# xml/en/1906/233775/3170327.xml.gz
# xml/pl/1906/233775/3179194.xml.gz


(src)="1"> First , state your name , age , and the present condition of your health , and whether in your condition you could travel to attend in person to Beaver , the court now sitting there .
(trg)="2"> Po pierwsze :
(trg)="3"> Proszę podać swoje imię , wiek i obecny stan zdrowia , i czy w pańskim stanie może pan podróżować , aby stawić się osobiście w Beaver do tamtejszego sądu .

(src)="2"> I am Brigham Young .
(trg)="4"> Nazywam się Brigham Young .

(src)="3"> I am in my 75th year .
(trg)="5"> Niedługo skończę 75 lat .

(src)="4"> It would be a great risk to both my health and life for me to travel to Beaver at this time .
(trg)="6"> Byłoby wielkim zagrożeniem zarówno dla mojego zdrowia i życia bym w obecnym stanie podróżował do Beaver .

(src)="5"> Because I am , and have been for some time , an invalid .
(trg)="7"> Ponieważ jestem obecnie ...
(trg)="8"> i od jakiegoś czasu - inwalidą .

(src)="6"> Second , what office , either ecclesiastical , civil or military , did you hold in the year 1857 ?
(trg)="10"> Jaki urząd , czy to kościelny , społeczny bądź wojskowy , piastował pan w 1857 roku ?

(src)="7"> I was Governor of the Territory , ex-officio Superintendent to Indian Affairs , and President of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints , in the year 1857 .
(trg)="11"> Byłem Gubernatorem tych terenów , Komisarzem do spraw Indian , i Przewodniczącym Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich w 1857 roku .

(src)="8"> The last time I was here , I was six months old ,
(trg)="17"> / Ostatnim razem , kiedy tu byłam , / miałam 6 miesięcy .

(src)="9"> They say you don 't remember things at that age , but I remember feelings ,
(trg)="18"> / Powiadają , że nie pamięta się rzeczy / w tym wieku , ale ja pamiętam uczucia .

(src)="10"> I remember the feel of wooden wagon wheels bouncing over the rocky ground ,
(trg)="19"> / Pamiętam uderzenia drewnianych kół wozu , / podskakujących na kamienistej ziemi .

(src)="11"> I remember the feel of horse hooves as they pounded across the meadow ,
(trg)="20"> / Pamiętam zapach potu koni , / gdy mozolnie przeprawiały się przez łąki .

(src)="12"> I remember the feelings of love that flowed through everyone on that wagon train ,
(trg)="21"> / Pamiętam uczucie miłości ,
(trg)="22"> / ogarniające wszystkich / w tamtej karawanie osadników .

(src)="13"> It felt special ,
(trg)="23"> / Czułam się wyjątkowa .

(src)="14"> Two different worlds met on this spot , one of love , the other of hate ,
(trg)="24"> / Dwa różne światy spotkały się w tamtym miejscu .

(src)="15"> - What is it ?
(trg)="26"> - Co jest ?
(trg)="27"> - Jeźdźcy .

(src)="16"> - Riders .
(src)="17"> Looks like six of them .
(trg)="28"> Wygląda na to , że sześciu .

(src)="18"> Let 's go see who we have .
(trg)="29"> Zobaczmy , z kim mamy do czynienia .

(src)="19"> Greetings .
(trg)="30"> Pozdrowienia .

(src)="20"> I 'm Captain Alexander Fancher , and this is Captain John Baker .
(trg)="31"> Jestem kapitan Aleksander Fancher , a to kapitan John Baker .

(src)="21"> Perhaps you could tell us , are we close to the supply station ?
(trg)="32"> Może powiecie nam , czy jesteśmy blisko stacji zaopatrzeniowej ?

(src)="22"> There is no supply station .
(trg)="33"> Nie ma tu stacji zaopatrzeniowej .

(src)="23"> We were told there was a supply station near here .
(trg)="34"> Powiedziano nam , że jest tu gdzieś w pobliżu .

(src)="24"> No supply station .
(trg)="35"> Nie ma tu żadnej stacji zaopatrzeniowej .

(src)="25"> Best if you keep going .
(trg)="36"> Będzie najlepiej , jak pojedziecie dalej .

(src)="26"> We need supplies , which we will happily pay for , and a resting spot where we can graze and water our livestock .
(trg)="37"> Potrzebujemy zapasów , za które chętnie zapłacimy , i miejsce na odpoczynek , w którym będziemy mogli nakarmić i napoić nasze zwierzęta .

(src)="27"> We have nothing to sell .
(trg)="38"> Nie mamy nic na sprzedaż .

(src)="28"> We passed rich fields being cultivated all across this territory ,
(trg)="39"> Mijaliśmy żyzne pola uprawne przez całe to terytorium ,

(src)="29"> - yet you say you have nothing to sell us .
(trg)="40"> - a wy twierdzicie , że nie macie nic na sprzedaż ?

(src)="30"> - That 's right .
(trg)="41"> - Zgadza się .

(src)="31"> We don 't have enough supplies to get us to California .
(trg)="42"> Nie mamy wystarczająco dużo zapasów , aby dotrzeć do Kalifornii .

(src)="32"> Is there a problem , Alexander ?
(trg)="43"> Jakiś problem , Aleksandrze ?

(src)="33"> - Seems they don 't like strangers .
(trg)="44"> - Widać , że nie lubią tu obcych .

(src)="34"> - Just making sure that you do not stop here .
(trg)="45"> - Upewniamy się , że się tu nie zatrzymacie .

(src)="35"> We 're willing to pay top dollar .
(trg)="46"> Chętnie zapłacimy prawdziwymi dolarami .

(src)="36"> - Money is the root of all evil .
(trg)="47"> - Pieniądze są źródłem całego zła .

(src)="37"> - What about charity and mercy ?
(trg)="48"> - A miłosierdzie i łaska ?

(src)="38"> Our livestock need to graze and water .
(trg)="49"> Nasze zwierzęta muszą się najeść i napić .

(src)="39"> Our people need rest .
(trg)="50"> Nasi ludzie muszą wypocząć .

(src)="40"> You should have thought about that before .
(trg)="51"> Powinniście o tym pomyśleć wcześniej .

(src)="41"> Name 's General Jacob Samuelson , and these are my sons , Jonathan and Micah .
(trg)="52"> Jestem generał Jacob Samuelson , a to moi synowie , Jonathan i Micah .

(src)="42"> Folks around here call me the Bishop or the General .
(trg)="53"> Miejscowi nazywają mnie biskupem albo generałem .

(src)="43"> I 'm the Bishop of the Church , the General of the local militia , and the Mayor all rolled into one .
(trg)="54"> Jestem biskupem tutejszego Kościoła , generałem miejscowej milicji , i burmistrzem w jednej osobie .

(src)="44"> I 'm Captain Alexander Fancher , one of the leaders of this wagon train .
(trg)="55"> Jestem kapitan Aleksander Fancher .
(trg)="56"> Jeden z przywódców tej karawany .

(src)="45"> This is Captain Baker , Nancy Dunlap .
(trg)="57"> To kapitan Baker , Nancy Dunlap .

(src)="46"> Well , these people here are telling us to move along .
(trg)="58"> Ci panowie mówią nam , abyśmy jechali dalej .

(src)="47"> We were hoping to buy provisions and water and graze our livestock .
(trg)="59"> Liczyliśmy na to , że kupimy tu zapasy , wodę i pożywienie dla naszych zwierząt .

(src)="48"> We don 't come begging .
(trg)="60"> Nie przyjechaliśmy błagać .

(src)="49"> We 're willing to pay .
(trg)="61"> Chętnie zapłacimy .

(src)="50"> Not an unreasonable request .
(trg)="62"> Niezbyt wygórowana prośba .

(src)="51"> We need to show some Christian charity here , now don 't we ?
(trg)="63"> Musimy okazać trochę chrześcijańskiego miłosierdzia , prawda ?

(src)="52"> Thank goodness .
(trg)="64"> Dzięki Bogu .

(src)="53"> The men here sometimes get a little excited .
(trg)="65"> Ci panowie reagują czasem zbyt gorączkowo .

(src)="54"> We 've had many problems with emigrants using this trail .
(trg)="66"> Mieliśmy mnóstwo problemów z emigrantami korzystającymi z tego szlaku .

(src)="55"> I 'm sorry to hear that .
(trg)="67"> Przykro mi to słyszeć .

(src)="56"> So you understand , we need to check you out before we decide whether to help you or not .
(trg)="68"> Zatem rozumiecie , że musimy sprawdzić zanim zdecydujemy się wam pomóc lub nie .

(src)="57"> Of course .
(trg)="69"> Oczywiście .

(src)="58"> We have nothing to hide .
(trg)="70"> Nie mamy nic do ukrycia .

(src)="59"> You stay here .
(trg)="71"> Zostańcie tutaj .

(src)="60"> My sons and I will look things over .
(trg)="72"> Moi synowie i ja przyjrzymy się karawanie .

(src)="61"> That 's a fine animal you 're on , sir .
(trg)="73"> Siedzi pan na wspaniałym zwierzęciu .

(src)="62"> This is One Eyed Blaze .
(trg)="74"> To " Jednooki Płomień " .

(src)="63"> He 's my pride and joy .
(trg)="75"> Moja duma i radość .

(src)="64"> - Must be worth a pretty penny .
(trg)="76"> - Musi być wart sporo pieniędzy .

(src)="65"> - Two thousand , that 's no lie .
(trg)="77"> - Dwa tysiące , jak babcię kocham .

(src)="66"> Now , what fool would pay so much for a horse ?
(trg)="78"> Co za dureń zapłaciłby tyle za konia ?

(src)="67"> A breeding or a gaming man , sir .
(trg)="79"> Hodowca albo hazardzista .

(src)="68"> You interested in horses , son ?
(trg)="80"> Interesują cię konie , synu ?

(src)="69"> We have the best horses west of the Mississippi with us .
(trg)="81"> Mamy najlepsze konie na zachód od Missisipi .

(src)="70"> Well , there 's nothing here that looks menacing .
(trg)="82"> Nie ma tu nic , co stanowiłoby zagrożenie .

(src)="71"> You all seem to be good Christian men and women .
(trg)="83"> Wygląda na to , ze jesteście dobrymi Chrześcijanami .

(src)="72"> Thank you , Bishop .
(trg)="84"> Dziękuję , biskupie .

(src)="73"> Does this mean you 'll let us stay here and rest awhile ?
(trg)="85"> Czy to oznacza , że pozwolisz nam tu zostać i trochę odpocząć ?

(src)="74"> First , let me ask where you people are from .
(trg)="86"> Pozwól , że zapytam cię skąd pochodzą twoi ludzie .

(src)="75"> Most of us are from Arkansas , some of us are from Missouri .
(trg)="87"> Większość z nas pochodzi z Arkansas , część z Missouri .

(src)="76"> Missouri ?
(trg)="88"> Z Missouri ?

(src)="77"> Our people need rest , Bishop .
(trg)="89"> Nasi ludzie potrzebują odpoczynku , biskupie .

(src)="78"> We 'll pay double with American Gold Eagles .
(trg)="90"> Zapłacimy podwójnie .
(trg)="91"> Żywą gotówką .

(src)="79"> No , of course not .
(trg)="92"> Nie ma takiej potrzeby .

(src)="80"> - One should not pay for what God provides .
(trg)="93"> - Nie powinniśmy płacić za Boże dary .
(trg)="94"> - Dziękuję .

(src)="81"> - Thank you .
(src)="82"> My men will direct you to a place not very far from here where you can camp for no more than two weeks .
(trg)="95"> Moi ludzie zaprowadzą was do miejsca niedaleko stąd , gdzie będziecie mogli obozować przez dwa tygodnie .

(src)="83"> You 'll be safe from the hostile Indians there .
(trg)="96"> Będziecie tam bezpieczni przed wrogo nastawionymi Indianami .

(src)="84"> - Thank you .
(src)="85"> Thank you very much , Bishop .
(trg)="97"> - Bardzo dziękujemy , biskupie .

(src)="86"> - Good day .
(trg)="98"> - Miłego dnia .

(src)="87"> Did you see those horses ?
(trg)="99"> Widzieliście te konie ?

(src)="88"> Weren 't they something ?
(trg)="100"> Czyż nie były niesamowite ?

(src)="89"> I 've never seen horses like that before .
(trg)="101"> Nigdy wcześniej nie widziałem takich koni .

(src)="90"> Two thousand dollars for a horse !
(trg)="102"> Dwa tysiące dolarów za konia !

(src)="91"> A man could have a mansion with that kind of money !
(trg)="103"> Człowiek może wybudować pałac z taką ilością pieniędzy .

(src)="92"> Those horses are going to be used for gambling .
(trg)="104"> Te konie będą użyte do hazardu .

(src)="93"> Gambling is a sin .
(trg)="105"> Hazard to grzech .

(src)="94"> Some of them come from Missouri and Arkansas .
(trg)="106"> Niektórzy z nich pochodzą z Missouri i Arkansas .

(src)="95"> I want you to keep an eye on the emigrants .
(trg)="107"> Macie ich obserwować .