# bg/2016360.xml.gz
# pcm/2016360.xml.gz


(src)="1"> 3 Да разрешаваме разногласията с любов
(trg)="1"> 3 Make Una Dey Use Love Settle Quarrel

(src)="2"> Поради наследеното несъвършенство несъмнено ще се случва някой да нарани чувствата ни .
(trg)="2"> Because of the sin wey all of us carry from belly come , we dey do things sometimes wey fit bring quarrel .

(src)="3"> В тази статия се посочва как можем да приложим библейските принципи , за да разрешаваме разногласията .
(trg)="3"> This topic go show us how we fit let the things wey Bible talk help us when we get quarrel with person .

(src)="4"> 8 „ Отидете и правете ученици сред всички народи “
(trg)="4"> 8 ‘ Go Make People My Disciple for The Whole World ’

(src)="5"> В тази статия се обсъждат доказателства , че Свидетелите на Йехова са единствените хора на земята днес , които изпълняват Исусовото пророчество в Матей 24 : 14 .
(trg)="5"> For this topic , we go talk about the things wey help us know sey na only Jehovah Witness people dey do wetin Jesus talk for Matthew 24 : 14 .

(src)="6"> В нея се обяснява още какво означава да сме „ рибари на хора “ .
(trg)="6"> We go still talk about wetin e mean to ‘ catch people ’ like fish . ​ — Matt .
(trg)="7"> 4 : 19 .

(src)="7"> 13 Как вземаш лични решения ?
(trg)="8"> 13 How You Dey Choose Wetin You Go Do ?

(src)="8"> Дали , когато вземаш лични решения , правиш просто каквото смяташ за правилно , или питаш другите как биха постъпили ?
(trg)="9"> When you want choose wetin you go do , na anything wey you like you go just do ?
(trg)="10"> Or you dey ask other people ?

(src)="9"> В тази статия се разглежда защо , когато се ръководим от мисленето на Йехова Бог , ще вземаме мъдри решения .
(trg)="11"> This topic go help us know why e be sey na wetin Jehovah want suppose help us choose the correct thing .

(src)="10"> 18 Продължава ли Библията да променя живота ти ?
(trg)="12"> 18 Bible Still Dey Change Your Life ?

(src)="11"> Дали подобряването на християнската ти личност сега е по – трудно от големите промени , които е трябвало да направиш преди покръстването си ?
(trg)="13"> Even though sey you don baptize , e dey hard you to fit stop the small small things wey you dey do wey Jehovah no like ?

(src)="12"> В статията се обсъжда защо може да е така и как да продължаваме да развиваме богоугодни качества с помощта на Библията .
(trg)="14"> For this topic , we go learn why e be like that and how we fit let the things wey dey Bible help us to continue to get the kind character wey Jehovah like .

(src)="13"> 23 Извличай пълна полза от духовната храна от Йехова
(trg)="15"> 23 Gain Well From The Things Wey Jehovah Dey Give Us

(src)="14"> Тази статия ни предупреждава за нещо , което може да ни пречи да извличаме пълна полза от духовната храна .
(trg)="16"> For this topic , we go learn about one bad thinking wey fit make us miss the better advice wey dey some of the book wey Jehovah dey give us .

(src)="15"> Ще обсъдим как можем да избегнем този капан и ще разберем как да извличаме полза от всички издания , с които разполагаме .
(trg)="17"> We go still learn wetin we fit do if we no want make that kind thing happen to us and how we go gain from all the things wey Jehovah dey give us .

(src)="16"> 28 От нашите архиви
(trg)="18"> 28 Better Story About Us Wey Don Happen

(src)="17"> 30 Въпроси на читатели
(trg)="19"> 30 Question From People Wey Dey Read Our Book

# bg/2016361.xml.gz
# pcm/2016361.xml.gz


(src)="1"> „ Пазете мира помежду си “
(trg)="1"> ‘ Make una be people wey like peace . ’ ​ — MARK 9 : 50 .

(src)="2"> ПЕСНИ : 39 , 77
(trg)="2"> SONG : 39 , 77

(src)="3"> Кой съвет от Исус ни помага да разрешаваме разногласията с любов ?
(trg)="3"> Which advice Jesus give wey fit help us use love settle quarrel ?

(src)="4"> Какви въпроси можем да си зададем , когато мислим как да разрешим разногласията си с някого ?
(trg)="4"> Which question we fit ask ourself if we dey think about how we go take settle the quarrel wey we get with people ?

(src)="5"> Как трите стъпки , посочени в Матей 18 : 15 – 17 , могат да ни помагат да разрешаваме някои конфликти ?
(trg)="5"> How the three things wey Jesus talk for Matthew 18 : 15 - 17 fit help us settle quarrel ?

(src)="6"> 1 , 2 .
(trg)="6"> 1 , 2 .

(src)="7"> За какви междуличностни конфликти се говори в Битие и защо това трябва да ни интересува ?
(trg)="7"> Wetin be the quarrel wey some people get wey dey Genesis ?
(trg)="8"> And wetin make am dey Bible ?

(src)="8"> РАЗМИШЛЯВАЛ ли си за междуличностните конфликти , записани в Библията ?
(trg)="9"> YOU don ever think about the quarrel wey some people get , wey dey Bible ?

(src)="9"> Да помислим само за първите глави на Битие .
(trg)="10"> For example , for Genesis we learn sey Cain kill Abel ( Gen .

(src)="10"> Каин убил Авел , Ламех убил млад мъж , който го бил ударил , между пастирите на Авраам ( Аврам ) и Лот избухнала разпра , Агар гледала с презрение на Сара ( Сарая ) , а тя се ядосала на Авраам , Исмаил бил срещу всички и всички били срещу него .
(trg)="11"> 4 : 3 - 8 ) ; Lamech kill one young man wey hit am ( Gen . 4 : 23 ) ; the people wey dey work for Abraham ( Abram ) quarrel with people wey dey work for Lot ( Gen . 13 : 5 - 7 ) ; because Hagar no respect Sarah ( Sarai ) again , Sarah vex for Abraham ( Gen .
(trg)="12"> 16 : 3 - 6 ) ; Ishmael hate everybody and everybody hate Ishmael . — Gen .

(src)="11"> Защо Библията споменава подобни конфликти ?
(trg)="13"> 16 : 12 .
(trg)="14"> Wetin make Bible talk about all this quarrel ?

(src)="12"> Това помага на несъвършените хора да разберат защо трябва да пазят мира помежду си , а също и как да го правят .
(trg)="15"> One thing wey make am dey Bible be sey , e go help us know why e good make we dey make peace and how we go fit make peace with people .

(src)="13"> Ние извличаме полза от библейските разкази за реални хора , които се борели с реални проблеми .
(trg)="16"> Their story fit help us know wetin we suppose do and wetin we no suppose do if we get the kind problem wey dem get .

(src)="14"> Като четем за резултатите от усилията им , можем да приложим наученото , когато сме в подобна ситуация .
(trg)="17"> We fit still learn how things take better for dem because dem make peace .

(src)="15"> Всичко това ни помага да помислим как трябва и как не трябва да разрешаваме такива проблеми .
(trg)="18"> True true , we go gain from their example because we know sey their story really happen . — Rom .
(trg)="19"> 15 : 4 .

(src)="16"> Какво ще разгледаме в тази статия ?
(trg)="20"> Wetin we go learn for this topic ?

(src)="17"> В тази статия ще разгледаме защо служителите на Йехова трябва да разрешават разногласията помежду си и как могат да го правят .
(trg)="21"> For this topic , we go learn why e good make Jehovah people dey settle quarrel with people and how dem go fit do am .

(src)="18"> Също ще обсъдим библейски принципи , които ще ни помагат да се справяме с конфликтите и да сме в добри отношения с ближните си и с Йехова Бог .
(trg)="22"> We go still learn how the advice for Bible go help us settle quarrel , live well with our neighbor , and make Jehovah our Friend .

(src)="19"> Каква нагласа е разпространена в света и какви са резултатите ?
(trg)="23"> How fight and quarrel take full everywhere today ?
(trg)="24"> And wetin this kind thing don cause ?
(trg)="25"> Na wetin Satan do make fight and quarrel full everywhere today .

(src)="20"> Сатана носи основната отговорност за конфликтите и разногласията сред хората .
(trg)="26"> Why we talk like that ?
(trg)="27"> For garden of Eden , Satan talk sey we no need God to tell us wetin good and wetin bad .
(trg)="28"> E talk sey e dey our hand to choose wetin we want do .

(src)="21"> В Едемската градина той твърдял , че всеки може и трябва да решава какво е добро и какво е зло , без да се съобразява с Бога .
(trg)="29"> ( Gen .
(trg)="30"> 3 : 1 - 5 ) But if we look everywhere today , we go see sey na so so wahala that kind life don cause .

(src)="22"> Резултатите от този начин на мислене са очевидни .
(trg)="31"> People for this world feel sey dem no need anybody to tell dem wetin good and wetin bad .

(src)="23"> Светът изобилства с хора и общества , водени от дух на независимост , който подтиква към гордост , егоизъм и съперничество .
(trg)="32"> Na only theirself dem dey see , na im make dem dey carry shoulder up , dey do like sey na dem sabi pass , and dem like quarrel .

(src)="24"> Всеки , който позволи да бъде повлиян от този дух , всъщност подкрепя твърдението на Сатана , че е мъдро да следваме собствените си интереси , без да мислим как това може да повлияе на другите .
(trg)="33"> Anybody wey dey do like this , dey support wetin Satan talk , sey anything wey person fit do for imself no bad even if other people suffer .

(src)="25"> Подобен егоистичен начин на постъпване води до раздори .
(trg)="34"> This kind thing dey cause fight .

(src)="26"> Добре е да помним , че „ гневливият човек предизвиква раздори и онзи , който е склонен към ярост , върши много престъпления “ .
(trg)="35"> And make we no forget sey ‘ person wey dey quick vex dey cause fight , person wey sabi vex dey do many many bad things . ’ — Prov .
(trg)="36"> 29 : 22 .

(src)="27"> Как Исус учил хората да разрешават разногласията ?
(trg)="37"> Which advice Jesus give about how to settle quarrel ?

(src)="28"> От друга страна , Исус учил хората да се стремят към мир дори това да не е в техен интерес .
(trg)="38"> But Jesus teach people sey make dem dey make peace , even if e be like sey na dem go lose .

(src)="29"> В Проповедта на планината той дал чудесни съвети как да се справяме с разногласията и да предотвратяваме конфликтите .
(trg)="39"> The time wey Jesus dey on top mountain dey teach ( Sermon on the Mount ) , e give correct advice wey go help us know wetin we go do for matter wey fit cause quarrel or if quarrel don already dey .

(src)="30"> Например Исус подканил учениците си да са с мек нрав , да са миротворци , да отхвърлят гнева , да разрешават проблемите бързо и да обичат враговете си .
(trg)="40"> For example , e tell im disciple make dem dey gentle , dey make peace , dey settle matter quick quick , dey love their enemy and make dem no do wetin fit cause quarrel . — Matt .

(src)="31"> 6 , 7 . а ) Защо е важно бързо да разрешаваме разногласията ?
(trg)="41"> 5 : 5 , 9 , 22 , 25 , 44 .
(trg)="42"> 6 , 7 . ( a ) Why e good make we dey settle quarrel quick quick ?

(src)="32"> б ) Върху какви въпроси е добре да помислят служителите на Йехова ?
(trg)="43"> ( b ) Which question dem e good to think about ?

(src)="33"> Усилията ни да служим на Бога чрез молитвата , посещаването на събранията , проповедната служба и другите аспекти на поклонението ни ще са напразни , ако не сме в мирни отношения с останалите .
(trg)="44"> When we dey pray , dey go our meeting , dey go preaching , and dey do other things for Jehovah , we dey worship am .

(src)="34"> Не можем да сме приятели на Бога , ако не сме готови да прощаваме грешките на другите .
(trg)="45"> But if we no want settle quarrel wey we get with people , all the things wey we dey do for Jehovah na zero !

(src)="35"> ( Прочети Лука 11 : 4 ; Ефесяни 4 : 32 . )
(trg)="46"> ( Mark 11 : 25 ) We no go ever fit be God friend if we no gree forgive people wey do us bad . — Read Luke 11 : 4 ; Ephesians 4 : 32 .

(src)="36"> Всеки християнин трябва внимателно и честно да помисли дали е готов да прощава и дали е в мирни отношения с околните .
(trg)="47"> Everybody wey dey serve Jehovah suppose think this matter well and tell imself truth .

(src)="37"> Прощавам ли щедро на събратята си ?
(trg)="48"> You dey forgive brothers and sisters wey do wetin vex you ?

(src)="38"> Приятно ли ми е да сме заедно ?
(trg)="49"> How your mind dey do you if you see the person ?

(src)="39"> Йехова очаква от служителите си да прощават .
(trg)="50"> Jehovah want make im servant dey forgive .

(src)="40"> Ако съвестта ти разкрива , че имаш нужда от подобрение в това отношение , търси помощта на Йехова в молитва .
(trg)="51"> If your mind tell you sey you no dey try for this matter , tell Jehovah for prayer make e help you .

(src)="41"> Небесният ни Баща слуша такива смирени молитви и им отговаря .
(trg)="52"> This one go show sey you no dey carry shoulder up , and our Papa wey dey heaven go answer your prayer . — 1 John 5 : 14 , 15 .

(src)="42"> 8 , 9 .
(trg)="53"> 8 , 9 .

(src)="43"> Как трябва да постъпим , когато някой ни обиди ?
(trg)="54"> Wetin we go do if person do wetin we no like ?
(trg)="55"> Get am for mind sey people go make you vex .

(src)="45"> Това е неизбежно .
(trg)="56"> This na because e no get who no dey make mistake .
(trg)="57"> ( Eccl .

(src)="46"> Как ще реагираш ?
(trg)="59"> 18 : 7 ) Wetin you go do if person do or talk wetin you no like ?

(src)="47"> Обърни внимание какво се случило в следната ситуация : На събиране на Свидетели една сестра поздравила двама братя по начин , който засегнал единия от тях .
(trg)="60"> This story fit help you know wetin you go do : Brothers and sisters for congregation go one get together .
(trg)="61"> For there , one sister come greet two brothers , but one of the brother no like the way the sister greet am .

(src)="48"> Когато братята били насаме , онзи , който се обидил , започнал да критикува сестрата за думите ѝ .
(trg)="62"> When the sister don comot for where dem dey , the brother wey no like the way the sister greet am , come dey talk bad about the sister .

(src)="49"> Другият брат обаче му напомнил , че тя е служила на Йехова вярно при трудни обстоятелства 40 години и сигурно не е искала да ги обиди .
(trg)="63"> But the other brother tell am sey the sister don dey serve Jehovah well for 40 years , even though e don suffer many many things .
(trg)="64"> E tell the brother sey e no sure sey the sister really want make am vex .

(src)="50"> Засегнатият брат помислил за момент и отвърнал : „ Прав си . “
(trg)="65"> When the brother wey dey vex think the matter , e come talk sey : “ Na true you talk o . ”

(src)="51"> С това въпросът приключил .
(trg)="66"> Wetin e come do ?
(trg)="67"> E forget about the matter .

(src)="52"> Какво показва тази случка ?
(trg)="68"> Wetin we learn from this story ?

(src)="53"> От нас самите зависи как ще реагираме , когато някой ни обиди .
(trg)="69"> Na you fit control wetin you go do anytime person talk or do wetin you no like .

(src)="54"> Човек , който проявява любов , прощава незначителните грешки на другите .
(trg)="70"> The love wey you get go make you no carry wetin the person do you for mind .

(src)="55"> ( Прочети Притчи 10 : 12 ; 1 Петър 4 : 8 . )
(trg)="71"> ( Read Proverbs 10 : 12 ; 1 Peter 4 : 8 . )

(src)="56"> Йехова смята за красиво от наша страна да подминаваме чуждите простъпки .
(trg)="72"> This one na better thing for Jehovah eye .
(trg)="73"> ( Prov .

(src)="57"> Затова , когато някой се отнесе с тебе по начин , който изглежда груб и неуважителен , първо се запитай дали не можеш да подминеш това , без да го правиш на въпрос .
(trg)="74"> 19 : 11 ; Eccl .
(trg)="75"> 7 : 9 ) So , if person do wetin you no like , make you first ask yourself : ‘ I fit forget am ?

(src)="58"> а ) Как реагирала първоначално една сестра на отрицателни изказвания за себе си ?
(trg)="76"> This matter reach anything , self ? ’
(trg)="77"> ( a ) How Lucy first feel when people dey talk bad about am ?

(src)="59"> б ) Кой библейски съвет ѝ помогнал да запази мира си ?
(trg)="78"> ( b ) How Bible take help am so that this thing no go worry am for mind again ?

(src)="60"> Не е лесно просто да подминем нечие отрицателно изказване .
(trg)="79"> But , the truth be sey e no dey easy sometimes to bear bad thing wey person talk about you .
(trg)="80"> Hear the story of one pioneer wey we go call Lucy .

(src)="61"> Да вземем за пример една пионерка , която ще наречем Луси .
(trg)="81"> Some people dey talk sey dem no like the way e dey preach and the way e dey use time for preaching .

(src)="62"> Някои се изказали отрицателно за службата ѝ и за начина , по който използва времето си .
(trg)="82"> This thing wey people talk come make am vex .

(src)="63"> Разстроена , Луси потърсила съвет от зрели братя .
(trg)="83"> Na im e go meet some brothers for congregation wey advice am .

(src)="64"> Тя разказва : „ Съветите от Библията , които ми дадоха , ми помогнаха да придобия правилен възглед за мнението на другите и да се съсредоточавам върху онзи , който е най – важен — Йехова . “
(trg)="84"> After , Lucy come talk sey : “ The brothers use Bible advice me .
(trg)="85"> Their advice help me learn sey make I no dey too think about wetin people dey talk about me but make I dey think about Jehovah . ”

(src)="65"> Луси била насърчена от думите в Матей 6 : 1 – 4 .
(trg)="86"> Wetin Lucy read for Matthew 6 : 1 - 4 ( Read am . ) , help am .

(src)="66"> ( Прочети . )
(src)="67"> Този откъс ѝ напомнил , че целта ѝ трябва да е да радва Йехова .
(trg)="87"> E learn from that Bible verse sey make e dey think about wetin e go do wey go make Jehovah happy .

(src)="68"> Луси споделя : „ Дори другите да се изказват отрицателно за службата ми , аз съм щастлива , защото знам , че давам най – доброто от себе си , за да получа одобрението на Йехова . “
(trg)="88"> Lucy come talk sey : “ Even if person talk bad thing about the way I take dey preach , I go still dey happy .

(src)="69"> Щом стигнала до това заключение , Луси мъдро решила да подмине отрицателните изказвания .
(trg)="89"> This na because I know sey I dey do everything wey I fit do to make Jehovah happy . ”
(trg)="90"> Lucy tell imself sey e no go let wetin people talk worry am for mind again .

(src)="70"> 11 , 12 . а ) Какво трябва да направи един християнин , ако смята , че брат му „ има нещо против него “ ?
(trg)="91"> 11 , 12 . ( a ) Wetin person wey dey serve Jehovah suppose do if e know sey im brother or sister dey vex for am ?

(src)="71"> б ) Какво можем да научим от начина , по който Авраам разрешил един конфликт ?
(trg)="92"> ( b ) Wetin we fit learn from wetin Abraham do when im and Lot get problem ?

(src)="72"> ( Виж илюстрацията в началото . )
(trg)="93"> ( Go check the first picture . )

(src)="73"> „ Всички ние много пъти грешим . “
(trg)="94"> Bible talk sey : ‘ Many times , all of us dey make mistake . ’

(src)="74"> Представи си , че си научил , че някой брат се е обидил от нещо , което си казал или направил .
(trg)="95"> ( Jas .
(trg)="96"> 3 : 2 ) But what if you come know sey one brother or sister dey vex for you .

(src)="75"> Как трябва да постъпиш ?
(trg)="97"> Wetin you suppose do ?

(src)="76"> Исус посочил : „ Ако донесеш дара си при олтара и там си спомниш , че брат ти има нещо против тебе , остави дара си там , пред олтара , и си отиди .
(trg)="98"> Jesus talk sey : ‘ If as you want come give something for altar , and for there you come remember sey your brother dey vex for you , leave wetin you want give for the front of altar , make you first go settle with am , before you go come give God the thing . ’

(src)="77"> Първо се помири с брат си и след това , когато се върнеш , принеси своя дар . “
(trg)="99"> ( Matt .
(trg)="100"> 5 : 23 , 24 ) So , wetin you go do be sey , make you talk with your brother .

(src)="78"> Постъпи според съвета на Исус и говори със своя брат .
(trg)="101"> Wetin you go carry for mind as you dey go ?

(src)="79"> Целта ти не трябва да е да прехвърлиш част от вината върху него , а да признаеш своята вина и да се помириш с брат си .
(trg)="102"> No be to go talk sey na your brother cause the quarrel .

(src)="80"> Да сме в мир със събратята си , е изключително важно .
(trg)="103"> But na to talk your own mistake and to settle the quarrel so that peace go dey .

(src)="81"> В споменатия по – рано библейски разказ за Авраам и племенника му Лот виждаме как тези Божии служители разрешили един конфликт по мирен начин .
(trg)="104"> Na to make peace better pass .
(trg)="105"> The story about Abraham and im brother pikin , Lot , wey we don already talk about , na one story for Bible wey tell us how we fit settle quarrel .

(src)="82"> Двамата мъже притежавали много добитък и между пастирите им явно избухнала разпра относно пасищата .
(trg)="106"> Two of dem get many animal and people wey dey work for dem .
(trg)="107"> The people wey dey work for dem come dey drag the land wey grass plenty pass .

(src)="83"> Авраам побързал да разреши спора и предложил на Лот пръв да избере къде да се засели .
(trg)="108"> Because Abraham want settle the matter quick quick , e tell Lot make e choose the land wey e want .
(trg)="109"> ( Gen .