# bbc/2016002.xml.gz
# fon/2016002.xml.gz


(src)="1"> SIULASON NI MAJALAH ON | BOASA HITA INGKON JUJUR ?
(trg)="1"> XOTA E ÐÒ AKPÀ Ɔ JÍ É | ETƐWU MǏ KA ÐÓ NA NƆ ÐƆ NUGBǑ ?

(src)="2"> Si Hitoshi karejo di bagian akuntansi di Jepang .
(trg)="2"> Hitoshi nɔ w’azɔ̌ ɖò azɔ̌xɔsa akwɛlínlɛ́n tɔn ɖò azɔ̌xwé e nɔ ba azɔ̌ nú mɛ é ɖé ɖò Japon .

(src)="3"> Tingki mangetong hepeng ibana dohot bosna , disuru ma si Hitoshi mambahen laporan palsu .
(trg)="3"> Hwenu e é ɖò akwɛzinzan ɖé lɛ́n xá gǎn tɔn wɛ é ɔ , gǎn ɔ ɖɔ n’i ɖɔ akɔ́nwunta e ma sɔgbe ǎ é ɖó nukún wɛ emi ɖè ɖò así tɔn .

(src)="4"> Alai didok si Hitoshi ma targanggu do panggora ni rohana mambahen songon i .
(trg)="4"> Hitoshi tinmɛ ɖɔ ayixa emitɔn kún na yí gbè bonu emi na wà azɔ̌ e na byɔ nugbǒmaɖɔ é ó .

(src)="5"> Ujungna dipakaluar ma ibana sian parkarejoanna i .
(trg)="5"> É sín enɛ wu bɔ gǎn ɔ gblɔ́n adǎn n’i ɖɔ emi na nya ɛ sín azɔ̌mɛ , bɔ ɖò gudo mɛ ɔ , azɔ̌ gblé dó è nugbǒ .

(src)="6"> Dung pigapiga bulan , marsak situtu ma si Hitoshi .
(trg)="6"> Ðò sun e bɔ d’ewu lɛ é mɛ ɔ , awakanmɛ wá kú Hitoshi bǐ dó azɔ̌ e é na wà é biba wu .

(src)="7"> Mabiar ibana ndang adong na manjalo ibana karejo .
(src)="8"> Umpamana tingki mangalamar karejo , dipaboa ibana do tangkas ndang olo ibana mangulahon ulaon na so jujur .
(trg)="7"> Ði kpɔ́ndéwú ɔ , hwenu e Hitoshi ɖò azɔ̌ ba wɛ gbè ɖokpo bɔ è ɖò nǔ kanbyɔ ɛ wɛ é ɔ , é ɖɔ ɖɔ emi kún sixu wà azɔ̌ e nugbǒmaɖɔ na ɖ’emɛ é ó .

(src)="9"> Didok na mewawancarai ma , ” Asing hian ho ! ”
(trg)="8"> Mɛ e ɖò nǔ kanbyɔ ɛ wɛ é ɖɔ n’i ɖɔ : “ Linlin towe lɛ bú dò mɛ ! ”

(src)="10"> Gabe holsoan ma si Hitoshi , ninna ibana ma , ” Ra ndang adong be labana molo marparange na jujur . ”
(trg)="9"> Hɛnnumɔ Hitoshi tɔn lɛ kpo xɔ́ntɔn tɔn lɛ kpo dó wusyɛn lanmɛ n’i ɖɔ é ni zunfan kú e é kudeji ɖɔ emi na nɔ ɖɔ nugbǒ é , é ɖò mɔ̌ có , é wá jɛ nǔxokpɔ́n jí kpɛɖé kpɛɖé .

(src)="11"> Alai , dipatogu keluarga dohot donganna ma ibana asa tongtong jujur .
(trg)="10"> Ði kpɔ́ndéwú ɔ , é ɖɔ : “ Un nɔ wá kanbyɔ nyiɖée ɖɔ gbejininɔ nú nùɖiɖi ce ka nyí nǔ ɖagbe à jí . ”

(src)="12"> Pengalaman ni si Hitoshi on , mangajari hita ndang sude jolma lomo rohana jujur .
(trg)="11"> Nǔ nyanya enɛ e xá Hitoshi é nɔ flín mǐ ɖɔ nugbǒɖiɖɔ kún nɔ xɔ akwɛ ɖò mɛ bǐ nukúnmɛ ó .

(src)="13"> Pigapiga halak mandok ndang marlaba parange sisongon i , tarlumobi tingki marbisnis .
(trg)="12"> Nú è na ɖɔ xó jɔ xó ɔ , mɛɖé lɛ tlɛ sixu kpɔ́n nugbǒɖiɖɔ dó mɔ agban kpinkpɛn ɖé na , ɖò taji ɔ , ɖò ajɔ̌tɔ́ lɛ tɛntin .

(src)="14"> Sahalak borua sian Afrika Selatan mandok , ” Rap tinggal do ahu dohot angka halak na so jujur .
(src)="15"> Jala sipata , olo do balga pangkorhon ni parange nasida i tu ahu . ”
(trg)="13"> Nawe ɖé nɔ wà agbazazɔ́ bo nɔ nɔ Afrique du Sud bo ɖɔ : “ Gbɛtɔ́ nugbǒmaɖɔtɔ́ lɛ wɛ lɛlɛ̌ dó mì , bɔ hweɖelɛnu ɔ , cɔcɔ e ye nɔ dó nú mɛ bonu è na wà nǔ ye ɖɔhun é nɔ syɛn tawun . ”

(src)="16"> Sada sian parange na so jujur naung somal saonari on , i ma gabus .
(trg)="14"> Nugbǒmaɖɔ sín alɔkpa e gbakpé tawun ɖò égbé lɛ é ɖokpo wɛ nyí adingban ɖiɖó .

(src)="17"> Pigapiga taon naung salpu si Robert S .
(trg)="15"> Xwè ɖé lɛ ɖíe wá yì ɔ , Robert S .

(src)="18"> Feldman na singkola di bagian psikologi di Universitas Massachusetts Amherst mandok 60 persen halak naung magodang margabus sahali di bagasan sampulu minut .
(trg)="16"> Feldman e nyí dotóo bo nɔ kplɔ́n walɔ gbɛtɔ́ tɔn ɖò Kplɔnyiji - Alavɔxwé Massachusetts Amherst tɔn é ba dò nú nǔ , bo ɖɔ ɖɔ enyi è sɔ́ mɛxo 100 ɖó te ɔ , mɛ 60 nɔ ɖ’emɛ bɔ cobonu ye na ɖɔ xó ɖó kpɔ́ xá mɛ nú cɛju wǒ ɔ , é hwe bǐ ɔ , ye nɔ ko ɖó adingban ɖokpo .

(src)="19"> Didok si Feldman muse , ” On mambahen songgot rohanta .
(trg)="17"> “ Nǔ enɛ e mǐ mɔ é kpaca mǐ tawun , ” wɛ Feldman ɖɔ .

(src)="20"> Alai sasintongna , ndang lomo rohanta sai mangulahon gabus . ”
(trg)="18"> “ Mǐ ɖó nukún ɖɔ adingban ɖiɖó na gbakpé ɖò gbɛzinzan ayihɔngbe ayihɔngbe tɔn mɛ lɛ tɔn mɛ mɔ̌ ǎ . ”

(src)="21"> Masuk akal dope ninna rohamu godang halak mangkasogohon gabus alai tongtong dope sai diulahon gabus ?
(trg)="19"> É blawu ɖɔ enyi è ɖó adingban nú mɛ gègě ɔ , é nɔ vɛ́ nú ye , có mɛ gègě ka nɔ ɖó adingban .

(src)="22"> Boasa dope adong gabus , manangko , dohot angka parange na so tigor saonari on ?
(trg)="20"> Etɛwu adingban ɖiɖó , ajojija kpo nugbǒmaɖɔ alɔkpa alɔkpa ɖevo lɛ kpo ka gbakpé sɔmɔ̌ ɖò égbé ?

(src)="23"> Aha do pangkorhon ni parange na so jujur tu angka jolma ?
(trg)="21"> Etɛ mɛ nugbǒmaɖɔ ka nɔ tɔ́n kɔ dó ?

(src)="24"> Jala na rumingkot , songon dia do asa unang taulahon parange na so jujur ?
(trg)="22"> Bɔ ee lɛ́ ɖò taji hú enɛ lɛ é wɛ nyí ɖɔ , nɛ̌ mǐ ka sixu nyì alɔ nú walɔ nugbǒmaɖɔ tɔn enɛ lɛ gbɔn ?

# bbc/2016003.xml.gz
# fon/2016003.xml.gz


(src)="1"> SIULASON NI MAJALAH ON | BOASA HITA INGKON JUJUR ?
(trg)="1"> XOTA E ÐÒ AKPÀ Ɔ JÍ É | ETƐWU MǏ KA ÐÓ NA NƆ ÐƆ NUGBǑ ?

(src)="2"> ” Asa sae masalah , ndang porlu hita jujur . ” ​ — Samantha , Afrika Selatan .
(trg)="2"> “ Ninɔmɛ syɛnsyɛn e nugbǒmaɖɔ kpɛɖé sixu ɖeɖɛ lɛ é nɔ ɖè hwebǐnu . ” ​ — Samantha , Afrique du Sud .

(src)="3"> Tutu do i ?
(trg)="3"> Nugbǒ wɛ nyí xó enɛ à ?

(src)="4"> Songon si Samantha , sude do hita hea mangadopi parsoalan .
(trg)="4"> Samantha ɖɔhun ɔ , mǐ mɛ bǐ wɛ ko kpannukɔn ninɔmɛ syɛnsyɛn lɛ kpɔ́n hweɖelɛnu .

(src)="5"> Olo do hita tarelaela asa unang jujur , alai tarida do aha na ringkot di hita sian na tabahen .
(trg)="5"> Lee mǐ nɔ wà nǔ gbɔn ɖò ninɔmɛ e nɔ tɛ́n mǐ kpɔ́n bo nɔ zɔ́n nugbǒmaɖɔ mǐ lɛ é mɛ é sixu ɖè nugbodòdó e nɔ xɔ akwɛ nú mǐ lɛ é xlɛ́ .

(src)="6"> Umpamana , olo do hita ndang jujur asa unang maila .
(trg)="6"> Ði kpɔ́ndéwú ɔ , enyi winnya ma ɖu nɔ mya nukún nú mǐ hú nǔ bǐ ɔ , mǐ sixu kpɔ́n nugbǒmaɖɔ dó mɔ nǔ e ɖò dandan é ɖé .

(src)="7"> Alai , molo tarboto maila ma hita .
(trg)="7"> É ɖò mɔ̌ có , enyi nugbǒ ɔ wá jɛ agbawungba ɔ , nugbǒmaɖɔ nɔ hɛn nǔ gègě gblé dó mǐ wu hwɛhwɛ .

(src)="8"> Ida ma tudosan na ditoru on .
(trg)="8"> Lin tamɛ dó nǔ elɔ lɛ wu .

(src)="9"> Molo masihaposan dua halak , boi ma maraleale nasida .
(trg)="9"> Kancica ɖagbe lɛ ɖiɖó nɔ jinjɔn jiɖedomɛwu jí .

(src)="10"> Las ma rohanasida jala dame ma dihilala .
(trg)="10"> Hwenu e mɛ wè ɖeji dó yeɖée lɛ wu é ɔ , ayi yetɔn nɔ j’ayǐ dó yeɖée lɛ wu .

(src)="11"> Alai , ndang mura maraleale dohot na asing .
(trg)="11"> Amɔ̌ , è nɔ fɔ́n gbè ɖokpo kpowun bo nɔ ɖeji dó mɛ wu ǎ .

(src)="12"> Molo lomo rohanta maraleale , ingkon rap paradehon tingki , mangkatahon na tutu tu dongan jala ndang mangkaringkothon diri sandiri .
(trg)="12"> Jiɖedomɛwu nɔ tíìn ɖò gbɛtɔ́ lɛ tɛntin hwenu e ye nɔ zán hwenu ɖó kpɔ́ , nɔ ɖɔ xomɛ nú yeɖée lɛ bo nɔ lɛ́ wà nǔ xá yeɖée lɛ cejɛnnabi mɛvo é .

(src)="13"> Boi do gabe sega paralealeon alani sada parange na so jujur .
(trg)="13"> É ɖò mɔ̌ có , nugbǒmaɖɔ ɖokpo géé sixu zɔ́n bɔ è gɔn jiɖedomɛwu .

(src)="14"> Jala , maol do padengganhon paralealeon naung sega .
(trg)="14"> Bɔ enyi é ka cí mɔ̌ ɔ , é sixu vɛwǔ tawun ɖɔ è ni lɛ́ vɔ́ jiɖedomɛwu .

(src)="15"> Hea do hamu digabusi alealemuna ?
(trg)="15"> Mɛ e a lin ɖɔ é nyí xɔ́ntɔn ɖagbe nú we é ɖé ka ko blɛ́ we kpɔ́n à ?

(src)="16"> Molo hea , songon dia do pangkilalaanmuna ?
(trg)="16"> Enyi mɔ̌ wɛ ɔ , nɛ̌ é ka cí nú we ?

(src)="17"> Ra , gabe hansit do rohamuna jala songon na dijehehon ma pangkilalaanmuna .
(trg)="17"> É ɖò wɛn ɖɔ é vɛ́ nú we tawun , bɔ a na ko tlɛ lɛ́ lin ɖɔ é zán emi .

(src)="22"> Boi do hamu diurupi marhite Bibel .
(trg)="18"> Nǔ sixu cí mɔ̌ nú mɛ nugbǒ .

(src)="23"> Pingkirhon ma pigapiga prinsip ni Bibel , na diulas di artikel na mangihut .
(trg)="19"> Nugbǒmaɖɔ sixu hɛn kancica ɖagbe ɖé sín dodonú gblé .

(src)="24"> AHA DO I ?
(src)="25"> Mangkatahon na so tutu tu sasahalak na marhak mamboto , mangkatahon na so binotona , papilithon na so sintong , ndang mangkatindangkon na sintong dohot marhata manggang .
(trg)="20"> Robert Innes , ee nyí mɛ̌si nùkplɔnmɛtɔ́ ɖò Kplɔnyiji - Alavɔxwé Californie tɔn é ba dò nú nǔ bo mɔ ɖɔ “ nugbǒmaɖɔ cí azɔn e è nɔ sɔ́ ɖò mɛ wu é ɖé ɖɔhun . ”

(src)="26"> SONGON ON MA HATA NI BIBEL : ” Ai marbiasbias do Jahowa mida halak na geduk , alai rosu do Ibana tu halak partigor . ”
(src)="27"> ( Poda 3 : 32 ) ” Dibahen i , bolongkon hamu gabus i ; hatahon hamu ma na sintong , ganup tu donganna . ” ​ — Epesus 4 : 25 .
(src)="28"> AHA DO I ?
(trg)="21"> Enɛ wu ɔ , è hɛn ɔ , è na sɔ́ nugbǒmaɖɔ sɔ́ jlɛ́ dó azɔnkwín ɖé wu : enyi a nɔ sɛkpɔ nugbǒmaɖɔtɔ́ ɖé hwɛhwɛ ɔ , hwi lɔ na ɖibla “ bɛ́ ” nugbǒmaɖɔ sín azɔn .

(src)="29"> Pahatahatahon na mambahen roa goar ni halak na asing .
(trg)="22"> Nɛ̌ a ka sixu xó gló fɛ́ca nugbǒmaɖɔ tɔn gbɔn ?

(src)="33"> Mangotootoi halak asa dapotan hepeng manang barang .
(trg)="23"> Biblu sixu d’alɔ we .

(src)="36"> AHA DO I ?
(src)="37"> Mambuat barang ni sasahalak na so sian pamotoanna .
(trg)="24"> Kɛnklɛn lin tamɛ kpɔ́n dó nugbodòdó Biblu tɔn ɖé lɛ jí .

# bbc/2016004.xml.gz
# fon/2016004.xml.gz


(src)="1"> SIULASON NI MAJALAH ON | BOASA HITA INGKON JUJUR ?
(trg)="1"> XOTA E ÐÒ AKPÀ Ɔ JÍ É | ETƐWU MǏ KA ÐÓ NA NƆ ÐƆ NUGBǑ ?

(src)="2"> ” Ai pos do rohanami , na so pola solsolan ni panggora ni roha i hami , ala huringkoti hami marparange na denggan di na saluhut . ” ​ — Heber 13 : 18 .
(trg)="2"> “ Mǐ ɖeji ɖɔ ayixa mǐtɔn mɛ́ , ɖó mǐ ɖó jlǒ bo na nɔ zán gbɛ̀ ɖagbe ɖò nǔ bǐ mɛ . ” ​ — Eblée lɛ 13 : 18 .

(src)="3"> Di Bibel , hata Junani na diterjemahon ” hajujuron ” lapatanna angka ulaon na denggan manang parange na denggan .
(trg)="3"> Ðò Biblu mɛ ɔ , xókwin dòdó Glɛkigbe tɔn e è lilɛ dó “ ɖagbe ” ɖò fí é sín tinmɛ nɔ nyí “ nugbǒɖiɖɔ ” hweɖelɛnu , “ nǔ e nyɔ́ bɔ nǔ bǐ vɔ ɖ’ewu é , ” alǒ walɔ e dɔn mɛ é ɖé .

(src)="4"> Ringkot do parrohahonon ni halak Kristen hata ni Apostel Paulus on na mandok , ” Huringkoti hami marparange na denggan di na saluhut . ”
(trg)="4"> Klisanwun lɛ nɔ sɔ́ xó elɔ e Mawu zé d’ayi mɛ nú Pɔlu b’ɛ wlan é ylɔ ɖɔ nùjɔnǔ : “ Mǐ ɖó jló bo na nɔ zán gbɛ̀ ɖagbe [ alǒ nɔ ɖɔ nugbǒ ] ɖò nǔ bǐ mɛ . ”

(src)="5"> Aha do angka na hombar tusi ?
(trg)="5"> Etɛ enɛ ka byɔ ?

(src)="6"> Torop do halak jumolo markaca andorang so laho sian jabu .
(trg)="6"> Mɛ gègě wɛ nɔ kpɔ́n nùkpɛ́n mɛ zǎnzǎn tɛgbɛ cobo nɔ yì toxo mɛ .

(src)="7"> Boasa ?
(trg)="7"> Etɛwu ?

(src)="8"> Asa suman idaon .
(trg)="8"> Ðó ye nɔ jló na nyɔ́ kpɔ́n wutu .

(src)="9"> Alai , adong dope na rumingkot sian parsurion manang pahean na denggan .
(trg)="9"> Amɔ̌ , nǔ ɖevo ɖè bo ɖò taji hú è na kpa ɖa e nyɔ́ é alǒ dó avɔ e ɖò zo ɖu wɛ é .

(src)="10"> Sasintongna , parangenta boi do mambahen hita gabe uli manang roa di jolo ni halak .
(src)="11"> Disurat di Bibel umlomo do rohanta mangulahon na roa .
(trg)="10"> Nugbǒ ɔ , mɛ alɔkpa e mǐ nyí ɖò xomɛ é sixu bló lee mǐ cí ɖò wěxo é ɖó alǒ hɛn gblé .

(src)="12"> 1 Musa 8 : 21 mandok , ” Ai na jat do pingkiran ni roha ni jolma sian sietehetehonna . ”
(trg)="11"> Xó Mawu Tɔn ɖɔ nyì wɛn ɖɔ nǔnyanyawiwa wɛ mǐ nɔ mlɛ́ .

(src)="13"> Alani i , asa boi jujur ingkon taalo do giotgiot ni rohanta na sala .
(trg)="12"> “ Sín dò wɛ gbɛtɔ́ ko ɖó ayi nyanya sín , ” wɛ Bǐbɛ̌mɛ 8 : 21 ɖɔ .

(src)="14"> Hea do dihilala Apostel Paulus songon on .
(trg)="13"> Enɛ wu ɔ , bonu mǐ na nyí nugbǒɖɔtɔ́ ɔ , mǐ ɖó na fun ahwan xá jlǒ hwɛhuhu tɔn e sín gǔ mǐ ɖu é .

(src)="15"> Didok ibana , ” Ai dihalashon jolma parbagasan na di ahu do nian patik ni Debata .
(trg)="14"> Mɛsɛ́dó Pɔlu ɖɔ xó dó ahwan e éɖesunɔ nɔ fun xá hwɛhuhu é wu , bo ɖɔ : “ Ðò linlin ce mɛ ɔ , Mawusɛ́n ɔ wɛ nɔ dó xomɛhunhun nú mì .

(src)="16"> Alai huida do patik na asing di bagasan angka ruas ni dagingku , na marmusu dompak patik na di bagasan rohangku ; gabe dipatunduk do ahu tu gomgoman ni patik ni dosa , na di bagasan ruas ni dagingku . ” ​ — Rom 7 : 22 , 23 .
(trg)="15"> Amɔ̌ , sɛ́n ɖevo tíìn ɖò agbaza ce mɛ , bo ɖò hun xò xá sɛ́n e ɖò linlin ce mɛ é wɛ , bo sɔ́ mì dó ɖó gantɔ́ nú hwɛhuhu sɛ́n e ɖò agbaza ce mɛ é . ” ​ — Hlɔmanu lɛ 7 : 22 , 23 .

(src)="17"> Umpamana , molo tubu tu rohanta laho mangulahon ulaon na so jujur , jala lam tahalomohon i , unang ma taoloi .
(trg)="18"> Enyi mǐ jló bo nyì alɔ nú linlin nyanya lɛ ɔ , nugbǒmaɖɔ na lɛlɛ̌ dó mǐ có , mǐ hɛn ɔ mǐ na kpó ɖò nugbǒɖɔtɔ́ nyí wɛ .

(src)="18"> Molo taalo do pingkiran sisongon i , boi do hita tongtong jujur , nang pe godang halak na so jujur di humaliangta .
(trg)="19"> Bo na dó sixu nɔ ɖɔ nugbǒ ɔ , mǐ ɖó sɛ́n walɔ ɖagbe tɔn lɛ sín hudo .

(src)="19"> Tahaporluhon do panogunoguon asa denggan parangenta jala asa boi jujur , nang pe godang halak ndang mangkaringkothon i .
(trg)="20"> É ɖò mɔ̌ có , é blawu ɖɔ mɛ gègě nɔ zán hwenu sukpɔ́ dó lin tamɛ dó nǔ e ye na cyan dó ba acɔ́ lɛ é jí hú ee ye nɔ zán dó lin tamɛ dó sɛ́n walɔ ɖagbe tɔn e ye na xwedó lɛ jí é .

(src)="20"> Godang halak mandok , ndang ingkon jujur nasida di sude ulaonna .
(trg)="21"> Wǎgbɔ tɔn ɔ , ye nɔ ba hwɛjujɔ nú nugbǒmaɖɔ wɔbuwɔbu e na sɔgbe xá ninɔmɛ yetɔn é .

(src)="21"> Buku The ( Honest ) Truth About Dishonesty mandok , ” Sasintongna taboto do na margabus hita , jala ninna rohanta ndang pola boha i , tongtong dope ninna rohanta , hita halak na jujur . ”
(trg)="22"> Wema ɖé ɖɔ kpowun ɖɔ : “ Ðò taji ɔ , mǐ nɔ wá dóve ɖ’emɛ kaka bo nɔ kpó ɖò mimɔ wɛ ɖɔ mǐ nyí nugbǒɖɔtɔ́ . ”

(src)="22"> Alai , adong do panogunoguon na boi mangurupi hita asa tongtong jujur ?
(trg)="23"> ( The ( Honest ) Truth About Dishonesty ) Amɔ̌ , nùjlɛnú ɖejid’ewu e na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na kanɖeji ɖɔ nugbǒmaɖɔ alɔkpa ɖebǔ kún sɔgbe ó é ka ɖè à ?

(src)="23"> Adong .
(trg)="24"> Mǐ dokú ɖɔ é ɖè .

(src)="24"> Marjuta halak di liat portibi on mangkilala pangurupion sian Bibel na marisi poda asa denggan marparange .
(trg)="25"> Gbɛtɔ́ livi mɔkpan gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ ko mɔ ɖɔ Biblu sú hudo enɛ sín dò bɔ nǔ bǐ vɔ ɖ’ewu .

(src)="25"> ( Psalmen 19 : 8 ) Nunga godang na mangkilala laba ni poda ni Bibel di keluarga , parkarejoan , di partondion dohot marparange .
(trg)="27"> ( Ðɛhan 19 : 8 ) É nɔ na mɛ alixlɛ́mɛ ɖejid’ewu lɛ dó gbɛzinzan xwédo tɔn , azɔ̌wiwa , zinzan ɖagbe kpo kancica ɖagbe ɖiɖó xá Mawu kpo wu .
(trg)="28"> É cá kpɔ́n gbeɖé ǎ .

(src)="26"> Patik dohot prinsip ni Bibel marlaba tu sude halak , houm , marga dohot bangso .
(trg)="29"> Sɛ́n tɔn lɛ kpo nugbodòdó tɔn lɛ kpo nyɔ́ zán nú tò bǐ , akɔta bǐ , gbè bǐ kpodo togun bǐ kpo .

(src)="27"> Molo taparsiajari Bibel , jala taulahon podana , dipatogu do hita asa tongtong mangulahon na sintong .
(trg)="30"> Enyi mǐ kije Biblu ɔ , bo lin tamɛ dó nǔ e é ɖɔ lɛ é jí , lobo zán wěɖexámɛ tɔn lɛ ɔ , mǐ sixu kplɔ́n ayi mǐtɔn b’ɛ na nɔ ɖɔ nugbǒ bo lɛ́ jlɔ́ .

(src)="28"> Asa tongtong jujur ndang sae holan marsiajar Bibel .
(trg)="31"> Amɔ̌ , Biblu tuùntuùn ganji kɛɖɛ wɛ na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na ɖu ɖò ahwanfunfun xá nugbǒmaɖɔ jí ǎ .

(src)="29"> Godang do halak na mangelaela hita laho mangulahon na roa .
(trg)="32"> Gbɛ̀ e blí ɖò walɔ ɖagbe linu é mɛ wɛ mǐ ɖè , b’ɛ nɔ gbidi kɔ nú mǐ bonu mǐ na xwedó nugbodòdó tɔn blíblí lɛ .

(src)="30"> Alani i , ringkot hita martangiang tu Debata mangido pangurupionNa .
(trg)="33"> Nǔ e wu mǐ ɖó na xoɖɛ sɛ́dó Mawu ɖɔ é ni d’alɔ mǐ bo jɛhun dó mǐ jí é nɛ .

(src)="31"> Dung i , ndang mabiar be hita mangulahon na sintong jala boi ma hita jujur di saluhut ulaonta .
(trg)="34"> ( Filipunu lɛ 4 : 6 , 7 , 13 ) Mɔ̌ mɛ ɔ , mǐ sixu ɖó adɔgbigbo bo zunfan nǔjlɔjlɔwiwa lobo nɔ ɖɔ nugbǒ ɖò nǔ bǐ mɛ .

(src)="32"> Si Hitoshi na dipaboa dison , mandapot laba ala jujur ibana karejo .
(trg)="35"> Hitoshi e xó mǐ ɖɔ ɖò xota nukɔntɔn ɔ mɛ é ɖu lè , ɖó é nyí azɔ̌watɔ́ e nɔ ɖɔ nugbǒ é wutu .

(src)="33"> Saonari , karejo ma ibana dohot bos na mangargai hajujuron .
(trg)="36"> Dìn ɔ , é nɔ wà azɔ̌ nú azɔ̌gǎn e nugbǒɖiɖɔ tɔn sù nukúnmɛ na é ɖé .

(src)="34"> Ninna ibana ma , ” Mauliate do hudok ala karejongku saonari mambahen ias panggora ni rohangku . ”
(trg)="37"> Hitoshi ɖɔ : “ Xomɛ hun mì ɖɔ un kpéwú bo mɔ azɔ̌ e zɔ́n bɔ un kpò ɖò ayixa mímɛ́ ɖé ɖó wɛ é . ”

(src)="35"> Na asing pe adong do mangkilala songon i .
(trg)="38"> Nǔ nyí mɔ̌ nú mɛ ɖevo lɛ lɔmɔ̌ .

(src)="36"> Taida ma hatorangan ni halak na mandapot laba ala mangulahon prinsip ni Bibel jala ” marparange na denggan di na saluhut ” .
(trg)="39"> Lin tamɛ dó mɛ e ɖu lè ɖò nugbodòdó Biblu tɔn e ɖɔ è ni “ [ nɔ ɖɔ nugbǒ ] ɖò nǔ bǐ mɛ ” é zinzan mɛ é ɖé lɛ jí .

(src)="37"> ” Tingki marumur 13 taon , ndang singkola be ahu , ala mardongan dohot panangko jala 95 porsen pangomoanku ala na manangko .
(trg)="40"> “ Xwè 13 wɛ un ɖó bo jó wemaxɔmɛ dó lobo jɛ azɔ̌ wà xá ajotɔ́ lɛ jí .

(src)="38"> Dung marhasohotan , marsiajar Bibel ma ahu rap dohot tunggani dolingku tu Sitindangi Ni Jahowa .
(trg)="41"> Akwɛ e un nɔ mɔ lɛ é 95 ɖò 100 jí wɛ nugbǒmaɖɔ nɔ hɛn wá nú mì .

(src)="39"> Diboto hami ma ndang lomo roha ni Jahowa * molo so jujur hami .
(trg)="42"> Nukɔnmɛ ɔ , un wá wlí alɔ bɔ nyì kpo asú ce kpo wá jɛ Biblu kplɔ́n xá Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn lɛ jí .

(src)="40"> Alani i , marhamubaon ma hami .
(trg)="43"> Mǐ kplɔ́n ɖɔ Jehovah * Mawu gbɛ́ wǎn nú walɔ nugbǒmaɖɔ tɔn lɛ , enɛ wu ɔ , mǐ ɖɔ ɖɔ mǐ na ɖyɔ gbɛzinzan mǐtɔn .

(src)="41"> Di taon 1990 tardidi ma hami gabe Sitindangi Ni Jahowa . ” ​ — Poda 6 : 16 - 19 .
(trg)="44"> Ðò 1990 ɔ , mǐ zé mǐɖée jó nú Jehovah bo bló baptɛm lobo huzu Kúnnuɖetɔ́ Jehovah Tɔn . ​ — Nùnywɛxó 6 : 16 - 19 .

(src)="42"> ” Najolo gok do barang na tinangko di jabungku , alai saonari ndang adong be .
(trg)="45"> “ Ð’ayǐ ɔ , nǔ e è lilɛ jɔ na lɛ ɛ kɛɖɛ wɛ gɔ́ xwé ce gbè , amɔ̌ dìn ɔ , nǔ mɔhun ɖě sɔ́ ɖé ǎ ; bɔ enɛ zɔ́n bɔ un ɖó ayixa mímɛ́ ɖé .

(src)="43"> Ias ma panggora ni rohangku .
(src)="44"> Mandok mauliate do ahu tu Jahowa ala disesa do dosangku saleleng on .
(trg)="46"> Nú un lin tamɛ dó xwè tobutobu e un ko zán gbɛ̀ hizihizi na wá yì é jí ɔ , un nɔ dokú ɖaxó nú Jehovah nú nùblawukúnúmɛ tɔn .