<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
<s id="1">
 <w id="1.1">“</w>
 <w id="1.2">John</w>
 <w id="1.3">fapa</w>
 <w id="1.4">Simon</w>
 <w id="1.5">,</w>
 <w id="1.6">hi</w>
 <w id="1.7">hna</w>
 <w id="1.8">nakin</w>
 <w id="1.9">na</w>
 <w id="1.10">ka</w>
 <w id="1.11">daw</w>
 <w id="1.12">deuh</w>
 <w id="1.13">maw</w>
 <w id="1.14">?</w>
 <w id="1.15">”</w>
 <w id="1.16">—</w>
 <w id="1.17">JOHAN</w>
 <w id="1.18">21</w>
 <w id="1.19">:</w>
 <w id="1.20">15</w>
 <w id="1.21">,</w>
 <w id="1.22">NW</w>
 <w id="1.23">.</w>
</s>
<s id="2">
 <w id="2.1">HLA</w>
 <w id="2.2">:</w>
 <w id="2.3">32</w>
 <w id="2.4">,</w>
 <w id="2.5">45</w>
</s>
<s id="3">
 <w id="3.1">Pumsalei</w>
 <w id="3.2">rian</w>
 <w id="3.3">he</w>
 <w id="3.4">aa</w>
 <w id="3.5">tlaiin</w>
 <w id="3.6">a</w>
 <w id="3.7">tlarimi</w>
 <w id="3.8">hmuhnak</w>
 <w id="3.9">ngeih</w>
 <w id="3.10">awkah</w>
 <w id="3.11">zeinihdah</w>
 <w id="3.12">a</w>
 <w id="3.13">kan</w>
 <w id="3.14">bawmh</w>
 <w id="3.15">khawh</w>
 <w id="3.16">?</w>
</s>
<s id="4">
 <w id="4.1">Hrimhnak</w>
 <w id="4.2">he</w>
 <w id="4.3">aa</w>
 <w id="4.4">tlaiin</w>
 <w id="4.5">a</w>
 <w id="4.6">tlarimi</w>
 <w id="4.7">hmuhnak</w>
 <w id="4.8">ngeih</w>
 <w id="4.9">awkah</w>
 <w id="4.10">zeinihdah</w>
 <w id="4.11">a</w>
 <w id="4.12">kan</w>
 <w id="4.13">bawmh</w>
 <w id="4.14">khawh</w>
 <w id="4.15">?</w>
</s>
<s id="5">
 <w id="5.1">Thilri</w>
 <w id="5.2">chawva</w>
 <w id="5.3">he</w>
 <w id="5.4">aa</w>
 <w id="5.5">tlaiin</w>
 <w id="5.6">a</w>
 <w id="5.7">tlarimi</w>
 <w id="5.8">hmuhnak</w>
 <w id="5.9">ngeih</w>
 <w id="5.10">awkah</w>
 <w id="5.11">zeinihdah</w>
 <w id="5.12">a</w>
 <w id="5.13">kan</w>
 <w id="5.14">bawmh</w>
 <w id="5.15">khawh</w>
 <w id="5.16">?</w>
</s>
<s id="6">
 <w id="6.1">1</w>
 <w id="6.2">,</w>
 <w id="6.3">2</w>
 <w id="6.4">.</w>
</s>
<s id="7">
 <w id="7.1">Zan</w>
 <w id="7.2">khuadei</w>
 <w id="7.3">nga</w>
 <w id="7.4">an</w>
 <w id="7.5">tlaih</w>
 <w id="7.6">hnuah</w>