# bas/102018042.xml.gz
# hil/102018042.xml.gz


(src)="1"> © 2018 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2018 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> I kaat ini i ta bé inyu nyuñga .
(trg)="2"> Ini nga magasin wala ginabaligya .

(src)="3"> I yé njel yada inyu tjam biniigana bi Bibel ni nkoñ isi woñsôna ; nson unu , u mbôña ni njel makébla ma njômbi ñem .
(trg)="3"> Ginagamit ini subong bahin sang bug - os kalibutan nga hilikuton sa pagtudlo sang Biblia nga ginasuportahan sang boluntaryo nga mga donasyon .

(src)="4"> Inyu ti likébla , soho yuuga bés i www.jw.org .
(trg)="4"> Kon gusto mo maghatag sing donasyon , palihug kadtui ang www.jw.org / hil .

(src)="6"> Ndi ibale u ntehe MN , yi le bipes bi , bi nyôña ikété Les saintes écritures ​ — Traduction du monde nouveau .
(trg)="5"> Luwas kon tuhay ang ginapakita , ang mga kinutlo sa Biblia naghalin sa Bag - ong Kalibutan nga Badbad sang Balaan nga Kasulatan .

# bas/102018043.xml.gz
# hil/102018043.xml.gz


(src)="1"> Di mbéna nok bibéba bi mam bi bi ñôbôs mahaa .
(trg)="1"> Nahibaluan naton ang mga rason kon ngaa nagakaguba ang mga pamilya .

(src)="2"> Ndi mambe mam ma nla hôla mahaa le ma ba ikété maséé ?
(trg)="2"> Pero ano ang sekreto sang mga nagmadinalag - on nga mga pamilya ?

(src)="3"> Ipôla nwii 1990 ni 2016 i loñ Amérika , nsoñgi u mabii ma ma mbos hiki nwii u bi bet ngélé iba inyu bôt ba nloo 50 nwii , ndi inyu bôt ba nloo 65 nwii , u bi bet ngélé iaa .
(trg)="3"> Halin sang 1990 asta sang 2015 sa United States , nagdoble ang kadamuon sang mga nagdiborsio nga mga mag - asawa nga nagaedad sing sobra 50 anyos , kag tatlo ka pilo sa mga nagaedad sing sobra 65 anyos .

(src)="4"> Bagwal ba yé nhelek : Bayimam bape ba nkal le bagwal ba nlama bégés bon bap hiki ngéda , ndi bape ki ba nkal le bagwal ba nlama bop bon bap .
(trg)="4"> Nagalibog ang ulo sang mga ginikanan : May mga eksperto nga nagasiling nga dapat nila pirme dayawon ang ila mga bata , pero siling naman sang iban dapat sila mangin estrikto .

(src)="5"> Boñge ba wanda ba yé ba nañ bo ngi bana yi i i nhôla bo i tjek mam map ma niñ .
(trg)="5"> Nagadaku ang mga kabataan nga wala sing ikasarang para magmadinalag - on .

(src)="6"> Ndi , maliga ma yé le . . .
(trg)="6"> Pero , ang matuod . . .

(src)="7"> Libii li yé ngim likébla li li yé le li nlama bé mal .
(trg)="7"> Mahimo mangin makalilipay kag mangin permanente ang pag - asawahay .

(src)="8"> Bagwal ba nlama nigil i kodol bon bap ni gwéha .
(trg)="8"> Mahimo matun - an sang mga ginikanan nga disiplinahon ang ila kabataan nga may pagpalangga .

(src)="9"> Boñge ba wanda ba nla nigil i hôlôs makeñge ma ma ga bane bo nseñ ngéda ba ga nañ .
(trg)="9"> Mahimo matun - an sang mga kabataan ang mga ikasarang nga magamit nila sa ulihi .

(src)="10"> Lelaa ?
(trg)="10"> Paano ?

(src)="11"> I Tode ‘ ilo !
(trg)="11"> Ini nga isyu sang Magmata !

(src)="12"> nunu a ga toñol 12 maéba tole diliba di di nla hôla mahaa i ba maséé .
(trg)="12"> magasugid sang 12 ka sekreto para magmadinalag - on ang pamilya .

# bas/102018044.xml.gz
# hil/102018044.xml.gz


(src)="1"> Maéba 1 Mayegna
(trg)="1"> Sekreto 1 Katutom

(src)="2"> Maéba 2 I boñ mam ntôñ
(trg)="2"> Sekreto 2 Pagbuligay

(src)="3"> Maéba 3 I tina lipém
(trg)="3"> Sekreto 3 Respeto

(src)="4"> Maéba 4 Nwéhél
(trg)="4"> Sekreto 4 Pagpatawad

(src)="5"> Maéba 5 I kwel ntôñ
(trg)="5"> Sekreto 5 Komunikasyon

(src)="6"> Maéba 6 Bikodlene
(trg)="6"> Sekreto 6 Disiplina

(src)="7"> Maéba 7 mam ma yé mahee
(trg)="7"> Sekreto 7 Pamatasan

(src)="8"> Maéba 8 Ndémbél
(trg)="8"> Sekreto 8 Halimbawa

(src)="9"> Maéba 9 Libak
(trg)="9"> Sekreto 9 Identidad

(src)="10"> Maéba 10 Telepsép
(trg)="10"> Sekreto 10 Pagkamasaligan

(src)="11"> Maéba 11 I ba mut bôlô
(trg)="11"> Sekreto 11 Kapisan

(src)="12"> Maéba 12 Njômbi
(trg)="12"> Sekreto 12 Tulumuron

# bas/102018045.xml.gz
# hil/102018045.xml.gz


(src)="1"> Yegna inan i yé kiki hikoba hi hi nit libii linan le li ndeñk bañ ngéda mandutu ma mpémél bé
(trg)="1"> Ang katutom pareho sa angkla nga nagabulig nga indi maanod kag maguba ang inyo pag - asawahay bisan pa sa daw bagyo nga mga problema

(src)="2"> INYU BABIINA
(trg)="2"> PARA SA MGA MAG - ASAWA

(src)="3"> Ibale nwaa bo nlôm ba ndiihe libii jap , ba ga hoñol bé i bagla kel yada , ndi hiki wada a nôgda le sobiina wé a yéne nye loñge lisolbene .
(trg)="3"> Para sa mga bana kag asawa nga matutom sa ila pag - asawahay , permanente ang ila pag - updanay , gani may pagsalig sila sa isa kag isa .

(src)="4"> Hala a mboñ le hiki sobiina a yé nkwook nkaa le ba ga ti libii jap lipém , to ibale mandutu ma mpémél bo .
(trg)="4"> Nagasalig sila nga magaunong ang ila bana ukon asawa bisan pa sa mabudlay nga mga kahimtangan .

(src)="5"> Mam ma moni tole mahaa mape ma nla nyégsa ngim babiina i yén ntôñ .
(trg)="5"> Ang iban nga mag - asawa napilitan nga mag - updanay bangod sa ila pamilya ukon mga abyan .

(src)="6"> Ndi i yé loñge le bo iba ba ba ñômôk ikété gwéha , hiki wada a tinak nuu lipém .
(trg)="6"> Pero mas maayo kon ang ila katutom nabase sa gugma kag pagtahod sa isa kag isa .

(src)="7"> LITIÑ LI BIBEL : “ Munlôm a nlama bé bagla ni nwaa wé . ” ​ — 1 Korintô 7 : 11 , MN .
(trg)="7"> PRINSIPIO SA BIBLIA : “ Ang bana indi dapat magbiya sa iya asawa . ” ​ — 1 Corinto 7 : 11 .

(src)="8"> “ Ibale u ndiihe libii joñ , u nla neebe i nimis ngim mam .
(trg)="8"> “ Kon matutom ka sa inyo pag - asawahay , indi ka dali maakig .

(src)="9"> U yé bebee i nwéhél dihôha , ni i hôya tjo .
(trg)="9"> Madali ka magpatawad kag mangayo sing pasaylo .

(src)="10"> U nlama bé tehe mindañ kiki manjom inyu mabos , ndi kiki jam li li nhôla bé i tibil yina . ” ​ — Mika .
(trg)="10"> Para sa imo , ang mga problema mga balagbag lang nga puede masolusyunan . ” — Micah .

(src)="11"> Ngéda ba mboma mandutu , ngim babiina i i ndiihe bé yegna yap ( hala wee mbônga wap ) i nhoo ndik kit le : ‘ Me ntehe le me ni we di nla bé niñ ntôñ , ’ ba mpala ki yéñ le ba bos libii jap .
(trg)="11"> Kon may mga problema , ang mga mag - asawa nga indi matutom sa isa kag isa mahimo magsiling , ‘ Indi gid kami bagay nga duha , ’ dayon mangita sing rason nga magbulagay .

(src)="12"> “ Ngandak bôt i mbiiba ni mahoñol mana le , ibale mam ma nke bé loñge , ba mbos .
(trg)="12"> “ Madamo sa mga nagaasawahay ang nagahunahuna nga kon indi sila magmadinalag - on , puede lang sila magbulagay .

(src)="13"> Ngéda bôt ba mbiiba ni mahoñol le ba ga bos , wee ibôdôl bibôdle nyen yegna yap i bi sedep . ” ​ — Yôhanes .
(trg)="13"> Kon amo na sini ang ginapensar nila , kulang na sila sing katutom sa isa kag isa sa umpisa pa lang . ” — Jean .

(src)="14"> TIBIL WANBA
(trg)="14"> TILAWI INI

(src)="15"> Ngéda jomol li mpam . . .
(trg)="15"> Kon may ginabaisan kamo . . .

(src)="16"> Baa u ntam inyuki u bi biiba ni nlô woñ tole nwaa woñ ?
(trg)="16"> Daw nagahinulsol ka bala nga sia ang imo ginpamana ukon ginpangasawa ?

(src)="17"> Baa u nhoñol le , ki i bé nseñ le u biiba ni mut numpe ?
(trg)="17"> Nagaimadyin ka bala nga iban ang imo napamana ukon napangasawa ?

(src)="18"> Baa u yé u mpot bibuk kiki bo le “ m’a tjôô we ” tole “ m’a ke yak mut numpe nu a ndiihe me ” ?
(trg)="18"> Nagasiling ka bala nga , “ Bayaan ta ka ” ukon “ Mangita ako sang tawo nga magaapresyar sa akon ” ?

(src)="19"> Ibale u bi timbhe le ñ , to ndik inyu mbadga yada mu mambadga ma , wee yoñ bitelbene ibôdôl nano inyu lédés yegna yoñ .
(trg)="19"> Kon huo ang imo sabat sa isa ukon mas madamo pa sa sini nga pamangkot , dapat mo gid subong pabakuron ang imo katutom sa inyo pag - asawahay .

(src)="20"> KWEL NI SOBIINA WOÑ
(trg)="20"> ISTORYAHI NINYO NGA MAG - ASAWA

(src)="21"> Baa yegna yés libii i nhoi ?
(trg)="21"> Nagluya na bala ang amon katutom sa isa kag isa ?

(src)="22"> Ibale ñ , inyuki ?
(trg)="22"> Kon huo , ngaa ?

(src)="23"> Kii di nlama boñ ibôdôl nano inyu lédés yegna yés ?
(trg)="23"> Ano ang mahimo namon subong para magbakod ang amon katutom sa isa kag isa ?

(src)="24"> NDÉK MAÉBA
(trg)="24"> MGA PANUGDA

(src)="25"> Tilna nlô woñ tole nwaa woñ bibañga bi gwéha
(trg)="25"> Kon kaisa , sulati sing love letter ang imo bana ukon asawa

(src)="26"> Unda le u ndiihe yegna yoñ ngéda u mbambal bifôtô bi nwaa woñ tole nlô woñ i homa woñ bôlô
(trg)="26"> Ipakita ang imo katutom paagi sa pagbutang sang piktyur sang imo bana ukon asawa sa imo lamesa sa ulubrahan

(src)="27"> Sébél nlô woñ tole nwaa woñ i téléfôn hiki kel ngéda u yé i homa woñ bôlô
(trg)="27"> Tawgi ukon i - text ang imo bana ukon asawa kada adlaw kon ara ka sa trabaho ukon malayo kamo sa isa kag isa

(src)="28"> LITIÑ LI BIBEL : “ Jam Nyambe a ñat , mut a bagal bañ jo . ” ​ — Matéô 19 : 6 .
(trg)="28"> PRINSIPIO SA BIBLIA : “ Ang gintingob sang Dios , indi pagbulagon sang tawo . ” ​ — Mateo 19 : 6 .

# bas/102018046.xml.gz
# hil/102018046.xml.gz


(src)="1"> I boñ mam ntôñ i nkobla le nwaa bo nlôm ba yé kiki nkena avioñ bo nhôla wé , bo iba ba gwé njômbi yada mu liké jap
(trg)="1"> Ang inyo pagbuligay daw pareho sa duha ka piloto nga nagapalupad sang isa lang ka eroplano

(src)="2"> INYU BABIINA
(trg)="2"> PARA SA MGA MAG - ASAWA

(src)="3"> Ibale ikété ndap libii , nwaa bo nlôm ba mboñ mam ntôñ , ba mpôôna nkena avioñ bo nhôla wé , bo iba ba gwé njômbi yada mu liké jap .
(trg)="3"> Kon nagabuligay ang mag - asawa , daw pareho sila sa duha ka piloto nga nagapalupad sang isa lang ka eroplano .

(src)="4"> To ngéda mandutu ma mpémél bo , hiki sobiina a nhoñol le bo “ iba ” bon ba nlama jôs mo he “ wada ” nyetama bé .
(trg)="4"> Bisan pa may mga kabudlayan , nagapensar sila sing “ kami ” imbes nga “ ako . ”

(src)="5"> LITIÑ LI BIBEL : “ Ba ta ha bé iba , ndik nsôn wada . ” ​ — Matéô 19 : 6 .
(trg)="5"> PRINSIPIO SA BIBLIA : “ Indi na sila duha , kundi isa ka unod . ” — Mateo 19 : 6 .

(src)="6"> “ Woo wada u nkañ bé jomb .
(trg)="6"> “ Ang mag - asawa dapat magbuligay para magmadinalag - on ang ila pag - asawahay . ” — Christopher .

(src)="7"> Nwaa bo nlôm ba nlama boñ mam ntôñ inyu boñ le libii jap li ke loñge . ” ​ — Kristôfer .
(trg)="7"> Kon may mga problema , ang mag - asawa nga wala nagabuligay masami nga nagabasulay sa baylo nga solbaron ini .

(src)="8"> Ngéda ngimanôgla i mpam , babiina ba ba mbéna bé boñ mam ntôñ ba mbôdôl ômna minsohi iloole ba tibil wan i yom i nke bé .
(trg)="8"> Amo nga nagadaku ang gamay nga problema .

(src)="9"> “ Li boñ mam ntôñ li yé nseñ ngandak inyu libii .
(trg)="9"> “ Importante gid ang pagbuligay sa pag - asawahay .

(src)="10"> Ibale me ni nlô wem di salak bé ntôñ , ki di yé ndik kiki bo gwañga bi bôt bi bi niñ ikété tuñ yada , ha kiki nwaa bo nlôm bé ​ — hala wee bôt iba ba ba niñ ntôñ ndi ba gwé bé hoñol yada ngéda i mpam le ba yoñ makidik . ” ​ — Aléksandra .
(trg)="10"> Kon wala kami nagabuligay sang akon bana , daw mga mag - roommate lang kami kag indi mag - asawa — nagaupdanay lang pero wala nagahilisugot sa paghimo sing importante nga mga desisyon . ” — Alexandra .

(src)="11"> TIBIL WANBA
(trg)="11"> TILAWI INI

(src)="12"> Baa me ntehe le moni me nkôs mi yé ndik inyu “ yem metama ” ?
(trg)="12"> “ Akon lang gid ” bala ang akon kuarta ?

(src)="13"> Baa inyu boñ le me tégbaha loñge ngéda , me nlama ndik ba haa ni sobiina wem ?
(trg)="13"> Kon gusto ko magrelaks sing maayo , wala ko bala ginaupod ang akon bana ukon asawa ?

(src)="14"> Baa me nlama keñgle lihaa li sobiina wem to ibale a gwé manôgla malam ni jo ?
(trg)="14"> Wala bala ako nagapakigsuod sa pamilya sang akon bana ukon asawa bisan pa suod sia sa ila ?

(src)="15"> KWEL NI SOBIINA WOÑ
(trg)="15"> ISTORYAHI NINYO NGA MAG - ASAWA

(src)="16"> Baa mambe mam ikété libii jés di mboñ loñge ngéda di yé ntôñ ?
(trg)="16"> Sa ano nga mga butang nga nagabuligay gid kami ?

(src)="17"> Bimbe bilem hiki wada wés a nlama hôlôs ?
(trg)="17"> Ano pa ang mapauswag namon ?

(src)="18"> Bimbe bitelbene di nla yoñ inyu boñ le di sal loñge ni nsañ wonsôna ?
(trg)="18"> Ano ang puede namon himuon subong para magbuligay pa gid kami ?

(src)="19"> NDÉK MAÉBA
(trg)="19"> MGA PANUGDA

(src)="20"> Hégda le ni yé tuk bol , hiki wada nan a bak hié hikip .
(trg)="20"> Imadyina nga nagahampang kamo nga mag - asawa sing tennis kag kontrahanay kamo .

(src)="21"> Iloole ni ba dikip diba , bimbe bitelbene ni nla yoñ inyu boñ le we ni sobiina woñ ni ba hikip hiada ?
(trg)="21"> Ano ang puede mo himuon para mag - updanay kamo sa isa lang ka team ?

(src)="22"> Iloole u badba le : ‘ Lelaa me nla boñ inyu yémbél jam lini ? ’
(trg)="22"> Indi magpensar , ‘ Paano ako magdaug ? ’

(src)="23"> Badba le : ‘ Lelaa di nla boñ inyu yémbél jam lini ? ’
(trg)="23"> kundi ‘ Paano kami magdaug ? ’

(src)="24"> “ I ta bé nseñ i yéñ yi njee a gwé njom .
(trg)="24"> “ Indi na pagpensara kon sin - o ang husto kag sala .

(src)="25"> Ndi , nsañ ni adna gwon bi yé nseñ ngandak ikété ndap libii . ” ​ — Étan .
(trg)="25"> Mas importante ang kalinong kag paghiusa sa inyo pag - asawahay . ” — Ethan .

(src)="26"> LITIÑ LI BIBEL : “ Mut nye ki nye a tôñ bañndigi inyu yé nyetama , ndi a tôñ inyu bôt bape . ” ​ — Filipi 2 : 3 , 4 .
(trg)="26"> PRINSIPIO SA BIBLIA : ‘ Pangitaa ninyo indi lamang ang inyo personal nga kaayuhan , kundi ang iya man sang iban . ’ — Filipos 2 : 3 , 4 .

# bas/102018047.xml.gz
# hil/102018047.xml.gz


(src)="1"> Litina lipém li yé jam li nlôôha ba nseñ inyu lédés maada ma ndap libii
(trg)="1"> Ang paghambal sing matinahuron pareho sa semento nga makapabakod sang inyo pag - asawahay

(src)="2"> INYU BABIINA
(trg)="2"> PARA SA MGA MAG - ASAWA

(src)="3"> Babiina ba ba ntina lipém ba ntôñna bo ni bo , to ibale ngimanôgla i mpam .
(trg)="3"> Ang mag - asawa nga may respeto sa isa kag isa nagapalanggaanay gihapon bisan pa may indi pag - intiendihanay .

(src)="4"> Kaat ni hop Ngisi le Ten Lessons to Transform Your Marriage , i nkal le : “ Hiki sobiina , a nlama ndigi bé yééne i makidik mé motama ; maselna ni hala , bo iba ba nlama yoñ ngéda inyu kwélél i mam ma nlona bo ngimanôgla .
(trg)="4"> “ Ini nga mga mag - asawa wala nagapakatig - a , ” siling sang libro nga Ten Lessons to Transform Your Marriage .
(trg)="5"> “ Kundi , ginaistoryahan nila sing maayo ang ila mga problema .

(src)="5"> Hiki sobiina a nlama diihe mahoñol ma nuu numpe , ni yoñ makidik ma ma ntinde bo iba i nôgla . ”
(trg)="6"> Matinahuron nila nga ginapamatian ang isa kag isa kag naga - adjust para masolusyunan ini . ”

(src)="6"> LITIÑ LI BIBEL : “ Gwéha . . . i nyiñil bé ndigi yomede . ” ​ — 1 Korintô 13 : 4 , 5 .
(trg)="7"> PRINSIPIO SA BIBLIA : ‘ Ang gugma wala nagapangita sang kaugalingon nga kaayuhan . ’ — 1 Corinto 13 : 4 , 5 .

(src)="7"> “ Ibale me nti nwaa wem lipém , hala a nkobla le me nyi le a gwé mahee , ni le me nlama bé boñ yom yo ki yo y’a unbaha nye , ndi to ôbôs libii jés . ” ​ — Mika .
(trg)="8"> “ Ginarespeto ko ang akon asawa paagi sa pag - apresyar sa iya kag paglikaw sa mga butang nga makapalain sa iya ukon sa amon pag - asawahay . ” — Micah .

(src)="8"> Ibale babiina ba ntina bé lipém bo ni bo , ba mba ba nyahlana , ba solnaga , ba mba ki ba nyana bo ni bo ​ — ngandak bayimam i nkal le bilem bibe bi , bi nla tinde bôt i bos libii jap .
(trg)="9"> Kon wala sing respeto ang mag - asawa sa isa kag isa , ang ila pag - istoryahanay mahimo maglakip sang pagpakanubo , insulto , kag pagpakalain — nga suno sa mga researcher amo ang mga rason sang pagbulagay .

(src)="9"> “ Bipôdôl bibe , i bébe nwaa woñ jam , ni minjôha mimbe , bi nla boñ le a nôgda le a gwé ha bé nseñ wo ki wo , yak botñem yé inyu yoñ i ga mal , hala a ga ôbôs libii linan . ” ​ — Brian .
(trg)="10"> “ Ang imo negatibo nga ginahambal , ginapabatibati , ukon ginalahog parte sa imo asawa makaguba sang iya kompiansa , pagsalig , kag sa inyo pag - asawahay . ” — Brian .

(src)="10"> TIBIL WANBA
(trg)="11"> TILAWI INI

(src)="11"> Tibil wan bipôdôl ni maboñok moñ ikété ngim sonde .
(trg)="12"> Talupangda ang imo ginahambal kag ginahimo sa sulod sang isa ka semana .

(src)="12"> Mbus badba le :
(trg)="13"> Dayon pamangkuta ang imo kaugalingon :

(src)="13"> ‘ Me nsol sobiina wem , tole me nti nye bibégés ngélé yañen inyu ngim kel ? ’
(trg)="14"> ‘ Pirme ko bala ginapakalain ang akon bana ukon asawa , ukon pirme ko sia ginadayaw ? ’

(src)="14"> ‘ Bimbe bilem bilam bi sobiina wem bi ntinde me i ti nye lipém ? ’
(trg)="15"> ‘ Ano ang ginahimo ko nga nagapakita nga ginarespeto ko ang akon bana ukon asawa ? ’

(src)="15"> KWEL NI SOBIINA WOÑ
(trg)="16"> ISTORYAHI NINYO NGA MAG - ASAWA

(src)="16"> Mambe maboñok tole bipôdôl bi nla boñ le u nôgda le sobiina woñ a nti we lipém ?
(trg)="17"> Ano ang gusto ninyo nga himuon kag ihambal para magbatyag ang kada isa nga ginarespeto ?