# fr/docs/kdebase/kaddressbook/index.docbook.xml.gz
# nl/docs/kdebase/kaddressbook/index.docbook.xml.gz


(src)="s1.1"> Le manuel de KAddressBook
(trg)="s1.1"> Het KAddressBook handboek

(src)="s2.1"> Permission est accordée de copier , distribuer et/ou modifier ce document selon les termes de la Licence de Documentation Libre GNU ( GNU Free Documentation License ) , Version 1.1 ou toute version ultérieure publiée par la Free Software Foundation avec aucune section invariante , avec aucun texte de devant de couverture , et avec aucun texte d' arrière de couverture .
(trg)="s2.1"> Het is toegestaan dit document te kopiëren , te verdelen en / of te wijzigen onder de voorwaarden van de GNU vrije-documentatielicentie , versie 1.1 of een latere versie gepubliceerd door de Free Software Foundation ; zonder invariante paragrafen , zonder vooromslagteksten , en zonder achteromslagteksten .

(src)="s2.2"> Une copie de la licence est fournie dans .
(trg)="s2.2"> Een kopie van de licentie is bijgevoegd in .

(src)="s3.1"> KAddressBook est le carnet d' adresse de KDE .
(trg)="s3.1"> KAddressBook is het adressenboek van KDE

(src)="s4.1"> introduction
(trg)="s4.1"> Inleiding

(src)="s5.1"> Caractéristiques
(trg)="s5.1"> Mogelijkheden

(src)="s6.1"> Cette documentation pour KAddressBook n' était pas totalement terminée au moment ou vous avez installé ce programme .
(trg)="s6.1"> De documentatie voor KAddressBook was niet compleet op het moment dat u dit programma installeerde .

(src)="s6.2"> Si vous avez des questions , posez les à la liste de diffusion appropriée .
(trg)="s6.2"> Als u vragen heeft , stuur deze dan alstublieft naar de gepaste KDE -mailinglijst .

(src)="s7.1"> Pour KAddressBook cela est probablement
(trg)="s7.1"> Voor KAddressBook is dit waarschijnlijk
(trg)="s8.1"> KAddressBook gebruiken

(src)="s8.1"> Utilisation de KAddressBook
(trg)="s9.1"> Vragen , antwoorden en tips

(src)="s9.1"> Questions , réponses et astuces
(trg)="s10.1"> Vraag 1
(trg)="s11.1"> Het antwoord

(src)="s10.1"> Question 1
(trg)="s12.1"> Installatie

(src)="s11.1"> Réponse
(trg)="s13.1"> Hoe KAddressBook te krijgen

(src)="s12.1"> Installation
(trg)="s14.1"> Benodigdheden

(src)="s13.1"> Comment obtenir KAddressBook
(trg)="s15.1"> Compilatie en installatie

(src)="s14.1"> Pré-requis
(trg)="s16.1"> KAddressBook compileren is erg makkelijk .

(src)="s15.1"> Compilation et installation
(trg)="s16.2"> U moet het volgende doen : % . / configure % make % make install
(trg)="s17.1"> Dat was het !

(src)="sgnu-fdl.1"> Cette documentation est soumise aux termes de la Licence de Documentation Libre GNU ( GNU Free Documentation License ) .
(trg)="s17.2"> Heeft u problemen , meld deze aan de auteur op dsanders@kde.org
(trg)="sgnu-fdl.1"> Deze documentatie valt onder de bepalingen van de GNU vrije-documentatie licentie .

# fr/docs/kdebase/kcontrol/index.docbook.xml.gz
# nl/docs/kdebase/kcontrol/index.docbook.xml.gz


(src)="s2.1"> Cette documentation décrit le centre de configuration de KDE .
(trg)="s1.1"> Het KDE Configuratiecentrum
(trg)="s2.1"> Deze documentatie beschrijft het configuratiecentrum van KDE .

(src)="s5.1"> Le centre de configuration est composé de plusieurs modules .
(trg)="s3.1"> Het KDE Configuratiecentrum

(src)="s5.2"> Chaque module est une application séparée , mais le centre de configuration organise tous ces programmes en une seule vue commode à utiliser .
(trg)="s4.1"> Het KDE Configuratiecentrum ( van nu af aan het configuratiecentrum genoemd ) biedt u een gecentraliseerde en handige manier om all uw KDE -instellingen te beheren .

(src)="s6.1"> Chaque module du centre de configuration peut être lancé individuellement .
(trg)="s5.1"> Het configuratiecentrum bestaat uit verscheidene modules .

(src)="s7.1"> Reportez -vous à la section intitulée Lancer des modules séparément pour plus d' informations .
(trg)="s5.2"> Elke module is een apart programma , maar het configuratiecentrum organiseert al deze programma ' s in een handige locatie .

(src)="s8.1"> Le centre de configuration regroupe les modules de configuration par catégories de telle sorte qu' ils soient faciles à localiser .
(trg)="s6.1"> Elke configuratiecentrummodule kan onafhankelijk uitgevoerd worden
(trg)="s7.1"> Lees de paragraaf met de titel Individuele configuratiecentrummodules uitvoeren voor meer informatie .

(src)="s8.2"> À l' intérieur de chaque catégorie , le centre de configuration affiche la liste des modules , et il est ainsi plus facile de trouver le bon module de configuration .
(trg)="s8.1"> Het configuratiecentrum groepeert de configuratiemodules in categorieën , zodat ze makkelijk te vinden zijn .
(trg)="s8.2"> In elke categorie , geeft het configuratiecentrum alle modules in een lijst weer , zodat het makkelijk is de juiste configuratiemodule te vinden .

(src)="s9.1"> Utilisation du centre de configuration de KDE
(trg)="s9.1"> Het KDE Configuratiecentrum gebruiken

(src)="s10.1"> La section suivante détaille l' usage du centre de configuration lui-même .
(trg)="s10.1"> De volgende sectie verdiept u in het configuratiecentrum zelf .

(src)="s10.2"> Pour des informations sur les modules individuels , reportez -vous aux Modules du centre de configuration .
(trg)="s10.2"> Voor informatie over individuele modules , zie Configuratiecentrummodules
(trg)="s11.1"> Het KControl starten

(src)="s11.1"> Démarrer le centre de configuration de KDE
(trg)="s12.1"> Het KDE Configuratiecentrum kan op 3 manieren gestart worden

(src)="s14.1"> Cela affiche une boîte de dialogue .
(trg)="s15.1"> Hierdoor komt er een dialoogvenster tevoorschijn .

(src)="s14.2"> Saisissez kcontrol et cliquez sur Exécuter .
(trg)="s15.2"> Typ kcontrol , en klik op Uitvoeren .

(src)="s15.1"> Vous pouvez saisir kcontrol & à toute invite de commande .
(trg)="s16.1"> U kunt kcontrol & intypen op elke commandoregel .

(src)="s16.1"> L' écran du centre de configuration de KDE
(trg)="s17.1"> Alle drie methoden zijn gelijk en hebben hetzelfde resultaat .

(src)="s17.1"> Quand vous démarrez le centre de configuration , vous voyez apparaître une fenêtre qui peut être divisée en trois parties aux rôles différents .
(trg)="s18.1"> Het KDE Configuratiecentrum -scherm
(trg)="s19.1"> Wanneer u het configuratiecentrum start , zal u een venster gepresenteerd worden , dat verdeelt kan worden in drie functionele delen .

(src)="s18.1"> L' écran du centre de configuration de KDE
(trg)="s20.1"> Het KDE configuratiecentrumscherm

(src)="s19.1"> Au sommet on trouve la barre de menu .
(trg)="s21.1"> Bovenaan is een menubalk .

(src)="s19.2"> Elle vous permet d' accéder rapidement à la plupart des fonctionnalités du centre de configuration de KDE .
(trg)="s21.2"> De menubalk zal u snelle toegang tot de meeste van de mogelijkheden van KDE Configuratiecentrum bieden .

(src)="s20.1"> La colonne du côté gauche permet de choisir le module de configuration .
(trg)="s22.1"> Aan de linkerkant is een kolom .
(trg)="s22.2"> Hier kunt u kiezen welke module u wilt instellen .

(src)="s20.2"> Vous pouvez apprendre comment parcourir les modules dans la section intitulée Parcourir les modules .
(trg)="s22.3"> U kunt meer te weten komen over hoe u door de modules moet navigeren in de sectie genaamd Modules navigeren .

(src)="s21.1"> La boîte bleue nous montre des informations système utiles .
(trg)="s23.1"> Het grijze veld in de hoek rechtsonder ( met de assistent ) , toont u wat nuttige systeeminformatie .

(src)="s22.1"> Dans cet exemple , nous exécutons KDE 2.1 nous avons démarré le centre de configuration de KDE en tant qu' utilisateur gerard , l' ordinateur s' appelle maxdata.lourmel.fr , c' est un système Linux , avec un noyau version 2.4.2 , sur un Pentium III .
(trg)="s24.1"> In dit voorbeeld , voeren we KDE 2.2 uit , hebben we KDE Configuratiecentrum als gebruiker nielx uitgevoerd , heet de computer linux , is het een Linux-systeem , kernelversie 2.4.0-4GB , op een i686 .
(trg)="s25.1"> De menu ' s van KControl

(src)="s23.1"> Les menus du centre de configuration de KDE
(trg)="s26.1"> Deze sectie geeft u een korte beschrijving van wat elk menu-item doet .

(src)="s24.1"> Menu Fichier
(trg)="s27.1"> Bestand Menu

(src)="s25.1"> Le menu Fichier a un seul élément .
(trg)="s28.1"> Het bestand -menu heeft één ingang .

(src)="s27.1"> Ferme le centre de configuration .
(trg)="s30.1"> Sluit het configuratiecentrum af .

(src)="s28.1"> Menu Affichage
(trg)="s31.1"> Beeld Menu

(src)="s29.1"> Affichage Mode
(trg)="s32.1"> Deze opties bepalen hoe de moduleselectie er uit ziet en reageert .

(src)="s30.1"> Détermine s' il faut utiliser une vue arborescente ou bien une liste d' icônes pour vos modules .
(trg)="s33.1"> Beeld Modus
(trg)="s34.1"> Bepaalt of de boomweergave of de pictogramweergave voor de modules gebruikt moet worden .

(src)="s31.1"> Avec la vue arborescente , chaque sous-menu apparaît comme un liste indentée .
(trg)="s35.1"> Met de boomweergave , verschijnt elk submenu als een ingesprongen lijst .

(src)="s32.1"> Avec la vue sous forme de liste d' icônes , quand vous cliquez sur une catégorie , les catégories disparaissent et sont remplacées par la liste de modules .
(trg)="s36.1"> Wanneer u met de pictogram weergave op een categorie klikt , verdwijnen de categorieën en worden ze vervangen door een modulelijst .

(src)="s32.2"> Vous pouvez alors utiliser le bouton remonter pour revenir aux catégories .
(trg)="s36.2"> U gebruikt dan de omhoog knop om terug naar de categorieën te keren .

(src)="s33.1"> Affichage Taille des icônes
(trg)="s37.1"> Beeld Pictogramgrootte

(src)="s34.1"> En utilisant cette option , vous pouvez choisir d' utiliser des petites , moyennes ou grandes icônes pour sélectionner les modules .
(trg)="s38.1"> Als u deze optie gebruikt , kunt u Kleine , Middel of Grote pictogrammen kiezen om uw modules te selecteren .

(src)="s35.1"> Cet élément de menu ne permet de choisir la taille des icônes que si vous utilisez le mode d' affichage par icônes .
(trg)="s39.1"> Deze menu-ingang beheert de pictogramgrootte alleen in Pictogramweergave .

(src)="s35.2"> Si vous affichez une vue arborescente , les icônes petites seront utilisées , quelle que soit la taille d' icônes sélectionnée dans Taille des icônes .
(trg)="s39.2"> Als u de Boomweergave kiest dan zullen de kleine pictogrammen worden gebruikt , ongeacht welke grootte er eerst was geselecteerd in de Pictogramweergave .

(src)="s36.1"> Le menu Modules
(trg)="s40.1"> Modules -menu

(src)="s37.1"> Le menu Modules est un raccourci vous menant directement à tout module du centre de configuration .
(trg)="s41.1"> Het module-menu , is een snelkoppeling om u direct naar welke module dan ook te sturen .

(src)="s38.1"> Le menu Aide
(trg)="s42.1"> Help -menu

(src)="s39.1"> F1 Aide Contenu
(trg)="s43.1"> F1 Help Inhoud.. .

(src)="s40.1"> Invoque le système d' aide de KDE en démarrant avec le manuel de cette application ( ce document ) .
(trg)="s44.1"> Roept het KDE Help systeem aan beginnent bij de help pagina' s van dit programma . (dit document ) .

(src)="s41.1"> Dessine un point d' interrogation ( ? ) à côté du pointeur de la souris .
(trg)="s46.1"> Verandert de muiscursor in de combinatie pijltje en vraagteken .

(src)="s41.2"> Cliquer sur un item dans cette application affiche alors une fenêtre d' aide ( si celle-ci existe pour cet item particulier ) , expliquant la fonction de l' élément en question .
(trg)="s46.2"> Het klikken op items in dit programma zal een helpvenster openen ( als er een bestaat voor dit specifieke item ) met een omschrijving van de functie van dit item .

(src)="s42.1"> Aide Rapport de bogue
(trg)="s47.1"> Help Bug Rapporteren.. .

(src)="s43.1"> Ouvre une boîte de dialogue de rapport de bogue .
(src)="s43.2"> Vous pouvez alors envoyer un rapport de bogue ou émettre un souhait .
(trg)="s48.1"> Opent het bugrapport dialoogvenster waar u een een bug kunt rapporteren of een wensitem kunt aanvragen .

(src)="s44.1"> Aide À propos de cette application
(trg)="s49.1"> Help Over dit programma

(src)="s45.1"> Affiche des informations sur la version et sur l' auteur
(trg)="s50.1"> Deze ingang zal informatie over de versie en de auteurs tonen .

(src)="s46.1"> Aide À propos de KDE
(trg)="s51.1"> Help Over KDE

(src)="s47.1"> Affiche la version de KDE et d' autres informations basiques
(trg)="s52.1"> Dit zal de KDE versie en andere standaard informatie tonen .

(src)="s48.1"> Sortir du centre de configuration de KDE
(trg)="s53.1"> Het KDE configuratiecentrum afsluiten

(src)="s51.1"> Cliquez sur le bouton de fermeture sur le cadre entourant le centre de configuration .
(trg)="s54.1"> U kunt het configuratiecentrum op een van de volgende drie manieren afsluiten :

(src)="s52.1"> Lancer des modules séparément
(trg)="s57.1"> Klik op de Afsluiten knop op het frame dat het configuratiecentrum omringt .

(src)="s53.1"> Vous pouvez alors choisir le module que vous désirez lancer parmi les sous-menus .
(trg)="s58.1"> Individuele modules uitvoeren
(trg)="s59.1"> U kunt dan de module selecteren die u wilt uitvoeren in de submenu ' s .

(src)="s54.1"> Les modules du centre de configuration de KDE
(trg)="s60.1"> De KControl -modules

(src)="s55.1"> Dans un souci de simplicité , le centre de configuration de KDE a groupé les options similaires .
(trg)="s61.1"> Om het zo makkelijk mogelijk te maken , heeft KControl gelijke opties in groepen gedeeld .

(src)="s55.2"> Chaque groupe s' appelle un module .
(trg)="s61.2"> Elke groep heet een module .

(src)="s55.3"> Quand vous cliquez sur le nom d' un module dans la partie de gauche , les options de ce module s' affichent à sa droite .
(trg)="s61.3"> Wanneer u op de naam van een module klikt in het linkervenster , zullen de opties van de module u rechts weergegeven worden .
(trg)="s62.1"> Elke module zal een of alle van de volgende knoppen hebben :

(src)="s56.1"> Aide
(trg)="s63.1"> Help

(src)="s57.1"> Ce bouton vous permet d' accéder à l' aide spécifique au module courant .
(trg)="s64.1"> Deze knop zal u korte help geven die specifiek is aan de huidige module .

(src)="s57.2"> Ce bouton affiche une courte page d' aide sommaire dans la fenêtre de gauche .
(trg)="s64.2"> De knop zal u een korte samenvattingspagina weergeven in het linkervenster .

(src)="s57.3"> Au bas de cette fenêtre , vous pouvez cliquer sur un lien pour obtenir une aide plus détaillée .
(trg)="s64.3"> Onderaan dat venster , kan u op een link klikken om meer gedetailleerde hulp te krijgen .

(src)="s58.1"> Par Défaut
(trg)="s65.1"> Standaardwaarden gebruiken

(src)="s59.1"> Ce bouton restaure les valeurs par défaut des options proposées par le module .
(trg)="s66.1"> Deze knop zal de module naar zijn standaardwaarden terugbrengen .

(src)="s59.2"> Si vous désirez valider ces options , vous devez cliquer sur OK .
(trg)="s66.2"> U moet op OK klikken om de opties op te slaan .

(src)="s60.1"> Appliquer
(trg)="s67.1"> Toepassen

(src)="s61.1"> Ce bouton permet de valider tous les changements apportés à la configuration de KDE .
(trg)="s68.1"> Als u op deze knop klikt , zullen alle wijzigingen voor KDE opgeslagen worden .

(src)="s61.2"> Si vous avez changé quelque chose , le fait de cliquer sur Appliquer fait que vos changements seront pris en compte .
(trg)="s68.2"> Als u iets veranderd heeft , zullen door op Toepassen te klikken de wijzigingen toegepast worden .
(trg)="s69.1"> Resetten

(src)="s62.1"> Réinitialiser
(trg)="s70.1"> Deze knop zal de module resetten .

(src)="s63.1"> Ce bouton réinitialise le module .
(trg)="s70.2"> Het exacte effect hangt van de module af .

(src)="s63.2"> L' effet produit dépend du module .
(trg)="s71.1"> U moet de opties van een module door middel van Toepassen toepassen voordat u een andere module kunt openen .

(src)="s64.1"> Vous devez valider les option d' un module en utilisant Appliquer avant de changer de module .
(trg)="s72.1"> Als u naar een andere module probeert te gaan , zonder uw opties te bewaren , zal u gevraagd worden of u de opties wilt opslaan , of wilt negeren .

(src)="s65.1"> Parcourir les modules
(trg)="s73.1"> Modules navigeren

(src)="s66.1"> Voici une liste des modules de configuration standard ( classés par catégorie ) offerts par le paquetage KDE base .
(trg)="s74.1"> Dit is een lijst van de standaard configuratiemodules ( gesorteerd op categorie ) geleverd bij het KDE base -pakket .

(src)="s66.2"> Veuillez noter qu' il se peut qu' il y ait bien plus de modules sur votre système si vous installez des logiciels supplémentaires .
(trg)="s74.2"> Merk alstublieft op dat er veel meer modules op uw systeem kunnen staan , als u additionele sofware installeert .

(src)="s67.1"> Navigation
(trg)="s75.1"> Bestanden doorzoeken

(src)="s68.1"> Associations de fichiers , Gestionnaire de fichiers ,
(trg)="s76.1"> Bestandsassociaties , Bestandsbeheer ,

(src)="s69.1"> Informations
(trg)="s77.1"> Informatie

(src)="s70.1"> Périphériques bloc , Canaux DMA , Périphériques , Ports d' entrées/sorties , Interruptions , Mémoire , Interfaces réseau , PCI , PCMCIA , Partitions , Processeur , SCSI , État de Samba , Son , Périphériques USB , Serveur X
(trg)="s78.1"> Blok apparaten , Apparaten , DMA-kanalen , Geheugen , Geluid , IO-Poorten , Interrupts , PCI , Partities , Processor , SCSI , Geluid , Samba-status , USB-apparaten , X-server

(src)="s71.1"> Apparence et ergonomie
(trg)="s79.1"> Uiterlijk en gedrag

(src)="s72.1"> Fond d' écran , Couleurs , Bureau , Polices , icônes , Raccourcis clavier , Témoin de démarrage , Tableau de bord , Écran de veille , Style , Notifications du système , Barre de tâches , Gestionnaire de thèmes , Comportement des fenêtres , Décoration des fenêtres .
(trg)="s80.1"> Achtergrond , Bureaublad , Kleuren , Lettertypen , Opstartondersteuning , Paneel , Pictogrammen , Schermbeveiliging , Stijl , Systeemnotificaties , Takenbalk , Themabeheerder , Toetsenbindingen , Vensterdecoratie , Venstergedrag .

(src)="s73.1"> Réseau
(trg)="s81.1"> Netwerk