# ja/docs/kdebase/khelpcenter/contact.docbook.xml.gz
# xh/docs/kdebase/khelpcenter/contact.docbook.xml.gz


(src)="s1.1"> KDE チーム と 連絡 を 取る
(trg)="s1.1"> Qhagamshela iqela le KDE
(trg)="s2.1"> Uluhlu loposo

(src)="s2.1"> メーリングリスト
(trg)="s3.1"> KDE inoluhlu oluninzi lokuposa .

(src)="s3.1"> KDE プロジェクト で は いくつか の メーリングリスト を 運用 し て い ます 。 現在 運用 し て いる メーリングリスト について は 下 を ご覧 ください 。 メーリングリスト の 過去 の 記事 は メーリングリスト の アーカイブ を 参照 し て ください 。
(trg)="s3.2"> Bona ngezantsi uluhlu langoku .
(trg)="s3.3"> Imiba emidala ingafunyanwa kwi indawo yokugcina yoluhlu lokuposa .

(src)="s4.1"> kde - request @ kde . org - KDE
(trg)="s4.1"> kde-request@kde.org - KDE

(src)="s5.1"> KDE について の 全般 的 な 話題
(trg)="s5.1"> Kwingxoxo ngokubanzi

(src)="s6.1"> kde - announce - request @ kde . org - kde - announce
(trg)="s6.1"> kde-announce-request@kde.org - kde-announce

(src)="s7.1"> 新しい KDE アプリケーション の アナウンス
(trg)="s7.1"> Izaziso zezicelo ezintsha ze KDE

(src)="s8.1"> kde - user - request @ kde . org - kde - user
(trg)="s8.1"> kde-user-request@kde.org - kde-user

(src)="s9.1"> ユーザー の 相互 協力
(trg)="s9.1"> Abasebenzisi bayancedana

(src)="s10.1"> kde - devel - request @ kde . org - kde - devel
(trg)="s10.1"> kde-devel-request@kde.org - kde-devel

(src)="s11.1"> 開発 者 用 です 。
(trg)="s11.1"> Yababhekisi phambili

(src)="s12.1"> kde - licensing - request @ kde . org - kde - licensing
(trg)="s12.1"> kde-licensing-request@kde.org - kde-licensing

(src)="s13.1"> ライセンス に関する 議論
(trg)="s13.1"> Ingxoxo yemiba yelayisenisi

(src)="s14.1"> kde - look - request @ kde . org - kde - look
(trg)="s14.1"> kde-look-request@kde.org - kde-look

(src)="s15.1"> 「 ルックアンドフィール 」 に関する 議論
(trg)="s15.1"> Iyaxoxa " imiba yokujonga nokuva "

(src)="s16.1"> kde - artists - request @ kde . org - kde - artists
(trg)="s16.1"> kde-artists-request@kde.org - kde-artists

(src)="s17.1"> アイコ ン や その他 の アート ワーク 作成
(trg)="s17.1"> Yenza ii icon nomnye umsebenzi wokuzoba

(src)="s18.1"> kde - i 1 8 n - doc - request @ kde . org - kde - 1 8 n - doc
(trg)="s18.1"> kde-doc-english-request@kde.org - kde-doc-english

(src)="s19.1"> 国際 化 と ドキュメント の 発行
(trg)="s19.1"> Yabantu abanomdla ekubhaleni uxwebhu le KDE .

(src)="s20.1"> http : / / i 1 8 n . kde . org / teams /
(trg)="s20.1"> kde-i18n-doc-request@kde.org - kde-18n-doc

(src)="s21.1"> 各国 語 へ の ローカライズ に関する 情報 ( ユーザ の メーリングリスト や WEB サイト も 含め て ) について は 、 上記 URL の 翻訳 チーム の ページ を チェック し て 下さい 。
(trg)="s21.1"> Imiba jikelele nokwenziwa koxwebhu
(trg)="s22.1"> http : / /i18n.kde.org / teams / "

(src)="s24.1"> 上記 の アドレス は 参加 と 脱退 の 為 だけ の もの です 。 メーリングリスト に 参加 する と 、 メーリングリスト へ の メッセージ の 送信 方法 や 、 メーリングリスト の オプション の 変更 方法 が 記述 さ れ た メッセージ が 送ら れ て 来る でしょ う 。
(trg)="s23.1"> Yolwazi lobulali , olunokuquka uluhlu lomsebenzisi we email ne websites , khangela iphepha lamaqela oguqulelo kwengentla i URL .
(trg)="s24.1"> Ukunikela :

(src)="s25.1"> メーリングリスト に ポスト つもり で 上記 の アドレス に ポスト し ない よう お願い 致し ます 。
(trg)="s24.2"> Nceda bhala idilesi yakho yokwenene ye email endaweni yengenanto " idilesi-yakho ye-email " amagama .

(src)="s26.1"> HTML メール で リクエスト を 送ら ない で ください 。 それ は 、 HTML メール で 送る と 、 メール サーバー が あなた の リクエスト を うまく 処理 でき ない こと が ある から です 。 また 、 登録 する アドレス が From : に ある アドレス と 同じ なら ば 、 件名 ( Subject ) に 入力 する 行 から アドレス を 省略 する こと が でき ます 。
(trg)="s24.3"> Shiya umzimba womyalezo ungenanto .
(trg)="s24.4"> Sukuquka utyikityo okanye amnye ongadidekisa umncedisi weposi oqhubekekisa isicelo sakho .

(src)="s27.1"> 訳注 : ここ から は 日本 KDE ユーザ 会 の 情報 です 。
(src)="s28.1"> また 、 日本 KDE ユーザー 会 で は 日本語 で 議論 できる メーリングリスト を 運用 し て い ます 。 現在 日本 KDE ユーザー 会 で 運用 し て いる メーリングリスト について は 以下 を ご覧 ください 。 メーリングリスト の 過去 の 記事 について は 、 メーリングリスト の アーカイブ を 参照 し て ください 。
(trg)="s25.1"> Ukunganikeli :

(src)="s29.1"> Kuser - ctl @ kde . gr . jp - Kuser
(src)="s30.1"> 一般 ユーザ 向け
(trg)="s25.2"> Nceda buyisela " idilesi-yakho ye-email " ngedilesi ye email oyisebenzise kunikelo .

(src)="s31.1"> Kdeveloper - ctl @ kde . gr . jp - Kdeveloper
(trg)="s25.3"> Shiya umzimba womyalezo ungenanto .

(src)="s32.1"> 開発 者 / 翻訳 者 向け
(src)="s34.1"> 例 : subscribe Sora Hanawa
(trg)="s25.4"> Sukuquka utyikityo okanye omnye umsebenzi ozakudidekisa umncedisi weposi oqhubekekisa esakho isicelo .

(src)="s36.1"> 上記 の アドレス は 参加 と 脱退 の 為 だけ の もの です 。 メーリングリスト に 参加 する と 、 メーリングリスト へ の メッセージ の 送信 方法 や 、 メーリングリスト の オプション の 変更 方法 が 記述 さ れ た メッセージ が 送ら れ て 来る でしょ う 。
(trg)="s26.1"> Iidilesi ezidweliswe ngasentla , zeze iyanikela kwaye ayinikeli kuphela .
(trg)="s26.2"> Xa unikele kuluhlu lokuposa , uzakufumana umyalezo okuxelela indlela yokuthumela imiyalezo kuluhlu lokuposa , kwaye nokulungisa iinketho zakho zoluhlu lokuposa .

(src)="s37.1"> メーリングリスト に ポスト つもり で 上記 の アドレス に ポスト し ない よう お願い 致し ます 。
(trg)="s27.1"> Nceda sukuthumela imiyalezo emayiposwe kuluhlu lokuposa kwidilesi ezingasentla .

(src)="s38.1"> HTML メール で リクエスト を 送ら ない で ください 。 それ は 、 HTML メール で 送る と 、 メール サーバー が あなた の リクエスト を うまく 処理 でき ない こと が ある から です 。 また 、 登録 する アドレス が From : に ある アドレス と 同じ なら ば 、 件名 ( Subject ) に 入力 する 行 から アドレス を 省略 する こと が でき ます 。
(trg)="s28.1"> Nceda sukusebenzisa HTML ukuthumela isicelo sakho kuba yenza nzima kumncedisi wethu weposi ukuqhubekisa isicelo sakho .
(trg)="s28.2"> Ukuba idilesi yonikelo iyafana nedilesi oyiposayo ungashiya idilesi kwilayini yomxholo .

(src)="s39.1"> KDE 開発 者 の 連絡 先
(trg)="s29.1"> Iqhagamshela ababhekisi phambili be KDE

(src)="s40.1"> 開発 者 の 連絡 用 メール アドレス は 、 個々 の アプリケーション の 文書 で 見つける こと が でき ます 。
(trg)="s30.1"> Iidilesi zokuqhagamshelana zababhekisi phambili zingafunyanwa kuxwebhu lwezicelo ezizodwa .

(src)="s41.1"> 公式 な 連絡 先
(trg)="s31.1"> Iziqhagamshelwano ezisemthethweni

(src)="s42.1"> もし KDE プロジェクト に 公式 な 形 で 連絡 を 取る 必要 が あれ ば 、 公式 代表 ページ を ご覧 ください 。
(src)="s43.1"> 詳細 情報
(trg)="s32.1"> Nceda ndwendwela eyethu i Abameli Abasemthethweni iphepha ukuba ufuna ukuqhagamshelana ne KDE kwi ndlela esemthethweni .

(src)="s44.1"> KDE について の もっと 詳細 な 情報 は 、 http : / / www . kde . org を ご覧 ください 。
(trg)="s33.1"> Ulwazi oluninzi

(src)="s45.1"> 訳注 : 日本 KDE ユーザ グループ の ホームページ は http : / / www . kde . gr . jp です 。
(trg)="s34.1"> Nceda fumana ulwazi oluninzi malunga ne KDE e http : / /www.kde.org .

# ja/docs/kdebase/khelpcenter/faq/about.docbook.xml.gz
# xh/docs/kdebase/khelpcenter/faq/about.docbook.xml.gz


(src)="s1.1"> この FAQ について
(trg)="s1.1"> Malunga nale FAQ

(src)="s2.1"> この FAQ ? について 何 か 手伝い が でき ます か ?
(trg)="s2.1"> Ndingenza ntoni ukunceda ngale FAQ ?

(src)="s3.1"> まず 、 あなた が 見つけ た 全て の 誤り を 私 たち に 知ら せ て ください 。 また 、 あなた から の どんな 指摘 も 歓迎 し ます 。 望 ま くし は 、 あなた が 分かり にくい と 思う 点 、 そして もし できれ ば 、 あなた が 理解 し 易い と 思う こと を 私 たち に 教え て ください 。 私 たち の メール アドレス は kde - faq @ kde . org です 。
(trg)="s3.2"> Kwakhona , naziphi na iziphakamiso onokubanazo ziyavuyelwa .
(trg)="s3.3"> Kungcono noko , nayiphi na into ocinga ukuba ayicacanga , kwaye ukuba kuyenzeka , sithumele ocinga ukuba kucacile .

(src)="s4.1"> 次に 、 この FAQ に は まだ 盛り込ま れ て い ない FAQ の 解決 法 を 送っ て ください 。 私 たち は 出来る だけ 早く それ を 取り込む よう に し ます 。
(trg)="s4.1"> Okwesibini , sithumele izisombululo zakho zemibuzo ebuzwa-rhoqo ekwakule FAQ .
(trg)="s4.2"> Sizakuzibeka ngokukhawuleza .

(src)="s5.1"> 最後 で は ある けれども 重要 な 点 として 、 是非 、 この FAQ . を フル 活用 し て ください 。 様々 な KDE の メーリングリスト や ニュース グループ に 質問 を する 前 に 、 この FAQ . を よく 読ん で ください 。
(trg)="s5.1"> Okokugqibela kodwa okunga kuncinananga , nceda yenza usebenziso olupheleleyo lwale FAQ .
(trg)="s5.2"> Funda oku FAQ ( nolunye uxwebhu olusondeleyo ) ngoko phambi kokubuza imibuzo kweyahlukileyo i KDE uluhlu lokuposa okanye amaqela endaba .

(src)="s6.1"> FAQ の メンテ ナ に なり たい と 思わ れ て いる あなた 。 詳細 について は 、 をご覧ください。
(trg)="s6.1"> Ungafuna kwakhona ukuqwalasela ukuba ngu FAQ mlondolozi .
(trg)="s6.2"> Nceda thelekisa ku kwinkcukacha ezininzi .

(src)="s7.1">どうすれば、 FAQのメンテナになれますか?
(trg)="s7.1"> Ndingabanguye njani FAQ umlondolozi ?

(src)="s8.1"> FAQのメンテナになることは簡単です。私たちは新しい血を受け入れることを望んでいます:-)。 kde-faq@kde.orgにメールを送って下さい。
(trg)="s8.1"> Ngenene , kulula kakhulu ukuba yi FAQ umlondolozi .
(trg)="s8.2"> Kwaye sisoloko sifuna igazi elitsha . : - ) Sithumele nje i email ku kde-faq@kde.org .

# ja/docs/kdebase/khelpcenter/faq/configkde.docbook.xml.gz
# xh/docs/kdebase/khelpcenter/faq/configkde.docbook.xml.gz


(src)="s1.1"> KDE の 設定
(trg)="s15.1"> Ungakhetha ngoku ukuziphatha konqakrazo lwe mouse kwi desktop .
(trg)="s15.2"> Ukuba ne K menu vula kweyodwa i left mouse button nqakraza , tshintsha ungeno olunombhalo Iqhosha lasekhohlo ukuthi iMenu yeSicelo .

(src)="s2.1"> KDE で 使用 する 言語 を どう やっ て 設定 すれ ば よい です か ?
(trg)="s19.1"> Fumana udidi ofuna ukulitshintsha ( e.g . text / english or image / gif ) , nqakraza i right mouse button , khetha Ngokubanzi , kwaye cwangcisa isicelo sendlela ekhethiweyo naphi na apho ufuna khona .
(trg)="s20.1"> KDE ( kdm ) ayifundi eyam i .bash_profile !

(src)="s3.1"> KDE の メッセージ で 使用 する 言語 を 設定 する に は 二つ の 方法 が あり ます :
(trg)="s24.1"> Ukuba unesiqhuma se TrueType imigca kwi Microsoft Windows , hlela i XF86Config ifayile ukufumana imigca kwincwadi eneenkcukacha yomgca .
(trg)="s24.2"> Ngoku xelela nje i KDE isebenzise le migca mitsha ngento eluncedo yomphathi womgca .

# ja/docs/kdebase/khelpcenter/help.docbook.xml.gz
# xh/docs/kdebase/khelpcenter/help.docbook.xml.gz