# bci/2006843.xml.gz
# lun/2006843.xml.gz


(src)="1"> Zoova kacimɛn i ndɛ ng’ɔ kan’n
(trg)="1"> Izu daYehova Dadumi

(src)="2"> Ngɔjue fɛfɛ kpa’n i nun ndɛ cinnjin mun
(trg)="2"> Yikuma Yamaneni Kufuma muKamina kaSolomoni

(src)="3"> ‘ KƐ A wun min janvuɛ’n talua kun nga’m be afiɛn’n , ɔ waan lis nɲrɛ wie yɛ ɔ o owieowie’m be afiɛn’n sa . ’
(trg)="3"> “ CHIDI lili mukachi kanyiña , dichi chadiyi nkeñi yami mukachi kawanyana awambanda . ”

(src)="4"> ‘ Kɛ a wun min janvuɛ’n gbaflɛn kun nga’m be afiɛn’n , ɔ waan pɔmun waka wie yɛ ɔ o bo’n nun waka’m be afiɛn sa . ’
(trg)="4"> “ Neyi chiwudi mutondu wanyikabu yayiwahi mukachi kanyitondu yamumpata , dichi chadiyi wami nakeña mukachi kawanyana amayala . ”

(src)="5"> ‘ ?
(src)="6"> Wan yɛle bla ng’ɔ ti i liɛ kɛ wia m’ɔ su tu i bo sa’n ?
(src)="7"> Ɔ ti klanman kɛ anglo ba’n sa .
(trg)="5"> ‘ Yeniwu wudi nakutala hanzi neyi budidi , kuwaha neyi kakweji , kutooka neyi itañwa hinyi ? ’

(src)="8"> Ɔ ti kɛ wia ‘ m’ɔ su kpaja’n sa . ’
(src)="9"> ( Ngɔjue Fɛfɛ Kpa’n 2 : 2 , 3 ; 6 : 10 ) Ndɛ nga yo fɛ o !
(trg)="6"> ( Kamina kaSolomoni 2 : 2 , 3 ; 6 : 10 ) Wenawa mavasi aBayibolu amumukanda waKamina kaSolomoni okuwaha !

(src)="13"> Wafa nga be klɛli i’n kusu , ɔ yo fɛ kpa .
(src)="14"> I sɔ ti yɛ be flɛ jue ng’ɔ o fluwa sɔ’n nun kɛ “ Ngɔjue’m be nun fɛfɛ kpa’n ” niɔn . — Ngɔjue Fɛfɛ Kpa’n 1 : 1
(trg)="7"> Mukanda wejima wukweti nkumbu jalema chikupu nawa jajiwahi chakwila ajitenaña nawu kamina kakawahi nankashi . — Kamina kaSolomoni 1 : 1 .

(src)="15"> Famiɛn Salomɔn yɛ ɔ klɛli Ngɔjue Fɛfɛ Kpa’n niɔn .
(src)="16"> Kɛ i famiɛn dilɛ blɛ’n m’ɔ dili afuɛ 40 ɔ́ bó i bo’n , yɛ ɔ klɛli fluwa’n , afuɛ nga be flɛ i 1020 nun’n ka naan y’a ju Zezi blɛ su ɔ .
(trg)="8"> Awusonekeli kudi Mwanta Solomoni wamuIsarela yakunyaka , kukamwihi nayaaka 1020 B.C.E . , hampinji yakutachika mbadi yakuyula kwindi kwayaaka 40 , aka kamina kakweti nsañu yakukeña yakabiña wakansi nimumbanda wamumukala , kaShulami .

(src)="17"> Nnɛn kankanfuɛ kun nin klɔ kaan kun su talua kun mɔ be klo be wun’n i ndɛ yɛ ɔ o nun ɔn .
(src)="18"> Be nga be kan be ndɛ wie ekun’n yɛle talua’n i nin’n , ɔ nin i niaan bian mun , yɛ “ Zerizalɛmu talua mun . ”
(trg)="9"> Antu amakwawu atenawu muniyi nkumbu himama yakansi wamumbanda niamana kwindi , “ anyana awambanda amuYerusalema [ ambanda amuñanda ] , ” ‘ nianyana awambanda amuZiyona [ ambanda amu Yerusalema ] . ’

(src)="19"> ( Ngɔjue Fɛfɛ Kpa’n 1 : 5 ; 3 : 11 ) Kɛ i klikli nun bé klɛ́ fluwa’n Ebre aniɛn’n nun’n , b’a boman ijɔfuɛ’m be dunman .
(src)="20"> Sanngɛ sɛ be nian ndɛ nga be kan’n , annzɛ ndɛ nga be kan kle sran kun’n , be kwla wun sran ng’ɔ kan ndɛ’n i wlɛ .
(trg)="10"> ( Kamina kaSolomoni 1 : 5 ; 3 : 11 ) Chakala nankashi kudi ntañi yaBayibolu kwiluka anhoshi ejima asonekawu muKamina kaSolomoni , ilaña chaswayi kutoñojoka hayuma yahoshawu hela chinakuyilejawu .

(src)="23"> Asa ekun’n , Ebre aniɛn nun’n ɔ le wafa fanunfanun mɔ be fa kle kɛ sran ng’ɔ su ijɔ’n ti yasua , annzɛ bla ɔ .
(trg)="11"> Hamu neyi mbadi Yezu daNzambi , nsañu yekala muKamina kaSolomoni yalema nankashi hamuloña wayikuma yiyedi .

(src)="27"> ( Ebre Mun 4 : 12 ) I klikli’n , ɔ kle e yasua kun nin bla kun be wun klolɛ ng’ɔ nin i fata’n .
(trg)="12"> Chatachi , yatudizishaña chekala kukeña kwalala hakachi keyala namumbanda .

(src)="28"> I nɲɔn su’n , jue sɔ’n kle klolɛ ng’ɔ o Zezi Klist nin Klistfuɛ nga be kpali be sieli i ngunmin’n be asɔnun’m be afiɛn’n . — 2 Korɛntfuɛ Mun 11 : 2 ; Efɛzfuɛ Mun 5 : 25 - 31 .
(trg)="13"> Chamuchiyedi , kamina kenaka kalumbulula muchidi wakukeña wekala hakachi kaYesu Kristu nachipompelu chaweniKristu awahishewa . — 2 Akorinda 11 : 2 ; Aefwesesa 5 : 25 - 31 .

(src)="29"> SƐ KLOLƐ’N TI SRAN’N , NN Ń SÉ KƐ “ NÁN AMUN TINNGE I ”
(trg)="14"> BAYI MWESEKA ‘ KUSAÑUMUNA KUKEÑA MUDAMUKU ’

(src)="30"> ( Ngɔjue Fɛfɛ Kpa’n 1 : 1 – 3 : 5 )
(trg)="15"> ( Kamina kaSolomoni 1 : 1 – 3 : 5 )

(src)="32"> Klolɛ mɔ a klo min’n , sɛ ɔ ti nzan’n , nn ń sé kɛ i fɛ liɛ’n tra like ngba . ’
(trg)="16"> “ Ampwepujoli nakupwepujola kwakukanwa kindi ; muloña kukeña kweyi kunabadiki vinyu . ”

(src)="33"> ( Ngɔjue Fɛfɛ Kpa’n 1 : 2 ) Kɛ ɔ́ yó sɔ’n nn b’a fɛ i b’a ɔ Famiɛn Salomɔn i tannin sua’n nun lɔ . ?
(trg)="17"> ( Kamina kaSolomoni 1 : 2 ) Mpanji yamuKamina kaSolomoni yatachika namazu akansi wamumbanda wamumukala wadizoza wunaletuwu mwitenti dawanta daSolomoni .

(src)="34"> Ɔ yo sɛ yɛ maan ɔ juli lɔ ɔ ?
(trg)="18"> Wenjilumu ñahi ?

(src)="35"> I waan : ‘ Min niaan bian’m be fali ya min wun .
(src)="36"> Be maan n niannin be viɲi fie’m be su . ’
(trg)="19"> Wahosheli nindi , “ Anyana kamama anzuwila dehi , anyinka dehi mudimu wakuhemba matempa anyivinyu . ”

(src)="37"> Like nga ti yɛ i niaan’m be fali ya i wun’n yɛle kɛ nnɛn kankanfuɛ’n m’ɔ klo i’n , ɔ seli i kɛ ɔ bla naan be ko wlanwlan kan , afin ayrɛ blɛ’n w’a sin .
(trg)="20"> Amana kwindi anamuzuwili muloña kabiña wakansi wakeñayi namutambiki kuya nakwenda nindi hefuku dadiwahi hampinji yanooña .

(src)="38"> Kɛ ɔ ko yo naan w’a kwlá ɔman ti’n , i niaan’m be seli i kɛ ɔ ‘ tra nsoso mun , nnɛn kanngan mɔ be saci viɲi mun’n . ’
(trg)="21"> Hakwila nawu amukañeshi kuya , anamwinki mudimu wakuhemba “ anyana kanyumbu atamishaña matempa anyivinyu . ”

(src)="39"> Junman sɔ’n m’ɔ́ dí’n , yɛ maan ɔ juli Salomɔn i nanmue’n wun koko lɛ ɔ .
(trg)="22"> Iwu mudimu wunamuswiji kwakwihi nachilombu chaSolomoni .

(src)="40"> Kɛ ɔ juli “ nuaye fie’n nun ” lɔ’n , be wunnin i klanman’n , yɛ be fɛli i ɔli Salomɔn i nanmue’n nun lɔ ɔ . — Ngɔjue Fɛfɛ Kpa’n 1 : 6 ; 2 : 10 - 15 ; 6 : 11 .
(trg)="23"> Kuwaha kwindi anakwimoni hampinji yinakunkumukiyi “ mwitempa danyimu , ” nawa anamuleti muchilombu . — Kamina kaSolomoni 1 : 6 ; 2 : 10 - 15 ; 6 : 11 .

(src)="41"> Kɛ mɔ talua’n kán kɛ i wla lo i adeba’n mɔ yɛle nnɛn kankanfuɛ’n , Zerizalɛmu talua’m be seli i kɛ ɔ “ fa bua’m be ja osu’n su ” naan ɔ wɔ ko kunndɛ i .
(trg)="24"> Chineli iwu kansi wamumbanda hakuhosha hampwila yindi yakukeña kumona nkeñi yindi kabiña , ambanda amuñanda hiyakumuleja nawu ‘ yediki yalondeli mahaji awayimuna ’ kulonda yamukeñi .

(src)="42"> Sanngɛ Salomɔn w’a kplinman su .
(trg)="25"> Ilaña Solomoni hanamwiteji kuyaku .

(src)="43"> Talua’n i klanman’n ti’n Salomɔn kannvunnin i , kpɔkun ɔ se i kɛ ɔ́ wá yó ‘ sika ɔkwlɛ asunmanndi mɛ́n i , ɔ́ fá sika wláwlá nun . ’
(trg)="26"> Hakumwekesha kalemesha hakuwaha kwindi , wamukanini “ yibaba yawuru yakusha mota jasiliva . ”

(src)="44"> Sanngɛ i sɔ’n w’a yoman talua’n i like fi .
(trg)="27"> Hela chochu , iwu kankaña hanatiyi kuwahaku .

(src)="45"> Nnɛn kankanfuɛ’n wluli Salomɔn i nanmue’n nun lɔ , yɛ kɛ ɔ wunnin talua’n , ɔ seli i kɛ : ‘ A ti klanman o , min janvuɛ kpa !
(src)="46"> A ti klanman dan o ! ’
(trg)="28"> Kabiña wakansi hakwiñila muchipañu chaSolomoni , hakumuwana , hakubidika nindi : ‘ Talaña !

(src)="47"> Talua’n tali Zerizalɛmu talua’m be nda .
(trg)="29"> Eyi nkeñi yami wumuwahi , wumuwahi . ’

(src)="48"> Ɔ seli be kɛ : ‘ Sɛ klolɛ’n ɔ ti sran’n , nn ń sé kɛ nán amun tinnge i , nán amun tinnge i ka naan i jasolɛ dɔ’n w’a ju . ’ — Ngɔjue Fɛfɛ Kpa’n 1 : 8 - 11 , 15 ; 2 : 7 ; 3 : 5 .
(trg)="30"> Kansi wamumbanda hakusanyikisha ambanda amuñanda nindi : “ Bayi mutonesha hela kuhindwisha kukeñaku chiña hanawahi . ” — Kamina kaSolomoni 1 : 8 - 11 , 15 ; 2 : 7 ; 3 : 5 .

(src)="49"> Ɲanmiɛn Ndɛ’n i su kosan’m be su tɛlɛ :
(trg)="31"> Malwihu amuNsona Anayakuli :

(src)="50"> 1 : 2 , 3 — ?
(trg)="32"> Kamina kaSolomoni 1 : 2 , 3 — Muloñadi kwanuka mazu akukeña akabiña wakansi chaduwu neyi vinyu niijina dindi neyi manji ?

(src)="51"> Ngue ti yɛ bian’n i nuan nun ndɛ’n mɔ talua’n i wla kpɛn su’n , ɔ ti kɛ nzan sa , yɛ i bɔbɔ wunmuan’n , yɛle kɛ i dunman’n , ɔ ti kɛ ɲanngo sa ɔ ?
(src)="52"> Kɛ be nɔn nzan’n , be wun ɲrɛn be .
(trg)="33"> Neyi chochazañaleshaña vinyu muchima wamuntu nikuhuñunuka kwamanji hamutu kwawundishaña , chaanu chakukeña kwamukwenzi niijina dindi damukolesheleña nikumukundeja kansi wamumbanda .

(src)="55"> ( Jue Mun 23 : 5 ; 104 : 15 ) Klistfuɛ kpa mun , i li be nga be kpali be sieli be ngunmin’n mun , kɛ be bu klolɛ mɔ Zoova nin Zezi Klist be klo be’n i angunndan’n , ɔ wla be fanngan .
(trg)="34"> ( Masamu 23 : 5 ; 104 : 15 ) EniKristu alala , sweje - e awahishewa , awanaña kukoleshewa hakutoñojoka hakukeña kwaYesu Kristu kwayimwekeshelayi .

(src)="56"> 1 : 5 — ?
(src)="57"> Ngue ti yɛ talua’n fɛ i lulɛ m’ɔ lu’n fa sunnzun ‘ Kedarfuɛ’m be tannin sua mun ’ ɔn ?
(trg)="35"> Kamina kaSolomoni 1 : 5 — Muloñadi kansi wamumbanda wamumukala chinafwanishiliyi mmwekenu yindi yiyila neyi “ matenti amuKedari ” ?

(src)="58"> Ninnge nga be fa boli ndrɛ be yo be’n , be kwla fa yo ninnge kpanngban .
(trg)="36"> Mavuji ampembi akutuña mahina adiña nakuyizatisha munjila jajivulu .

(src)="59"> ( Kalɛ 31 : 20 ) I wie yɛle Ɲanmiɛn i tannin sua’n .
(src)="60"> Be fali “ boli ndrɛ be fa wu tannin tanmue ” yɛ be fa katali su ɔ .
(trg)="37"> ( Kuchinda 31 : 20 ) Chakutalilahu , “ mahina amavuji ampembi ” ayizatishileña hakutuña nachu ‘ itenti dahatabanaka . ’

(src)="61"> ( Ezipt Lɔ Tulɛ 26 : 7 ) Wafa kunngba nga andɛ bɔbɔ Beduɛn’m be te yo’n , boli ble’m be ndrɛ yɛ be fa yoli Kedar lɔ tannin sua mun ɔn .
(trg)="38"> ( Kwidika 26 : 7 ) Neyi chochidi matenti awaBedouin nimakonu , matenti akuKedari chakubula kujinooka ayituñileña namavuji eyila ampembi .

(src)="62"> 1 : 15 — ?
(trg)="39"> Kamina kaSolomoni 1 : 15 — Indi kabiña wakansi natwali mudihi hakuhosha nindi : “ Mesu eyi adi neyi akatela ” ?

(src)="63"> Kɛ nnɛn kankanfuɛ’n se kɛ ‘ ɔ ɲinma’m be klanman’n ti kɛ auble’m be klanman’n sa’n , ’ i bo’n yɛle mennin ?
(trg)="40"> Kabiña wakansi nakuhosha nindi mesu ankeñi yindi amwovu nawa amawahi mummwekenu , neyi chekala mesu akatela .

(src)="64"> Ndɛ nga gbaflɛn’n kɛn i lɛ’n i bo’n yɛle kɛ i janvuɛ’n i ɲinma’n , kɛ ɔ fa nian sran sa’n , ɔ yo klanman kɛ auble’m be liɛ’n sa .
(src)="65"> 2 : 7 ; 3 : 5 — ?
(trg)="41"> Kamina kaSolomoni 2 : 7 ; 3 : 5 — Muloñadi ambanda amuñanda chinayisanyikishuwu ‘ nawambaala nawakaji ankayi amumpata ’ ?

(src)="67"> Wannzannin nin flete’m be klanman mɔ be ti’n , i ti ɔ .
(trg)="42"> Ambala nawankayi ayilukila halubanji nihakuwaha kwawu .

(src)="68"> I kpa bɔbɔ’n , ninnge kwlaa nga be ti klanman’m be dunman nun yɛ talua’n kan ndɛ kle Zerizalɛmu talua’m be kɛ , sɛ klolɛ’n ti sran’n , nn nán maan be tinnge i ka’n niɔn .
(trg)="43"> Muniyi njila , kansi wamumbanda kaShulami nakusanyikisha ambanda amuñanda nayuma yejima yakuzañalesha nawa yayiwahi kulonda kuyikañesha kusañumuna kukeña mudi yena .

(src)="69"> Afɔtuɛ ng’ɔ man e’n :
(trg)="44"> Yuma Yitukudizilaku :

(src)="70"> 1 : 2 ; 2 : 6 .
(trg)="45"> Kamina kaSolomoni 1 : 2 ; 2 : 6 .

(src)="72"> Kɛ be yo sɔ’n maan ɔ kle kɛ be klo be wun sakpa ti ɔ .
(src)="73"> Sanngɛ , ɔ fataman kɛ be konvi m’ɔ o bian nin bla kunndɛlɛ’n su’n i ti yɛ be yo sɔ ɔ .
(trg)="46"> Nhoshelu yakukeña yakubula kuhosha hajawuvumbi yatela kwikala yayiwahi hampinji yakudiluka kudi anakukeña kudisumbula .

(src)="74"> Ɔ timɛn i ti’n , be kwla tɔ sa tɛ nun . — Galasifuɛ Mun 5 : 19 .
(trg)="47"> Hela chochu , anakukeña kudisumbula atela kwiluka nawu awa mazu amwekeshaña kukeña kwakweni bayi yililu yabula kushikilamu yinateli kulombola kukwila wuvumbuku . — Aŋalija 5 : 19 .

(src)="75"> 1 : 6 ; 2 : 10 - 15 .
(trg)="48"> Kamina kaSolomoni 1 : 6 ; 2 : 10 - 15 .

(src)="76"> Talua’n i niaan yasua’m b’a kplinman su kɛ ɔ nin i janvuɛ’n ngunmin be ɔ oka’m be su lɔ .
(src)="77"> Nán kɛ i nzuɛn’n , annzɛ i angunndan timan kpa ti ɔ .
(trg)="49"> Amana kwa kaShulami hiyamwitejeli muhelawu kuya nankeñi yindi kwiluña dampidi kwaswamanikaku , bayi neyi himuloña wakwila nawu wadiña chivumbi hela nayitoñojoka yatamaku .

(src)="78"> Sanngɛ , sɛ be ngunmin be kɔ’n , ɔ cɛman naan b’a yo sa tɛ , i ti yɛ maan i niaan’m be yoli sɔ ɔ .
(trg)="50"> Munjila yikwawu , azatishili njila yatela kumukiña kulonda kubula kudiñija mukukala kunatela kulombola mukweseka .

(src)="79"> Afɔtuɛ nga i sɔ’n man be nga be su wa ja be wun’n , yɛle kɛ nán maan be ngunmin be wɔ lika nga sran nunman lɛ’n i nun .
(trg)="51"> Chuma chinateli kudizilaku anakukeña kudisumbula chidi chakwila nawu atela kutondolwela kwikala kwakankawawu .

(src)="80"> 2 : 1 - 3 , 8 , 9 .
(trg)="52"> Kamina kaSolomoni 2 : 1 - 3 , 8 , 9 .

(src)="81"> Kannzɛ talua’n ti klanman’n , sanngɛ w’a tumɛn i wun .
(src)="82"> Ɔ fɛ i wun sunnzunnin ‘ Sarɔn lɔ lika kpɛtɛkplɛɛ’n nun ijre nɲrɛ’n . ’
(trg)="53"> Hela chakwila wadiña wamuwahi , kansi wamumbanda kaShulami mukudizoza wadimweneña neyi “ wuluya wakusharoni [ nkenu yawusekiseki ] . ”

(src)="83"> I klanman m’ɔ ti’n , ɔ nin Zoova m’ɔ kpɔcimɛn i ti’n , nnɛn kankanfuɛ gbaflɛn’n seli kɛ ɔ ti kɛ ‘ lis nɲrɛ wie yɛ ɔ o owieowie’m be afiɛn’n sa . ’ ?
(trg)="54"> Hamuloña wakuwaha kwindi nikashinshi kindi kudi Yehova , kabiña wakansi wamumweneña neyi “ chadiyi lili mukachi kanyiña . ”

(src)="84"> Yɛ yasua’n nin ? ?
(src)="85"> I wafa’n ti i liɛ sɛ ?
(trg)="55"> Indi yena anateli kumulumbulula nawudi ?

(src)="86"> I klanman’n ti , talua’n seli kɛ ɔ fa “ wannzannin . ”
(trg)="56"> Hamuloña wakwila wadiña wamuwahi , kudi yena wafwanini “ mbaala . ”

(src)="87"> Ɔ ti sran m’ɔ lafi Ɲanmiɛn su ɔ , kpɔkun ɔ kpɔcimɛn i .
(trg)="57"> Watela cheñi wadiña mukakwakama Nzambi nawa wadihana nakashinshi kudi Yehova .

(src)="88"> Talua’n kɛn i ndɛ se kɛ : ‘ Kɛ a wun min janvuɛ’n gbaflɛn kun nga’m be afiɛn’n , ɔ waan pɔmun waka wie [ m’ɔ man fɔnvɔ’n , kpɔkun ɔ su mma ] yɛ ɔ o bo’n nun waka’m be afiɛn sa . ’ ?
(trg)="58"> Kankaña wahosheli nindi , “ Neyi chiwudi mutondu wanyikabu yayiwahi [ wasoñaña ninyikabu nikuleta wulelu ] mukachi kanyitondu yamumpata , dichi chadiyi wami nakeña mukachi kawanyana amayala . ”

(src)="89"> Sran ng’ɔ lafi Ɲanmiɛn su m’ɔ kpɔcimɛn i’n , nɛ́n i sɔ sran yɛ ɔ fata kɛ be kunndɛ be jɛ i ɔ ?
(trg)="59"> Komana chikuhwelelu nikudihana kudi Nzambi hiyililu yayiwahi yakutala mudi muntu yiwunakukeña kwiñila nindi mumaluwuku ?

(src)="90"> 2 : 7 ; 3 : 5 .
(src)="91"> Talua’n kloman Salomɔn .
(trg)="60"> Kamina kaSolomoni 2 : 7 ; 3 : 5 .

(src)="92"> Asa ekun’n , ɔ tali Zerizalɛmu talua’m be nda kɛ nán be yo naan ɔ klo sran uflɛ .
(trg)="61"> Kansi wamumbanda wamumukala hatiyili ikoku dakumukeña Solomonuku .

(src)="93"> Naan saan nnɛn kankanfuɛ gbaflɛn’n kunngba cɛ yɛ ɔ klo i ɔ .
(trg)="62"> Wayisanyikishili cheñi ambanda amuñanda kubula kusañumuna kukeña kwindi kudi wudi wejima chiña kabiña wakansi hohu .

(src)="94"> Be kwlá tɔman sran kun su sa , kpɔkun be waan be klo i naan bé jɛ́ i .
(src)="95"> I sɔ’n timan kpa mlɔnmlɔn .
(trg)="63"> Hichadiña chaswayi hela chachiwahi kumwekesha kukeña kwekala hakachi keyala namumbanda nawudi wejimaku .

(src)="96"> Klistfuɛ nga be nunman aja’n nun mɔ be kunndɛ kɛ bé já bla annzɛ bian’n , ɔ fata kɛ be kunndɛ sran nga be su Zoova nanwlɛ su’n . — 1 Korɛntfuɛ Mun 7 : 39 .
(src)="97"> “ ?
(trg)="64"> Mujiki wawiniKristu wunakukeña kwiñila mumaluwi watela kukeña hohu kambuña aYehova washinshika . — 1 Akorinda 7 : 39 .

(src)="98"> Ɔ YO SƐ TI YƐ AMUN NIAN SINƐMU TALUA’N SƆ Ɔ ? ”
(trg)="65"> ‘ MUNAKUBANJILADI MUDI KASHULAMI ? ’

(src)="99"> ( Ngɔjue Fɛfɛ Kpa’n 3 : 6 – 8 : 4 )
(trg)="66"> ( Kamina kaSolomoni 3 : 6 – 8 : 4 )

(src)="100"> Like kun “ fin aawlɛ flɛnnɛn’n nun ba kɛ sin wɛnsrɛn sa . ”
(trg)="67"> Kudi chuma ‘ chinakufuma mwisaña neyi yishimi yawishi . ’

(src)="101"> ( Ngɔjue Fɛfɛ Kpa’n 3 : 6 ) ?
(src)="102"> Kɛ Zerizalɛmu mmla’m be ɔli i nianlɛ’n , ngue yɛ be wunnin i ɔ ?
(trg)="68"> ( Kamina kaSolomoni 3 : 6 ) Indi ambanda amuYerusalema anamonidi hampinji yanayuwu nakutalawu ?

(src)="103"> Salomɔn nin i sran mun yɛ be su sa be sin be ba klɔ ɔ .
(trg)="69"> Talenu , Solomoni niatulama twindi anakufunta mumusumba !

(src)="105"> Nnɛn kankanfuɛ gbaflɛn’n suli talua’n su .
(trg)="70"> Nawa mwanta nakwinza hamu nakansi wamumbanda kaShulami .

(src)="106"> Ɔ yo lele ɔ wunnin i .
(src)="107"> Kɛ nnɛn kankanfuɛ’n seli talua’n kɛ ɔ klo i’n , talua’n waan ɔ́ jáso klɔ’n su .
(trg)="71"> Kabiña wakansi namulondeli kansi wamumbanda nawa mukunyakashana nawani njila yatela kumumwenayi .

(src)="108"> I waan : ‘ Kɛ aliɛ’n w’a jɔ mɔ aunmuan fɛfɛ’n ɔ́ fíta’n , mɔ ninnge’m be fɔnvɔ’m be yo tɛnndɛn’n ń kɔ́ oka’n mɔ mir o su’n i su lɔ , ń kɔ́ kpɔlɛ mɔ ansans o su’n i su lɔ . ’
(trg)="72"> Chinamulejiyi chikupu hakukeña kwamukeñayi , kansi wamumbanda hakumwekesha mpwila yindi yakukeña kufuma mumusumba , nindi : “ Nukudiyila kwami kumpidi yamora , mpidi yalibona , nichikuwunda mwaana ninyevulu yinatemuki dehi . ”

(src)="109"> Ɔ se gbaflɛn’n kɛ ɔ ‘ wlu i tro fie’n nun naan ɔ di i nun mma fɛfɛfɛ mun . ’
(trg)="73"> Hakumutambika kabiña nindi “ enzi mwitempa dindi , adyi nyikabu yindi yasweja kuwaha . ”

(src)="110"> Gbaflɛn’n tɛ i su kɛ : ‘ Min niaan bla , min yi , n su wlu min wunmiɛn lolɛ lika’n nun . ’
(trg)="74"> Hakwakula nindi : “ Nenzi dehi mwitempa dami , eyi muhelami , eyi mwenga wami . ”

(src)="111"> Zerizalɛmu talua’m be se be kɛ : ‘ Min janvuɛ mun , amun di , amun nɔn .
(trg)="75"> Ambanda amuYerusalema hiyakuyila nawu : ‘ Enu mwadikeña dyenu !

(src)="112"> Sɛ be nɔn klolɛ’n ɔ yo ye’n , nn ń sé kɛ amun nɔn , maan ɔ bo amun kɛ nzan sa . ’ — Ngɔjue Fɛfɛ Kpa’n 4 : 6 , 16 ; 5 : 1 .
(trg)="76"> Nwenu nawa musheti namazu akukeña ! ’ — Kamina kaSolomoni 4 : 6 , 16 ; 5 : 1 .

(src)="113"> Talua’n kɛnngɛnnin i laliɛ’n kleli Zerizalɛmu talua mun .
(src)="114"> Ɔ seli be kɛ : ‘ M’an wu i ti kpo i klolɛ’n dunman nun . ’
(trg)="77"> Hanyima yakushimuna chilota kudi ambanda amuñanda , kansi wamumbanda kaShulami hakuyileja nindi : “ Nidi nayikatu yakukeña . ”

(src)="115"> Yɛ be usɛli i kɛ : ‘ Wɔ adeba kpa’n niɔn , ngue yɛ ɔ o i wun m’ɔ nunman sran uflɛ wun ɔn ? ’
(trg)="78"> Hiyakumwihula nawu : “ Weyi wakeña nabadikili akwawu akeñewa hadihi ? ”

(src)="116"> Ɔ tɛli su kɛ : “ Min adeba’n ɔ ti sa ɔkwlɛ biaii .
(src)="117"> Sɛ ɔ o sran akpi blu ( 10.000 ) be afiɛn bɔbɔ’n , i wlɛ wunlɛ yoman ya . ”
(trg)="79"> Hakuyakula nindi : “ Wami nakeña wela nikutooka nikuchinana , hekumi damakombakaji yena diyi wabadikahu . ”

(src)="118"> ( Ngɔjue Fɛfɛ Kpa’n 5 : 2 - 10 ) Kannvunlɛ beblebe mɔ Salomɔn kánnvu i’n , ɔ tɛ i su kɛ : ‘ Ɔ yo sɛ ti yɛ amun nian Sinɛmu talua’n sɔ ɔ ? ’
(trg)="80"> ( Kamina kaSolomoni 5 : 2 - 10 ) Chelili Solomoni nasweji dehi kumulemesha , hakumwakula nakavumbi nindi : ‘ Munakubanjiladi mudi kaShulami ? ’

(src)="119"> ( Ngɔjue Fɛfɛ Kpa’n 6 : 4 - 6 : 13 , NW ) Salomɔn buli i kɛ nn i sɔ mɔ talua’n kannin ti’n , sɛ ɔ jran kpa ɔ , ɔ kwlá ɲɛ́n i , i sɔ’n ti ɔ kannvunnin i kpa liɛ su ekun .
(trg)="81"> ( Kamina kaSolomoni 6 : 4 - 13 ) Chamweniyi nindi iyi diyi mpinji yatela kumwitejayi , mwanta hakumulundakesha mazu .

(src)="120"> Sanngɛ ɔ nin i sɔ ngba’n , klolɛ mɔ talua’n klo i nnɛn kankanfuɛ gbaflɛn’n , w’a kaciman .
(trg)="82"> Hela chochu , kankaña yeniwu saña akakelayi mbe - e nakukeña kwindi hadi kabiña wakansi .

(src)="121"> Ɔ maan Salomɔn yacili i nun ɔ ɔli i awlo .
(trg)="83"> Nkumininaku Solomoni wamwitejeli kuya kumukala .

(src)="122"> Ɲanmiɛn Ndɛ’n i su kosan’m be su tɛlɛ :
(trg)="84"> Malwihu amuNsona Anayakuli :

(src)="123"> 4 : 1 ; 6 : 5 — ?
(src)="124"> Ngue ti yɛ be fa talua’n i timuɛn’n sunnzun “ boli akpasua ” ɔ ?
(trg)="85"> Kamina kaSolomoni 4 : 1 ; 6 : 5 — Muloñadi nsuki jakankaña chanajesekejeluwu ‘ namukanka wawampembi ’ ?

(src)="125"> Kɛ be fa sunnzun i sɔ’n , ɔ kle kɛ talua’n i timuɛn’n ti mianɲin , yɛ ɔ sɔnnin kɛ boli ndrɛ sa .
(trg)="86"> Iku kwesekeja kunakumwekesha nawu nsuki jindi jadiña jakekema nawa jajiwahi neyi mavuji ampembi eyila .

(src)="126"> 4 : 11 — ?
(trg)="87"> Kamina kaSolomoni 4 : 11 — Chumanyi chalema kutalisha kunyivumbu yakaShulami ‘ yavwaña wuchi , ’ nawa ‘ mwishina dedimi dindi mwekala wuchi namayeli ’ ?