# de/docs/kdeaddons/kate-plugins/helloworld.docbook.xml.gz
# sv/docs/kdeaddons/kate-plugins/helloworld.docbook.xml.gz


(src)="s1.1"> Hallo Welt
(trg)="s1.1"> Hello World

(src)="s2.1"> Einleitung
(trg)="s2.1"> Inledning

(src)="s3.1"> Das Kate -Plugin Hallo Welt hat derzeit keine Dokumentation .
(trg)="s3.1"> Insticksprogrammet Hello World för Kate har inte någon dokumentation för närvarande .

(src)="s3.2"> Wenn Sie daran interessiert sind , etwas an dieser Situation zu ändern , schreiben Sie bitte auf Englisch an Lauri Watts lauri@kde.org , der Koordinatorin des KDE -Dokumentationsteams .
(trg)="s3.2"> Om du är intresserad av att avhjälpa situationen , kontakta då gärna Lauri Watts lauri@kde.org , samordnare av KDE :s dokumentationsgrupp .

(src)="s4.1"> Grundsätzliches
(trg)="s4.1"> Grundläggande skärmanvändning

(src)="s5.1"> Menüstruktur
(trg)="s5.1"> Menystruktur

(src)="s6.1"> Einrichtung
(trg)="s6.1"> Anpassning

(src)="s7.1"> Dank
(trg)="s7.1"> Tack och erkännanden

(src)="s8.1"> Kate -Plugin Hallo Welt Copyright 2001 .
(trg)="s8.1"> Kate insticksprogram Hello World copyright 2001 .

(src)="s9.1"> Copyright für die Dokumentation 2001 :
(trg)="s9.1"> Dokumentation copyright 2001

(src)="s10.1"> Deutsche Übersetzung von Stephan Kulow coolo@kde.org
(trg)="s10.1"> Översättning Stefan Asserhäll stefan.asserhall@telia.com

(src)="sgnu-fdl.1"> This documentation is licensed under the terms of the GNU Free Documentation License .
(trg)="sgnu-fdl.1"> This documentation is licensed under the terms of the GNU Free Documentation License .

(src)="s11.1"> This program is licensed under the terms of the GNU General Public License .
(trg)="s11.1"> This program is licensed under the terms of the GNU General Public License .

# de/docs/kdeaddons/kate-plugins/htmltools.docbook.xml.gz
# sv/docs/kdeaddons/kate-plugins/htmltools.docbook.xml.gz


(src)="s1.1"> HTML -Module
(trg)="s1.1"> HTML -verktyg

(src)="s2.1"> Bemerkung über HTML-Module
(trg)="s2.1"> Anteckning om HTML-verktyg

(src)="s3.1"> Einleitung
(trg)="s3.1"> Inledning

(src)="s4.1"> Das Kate -Plugin HTML-Module hat derzeit keine Dokumentation .
(trg)="s4.1"> Insticksprogrammet HTML-verktyg för Kate har inte någon dokumentation för närvarande .

(src)="s4.2"> Wenn Sie daran interessiert sind , etwas an dieser Situation zu ändern , schreiben Sie bitte auf Englisch an Lauri Watts lauri@kde.org , der Koordinatorin des KDE -Dokumentationsteams .
(trg)="s4.2"> Om du är intresserad av att avhjälpa situationen , kontakta då gärna Lauri Watts lauri@kde.org , samordnare av KDE :s dokumentationsgrupp .

(src)="s5.1"> Grundsätzliches
(trg)="s5.1"> Grundläggande skärmanvändning

(src)="s6.1"> Menüstruktur
(trg)="s6.1"> Menystruktur

(src)="s7.1"> Einrichtung
(trg)="s7.1"> Anpassning

(src)="s8.1"> Dank
(trg)="s8.1"> Tack och erkännanden

(src)="s9.1"> Kate -Plugin HTML-Werkzeuge Copyright 2001 Joseph Wenninger jowenn@bigfoot.com .
(trg)="s9.1"> Kate insticksprogram HTML-verktyg copyright 2001 Joseph Wenninger jowenn@bigfoot.com .

(src)="s10.1"> Copyright für die Dokumentation 2001
(trg)="s10.1"> Dokumentation copyright 2001

(src)="s11.1"> Deutsche Übersetzung von Stephan Kulow coolo@kde.org
(trg)="s11.1"> Översättning Stefan Asserhäll stefan.asserhall@telia.com

(src)="sgnu-fdl.1"> This documentation is licensed under the terms of the GNU Free Documentation License .
(trg)="sgnu-fdl.1"> This documentation is licensed under the terms of the GNU Free Documentation License .

(src)="s12.1"> This program is licensed under the terms of the GNU General Public License .
(trg)="s12.1"> This program is licensed under the terms of the GNU General Public License .

# de/docs/kdeaddons/kate-plugins/index.docbook.xml.gz
# sv/docs/kdeaddons/kate-plugins/index.docbook.xml.gz


(src)="s1.1"> Das Handbuch für Kate -Plugins
(trg)="s1.1"> Handbok Kate insticksprogram

(src)="s2.1"> Dies ist das Handbuch für die Plugins von Kate , KDE s Erweitertem Texteditor .
(trg)="s2.1"> Härmed ges tillåtelse att kopiera , distribuera och / eller ändra detta dokument under villkoren i GNU Free Documentation License , Version 1.1 eller någon senare version publicerad av Free Software Foundation ; utan invarianta avsnitt , utan framsidestexter och utan baksidestexter .

(src)="s3.1"> Kate -Plugins
(trg)="s2.2"> En kopia av licensen inkluderas i .

(src)="s4.1"> Kate -Plugins sind erweiterte Funktionen für den Kate -Editor .
(trg)="s3.1"> Det här är handboken för insticksprogram för Kate , KDE :s avancerade texteditor .

(src)="s4.2"> Sie können weitere Menüs und Tastenkombinationen hinzufügen , um Kate s Eigenschaften zu erweitern .
(trg)="s4.1"> Kate insticksprogram
(trg)="s5.1"> Kate insticksprogram är ytterligare funktioner för editorn Kate .

(src)="s4.3"> Sie können so viele innerhalb von Kate installieren , wie sie wollen .
(trg)="s5.2"> De kan lägga till extra menyer och snabbkommandon , och utöka Kate s funktioner .

(src)="s5.1"> Mehr Informationen , wie Sie Kate benutzen und wie Sie Plugins installieren können , erfahren Sie im Kate -Handbuch .
(trg)="s5.3"> Du kan installera så många eller så få som du vill inifrån Kate .
(trg)="s6.1"> Mer information om att använda Kate och att aktivera de insticksprogram som du vill ha , finns i Kate s handbok .

(src)="s6.1"> Die Plugins , die in diesem Handbuch beschrieben werden , sind :
(trg)="s7.1"> Insticksprogrammen som ingår i den här handboken är :

(src)="s7.1"> Hallo Welt
(trg)="s8.1"> Hello World

(src)="s8.1"> HTML -Module
(trg)="s9.1"> HTML -verktyg

(src)="s9.1"> Einfügen-Befehl
(trg)="s10.1"> Infoga kommandon

(src)="s10.1"> Header öffnen
(trg)="s11.1"> Öppna deklarationsfiler

(src)="s11.1"> Projekt-Management
(trg)="s12.1"> Projekthanterare

(src)="s12.1"> Textfilter
(trg)="s13.1"> Textfilter

(src)="s13.1"> HTML -Werkzeuge
(trg)="s14.1"> XML -verktyg
(trg)="s15.1"> Hello World

(src)="s14.1"> Hallo Welt
(trg)="s16.1"> Inledning

(src)="s15.1"> Das Kate -Plugin Hallo Welt hat derzeit keine Dokumentation .
(trg)="s17.1"> Insticksprogrammet Hello World för Kate har inte någon dokumentation för närvarande .

(src)="s15.2"> Wenn Sie daran interessiert sind , etwas an dieser Situation zu ändern , schreiben Sie bitte auf Englisch an Lauri Watts lauri@kde.org , der Koordinatorin des KDE -Dokumentationsteams .
(trg)="s17.2"> Om du är intresserad av att avhjälpa situationen , kontakta då gärna Lauri Watts lauri@kde.org , samordnare av KDE :s dokumentationsgrupp .
(trg)="s18.1"> Grundläggande skärmanvändning

(src)="s16.1"> Grundsätzliches
(trg)="s19.1"> Menystruktur
(trg)="s20.1"> Anpassning

(src)="s17.1"> Menüstruktur
(trg)="s21.1"> Tack och erkännanden

(src)="s18.1"> Einrichtung
(trg)="s22.1"> Kate insticksprogram Hello World copyright 2001 .

(src)="s19.1"> Dank
(trg)="s23.1"> Dokumentation copyright 2001

(src)="s20.1"> Kate -Plugin Hallo Welt Copyright 2001 .
(trg)="s24.1"> Översättning Stefan Asserhäll stefan.asserhall@telia.com

(src)="s21.1"> Copyright für die Dokumentation 2001 :
(trg)="sgnu-fdl.1"> Den här dokumentationen licensieras under villkoren i GNU Free Documentation License .

(src)="s22.1"> Deutsche Übersetzung von Stephan Kulow coolo@kde.org
(trg)="s25.1"> Det här programmet licensieras under villkoren i GNU General Public License .

(src)="s23.1"> HTML -Module
(trg)="s26.1"> HTML -verktyg

(src)="s24.1"> Bemerkung über HTML-Module
(trg)="s27.1"> Anteckning om HTML-verktyg

(src)="s25.1"> Einleitung
(trg)="s28.1"> Inledning

(src)="s26.1"> Das Kate -Plugin HTML-Module hat derzeit keine Dokumentation .
(trg)="s29.1"> Insticksprogrammet HTML-verktyg för Kate har inte någon dokumentation för närvarande .

(src)="s26.2"> Wenn Sie daran interessiert sind , etwas an dieser Situation zu ändern , schreiben Sie bitte auf Englisch an Lauri Watts lauri@kde.org , der Koordinatorin des KDE -Dokumentationsteams .
(trg)="s29.2"> Om du är intresserad av att avhjälpa situationen , kontakta då gärna Lauri Watts lauri@kde.org , samordnare av KDE :s dokumentationsgrupp .
(trg)="s30.1"> Grundläggande skärmanvändning

(src)="s27.1"> Grundsätzliches
(trg)="s31.1"> Menystruktur
(trg)="s32.1"> Anpassning

(src)="s28.1"> Menüstruktur
(trg)="s33.1"> Tack och erkännanden

(src)="s29.1"> Einrichtung
(trg)="s34.1"> Kate insticksprogram HTML-verktyg copyright 2001 Joseph Wenninger jowenn@bigfoot.com .

(src)="s30.1"> Dank
(trg)="s35.1"> Dokumentation copyright 2001

(src)="s31.1"> Kate -Plugin HTML-Werkzeuge Copyright 2001 Joseph Wenninger jowenn@bigfoot.com .
(trg)="s36.1"> Översättning Stefan Asserhäll stefan.asserhall@telia.com
(trg)="sgnu-fdl.1"> Den här dokumentationen licensieras under villkoren i GNU Free Documentation License .

(src)="s32.1"> Copyright für die Dokumentation 2001
(trg)="s37.1"> Det här programmet licensieras under villkoren i GNU General Public License .
(trg)="s38.1"> Infoga kommandon

(src)="s33.1"> Deutsche Übersetzung von Stephan Kulow coolo@kde.org
(trg)="s39.1"> Inledning
(trg)="s40.1"> Insticksprogrammet Infoga kommandon låter dig lägga till utmatning från ett skalkommando i ett dokument som är öppet i Kate .

(src)="s34.1"> Einfügen-Befehl
(trg)="s41.1"> Grundläggande skärmanvändning

(src)="s35.1"> Einleitung
(trg)="s42.1"> För att använda insticksprogrammet , välj Infoga kommando i menyn Redigera , som visar en liten dialogruta för att skriva in kommandot , välja en arbetskatalog och välja om du vill ha med fel ( standardutmatning av fel ) i texten som infogas .
(trg)="s42.2"> Du kan också välja att skriva ut kommandosträngen ovanför utmatningen .

(src)="s36.1"> Grundsätzliches
(trg)="s43.1"> Insticksprogrammet kommer ihåg det antal kommandon som väljs på inställningssidan .

(src)="s37.1"> Einrichtung
(trg)="s43.2"> Dessa används för automatisk komplettering , och kan väljas från en lista i kommandoinmatningsfältet .

(src)="s38.1"> Um das Plugin Befehl einfügen einzurichten , öffnet man den Einrichtungsdialog von Kate durch Auswahl von Einstellungen im Menü und wählt die Seite Plugins/Befehl einfügen .
(trg)="s44.1"> Normalt körs kommandot i arbetskatalogen där Kate startades , oftast din hemkatalog , men detta kan justeras på insticksprogrammets inställningssida .
(trg)="s45.1"> Observera att alla skalkommandon som kräver inmatning från användaren ( t.ex. passwd ) eller använder ett terminalgränssnitt baserat på ncurses eller något liknande (t.ex. top ) misslyckas med att skapa förväntad utmatning .

(src)="s39.1"> Folgende Optionen können konfiguriert werden :
(trg)="s46.1"> Anpassning
(trg)="s47.1"> För att anpassa insticksprogrammet Infoga kommando , öppna Kates inställningsdialogruta i menyn Inställningar och välj sidan Insticksprogram / Infoga kommando .

(src)="s40.1"> Anzahl der zu speichernden Befehle
(trg)="s48.1"> Följande inställningsalternativ är tillgängliga :

(src)="s41.1"> Standardarbeitsverzeichnis
(trg)="s49.1"> Antal kommandon att komma ihåg

(src)="s42.1"> Diese Gruppe von Auswahlknöpfen ermöglicht die Auswahl des Standardarbeitsverzeichnisses für Befehle .
(trg)="s50.1"> Den här inställningen , som visas som en nummerinmatningsruta , låter dig bestämma hur många kommandon som kan kommas ihåg .
(trg)="s50.2"> Alla värden från 0 till 99 är giltiga .

(src)="s42.2"> Die zur Verfügung stehenden Optionen sind das Arbeitsverzeichnis von Kate ( normalerweise das eigene Persönliche Verzeichnis , falls man Kate aus dem K-Menü startet ) , das Verzeichnis des aktuellen Dokumentes ( falls eines geöffnet ist , ansonsten wird das obige Verzeichnis verwendet ) oder das Arbeitsverzeichnis des letzten im Plugin ausgeführten Befehls .
(trg)="s52.1"> Den här inställningen , som visas som en uppsättning med knappar , låter dig bestämma hur arbetskatalogen för kommandot väljs .
(trg)="s52.2"> Alternativen är arbetskatalogen där Kate startades ( oftast din hemkatalog när Kate startas från K-menyn) , katalogen för dokumentet (om det finns någon , annars används alternativet ovanför ) eller arbetskatalogen för det senaste kommandot som kördes i insticksprogrammet .

(src)="s43.1"> Dank
(trg)="s53.1"> Tack och erkännanden

(src)="s44.1"> Kate -Plugin Einfügen-Kommando Copyright 2001 Anders Lund anders@alweb.dk .
(trg)="s54.1"> Kate insticksprogram Infoga kommandon copyright 2001 Anders Lund anders@alweb.dk .
(trg)="s55.1"> Dokumentation copyright 2001 Anders Lund anders@alweb.dk

(src)="s45.1"> Copyright der Documentation 2001 Anders Lund anders@alweb.dk
(trg)="s56.1"> Översättning Stefan Asserhäll stefan.asserhall@telia.com
(trg)="sgnu-fdl.1"> Den här dokumentationen licensieras under villkoren i GNU Free Documentation License .

(src)="s46.1"> Deutsche Übersetzung von Stephan Kulow coolo@kde.org
(trg)="s57.1"> Det här programmet licensieras under villkoren i GNU General Public License .

(src)="s47.1"> Header öffnen
(trg)="s58.1"> Öppna deklarationsfiler

(src)="s48.1"> Hinweis zu Header öffnen
(trg)="s59.1"> Anteckning om öppna deklarationsfiler

(src)="s49.1"> Einleitung
(trg)="s60.1"> Inledning

(src)="s50.1"> Das Kate -Plugin Header öffnen hat derzeit keine Dokumentation .
(trg)="s61.1"> Insticksprogrammet Öppna deklarationsfiler för Kate har inte någon dokumentation för närvarande .

(src)="s50.2"> Wenn Sie daran interessiert sind , etwas an dieser Situation zu ändern , schreiben Sie bitte auf Englisch an Lauri Watts lauri@kde.org , der Koordinatorin des KDE -Dokumentationsteams .
(trg)="s61.2"> Om du är intresserad av att avhjälpa situationen , kontakta då gärna Lauri Watts lauri@kde.org , samordnare av KDE :s dokumentationsgrupp .
(trg)="s62.1"> Grundläggande skärmanvändning

(src)="s51.1"> Grundsätzliches
(trg)="s63.1"> Menystruktur
(trg)="s64.1"> Anpassning

(src)="s52.1"> Menüstruktur
(trg)="s65.1"> Tack och erkännanden
(trg)="s66.1"> Kate insticksprogram Öppna deklarationsfiler copyright 2001 Joseph Wenninger jowenn@bigfoot.com .

(src)="s53.1"> Einrichtung
(trg)="s67.1"> Dokumentation copyright 2001

(src)="s54.1"> Dank
(trg)="s68.1"> Översättning Stefan Asserhäll stefan.asserhall@telia.com

(src)="s55.1"> Kate -Plugin Header öffnen Copyright 2001 Joseph Wenninger jowenn@bigfoot.com .
(trg)="sgnu-fdl.1"> Den här dokumentationen licensieras under villkoren i GNU Free Documentation License .
(trg)="s69.1"> Det här programmet licensieras under villkoren i GNU General Public License .

(src)="s56.1"> Copyright für die Dokumentation 2001
(trg)="s70.1"> Projekthanterare
(trg)="s71.1"> Anteckning om insticksprogrammet Projekthanterare

(src)="s57.1"> Deutsche Übersetzung von Stephan Kulow coolo@kde.org
(trg)="s72.1"> Inledning
(trg)="s73.1"> Insticksprogrammet Projekthanterare för Kate har inte någon dokumentation för närvarande .

(src)="s58.1"> Projekt-Managment
(trg)="s73.2"> Om du är intresserad av att avhjälpa situationen , kontakta då gärna Lauri Watts lauri@kde.org , samordnare av KDE :s dokumentationsgrupp .

(src)="s59.1"> Bemerkung über das Plugin für Projekt-Managment
(trg)="s74.1"> Grundläggande skärmanvändning
(trg)="s75.1"> Menystruktur

(src)="s60.1"> Einleitung
(trg)="s76.1"> Anpassning
(trg)="s77.1"> Tack och erkännanden

(src)="s61.1"> Das Kate -Plugin Projekt-Managment hat derzeit keine Dokumentation .
(trg)="s78.1"> Kate insticksprogrammet Projekthanterare copyright 2001 Christoph Cullmann crossfire@babylon2k.de .
(trg)="s79.1"> Dokumentation copyright 2001

(src)="s61.2"> Wenn Sie daran interessiert sind , etwas an dieser Situation ändern wollen , schreiben Sie bitte Lauri Watts lauri@kde.org , der Koordinatorin des KDE -Dokumentationsteams .
(trg)="s80.1"> Översättning Stefan Asserhäll stefan.asserhall@telia.com
(trg)="sgnu-fdl.1"> Den här dokumentationen licensieras under villkoren i GNU Free Documentation License .

(src)="s62.1"> Grundsätzliches
(trg)="s81.1"> Det här programmet licensieras under villkoren i GNU General Public License .

(src)="s63.1"> Menüstruktur
(trg)="s82.1"> Textfilter

(src)="s64.1"> Konfiguration
(trg)="s83.1"> Anteckning om insticksprogrammet Textfilter
(trg)="s84.1"> Inledning

(src)="s65.1"> Danksagungen
(trg)="s85.1"> Insticksprogrammet Textfilter för Kate har inte någon dokumentation för närvarande .