# nl/docs/kdebase/kaddressbook/index.docbook.xml.gz
# pt/docs/kdebase/kaddressbook/index.docbook.xml.gz


(src)="s1.1"> Het KAddressBook handboek
(trg)="s1.1"> O Manual do KAddressBook

(src)="s2.1"> Het is toegestaan dit document te kopiëren , te verdelen en / of te wijzigen onder de voorwaarden van de GNU vrije-documentatielicentie , versie 1.1 of een latere versie gepubliceerd door de Free Software Foundation ; zonder invariante paragrafen , zonder vooromslagteksten , en zonder achteromslagteksten .
(trg)="s2.1"> É dada permissão para copiar , distribuir e / ou modificar este documento ao abrigo da GNU Free Documentation License , Versão 1.1 ou de uma versão mais recente publicada pela Free Software Foundation ; sem Secções Invariantes , sem Textos de Capa Frontal , e sem Textos de Capa Traseira .

(src)="s2.2"> Een kopie van de licentie is bijgevoegd in .
(trg)="s2.2"> Uma cópia desta licença está incluida na .

(src)="s3.1"> KAddressBook is het adressenboek van KDE
(trg)="s3.1"> O KAddressBook é livro de endereços do KDE .

(src)="s4.1"> Inleiding
(trg)="s4.1"> Introdução

(src)="s5.1"> Mogelijkheden
(trg)="s5.1"> Características

(src)="s6.1"> De documentatie voor KAddressBook was niet compleet op het moment dat u dit programma installeerde .
(trg)="s6.1"> A documentação do KAddressBook não estava concluída no momento em que instalaste esta aplicação .

(src)="s6.2"> Als u vragen heeft , stuur deze dan alstublieft naar de gepaste KDE -mailinglijst .
(trg)="s6.2"> Se tiveres alguma pergunta , envia-a para a mailing list do KDE apropriada .

(src)="s7.1"> Voor KAddressBook is dit waarschijnlijk
(trg)="s7.1"> Para o KAddressBook isto é provavelmente

(src)="s8.1"> KAddressBook gebruiken
(trg)="s8.1"> Utilização do KAddressBook

(src)="s9.1"> Vragen , antwoorden en tips
(trg)="s9.1"> Perguntas , Respostas e Dicas

(src)="s10.1"> Vraag 1
(trg)="s10.1"> Pergunta 1

(src)="s11.1"> Het antwoord
(trg)="s11.1"> Resposta

(src)="s12.1"> Installatie
(trg)="s12.1"> Instalação

(src)="s13.1"> Hoe KAddressBook te krijgen
(trg)="s13.1"> Como obter o KAddressBook

(src)="s14.1"> Benodigdheden
(trg)="s14.1"> Requisitos

(src)="s15.1"> Compilatie en installatie
(trg)="s15.1"> Compilação e Instalação

(src)="s16.1"> KAddressBook compileren is erg makkelijk .
(trg)="s16.1"> Compilar o KAddressBook é muito fácil .

(src)="s16.2"> U moet het volgende doen : % . / configure % make % make install
(trg)="s16.2"> Os seguintes passos devem ser suficientes : % . / configure % make % make install

(src)="s17.1"> Dat was het !
(trg)="s17.1"> Deve estar compilado !

(src)="s17.2"> Heeft u problemen , meld deze aan de auteur op dsanders@kde.org
(trg)="s17.2"> Se tiveres algum problema , contacta o autor através de dsanders@kde.org

(src)="sgnu-fdl.1"> Deze documentatie valt onder de bepalingen van de GNU vrije-documentatie licentie .
(trg)="sgnu-fdl.1"> A documentação está licenciada ao abrigo da GNU Free Documentation License .

# nl/docs/kdebase/kate/plugins.docbook.xml.gz
# pt/docs/kdebase/kate/plugins.docbook.xml.gz


(src)="s1.1"> Werken met plugins
(trg)="s1.1"> Trabalhar com o ' Plugins '

(src)="s2.1"> Dit hoofdstuk beschrijft het gebruik van plugins
(trg)="s2.1"> Este capítulo descreve tópico relacionados com ' plugins '

# nl/docs/kdebase/kcontrol/index.docbook.xml.gz
# pt/docs/kdebase/kcontrol/index.docbook.xml.gz


(src)="s1.1"> Het KDE Configuratiecentrum
(trg)="s2.1"> Este documento descreve o centro de controlo do KDE .

(src)="s2.1"> Deze documentatie beschrijft het configuratiecentrum van KDE .
(src)="s3.1"> Het KDE Configuratiecentrum
(trg)="s5.1"> O centro de controlo é composto por vários módulos .

(src)="s4.1"> Het KDE Configuratiecentrum ( van nu af aan het configuratiecentrum genoemd ) biedt u een gecentraliseerde en handige manier om all uw KDE -instellingen te beheren .
(trg)="s5.2"> Cada módulo é uma aplicação separada , para o centro de controlo organiza todos estes programas de uma forma conveniente .

(src)="s5.1"> Het configuratiecentrum bestaat uit verscheidene modules .
(trg)="s6.1"> Cada módulo do centro de controlo pode ser executado individualmente

(src)="s5.2"> Elke module is een apart programma , maar het configuratiecentrum organiseert al deze programma ' s in een handige locatie .
(trg)="s7.1"> Vê a secção com o nome Executar módulos individuais do centro de controlo para mais informações .

(src)="s6.1"> Elke configuratiecentrummodule kan onafhankelijk uitgevoerd worden
(src)="s7.1"> Lees de paragraaf met de titel Individuele configuratiecentrummodules uitvoeren voor meer informatie .
(trg)="s8.1"> O centro de controlo agrupa as módulos de configuração em categorias , de forma a serem mais fáceis de encontrar .

(src)="s8.1"> Het configuratiecentrum groepeert de configuratiemodules in categorieën , zodat ze makkelijk te vinden zijn .
(src)="s8.2"> In elke categorie , geeft het configuratiecentrum alle modules in een lijst weer , zodat het makkelijk is de juiste configuratiemodule te vinden .
(trg)="s8.2"> Dentro de cada categoria , o centro de controlo mostra todos os módulos numa lista , para que seja mais fácil encontrar o módulo de configuração desejado .

(src)="s9.1"> Het KDE Configuratiecentrum gebruiken
(src)="s10.1"> De volgende sectie verdiept u in het configuratiecentrum zelf .
(trg)="s10.1"> A próxima secção aborda a utilização do centro de controlo propriamente dito .

(src)="s10.2"> Voor informatie over individuele modules , zie Configuratiecentrummodules
(trg)="s10.2"> Para informações acerca dos módulos individuais , vê Módulos do Centro de Controlo .

(src)="s11.1"> Het KControl starten
(trg)="s11.1"> Iniciar o KControl

(src)="s12.1"> Het KDE Configuratiecentrum kan op 3 manieren gestart worden
(trg)="s15.1"> Isto faz aparecer uma caixa de diálogo .

(src)="s15.1"> Hierdoor komt er een dialoogvenster tevoorschijn .
(trg)="s15.2"> Escreve kcontrol , and carrega no botão Executar .

(src)="s15.2"> Typ kcontrol , en klik op Uitvoeren .
(src)="s16.1"> U kunt kcontrol & intypen op elke commandoregel .
(trg)="s16.1"> Escrevendo kcontrol & em qualquer linha de comando .

(src)="s17.1"> Alle drie methoden zijn gelijk en hebben hetzelfde resultaat .
(src)="s18.1"> Het KDE Configuratiecentrum -scherm
(trg)="s17.1"> Estes três métodos são equivalente , e produzem o mesmo resultado .

(src)="s19.1"> Wanneer u het configuratiecentrum start , zal u een venster gepresenteerd worden , dat verdeelt kan worden in drie functionele delen .
(trg)="s19.1"> Quando acedes ao centro de controlo , vês uma janela divida em três áreas funcionais .

(src)="s20.1"> Het KDE configuratiecentrumscherm
(trg)="s20.1"> O Ecrã do Centro de Controlo do KDE

(src)="s21.1"> Bovenaan is een menubalk .
(trg)="s21.1"> No topo está a barra de menu .

(src)="s21.2"> De menubalk zal u snelle toegang tot de meeste van de mogelijkheden van KDE Configuratiecentrum bieden .
(trg)="s22.1"> À esquerda encontra-se uma coluna onde podes escolher qual é o módulo a configurar .

(src)="s22.1"> Aan de linkerkant is een kolom .
(src)="s22.2"> Hier kunt u kiezen welke module u wilt instellen .
(trg)="s22.2"> Podes aprender a navegar pelos módulos na secção com o nome Navegar nos Módulos .

(src)="s22.3"> U kunt meer te weten komen over hoe u door de modules moet navigeren in de sectie genaamd Modules navigeren .
(trg)="s23.1"> Na caixa cinzenta à direita podes ver algumas informações úteis sobre o teu sistema .

(src)="s23.1"> Het grijze veld in de hoek rechtsonder ( met de assistent ) , toont u wat nuttige systeeminformatie .
(trg)="s25.1"> Os menus do KControl

(src)="s24.1"> In dit voorbeeld , voeren we KDE 2.2 uit , hebben we KDE Configuratiecentrum als gebruiker nielx uitgevoerd , heet de computer linux , is het een Linux-systeem , kernelversie 2.4.0-4GB , op een i686 .
(trg)="s26.1"> Esta secção dá-te uma descrição breve do que cada item do menu faz .

(src)="s25.1"> De menu ' s van KControl
(trg)="s27.1"> Menu Ficheiro

(src)="s26.1"> Deze sectie geeft u een korte beschrijving van wat elk menu-item doet .
(trg)="s28.1"> O menu Ficheiro só tem um item .

(src)="s27.1"> Bestand Menu
(src)="s28.1"> Het bestand -menu heeft één ingang .
(trg)="s30.1"> Fecha o centro de controlo .

(src)="s30.1"> Sluit het configuratiecentrum af .
(trg)="s31.1"> Menu Ver

(src)="s31.1"> Beeld Menu
(src)="s32.1"> Deze opties bepalen hoe de moduleselectie er uit ziet en reageert .
(trg)="s32.1"> Estas opções determinam a aparência e o comportamento da interface de selecção de módulos .

(src)="s33.1"> Beeld Modus
(trg)="s33.1"> Ver Modo

(src)="s34.1"> Bepaalt of de boomweergave of de pictogramweergave voor de modules gebruikt moet worden .
(trg)="s34.1"> Determina se é utilizada a vista em Árvore , ou a vista em Ícones para os módulos .

(src)="s35.1"> Met de boomweergave , verschijnt elk submenu als een ingesprongen lijst .
(trg)="s35.1"> Com a vista em Árvore , cada sub-menu aparece como uma lista identada .

(src)="s36.1"> Wanneer u met de pictogram weergave op een categorie klikt , verdwijnen de categorieën en worden ze vervangen door een modulelijst .
(trg)="s36.1"> Com a vista por Ícones , quando carregas numa categoria ela é substituida pela lista de módulos que contém .

(src)="s36.2"> U gebruikt dan de omhoog knop om terug naar de categorieën te keren .
(trg)="s36.2"> Podes então utilizar o botão subir para voltar à lista de categorias .

(src)="s37.1"> Beeld Pictogramgrootte
(trg)="s37.1"> Ver Tamanho dos Ícones

(src)="s38.1"> Als u deze optie gebruikt , kunt u Kleine , Middel of Grote pictogrammen kiezen om uw modules te selecteren .
(trg)="s38.1"> Utilizando esta opção , podes escolher ícones Pequenos , Médios , ou Grandes na selecção de módulos .

(src)="s39.1"> Deze menu-ingang beheert de pictogramgrootte alleen in Pictogramweergave .
(trg)="s39.1"> Este menú só controla o tamanho do ícones se estiver na Vista por Ícones .

(src)="s39.2"> Als u de Boomweergave kiest dan zullen de kleine pictogrammen worden gebruikt , ongeacht welke grootte er eerst was geselecteerd in de Pictogramweergave .
(trg)="s39.2"> Se utilizares a Vista por Árvore , será usado o tamanho de ícones Pequeno , independentemente do tamanho que estava seleccionado anteriormente .

(src)="s40.1"> Modules -menu
(trg)="s40.1"> Menu Módules

(src)="s41.1"> Het module-menu , is een snelkoppeling om u direct naar welke module dan ook te sturen .
(trg)="s41.1"> O menu de módulos é uma forma rápida de aceder directamente a qualquer módulo do centro de controlo .

(src)="s42.1"> Help -menu
(trg)="s42.1"> Menu Ajuda

(src)="s43.1"> F1 Help Inhoud.. .
(trg)="s43.1"> F1 Ajuda Conteúdo.. .

(src)="s44.1"> Roept het KDE Help systeem aan beginnent bij de help pagina' s van dit programma . (dit document ) .
(trg)="s44.1"> Invoca a ajuda do KDE , aberta na documentação do esta aplicação . ( este documento ) .

(src)="s46.1"> Verandert de muiscursor in de combinatie pijltje en vraagteken .
(trg)="s46.1"> Muda o cursor do rato para uma mistura de uma seta com um ponto de interrogação .

(src)="s46.2"> Het klikken op items in dit programma zal een helpvenster openen ( als er een bestaat voor dit specifieke item ) met een omschrijving van de functie van dit item .
(trg)="s46.2"> Ao carregares nos itens do esta aplicação irás abrir uma janela de ajuda ( se existir alguma para o item em particular ) que explica a função do item .

(src)="s47.1"> Help Bug Rapporteren.. .
(trg)="s47.1"> Ajuda Comunicar Erro.. .

(src)="s48.1"> Opent het bugrapport dialoogvenster waar u een een bug kunt rapporteren of een wensitem kunt aanvragen .
(trg)="s48.1"> Abre a janela de Relato de Erros onde podes comunicar um erro ou pedir uma funcionalidade .

(src)="s49.1"> Help Over dit programma
(trg)="s49.1"> Ajuda Acerca do esta aplicação

(src)="s50.1"> Deze ingang zal informatie over de versie en de auteurs tonen .
(trg)="s50.1"> Isto irá mostrar a versão e as informações do autor .

(src)="s51.1"> Help Over KDE
(trg)="s51.1"> Ajuda Acerca do KDE

(src)="s52.1"> Dit zal de KDE versie en andere standaard informatie tonen .
(trg)="s52.1"> Isto mostra a versão do KDE bem como outras informações básicas .

(src)="s53.1"> Het KDE configuratiecentrum afsluiten
(trg)="s53.1"> Sair do Centro de Controlo do KDE

(src)="s54.1"> U kunt het configuratiecentrum op een van de volgende drie manieren afsluiten :
(trg)="s54.1"> Podes sair do centro de controlo de uma destas três maneiras :

(src)="s57.1"> Klik op de Afsluiten knop op het frame dat het configuratiecentrum omringt .
(trg)="s57.1"> Carrega no botão Fechar na janela do centro de controlo .

(src)="s58.1"> Individuele modules uitvoeren
(trg)="s58.1"> Executar Módulos Individuais

(src)="s59.1"> U kunt dan de module selecteren die u wilt uitvoeren in de submenu ' s .
(trg)="s59.1"> Podes então seleccionar o módulo que queres executar nos submenus .

(src)="s60.1"> De KControl -modules
(trg)="s60.1"> Os Módulos do KControl

(src)="s61.1"> Om het zo makkelijk mogelijk te maken , heeft KControl gelijke opties in groepen gedeeld .
(trg)="s61.1"> De forma a torná-lo o mais fácil de utilizar possível , o KControl organiza opções semelhantes em grupos .

(src)="s61.2"> Elke groep heet een module .
(trg)="s61.2"> Cada grupo é chamado módulo .

(src)="s61.3"> Wanneer u op de naam van een module klikt in het linkervenster , zullen de opties van de module u rechts weergegeven worden .
(trg)="s61.3"> Quando carregas no nome de um módulo na janela à esquerda acedes às opções do módulo à direita .

(src)="s62.1"> Elke module zal een of alle van de volgende knoppen hebben :
(trg)="s62.1"> Cada um dos módulos tem alguns ou todos os seguintes butões .

(src)="s63.1"> Help
(trg)="s63.1"> Ajuda

(src)="s64.1"> Deze knop zal u korte help geven die specifiek is aan de huidige module .
(trg)="s64.1"> Este botão dá-te ajuda específica ao módulo actual .

(src)="s64.2"> De knop zal u een korte samenvattingspagina weergeven in het linkervenster .
(trg)="s64.2"> O botão mostra um pequeno sumário da ajuda na janela à esquerda .

(src)="s64.3"> Onderaan dat venster , kan u op een link klikken om meer gedetailleerde hulp te krijgen .
(trg)="s64.3"> No fundo dessa janela , podes carregar na ligação para obteres ajuda mais detalhada .

(src)="s65.1"> Standaardwaarden gebruiken
(trg)="s65.1"> Usar Predefinições

(src)="s66.1"> Deze knop zal de module naar zijn standaardwaarden terugbrengen .
(trg)="s66.1"> Este botão reinicia o módulo para os seus valores por omissão .

(src)="s66.2"> U moet op OK klikken om de opties op te slaan .
(trg)="s66.2"> Tens de carregar m OK para gravar as opções .

(src)="s67.1"> Toepassen
(trg)="s67.1"> Aplicar

(src)="s68.1"> Als u op deze knop klikt , zullen alle wijzigingen voor KDE opgeslagen worden .
(trg)="s68.1"> Ao carregar neste botão gravas todas as alterações ao KDE .

(src)="s68.2"> Als u iets veranderd heeft , zullen door op Toepassen te klikken de wijzigingen toegepast worden .
(trg)="s68.2"> Se tiveres alterado algumas coisa , ao carregares em Aplicar esta alterações entram em efeito .

(src)="s69.1"> Resetten
(trg)="s69.1"> Reiniciar

(src)="s70.1"> Deze knop zal de module resetten .
(trg)="s70.1"> Este botão Reinicia o módulo .

(src)="s70.2"> Het exacte effect hangt van de module af .
(trg)="s70.2"> Esta funcionalidade depende do módulo em causa .

(src)="s71.1"> U moet de opties van een module door middel van Toepassen toepassen voordat u een andere module kunt openen .
(trg)="s71.1"> Deve gravar as alterações a um módulo utilizado Apply antes de mudar para um módulo diferente .

(src)="s72.1"> Als u naar een andere module probeert te gaan , zonder uw opties te bewaren , zal u gevraagd worden of u de opties wilt opslaan , of wilt negeren .
(trg)="s72.1"> Se tentares mudar sem gravar as alterações vai-te ser pedido confirmação se queres mesmo ignorá-las .

(src)="s73.1"> Modules navigeren
(trg)="s73.1"> Navegar nos Módulos

(src)="s74.1"> Dit is een lijst van de standaard configuratiemodules ( gesorteerd op categorie ) geleverd bij het KDE base -pakket .
(trg)="s74.1"> Esta é uma lista do módulos de configuração standard ( ordenados por categoria ) fornecidos pelo pacote KDE base .