# bbj/2017612.xml.gz
# gcf/2017612.xml.gz


(src)="1"> “ Ka pe pe de pe da ’ ghôm ke shwe le ne ne koung mo ; pe pe koung mo tchye m ne mfa ’ gre nyenyô . ” ​ — 1 YHN .
(src)="2"> 3 : 18 .
(trg)="1"> « An - nou pa enmé an pawòl ni èvè lang - la , men an - nou enmé an aksyon é an vérité » ( 1 JAN 3 : 18 ) .

(src)="3"> Ya tchi koungne be ye gwye ?
(trg)="2"> Ki pli bèl lanmou ki tini ?

(src)="4"> “ Koungne te mfum ” be ke ?
(trg)="3"> « Lanmou san ipokrizi » , ka sa yé ?

(src)="5"> Pe fing ne re la te jye ge koungne yôkpe be kwa ’ ye nyenyô ?
(trg)="4"> Kijan nou pé aji èvè on vré lanmou ?

(src)="6"> Ya tchi koungne be ye gwye ?
(src)="7"> Ke gre a pe po’o ?
(trg)="5"> Ki pli bèl lanmou ki tini , é poukwa nou ka di sa ?

(src)="8"> ( Lé foto ne tho ’ . )
(trg)="6"> ( sèvi èvè prèmyé imaj a awtik - la ) .

(src)="9"> 2 , 3 .
(trg)="7"> 2 , 3 .

(src)="10"> Jéovah be é le la’te ye koungne te pyap pé bi pômsoung m tchi ge ke ?
(trg)="8"> Kijan Jéova montré lézòm kè i ni on lanmou ki pa ka atann ayen an rètou ?

(src)="11"> Ke da’te ge pô mving fing ne re ta ’ koungne te pyap pé ?
(trg)="9"> Moun enpawfè kapab aji èvè on lanmou ki pa ka atann ayen an rètou .
(trg)="10"> Kijan nou fè sav sa ?

(src)="12"> Pe fing ne re la te ne da’te kwa ’ koungne nyenyô ?
(trg)="11"> Kijan nou pé aji èvè on vré lanmou ?

(src)="13"> 6 , 7 . ( a ) “ Koungne te mfum ” be ke ?
(trg)="12"> 6 , 7 . a ) Ka ki on « lanmou san ipokrizi » ?

(src)="14"> ( b ) Ha mfo’te koungne mfum ?
(trg)="13"> b ) Bay déotwa ègzanp a moun ki aji èvè on fo lanmou .

(src)="15"> Pe gô hente mne môkpe ge ke ?
(trg)="14"> Ka nou dwèt mandé - nou ?

(src)="16"> Bé koungne nyenyô tsenye wôkpe ne re la ?
(trg)="15"> Ka vré lanmou - la ka fè - nou fè ?

(src)="17"> Pe fing ne le dze ne ne ha mkou ’ bi pyeshe pô m ge ke ?
(trg)="16"> Kijan nou pé prèmyé moun ka onoré lézòt ?

(src)="18"> A tcheng ge pe pe ne ha mghôm kaktuô , a pe kwa ’ ye nyenyô .
(trg)="17"> Poukwa fò - nou sensè lè nou ka félisité moun ?

(src)="19"> Ne ke ?
(src)="20"> Tchwe yé pe we de mtridja a , pe fing ne la’te koungne nyenyô m ge ke ?
(trg)="18"> Kijan nou pé aji èvè on lanmou ki vré lè nou ka pawtajé èvè lézòt ?

(src)="21"> ( a ) A tcheng ge pe re ma ne pyap tchwe ke ?
(trg)="19"> a ) Lè nou ka édé on moun ki fèb , poukwa délè sa ka mandé - nou pasyans ?

(src)="22"> ( b ) Pe fing ne re la ne ne kwite pô pye wap poua a ?
(trg)="20"> b ) Kijan nou pé édé sé moun - la ki fèb la ?

(src)="23"> Pe gô khou ’ ne re la te ne pe a tchum byagne poua mfe pôkpe ?
(trg)="21"> Ka fò - nou paré a fè pou nou toujou anpé èvè frè é sè an nou ?

(src)="24"> Pe fing ne la’te m ge ke ge tchwe yé pe tchousi mo a , a be kwa ’ tchousi nyenyô ?
(trg)="22"> Kijan nou pé padonné on mannyè ki sensè ?

(src)="25"> Pe gô pe yô ta ’ fa ’ yé pou tchouô ’ ha bi pe tchum bemte a m tchi ge ke ?
(trg)="23"> Kijan pou nou vwè rèsponsabilité nou ni adan sèwvis an nou pou Jéova ?

(src)="26"> A bé ta ’ kritè hô nwe ye a pôk tè ’ a , be koungne gô tsegne é ne re la ?
(trg)="24"> Si on krétyen fè on péché ki grav , ka vré lanmou - la ké fè - y fè ?

(src)="27"> Nweke koungne nyenyô be ywe mtuôdeng tè ’ ?
(trg)="25"> Ki enpòwtans a vré lanmou - la ?

# bbj/2017613.xml.gz
# gcf/2017613.xml.gz


(src)="1"> “ Ka po kwè ge ge sô ’ ne ha hwite demtcha’a , the sô ’ m ne ha hwite pe , ge sô ’ m ne ha nye . ” — MAT .
(trg)="1"> « Pa konprann an vin pou mèt lapé asi latè ; a pa lapé an vin mèt , sé épé - la » ( MAT .

(src)="2"> 10 : 34 .
(trg)="2"> 10 : 34 ) .

(src)="3"> Nye yé Yéso gôm nwe ne tchum Matio 10 : 34 be ke ?
(trg)="3"> Dè ki « épé » Jézi ka palé adan Matyé 10 : 34 ?

(src)="4"> O fing ne re la te be a dendeng bi Jéova ba tchwe yé toundye o we khô ge o ramte é a ?
(trg)="4"> Si fanmi a - w vlé anpéché - w sèvi Jéova , kijan ou pé rivé pa ni twòp pwoblèm èvè yo é anmenmditan rété fidèl a Jéova ?

(src)="5"> Ke fing ne kwite o ne takte pwa tchwe yé ta ’ mo tchum you toundye tak ne ramte Jéova neng a ?
(trg)="5"> Si on moun an fanmi a - w ka lésé Jéova , ka ki pé édé - w ?

(src)="6"> 1 , 2 . ( a ) Pe fing ne re ya hwite tyô’ô ?
(trg)="6"> 1 , 2 . a ) Ki dé kalité lapé nou pé ni dépi aprézan ?

(src)="7"> ( b ) Ke gre be pe ka fing ne tchwe tchum hwite ne goung mreng awè tchwelô ?
(trg)="7"> b ) Poukwa pa ni mwayen ni on lapé total konnyéla ?

(src)="8"> ( Lé foto ne tho ’ . )
(trg)="8"> ( sèvi èvè prèmyé imaj a awtik - la ) .

(src)="9"> 3 , 4 . ( a ) Mji’te mye Yéso le ha a , le gre la ne pômneng ?
(trg)="9"> 3 , 4 . a ) Ka ansègnman a Jézi ka pòté ?

(src)="10"> ( b ) A be a tchente tchuô ne ying pa ’ Yéso we gôm a tchweke ?
(trg)="10"> b ) Adan ki sitiyasyon sa pé vréman rèd dè suiv Jézi ?

(src)="11"> Ke ywe le ŋwak ne pekhu Yéso ?
(trg)="11"> Ka ki rivé disip a Jézi ?

(src)="12"> Pou pe tchum yôkpe toundye be tcheng ne kô pa ’ pe gô ramte Jéova Si a , be a poung ge pe kamte ke ?
(trg)="12"> Si nou ka sibi opozisyon a lafanmi pas nou désidé sèvi Jéova , ka nou pa dwèt oubliyé ?

(src)="13"> Ta ’ kritè yé dze é ke djwi é le te gamte Jéova a pe gô re la ?
(trg)="13"> Lè on krétyen ni on madanm oben on mari ki pa Témwen , kijan fò i vwè sitiyasyon a - y ?

(src)="14"> Dze o ke djwi o le pe tcheng ne syapte you ne ramte Jéova be a poung ge o hente beng ne o ge ke ?
(trg)="14"> Si madanm a - w oben mari a - w ka éséyé frenné - w adan sèwvis a - w pou Jéova , ki kèsyon ou pé pozé - w ?

(src)="15"> Ta ’ kritè gô lanye po pye ne ha mkou ’ dze é ke djwi é le ye é te gamte Jéova a pe m tchi ge ke ?
(trg)="15"> Kijan on Témwen pé aprann timoun a - y onoré paran - la ki pa Témwen la ?

(src)="16"> Tchum ta ’ toundye , mbè pou mdjwi fing ne tak te pe tchum ta ’ tchôsi .
(src)="17"> A pe po’o be ye mo yé be kritè a gô lanye mji’te nyenyô Bible bi po pye m tchi ge ke ?
(trg)="16"> Kijan on paran pé aprann timoun a - y vérité a Labib , alòskè i mayé èvè on moun ki pa an menm rèlijyon ki - y ?

(src)="18"> Ke fing ne re shè tchetche pe poua pô pôkpe pyé wap te be mkwithè Jéova a ?
(trg)="17"> Ka ki pé fè - nou ni pwoblèm èvè fanmi an nou ki pa Témwen ?

(src)="19"> Ke gre be pô pôkpe fing ne kô pa ’ pe gô ramte Jéova a ?
(trg)="18"> Pou ki rézon nou pé sibi opozisyon a fanmi an nou , é ka nou pé fè pou nou rivé konprann - yo ?

(src)="20"> Pe fing ne re la te jye mkwègne map e ?
(trg)="19"> Kijan pou nou palé ba fanmi an nou ?

(src)="21"> Pe gô pe ghôm nwe m tchi ge ke bi pô pôkpe ?
(trg)="20"> Lè ou ni on bon konpòwtasyon , ka sa ka pòté dè bon ?

(src)="22"> A bé khweyieng o pe pepoung be o gô tsou ya pé ?
(trg)="21"> Kijan nou pé pran douvan pou pa touvé - nou adan on babyé ?

(src)="24"> O pe djou ’ tchwepoung ne takte ying pa ’ toundye o we gôm a be o fing ne re la ?
(trg)="22"> Ka pou - w fè si ou ka santi - w koupab pas ou pa ka fè fanmi a - w plézi ?

(src)="25"> 17 , 18 .
(trg)="23"> 17 , 18 .

(src)="26"> Ke fing ne kwite o ne takte poua tchwe yé mo toundye o tak ne ramte Jéova neng a ?
(trg)="24"> Si on fanmi a - w ka lésé Jéova , ka ki pé édé - w ?

(src)="27"> O fing ne la’te ge o we ha mkou ’ ne pa ’ Jéova tchôkte mo a m ge ke ?
(trg)="25"> Kijan atitid a - w pé montré kè ou ka rèspèkté disiplin a Jéova ?

(src)="28"> Pe fing ne pe byap ke ?
(trg)="26"> Ki lèspwa nou pé tchenbé ?

(src)="29"> You tchi ne ying pa ’ Yéso we gôm a pe hapgne toundye o , be o gô re la ?
(trg)="27"> Ka ou dwèt fè si fanmi a - w dézini pas ou ka obéyi Jézi ?

# bbj/2017614.xml.gz
# gcf/2017614.xml.gz


(src)="1"> “ Po pegne m na m , . . . te bing begne m ne po . ” ​ — ZÉK .
(trg)="1"> « Wouvin owa an mwen [ . . . ] é an ké wouvin owa a zòt » ( ZÈK .

(src)="2"> 1 : 3 .
(trg)="2"> 1 : 3 ) .

(src)="3"> Jéova djô goung mtchi ne ju m tchi ge ke ?
(trg)="3"> Volé biten a moun , kèlkanswa sa ou volé la : ka Jéova ka pansé dè sa ?

(src)="4"> Pe fing ne tchente thôm ka’gne ye a be pe re bi Si a “ goung mtyè ’ awè ” tchi ge ke ?
(trg)="4"> Ka ki ké édé - nou rété fidèl a vé - la nou fè Jéova dè sèvi - y « jou apré jou » ?

(src)="5"> Ke fing ne kwite wôkpe ne kô pa ’ tchwepoung gô ko tchum bemte Jéova ?
(trg)="5"> Ka nou pé fè pou anpéché méchansté rantré adan òwganizasyon a Jéova ?

(src)="6"> 1 - 3 . ( a ) Zékaria le ne to ’ ne ghôm mghôm gamdo ’ , temla ’ Jéova pe ge ke ?
(trg)="6"> 1 - 3 . a ) Adan ki sitiyasyon sèwvitè a Jéova té yé lè Zèkarya koumansé pwofétizé ?

(src)="7"> ( b ) Nweke Jéova le gôm bi temla ’ é ge wap pegne m ne é ?
(trg)="7"> b ) Poukwa Jéova mandé sèwvitè a - y « wouvin owa a - y » ?

(src)="8"> Zékaria le yô ke tchum ye ne yô tchum jwégne nouba thôk e ?
(trg)="8"> a ) Ka Zèkarya vwè adan sizyèm vizyon a - y ?

(src)="9"> Nweke a le be pou ve ywe ne m bak ŋwa’gne mjum buee ?
(trg)="9"> b ) Poukwa mésaj - la ka plen toulédé koté a woulo - la ?

(src)="10"> ( Lé foto ne tho ’ nouba 1 . )
(trg)="10"> ( sèvi èvè prèmyé imaj - la ki antèt a awtik - la ) .

(src)="11"> 5 , 6 .
(trg)="11"> 5 , 6 .

(src)="12"> Jéova djô goung mtchi ne ju m tchi ge ke ?
(trg)="12"> Volé biten a moun , kèlkanswa sa ou volé la : ka Jéova ka pansé dè sa ?

(src)="13"> Pe fing ne khu ghôm do ye a be tchum pak ŋwa’gne a m tchi ge ke ?
(trg)="13"> Ka pou nou fè pou nou pa pri an kondannasyon - la ki maké adan woulo - la ki ka volé an syèl - la ?

(src)="14"> 8 - 10 . ( a ) Ta ’ ka’gne ne tso Si be ke ?
(trg)="14"> 8 - 10 . a ) Ka ki on sèwman ?

(src)="15"> ( b ) Tsidkiya late logne ya ka’gne é ?
(trg)="15"> b ) Ki sèwman wa Sidkiya pa rèspèkté ?

(src)="16"> 11 , 12 . ( a ) Pe fing ne re ya ka’gne m tuôdeng ?
(trg)="16"> 11 , 12 . a ) Pawmi tout vé on krétyen pé fè , kilès ki pli enpòwtan la ?

(src)="17"> ( b ) Mtchi ge ke you tchi ne tchwe goung mtyè ’ awè gô pe ying ne ka’gne yé o re bi Si a ?
(trg)="17"> b ) Ki konpòwtasyon fò - nou ni touléjou padavwa nou fè Jéova on vé ?

(src)="18"> Ne yô m tchum jwégne nouba thôk e Zékaria , fing ne lagne wôkpe ke ?
(trg)="18"> Ka sizyèm vizyon a Zèkarya ka aprann - nou ?

(src)="19"> 14 , 15 . ( a ) Zékaria le yô ke tchum ye ne yô m tchum jwégne nouba sombue ?
(trg)="19"> 14 , 15 . a ) Ka Zèkarya vwè adan sétyèm vizyon a - y ?

(src)="20"> ( Lé foto ne tho ’ nouba 2 . ) ( b ) Mdjwi yeng tchum sapgo be we ?
(trg)="20"> ( sèvi èvè dézyèm imaj - la ki antèt a awtik - la ) . b ) Ka madanm - la ki adan pannyé - la ka rèprézanté ?

(src)="21"> Nweke angélé po djo ’ é tchum sapgo ?
(trg)="21"> Poukwa zanj - la fèmé - y byen andidan pannyé - la ?

(src)="22"> ( a ) Ke le tchyete ne “ tchwepoung ” tchum sapgo ?
(trg)="22"> a ) Ka ki ka rivé pannyé - la « Méchansté » adan - y la ?

(src)="23"> ( Lé foto ne tho ’ nouba 3 . ) ( b ) Pedjwi poua mbap bewe de sapgo da m ha ?
(trg)="23"> ( sèvi èvè twazyèm imaj - la ki antèt a awtik - la ) . b ) Ola sé madanm - la ki ni zèl la ka chayé pannyé - la ?

(src)="24"> 17 , 18 . ( a ) Nweke Shinéar be tsou ’ yé a khou’gne bi “ tchwepoung ” a ?
(trg)="24"> 17 , 18 . a ) Poukwa Chinéa sé on bon koté pou « Méchansté » rété ?

(src)="25"> ( b ) Sô ’ m ne tchwepoung , pe gô le kwa ’ ya khète ?
(trg)="25"> b ) Ka nou dwètèt byen désidé a fè ?

(src)="26"> Msyagne potse tsyé Zékaria le yô m tchum jwégne a thoute ge ke bi pe tyô’ô ?
(trg)="26"> Ki signifikasyon vizyon èstraòwdinè a Zèkarya ni pou nou jòdila ?

# bbj/2017615.xml.gz
# gcf/2017615.xml.gz


(src)="1"> “ Ya bô gô tchwe ŋwak — be yé po ka tak ne you ’ gi Jéova Si yô neng a . ” ​ — ZÉK .
(trg)="1"> « Sa ké fèt — si zò toujou kouté vwa a Jéova , Dyé a zòt » ( ZÈK .

(src)="2"> 6 : 15 .
(trg)="2"> 6 : 15 ) .

(src)="3"> Ye jyôjum ne tse tsyé Zékaria le yô m tchum jwénye a ha ma mka’gne nyenyô bi temla ’ Jéova ?
(trg)="3"> Grasa dènyé vizyon a Zèkarya , dè ki biten nou pé sèten ?

(src)="4"> Mkhoung mebuee myé a be poua tuô ne nyap kwè pou a , ba mkelik , ha kaktuô bi pe m tchi ge ke ?
(trg)="4"> Poukwa vizyon a sé dé montangn - la é a sé cha - la ka ankourajé - nou ?

(src)="5"> O djou ’ ne o m tchi ge ke tchwe ye o we djô fa ’ ne khwe pe tyô’ô be a yôm a ?
(trg)="5"> Ka ou ka rèsanti lè ou ka konstaté gran manman travay a konstriksyon ki ka fèt konnyéla la ?

(src)="6"> 1 , 2 .
(trg)="6"> 1 , 2 .

(src)="7"> Ne yô m tchum jwénye nouba sombuee Zékaria le ne mi , ye ne pe pe Youdéa pye wap le Yérousalem a pe m ge ke ?
(trg)="7"> Adan ki sitiyasyon sé juif - la ki Jérizalèm ka touvé - yo lè sètyèm vizyon a Zèkarya ka fin ?

(src)="8"> 3 , 4 .
(trg)="8"> 3 , 4 .

(src)="9"> Tchwe ye pe Youdéa le pegne we pou a , wap le re ma mketu ’ ?
(trg)="9"> Lè yo rantré an péyi a yo , ki difikilté sé juif - la kontré ?

(src)="10"> Jéova le kwite temla ’ é ne ping tho ’ fa ’ , tchi ge ke ?
(trg)="10"> Kijan Jéova ankourajé sèwvitè a - y a woupran travay - la ?

(src)="11"> ( a ) Ne yô m tchum jwégne nouba hôm Zékaria tho ’ ge ke ?
(trg)="11"> a ) A ki moman uityèm vizyon a Zèkarya ka koumansé ?

(src)="12"> ( Lé foto ne tho ’ . ) ( b ) Nweke mléng te be kwitchi a ?
(trg)="12"> ( sèvi èvè prèmyé imaj a awtik - la ) . b ) Poukwa sé kat chouval - la pa menm koulè ?

(src)="13"> 7 , 8 . ( a ) Mkhoung mebuee shou’gne ke ?
(trg)="13"> 7 , 8 . a ) Ka sé dé montangn - la ka rèprézanté ?

(src)="14"> ( b ) Nweke mkhoung bô pe poua tuô ne nyap kwè pou ?
(trg)="14"> b ) Poukwa sé dé montangn - la an kuiv ?

(src)="15"> Pe we bo feng mkelik ?
(src)="16"> Fa ’ tsyé pou ha bi pou a be ke ?
(trg)="15"> Kimoun ki ka menné sé cha - la , é ka Jéova ba - yo fè ?

(src)="17"> So’o m ne ghôm gamdo ’ Zékaria ne mkelik poua pe feng ya , pe fing ne tchente jye ge ke ?
(trg)="16"> Grasa pwofési a sé cha - la é a séla ki ka menné - yo la , dè ki biten nou pé sèten ?

(src)="18"> Nweke a ka tcheng ge pe pouôk ne pa ’ pou gô tchwe kam temla ’ Jéova Si a ?
(trg)="17"> Poukwa fò pa nou pè atak - la ki ka vin kont pèp a Jéova ?

(src)="19"> 12 , 13 . ( a ) Pou ping gôm bi Zékaria tchwelô ge é re la ?
(trg)="18"> 12 , 13 . a ) Ka Jéova mandé Zèkarya fè apré ?

(src)="20"> ( b ) Ke da’te ge mo ye pou le bo khéé ge gwya a le be Yéso Kristo ?
(trg)="19"> b ) Kijan nou fè sav kè nonm - la yo ka kriyé « Boujon » ka rèprézanté Jézikri ?

(src)="21"> Pa ’ é be fo bing be gè noung pouô ’ gwye a , é bo gre la ?
(trg)="20"> Ka Jézi ka fè antankè Wa é Gran Prèt ?

(src)="22"> 15 , 16 . ( a ) Ne yôkpe wôdzou , pou bo gre tsa fa ’ ne bing nyapte ba ne sôk mving ?
(src)="23"> We bo gre ya ?
(trg)="21"> 15 , 16 . a ) Ki travay a konstriksyon é a pirifikasyon ka fèt adan tanp a Jéova alèkilé , é kimoun ka fè travay - lasa ?

(src)="24"> ( b ) Tchwe ye ne wougne Yéso Kristo ne gou ’ sha’a gô sô ’ mi a , ke gô sô’pe si ?
(trg)="22"> b ) Apré mil lanné , lè Kris ké fin régné , kijan latè ké yé ?