# sk/docs/kdeaddons/kate-plugins/helloworld.docbook.xml.gz
# sv/docs/kdeaddons/kate-plugins/helloworld.docbook.xml.gz


(src)="s1.1"> Hello World
(trg)="s1.1"> Hello World

(src)="s2.1"> Úvod
(trg)="s2.1"> Inledning

(src)="s3.1"> Kate modul Hello World momentálne neobsahuje dokumentáciu .
(trg)="s3.1"> Insticksprogrammet Hello World fr Kate har inte ngon dokumentation fr nrvarande .

(src)="s3.2"> Ak máte záujem túto situáciu zlepšiť , kontaktujte Lauri Watts lauri@kde.org , koordinátorku dokumentačného tímu KDE .
(trg)="s3.2"> Om du r intresserad av att avhjlpa situationen , kontakta d grna Lauri Watts lauri@kde.org , samordnare av KDE :s dokumentationsgrupp .

(src)="s4.1"> Základy obrazovky
(trg)="s4.1"> Grundlggande skrmanvndning

(src)="s5.1"> Štruktúra menu
(trg)="s5.1"> Menystruktur

(src)="s6.1"> Nastavenie
(trg)="s6.1"> Anpassning

(src)="s7.1"> Poďakovanie
(trg)="s7.1"> Tack och erknnanden

(src)="s8.1"> Modul Kate Hello World copyright 2001 .
(trg)="s8.1"> Kate insticksprogram Hello World copyright 2001 .

(src)="s9.1"> Copyright dokumentácie 2001
(trg)="s9.1"> Dokumentation copyright 2001

(src)="s10.1"> Preklad dokumentácie Stanislav Višňovský visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz
(trg)="s10.1"> versttning Stefan Asserhll stefan.asserhall@telia.com

(src)="sgnu-fdl.1"> This documentation is licensed under the terms of the GNU Free Documentation License .
(trg)="sgnu-fdl.1"> This documentation is licensed under the terms of the GNU Free Documentation License .

(src)="s11.1"> This program is licensed under the terms of the GNU General Public License .
(trg)="s11.1"> This program is licensed under the terms of the GNU General Public License .

# sk/docs/kdeaddons/kate-plugins/htmltools.docbook.xml.gz
# sv/docs/kdeaddons/kate-plugins/htmltools.docbook.xml.gz


(src)="s1.1"> Nástroje HTML
(trg)="s1.1"> HTML -verktyg

(src)="s2.1"> Poznámka o nástrojoch HTML
(trg)="s2.1"> Anteckning om HTML-verktyg

(src)="s3.1"> Úvod
(trg)="s3.1"> Inledning

(src)="s4.1"> Kate modul Nástroje HTML momentálne neobsahuje dokumentáciu .
(trg)="s4.1"> Insticksprogrammet HTML-verktyg fr Kate har inte ngon dokumentation fr nrvarande .

(src)="s4.2"> Ak máte záujem túto situáciu zlepšiť , kontaktujte Lauri Watts lauri@kde.org , koordinátorku dokumentačného tímu KDE .
(trg)="s4.2"> Om du r intresserad av att avhjlpa situationen , kontakta d grna Lauri Watts lauri@kde.org , samordnare av KDE :s dokumentationsgrupp .

(src)="s5.1"> Základy obrazovky
(trg)="s5.1"> Grundlggande skrmanvndning

(src)="s6.1"> Štruktúra menu
(trg)="s6.1"> Menystruktur

(src)="s7.1"> Nastavenie
(trg)="s7.1"> Anpassning

(src)="s8.1"> Poďakovanie
(trg)="s8.1"> Tack och erknnanden

(src)="s9.1"> Modul Kate Nástroje HTML copyright 2001 Joseph Wenninger jowenn@bigfoot.com .
(trg)="s9.1"> Kate insticksprogram HTML-verktyg copyright 2001 Joseph Wenninger jowenn@bigfoot.com .

(src)="s10.1"> Copyright dokumentácie 2001
(trg)="s10.1"> Dokumentation copyright 2001

(src)="s11.1"> Preklad dokumentácie Stanislav Višňovský visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz
(trg)="s11.1"> versttning Stefan Asserhll stefan.asserhall@telia.com

(src)="sgnu-fdl.1"> This documentation is licensed under the terms of the GNU Free Documentation License .
(trg)="sgnu-fdl.1"> This documentation is licensed under the terms of the GNU Free Documentation License .

(src)="s12.1"> This program is licensed under the terms of the GNU General Public License .
(trg)="s12.1"> This program is licensed under the terms of the GNU General Public License .

# sk/docs/kdeaddons/kate-plugins/index.docbook.xml.gz
# sv/docs/kdeaddons/kate-plugins/index.docbook.xml.gz


(src)="s1.1"> Manuál pre moduly Kate
(trg)="s1.1"> Handbok Kate insticksprogram

(src)="s2.1"> Máte právo kopírovať , distribuovať a / lebo modifikovať tento dokument v rámci licencie GNU Free Documentation License , Version 1.1 alebo vyššej tak , ako ju publikoval the Free Software Foundation ; with no Invariant Sections , s no Front-Cover Texts , a s no Back-Cover Texts .
(trg)="s2.1"> Hrmed ges tilltelse att kopiera , distribuera och / eller ndra detta dokument under villkoren i GNU Free Documentation License , Version 1.1 eller ngon senare version publicerad av Free Software Foundation ; utan invarianta avsnitt , utan framsidestexter och utan baksidestexter .

(src)="s2.2"> Kópia tejto licencie je priložená v .
(trg)="s2.2"> En kopia av licensen inkluderas i .

(src)="s3.1"> Toto je manuál pre moduly Kate , pokročilý textový editor KDE .
(trg)="s3.1"> Det hr r handboken fr insticksprogram fr Kate , KDE :s avancerade texteditor .

(src)="s4.1"> Moduly Kate
(trg)="s4.1"> Kate insticksprogram

(src)="s5.1"> Moduly Kate sú prídavné funkcie pre editor Kate .
(trg)="s5.1"> Kate insticksprogram r ytterligare funktioner fr editorn Kate .

(src)="s5.2"> Pridávajú extra položky menu , klávesové skratky a rozširujú možnosti Kate .
(trg)="s5.2"> De kan lgga till extra menyer och snabbkommandon , och utka Kate s funktioner .

(src)="s5.3"> Môžete si ich nainštalovať koľko chcete priamo z Kate .
(trg)="s5.3"> Du kan installera s mnga eller s f som du vill inifrn Kate .

(src)="s6.1"> Viac informácií o použití Kate a o povolení modulov nájdete v manuáli pre Kate .
(trg)="s6.1"> Mer information om att anvnda Kate och att aktivera de insticksprogram som du vill ha , finns i Kate s handbok .

(src)="s7.1"> Moduly popísané v tomto manuáli sú :
(trg)="s7.1"> Insticksprogrammen som ingr i den hr handboken r :

(src)="s8.1"> Hello World
(trg)="s8.1"> Hello World

(src)="s9.1"> Nástroje HTML
(trg)="s9.1"> HTML -verktyg

(src)="s10.1"> Vložiť príkaz
(trg)="s10.1"> Infoga kommandon

(src)="s11.1"> Otvoriť hlavičku
(trg)="s11.1"> ppna deklarationsfiler

(src)="s12.1"> Správca projektov
(trg)="s12.1"> Projekthanterare

(src)="s13.1"> Textový filter
(trg)="s13.1"> Textfilter

(src)="s14.1"> Nástroje XML
(trg)="s14.1"> XML -verktyg

(src)="s15.1"> Hello World
(trg)="s15.1"> Hello World

(src)="s16.1"> Úvod
(trg)="s16.1"> Inledning

(src)="s17.1"> Kate modul Hello World momentálne neobsahuje dokumentáciu .
(trg)="s17.1"> Insticksprogrammet Hello World fr Kate har inte ngon dokumentation fr nrvarande .

(src)="s17.2"> Ak máte záujem túto situáciu zlepšiť , kontaktujte Lauri Watts lauri@kde.org , koordinátorku dokumentačného tímu KDE .
(trg)="s17.2"> Om du r intresserad av att avhjlpa situationen , kontakta d grna Lauri Watts lauri@kde.org , samordnare av KDE :s dokumentationsgrupp .

(src)="s18.1"> Základy obrazovky
(trg)="s18.1"> Grundlggande skrmanvndning

(src)="s19.1"> Štruktúra menu
(trg)="s19.1"> Menystruktur

(src)="s20.1"> Nastavenie
(trg)="s20.1"> Anpassning

(src)="s21.1"> Poďakovanie
(trg)="s21.1"> Tack och erknnanden

(src)="s22.1"> Modul Kate Hello World copyright 2001 .
(trg)="s22.1"> Kate insticksprogram Hello World copyright 2001 .

(src)="s23.1"> Copyright dokumentácie 2001
(trg)="s23.1"> Dokumentation copyright 2001

(src)="s24.1"> Preklad dokumentácie Stanislav Višňovský visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz
(trg)="s24.1"> versttning Stefan Asserhll stefan.asserhall@telia.com

(src)="sgnu-fdl.1"> Táto dokumentácia je licencovaná pod GNU Free Documentation License .
(trg)="sgnu-fdl.1"> Den hr dokumentationen licensieras under villkoren i GNU Free Documentation License .

(src)="s25.1"> Tento program je licencovaný pod GNU General Public License .
(trg)="s25.1"> Det hr programmet licensieras under villkoren i GNU General Public License .

(src)="s26.1"> Nástroje HTML
(trg)="s26.1"> HTML -verktyg

(src)="s27.1"> Poznámka o nástrojoch HTML
(trg)="s27.1"> Anteckning om HTML-verktyg

(src)="s28.1"> Úvod
(trg)="s28.1"> Inledning

(src)="s29.1"> Kate modul Nástroje HTML momentálne neobsahuje dokumentáciu .
(trg)="s29.1"> Insticksprogrammet HTML-verktyg fr Kate har inte ngon dokumentation fr nrvarande .

(src)="s29.2"> Ak máte záujem túto situáciu zlepšiť , kontaktujte Lauri Watts lauri@kde.org , koordinátorku dokumentačného tímu KDE .
(trg)="s29.2"> Om du r intresserad av att avhjlpa situationen , kontakta d grna Lauri Watts lauri@kde.org , samordnare av KDE :s dokumentationsgrupp .

(src)="s30.1"> Základy obrazovky
(trg)="s30.1"> Grundlggande skrmanvndning

(src)="s31.1"> Štruktúra menu
(trg)="s31.1"> Menystruktur

(src)="s32.1"> Nastavenie
(trg)="s32.1"> Anpassning

(src)="s33.1"> Poďakovanie
(trg)="s33.1"> Tack och erknnanden

(src)="s34.1"> Modul Kate Nástroje HTML copyright 2001 Joseph Wenninger jowenn@bigfoot.com .
(trg)="s34.1"> Kate insticksprogram HTML-verktyg copyright 2001 Joseph Wenninger jowenn@bigfoot.com .

(src)="s35.1"> Copyright dokumentácie 2001
(trg)="s35.1"> Dokumentation copyright 2001

(src)="s36.1"> Preklad dokumentácie Stanislav Višňovský visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz
(trg)="s36.1"> versttning Stefan Asserhll stefan.asserhall@telia.com

(src)="sgnu-fdl.1"> Táto dokumentácia je licencovaná pod GNU Free Documentation License .
(trg)="sgnu-fdl.1"> Den hr dokumentationen licensieras under villkoren i GNU Free Documentation License .

(src)="s37.1"> Tento program je licencovaný pod GNU General Public License .
(trg)="s37.1"> Det hr programmet licensieras under villkoren i GNU General Public License .

(src)="s38.1"> Vložiť príkaz
(trg)="s38.1"> Infoga kommandon

(src)="s39.1"> Úvod
(trg)="s39.1"> Inledning

(src)="s40.1"> Modul Vložiť príkaz umožňuje vložiť výstup príkazu do dokumentu otvoreného v kate .
(trg)="s40.1"> Insticksprogrammet Infoga kommandon lter dig lgga till utmatning frn ett skalkommando i ett dokument som r ppet i Kate .

(src)="s41.1"> Základy obrazovky
(trg)="s41.1"> Grundlggande skrmanvndning

(src)="s42.1"> Modul použijete pomocou menu Vložiť príkaz z Upraviť , čím sa zobrazí jednoduchý dialóg pre zadanie príkazu , výberu pracovného priečinku a výber , či sa má vložiť aj výstup STDERR ( chyby ) .
(trg)="s42.1"> Fr att anvnda insticksprogrammet , vlj Infoga kommando i menyn Redigera , som visar en liten dialogruta fr att skriva in kommandot , vlja en arbetskatalog och vlja om du vill ha med fel ( standardutmatning av fel ) i texten som infogas .

(src)="s42.2"> Môžete aj určiť reťazec vytlačený nad výstupom .
(trg)="s42.2"> Du kan ocks vlja att skriva ut kommandostrngen ovanfr utmatningen .

(src)="s43.1"> Modul si zapamätá niekoľko naposledy použitých príkazov .
(trg)="s43.1"> Insticksprogrammet kommer ihg det antal kommandon som vljs p instllningssidan .

(src)="s43.2"> Používajú sa pre automatické dopĺňanie a dajú sa vybrať z rozbaľovacieho zoznamu poľa príkazu .
(trg)="s43.2"> Dessa anvnds fr automatisk komplettering , och kan vljas frn en lista i kommandoinmatningsfltet .

(src)="s44.1"> Štandardne sa príkaz spúšťa v pracovnom priečinku procesu kate , obvykle vašom domovskom priečinku .
(src)="s44.2"> Je ho ale možné upraviť v nastavení modulu .
(trg)="s44.1"> Normalt krs kommandot i arbetskatalogen dr Kate startades , oftast din hemkatalog , men detta kan justeras p insticksprogrammets instllningssida .

(src)="s45.1"> Uvedomte si , že ak príkaz potrebuje spoluprácu s používateľom ( napríklad heslo ) alebo používa rozhranie ncurses a podobné (napríklad top ) , nepodarí sa vytvoriť očakávaný výstup .
(trg)="s45.1"> Observera att alla skalkommandon som krver inmatning frn anvndaren ( t.ex. passwd ) eller anvnder ett terminalgrnssnitt baserat p ncurses eller ngot liknande (t.ex. top ) misslyckas med att skapa frvntad utmatning .

(src)="s46.1"> Nastavenie
(trg)="s46.1"> Anpassning

(src)="s47.1"> Modul Vložiť príkaz nastavíte otvorením dialógu pre nastavenie Kate z menu Nastavenia a vyberiete záložku Moduly / Vložiť príkaz .
(trg)="s47.1"> Fr att anpassa insticksprogrammet Infoga kommando , ppna Kates instllningsdialogruta i menyn Instllningar och vlj sidan Insticksprogram / Infoga kommando .

(src)="s48.1"> Dostupné sú tieto možnosti nastavenia :
(trg)="s48.1"> Fljande instllningsalternativ r tillgngliga :

(src)="s49.1"> Počet pamätaných príkazov
(trg)="s49.1"> Antal kommandon att komma ihg

(src)="s50.1"> Toto určuje koľko príkazov sa bude pamätať .
(trg)="s50.1"> Den hr instllningen , som visas som en nummerinmatningsruta , lter dig bestmma hur mnga kommandon som kan kommas ihg .

(src)="s50.2"> Môžete použiť hodnotu od 0 do 99 .
(trg)="s50.2"> Alla vrden frn 0 till 99 r giltiga .

(src)="s51.1"> Štandardný pracovný priečinok
(trg)="s51.1"> Frvald arbetskatalog

(src)="s52.1"> Toto nastavenie určuje možnosti ako určiť pracovný priečinok príkazu .
(trg)="s52.1"> Den hr instllningen , som visas som en uppsttning med knappar , lter dig bestmma hur arbetskatalogen fr kommandot vljs .

(src)="s52.2"> Máte na výber pracovný priečinok procesu kate ( obvykle váš domovský priečinok v prípade , že ste kate spustili z menu K) , priečinku dokumentu (ak existuje , inak sa použije predchádzajúca možnosť ) alebo pracovný priečinok posledného spusteného príkazu .
(trg)="s52.2"> Alternativen r arbetskatalogen dr Kate startades ( oftast din hemkatalog nr Kate startas frn K-menyn) , katalogen fr dokumentet (om det finns ngon , annars anvnds alternativet ovanfr ) eller arbetskatalogen fr det senaste kommandot som krdes i insticksprogrammet .

(src)="s53.1"> Poďakovanie
(trg)="s53.1"> Tack och erknnanden

(src)="s54.1"> Modul Kate Vložiť príkaz copyright 2001 Anders Lund anders@alweb.dk .
(trg)="s54.1"> Kate insticksprogram Infoga kommandon copyright 2001 Anders Lund anders@alweb.dk .

(src)="s55.1"> Copyright dokumentácie 2001 Anders Lund anders@alweb.dk
(trg)="s55.1"> Dokumentation copyright 2001 Anders Lund anders@alweb.dk

(src)="s56.1"> Preklad dokumentácie Stanislav Višňovský visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz
(trg)="s56.1"> versttning Stefan Asserhll stefan.asserhall@telia.com

(src)="sgnu-fdl.1"> Táto dokumentácia je licencovaná pod GNU Free Documentation License .
(trg)="sgnu-fdl.1"> Den hr dokumentationen licensieras under villkoren i GNU Free Documentation License .

(src)="s57.1"> Tento program je licencovaný pod GNU General Public License .
(trg)="s57.1"> Det hr programmet licensieras under villkoren i GNU General Public License .

(src)="s58.1"> Otvoriť hlavičku
(trg)="s58.1"> ppna deklarationsfiler

(src)="s59.1"> Poznámka o module Otvoriť hlavičku
(trg)="s59.1"> Anteckning om ppna deklarationsfiler

(src)="s60.1"> Úvod
(trg)="s60.1"> Inledning

(src)="s61.1"> Kate modul Otvoriť hlavičku momentálne neobsahuje dokumentáciu .
(trg)="s61.1"> Insticksprogrammet ppna deklarationsfiler fr Kate har inte ngon dokumentation fr nrvarande .