# bas/2016001.xml.gz
# kri/2016001.xml.gz


(src)="1"> Miño mi minkwel
(trg)="1"> Atikul dɛn we De Insay Dis Magazin

(src)="2"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="2"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="3"> Baa u nhoñol le ibale hiki mut a noñ litiñ lini , niñ y’a ba lelaa munu nkoñ isi ?
(trg)="3"> Yu tink se di wɔl go bi bɛtɛ ples if ɔlman de fala dis advays na di Baybul ?

(src)="4"> “ Di nsômbôl hiôm loñge ikété manjel momasôna . ” — Lôk Héber 13 : 18 .
(trg)="4"> “ Wi . . . want du wetin rayt ɔltɛm . ” — Di Ibru Pipul Dɛn 13 : ​ 18 .

(src)="5"> I Nkum Ntat nunu a ntoñol lelaa i ba maliga i ntihba hiki pes i niñ yés .
(trg)="5"> Dis Wachtawa de sho wetin mek wi fɔ ɔnɛs pan ɛnitin we wi de du na layf .

(src)="6"> Baa i ba maliga i ntagbe ngéda ?
(trg)="6"> Yu Tink se fɔ Bi Ɔnɛs , Dɔn Kɔmɔt na Stayl ?

(src)="7"> 3
(trg)="7"> 3

(src)="8"> Lelaa ngitelepsép i ntihba we 4
(trg)="8"> We Pɔsin Nɔ Ɔnɛs , Aw Dat Kin Afɛkt Yu ?
(trg)="9"> 4

(src)="9"> Inyuki i ba maliga i gwé mahee 5
(trg)="10"> Wetin Mek I Fayn fɔ Bi Pɔsin we Ɔnɛs ?
(trg)="11"> 5

(src)="10"> 7 Yoña makidik le ni ‘ téñba ni gwéha lisañ li bôt . ’
(trg)="12"> Mekɔp Yu Maynd fɔ Lɛk Yu Brɔda dɛn Ɔltɛm !

(src)="11"> 12 ‘ Likébla li Djob li mbuma ñañ ’ li nyégsa bés
(trg)="13"> Lɛ di Gift we Gɔd “ Dɔn Gi Wi fɔ Natin , we Wɔndaful Pas Ɔl ” Mek Wi Du Sɔntin

(src)="12"> 17 Mbuu womede u mbok nlélém mbôgi kiki mimbuu nwés
(trg)="14"> Gɔd in Spirit ɛn Wi Yon Spirit De Tɔk di Sem Tin

(src)="13"> 22 “ Bés ni bé di kenek ”
(trg)="15"> Wi Want fɔ Go wit Yu

(src)="14"> 28 Di ngwel nson lôñ yada ni Nyambe — Hala a nti bés maséé
(trg)="16"> Wi Go Gladi we Wi De Wok wit Gɔd

# bas/2016002.xml.gz
# kri/2016002.xml.gz


(src)="1"> ÑO NKWEL U LIPEP LI BISU | INYUKI DI NLAMA BA MALIGA ?
(trg)="1"> DI TƆPIK NA DI FRƆNT PEJ | WETIN MEK WI FƆ ƆNƐS ?

(src)="2"> Hitoshi a bé sal kiki nsoñgol moni i homa ba nyiñil bôt bape bôlô i Yapan .
(trg)="2"> Itoshi bin de wok na wan kɔmni na Jepan we de ɛp pipul dɛn fɔ gɛt wok .

(src)="3"> Ngéda a bé a ntiimba béñge lipep li nsoñgi u moni ni nwet wé bôlô , ba bi kal Hitoshi le a tembee mu lipep li nsoñgi .
(trg)="3"> We in ɛn in bɔs bin de chɛk di ripɔt we de sho di mɔni we di kɔmni dɔn spɛn ɛn ɔmɔs mɔni dɛn dɔn gɛt , in bɔs tɛl am se i fɔ dɔn mek lay lay ripɔt .

(src)="4"> Hitoshi a bi toñle bo le kiñ yé ñem i nla bé nwas nye le a boñ ngitelepsép i homa bôlô .
(trg)="4"> Itoshi ɛksplen se in kɔnshɛns nɔ go alaw am fɔ du dis kayn wok .

(src)="5"> Inyu hala , nwet bôlô a bi béhe Hitoshi le a ga héa nye i bôlô .
(trg)="5"> Fɔseka dat , in bɔs trɛtin am se i go sak am ɛn as tɛm de go , i bin gɛt fɔ lɔs in wok .

(src)="6"> I mbus , Hitoshi a bi sôk a nimis bôlô yé .
(trg)="6"> Afta sɔm mɔnt , Itoshi in at bin pwɛl fɔseka in wok biznɛs .

(src)="7"> I sôñ i bé noñ ha , Hitoshi a bé badba too a ga léba bôlô ipe , hala a siidaga nye ñem .
(trg)="7"> Fɔ ɛgzampul , wan tɛm we dɛn bin de intavyu am fɔ wok , i bin tɔk se i nɔ go du ɛni kruk wok .

(src)="9"> Mbat mambadga a timbhe nye le : “ Mahoñol moñ ma nhélhana ! ”
(trg)="8"> Di wan we bin de intavyu am tɔk se , “ Di we aw yu de tink rili difrɛn ! ”

(src)="10"> Lihaa li Hitoshi ni mawanda mé ba ti nye makénd le a ban ñem mu makidik mé i ba maliga .
(src)="11"> Ndi to hala , a bi bôdôl bana ndék pééna mu ñem wé .
(trg)="9"> Itoshi in famili ɛn in padi dɛn bin ɛnkɔrej am fɔ tinap tranga wan fɔ du wetin rayt , bɔt stil i bigin gɛt sɔm dawt .

(src)="12"> Kii héga , a bi kal le : “ Me bé badba too hala a bé loñge jam le me noñ sômbôl yem i ba maliga inoñnaga ni hémle yem . ”
(trg)="10"> Fɔ ɛgzampul , Itoshi bin se , “ A bin de wɔnda if i mek sɛns fɔ lɛ a de tɔk se a nɔ go du ɛnitin we na kruk fɔseka wetin a biliv . ”

(src)="13"> Hala a yé ngoo , ndi jam Hitoshi a bi kôhna i niñ yé , i nhôñlaha bés le hiki mut bé nyen a ndiihe i ba maliga .
(trg)="11"> Dis tin we apin to Itoshi de mɛmba wi se nɔto ɔlman valyu pɔsin we ɔnɛs .

(src)="14"> Mangéda mape , ngandak bôt i ntehe hala kiki soso bomb , tôbôtôbô i bahoma ba bôlô .
(trg)="12"> Infakt , sɔm pipul dɛn kin fil se dɛn kayn pipul ya go briŋ kam prɔblɛm , mɔ di wan dɛn we de du biznɛs .

(src)="15"> Muda nu a nsal i loñ Afrika i Nwel mbok a bi kal le : “ Bôt ba ngitelepsép ba nkéña me , jon ngim mangéda , ngôñ i boñ kiki bôt bobasôna i yé ngui . ”
(trg)="13"> Wan uman we de wok na Sawt Afrika tɔk se : “ Di pipul dɛn we de arawnd mi nɔ ɔnɛs ɛn sɔntɛnde i nɔ kin izi fɔ lɛ a tinap tranga wan . ”

(src)="16"> Ntén u ngitelepsép wada u nai téntén i len ini , won u yé i pot bitembee .
(trg)="14"> Tide wan we we bɔku pipul dɛn de sho se dɛn nɔ ɔnɛs na we dɛn de lay .

(src)="17"> Hala a yé ndék ñwii len ini le , mut njôôñ yi le Robert S .
(trg)="15"> Trade , wan masta sabi bukman we nem Rɔbɔt S .

(src)="18"> Feldman , nu a nsal i suklu keñi i Amérika le Massachusetts Amherst , a bi léba le i ngéda jôm li minhôôlak mi bôt li nkwel , bôt basamal ikété yap ba nla bé nwas le jôm li manut li tagbe ibabé le ba tembee to ngélé yada i bititigi gwobisôna .
(trg)="16"> Filman na di University of Massachusetts Amherst bin du wan stɔdi .
(trg)="17"> Insay da stɔdi de , i kam fɔ no se we yu kɔnt 100 big pipul dɛn , 60 pan dɛn kin lay wan tɛm we dɛn de tɔk insay tɛn minit .

(src)="19"> Feldman a nkal le : “ Jam lini li bi suk bés ngandak .
(trg)="18"> Filman bin se : “ Dis tin we a kam fɔ no bin rili sɔprayz mi .

(src)="20"> Di bak bé le di yénak , di hoñol le hala nyen bôt ba mbéna tembee i niñ yap . ”
(trg)="19"> Wi nɔ bin de fil se pipul dɛn go de lay so ɛvride . ”

(src)="21"> Baa hala a ta bé hélha jam le , libim li bôt li ñunup ngéda bôt ba ntembene bo , ki le ngandak ikété yap i gwé lem i tembee ?
(trg)="20"> Bɔku pipul dɛn nɔ lɛk we pɔsin de lay to dɛn , bɔt pan ɔl dat , plɛnti pipul dɛn stil de lay .

(src)="22"> Inyuki bitembee , wip , ni mintén mi ngitelepsép mimpe mi ntôl i len ini ?
(trg)="21"> Tide wetin mek bɔku pipul dɛn de lay , tif , ɛn du ɔda tin dɛn we nɔ fayn ?

(src)="23"> Lelaa ngitelepsép i ntihba nkoñ isi wonsôna ?
(trg)="22"> We pipul dɛn nɔ ɔnɛs , aw dat de ambɔg di wan ol wɔl ?

(src)="24"> Ndi , mbadga i nlôôha ba nseñ i yé le : Lelaa di nla tjél kwo ikété mana maboñog ma ngitelepsép ?
(trg)="23"> Ɛn di kwɛstyɔn we impɔtant mɔ na wetin go ɛp wi fɔ avɔyd dɛn tin ya we nɔ fayn ?

# bas/2016003.xml.gz
# kri/2016003.xml.gz


(src)="1"> ÑO NKWEL U LIPEP LI BISU | INYUKI DI NLAMA BA MALIGA ?
(trg)="1"> DI TƆPIK NA DI FRƆNT PEJ | WETIN MEK WI FƆ ƆNƐS ?

(src)="2"> “ Ibale di yé ikété mandutu , ndi di gwélél to ndék ngitelepsép , di nla pamba . ” ​ — Samanta , nu loñ Afrika i Nwel mbok .
(trg)="2"> “ Prɔblɛm dɛn de we kin mit yu ɔltɛm , na we yu du smɔl kruk na in go mek i sɔlv . ” — Samanta , Sawt Afrika .

(src)="3"> Baa u nkémhe ni i jam nunu muda a nkal ?
(trg)="3"> Yu gri wit wetin Samanta se ?

(src)="4"> Kiki Samanta , bés bobasôna di mboma mandutu ngim mangéda .
(trg)="4"> Jɔs lɛk Samanta , prɔblɛm dɛn we nɔ izi fɔ sɔlv go mɔs dɔn mit wi ɔl .

(src)="5"> Mam di mboñ ma ga yelel ibale di yé bôt ba ngitelepsép , tole ma ga pémés toi i mam di ndiihe i mbamba .
(trg)="5"> Wetin wi du we sɔntin tɛmt wi fɔ du tin we nɔ fayn de sho wetin wi rili valyu .

(src)="6"> Kiki héga , ibale i keñgle wonyu i yé jam li bisu i niñ yés , i nla pam le di tehe ngitelepsép kiki njel ipe i yônôs njômbi yés .
(trg)="6"> Fɔ ɛgzampul , wi nɔ kin want fɔ shem , bɔt if dat impɔtant to wi pas ɛni ɔda tin , wi go du sɔntin we nɔ ɔnɛs jɔs fɔ lɛ wi nɔ shem .

(src)="7"> Ngéda bôt ba ga yi maliga , b’a ke yi le di ngwés ngitelepsép , hala a ga lona bés bikuu bibe .
(trg)="7"> Bɔt we pipul dɛn no di tru , i kin briŋ kam prɔblɛm .

(src)="8"> Wan le ndék mam i noñ ha .
(trg)="8"> Lɛ wi si sɔm ɛgzampul dɛn .

(src)="9"> Libôdôl bôt ñem jon li nlédés maada .
(trg)="9"> Wan men tin we go mek padi biznɛs go bifo na we di tu pipul dɛn biliv dɛnsɛf .

(src)="10"> Ngéda bôt iba ba mbôdôl wada ni nuu ñem , ba nkon ha bé woñi .
(trg)="10"> We tu pipul dɛn biliv dɛnsɛf , dɛn kin fil sef ɛn dɛn nɔ kin wɔri .

(src)="11"> Ndi , libôdôl mut ñem li ngwéé bé kunda yada .
(trg)="11"> Bɔt dɛn nɔ go biliv dɛnsɛf wantɛm wantɛm .

(src)="12"> Bôt ba mbôdôl bôdôl bape ñem mbus ba ma tégbaha ngandak ngéda ni bo , ba kwelek ni maliga , ba tôñôk ki bo .
(trg)="12"> Pipul dɛn go biliv dɛnsɛf we dɛn de spɛn tɛm togɛda , tɔk tru to dɛnsɛf , ɛn we dɛn put wetin dɛn kɔmpin want bifo wetin dɛn want .

(src)="13"> Ndi , liboñog jada li ngitelepsép li nla mélés maada malam .
(trg)="13"> Bɔt we wan pɔsin du sɔntin we nɔ ɔnɛs , i kin mek di ɔda pɔsin nɔ biliv am igen .

(src)="14"> Ngéda hala a mbôña , i nla ba ndutu ngandak i témb bana maada malam ma .
(trg)="14"> Ɛn we pɔsin lɛf fɔ biliv yu , i kin at fɔ lɛ i biliv yu bak .

(src)="15"> Baa liwanda joñ li ñem nyuu li ma tembene we ?
(trg)="15"> Sɔmbɔdi we yu tink se na yu gud padi dɔn ɛva lay pan yu ?

(src)="16"> Ibale hala , kii u bi nôgda ?
(trg)="16"> If na so i bi , aw yu bin fil ?

(src)="17"> Bebeg le hala a bi unbaha we , u tehe wengoñle a nlibana we .
(trg)="17"> Sɔntɛm yu go dɔn fil bad ɔ si am se i kɔmɔt biɛn yu .

(src)="18"> Hala a nôôga .
(trg)="18"> Dis na sɔntin we ɔlman kin ɔndastand .

(src)="19"> Ibabé pééna , ngitelepsép i ñôbôs hikuu hi maada malam .
(trg)="19"> Nɔbɔdi nɔ go dawt se tayt padi biznɛs kin pwɛl if wan pɔsin du sɔntin we nɔ ɔnɛs .

(src)="20"> Yigil i malét wada le Robert Innes , nu a niiga i suklu keñi i Kalifornia ( Amérika ) i ñunda le “ ngitelepsép i yé yaga kiki kon u nlôôhana . ”
(trg)="20"> Wan masta sabi bukman we nem Rɔbɔt Inas na di University of California bin du wan stɔdi .
(trg)="21"> Insay da stɔdi de , i kam fɔ no se we “ pɔsin nɔ ɔnɛs , i kin mek ɔda pipul dɛn bak nɔ ɔnɛs . ”

(src)="21"> Jon , ngitelepsép i yé kiki nsoñ u matjél .
(trg)="22"> So , wi go se we pɔsin nɔ ɔnɛs , i tan lɛk bad sik we de transfa to ɔda pɔsin .

(src)="22"> Hala nkobla le , ntel u gwé maada ma tôbôtôbô ni mut nu a ngwés ngitelepsép , yak wemede u nsôk u “ bana nlélém kon , ” u kahal gwés ngitelepsép .
(trg)="23"> Di mɔ we yu spɛn tɛm wit pɔsin we nɔ ɔnɛs , na di mɔ i nɔ go izi fɔ yu fɔ bi pɔsin we ɔnɛs .

(src)="23"> Lelaa u nla keñgle i kwo ikété hiandi hi ngitelepsép ?
(trg)="24"> Wetin go ɛp yu fɔ bi pɔsin we ɔnɛs ?

(src)="24"> Bibel i nla hôla we .
(trg)="25"> Di Baybul go ɛp yu .

(src)="25"> Soho wan ini ndék matiñ Bibel i nti .
(trg)="26"> Duya wach sɔm advays dɛn na di Baybul .

# bas/2016004.xml.gz
# kri/2016004.xml.gz


(src)="1"> ÑO NKWEL U LIPEP LI BISU | INYUKI DI NLAMA BA MALIGA ?
(trg)="1"> DI TƆPIK NA DI FRƆNT PEJ | WETIN MEK WI FƆ ƆNƐS ?

(src)="2"> “ Di nyimbe le kiññem yés i yé loñge , lakii di nsômbôl hiôm loñge ikété manjel momasôna . ” ​ — Lôk Héber 13 : 18 .
(trg)="2"> “ Wi no gud wan se wi dɔn du ɔl wetin wi no se wi fɔ du , bikɔs wi . . . want du wetin rayt ɔltɛm . ” — Di Ibru Pipul Dɛn 13 : ​ 18 .

(src)="3"> Ikété Bibel , ni hop Grikia , bini bibuk le “ i ba maliga ” bi nkobla le “ ngim jam i yé loñge kiyaga . ”
(trg)="3"> Insay di Baybul , di Grik wɔd we dɛn translet as “ du wetin rayt ” min sɔntin we “ rili gud ɔ we pɔsin du sɔntin we ɔnɛs . ”

(src)="4"> Bi nla ki kobla le ngim lem i yé ilam , ni le bôt ba ngwés ba ntehe yo .
(trg)="4"> I kin min bak sɔntin we rili fayn fɔ wach .

(src)="5"> Bikristen bi nlôôha yaga diihe bibañga bi ñôma Paul nu a bi kal le : “ Di nsômbôl hiôm loñge ikété manjel momasôna . ”
(trg)="5"> Kristian dɛn rili rɛspɛkt wetin di apɔsul Pɔl bin tɔk we i se : “ Wi . . . want du wetin rayt ɔltɛm . ”

(src)="6"> Baa hala a nkobla le kii ?
(trg)="6"> Wetin dat min ?

(src)="7"> Hiki kegla , ngandak bôt i mbéñgba i léman nwaa le ba mpam .
(trg)="7"> Ɛni mɔnin , bɔku pipul dɛn kin luk dɛnsɛf na mirɔ bifo dɛn kɔmɔt na dɛn os .

(src)="8"> Inyuki ?
(trg)="8"> Wetin mek ?

(src)="9"> Inyule ba nsômbôl nene loñge .
(trg)="9"> Na bikɔs dɛn kin want fɔ luk fayn .

(src)="10"> Ndi , jam lipe li yé mahee iloo liend miño tole lihaba mambot malam .
(trg)="10"> But sɔntin de we mɔ impɔtant pas fɔ gɛt fayn bab , fayn ia stayl , ɔ fayn klos .

(src)="11"> Maliga ma yé le , ntén mut di yé ikété yés ñem , u nla kônde bés bilama bi nyuu tole hôyôs gwo .
(trg)="11"> Fɔ tru , di pɔsin we wi rili bi kin mek pipul dɛn lɛk wi ɔ nɔ lɛk wi .

(src)="12"> Bañga i Djob i nyis yaga bés ni maliga le di yé bebee i boñ béba .
(trg)="12"> Gɔd in Wɔd ɛp wi fɔ no klia wan se wi at kin want fɔ du wetin bad ɔltɛm .

(src)="13"> Kaat Bibôdle 8 : 21 i nkal le : “ Hégda i ñem mut i yé béba ibôdôl nye mañge wanda . ”
(trg)="13"> Jɛnɛsis 8 : ​ 21 tɔk se : “ A nɔ se frɔm we [ mɔtalman ] smɔl na soso bad tin i de tink bɔt . ”

(src)="14"> Jon , inyu ba maliga , di nlama jôs libak jés li kwéha i boñ mam mabe .
(trg)="14"> So fɔ lɛ wi go bi pɔsin we ɔnɛs , wi fɔ tray ɔltɛm lɛ wi nɔ de du di bad tin dɛn we wi at de tɛl wi fɔ du .

(src)="15"> Ñôma Paul a bi tibil toñol sañ a bé jôs béba , jon a bi kal le : “ Inyule mbén Nyambe i nlémél me kingéda mut kété , ndi me ntehe ya ndôñ mbén ipe ikété bijô gwem , yon i njôs yaga mbén i nlôl mahoñol mem , i ngwel ki me nkôm , le me ba isi mbén béba i i yii ikété bijô gwem . ” ​ — Rôma 7 : 22 , 23 .
(trg)="16"> Bɔt di lɔ we mi bɔdi de fala difrɛn frɔm di lɔ we mi at tɛl mi se na di rayt wan .
(trg)="17"> Na dat mek a tan lɛkɛ jelman to di lɔ we mi bɔdi de fala , we de mek a sin . ” — Lɛta Fɔ Rom 7 : ​ 22 , 23 .

(src)="16"> Kii héga , ngéda ñem wés u ntinde bés i boñ béba jam , di ban - ga ki soso ngôñ i boñ mam ma ngitelepsép , di ta bé nyégsaga i nôgôl ngôñ i .
(trg)="18"> Fɔ ɛgzampul , we wi at tɛl wi fɔ du sɔntin we bad ɛn wi rili want fɔ du sɔntin we nɔ ɔnɛs , wi nɔ fɔ alaw wi at fɔ kɔntrol wi .

(src)="17"> Di ngi gwé pôla i yoñ makidik mape .
(trg)="19"> Wi stil gɛt fɔ disayd if wi go du wetin rayt ɔ wetin nɔ rayt .

(src)="18"> Ngéda di mpohol i tjél nôgôl mahoñol més mabe , di nla yén maliga to ibale ngitelepsép i nkéña bés .
(trg)="20"> We wi nɔ du di bad tin we wi at de tɛl wi fɔ du , wi go bi ɔnɛs pɔsin ilɛksɛf di pipul dɛn we de arawnd wi nɔ ɔnɛs .

(src)="19"> Inyu ba maliga , di nlama bana matiñ ma ngui ma ma ñéga bés .
(trg)="21"> Fɔ bi ɔnɛs pɔsin , wi nid fɔ no wetin rili rayt ɛn wetin rɔng .

(src)="20"> Hala a yé ngoo , ndi libim li bôt li ntégbaha ngandak ngéda i pohol ‘ mambot ba nhaba ’ iloo kiki ba ntégbaha ngéda inyu noñ matiñ ma nlama éga maboñog map .
(trg)="22"> Bɔt i sɔri fɔ no se bɔku pipul dɛn kin spɛn mɔ tɛm fɔ disayd aw fɔ drɛs pas fɔ tink bɔt wetin rayt ɔ rɔng .

(src)="21"> Jon , ba ntehe bé kii i yé béba i boñ mam ma ngitelepsép ntel ma yé ngi pam i likala li nene béba i mis map .
(trg)="23"> Dis kin mek dɛn gi sɔm rizin dɛn we mek dɛn nɔ kin ɔnɛs pan sɔm tin dɛn .

(src)="22"> Kaat ni hop Ngisi ba nsébél le The ( Honest ) Truth About Dishonesty ( Maliga inyu ngitelepsép ) i ntoñol le : “ Libim li bôt li ngwés ngitelepsép , ndi ba nlel bé ngim minwaa bomede ba ntéé , inyu boñ le bôt ba tehge bo kiki bôt ba maliga . ”
(trg)="24"> Wan buk we nem The ( Honest ) Truth About Dishonesty tɔk se : “ Wi kin du sɔntin we kruk di we we go mek pipul dɛn stil si wi as pɔsin we ɔnɛs . ”

(src)="23"> Ndi baa di gwé matiñ di nla bôdôl ñem , ma ma nla hôla bés inyu kit ikepam limbe likala di nla neebe ngitelepsép ?
(trg)="25"> Ɛnitin de we go ɛp wi fɔ disayd if wi fɔ kruk smɔl ɔ wi nɔ fɔ kruk atɔl ?

(src)="24"> Di yé kimasoda i bana matiñ mu jam li .
(trg)="26"> Tɛl Gɔd tɛnki , sɔntin de we go ɛp wi .

(src)="25"> Didun di bôt i nkoñ isi wonsôna di nléba le Bibel i ntibil yaga yônôs njômbi i .
(trg)="27"> Ɔlsay na di wɔl , bɔku bɔku pipul dɛn dɔn kam fɔ si se di Baybul de rili ɛp dɛn .

(src)="26"> Kaat ipe i nti bé matiñ kiki Bibel inyu éga maboñog més .
(trg)="28"> Di Baybul go ɛp pɔsin fɔ no wetin rayt ɛn wetin rɔng pas ɛni ɔda buk .

(src)="27"> ( Tjémbi 19 : 8 ) Bibel i ñéga yaga bés loñge inyu mam kiki bo niñ ikété ndap lihaa , jam li bôlô , bihiumul , ni maada més ni Djob .
(trg)="29"> ( Sam 19 : ​ 7 ) I de gi fayn advays dɛn bɔt famili layf , wok biznɛs , di we aw fɔ liv wi layf , ɛn aw fɔ wɔship Gɔd .

(src)="28"> Bibel i ñunda le i yé mahee inyu mangéda momasôna .
(trg)="30"> Frɔm trade trade , di Baybul dɔn de ɛp pipul dɛn te naw .

(src)="29"> Mambén mé ni matiñ mé ma yé mahee inyu biloñ gwobisôna , matén momasôna , ni bôt ba dilémb tjodisôna .
(trg)="31"> In lɔ ɛn advays dɛn de wok fɔ ɔlkayn pipul dɛn , ilɛk us kɔntri ɔ trayb we dɛn kɔmɔt , ɔ di kɔlɔ we dɛn gɛt .

(src)="30"> Ibale di ntibil añ Bibel , di yoñog ngéda i nok yo , di gwélak ki maéba mé , hala a ga hôla bés i ba maliga ni boñ mam ma téé sép .
(trg)="32"> We wi tek tɛm rid di Baybul , tink gud wan bɔt wetin i tɔk , ɛn fala di advays dɛn we i gi , wi go ebul fɔ du tin stret wan .

(src)="31"> Ndi , jam lipe li nlee i jôs ngitelepsép , jon li yé le di nigil bañga pék Bibel i nti .
(trg)="33"> Bɔt fɔ lɛ wi bi ɔnɛs pɔsin , wi nɔ fɔ jɔs no di tru tin dɛn we de na di Baybul nɔmɔ .

(src)="32"> Kiki di niñil ikété nkoñ isi u u nai ni béba , u ntinde bés i neebe maboñog mabe .
(trg)="34"> Wi fɔ mɛmba se di wɔl we wi de liv insay tide kɔrɔpt ɛn di pipul dɛn na di wɔl kin want lɛ wisɛf kɔrɔpt .

(src)="33"> Inyu hala nyen di nlama soohe Djob le a hôla bés , a nit ki bés .
(trg)="35"> Na dat mek wi nid fɔ pre to Gɔd fɔ lɛ i ɛp ɛn sɔpɔt wi .

(src)="34"> ( Filipi 4 : 6 , 7 , 13 ) Kiki di mboñ hala , ha nyen di ga bana makénd i nit telepsép ni ba maliga ikété mam momasôna .
(trg)="36"> ( Lɛta Fɔ Filipay 4 : ​ 6 , 7 ) We wi du so , wi go gɛt di maynd fɔ tinap tranga wan fɔ du wetin rayt ɔltɛm .

(src)="35"> Hitoshi , nu di nsima i bibôdle , a bi kôhna bisai inyule a bééna jôl lilam i homa wé bôlô le a yé mut maliga .
(trg)="37"> Itoshi , we wi bin tɔk bɔt na di fɔs atikul bin bɛnifit we dɛn no am as pɔsin we ɔnɛs .

(src)="36"> I len ini , a nsal ni nwet bôlô nu a ndiihe libak jé li maliga .
(trg)="38"> Naw , di bɔsman we Itoshi de wok fɔ lɛk am bikɔs i ɔnɛs .

(src)="37"> Hitoshi a nkal le : “ Me yé maséé , inyule me nla léba bôlô i nhôla me i tééda kiñ yem ñem mapubi . ”
(trg)="39"> Itoshi bin tɔk se : “ A tɛl Gɔd tɛnki we a ebul fɛn wok we de alaw mi fɔ gɛt klin kɔnshɛns . ”