<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
<s id="1">
 <w id="1.1">«</w>
 <w id="1.2">Éré</w>
 <w id="1.3">pèp</w>
 <w id="1.4">-</w>
 <w id="1.5">a</w>
 <w id="1.6">ki</w>
 <w id="1.7">gen</w>
 <w id="1.8">pou</w>
 <w id="1.9">Bondjé</w>
 <w id="1.10">Jéova</w>
 <w id="1.11">!</w>
</s>
<s id="2">
 <w id="2.1">»</w>
 <w id="2.2">(</w>
 <w id="2.3">PS</w>
 <w id="2.4">.</w>
</s>
<s id="3">
 <w id="3.1">144</w>
 <w id="3.2">:</w>
 <w id="3.3">15</w>
 <w id="3.4">)</w>
 <w id="3.5">.</w>
</s>
<s id="4">
 <w id="4.1">Kisa</w>
 <w id="4.2">pou</w>
 <w id="4.3">fè</w>
 <w id="4.4">pou</w>
 <w id="4.5">nou</w>
 <w id="4.6">pa</w>
 <w id="4.7">kontan</w>
 <w id="4.8">nou</w>
 <w id="4.9">kò</w>
 <w id="4.10">tro</w>
 <w id="4.11">bokou</w>
 <w id="4.12">?</w>
</s>
<s id="5">
 <w id="5.1">Poukisa</w>
 <w id="5.2">sa</w>
 <w id="5.3">-</w>
 <w id="5.4">ya</w>
 <w id="5.5">ki</w>
 <w id="5.6">kontan</w>
 <w id="5.7">soumaké</w>
 <w id="5.8">pa</w>
 <w id="5.9">vréman</w>
 <w id="5.10">éré</w>
 <w id="5.11">?</w>
</s>
<s id="6">
 <w id="6.1">Kisa</w>
 <w id="6.2">ki</w>
 <w id="6.3">pouvé</w>
 <w id="6.4">idé</w>
 <w id="6.5">nou</w>
 <w id="6.6">réfléchi</w>
 <w id="6.7">asou</w>
 <w id="6.8">fason</w>
 <w id="6.9">nou</w>
 <w id="6.10">ka</w>
 <w id="6.11">wè</w>
 <w id="6.12">anmizman</w>
 <w id="6.13">-</w>
 <w id="6.14">yan</w>
 <w id="6.15">?</w>
</s>
<s id="7">
 <w id="7.1">Poukisa</w>
 <w id="7.2">épòk</w>
 <w id="7.3">nou</w>
 <w id="7.4">ka</w>
 <w id="7.5">viv</w>
 <w id="7.6">-</w>
 <w id="7.7">a</w>
 <w id="7.8">èspésyal</w>
 <w id="7.9">?</w>
</s>
<s id="8">
 <w id="8.1">Ki</w>
 <w id="8.2">kalité</w>
 <w id="8.3">lanmou</w>
 <w id="8.4">moun</w>
 <w id="8.5">-</w>
 <w id="8.6">yan</w>
 <w id="8.7">ki</w>
 <w id="8.8">pa</w>
 <w id="8.9">kontan</w>
 <w id="8.10">Bondjé</w>
 <w id="8.11">ka</w>
 <w id="8.12">montré</w>
 <w id="8.13">?</w>
</s>
<s id="9">
 <w id="9.1">(</w>