# ro/docs/kdebase/khelpcenter/contact.docbook.xml.gz
# sk/docs/kdebase/khelpcenter/contact.docbook.xml.gz


(src)="s1.1"> Contactarea echipei KDE
(trg)="s3.2"> Aktuálny zoznam je nižšie .
(trg)="s3.3"> Staršie príspevky je možné nájsť v archíve konferencií .

(src)="s2.1"> kde-request@kde.org - KDE
(trg)="s6.1"> kde-announce-request@kde.org - kde-announce
(trg)="s7.1"> Oznámenia o nových aplikáciách KDE

(src)="s3.1"> kde-announce-request@kde.org - kde-announce
(trg)="s15.1"> Diskusia o vzhľade ( "look'n'feel" )
(trg)="s16.1"> kde-artists-request@kde.org - kde-artists

(src)="s4.1"> kde-user-request@kde.org - kde-user
(trg)="s17.1"> Tvorba ikon a ostatné umelecké činnosti
(trg)="s18.1"> kde-doc-english-request@kde.org - kde-doc-english

(src)="s6.1"> kde-devel-request@kde.org - kde-devel
(trg)="s22.1"> http : / /i18n.kde.org / teams / "
(trg)="s23.1"> Pre informácie v iných jazykoch , ktoré môžu obsahovať aj konferencie a WWW servery , navštívte stránku prekladateľských tímov na URL hore .

(src)="s7.1"> Pentru programatori .
(trg)="s24.1"> Pre prihlásenie :
(trg)="s24.2"> Prosíme , napíšte skutočnú emailovú adresu a nie slová " vaša-emailová-adresa " .

(src)="s8.1"> kde-licensing-request@kde.org - kde-licensing
(trg)="s24.3"> Telo správy nechajte prázdne .
(trg)="s24.4"> Nepridávajte podpis ani nič iné , čo by mohlo spôsobiť problémy poštovému serveru , ktorý bude spracovávať vašu požiadavku

(src)="s9.1"> kde-look-request@kde.org - kde-look
(trg)="s25.2"> Nahraďte " vaša-emailová-adresa " adresou , ktorú ste použili pri prihlásení .
(trg)="s25.3"> Telo správy nechajte prázdne .

(src)="s10.1"> kde-artists-request@kde.org - kde-artists
(trg)="s25.4"> Nepridávajte podpis ani nič iné , čo by mohlo spôsobiť problémy poštovému serveru , ktorý bude spracovávať vašu požiadavku
(trg)="s26.1"> Adresy uvedené hore sú určené iba pre prihlásenie a odhlásenie .

(src)="s11.1"> kde-doc-english-request@kde.org - kde-doc-english
(trg)="s26.2"> Ako sa prihlásite , dostanete správu , ktorá bude popisovať , ako posielať príspevky do konferencie a ako prípadne zmeniť vaše nastavenie .
(trg)="s27.1"> Prosíme , neposielajte príspevky do konferencie na hore uvedené adresy .

(src)="s12.1"> kde-i18n-doc-request@kde.org - kde-18n-doc
(trg)="s28.1"> Prosíme , pre požiadavky nepoužívajte HTML , pretože to spôsobuje problémy našim poštovým serverom .
(trg)="s28.2"> Ak je prihlasovaná adresa rovnaká ako adresa , z ktorej požiadavku posielate , nemusíte ju v predmete správy uvádzať .

(src)="s13.1"> http : / /i18n.kde.org / teams / "
(trg)="s29.1"> Kontakt na vývojárov KDE
(trg)="s30.1"> Kontaktné adresy vývojátov sú v dokumentácii pre jednotlivé aplikácie .

(src)="s14.1"> Contactarea programatorilor KDE
(trg)="s31.1"> Oficiálne kontakty
(trg)="s32.1"> Ak potrebujete oficiálne kontaktovať KDE , navštívte , prosím , stránku Oficiálna reprezentácia .

(src)="s15.1"> Contacte oficiale
(trg)="s33.1"> Ďalšie informácie
(trg)="s34.1"> Ďalšie informácie o KDE nájdete na http : / /www.kde.org / .

# ro/docs/kdebase/khelpcenter/help.docbook.xml.gz
# sk/docs/kdebase/khelpcenter/help.docbook.xml.gz


(src)="s1.1"> KDE Help System User Manual
(trg)="s1.1"> Používateľský manuál pre systém Pomocník KDE

(src)="s2.1"> KDE Help System
(trg)="s2.1"> Pomocník KDE

(src)="s3.1"> The KDE help system is designed to make accessing the common UNIX help systems ( man and info ) simple , as well as the native KDE documentation ( HTML ) .
(trg)="s3.1"> Systém Pomocník KDE je navrhnutý pre jednoduchý prístup k obvyklým systémom pomoci pre UNIX ( man a info ) , spolu s prístupom k dokumentácii KDE ( XML ) .
(trg)="s4.1"> Všetky základné aplikácie KDE sú plne dokumentované vďaka snahe dokumentačného tímu .

(src)="s4.1"> All base KDE applications come fully documented , thanks to the efforts of the Documentation team .
(trg)="s4.2"> Ak im chcete pomôcť , napíšte koordinátorovi dokumentácie , Lauri Watts na adresu lauri@kde.org .

(src)="s4.2"> If you would like to help , please write to the Documentation coordinator , Mike McBride , at mpmcbride7@yahoo.com If you would like to help , please write to the Documentation coordinator , Mike McBride , at mpmcbride7@yahoo.com for information .
(src)="s4.3"> No experience is required , just enthusiasm and patience .
(trg)="s4.3"> Nie sú potrebné žiadne skúsenosti , iba entusiasmus a trpezlivosť .
(trg)="s5.1"> Ak chcete pomôcť s prekladom dokumentácie KDE do vášho jazyka , koordinátorom prekladu je Thomas Diehl , thd@kde.org , a rád privíta vašu pomoc . Ďalšie informácie spolu s koordinátormi pre jednotlivé jazyky sú na WWW stránke prekladu , a v kapitole Kontakty tohto manuálu .

(src)="s5.1"> Installation
(trg)="s6.1"> Inštalácia

(src)="s6.1"> KHelpcenter is an integral part of the KDE Base installation , and is installed with every copy of KDE .
(trg)="s7.1"> KHelpcenter je pevnou súčasťou základnej inštalácie KDE a je nainštalovaný v každej kópii KDE .

(src)="s6.2"> It can be found in the kdebase package , and is available from the KDE FTP site or will be found in your linux distributions kdebase package .
(trg)="s7.2"> Je v balíku kdebase a dostupný na ftp : / /ftp.kde.org / pub / kde / alebo v balíku kdebase nainštalovanom na vašom počítači .

(src)="s7.1"> Invoking Help
(trg)="s8.1"> Vyvolanie Pomocníka

(src)="s8.1"> KHelpcenter can be called in several ways :
(trg)="s9.1"> KHelpcenter je možné vyvolať niekoľkými spôsobmi :

(src)="s9.1"> From the Help menu
(trg)="s10.1"> Z menu Pomocník

(src)="s10.1"> The most common will probably be from within an application .
(trg)="s11.1"> Najčastejšie z aplikácií .

(src)="s11.1"> From the K menu
(trg)="s12.1"> Z menu K

(src)="s12.1"> Choose the big K in your panel , and select Help to open KHelpcenter , starting at the default welcome page .
(trg)="s13.1"> Stlačte veľké K na paneli a vyberte Pomoc .
(trg)="s13.2"> Tým sa spustí KHelpcenter a zobrazí štandardnú privítaciu stránku .

(src)="s13.1"> From the panel
(trg)="s14.1"> Z panelu

(src)="s14.1"> The Kicker panel contains by default an icon to call KHelpcenter .
(trg)="s15.1"> Panel Kicker štandardne obsahuje ikonu pre spustenie KHelpcenter .

(src)="s14.2"> Again , the default welcome page is displayed .
(trg)="s15.2"> Zobrazí sa privítacia stránka .

(src)="s15.1"> From the command line
(trg)="s16.1"> Z príkazového riadku

(src)="s16.1"> KHelpcenter may be started using a URL to display a file .
(trg)="s17.1"> KHelpcenter je možné spustiť pomocou URL pre zobrazenie súboru .

(src)="s16.2"> URL s have been added for Info and man pages also .
(trg)="s17.2"> Okrem iného boli pridané URL pre stránky info a man .

(src)="s16.3"> You can use them as follows :
(trg)="s17.3"> Používajú sa takto :

(src)="s17.1"> An application help file
(trg)="s18.1"> Pomocník pre aplikáciu

(src)="s19.1"> Opens the Kedit help file , at the contents page .
(trg)="s20.1"> Otvorí pomocníka pre KEdit , na stránke obsahu .

(src)="s20.1"> A local url
(trg)="s21.1"> Lokálne URL

(src)="s21.1"> khelpcenter file : / usr / local / src / qt / html / index.html
(trg)="s23.1"> Manuálová stránka

(src)="s22.1"> A Man page
(src)="s24.1"> An Info page
(trg)="s25.1"> Stránka Info

(src)="s26.1"> Invoking khelpcenter with no parameters opens the default welcome page .
(trg)="s27.1"> Spustením khelpcenter bez parametrov zobrazí privítaciu stránku .

(src)="s27.1"> The KHelpcenter interface
(trg)="s28.1"> Rozhranie KHelpcenter

(src)="s28.1"> The KHelpcenter interface consists of two panes of information , embedded in a Konqueror window .
(trg)="s29.1"> Rozhranie KHelpcenter obsahuje dve časti .

(src)="s28.2"> This makes navigation simple , and intuitive , using Konqueror ' s own toolbars , just as you would a website .
(trg)="s30.1"> Panel nástrojov a menu sú vysvetlené v kapitole .

(src)="s28.3"> Additionally , most documents contain their own navigation tools , enabling you to move either sequentially through a document , using Next and Previous links , or to move around in a less structured manner , using hyperlinks .
(trg)="s31.1"> Dokumenty obsahujú svoje vlastné navigačné nástroje , takže sa môžete v manuáli pohybovať sekvenčne pomocou odkazov Nasledujúci , Predchádzajúci , Hore a Domov , alebo pomocou hyperodkazov menej štruktúrovane .

(src)="s28.4"> Links can take you to other parts of the same document , or to a different document , and you can use the Back ( Left pointing arrow ) or Forward ( Right pointing arrow ) icons on the toolbar to move through the documents you have viewed in this session .
(trg)="s32.1"> Odkazy vás môžu zaviesť do iných častí rovnakého dokumentu alebo do iného dokumentu .
(trg)="s32.2"> Pomocou ikon Dozadu ( šipka vľavo ) a Dopredu ( šipka vpravo ) v paneli nástrojov sa môžete pohybovať v dokumentoch zobrazených v danom sedení .

(src)="s29.1"> The two panes display the contents of the help system , and the help files themselves , on the left and right respectively .
(trg)="s33.1"> Dve časti zobrazujú obsah Pomocníka vľavo a samotné súbory vpravo .

(src)="s30.1"> The Contents pane
(trg)="s34.1"> Časť Obsah

(src)="s31.1"> The Contents pane in KHelpcenter is displayed on the left hand side of the window .
(trg)="s35.1"> Časť Obsah v KHelpcenter je zobrazená vľavo .

(src)="s31.2"> As you might expect , you can move the splitter bar , to make sure you can comfortably read the contents of either pane .
(trg)="s35.2"> Ako by ste očakávali , môžete pruh rozdelenia posúvať tak , aby vám jeho poloha vyhovovala pre čítanie oboch častí .

(src)="s32.1"> The Contents pane is further divided into two tabs , one containing a menu showing all the help information KHelpcenter is aware of , and the other enabling you to Search for specific information .
(trg)="s36.1"> Časť Obsah je ďalej rozdelená do dvoch záložiek .
(trg)="s36.2"> Prvá obsahuje menu zobrazujúce všetky informácie dostupné v KHelpcenter .

(src)="s33.1"> The Contents Menu
(trg)="s36.3"> Druhá obsahuje Významový slovník KDE .

(src)="s34.1"> The Contents contains the following default entries :
(trg)="s37.1"> Menu Obsah
(trg)="s38.1"> Menu Obsah štandardne obsahuje tieto položky :

(src)="s35.1"> Introduction
(trg)="s39.1"> Úvod

(src)="s36.1"> Welcome to KDE - an introduction to the K Desktop Environment .
(trg)="s40.1"> Vitajte v KDE - úvod do prostredia K Desktop Environment .

(src)="s37.1"> Introduction to KDE
(trg)="s41.1"> Úvod do KDE

(src)="s38.1"> The KDE Quickstart guide .
(trg)="s42.1"> Úvod do KDE .

(src)="s38.2"> Contains a tour of the KDE Interface and specific help and tips on how to work smarter with KDE .
(trg)="s42.2"> Obsahuje prehľad rozhrania KDE spolu s návodom a radami ako pracovať efektívnejšie v KDE .

(src)="s39.1"> KDE User ' s manual
(trg)="s43.1"> Používateľský manuál KDE

(src)="s40.1"> The KDE User ' s manual is an in depth exploration of KDE , including installation , configuration and customization , and use .
(trg)="s44.1"> Používateľský manuál KDE je podrobný návod popis KDE , vrátane inštalácie , konfigurácie , prispôsobenia a používania .

(src)="s41.1"> Application manuals
(trg)="s45.1"> Manuály aplikácií

(src)="s42.1"> Native KDE application documentation .
(trg)="s46.1"> Manuály aplikácií KDE .

(src)="s42.2"> All KDE applications have documentation in HTML .
(trg)="s46.2"> Každá aplikácia KDE má dokumentáciu vo formáte XML , ktorý je prevedený do HTML pri zobrazenie .

(src)="s42.3"> This section lists all the KDE applications with a brief description and a link to the full application documentation .
(trg)="s46.3"> Táto časť obsahuje všetky aplikácie KDE s krátkym popisom a odkazom na úplnú dokumentáciu aplikácie .

(src)="s43.1"> The applications are displayed in a tree structure that echoes the default structure of the K menu , making it easy to find the application you are looking for .
(trg)="s47.1"> Aplikácie sú zobrazené v stromovej štruktúru podobnej menu K , takže jednoduchšie nájdete hľadanú aplikáciu .

(src)="s44.1"> System Manual Pages
(trg)="s48.1"> Manuálové stránky UNIX

(src)="s45.1"> UNIX man pages are the traditional on-line documentation format for unix systems .
(trg)="s49.1"> Manuálové stránky UNIX sú klasickým formátom dokumentácie pre systémy unix .

(src)="s45.2"> Most programs on your system will have a man page .
(trg)="s49.2"> Väčšina programov má manuálovú stránkku .

(src)="s45.3"> In addition , man pages exist for programming functions and file formats .
(trg)="s49.3"> Okrem toho existujú manuálové stránky aj pre programátorské funkcie a formáty súborov .

(src)="s46.1"> System Info Directory
(trg)="s50.1"> Prechádzať info stránky

(src)="s47.1"> TeXinfo documentation is used by many GNU applications , including gcc ( the C / C+ + compiler ) , emacs , and many others .
(trg)="s51.1"> Dokumentácia TeXinfo sa používa v aplikáciách GNU , vrátane gcc ( prekladač C / C++ ) , emacs , a veľa ďalších .

(src)="s48.1"> The KDE FAQ
(trg)="s52.1"> Výučby

(src)="s49.1"> Frequently asked questions about KDE , and their answers .
(trg)="s53.1"> Krátke návody založené na typických činnostiach .
(trg)="s54.1"> KDE FAQ

(src)="s50.1"> KDE on the web
(trg)="s55.1"> Často kladené otázky o KDE a odpovede na ne .

(src)="s51.1"> Links to KDE on the web , both the official KDE website , and other useful sites .
(trg)="s56.1"> KDE na WWW
(trg)="s57.1"> Odkazy na WWW servery súvisiace s KDE oficiálne ale aj iné užitočné odkazy .

(src)="s52.1"> Contact Information
(trg)="s58.1"> Kontaktné informácie

(src)="s53.1"> Information on how to contact KDE developers , and how to join the KDE mailing lists .
(trg)="s59.1"> Informácie o tom , ako kontaktovať vývojárov KDE a ako sa prihlásiť do konferencií KDE .

(src)="s54.1"> Supporting KDE
(trg)="s60.1"> Podpora KDE

(src)="s55.1"> How to help , and how to get involved .
(trg)="s61.1"> Ako pomôcť a ako sa zapojiť .

(src)="s56.1"> The Search tab
(trg)="s62.1"> Časti Man a Info

(src)="s57.1"> Searching requires you have the ht : / /Dig application installed .
(trg)="s63.1"> Manuálové stránky sú štandardné manuálové stránky UNIX a používajú sa dlhé roky na rôznych operačných systémoch .

(src)="s57.2"> Information on installing and configuring the search index is available in the document .
(trg)="s63.2"> Sú veľmi podrobné a sú najlepším zdrojom informácií o väčšine príkazov a aplikácií .

(src)="s58.1"> For the purposes of this document , we ' ll assume you already have this set up and configured .
(trg)="s63.3"> Keď ľudia hovoria RTFM , manuálom myslia obvykle manuálové stránky .
(trg)="s64.1"> Manuálové stránky nie sú dokonalé .

(src)="s59.1"> Searching the help files is fairly intuitive , enter the word( s ) you wish to search for in the text box , choose your options ( if any ) , and press Search .
(trg)="s64.2"> Typicky sú veľmi podrobné a zároveň veľmi technické , často ich píšu vývojári a pre vývojárov .
(trg)="s64.3"> V niektorých prípadoch sa preto tažko čítajú , niekedy sa nedajú pochopiť vôbec .