# xml/ca/1973/69995/5978252.xml.gz
# xml/fa/1973/69995/3706223.xml.gz


(src)="2"> Patrulla Action Man , obriu foc !
(trg)="1"> !
(trg)="2"> بزنش سرباز , شليک کن

(src)="3"> Us parla el comandant .
(trg)="3"> .فرماندت صحبت مي کنه

(src)="4"> Atac de morter , poseu-vos a cobert .
(trg)="4"> !
(trg)="5"> حمله موشکي , پناه بگيريد

(src)="5"> Què llegeixes ?
(trg)="6"> چي مي خوني ؟

(src)="6"> Intento trobar la resposta a la pregunta que em va fer la Christine .
(trg)="7"> , دارم سعي مي کنم به سوالاي کريستين جواب بدم :
(trg)="8"> اگه زمين گرده

(src)="7"> Si el món és rodó , per què una bassa congelada és plana ?
(trg)="9"> چرا يه درياچه يخ زده مسطحه ؟

(src)="8"> És una bona pregunta .
(trg)="10"> .سوال خوبيه

(src)="9"> El llac Ontario s ' encorba més de 3 graus des de la riba de l ' est a la de l ' oest .
(trg)="11"> درياچه اونتاريو بيشتر از 3 درجه قوس داره "
(trg)="12"> !
(trg)="13"> از ساحل شرقي تا ساحل غربيش " .

(src)="10"> L ' aigua congelada no és plana .
(trg)="14"> آب يخ زده مسطح نيست

(src)="11"> - Res no és allò que sembla .
(src)="12"> - Els meus cigarrets ...
(trg)="15"> ... درظاهر چيزي به نظر نمي رسه .

(src)="13"> Has posat totes les diapositives juntes ?
(trg)="17"> اسلايدها رو باهم گذاشتي ؟

(src)="14"> No , els duplicats són a la meva safata .
(trg)="18"> .نه , کپي ها رو تو کيفم گذاشتم

(src)="15"> Patrulla Action Man , formeu files .
(trg)="19"> .سربازها , به خط شين

(src)="16"> Enemic a la vista .
(src)="17"> Distància mil .
(trg)="20"> .دشمن نزديکه.پوشش بدين

(src)="18"> Oh , merda !
(trg)="21"> !
(trg)="22"> اوه لعنتي

(src)="19"> Què passa ?
(trg)="23"> موضوع چيه ؟

(src)="20"> Res .
(trg)="24"> .چيزي نيست

(src)="21"> Papa !
(trg)="25"> !
(trg)="26"> بابا

(src)="22"> Tutto è marcio Tot està podrit .
(trg)="27"> .همش پوسيده شده

(src)="23"> La pietra è come il tabacco La pedra és com el tabac .
(trg)="28"> .سنگه مثل تنباکو مي مونه

(src)="24"> Seguiamo ancora ?
(src)="25"> Continuem ?
(trg)="29"> بايد ادامه بدم ؟

(src)="26"> No .
(src)="27"> No , è tardi .
(src)="28"> Andiamo via .
(trg)="30"> نه.خيلي ديرشده .

(src)="29"> No .
(src)="30"> No , és tard .
(src)="31"> Anem-nos-en .
(trg)="31"> بهتره کار و تعطيل کني

(src)="32"> Mia moglie mi aspetta al ristorante .
(trg)="32"> .همسرم منتظرمه

(src)="33"> La meva dona m ' espera al restaurant .
(src)="34"> Ci vediamo domani a San Nicolò !
(src)="35"> Ens veurem demà a Sant Nicolau !
(trg)="33"> فردا تو سن نيکلا مي بينمتون منم همين طور

(src)="38"> Grazie tante .
(src)="39"> Moltes gràcies .
(trg)="34"> خيلي ممنون

(src)="40"> Ciao !
(trg)="35"> !
(trg)="36"> خداحافظ

(src)="41"> - Ei .
(trg)="37"> !
(trg)="38"> سلام

(src)="42"> - Ei .
(trg)="39"> - سلام

(src)="43"> - Què fas ?
(trg)="40"> داري چيکار مي کني ؟

(src)="44"> - Escric a en Johnny .
(trg)="41"> دارم به جاني نامه مي نويسم چي ؟

(src)="45"> - Què li dius ?
(src)="46"> - Res , només és una carta .
(trg)="42"> فقط يه نامه کارت چطور پيش مي ره ؟

(src)="48"> Com més endins , més bizantí .
(src)="49"> Estic restaurant una falsificació .
(trg)="43"> وقتي دقيق تر مي شيم بيشتر به روم شرقي نزديک مي شيم دارم يه چيز دستکاري شده رو به حالت اولش برميگردونم

(src)="50"> - I no pots canviar el curs ?
(trg)="44"> تو نمي توني تغييرش بدي ؟

(src)="51"> - No tenen prou diners .
(trg)="45"> اونا پول کافي ندارن

(src)="52"> Les opcions són restaurar la falsificació o deixar que s ' enfonsi en el mar .
(trg)="46"> جزئيات يا جعلي بودن اثر رو از بين مي برن يا اجازه مي دن که به آرامي حقيقت روشن بشه

(src)="53"> - Què has escrit ?
(trg)="47"> چي بهش گفتي ؟

(src)="54"> - Bé , he escrit : el papa encara treballa en les finestres de Sant Nicolau , la nostra església del segle XVI .
(trg)="49"> بابا هنوز سخت مشغول کاره
(trg)="50"> روي پنجره هاي کليساي قرن شانزدهمي سنت نيکلاس

(src)="55"> No sé veure cap diferència entre les finestres restaurades i les originals .
(trg)="51"> يه جور تعميرشون مي کنه که از اولشم بهتر مي شه

(src)="56"> T ' enviaré diapositives , potser tu les distingiràs .
(trg)="52"> من اسلايدها رو برات مي فرستم شايد تو بتوني بگي.اميدوارم اليس

(src)="57"> Espero que l ' Ellies hagi estat més raonable aquest cop ...
(src)="58"> És el capità del grup .
(trg)="53"> اين ترم مسئوليت پذيرتر شده باشه من فکر مي کنم اون کاپيتانشه

(src)="59"> T ' hi poso els diners per a les teves sabates de gimnàstica .
(trg)="54"> " من براي کفش ورزشي پول جمع کردم يه آجدارشو بخر "

(src)="60"> Compra-te-les amb les soles encoixinades .
(src)="61"> Només una altra carta avorrida .
(trg)="55"> يه نامه خسته کننده ديگه

(src)="62"> Déu , quin fred !
(trg)="56"> واي خدا , چقدر هوا سرده

(src)="63"> - Vols que hi posi res , al final ?
(trg)="58"> نمي خواي چيزي بهش اضافه کنم ؟

(src)="64"> - No .
(src)="65"> Per què no n ' hi envies una tu mateix ?
(trg)="59"> چرا خودت يه کارت پستال براش نمي فرستي ؟

(src)="66"> Fa tant de fred aquí que els cambrers no vénen .
(trg)="60"> !
(trg)="61"> هوا خيلي سرده و پيشخدمت ها هم کاري نمي کنن سلام

(src)="68"> M ' haig d ' agafar una mica de temps lliure .
(trg)="62"> بايد يه کم هوا بخورم

(src)="69"> Signori ?
(trg)="63"> آقا ؟

(src)="70"> - Què vols ?
(trg)="64"> چي مي خوري ؟

(src)="71"> - Allò d ' anit .
(trg)="65"> همونيکه ديشب خورديم

(src)="72"> Pollo soppresso , scampi ai ferri , Pollastre premsat , llagostins a la graella , vino bianco , due insalate verdi ...
(trg)="66"> Pollo sopresso , scampi al ferri ,
(trg)="67"> vino bianco , due insalate verdi ...

(src)="74"> Res més .
(trg)="68"> خوبه , عاليه

(src)="75"> Està bé .
(src)="76"> - Has vist el bisbe , aquest matí ?
(trg)="69"> امروز کشيش رو ديدي ؟

(src)="78"> Em sap molt de greu .
(trg)="71"> !
(trg)="72"> واقعا متاسفم

(src)="79"> Em sap greu .
(trg)="73"> .متاسفم

(src)="80"> - Què ?
(trg)="74"> .چيه ؟

(src)="81"> - No , li ha entrat una busca a l ' ull .
(trg)="75"> يه چيزي رفته تو چشمش

(src)="82"> Val més que les vagi a ajudar .
(trg)="76"> .فکر کنم بهتره برم کمکشون کنم

(src)="83"> - Potser els puc ensenyar on és .
(src)="84"> - Oh !
(src)="85"> És molt amable .
(trg)="77"> شايد بتونم راهنمايي تون کنم اوه , لطف ميکنيد

(src)="86"> Confio que no ens consideri maleducades .
(trg)="78"> اميدوارم فکر نکني ما آدماي گستاخي هستيم

(src)="87"> Maleducades ?
(trg)="79"> چرا گستاخ ؟

(src)="89"> La fitàvem , allà a fora .
(trg)="80"> به خاطر اينکه اون بيرون بهت زل زده بوديم

(src)="90"> Venim de pagès , sap ?
(src)="91"> La gent de pagès solem mirar fixament .
(trg)="81"> از يه کشوري مياد که مردمش عادت دارند زل بزنند

(src)="92"> - Em sap molt de greu .
(src)="93"> - No m ' hi havia pas fixat .
(trg)="82"> واقعا متاسفم توجه نکردم اگر هم شما بوديد

(src)="94"> - Quin ull és ?
(trg)="83"> کدوم چشمم هست ؟

(src)="95"> - És aquest , l ' esquerre .
(trg)="84"> چشم چپت

(src)="96"> - Bé , deixa ' m ajudar-te .
(trg)="85"> خب بزار کمکت کنم کمک !

(src)="97"> - Com ?
(src)="98"> - Ho puc intentar .
(trg)="86"> خودم ميتونم اينکارو بکنم

(src)="99"> - Oh , no !
(trg)="87"> نه !

(src)="100"> Quasi li treus l ' ull a la Jocelyn l ' últim cop que ho vares probar , empenyent-lo .
(trg)="88"> داشتي چشم ژاکلين رو در مي آوردي
(trg)="89"> آخرين باري که مي خواستي کمک کني

(src)="101"> Bé , potser ...
(trg)="90"> ... شايد

(src)="102"> Potser la podria ajudar jo , no li sembla ?
(trg)="91"> شايد من بتونم کمکتون کنم

(src)="103"> Molt amable .
(trg)="92"> .خيلي لطف مي کنيد

(src)="104"> Oh , maca .
(trg)="93"> اوه عزيزم

(src)="105"> Ja veu que la meva germana és cega .
(trg)="94"> .مي بيني که خواهرم نابيناست

(src)="106"> - Sí , ja ho veig .
(trg)="95"> متوجه شدم .

(src)="107"> - Sí .
(trg)="96"> .بله

(src)="108"> - Em penso que ho tinc .
(src)="109"> - Ben fet .
(trg)="98"> .يه لکه سياه.فکر کنم پيداش کردم عاليه

(src)="110"> Moltes gràcies .
(trg)="99"> خيلي ممنون خانم زيبا

(src)="111"> Em recorda la meva filla .
(trg)="100"> .تو منو ياد دخترم مي اندازي

(src)="112"> - Sí ?
(trg)="101"> واقعا ؟

(src)="113"> - Només que té els cabells més foscos .
(trg)="102"> .فقط موهاش يه کم تيره تره

(src)="114"> Bé , tingui el seu mocador .
(trg)="103"> .دستمال گردنتون

(src)="115"> Vostè està trista .
(trg)="104"> تو غمگيني ...

(src)="116"> Està molt trista i no ho ha d ' estar .
(trg)="105"> لزومي نداره که غمگين باشي

(src)="117"> - La meva germana és vident .
(trg)="106"> ... خواهرم دچار يه سري اختلالات روانيه .