# pt_BR/docs/kdenetwork/kppp/global-settings.docbook.xml.gz
# sl/docs/kdenetwork/kppp/global-settings.docbook.xml.gz


(src)="s1.1"> Configurações globais do kppp
(trg)="s1.1"> Globalne nastavitve kppp

(src)="s2.1"> As mudanças realizadas aqui afetam todas as contas que você configurar no kppp
(trg)="s2.1"> Spremembe , ki jih napravite tu , vplivajo na vse račune , ki ste jih vzpostavili v kppp .

(src)="s3.1"> O separador de Contas
(trg)="s3.1"> Vez Računi

(src)="s4.1"> O separador de Contas
(trg)="s4.1"> Vez Računi

(src)="s5.1"> Neste diálogo , você pode administrar as contas .
(trg)="s5.1"> V tem pogovornem oknu lahko upravljate račune .

(src)="s5.2"> Os nomes das contas aparecem em uma lista na esquerda do diálogo .
(trg)="s5.2"> Imena računov se nahajajo v seznamu na levi strani pogovornega okna .

(src)="s6.1"> Para excluir uma conta , selecione o botão Excluir .
(trg)="s6.1"> Da zbrišete račun , izberite gumb Izbriši .

(src)="s6.2"> Você será solicitado a confirmar a exclusão da conta , antes da mesma ser finalmente apagada .
(trg)="s6.2"> Preden je račun dokončno zbrisan , boste to morali še potrditi .

(src)="s7.1"> Você pode fazer uma cópia de uma conta com o botão Cópia . o que você poderia usar , por exemplo , para separar diferentes usuários em uma família , mas isto seria mais bem feito tendo-se diferentes usuários no sistema operacional .
(trg)="s7.1"> Kopijo računa lahko naredite z gumbom Prepiši .
(trg)="s7.2"> To lahko uporabite na primer za to , da ločite uporabnike v družini , čeprav bi bilo bolje , da bi bili tudi ločeni uporabniki operacijskega sistema !

(src)="s7.2"> Ou talvez você tem apenas uma conta a mais no mesmo ISP e deseja usar ambas .
(trg)="s7.3"> Morda pa imate le več kot en račun pri istem ISP -ju in želite uporabljati oba .

(src)="s8.1"> Ao se escolher Editar.. . será exibido a janela descrita em Configuração de Janela , mas com os detalhes das contas selecionadas .
(trg)="s8.1"> Izbira Uredi.. . bo odprla pogovorno okno , opisano v Nastavitev s pogovornimi okni , vendar z izbranimi podrobnostmi računa .

(src)="s9.1"> A escolha de Novo.. . lhe oferecerá a possibilidade de usar o Assistente ou a Configuração de Janela já descrita .
(trg)="s9.1"> Gumb Nov.. . bo ponudil izbiro med čarovnikom ali naszavitbijo s pogovornim oknom .

(src)="s10.1"> Se você selecionar uma conta , e se você habilitou a Contabilidade , então a informação acumulada sobre esta conta será mostrada nos dois painéis rotulados de Custos telefônicos : e Volume : , respectivamente .
(trg)="s10.1"> Če izberete račun in ste vklopili računovodstvo , potem se bodo zbrane informacije za ta račun pojavile v poljih označenih z Telefonski stroški : in Glasnost : .

(src)="s11.1"> Na esquerda do display de contabilidade , existem dois botões :
(trg)="s11.1"> Na levi strani sta dva gumba :

(src)="s11.2"> Restaurar.. . e Ver Logs .
(trg)="s11.2"> Resertiraj.. . in Poglej dnevnike .

(src)="s12.1"> Pressionar o botão Restaurar.. . irá apagar as informações referentes aos Custos Telefônicos : e ao Volume : e ambos voltarão para o valor 0 .
(trg)="s12.1"> Pritisk na gumb Resertiraj.. . bo resertiral telefonske stroške in glasnost na 0 .

(src)="s12.2"> Você pode fazer isto uma vez por mês , depois de ter recebido sua conta de telefone e verificado seus gastos com telefone .
(trg)="s12.2"> To boste verjetno želeli uporabiti enkrat na mesec oziroma četrtletje , ko ste prejeli telefonski račun in preverili telefonske stroške .

(src)="s12.3"> Você pode restaurar ambos independentemente , é oferecida a chance de qual item você deseja restaurar , quando você pressiona o botão Restaurar.. . .
(trg)="s12.3"> Lahko ju resertirate nedovisno in po pritisku gumba Resertiraj izberete kateri element želite resertirati .

(src)="s13.1"> Ao pressionar Ver Logs será aberta outra janela , onde um log de todas as chamadas feitas com o kppp será exibido .
(src)="s13.2"> Se você tiver mantido os logs , você poderá mover a visualização para a frente e para trás , de mês em mês .
(trg)="s13.1"> Pritisk na gumb Poglej dnevnike bo odprl okno , kjer bodo prikazani vsi klici , ki so bili opravljeni s kppp . Če ste shranili dnevnike , se lahko premikate naprej in nazaj v mesečnih korakih .

(src)="s13.3"> Isto deve ser útil se você tiver recebido uma conta de telefone muito alta e está investigando o porquê !
(trg)="s13.2"> To je uporabno , če ste prejeli nenormalno velik telefonski račun in raziskujete zakaj !

(src)="s14.1"> O separador de Dispositivo
(trg)="s14.1"> Vez Naprava

(src)="s15.1"> O separador de Dispositivo
(trg)="s15.1"> Vez Naprava

(src)="s16.1"> Aqui você pode selecionar e configurar o seu modem .
(trg)="s16.1"> Tukaj lahko izberete in prilagodite vaš modem .

(src)="s17.1"> Dipositivo de Modem
(trg)="s17.1"> Naprava modema

(src)="s18.1"> Escolha o dispositivo apropriado para o seu hardware .
(trg)="s18.1"> Izberite napravo , ki ustreza vaši strojni opremi .

(src)="s19.1"> /dev / ttys0
(trg)="s19.1"> /dev / ttys0

(src)="s20.1"> Usuários de DOS e de Windows a conhecem como COM1 , enquanto COM2 é / dev / ttys1 , e assim por diante .
(trg)="s20.1"> DOS ali Windows uporabniki bodo prepoznali to kot COM1 , COM2 je / dev / ttyS1 in tako dalje .

(src)="s20.2"> Estes dispositivos são normalmente usado em sistemas Linux .
(trg)="s20.2"> Te naprave se večinoma uporabljajo na sistemih Linux .

(src)="s21.1"> /dev / cua0
(trg)="s21.1"> /dev / cua0

(src)="s22.1"> É a primeira linha serial ( COM1 ) .
(trg)="s22.1"> Prva serijska vrstica ( COM1 ) .

(src)="s22.2"> COM2 é usualmente / dev / cua1 e assim por diante .
(trg)="s22.2"> COM2 bi bila / dev / cua1 in tako dalje .

(src)="s22.3"> Estes dispositivos são comunmente usados em sistemas BSD , tais como o FreeBSD , NetBSD e OpenBSD .
(trg)="s22.3"> Te naprave se večinoma uporabljajo na BSD sistemih - FreeBSD , NetBSD in OpenBSD .

(src)="s23.1"> /dev / ttyI0
(trg)="s23.1"> /dev / ttyI0

(src)="s24.1"> No Linux estes pertencem a adaptadores internos de ISDN .
(trg)="s24.1"> Pod Linux om pripada to notranji ISDN kartici .

(src)="s24.2"> Estes dispositivos emulam um modem comum , que seja compatível com o padrão Hayes . / dev / ttyI0 é para o primeiro , / dev / ttyI1 para o segundo adaptador ISDN e assim por diante .
(trg)="s24.2"> Te naprave posnemajo splošen Hayes kompatibilen modem . / dev / ttyI0 je za prvo , / dev / ttyI1 za drugo ISDN kartico in tako dalje .

(src)="s24.3"> Estes dispositivos são disponíveis apenas no Linux .
(trg)="s24.3"> Te naprave so na voljo samo v Linux različici .

(src)="s25.1"> /dev / modem
(trg)="s25.1"> /dev / modem

(src)="s26.1"> Muitas distribuições de Linux fazem um Link simbólico do dispositivo real do modem para / dev / modem .
(trg)="s26.1"> Veliko Linux distribucij ima simbolično povezavo z resnične naprave za modem na / dev / modem .

(src)="s26.2"> Você deve evitar usar este Link simbólico . .
(trg)="s26.2"> Tej uporabi bi se morali izogibati .

(src)="s26.3"> Use , ao invés do link , o Dispositivo de modem que ele aponta .
(trg)="s26.3"> Uporabljajte raje resnične naprave .

(src)="s27.1"> Controle de Fluxo
(trg)="s27.1"> Nadzor pretoka

(src)="s28.1"> Selecione entre controles de fluxo baseados em Hardware ( CRTSCTS) , Software (XON / XOFF ) ou não usar o controle de fluxo .
(trg)="s28.1"> Izbirate med strojnim ( CRTSCTS) , programskim (XON / XOFF ) innobenim .

(src)="s28.2"> A configuração recomendada é Controle de fluxo por Hardware .
(trg)="s28.2"> Privzeta nastavitev je strojni nadzor pretoka .

(src)="s29.1"> Terminação de linha
(trg)="s29.1"> Zaključitev linije

(src)="s30.1"> Escolha a correta Enter sequência de caracteres para o seu modem .
(trg)="s30.1"> Izberite pravilno Vnosno znakovno sekvenco za vaš modem .

(src)="s30.2"> A maioria dos modems usa CR / LF , entretando alguns modems precisam de uma configuração diferente .
(trg)="s30.2"> Večina modemov uporablja CR / LF .

(src)="s30.3"> Se você está tendo problemas enquando está executando um script para efetuar logon , experimente mudar este parâmetro .
(trg)="s30.3"> Kljub vsemu nekateri modemi potrebujejo drugačne nastavitve . Če naletite na težave , ko zaganjate skripto : igrajte se s temi parametri .

(src)="s31.1"> Velociade de conexão
(trg)="s31.1"> Hitrost povezave

(src)="s32.1"> Escolha da lista de velocidades de conexão suportada por sua porta serial .
(trg)="s32.1"> Iz seznama hitrostnih povezav izberite tisto , ki jo podpirajovaša serijska vrata .

(src)="s32.2"> Note que as portas seriais suportam , na maioria dos casos , velocidades muito maiores do que aquelas em que o seu modem pode operar .
(trg)="s32.2"> Upoštevajte , da zaporedna vrata v večini podpirajo podpirajo mnogo večje hitrosti kot vaš modem .

(src)="s32.3"> Você deve provavelmente começar com o número mais alto disponível , e reduzi-lo apenas se você tiver problemas de conexão .
(trg)="s32.3"> Pričeti bi morali z najvišjo številko , ki je na voljo in jo znižati le , če imate težave pri povezavi .

(src)="slock-files.1"> Uso de um Arquivo de trava
(trg)="slock-files.1"> Uporabi zaklepno datoteko

(src)="s33.1"> Ative esta opção se você desejar que o kppp crie um arquivo de trava .
(trg)="s33.1"> Aktivirajte to možnost , če želite , da kppp ustvari zaklepno datoteko .

(src)="s33.2"> No Linux o diretório para um arquivo como este será / var / lock .
(trg)="s33.2"> Pod Linux om bi bil imenik za to datoteko / var / lock .

(src)="s33.3"> Programas tais como o mgetty dependem da existência de arquivos de trava , e o kppp não trabalhará com o mgetty se o arquivo de trava não estiver configurado .
(trg)="s33.3"> Programi kot je mgetty so odvisni od obstoja takih zaklepnih datotek in kppp ne bo deloval z mgetty , če zaklepna datoteka ni nastavljena .

(src)="s33.4"> Tenha certeza de que você não usou a opção travar para o pppd se você quiser que o kppp trave o modem , desde que a opção travar do pppd induzirá o pppd a tentar travar o dispositivo do modem .
(trg)="s33.4"> Preverite , da ne uporabljate možnosti lock ( zakleni ) v pppd , če želite , da kppp zaklene modem , ker bo pppd možnost lock ( zakleni ) povzročila , da bo pppd poskušal zakleniti modemsko napravo .

(src)="s33.5"> Desde que o kppp já terá travado o dispositivo , o pppd falhará e o kppp exibirá a mensagem de erro pppd died unexpectedly .
(trg)="s33.5"> Ker pa kppp že pred tem zaklene napravo , pppd ne bo uspel in kppp bo prikazal pppd nepričakovano umrl .

(src)="s34.1"> Tempo máximo do modem
(trg)="s34.1"> Čas na voljo modemu

(src)="s35.1"> Este é o tempo em segundos em que o kppp irá esperar pela resposta CONNECT do seu modem .
(trg)="s35.1"> To je čas v sekundah , katerega kppp čaka za odgovor CONNECT iz vašega modema po klicanju k drugemu modemu .

(src)="s35.2"> Uma configuração de aproximadamente 30 segundos deve ser suficiente para a maioria dos casos .
(trg)="s35.2"> Priporočam vam nastavitev na 30 sekund .

(src)="s36.1"> O Separador de Modem
(trg)="s36.1"> Vez Modem

(src)="s37.1"> O Separador de Modem
(trg)="s37.1"> Vez Modem

(src)="s38.1"> Espera de linha ocupada
(trg)="s38.1"> Počakaj ob zasedeni liniji

(src)="s39.1"> Este é o tempo que o modem deve esperar antes de discar novamente , após ele ter recebido um sinal de ocupado da rede telefônica .
(trg)="s39.1"> To je čas , ki naj ga modem počaka preden ponovno izbira , potem ko je prejel signal , da je linija zasedena .

(src)="s39.2"> Note que há requerimentos pelas companhias telefônicas em alguns países de que você não configure este valor muito baixo .
(trg)="s39.2"> Upoštevajte , da nekateri ponudniki zahtevajo , da ta čas ne sme biti prekratek .

(src)="s40.1"> Volume do Modem
(trg)="s40.1"> Glasnost modema

(src)="s41.1"> Use o controle deslizante para ajustar o volume do auto-falante interno do modem .
(trg)="s41.1"> Uporabite drsnik za nastavitev glasnosti modema .

(src)="s41.2"> Para a esquerda o ajuste é para volume baixo , no centro médio volume e na direita volume alto .
(trg)="s41.2"> Levo je nizka glasnost , na desni pa visoka .

(src)="s41.3"> Em alguns modems , baixo volume significa o mesmo que desligar o auto-falante interno , e em outros modems , volume médio e alto são a mesma coisa .
(trg)="s41.3"> Na nekaterih modemih pomeni nizka jakost izklop zvoka , na drugih pa sta srednje in visoko eni in ista stvar .

(src)="s42.1"> Comandos do modem
(trg)="s42.1"> Ukazi modemu

(src)="s43.1"> Nesta janela você pode configurar qualquer comando particular ao seu modem .
(src)="s43.2"> Se você possui um modem compatível com o padrão Hayes , provavelmente não terá que modificar qualquer uma das configurações padrão , mas é recomendável ler o Apendice Comandos Hayes neste arquivo de ajuda .
(trg)="s43.1"> To bo odprlo okno , katerega boste morali izpolniti z ukazi za modem primernimi za vaš modem . Če ste lastnik Hayes kompatibilnega modema verjetno ne boste potrebovali nobenega spreminjanja privzetih nastavitev .
(trg)="s43.2"> Spodbujam vas , da kljub vsemu preberete o Hayes ukazih v Dodatku te dokumentacije .

(src)="s43.3"> A informação fornecida lá pode ser muito útil em casos onde você experimenta problemas enquanto está configurando uma conexão estável com os modems de seu ISP .
(trg)="s43.3"> Tam navedene informacije bi morale biti v pomoč , če naletite na težave pri vzpostavljanju stabilne povezave z modemi vašega ISP -ja .

(src)="s43.4"> Em particular as duas configurações para Atraso de Pré-inic . e para Atraso de Pos-Inic . se você está esperimentando travamentos do modem .
(trg)="s43.4"> Nastavitvi Predinic . premor in Premor po inicializaciji sta lahko zelo zanimivi , če doživite kakšne zaklepe z modemom .

(src)="s43.5"> Estas configurações levam o kppp a fazer uma pequena pausa antes e depois de enviar a seqüência de inicialização para o seu modem .
(trg)="s43.5"> To bo povzročilo , da bo kppp naredil premor malenkost pred in po pošiljanju začetnega niza .

(src)="s43.6"> O Atraso de Pré-inic . irá por padrão enviar um CR ( carriage return - retorno de carro ) , a menos que você tenha configurado o intervalo de atraso para zero .
(trg)="s43.6"> Predinic . premor bo pospremljen z odpošiljanjem CR razen , če ne bo podan interval zakasnitve 0 .

(src)="s44.1"> Consulta do Modem
(trg)="s44.1"> Povprašaj modem

(src)="s45.1"> Pressionando este botão irá fazer com que o kppp solicite ao seu modem que se identifique .
(trg)="s45.1"> Pritisk na ta gumb bo sprožil , da bo kppp vprašal vaš modem , da se bo identificiral .

(src)="s45.2"> Se for bem sucedido , a resposta de seu modem será exibida em um diálogo .
(trg)="s45.2"> Ob uspehu bodo odgovori vaših modemov prikazani v pogovornem oknu .

(src)="s45.3"> Este pode ou não ser informativo , dependendo de seu modem .
(trg)="s45.3"> To lahko , ali pa tudi ne , dokazuje informativne odvisnosti na vašem modemu .

(src)="s46.1"> Terminal
(trg)="s46.1"> Terminal

(src)="s47.1"> Ao se pressionar o botão Terminal , aparecerá um mini terminal .
(trg)="s47.1"> Pritisk na gumb Terminal bo odprl mini terminal .

(src)="s47.2"> Você pode usar o mini terminal para testar seu modem e para experimentar o protocolo de negociação para iniciar uma conexão PPP com o seu ISP .
(trg)="s47.2"> Mini terminal lahko uporabljate za testiranje vašega modema in eksperimentiranje s posredovalnim protokolom za zagon ppp povezave z vašim ISP -jem .

(src)="s47.3"> Você não precisa mais de um programa emulador de terminal tal como o minicom ou o Seyon .
(trg)="s47.3"> Ne boste več potrebovali terminalskega programa kot je minicom ali Seyon .

(src)="s48.1"> O separador de Gráficos
(trg)="s48.1"> List Graf

(src)="s49.1"> O separador de gráficos
(trg)="s49.1"> List graf

(src)="s50.1"> Aqui você pode configurar as cores usadas pelos gráficos do kppp .
(trg)="s50.1"> Tukaj lahko nastavite barve , ki jih uporablja graf kppp .

(src)="s50.2"> Você pode configurar diferentes cores para a Cor do plano de fundo , Cor dos bytes de entrada e Cor dos bytes de saída .
(trg)="s50.2"> Nastavite lahko polja Barva ozadja , Barva besedila , Barva sprejetih bajtov in Barva oddanih bajtov .

(src)="s51.1"> O separador Misc
(trg)="s51.1"> List Razno

(src)="s52.1"> O Separador Misc .
(trg)="s52.1"> List Razno

(src)="s53.1"> Aqui existem algumas opções que não se encaixam realmente nas outras seções , mas que podem ser muito úteis .
(trg)="s53.1"> Tukaj je nekaj možnosti , ki nekako ne sodijo v druge razdelke , a so lahko vseeno zelo uporabne .

(src)="s54.1"> Versão do pppd
(trg)="s54.1"> Različica pppd

(src)="s55.1"> Tempo esgotado do pppd
(trg)="s55.1"> Čas na voljo pppd

(src)="s56.1"> O kppp irá esperar por esta quantidade de tempo após executar o script e iniciar o pppd para que este estabeleça um link ppp válido antes de entregar a conexão e finalizar o pppd .
(trg)="s56.1"> kppp bo počakal na ta znesek časa po zagonu skriptein zagonu pppd , da pppd vzpostavi veljavno ppp povezavo , preden prenehain ubije pppd .

(src)="s57.1"> Acoplar ao painel quando conectar
(trg)="s57.1"> Ob povezavi zasidrajmo v pult

(src)="s58.1"> Se esta opção é escolhida , o kppp irá se acoplar ao painel , onde ele será simbolizado por um pequeno ícone animado .
(trg)="s58.1"> Če je ta možnost izbrana , se bo kppp zasidral v pult , kjer bo prikazan z majhno animirano ikono .

(src)="s58.2"> Use o botão esquerdo do mouse neste ícone para restaurar a janela do kppp .
(trg)="s58.2"> Uporabite levi miškin gumb na tej ikoni , da obnovite kppp jevo okno .

(src)="s58.3"> O botão direito do mouse irá abrir um menu popup que oferece as opções de restaurar a janela , exibir estatísticas de transferência ou fechar a conexão .
(trg)="s58.3"> Desni miškin gumb bo odprl padajoči menu , ki omogoča , obnovitev okna , prikaže dodatne statistike prenosa ali prekine povezavo .

(src)="s58.4"> Esta opção substitui Minimizar Janela quando ligado .
(trg)="s58.4"> Ta možnost ima prednost pred Ob povezavi skr -Bči -A okno .

(src)="s59.1"> Voltar a Ligar Automaticamente se Desconectado
(trg)="s59.1"> Samodejno ponovno pokliči ob prekinjeni povezavi

(src)="s60.1"> Selecionando este item fará com que o kppp tente reconectar se você for desconectado .
(trg)="s60.1"> Z izbiro te možnosti se bo kppp poskušal ponovno povezati , v primeru , da se zveza nenapovedano prekine , medtem ko ste na zvezi .