1"> Manuál můžete číst on-line na http : / /www.php.net / a mnoha zrcadlech .
(trg)="s5.1"> Руководство по PHP доступно в нескольких форматах . Эти форматы могут быть разделены на две группы : форматы для чтения в онлайн и форматы , доступные для загрузки .

(src)="s6.2"> Pro zajištění nejrychlejšího přístupu byste si měli vybrat zrcadlo umístěné nejblíže k vám .
(src)="s6.3"> Můžete si prohlížet manuál v " holém " HTML formátu (vhodném pro tisk ) nebo v HTML formátu integrujícím manuál do vzhledu a chování samotných stránek PHP .
(trg)="s6.1"> Замечание : Некоторые издательства выпустили печатные версии этого руководства . Однако , мы не рекомендуем пользоваться ими вследствие их быстрого устаревания .

(src)="s7.1"> Výhodou on-line manuálu před off-line formáty je integrace uživatelských poznámek .
(src)="s7.2"> Samozřejmou nevýhodou je to , že při prohlížení musíte být on-line .
(trg)="s7.1"> Вы можете пользоваться руководством в он-лайн по адресу http : / /www.php.net / , а также на многочисленных сайтах-зеркалах . Чтобы обеспечить наиболее высокую скорость загрузки , вам нужно выбрать ближайший к вам сайт-зеркало . Вы можете пользоваться руководством в виде обычного HTML ( готового для распечатки ) или же в виде , предлагающем оформление самого сайта PHP .

(src)="s8.1"> Existuje více off-line formátů manuálu a formát pro vás nejvhodnější závisí na tom , jaký operační systém používáte a na vašem osobním stylu čtení .
(src)="s8.2"> Pro informaci o tom , jak je manuál generován v tolika formátech , si přečtěte sekci ' Jak generujeme formáty ' v dodatcích .
(trg)="s8.1"> Преимуществом он-лайн руководства над большинством офф-лайн форматов является интеграция с замечаниями пользователей . Очевидным недостатком является то , что вам нужно находиться в он-лайне , чтобы пользоваться руководством в он-лайн форматах .

(src)="s9.1"> Pro nejvíce platforem se hodí manuál v HTML a jako prostý text .
(src)="s9.2"> HTML formát je poskytován jak jako jediný HTML soubor , tak jako balíček souborů podle jednotlivých sekcí ( což ve výsledku znamená kolekci tisíců souborů ) .
(trg)="s9.1"> Существуют несколько форматов для использования в офф-лайне , и вы можете выбрать формат , наиболее подходящий для использования в вашей операционной системе и отвечающий вашим читательским предпочтениям . Чтобы узнать больше о том , каким образом создается такое количество форматов руководства , обратитесь к разделу ' Как мы создаем форматы руководства ' .
(trg)="s10.1"> Наиболее кросс-платформенными форматами этого руководства являются формат HTML и формат обычного текста . Формат HTML доступен как в виде одного HTML-файла , так и в виде архива , содержащего несколько тысяч файлов , каждый из которых является отдельной главой руководства . Форматы HTML и обычного текста доступны в качестве файлов tar , упакованных архиватором bzip2 .

(src)="s9.3"> HTML a prostý text jsou poskytovány jako tar soubory zkomprimované pomocí bzip2 .
(src)="s10.1"> Jiným populárním platformně nezávislým formátem , a také formátem nejvhodnějším pro tisk , je PDF ( známý také jako Adobe Acrobat ) .
(trg)="s11.1"> Другим популярным кросс-платформенным форматом , к тому же наиболее подходящим для печати , является PDF ( также известный как Adobe Acrobat ) . Но прежде чем вы начнете загрузку этого формата и нажмете на кнопку Печать , имейте в виду , что руководство состоит примерно из 2000 страниц и постоянно обновляется .

(src)="s10.2"> Ale před stažením tohoto formátu a stisknutím tlačítka pro tisk ještě jedno varování :
(src)="s10.3"> Manuál je skoro 2000 stránek dlouhý a stále se upravuje !
(trg)="s12.1"> Замечание : Если у вас еще нет программы для просмотра формата PDF , вам нужно будет загрузить Adobe Acrobat Reader .

(src)="s12.1"> Pro vlastníky handheldů ( Palm kompatibilních ) jsou ideální formáty Palm document a iSilo .
(src)="s12.2"> Můžete si přinést svůj handheld na směnu a použít prohlížeč formátu DOC nebo iSilo k oprášení znalostí PHP nebo jako rychlou příručku .
(trg)="s13.1"> Для владельцев Palm-совместимых компьютеров идеально подойдут форматы руководства Palm document и iSilo . Вы можете захватить с собой ваш Palm , например , на совещание и использовать программу чтения форматов DOC или iSilo как удобный справочник или чтобы просто освежить в памяти какие-либо сведения о PHP .

(src)="s13.1"> Pro platformu Windows existuje verze Widows HTML Help pro použití s aplikací Windows HTML Help - Tato verze poskytuje fulltextové vyhledávání , úplný rejstřík a záložky .
(src)="s13.2"> Mnoho populárních vývojových prostředí pro vývoj v PHP pod Windows také integruje tuto verzi dokumentace , což zajišťuje snadný přístup .
(trg)="s14.1"> На платформах Windows доступна версия руководства в формате HTML , который может быть просмотрен с помощью приложения Windows HTML Help . Эта версия предусматривает поиск по тексту руководства , полный список тем и поддержку использования закладок . Многие среды разработки PHP-программ в Windows также используют эту версию для легкости доступа .

(src)="s14.2"> Projekt Visual Basic for Linux je ve stádiu plánování , bude zahrnovat vývoj aplikace CHM Creator and Viewer for Linux .
(src)="s14.3"> Pokud se zajímáte o stav vývoje , podívejte se na SourceForge.net page .
(trg)="s15.1"> Замечание : В данный момент проект Visual Basic для Linux находится на стадии планирования и будет включать CHM Creator и CHm Viewer для Linux . Если вы заинтересованы в том , как идет разработка , посетите страничку проекта на SourceForge.net .

(src)="s15.1"> Předcházející
(trg)="s16.1"> Пред .

(src)="s16.1"> Domů
(trg)="s17.1"> Начало

(src)="s17.1"> Další
(trg)="s18.1"> След .

(src)="s19.1"> Nahoru
(trg)="s20.1"> Уровень выше

(src)="s20.1"> O uživatelských poznámkách
(trg)="s21.1"> О заметках пользователей

# cs/html/about.more.html.gz
# ru/html/about.more.html.gz


(src)="s1.1"> Manuál PHP
(trg)="s1.1"> Руководство по PHP

(src)="s2.1"> Předcházející
(trg)="s2.1"> Пред .

(src)="s3.1"> Příloha K .
(trg)="s3.1"> Приложение K . Об этом руководстве

(src)="s3.2"> O tomto manuálu
(trg)="s4.1"> След .

(src)="s4.1"> Další
(trg)="sabout.more.1"> Как узнать больше о PHP

(src)="s5.1"> Tento manuál se nepokouší poskytovat instrukce o obecných programovacích technikách .
(src)="s5.2"> Pokud jste úplně čerstvý programátor nebo stále ještě začátečník , může vám přijít obtížné naučit se programovat v PHP pouze podle tohoto manuálu .
(trg)="s5.1"> Это руководство не пытается охватить вопросы общего программирования . Если вы являетесь новичком или даже начинающим программистом , написание PHP-программ может показаться вам трудным , если вы будете использовать только это руководство . Вам , скорее всего , может понадобиться материал , более подходящий для начинающих . По адресу http : / /www.php.net / books.php вы можете найти список книг по теме PHP .

(src)="s6.3"> Seznam diskusních skupin najdete na http : / /www.php.net / support.php , stejně tak i odkazy na archivy těchto skupin a jiné on-line zdroje .
(src)="s6.4"> Dále , na http : / /www.php.net / links.php je seznam stránek zaměřených na články , fóra a galerie kódu pro PHP .
(trg)="s6.1"> Существует несколько списков рассылки , предназначенных для обсуждения всех аспектов программирования на PHP . Если вы чувствуете , что не можете найти решение какой-либо проблемы , кто-нибудь из подписчиков списка , вполне вероятно , сможет вам помочь . За перечислением доступных списков рассылки вы можете обратиться по адресу http : / /www.php.net / support.php , кроме того , там вы сможете найти архивы рассылок и другие ресурсы он-лайн поддержки . Кроме того , по адресу http : / /www.php.net / links.php доступен список веб-сайтов , посвященных статьям по PHP , форумам и галереям кода .

(src)="s7.1"> Předcházející
(trg)="s7.1"> Пред .

(src)="s8.1"> Domů
(trg)="s8.1"> Начало

(src)="s9.1"> Další
(trg)="s9.1"> След .

(src)="s10.1"> O uživatelských poznámkách
(trg)="s10.1"> О заметках пользователей

(src)="s11.1"> Nahoru
(trg)="s11.1"> Уровень выше

(src)="s12.1"> Jak pomoci zlepšit dokumentaci
(trg)="s12.1"> Как помочь в написании документации

# cs/html/about.notes.html.gz
# ru/html/about.notes.html.gz


(src)="s1.1"> Manuál PHP
(trg)="s1.1"> Руководство по PHP

(src)="s2.1"> Předcházející
(trg)="s2.1"> Пред .

(src)="s3.1"> Příloha K .
(trg)="s3.1"> Приложение K . Об этом руководстве

(src)="s3.2"> O tomto manuálu
(trg)="s4.1"> След .

(src)="s4.1"> Další
(trg)="sabout.notes.1"> О заметках пользователей

(src)="s5.2"> Umožněním čtenářům manuálu přidávat příklady a další vysvětlení přímo z jejich prohlížeče jsme schopni zabudovat zpětnou vazbu do hlavního textu manuálu .
(src)="s5.3"> A než jsou poznámky zpracovány , jsou vidět v podobě , v jaké je uživatelé poslali , v on-line ( a některých off-line ) formátech .
(trg)="s5.1"> Заметки пользователей играют большую роль в процессе создания этого руководства . Позволяя читателям высылать нам примеры , выявленные опечатки и другие сведения с помощью их броузеров , мы имеем возможность добавить эти замечания в текст руководства . Пока замечания пользователей не были добавлены в руководство , с ними можно ознакомиться в он-лайн и в некоторых офф-лайн форматах .

(src)="s6.1"> Poznámka :
(src)="s6.2"> Uživatelské poznámky nejsou moderovány před jejich zobrazením on-line , takže kvalita textu nebo příkladů kódu a jejich věrohodnost nemohou být zaručeny ( ne , že by byla zaručena kvalita nebo přesnost samotného manuálu ) .
(trg)="s6.1"> Замечание : Заметки пользователей не подвергаются модерации перед тем , как стать публично доступными , таким образом , качество написания примеров кода и даже их корректность не может быть гарантирована . ( Так же , как не может быть гарантировано качество и точность собственно текста руководства ) .

(src)="s7.1"> Předcházející
(trg)="s7.1"> Пред .

(src)="s8.1"> Domů
(trg)="s8.1"> Начало

(src)="s9.1"> Další
(trg)="s9.1"> След .

(src)="s10.1"> O tomto manuálu
(trg)="s10.1"> Об этом руководстве

(src)="s11.1"> Nahoru
(trg)="s11.1"> Уровень выше

(src)="s12.1"> Jak najít více informací o PHP
(trg)="s12.1"> Как узнать больше о PHP

# cs/html/aliases.html.gz
# ru/html/aliases.html.gz


(src)="s1.1"> Manuál PHP
(trg)="s1.1"> Руководство по PHP

(src)="s2.1"> Předcházející
(trg)="s2.1"> Пред .
(trg)="s3.1"> След .

(src)="s3.1"> Další
(trg)="saliases.1"> Приложение F . Список псевдонимов функций

(src)="s4.3"> Obvykle je špatným nápadem používat aliasy , mohou být spojeny s obsolentní nebo přejmenovanou funkcí , což povede k neportovatelnému skriptu .
(src)="s4.4"> Tento seznam je poskytován proto , aby pomohl těm , kdo chtějí upgradovat své staré skripty na novou syntaxi .
(trg)="s4.1"> В этом списке приведены все псевдонимы . Использование псевдонимов нежелательно , поскольку они могут быть переименованы или признаны устаревшими , что приведет к невозможности портирования скрипта . Этот список может помочь тем пользователям , которые решили привести синтаксис своих прежних скриптов к используемому в настоящий момент синтаксису .

(src)="s5.1"> Některé funkce mohou mít dva názvy a žádný není preferován ( např . is_int( ) a is_integer( ) jsou rovnocenné )
(trg)="s5.1"> Однако , некоторые функции просто имют два имени , и в их использовании не существует никакой разницы . ( Например is_int( ) и is_integer( ) совершенно одинаковы ) .

(src)="s6.1"> Tento seznam je konzistentní s PHP 4.0.6 .
(trg)="s6.1"> Этот список соответствует PHP версии 4.0.6 .

(src)="s7.1"> Tabulka F-1 .
(src)="s7.2"> Aliasy
(trg)="s7.1"> Таблица F-1 . Псевдонимы

(src)="s9.1"> Základní funkce
(trg)="s9.1"> Функция
(trg)="s10.1"> Расширение

(src)="s115.1"> Ostatní funkce
(trg)="s118.1"> Неклассифицированные функции

(src)="s118.1"> Základní syntaxe
(trg)="s121.1"> Базовый синтаксис

(src)="s121.1"> Filesystém
(trg)="s124.1"> Файловая система

(src)="s271.1"> Základní syntaxe
(trg)="s274.1"> Базовый синтаксис

(src)="s274.1"> Základní syntaxe
(trg)="s277.1"> Базовый синтаксис

(src)="s277.1"> Základní syntaxe
(trg)="s280.1"> Базовый синтаксис