# nn/docs/kdebase/kaddressbook/index.docbook.xml.gz
# sv/docs/kdebase/kaddressbook/index.docbook.xml.gz


(src)="s1.1"> KAddressBook -handboka
(trg)="s1.1"> Handbok KAddressBook

(src)="s2.1"> Permission is granted to copy , distribute and / or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License , Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation ; with no Invariant Sections , with no Front-Cover Texts , and with no Back-Cover Texts .
(trg)="s2.1"> Härmed ges tillåtelse att kopiera , distribuera och / eller ändra detta dokument under villkoren i GNU Free Documentation License , Version 1.1 eller någon senare version publicerad av Free Software Foundation ; utan invarianta avsnitt , utan framsidestexter och utan baksidestexter .

(src)="s2.2"> A copy of the license is included in .
(trg)="s2.2"> En kopia av licensen inkluderas i .

(src)="s3.1"> KAddressBook er adresseboka i KDE .
(trg)="s3.1"> Adressboken till KDE heter KAddressBook .

(src)="s4.1"> Introduksjon
(trg)="s4.1"> Introduktion

(src)="s5.1"> Funksjonar
(trg)="s5.1"> Finesser

(src)="s6.1"> Hjelpeteksten til KAddressBook var ikkje ferdig då dette programmet vart installert .
(trg)="s6.1"> Engelska dokumentationen till KAddressBook var inte färdig i tid för översättningen .

(src)="s6.2"> Dersom du har spørsmål , kan du stilla dei til ei passande KDE -e-postliste .
(trg)="s6.2"> Har du några frågor så ställ dem i passande KDE e-postlista .

(src)="s7.1"> For KAddressBook vil det truleg vera
(src)="s8.1"> Brukar KAddressBook
(trg)="s7.1"> För KAddressBook är det troligtvis

(src)="s9.1"> Spørsmål , svar og tips
(src)="s10.1"> Spørsmål 1
(trg)="s8.1"> Arbeta med KAddressBook

(src)="s11.1"> Svaret
(src)="s12.1"> Installasjon
(trg)="s9.1"> Vanliga Frågor och Svar

(src)="s13.1"> Korleis få tak i KAddressBook
(trg)="s10.1"> Fråga 1

(src)="s14.1"> Krav
(trg)="s11.1"> Svaret

(src)="s15.1"> Kompilering og installasjon
(trg)="s12.1"> Krav

(src)="s16.1"> Det er svært lett å kompilera KAddressBook : % . / configure % make % make install
(src)="s17.1"> Det var det !
(trg)="s13.1"> Får du några problem med programmet kontakta dsanders@kde.org

(src)="s17.2"> Om du får problem , ver grei og rapporter dei til forfattaren på dsanders@kde.org
(src)="sgnu-fdl.1"> This documentation is licensed under the terms of the GNU Free Documentation License .
(trg)="sgnu-fdl.1"> Den här dokumentationen licensieras under villkoren i GNU Free Documentation License .

# nn/docs/kdebase/klipper/index.docbook.xml.gz
# sv/docs/kdebase/klipper/index.docbook.xml.gz


(src)="s1.1"> Handbok for Klipper
(trg)="s1.1"> Handbok för Klipper

(src)="s2.1"> Permission is granted to copy , distribute and / or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License , Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation ; with no Invariant Sections , with no Front-Cover Texts , and with no Back-Cover Texts .
(trg)="s2.1"> Härmed ges tillåtelse att kopiera , distribuera och / eller ändra detta dokument under villkoren i GNU Free Documentation License , Version 1.1 eller någon senare version publicerad av Free Software Foundation ; utan invarianta avsnitt , utan framsidestexter och utan baksidestexter .

(src)="s2.2"> A copy of the license is included in .
(trg)="s2.2"> En kopia av licensen inkluderas i .

(src)="s3.1"> Utklippstavla Klipper er KDE -verktøyet for klipping og liming .
(trg)="s3.1"> Klipper är KDE :s verktyg för klipp & klistra .

(src)="s4.1"> Innleiing
(trg)="s4.1"> Inledning

(src)="s5.1"> Klipper er utklippstavla i KDE .
(trg)="s5.1"> Klipper är KDE :s klippbordsverktyg .

(src)="s5.2"> Programmet lagrar utklippshistoria og let deg knyta innhaldet på utklippstavla til programhandlingar .
(trg)="s5.2"> Det lagrar klippbordshistorik , och låter dig länka klippbordets innehåll till programåtgärder .

(src)="s5.3"> Eventuelle feil eller ønskje om nye funksjonar kan du gjerne rapportera til Carsten Pfeiffer pfeiffer@kde.org .
(trg)="s5.3"> Rapportera eventuella fel eller begäran om nya funktioner till Carsten Pfeiffer pfeiffer@kde.org .

(src)="s6.1"> Ã… bruka Klipper
(trg)="s6.1"> Att använda Klipper

(src)="s7.1"> Grunnleggjande bruk
(trg)="s7.1"> Grundläggande användning

(src)="s8.1"> Gamle utklipp vert viste øvst i menyen som sprett opp .
(trg)="s8.1"> Tidigare klippbordsposter visas överst i menyn som dyker upp .

(src)="s8.2"> Ved å velja eitt av desse vert utklippet kopiert til utklippstavla .
(trg)="s8.2"> Genom att välja en av dessa kopieras den till klippbordet , och därifrån kan den klistras in i alla KDE - eller X-program som vanligt .

(src)="s8.3"> Derifrå kan det limast inn i alle KDE - eller X-program på vanleg måte .
(src)="s9.1"> Handlingar
(trg)="s9.1"> Åtgärder
(trg)="s10.1"> Klipper kan utföra åtgärder med klippbordets innehåll , baserat på om de matchar ett speciellt reguljärt uttryck .

(src)="s10.1"> Klipper kan utføra handlingar med innhaldet på utklippstavla , basert på om dei passar til eit særskilt regulært uttrykk .
(trg)="s10.2"> Till exempel , kan allt klippbordsinnehåll som börjar med http : / / skickas till Netscape eller Konqueror som webbadresser att öppna .

(src)="s10.2"> Til dømes kan alle utklipp som startar med http : / / sendast til Netscape eller Konqueror som Internett-adresser som skal opnast .
(trg)="s11.1"> För att använda den här funktionen , kopiera bara en webbadress eller ett filnamn till klippbordet .

(src)="s11.1"> For å bruka denne funksjonen kopierer du berre ei Internett-adresse eller eit filnamn til utklippstavla .
(trg)="s11.2"> Om det finns ett reguljärt uttryck som matchar i Klipper s lista , visas en meny med valen som du har ( t.ex. öppna med Konqueror , öppna med Netscape ) .

(src)="s11.2"> Dersom det finst eit regulært uttrykk som passar i Klipper si liste , får du sjå ein meny som viser dei vala du har ( t.d . opna med Konqueror , opna med Netscape ) .
(trg)="s11.3"> Använd musen eller tangentbordet för att ange ditt val , och Klipper startar programmet som du har valt , vilket gör att adressen som klippbordets innehåll pekar på öppnas .

(src)="s11.3"> Bruk musa eller tastaturet for å velja , og Klipper køyrer det programmet du har valt .
(trg)="s12.1"> Om du inte vill utföra någon åtgärd med klippbordets innehåll , välj Avbryt i menyn för att återgå till vad du höll på med tidigare .

(src)="s11.4"> Slik vert adressa på utklippet opna i nettlesaren .
(trg)="s12.2"> Om du lämnar menyn försvinner den , och låter dig fortsätta med ditt arbete .

(src)="s12.1"> Dersom du ikkje vil utføra noka handling med utklipper , vel du Avbryt i menyen for å gå tilbake til det du heldt på med .
(trg)="s12.3"> Du kan ändra tiden som menyn blir kvar i dialogrutan Inställningar , med alternativet Tidsgräns för popp upp åtgärder under fliken Allmänt .
(trg)="s14.1"> Klippbordsinnehåll som matchar ett reguljärt uttryck kan också redigeras innan en åtgärd utförs med det .

(src)="s12.2"> Du kan velja kor lenge menyen skal visast i dialogboksen Innstillingar , med alternativet Tidsgrense for handlingsoppsprett på sida Generelt .
(trg)="s14.2"> Välj Redigera innehåll i Klipper s meny , så kan du ändra klippbordets innehåll i dialogrutan som dyker upp , innan du klickar på knappen Ok för att utföra den redigerade åtgärden .
(trg)="s16.1"> Klippbordslägen

(src)="s14.1"> Utklipp som passar til eit regulært uttrykk kan òg redigerast før ei handling vert utført .
(trg)="s17.1"> Allmänt
(trg)="s18.1"> Klipper kan användas för att ställa in klippbordsläget för hela KDE .

(src)="s14.2"> Vel Rediger innhald i Klipper -menyen for å endra utklippet .
(trg)="s18.2"> Det första läget är välkänt för Microsoft Windows och Mac -användare :

(src)="s14.3"> Når du trykkjer OK , vert handlinga utført med det redigerte utklippet .
(trg)="s19.1"> Det andra läget är mer välkänt för de som använder UNIX sedan länge :

(src)="s16.1"> Klipper -innstillingar
(trg)="s19.2"> Markerad text kopieras till klippbordet , och att klicka med musens mitt knapp klistrar in klippbordets innehåll .

(src)="s17.1"> Vis alternativ
(trg)="s20.1"> Ändra klippbordslägen

(src)="s18.1"> For å sjå eller endra Klipper -innstillingane , må du opna Klipper -menyen og velja Innstillingar .
(trg)="s21.1"> För att ändra klippbordsläge , välj Inställningar i Klipper s meny , och välj fliken Allmänt i dialogrutan som visas.Kryssrutan Synkronisera klippbordets innehåll och markeringen avgör klippbordsläget .

(src)="s18.2"> Innhaldet i innstillingsdialogen er forklart under .
(trg)="s21.2"> Om rutan är markerad , är klippbordets funktion i UNIX -läge .

(src)="s19.1"> Generelle alternativ
(trg)="s21.3"> Om inte , används Windows / Mac -läget .

(src)="s20.1"> Sprett opp ved museposisjon
(trg)="s22.1"> Klipper s inställningar

(src)="s21.1"> Gjer at Klipper -menyen vert vist der musepeikaren er i staden for nede i KDE-panelet .
(trg)="s23.1"> Visa inställningsdialogrutan
(trg)="s24.1"> För att titta på eller ändra Klipper s inställningar , öppna Klipper s meny och välj Inställningar .

(src)="s21.2"> Nyttig dersom du brukar musa oftare enn tastaturet .
(trg)="s24.2"> Klipper s inställningsdialogruta visas .
(trg)="s24.3"> Dess innehåll beskrivs nedan .

(src)="s22.1"> Spel handlingar om att på eit element frå historia
(trg)="s25.1"> Allmänna alternativ
(trg)="s26.1"> Poppupp-meny vid muspekarens position

(src)="s23.1"> Dersom denne funksjonen er på , vil Klipper visa handlingsmenyen når du vel eit element frå utklippshistoria , dersom det finst handlingar til utklippet .
(trg)="s27.1"> Gör att Klipper s menyer visas vid muspekarens position , istället för den förvalda positionen i KDE :s panel .
(trg)="s27.2"> Användbart om du använder musen mer än tangentbordet .

(src)="s24.1"> Lagra innhaldet på utklippstavla ved avslutting
(trg)="s28.1"> Spara klippbordets innehåll vid avslut

(src)="s25.1"> Gjer at Klipper tek vare på innhaldet på utklippstavla når programmet vert avslutta , og gjenopprettar innhaldet neste gong .
(trg)="s29.1"> Om det här alternativet är aktiverat och något väljs i historiken , kommer Klipper kontrollera om det finns några möjliga åtgärder för det här valet , och i så fall visa de möjliga åtgärderna .
(trg)="s29.2"> Om alternativet är avstängt kan inte åtgärder utföras från historiken .

(src)="s26.1"> Tidsgrense for handlingsoppsprett
(trg)="s30.1"> Spela upp åtgärder för ett valt objekt från historiken

(src)="s27.1"> Styrer kor lenge menyen er synleg dersom du ikkje gjer noko med han .
(trg)="s31.1"> Om det här är aktiverat , kommer Klipper att visa åtgärdsmenyn när man väljer något i historiken , om det är möjligt .

(src)="s28.1"> Storleik på utklippshistorie
(trg)="s32.1"> Synkronisera klippbordets innehåll och markeringen

(src)="s29.1"> Vel kor mange utklipp som skal lagrast i utklippshistoria .
(trg)="s33.1"> Ställer in klippbordsläget .
(trg)="s33.2"> Se .

(src)="s30.1"> Handlingsalternativ
(trg)="s34.1"> Förhindra tomt klippbord

(src)="s31.1"> Redigering av uttrykk / handlingar
(trg)="s35.1"> Om markerat , kommer klippbordet aldrig att vara tomt :

(src)="s32.1"> På sida Handlingar kan du velja det regulære uttrykket du vil redigera .
(trg)="s35.2"> Klipper lägger till det senaste objektet från klippbordet i klippbordshistoriken istället för att låta den vara tom .

(src)="s32.2"> Du kan endra uttrykket i eit lite tekstfelt .
(trg)="s36.1"> Tidsgräns för pop upp åtgärder

(src)="s32.3"> Trykk linjeskift når du er ferdig .
(trg)="s37.1"> Anger tiden som en meny förblir synlig om du inte gör något med den .

(src)="s33.1"> Legg til uttrykk / handling
(trg)="s38.1"> Storlek på klippbordshistorik

(src)="s34.1"> Trykk på knappen Legg til handling for å leggja til eit regulært uttrykk i Klipper .
(trg)="s39.1"> Väljer antalet poster som lagras i klippbordshistoriken .
(trg)="s40.1"> Alternativ för åtgärder

(src)="s34.2"> QRegExp frå Qt vert brukt for å tolka regulære uttrykk , så uttrykk frå til dømes grep eller egrep fungerer nok fint .
(trg)="s41.1"> Redigera uttryck / åtgärder
(trg)="s42.1"> Under fliken Åtgärder , klicka på det reguljära uttryck som du vill redigera .

(src)="s35.1"> Du finn detaljert informasjon på engelsk om korleis du brukar regulære uttrykk i QRegExp på http : / /doc.trolltech.com / qregexp.html#details .
(trg)="s42.2"> En liten ruta visas som kan användas för att redigera texten som du vill .
(trg)="s42.3"> Försäkra dig om att du trycker på returtangenten när du är klar .

(src)="s35.2"> Legg merke til at Klipper ikkje støttar jokerteiknmodusen ( eng . «wildcard mode» ) som er nemnd på denne sida .
(trg)="s43.1"> Lägga till uttryck / åtgärder
(trg)="s44.1"> Klicka på knappen Lägg till åtgärd för att lägga till ett reguljärt uttryck i Klipper .

(src)="s36.1"> Rediger det regulære uttrykket etter skildringa over .
(trg)="s44.2"> För att att matcha uttryck använder Klipper Qt :s QRegExp , som förstår de flesta reguljära uttryck som du skulle använda i t.ex. grep eller egrep .

(src)="s36.2"> For å leggja til ein kommando som skal køyrast , høgre klikk og vel Legg til kommando , rediger så kommandoen som er vist i treet under det regulære uttrykket .
(trg)="s45.1"> Du kan lägga till en beskrivning av det reguljära uttryckets typ ( t.ex. HTTP webbadress ) genom att vänster klicka på kolumnen Beskrivning .
(trg)="s46.1"> Du hittar detaljerad information på engelska om hur man använder reguljära uttryck i QRegExp på http : / /doc.trolltech.com / qregexp.html#details .

(src)="s37.1"> Legg merke til at %s i kommandoteksten vert bytt ut med innhaldet på utklippstabla .
(trg)="s46.2"> Observera att Klipper inte stödjer jokerteckenläget ( eng . wildcard mode ) som nämns på den här sidan .
(trg)="s47.1"> Redigera det reguljära uttrycket enligt beskrivningen ovan .

(src)="s37.2"> For å skriva inn %s uendra i ein kommando kan du skriva ein bakoverskråstrek foran , slik : \%s .
(src)="s38.1"> Avansert .. .
(trg)="s47.2"> För att lägga till ett kommando som ska köras , höger klicka och välj Lägg till kommando , redigera sedan kommandot som visas i trädet under det reguljära uttrycket .

(src)="s39.1"> Viser dialogboksen Skru av handlingar vindauge av typen WM_CLASS
(trg)="s48.1"> För att infoga %s oförändrat på kommandoraden , skriv in ett bakstreck framför , så här : \%s .

(src)="s40.1"> Visse program , som til dømes Konqueror , brukar utklippstavla internt .
(trg)="s49.1"> Avancerat.. .
(trg)="s50.1"> Visar dialogrutan Stäng av åtgärder för fönster av typ WM_CLASS

(src)="s40.2"> Dersom du stadig får uønskte Klipper -menyar når du brukar eit spesielt program , kan du gjera følgjande :
(trg)="s51.1"> Vissa program , som Konqueror , använder klippbordet internt .
(trg)="s51.2"> Om du får oönskade Klipper -menyer hela tiden när du använder ett särskilt program , gör då följande :

(src)="s41.1"> Opna programmet
(trg)="s52.1"> Öppna programmet

(src)="s43.1"> Den første teksten etter likskapsteiknet er den som skal skrivast inn .
(trg)="s54.1"> Den första strängen efter likhetstecknet är den som ska skrivas in

(src)="s44.1"> Når WM_CLASS er lagd til , vert ikkje lenger handlingar utførde for vindauge til dette programmet .
(trg)="s55.1"> När väl WM_CLASS har lagts till , kommer inga fler åtgärder skapas för fönster i det här programmet .

(src)="s45.1"> Snarvegsalternativ
(trg)="s56.1"> Genvägsalternativ

(src)="s46.1"> På sida snarvegar kan du endra snøggtastane som vert brukte for dei ulike Klipper -funksjonane .
(trg)="s57.1"> Fliken genvägar låter dig ändra snabbtangenterna som används för att komma åt Klipper s funktioner .

(src)="s46.2"> Du kan endra snøggtastane på tre måtar :
(trg)="s57.2"> Du kan ändra snabbtangenterna på tre olika sätt :

(src)="s47.1"> Ingen tast
(trg)="s58.1"> Ingen tangent

(src)="s48.1"> Den markerte handlinga kan ikkje brukast frå tastaturet .
(trg)="s59.1"> Den markerade åtgärden kan inte kommas åt direkt från tangentbordet .

(src)="s49.1"> Standardtast
(trg)="s60.1"> Förvald tangent

(src)="s50.1"> Den markerte handlinga brukar standardtasten i Klipper .
(trg)="s61.1"> Den markerade åtgärden använder Klipper s förvalda tangent .

(src)="s50.2"> Desse standardtastane vert viste i denne handboka .
(trg)="s61.2"> Det här är genvägarna som anges i den här handboken .

(src)="s51.1"> Eigendefinert tast
(trg)="s62.1"> Egen tangent

(src)="s52.1"> Den markerte handlinga vert tildelt den snøggtasten du sjølv vel .
(trg)="s63.1"> Den markerade åtgärden tilldelas de tangenter som du väljer själv .

(src)="s53.1"> For å velja ein eigen tast for handlinga , klikk på biletet av ein tast nedst til høgre i dialogen og trykk tastekombinasjonen du vil bruka .
(trg)="s64.1"> För att välja en egen tangent för åtgärden du har markerat , klicka på bilden av en tangent i nedre högra hörnet i dialogrutan för att aktivera den , och skriv in den önskade tangentkombinationen på ditt tangentbord , som i vilket KDE -program som helst .

(src)="s54.1"> Takk og lisens
(trg)="s65.1"> Tack till och licens

(src)="s55.1"> Klipper
(trg)="s66.1"> Klipper

(src)="s56.1"> Program , opphavsrett 1998 Andrew Stanley-Jones asj@cban.com
(trg)="s67.1"> Program Copyright 1998 Andrew Stanley-Jones asj@cban.com

(src)="s57.1"> Program , opphavsrett 1998-2000 Carsten Pfeiffer pfeiffer@kde.org
(trg)="s68.1"> Program Copyright 1998-2000 Carsten Pfeiffer pfeiffer@kde.org

(src)="s58.1"> For tida vedlikeheldt av Carsten Pfeiffer
(trg)="s69.1"> Underhålls för närvarande av Carsten Pfeiffer

(src)="s59.1"> Hjelpetekstar , opphavsrett 2000 Philip Rodrigues phil.rod@ntlworld.com
(trg)="s70.1"> Dokumentation copyright 2000-2002 Philip Rodrigues phil.rod@ntlworld.com

(src)="sgnu-fdl.1"> This documentation is licensed under the terms of the GNU Free Documentation License .
(trg)="sgnu-fdl.1"> Den här dokumentationen licensieras under villkoren i GNU Free Documentation License .

(src)="s60.1"> This program is licensed under the terms of the GNU General Public License .
(trg)="s71.1"> Det här programmet licensieras under villkoren i GNU General Public License .

(src)="s61.1"> Installering
(trg)="s72.1"> Installation

(src)="s62.1"> Korleis du får tak i Klipper
(trg)="s73.1"> Hur man skaffar Klipper

(src)="s63.1"> Klipper er ein del av KDE -prosjektet http : / /www.kde.org .
(trg)="s74.1"> Klipper är en del av KDE -projektet http : / /www.kde.org / .

(src)="s63.2"> Klipper finst i kdebase-pakken på ftp : / /ftp.kde.org / pub / kde / , FTP-staden til KDE-prosjektet .
(src)="s64.1"> Krav
(trg)="s75.1"> Klipper finns i kdebase-paketet på ftp : / /ftp.kde.org / pub / kde / , KDE -projektets huvudsakliga FTP -plats .

(src)="s65.1"> For å køyra Klipper treng du KDE 2 .
(trg)="s76.1"> Kompilering och installation