# ro/docs/kdebase/khelpcenter/contact.docbook.xml.gz
# sv/docs/kdebase/khelpcenter/contact.docbook.xml.gz


(src)="s1.1"> Contactarea echipei KDE
(trg)="s3.2"> Nedan finns beskrivningar av alla nuvarande listor .
(trg)="s3.3"> I arkivet för e-postlistor finns tidigare e-post arkiverad .

(src)="s2.1"> kde-request@kde.org - KDE
(trg)="s6.1"> kde-announce-request@kde.org - kde-announce
(trg)="s7.1"> Viktiga nyheter om nytillkomna KDE -program

(src)="s3.1"> kde-announce-request@kde.org - kde-announce
(trg)="s18.1"> kde-doc-english-request@kde.org - kde-doc-english
(trg)="s19.1"> För de som är intresserade av att skriva dokumentation till KDE .

(src)="s4.1"> kde-user-request@kde.org - kde-user
(trg)="s20.1"> kde-i18n-doc-request@kde.org - kde-18n-doc
(trg)="s21.1"> För översättning och dokumentation

(src)="s6.1"> kde-devel-request@kde.org - kde-devel
(trg)="s23.1"> För information från grupperna för översättning , vilket kan omfatta e-postlistor och webbplatser , se ovanstående webbadress .
(trg)="s24.1"> För att gå med i en e-postlista :

(src)="s7.1"> Pentru programatori .
(trg)="s24.3"> Skriv inget i själva meddelandet .
(trg)="s24.4"> Tag bort eventuell signatur eller annat som kan förvirra e-postservern .

(src)="s8.1"> kde-licensing-request@kde.org - kde-licensing
(trg)="s25.1"> För att gå ur en e-post lista :
(trg)="s25.2"> Ersätt " din-e-post@adress " med e-postadressen som du använde när du gick med i listan .

(src)="s9.1"> kde-look-request@kde.org - kde-look
(trg)="s25.3"> Skriv inget i själva meddelandet .
(trg)="s25.4"> Tag bort eventuell signatur eller annat som kan förvirra e-postservern .

(src)="s10.1"> kde-artists-request@kde.org - kde-artists
(trg)="s26.1"> E-post adresserna här är bara till för att gå med eller ur e-postlistorna .
(trg)="s26.2"> När du har gått med i en e-postlista får du ett bekräftelsemeddelande .

(src)="s11.1"> kde-doc-english-request@kde.org - kde-doc-english
(trg)="s26.3"> Här beskrivs hur du gör för att skicka e-post till listan och hur du ändrar dina inställningar .
(trg)="s27.1"> Kom ihåg att inte skicka meddelanden som ska till e-postlistan till ovanstående adresser .

(src)="s12.1"> kde-i18n-doc-request@kde.org - kde-18n-doc
(trg)="s28.1"> Använd aldrig HTML när du skickar din begäran eftersom e-postservern då kan få problem med ditt meddelande .
(trg)="s28.2"> Om din prenumerationsadress är identisk med den adress du skickar din begäran från kan du utelämna adressen i meddelandets ämnesrad .

(src)="s13.1"> http : / /i18n.kde.org / teams / "
(trg)="s29.1"> Kontakta KDE :s utvecklare
(trg)="s30.1"> Adresser till utvecklarna finns i dokumentationen för varje enskilt program .

(src)="s14.1"> Contactarea programatorilor KDE
(trg)="s31.1"> Officiella kontakter
(trg)="s32.1"> Besök hemsidan Officiella representanter om du behöver kontakta KDE i officiella sammanhang .

(src)="s15.1"> Contacte oficiale
(trg)="s33.1"> Mer information
(trg)="s34.1"> Mer information om KDE finns på http : / /www.kde.org / .

# ro/docs/kdebase/khelpcenter/help.docbook.xml.gz
# sv/docs/kdebase/khelpcenter/help.docbook.xml.gz


(src)="s1.1"> KDE Help System User Manual
(trg)="s1.1"> Handbok för KDE :s hjälpsystem

(src)="s2.1"> KDE Help System
(trg)="s2.1"> KDE :s hjälpsystem

(src)="s3.1"> The KDE help system is designed to make accessing the common UNIX help systems ( man and info ) simple , as well as the native KDE documentation ( HTML ) .
(trg)="s3.1"> KDE :s hjälpsystem är utformat för att enkelt komma åt UNIX :s hjälpsystem ( man och info ) , lika väl som KDE :s egna dokumentation ( XML ) .
(trg)="s4.1"> Alla KDE :s basprogram är fullständigt dokumenterade tack vare dokumentationsgruppens arbete .

(src)="s4.1"> All base KDE applications come fully documented , thanks to the efforts of the Documentation team .
(trg)="s4.2"> Om du vill hjälpa till så kan du skriva till Lauri Watts lauri@kde.org , som är samordnare för dokumenteringen .

(src)="s4.2"> If you would like to help , please write to the Documentation coordinator , Mike McBride , at mpmcbride7@yahoo.com If you would like to help , please write to the Documentation coordinator , Mike McBride , at mpmcbride7@yahoo.com for information .
(trg)="s4.3"> Du behöver inte ha någon erfarenhet , utan det räcker med entusiasm och tålamod .
(trg)="s5.1"> Om du skulle vilja hjälpa till med att översätta KDE :s dokumentation till ditt modersmål så kan du kontakta Thomas Diehl thd@kde.org , som skulle välkomna hjälpen .

(src)="s4.3"> No experience is required , just enthusiasm and patience .
(trg)="s5.2"> Mer information , inklusive samordnarna för översättningen av de olika språken , kan du hitta på Webbplatsen för internationalisering , samt i kontakt-avsnittet i det här dokumentet .

(src)="s5.1"> Installation
(trg)="s6.1"> Installation

(src)="s6.1"> KHelpcenter is an integral part of the KDE Base installation , and is installed with every copy of KDE .
(trg)="s7.1"> KHelpcenter är en integrerad del av KDE :s basinstallation , och installeras med varje kopia av KDE .

(src)="s6.2"> It can be found in the kdebase package , and is available from the KDE FTP site or will be found in your linux distributions kdebase package .
(trg)="s7.2"> Det finns i paketet kdebase , och är tillgängligt på ftp : / /ftp.kde.org / pub / kde / eller finns i kdebase-paketet för ditt operativsystem .

(src)="s7.1"> Invoking Help
(trg)="s8.1"> Starta hjälpcentralen

(src)="s8.1"> KHelpcenter can be called in several ways :
(trg)="s9.1"> KHelpcenter kan startas på flera sätt :

(src)="s9.1"> From the Help menu
(trg)="s10.1"> Från menyn Hjälp

(src)="s10.1"> The most common will probably be from within an application .
(trg)="s11.1"> Det vanligaste sättet är förmodligen från något program .
(trg)="s11.2"> Du startar då på innehållssidan .

(src)="s11.1"> From the K menu
(trg)="s12.1"> Från K -menyn

(src)="s12.1"> Choose the big K in your panel , and select Help to open KHelpcenter , starting at the default welcome page .
(trg)="s13.1"> Klicka på det stora K :et i panelen och välj Hjälp för att öppna KHelpcenter .
(trg)="s13.2"> Du startar då på välkomstsidan .

(src)="s13.1"> From the panel
(trg)="s14.1"> Från panelen

(src)="s14.1"> The Kicker panel contains by default an icon to call KHelpcenter .
(trg)="s15.1"> Kicker innehåller som standard en ikon som heter KHelpcenter .

(src)="s14.2"> Again , the default welcome page is displayed .
(trg)="s15.2"> Välkomstsidan kommer att visas igen .

(src)="s15.1"> From the command line
(trg)="s16.1"> Från kommandoraden

(src)="s16.1"> KHelpcenter may be started using a URL to display a file .
(trg)="s17.1"> KHelpcenter kan startas genom att använda en webbadress för att visa en fil .

(src)="s16.2"> URL s have been added for Info and man pages also .
(trg)="s17.2"> Webbadresser har även lagts till för info - och man .

(src)="s16.3"> You can use them as follows :
(trg)="s17.3"> Du kan använda dem på följande sätt :

(src)="s17.1"> An application help file
(trg)="s18.1"> Hjälpfil till ett program

(src)="s19.1"> Opens the Kedit help file , at the contents page .
(src)="s20.1"> A local url
(trg)="s20.1"> Öppnar hjälpcentralen för KEdit på innehållssidan .

(src)="s21.1"> khelpcenter file : / usr / local / src / qt / html / index.html
(trg)="s21.1"> En lokal webbadress

(src)="s22.1"> A Man page
(trg)="s23.1"> En manualsida

(src)="s24.1"> An Info page
(trg)="s25.1"> En infosida

(src)="s26.1"> Invoking khelpcenter with no parameters opens the default welcome page .
(trg)="s27.1"> Då khelpcenter körs utan några parametrar så öppnas välkomstsidan .

(src)="s27.1"> The KHelpcenter interface
(trg)="s28.1"> Gränssnittet i KHelpcenter

(src)="s28.1"> The KHelpcenter interface consists of two panes of information , embedded in a Konqueror window .
(trg)="s29.1"> Gränssnittet i KHelpcenter består av två avdelningar med information .

(src)="s28.2"> This makes navigation simple , and intuitive , using Konqueror ' s own toolbars , just as you would a website .
(trg)="s30.1"> Verktygsraden och menyerna förklaras närmare i avsnittet .

(src)="s28.3"> Additionally , most documents contain their own navigation tools , enabling you to move either sequentially through a document , using Next and Previous links , or to move around in a less structured manner , using hyperlinks .
(trg)="s31.1"> De flesta dokumenten innehåller sina egna navigeringsverktyg som gör det möjligt att läsa dokumentets delar i ordning med länkarna Nästa , Föregående och Hem , eller att förflytta sig på ett mindre strukturerat sätt med hjälp av länkar .

(src)="s28.4"> Links can take you to other parts of the same document , or to a different document , and you can use the Back ( Left pointing arrow ) or Forward ( Right pointing arrow ) icons on the toolbar to move through the documents you have viewed in this session .
(trg)="s32.1"> Länkar kan förflytta dig till andra delar av samma dokument eller till ett annat dokument .
(trg)="s32.2"> Du kan använda ikonerna Bakåt ( en pil åt vänster ) eller Framåt ( en pil åt höger ) i verktygsraden för att förflytta dig genom de dokument som du har läst tidigare .

(src)="s29.1"> The two panes display the contents of the help system , and the help files themselves , on the left and right respectively .
(trg)="s33.1"> I den vänstra avdelningen visas hjälpsystemets innehåll , och i den högra visas själva hjälpfilerna .

(src)="s30.1"> The Contents pane
(trg)="s34.1"> Avdelningen Innehåll

(src)="s31.1"> The Contents pane in KHelpcenter is displayed on the left hand side of the window .
(trg)="s35.1"> Avdelningen Innehåll i KHelpcenter visas i den vänstra sidan av fönstret .

(src)="s31.2"> As you might expect , you can move the splitter bar , to make sure you can comfortably read the contents of either pane .
(trg)="s35.2"> Som du kanske har gissat så kan du flytta på avgränsningskanten så att du på ett bekvämt sätt kan läsa innehållet i de båda avdelningarna .

(src)="s32.1"> The Contents pane is further divided into two tabs , one containing a menu showing all the help information KHelpcenter is aware of , and the other enabling you to Search for specific information .
(trg)="s36.1"> Avdelningen Innehåll är dessutom uppdelad i två flikar , en som innehåller en meny som visar all hjälpinformation som KHelpcenter känner till , och en annan som innehåller ordförklaringar med KDE och datatermer .

(src)="s33.1"> The Contents Menu
(trg)="s37.1"> Innehålls menyn

(src)="s34.1"> The Contents contains the following default entries :
(trg)="s38.1"> Innehåll har följande poster som standard :

(src)="s35.1"> Introduction
(trg)="s39.1"> Introduktion

(src)="s36.1"> Welcome to KDE - an introduction to the K Desktop Environment .
(trg)="s40.1"> Välkommen till KDE - en introduktion till skrivbordsmiljön KDE .

(src)="s37.1"> Introduction to KDE
(trg)="s41.1"> Introduktion till KDE

(src)="s38.1"> The KDE Quickstart guide .
(src)="s38.2"> Contains a tour of the KDE Interface and specific help and tips on how to work smarter with KDE .
(trg)="s42.1"> Snabbstartsvägledningen i KDE innehåller en rundvisning av gränssnitt , specifik hjälp och tips för hur du kan arbeta smartare med KDE .

(src)="s39.1"> KDE User ' s manual
(trg)="s43.1"> KDE :s bruksanvisning

(src)="s40.1"> The KDE User ' s manual is an in depth exploration of KDE , including installation , configuration and customization , and use .
(trg)="s44.1"> Användarhandboken är en ingående genomgång av KDE , som tar upp inställningar , anpassning och användning .

(src)="s41.1"> Application manuals
(trg)="s45.1"> Programmanualer

(src)="s42.1"> Native KDE application documentation .
(trg)="s46.1"> Dokumentation för program som ingår i KDE .

(src)="s42.2"> All KDE applications have documentation in HTML .
(trg)="s46.2"> Alla KDE -program har dokumentation i XML -format som konverteras till HTML när de visas .

(src)="s42.3"> This section lists all the KDE applications with a brief description and a link to the full application documentation .
(trg)="s46.3"> Det här avsnittet innehåller en lista med alla KDE -program med kortfattade beskrivningar och länkar till den fullständiga dokumentationen .

(src)="s43.1"> The applications are displayed in a tree structure that echoes the default structure of the K menu , making it easy to find the application you are looking for .
(trg)="s47.1"> Programmen visas i en trädstruktur som motsvarar den förinställda strukturen i K -menyn , vilket gör det enkelt att hitta programmet som du letar efter .

(src)="s44.1"> System Manual Pages
(trg)="s48.1"> Manualsidor för Unix

(src)="s45.1"> UNIX man pages are the traditional on-line documentation format for unix systems .
(trg)="s49.1"> UNIX manualsidor är det traditionella formatet på dokumentationen för Unix-system .

(src)="s45.2"> Most programs on your system will have a man page .
(trg)="s49.2"> De flesta program i ditt system har en manualsida .

(src)="s45.3"> In addition , man pages exist for programming functions and file formats .
(trg)="s49.3"> Dessutom finns det manualsidor för programmeringsfunktioner och filformat .

(src)="s46.1"> System Info Directory
(trg)="s50.1"> Bläddra bland informationssidor

(src)="s47.1"> TeXinfo documentation is used by many GNU applications , including gcc ( the C / C+ + compiler ) , emacs , and many others .
(trg)="s51.1"> TeXinfo-dokumentation används av många GNU -program , bland annat gcc ( C / C++-kompilatorn ) , emacs och många andra .
(trg)="s52.1"> Snabbstartsguide

(src)="s48.1"> The KDE FAQ
(trg)="s53.1"> Enkel , steg för steg baserad vägledning .

(src)="s49.1"> Frequently asked questions about KDE , and their answers .
(trg)="s54.1"> KDE :s vanliga frågor
(trg)="s55.1"> Vanliga frågor om KDE och svaren till dem .

(src)="s50.1"> KDE on the web
(trg)="s56.1"> KDE på Internet

(src)="s51.1"> Links to KDE on the web , both the official KDE website , and other useful sites .
(trg)="s57.1"> Länkar till KDE på webben , KDE :s officiella webbplats och andra användbara platser .

(src)="s52.1"> Contact Information
(trg)="s58.1"> Kontaktinformation

(src)="s53.1"> Information on how to contact KDE developers , and how to join the KDE mailing lists .
(trg)="s59.1"> Information om hur du kan kontakta KDE -utvecklare , och hur du går med i KDE :s e-postlistor .

(src)="s54.1"> Supporting KDE
(trg)="s60.1"> Att stödja KDE

(src)="s55.1"> How to help , and how to get involved .
(trg)="s61.1"> Hur du kan hjälpa till , och hur du gör för att engagera dig .

(src)="s56.1"> The Search tab
(trg)="s62.1"> Man och Info sektioner

(src)="s57.1"> Searching requires you have the ht : / /Dig application installed .
(trg)="s63.1"> Manualsidor är Unix standardmanualsidor , dessa har används i många operativsystem och år .

(src)="s57.2"> Information on installing and configuring the search index is available in the document .
(trg)="s63.2"> De är mycket detaljerade och det bästa källan till information för de flesta UNIX -kommandon och program .

(src)="s58.1"> For the purposes of this document , we ' ll assume you already have this set up and configured .
(trg)="s63.3"> När man säger RTFM på engelska , är det ofta dessa manualer man hänvisar till .
(trg)="s64.1"> Manualsidor är inte helt perfekta .