# fr/docs/kdeaddons/kate-plugins/helloworld.docbook.xml.gz
# sk/docs/kdeaddons/kate-plugins/helloworld.docbook.xml.gz


(src)="s1.1"> Hello World
(trg)="s1.1"> Hello World

(src)="s2.1"> Introduction
(trg)="s2.1"> Úvod

(src)="s3.1"> Le module externe de Kate Hello World n' a actuellement aucune documentation .
(trg)="s3.1"> Kate modul Hello World momentálne neobsahuje dokumentáciu .

(src)="s3.2"> Si vous êtes volontaire pour remédier à cette situation , veuillez contacter Lauri Watts lauri@kde.org , la coordinatrice de l' équipe de documentation KDE .
(trg)="s3.2"> Ak máte záujem túto situáciu zlepšiť , kontaktujte Lauri Watts lauri@kde.org , koordinátorku dokumentačného tímu KDE .

(src)="s4.1"> Utilisation de l' interface
(trg)="s4.1"> Základy obrazovky

(src)="s5.1"> Structure des menus
(trg)="s5.1"> Štruktúra menu

(src)="s6.1"> Configuration
(trg)="s6.1"> Nastavenie

(src)="s7.1"> Remerciements et mentions
(trg)="s7.1"> Poďakovanie

(src)="s8.1"> Module externe de Kate Hello World copyright 2001 .
(trg)="s8.1"> Modul Kate Hello World copyright 2001 .

(src)="s9.1"> Documentation copyright 2001
(trg)="s9.1"> Copyright dokumentácie 2001

(src)="s10.1"> Traduction française par Ludovic Grossard ludovic.grossard@libertysurf.fr
(trg)="s10.1"> Preklad dokumentácie Stanislav Višňovský visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz

(src)="sgnu-fdl.1"> This documentation is licensed under the terms of the GNU Free Documentation License .
(trg)="sgnu-fdl.1"> This documentation is licensed under the terms of the GNU Free Documentation License .

(src)="s11.1"> This program is licensed under the terms of the GNU General Public License .
(trg)="s11.1"> This program is licensed under the terms of the GNU General Public License .

# fr/docs/kdeaddons/kate-plugins/htmltools.docbook.xml.gz
# sk/docs/kdeaddons/kate-plugins/htmltools.docbook.xml.gz


(src)="s1.1"> HTML Tools ( outils HTML )
(trg)="s1.1"> Nástroje HTML

(src)="s2.1"> Note à propos des outils html
(trg)="s2.1"> Poznámka o nástrojoch HTML

(src)="s3.1"> Introduction
(trg)="s3.1"> Úvod

(src)="s4.1"> Le module externe de Kate HTML Tools n' a actuellement aucune documentation .
(trg)="s4.1"> Kate modul Nástroje HTML momentálne neobsahuje dokumentáciu .

(src)="s4.2"> Si vous êtes volontaire pour remédier à cette situation , veuillez contacter Lauri Watts lauri@kde.org , la coordinatrice de l' équipe de documentation KDE .
(trg)="s4.2"> Ak máte záujem túto situáciu zlepšiť , kontaktujte Lauri Watts lauri@kde.org , koordinátorku dokumentačného tímu KDE .

(src)="s5.1"> Utilisation de l' interface
(trg)="s5.1"> Základy obrazovky

(src)="s6.1"> Structure des menus
(trg)="s6.1"> Štruktúra menu

(src)="s7.1"> Configuration
(trg)="s7.1"> Nastavenie

(src)="s8.1"> Remerciements et mentions
(trg)="s8.1"> Poďakovanie

(src)="s9.1"> Module externe de Kate HTML Tools copyright 2001 Joseph Wenninger jowenn@bigfoot.com .
(trg)="s9.1"> Modul Kate Nástroje HTML copyright 2001 Joseph Wenninger jowenn@bigfoot.com .

(src)="s10.1"> Documentation copyright 2001
(trg)="s10.1"> Copyright dokumentácie 2001

(src)="s11.1"> Traduction française par Yves Dessertine yves.d@hrnet.fr
(trg)="s11.1"> Preklad dokumentácie Stanislav Višňovský visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz

(src)="sgnu-fdl.1"> This documentation is licensed under the terms of the GNU Free Documentation License .
(trg)="sgnu-fdl.1"> This documentation is licensed under the terms of the GNU Free Documentation License .

(src)="s12.1"> This program is licensed under the terms of the GNU General Public License .
(trg)="s12.1"> This program is licensed under the terms of the GNU General Public License .

# fr/docs/kdeaddons/kate-plugins/index.docbook.xml.gz
# sk/docs/kdeaddons/kate-plugins/index.docbook.xml.gz


(src)="s1.1"> Le manuel des modules externes de Kate
(trg)="s1.1"> Manuál pre moduly Kate

(src)="s2.1"> Permission est accordée de copier , distribuer et/ou modifier ce document selon les termes de la Licence de Documentation Libre GNU ( GNU Free Documentation License ) , Version 1.1 ou toute version ultérieure publiée par la Free Software Foundation avec aucune section invariante , avec aucun texte de devant de couverture , et avec aucun texte d' arrière de couverture .
(trg)="s2.1"> Máte právo kopírovať , distribuovať a / lebo modifikovať tento dokument v rámci licencie GNU Free Documentation License , Version 1.1 alebo vyššej tak , ako ju publikoval the Free Software Foundation ; with no Invariant Sections , s no Front-Cover Texts , a s no Back-Cover Texts .
(trg)="s2.2"> Kópia tejto licencie je priložená v .

(src)="s2.2"> Une copie de la licence est fournie dans .
(trg)="s3.1"> Toto je manuál pre moduly Kate , pokročilý textový editor KDE .

(src)="s3.1"> Modules externes de Kate
(trg)="s4.1"> Moduly Kate

(src)="s4.1"> Pour plus d' informations sur l' utilisation de Kate et l' activation des modules que vous voulez , veuillez vous reporter au manuel de Kate .
(trg)="s5.1"> Moduly Kate sú prídavné funkcie pre editor Kate .
(trg)="s5.2"> Pridávajú extra položky menu , klávesové skratky a rozširujú možnosti Kate .

(src)="s5.1"> Hello World
(trg)="s5.3"> Môžete si ich nainštalovať koľko chcete priamo z Kate .

(src)="s6.1"> HTML Tools ( outils HTML )
(trg)="s6.1"> Viac informácií o použití Kate a o povolení modulov nájdete v manuáli pre Kate .

(src)="s7.1"> Insert Command ( insertion de commande )
(trg)="s7.1"> Moduly popísané v tomto manuáli sú :

(src)="s8.1"> Open Header ( ouverture d' en-tête )
(trg)="s8.1"> Hello World
(trg)="s9.1"> Nástroje HTML

(src)="s9.1"> Project Manager ( gestionnaire de projet )
(trg)="s10.1"> Vložiť príkaz
(trg)="s11.1"> Otvoriť hlavičku

(src)="s10.1"> Text Filter ( filtre de texte )
(trg)="s12.1"> Správca projektov

(src)="s11.1"> XML Tools ( outils XML )
(trg)="s13.1"> Textový filter

(src)="s12.1"> Hello World
(trg)="s14.1"> Nástroje XML

(src)="s13.1"> Introduction
(trg)="s15.1"> Hello World

(src)="s14.1"> Le module externe de Kate Hello World n' a actuellement aucune documentation .
(trg)="s16.1"> Úvod
(trg)="s17.1"> Kate modul Hello World momentálne neobsahuje dokumentáciu .

(src)="s14.2"> Si vous êtes volontaire pour remédier à cette situation , veuillez contacter Lauri Watts lauri@kde.org , la coordinatrice de l' équipe de documentation KDE .
(trg)="s17.2"> Ak máte záujem túto situáciu zlepšiť , kontaktujte Lauri Watts lauri@kde.org , koordinátorku dokumentačného tímu KDE .

(src)="s15.1"> Utilisation de l' interface
(trg)="s18.1"> Základy obrazovky

(src)="s16.1"> Structure des menus
(trg)="s19.1"> Štruktúra menu

(src)="s17.1"> Configuration
(trg)="s20.1"> Nastavenie

(src)="s18.1"> Remerciements et mentions
(trg)="s21.1"> Poďakovanie

(src)="s19.1"> Module externe de Kate Hello World copyright 2001 .
(trg)="s22.1"> Modul Kate Hello World copyright 2001 .

(src)="s20.1"> Documentation copyright 2001
(trg)="s23.1"> Copyright dokumentácie 2001

(src)="s21.1"> Traduction française par Ludovic Grossard ludovic.grossard@libertysurf.fr
(trg)="s24.1"> Preklad dokumentácie Stanislav Višňovský visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz

(src)="sgnu-fdl.1"> Cette documentation est soumise aux termes de la Licence de Documentation Libre GNU ( GNU Free Documentation License ) .
(trg)="sgnu-fdl.1"> Táto dokumentácia je licencovaná pod GNU Free Documentation License .

(src)="s22.1"> Ce programme est soumis aux termes de la Licence Générale Publique GNU ( GNU General Public License ) .
(trg)="s25.1"> Tento program je licencovaný pod GNU General Public License .

(src)="s23.1"> HTML Tools ( outils HTML )
(trg)="s26.1"> Nástroje HTML

(src)="s24.1"> Note à propos des outils html
(trg)="s27.1"> Poznámka o nástrojoch HTML

(src)="s25.1"> Le module externe de Kate HTML Tools n' a actuellement aucune documentation .
(trg)="s28.1"> Úvod
(trg)="s29.1"> Kate modul Nástroje HTML momentálne neobsahuje dokumentáciu .

(src)="s25.2"> Si vous êtes volontaire pour remédier à cette situation , veuillez contacter Lauri Watts lauri@kde.org , la coordinatrice de l' équipe de documentation KDE .
(trg)="s29.2"> Ak máte záujem túto situáciu zlepšiť , kontaktujte Lauri Watts lauri@kde.org , koordinátorku dokumentačného tímu KDE .

(src)="s26.1"> Utilisation de l' interface
(trg)="s30.1"> Základy obrazovky

(src)="s27.1"> Structure des menus
(trg)="s31.1"> Štruktúra menu

(src)="s28.1"> Configuration
(trg)="s32.1"> Nastavenie

(src)="s29.1"> Remerciements et mentions
(trg)="s33.1"> Poďakovanie

(src)="s30.1"> Module externe de Kate HTML Tools copyright 2001 Joseph Wenninger jowenn@bigfoot.com .
(trg)="s34.1"> Modul Kate Nástroje HTML copyright 2001 Joseph Wenninger jowenn@bigfoot.com .

(src)="s31.1"> Documentation copyright 2001
(trg)="s35.1"> Copyright dokumentácie 2001

(src)="s32.1"> Traduction française par Yves Dessertine yves.d@hrnet.fr
(trg)="s36.1"> Preklad dokumentácie Stanislav Višňovský visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz

(src)="sgnu-fdl.1"> Cette documentation est soumise aux termes de la Licence de Documentation Libre GNU ( GNU Free Documentation License ) .
(trg)="sgnu-fdl.1"> Táto dokumentácia je licencovaná pod GNU Free Documentation License .

(src)="s33.1"> Ce programme est soumis aux termes de la Licence Générale Publique GNU ( GNU General Public License ) .
(trg)="s37.1"> Tento program je licencovaný pod GNU General Public License .

(src)="s34.1"> Insert Command ( insérer une commande )
(trg)="s38.1"> Vložiť príkaz

(src)="s35.1"> Introduction
(trg)="s39.1"> Úvod

(src)="s36.1"> Le module insérer une commande vous permet d' insérer la sortie d' une commande shell dans un document ouvert dans kate .
(trg)="s40.1"> Modul Vložiť príkaz umožňuje vložiť výstup príkazu do dokumentu otvoreného v kate .

(src)="s37.1"> Utilisation de l' interface
(trg)="s41.1"> Základy obrazovky

(src)="s38.1"> Pour utiliser ce module , cliquez sur Insérer une commande dans le menu Édition .
(src)="s38.2"> Une petite boîte de dialogue s' affichera pour saisir la commande , choisir un dossier de travail et sélectionner s' il faut inclure ou non les erreurs ( la sortie STDERR ) dans le texte inséré .
(trg)="s42.1"> Modul použijete pomocou menu Vložiť príkaz z Upraviť , čím sa zobrazí jednoduchý dialóg pre zadanie príkazu , výberu pracovného priečinku a výber , či sa má vložiť aj výstup STDERR ( chyby ) .

(src)="s38.3"> Vous pouvez aussi avoir la chaîne de la commande insérée avant la sortie .
(trg)="s42.2"> Môžete aj určiť reťazec vytlačený nad výstupom .

(src)="s39.1"> Le module se souviendra d' un certain nombre de commandes , tel que sélectionné dans la page de configuration .
(trg)="s43.1"> Modul si zapamätá niekoľko naposledy použitých príkazov .

(src)="s39.2"> Elles sont utilisées pour la complétion automatique , et peuvent être sélectionnées depuis une liste dans la saisie de la commande .
(trg)="s43.2"> Používajú sa pre automatické dopĺňanie a dajú sa vybrať z rozbaľovacieho zoznamu poľa príkazu .

(src)="s40.1"> Par défaut , la commande sera exécutée dans le dossier de travail du processus kate , habituellement votre dossier personnel , mais ceci peut être changé dans la page de configuration du module .
(trg)="s44.1"> Štandardne sa príkaz spúšťa v pracovnom priečinku procesu kate , obvykle vašom domovskom priečinku .
(trg)="s44.2"> Je ho ale možné upraviť v nastavení modulu .

(src)="s41.1"> Notez que toute commande shell qui requiert une saisie de l' utilisateur ( par exemple un mot de passe ) ou utilise une interface ncurses ou similaire ( par exemple top ) ne donnera pas la sortie souhaitée .
(trg)="s45.1"> Uvedomte si , že ak príkaz potrebuje spoluprácu s používateľom ( napríklad heslo ) alebo používa rozhranie ncurses a podobné (napríklad top ) , nepodarí sa vytvoriť očakávaný výstup .

(src)="s42.1"> Configuration
(trg)="s46.1"> Nastavenie

(src)="s43.1"> Pour configurer le module Insérer une commande , ouvrez la boîte de dialogue de configuration depuis le menu Configuration et choisissez la page Modules externes/Insérer une commande .
(trg)="s47.1"> Modul Vložiť príkaz nastavíte otvorením dialógu pre nastavenie Kate z menu Nastavenia a vyberiete záložku Moduly / Vložiť príkaz .
(trg)="s48.1"> Dostupné sú tieto možnosti nastavenia :

(src)="s44.1"> Nombre de commandes à mémoriser
(trg)="s49.1"> Počet pamätaných príkazov

(src)="s45.1"> Ce paramètre , présenté sous la forme d' un compteur , vous permet de décider combien de commandes sont mémorisées .
(trg)="s50.1"> Toto určuje koľko príkazov sa bude pamätať .
(trg)="s50.2"> Môžete použiť hodnotu od 0 do 99 .

(src)="s45.2"> Tout nombre de 0 à 99 est accepté .
(trg)="s51.1"> Štandardný pracovný priečinok

(src)="s46.1"> Dossier de travail par défaut
(src)="s47.1"> Remerciements et mentions
(trg)="s52.1"> Toto nastavenie určuje možnosti ako určiť pracovný priečinok príkazu .

(src)="s48.1"> Module externe de Kate Insert Command copyright 2001 Anders Lund anders@alweb.dk .
(src)="s49.1"> Documentation copyright 2001 Anders Lund anders@alweb.dk
(trg)="s52.2"> Máte na výber pracovný priečinok procesu kate ( obvykle váš domovský priečinok v prípade , že ste kate spustili z menu K) , priečinku dokumentu (ak existuje , inak sa použije predchádzajúca možnosť ) alebo pracovný priečinok posledného spusteného príkazu .

(src)="s50.1"> Traduction française par Yves Dessertine yves.d@hrnet.fr
(trg)="s53.1"> Poďakovanie
(trg)="s54.1"> Modul Kate Vložiť príkaz copyright 2001 Anders Lund anders@alweb.dk .

(src)="sgnu-fdl.1"> Cette documentation est soumise aux termes de la Licence de Documentation Libre GNU ( GNU Free Documentation License ) .
(trg)="s55.1"> Copyright dokumentácie 2001 Anders Lund anders@alweb.dk
(trg)="s56.1"> Preklad dokumentácie Stanislav Višňovský visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz

(src)="s51.1"> Ce programme est soumis aux termes de la Licence Générale Publique GNU ( GNU General Public License ) .
(trg)="sgnu-fdl.1"> Táto dokumentácia je licencovaná pod GNU Free Documentation License .
(trg)="s57.1"> Tento program je licencovaný pod GNU General Public License .

(src)="s52.1"> Open Header ( ouverture d' en-tête )
(trg)="s58.1"> Otvoriť hlavičku

(src)="s53.1"> Note à propos d' Open Header
(trg)="s59.1"> Poznámka o module Otvoriť hlavičku

(src)="s54.1"> Introduction
(trg)="s60.1"> Úvod

(src)="s55.1"> Le module externe de Kate Open Header n' a actuellement aucune documentation .
(trg)="s61.1"> Kate modul Otvoriť hlavičku momentálne neobsahuje dokumentáciu .

(src)="s55.2"> Si vous êtes volontaire pour remédier à cette situation , veuillez contacter Lauri Watts lauri@kde.org , la coordinatrice de l' équipe de documentation KDE .
(trg)="s61.2"> Ak máte záujem túto situáciu zlepšiť , kontaktujte Lauri Watts lauri@kde.org , koordinátorku dokumentačného tímu KDE .

(src)="s56.1"> Utilisation de l' interface
(trg)="s62.1"> Základy obrazovky

(src)="s57.1"> Structure des menus
(trg)="s63.1"> Štruktúra menu

(src)="s58.1"> Configuration
(trg)="s64.1"> Nastavenie

(src)="s59.1"> Remerciements et mentions
(trg)="s65.1"> Poďakovanie

(src)="s60.1"> Module externe de Kate Open Header copyright 2001 Joseph Wenninger jowenn@bigfoot.com .
(trg)="s66.1"> Modul Kate Otvoriť hlavičku copyright 2001 Joseph Wenninger jowenn@bigfoot.com .

(src)="s61.1"> Documentation copyright 2001
(trg)="s67.1"> Copyright dokumentácie 2001

(src)="s62.1"> Traduction française par Yves Dessertine yves.d@hrnet.fr
(trg)="s68.1"> Preklad dokumentácie Stanislav Višňovský visnovsky@nenya.ms.mff.cuni.cz

(src)="sgnu-fdl.1"> Cette documentation est soumise aux termes de la Licence de Documentation Libre GNU ( GNU Free Documentation License ) .
(trg)="sgnu-fdl.1"> Táto dokumentácia je licencovaná pod GNU Free Documentation License .

(src)="s63.1"> Ce programme est soumis aux termes de la Licence Générale Publique GNU ( GNU General Public License ) .
(trg)="s69.1"> Tento program je licencovaný pod GNU General Public License .

(src)="s64.1"> Project Manager ( gestionnaire de projet )
(trg)="s70.1"> Správca projektov