# en_GB/docs/kdebase/kcontrol/kalarmd.docbook.xml.gz
# nl/docs/kdebase/kcontrol/kalarmd.docbook.xml.gz


(src)="s1.1"> Alarm Daemon
(trg)="s1.1"> Alarmdaemon

(src)="s2.1"> This module allows you to configure KAlarmd , the alarm daemon from the kdepim package .
(trg)="s2.1"> Deze module geeft de mogelijkheid om KAlarmd , de alarm daemon uit het kdepim pakket , te configureren .

(src)="s2.2"> It will not be available if you have not installed this package .
(trg)="s2.2"> Het is niet beschikbaar als u dit pakket niet heeft geinstalleerd .

(src)="s3.1"> There are only two options for this module :
(trg)="s3.1"> Er zijn maar twee opties voor de module :

(src)="s4.1"> Start alarm daemon automatically at login
(trg)="s4.1"> Alarmdaemon automatisch starten bij login

(src)="s5.1"> Check this to start the alarm daemon whenever you start a KDE session .
(trg)="s5.1"> Selecteer deze optie om de alarm daemon te starten bij het starten van een KDE sessie .

(src)="s6.1"> Check interval [ minutes ]
(trg)="s6.1"> Controle - interval [ minuten ]

(src)="s7.1"> How long ( in minutes ) the alarm daemon should wait between checks for alarms coming due .
(trg)="s7.1"> Hoe lang ( in minuten ) er tussen de controles zit die de alam daemon doet om te controleren of er aankomende evenementen zijn .

(src)="s8.1"> These settings apply to every application which uses the alarm daemon .
(trg)="s8.1"> Deze instellingen zijn van toepassing op elk programma dat van de alarm daemon gebruik maakt .

(src)="s8.2"> Currently , the applications which use it include KOrganizer and KAlarm .
(trg)="s8.2"> Op dit moment zijn dat Konqueror en KOrganizer .

(src)="s8.3"> For more information , see their respective handbooks .
(src)="s9.1"> Section Author
(trg)="s8.3"> Voor meer informatie kunt u terecht in de documentatie van de 2 applicaties .

(src)="s10.1"> Lauri Watts lauri@kde.org
(trg)="s9.1"> Auteurssectie

(src)="s11.1"> KDE British Conversion Malcolm Hunter malcolm.hunter@gmx.co.uk
(trg)="s10.1"> Lauri Watts lauri@kde.org

# en_GB/docs/kdebase/kcontrol/kcmaccess.docbook.xml.gz
# nl/docs/kdebase/kcontrol/kcmaccess.docbook.xml.gz


(src)="s1.1"> Accessibility
(trg)="s1.1"> Toegankelijkheid

(src)="s2.1"> Introduction
(trg)="s2.1"> Inleiding

(src)="s3.1"> This module is designed to help users who have difficulty hearing audible cues , or who have difficulty using a keyboard or mouse .
(trg)="s3.1"> Deze module is bedoeld voor mensen met een gehoorprobleem , of gebruikers die moeite hebben met het gebruik van toetsenbord of de muis .

(src)="s4.1"> The module is divided into three tabs :
(trg)="s4.1"> Deze module is verdeeld over 3 tabbladen :

(src)="s4.2"> Bell , Keyboard , Mouse .
(trg)="s4.2"> Bel , Toetsenbord , Muis .

(src)="s5.1"> Bell
(trg)="s5.1"> Bel

(src)="s6.1"> This panel is divided into an Audible Bell section and a Visible Bell section .
(trg)="s6.1"> Dit paneel is verdeeld in een Hoorbare bel sectie en een Zichtbare bel sectie .

(src)="s7.1"> The top check box labelled Use System bell , determines whether the normal System bell rings .
(trg)="s7.1"> Het bovenste selectievak met de naam Systeembel gebruiken bepaalt of de normale systeem bel wordt gebruikt .

(src)="s7.2"> If this option is disabled , the System bell will be silenced .
(trg)="s7.2"> Als deze optie wordt uitgeschakeld , zal het geluid van de systeem bel worden gedempt .

(src)="s8.1"> The next check box down can be used to play a different sound whenever the system bell is triggered .
(trg)="s8.1"> Met het volgende selectievak kunt u aangeven dat een ander geluid moet worden gebruikt voor de systeembel .

(src)="s8.2"> To activate , place a mark in the check box labelled Use customised bell , and enter the complete pathname to the sound file in the text box labelled Sound to Play .
(trg)="s8.2"> Om dit aan te zetten , selecteert u het vakje Aangepaste bel gebruiken , en vult u het volledige pad naar een geluidsbestand in , in het lege vak genaamd Af te spelen geluid .

(src)="s8.3"> If you want , you can select the Browse button to navigate through your filesystem to find the exact file .
(trg)="s8.3"> Als u wilt , kunt u de knop Bladeren gebruiken om naar een bestand op uw systeem op te zoeken .

(src)="s9.1"> For those users who have difficulty hearing the System bell , or those users who have a silent computer , KDE offers the Visible bell .
(trg)="s9.1"> Voor gebruikers die moeite hebben met het horen van de systeembel , of gebruikers met een stille computer , heeft KDE de zichtbare bel .

(src)="s9.2"> This bell can be configured to invert the screen , or to flash a colour across the screen .
(trg)="s9.2"> Deze bel kan in plaats van een geluidssignaal bijvoorbeeld een kleur door het beeld laten flitsen , of alle kleuren omkeren .

(src)="s10.1"> To use the visible bell , first place a mark in the check box labelled Use visible bell .
(trg)="s10.1"> Om deze visuele bel aan te zetten , selecteert u het vakje met de naam Gebruik zichtbare bel .

(src)="s11.1"> You can then select between Invert screen , or Flash screen .
(trg)="s11.1"> Vervolgens kunt u kiezen uit Scherm omkeren en Scherm laten knipperen .

(src)="s11.2"> If you select Invert screen , all colours on the screen will be reversed .
(trg)="s11.2"> Als u kiest voor scherm omkeren , zullen alle kleuren op het scherm worden omgekeerd .

(src)="s11.3"> If you choose Flash screen , you can choose the colour by clicking the button to the right of the Flash screen selection .
(trg)="s11.3"> Als u kiest voor Scherm laten knipperen , kun u ook nog een kleur uitkiezen door op de knop rechts van Scherm laten knipperen te drukken .

(src)="s12.1"> The slider bar can be used to adjust the duration of the visible bell .
(trg)="s12.1"> De schuifbalk kan worden gebruikt om de tijdsduur van de visuele bel in te stellen .

(src)="s12.2"> The default value is 500ms , or half a second .
(trg)="s12.2"> De standaard waarde is 500 ms , oftewel een halve seconde .

(src)="s13.1"> Keyboard
(trg)="s13.1"> Toetsenbord

(src)="s14.1"> There are three sections to this panel .
(trg)="s14.1"> Er zijn drie secties in dit paneel .

(src)="s15.1"> Use Sticky Keys
(trg)="s15.1"> Plakkende toetsen gebruiken

(src)="s16.1"> If this option is enabled , the user can press and release the Shift , Alt or Ctrl keys , and then press another key to get a key combo ( example :
(trg)="s16.1"> Als deze optie aan staat , kan de gebruiker de Shift , Alt of Ctrl toets indrukken , loslaten , en een andere toets indrukken , om zo een toetscombinatie in te geven . ( Bijvoorbeeld :

(src)="s17.1"> Also in this section is a check box labelled Lock Sticky Keys .
(trg)="s17.1"> In dit gedeelte staat ook een selectievak met de naam Plakkende toetsen vergrendelen .

(src)="s17.2"> If this check box is enabled , the Alt , Ctrl and Shift keys stay selected until they are de-selected by the user .
(trg)="s17.2"> Als deze is geselecteerd , blijven de Alt , Ctrl en Shift toetsen geselecteerd tot de selectie ongedaan wordt gemaakt door de gebruiker .

(src)="s18.1"> As an example :
(trg)="s18.1"> Bijvoorbeeld :

(src)="s19.1"> With Lock Sticky Keys disabled :
(trg)="s19.1"> Met Plakkende toetsen vergrendelen uitgeschakeld :

(src)="s20.1"> The user presses the Shift key , then presses the F key .
(trg)="s20.1"> De gebruiker drukt op de Shift toets , gevolgd door de F toets .

(src)="s20.2"> Now if the user types a p , the computer interprets this as the letter p ( no shift ) .
(trg)="s20.2"> Als de gebruiker nu de p toets indrukt , zal de computer dit vertalen naar p ( geen shift ) .

(src)="s21.1"> With Lock Sticky Keys enabled :
(trg)="s21.1"> Met Plakkende toetsen vergrendelen ingeschakeld :

(src)="s22.1"> The user presses the Shift key , then presses the F key .
(trg)="s22.1"> De gebruiker drukt op de Shift toets , gevolgd door de F toets .

(src)="s23.1"> Slow keys
(trg)="s23.1"> Langzame toetsen

(src)="s24.1"> If this option is enabled , the user must hold the key down for a specified period of time ( adjustable with the slider ) before the keystroke will be accepted .
(trg)="s24.1"> Als deze optie is ingeschakeld , moet de gebruiker de toets ingedrukt houden gedurende een bepaalde periode ( die kan worden aangepast met behulp van de schuifbalk ) voordat de toetsaanslag zal worden geaccepteerd .

(src)="s24.2"> This helps prevent accidental key strokes .
(trg)="s24.2"> Hierdoor kunnen niet bedoelde toetsaanslagen worden voorkomen .

(src)="s25.1"> Bounce keys
(trg)="s25.1"> Stuitende toetsen gebruiken

(src)="s26.1"> If this option is enabled , the user must wait a specified delay ( configurable with the slider ) before the next key press can be accepted .
(trg)="s26.1"> Als deze optie is geselecteerd , moet de gebruiker een bepaalde tijd ( die kan worden aangepast met de schuifbalk ) wachten , voor ze een volgende toets indrukken .

(src)="s26.2"> This prevents accidental multiple key strokes .
(trg)="s26.2"> Dit voorkomt meerdere toetsaanslagen door mensen met ongecontroleerde bewegingen .

(src)="s27.1"> Mouse navigation
(trg)="s27.1"> Muisnavigatie

(src)="s28.1"> Keyboard navigation helps people who have difficulty with track-balls , digital tablets and mice .
(trg)="s28.1"> Toetsenbordnavigatie helpt mensen die moeite hebben met het bedienen van de muis , trackball of een digitale tablet .

(src)="s28.2"> These users can now configure KDE to use the arrow keys on the numeric keypad as a replacement .
(trg)="s28.2"> Deze gebruikers kunnen KDE nu zo instellen dat de pijltjes toetsen op het numerieke toetsenbord de functie van de muis vervangen .

(src)="s29.1"> To enable this option , place a mark in the check box labelled Move mouse with keyboard .
(trg)="s29.1"> Om deze optie aan te zetten , kun je het aanvink vakje met de naam Muis via toetsenbord verplaatsen aan te vinken .

(src)="s30.1"> You can use the 5 sliders to adjust the Acceleration delay , Repeat interval , Acceleration time , Maximum speed and Acceleration profile to your comfort .
(trg)="s30.1"> Je kunt gebruik maken van 5 schuifbalken om Versnellingsbegrenzing , Interval herhalen , Versnellingstijd , Maximum snelheid en Versnellingsprofiel aan uw wensen aan te passen .

(src)="s31.1"> Section Author
(trg)="s31.1"> Auteurssectie

(src)="s32.1"> This section written by Mike McBride mpmcbride7@yahoo.com
(trg)="s32.1"> Deze paragraaf is geschreven door Mike McBride mpmcbride7@yahoo.com

(src)="s33.1"> KDE British Conversion Malcolm Hunter malcolm.hunter@gmx.co.uk
(trg)="s33.1"> Dit document is vertaald door Jos Thalen en bewerkt door Niels Reedijk.&meld.fouten; &vertaling.niels ;

# en_GB/docs/kdebase/kcontrol/kcmbell.docbook.xml.gz
# nl/docs/kdebase/kcontrol/kcmbell.docbook.xml.gz


(src)="s1.1"> System bell
(trg)="s1.1"> Systeembel

(src)="s2.1"> The system bell or beep is a feature of the X server , which attempts to make good use of the available hardware .
(trg)="s2.1"> De systeembel of piep is een mogelijkheid van de X-server , die goed gebruik probeert te maken van de beschikbare hardware .

(src)="s3.1"> It isn't always possible for the X server to actually make a beep sound with exactly the parameters selected due to hardware limitations .
(trg)="s3.1"> Het is niet altijd mogelijk voor de X-server om een goede piep te maken die precies aan de parameters voldoet door hardwarelimitaties .

(src)="s3.2"> For example , on most PCs , volume control is not very good so the X server seems to fake low volume with a reduced duration of the sound .
(trg)="s3.2"> Bijvoorbeeld is het volumebeheer op de meeste PC ' s niet erg goed dus X lijkt vals volume na te maken door een kortere piep .

(src)="s3.3"> Thus , if the settings don't seem to do anything , this is because the X server and/or the hardware don't support anything better .
(trg)="s3.3"> Dus , als de instellingen geen effect hebben , ligt dit waarschijnlijk aan het feit dat de X-server of de hardware niets beters ondersteunen .

(src)="s4.1"> Users are able to set the following parameters for the bell :
(trg)="s4.1"> Gebruikers kunnen de volgende parameters voor de bel instellen :

(src)="s5.1"> volume ( percentage of maximum volume )
(trg)="s5.1"> volume ( percentage van het maximum volume )

(src)="s6.1"> pitch ( in Hz )
(trg)="s6.1"> toon ( in Hz )

(src)="s7.1"> duration ( in milliseconds )
(trg)="s7.1"> duur ( in milliseconden )

(src)="s8.1"> You can use the test button to hear how the current settings will sound .
(src)="s9.1"> Section Authors
(trg)="s8.1"> U kunt de Test -knop gebruiken om te horen hoe de huidige instellingen klinken .

(src)="s10.1"> Pat Dowler , Matthias Hoelzer mhk@kde.org
(trg)="s9.1"> Auteurssectie

(src)="s11.1"> Converted to KDE 2.0 by Mike McBride mpmcbride7@yahoo.com
(trg)="s10.1"> Pat Dowler , Matthias Hoelzer mhk@kde.org

(src)="s12.1"> KDE British Conversion Malcolm Hunter malcolm.hunter@gmx.co.uk
(trg)="s11.1"> Geconverteerd naar KDE 2.0 door Mike McBride mpmcbride7@yahoo.com

# en_GB/docs/kdebase/kcontrol/kcmblockdev.docbook.xml.gz
# nl/docs/kdebase/kcontrol/kcmblockdev.docbook.xml.gz


(src)="s1.1"> Block Devices
(trg)="s1.1"> Blokapparaten

(src)="s2.1"> The module window displays the available file devices and some information about each device .
(trg)="s2.1"> Het module venster toont de beschikbare apparaten en wat informatie over elk apparaat .

(src)="s2.2"> It also allows you to control mount points , and mount/unmount devices .
(trg)="s2.2"> Het geeft u ook de mogelijkheid om de mount punten te beheren en het mounten / unmounten van apparaten .

(src)="s3.1"> Normally , the following pieces of information are shown in this tab :
(trg)="s3.1"> Normaalgesproken worden de volgende informatie eenheden getoond op dit tabblad :

(src)="s4.1"> an icon depicting the type of storage
(trg)="s4.1"> een pictogram dat het opslag type weergeeft

(src)="s5.1"> file format
(trg)="s5.1"> bestandsformaat

(src)="s6.1"> total size
(trg)="s6.1"> totale grootte

(src)="s7.1"> mount point
(trg)="s7.1"> mountpunt

(src)="s8.1"> free disk space
(trg)="s8.1"> beschikbare schijfruimte

(src)="s9.1"> the percentage of space used as a number and as a graph .
(trg)="s9.1"> het percentage gebruikte ruimte als een nummer en een grafiek .

(src)="s10.1"> Left clicking on the header of a particular column sorts the devices according to that variable .
(trg)="s10.1"> Met links klikken op de koptekst van een bepaalde kolom sorteert de apparaten volgens die variabele .

(src)="s10.2"> A second left click sorts in the opposite order .
(trg)="s10.2"> Een tweede klik met links sorteert in de omgekeerde volgorde .

(src)="s11.1"> Right clicking on a row pops up a menu .
(trg)="s11.1"> Met rechts klikken op een regel tovert een menu te voorschijn .

(src)="s11.2"> If that device is not currently mounted , the Mount device option is available .
(trg)="s11.2"> Als dat apparaat nog niet is gemount dan is de Mount apparaat optie beschikbaar .

(src)="s11.3"> If the device is mounted , it can be unmounted by choosing Unmount device .
(trg)="s11.3"> Als het apparaat al is gemount dan zal het kunnen worden geunmount door Unmount te kiezen .

(src)="s11.4"> Selecting Open filemanager opens a new window with a graphical view of the files on that device .
(trg)="s11.4"> Het selecteren van Bestandsbeheer openen opent een nieuw venster met een grafische weergave van dat apparaat .

(src)="s12.1"> The appropriate mount and umount commands , and how the file manager is opened from the context menu , can be configured from the kdf application .
(trg)="s12.1"> De precieze mount en umount commando ' s , en hoe bestandsbeheer wordt geopend vanuit het context menu kan worden ingesteld vanuit de kdf applicatie .

(src)="s13.1"> Section Author
(trg)="s13.1"> Auteurssectie

(src)="s14.1"> This section is modified from the kdf documentation which was authored by Jonathan Singer jsinger@leeta.net
(src)="s15.1"> Modified for KDE 2.0 by Mike McBride mpmcbride7@yahoo.com
(trg)="s14.1"> Deze sectie is aangepast van de kdf documentatie die is geschreven door Jonathan Singer jsinger@leeta.net

(src)="s16.1"> KDE British Conversion Malcolm Hunter malcolm.hunter@gmx.co.uk
(trg)="s15.1"> Aangepast voor KDE 2.0 door Mike McBride mpmcbride7@yahoo.com

# en_GB/docs/kdebase/kcontrol/kcmcache.docbook.xml.gz
# nl/docs/kdebase/kcontrol/kcmcache.docbook.xml.gz


(src)="s1.1"> Cache
(trg)="s1.1"> Cache

(src)="s2.1"> This module also allows you control the size of the local cache directory used by Konqueror .
(trg)="s2.1"> Deze module geeft u de mogelijkheid om de grootte van de lokale cache in te stellen zoals deze wordt gebruikt door Konqueror .

(src)="s2.2"> Note that each user account on your computer has a separate cache directory , and this directory is not shared with other web browsers such as Netscape .
(trg)="s2.2"> Merk op dat elke gebruiker zijn eigen cache map heeft en dat deze map niet gedeeld wordt met andere browsers zoals Netscape .

(src)="s3.1"> Storing local copies of web pages that you have visited allows Konqueror to quickly load their contents on subsequent visits .
(trg)="s3.1"> Het opslaan van lokale kopieen van web pagina ' s die u heeft bezocht geeft Konqueror de mogelijkheid om hun inhoud sneller te laden als u weer naar deze pagina surft .

(src)="s3.2"> It will only be necessary to reload the contents from the original site if they have changed since your last visit , or if you click the reload button in Konqueror .
(trg)="s3.2"> Het is alleen nodig om de pagina te herladen als de inhoud van de originele pagina is gewijzigd sinds uw laatste bezoek of als u op de herladen knop drukt in Konqueror .

(src)="s4.1"> On the other page , labelled Cache , you can see the controls that are related to cache settings .
(trg)="s4.1"> Op de ander pagina met de naam Cache kunt u de widgets zien die gerelateerd zijn aan de cache instellingen .

(src)="s4.2"> If you really don't want any of the web pages you visit to be stored on your computer , you can disable Konqueror ' s disk cache by clearing the checkbox labelled Use Cache
(trg)="s4.2"> Als u echt niet wilt dat door u bezochte webpagina ' s worden opgeslagen op uw computer dan kunt u Konqueror ' s schijf cache uitschakelen door het selectievak Cache gebruiken te deselecteren .

(src)="s5.1"> You can set here how aggressively Konqueror keeps the cache up to date .
(trg)="s5.1"> Hier kunt u instellen hoe agressief Konqueror de cache bijgewerkt houdt .