# ay/1101993170.xml.gz
# tzo/1101993170.xml.gz


(src)="1"> “ BIBLIAJJ Diosan Arupawa sasin confiysta ukhajja , Biblia toqew Diosajj parlistu sasaw amuypachätajja .
(trg)="1"> « MI ACHʼUNOJ ti jaʼ Skʼop Dios li Vivliae xchiʼuk ti jaʼ sventa li krixchanoetike , jaʼ skʼan xal ti chchiʼinot ta loʼil li Diose .

(src)="2"> [ . . . ]
(trg)="2"> [ . . . ]

(src)="3"> Religionaman yatichapki ukarjam sarnaqañatak chʼamachasiraksta ukhajja , Bibliajj pachpa arumar jaqokiptʼatäñapaw wakisiraki ” sasaw Alan S .
(trg)="3"> Mi ataojbe sbalil ta akuxlejal li kʼusi achʼunoj ta arelijione , yuʼun me kʼun ta aʼibel smelolal li Vivlia chatunese . »
(trg)="4"> Taje jaʼ la stsʼiba li maestro Alan S .

(src)="4"> Duthie yatjjatat chachajj libropar qellqäna ( Bible Translations and How to Choose Between Them ) .
(trg)="5"> Duthie li ta slivro ti xi sbie : Bible Translations and How to Choose Between Them .

(src)="5"> Diosan Arupar munasipki uka jaqenakajja , ukhamarak amuyapjje .
(trg)="6"> Mi jkʼanojtik li Skʼop Diose jaʼ jech ta jnoptik kʼuchaʼal laj yal li maestro Alane .

(src)="6"> Jupanakajj taqe chuymaw “ Taqpach Qellqatajj Diosan amuytʼayatawa , sumarakiw yatichañataki , cheqañchañataki , kunatejj jan walïki ukanak askichañataki ukhamarak cheqapar sarnaqañ yatichañatakisa ” sasin confiyapjje .
(trg)="7"> Jchʼunojtik ta melel ti jaʼ yakʼoj « ta naʼel Dios skotol li Tsʼibetike xchiʼuk toj jtunel sventa chanubtasel , tukʼibtasel , beiltasel xchiʼuk tojobtasel ta tukʼilal » .

(src)="7"> Biblianjja , “ Diosan arupajj jakkiriwa , wali chʼamanirakiwa ” sasaw qhanañchi .
(src)="8"> Ukhamasti Bibliajj janiw mayni libronakjamäkiti .
(trg)="8"> Li Vivliae maʼuk noʼox jlik voʼneal livro , yuʼun « kuxul [ . . . ] , oy sjuʼel » , tskoltautik sventa stsal kuʼuntik li vokoliletik ta jnuptantik ta jkuxlejaltike .

(src)="9"> Ewjjanakapajj sum jakasiñatakiw yanaptʼistaspa .
(src)="10"> Ukampis Biblia sum amuyañatakejja , parlasktan uka arur jaqokiptʼatäñapaw wakisi , ukhamatakwa ukarjam sarnaqsna .
(trg)="9"> Jaʼ yuʼun , li Vivliae skʼan lekuk kʼun ta aʼibel smelolal ti kʼu yelan jelubtasbile , sventa xaʼibeik smelolal xchiʼuk xakʼ ta xkuxlejalik li buchʼutik tskʼelike .

(src)="11"> Cheqasa , Griego arut qellqatanakajja , jan ukajj Nuevo Testamento sasin uñtʼatäki uka qellqatanakajja , campon jakasir jaqenakajj parlapkäna uka arunakampiw qellqasïna , janiw wali yatiñani griego jaqenakajj parlapkäna uka arunakamp qellqaskänti .
(trg)="10"> Jech oxal , li Achʼ Testamento , ti jech ojtikinbil li jvokʼ Vivliae , laj yichʼ tsʼibael ta griego ti kʼun ta aʼiele , maʼuk ta jtos griego ti tsots ta aʼiel jech kʼuchaʼal la stunes li Platón xchiʼuk li yan filosofoetike .

(src)="12"> Ukhamasti Bibliajj taqenin liytʼapjjañapataki amuytʼapjjañapataki qellqatawa .
(trg)="11"> Jech ta melel , li Vivliae laj yichʼ tsʼibael sventa skʼelik xchiʼuk xaʼibeik smelolal skotol krixchanoetik .

(src)="13"> Uka amtampejja , aka qhepa maranakan walja arunakaruw Bibliajj jaqokipasiwayi .
(trg)="12"> Jech oxal , li achʼtik toe yichʼoj lokʼesel epal Vivliaetik ta jeltos kʼopetik .

(src)="14"> Uka Biblianakat yaqhepajj waljaniruw yanaptʼawayi .
(trg)="13"> Jutuk mu skotoluk staojbeik lek sbalil .

(src)="15"> Jichhajja , niya taqeniw pachpa arupat Biblianïpjje .
(trg)="14"> Li avie mu xa toj vokoluk sventa sta jlikuk Svivliaik li krixchanoetike .

(src)="16"> Ukhamarus yaqhep Biblianakajj janiw sum jaqokipaskänti .
(src)="17"> Kuntï Bibliajj qhan yatichki ukwa mayjtʼayapjje .
(trg)="15"> Akʼo mi jech , li achʼ Vivliaetike muʼyuk lek tukʼ jelubtasbil xchiʼuk vokol ta aʼibel smelolal .

(src)="18"> Sañäni , yaqha cheqansa jiwatanakajj jakasipkaspa ukhamwa amuytʼayi , Diosan sutipsa apsupjjarakiwa .
(trg)="16"> Jech kʼuchaʼal liʼe , oy jlom ti muʼyuk jamal chal ti bu oy li animaetike xchiʼuk ti kʼusi sbi li melel Diose .

(src)="19"> Ukatwa , Traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras Griegas Cristianas Biblia aymara arut katoqasajj Diosar munasir jaqenakajj wal kusisipjjäna .
(trg)="17"> Jaʼ yuʼun , li buchʼutik skʼanojik li Skʼop Diose xmuyubajik la xchʼamik li Chʼul Tsʼibetik ta Mateo kʼalal ta Apokalipsis kʼalal lokʼ ta tsotsile , li stestigotak Jeovae la slokʼesik ta 26 yuʼun disiembre ta 2014 li achʼ Vivlia taje .

(src)="20"> Jehová Diosan Testigonakapajja , 4 de marzo , 2017 maranwa uka Biblian lurasitap yatiyapjjäna .
(trg)="18"> Stuk noʼox jech li Vivlia taje , yuʼun li buchʼutik la sjelubtasike muʼyuk la skoʼoltas sjolik xchiʼuk li jecheʼ relijionetike .

(src)="21"> Uka Bibliajja , janiw kʼari yatichäwinakanïkiti , suma jaqokiptʼatarakiwa , cheqa yatichäwinak sum amuyañatakiw yanaptʼi .
(trg)="19"> Li avie , li buchʼutik chkʼopojik ta tsotsile xuʼ xa xaʼibeik lek smelolal li Vivliae , ti mu toʼox jechuk li ta voʼnee .

(src)="22"> Yaqha arunakar jaqokipañajj wali chʼamawa .
(src)="23"> Ukampis ¿ khitis Biblia jaqokipasiñapatak yanaptʼawayi ?
(trg)="20"> Pe xuʼ van xi chanope : « ¿ Buchʼu la sbain skʼelel kʼalal laj yichʼ jelubtasel li Vivlia taje ? » .

(src)="24"> Traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras Griegas Cristianas Bibliajj janiw aymarat utjkänti .
(trg)="21"> Li buchʼutik chkʼopojik ta tsotsile xuʼ van muʼyuk bu xaʼibeik - o skʼoplal li Chʼul Tsʼibetik ta Mateo kʼalal ta Apokalipsis [ e ] .

(src)="25"> Ukampis inglés arunjja , 1950 maranwa utj - jjäna .
(src)="26"> Watch Tower Bible and Tract Society sat corporacionaw nayratpach uka Biblia lurasiñapatak yanaptʼaski .
(src)="27"> Uka Bibliajja , janiw mayni Biblianakjam luratäkänti .
(trg)="22"> Pe li Vivlia taje laj yichʼ lokʼesel ta inglés ta 1950 , jaʼ la slokʼes li Watch Tower Bible and Tract Society , ti jaʼ jun organisasion internasional ti oy xa ta sjabilal slokʼesoj epal Vivliaetik ta jeltos kʼopetike .

(src)="29"> Maysa toqetjja , La Atalaya 1 de febrero , 1951 revistan akham sänwa : “ Comité de traducción taypin irnaqapki uka chachanakajja , [ . . . ] janiw khitinakas Biblia jaqokipapjje uk yatisiñap munapkiti , janirakiw ni jichhasa ni jiwjjapjjani ukhas sutinakapajj yatisiñap munapkiti .
(trg)="23"> Li revista La Atalaya 1 yuʼun fevrero ta 1951 xi laj yale : « Li buchʼutik la sjelubtasik li Vivliae yalojik [ . . . ] ti mu skʼanik ti xvinaj skʼoplalike , pe li kʼusi mas oy ta yoʼontonike jaʼ ti muuk xichʼ akʼel ta ojtikinel sbiik kʼalal kuxulik toe xchiʼuk kʼalal mi chamemik xaʼoxe .

(src)="30"> Jan ukasti , jaqokipaski uka Bibliajj cheqpach Diosan sutip jachʼañchaspa ukwa munapjje ” sasa .
(trg)="24"> Yuʼun li kʼusi tskʼanike jaʼ ti jaʼuk te xichʼ akʼel ta ojtikinel sbi li kuxul xchiʼuk melel Diose » .

(src)="31"> Traducción Del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras sat Bibliajja , 1961 maranwa phoqatpach inglés arut utj - jjäna .
(trg)="25"> Li ta 1961 laj yichʼ lokʼesel sliklej li Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras , ta jlik noʼox laj yichʼ pasel .

(src)="32"> Jaqokipapkäna ukanakan sutinakap janis yatkstanjja , kunatsa ukham lurañ amtapjjäna , Diosar munasipjjänti janicha uka toqet pächasiñasajj janiw wakiskiti . 2013 maran mä kutimpi luraskäna uka Biblian qallta arunakapajj akham siwa : “ Biblian yatichäwinakapajj wali wakiskiriwa , ukatwa mä kutimpi aka Bibliajj uñakipasiwayi .
(trg)="26"> Akʼo mi mu stakʼ nabel - o sbiik li buchʼutik la sjelubtasik li Vivliae , xuʼ jpat koʼontontik ti melel snaʼ xkʼopojike xchiʼuk ti yichʼojik lek ta mukʼ li Diose .
(trg)="27"> Li Vivlia ti laj yichʼ chaʼachʼubtasel ta 2013 , xi chal li ta slikeb loʼile : « Chkalkutik avaʼiik ti toj tsots skʼoplal li aʼyej ti yichʼoj tal li Skʼop Diose .

(src)="33"> Diosan Aruparojj wal munasipjjta , ukatwa arunakap kunjamäkitejj uka pachpa , jan kun yaptʼasa , jan kun apaqasa jaqokipañatak chʼamachasiwayapjjta .
(trg)="28"> Jech oxal , kʼalal la jchaʼkʼelkutik li Chʼul Tsʼibetike , solel lek la jkʼelkutik li kʼusi chale yuʼun kichʼojkutik tajek ta mukʼ .

(src)="34"> [ . . . ]
(trg)="30"> [ . . . ]

(src)="35"> Aka Bibliajj nayra qellqatanakarjam jan kun apaqasa jaqokipatawa , ukhamarus wali qhana , fácil liytʼkaña luratarakiwa ” sasa .
(src)="36"> Comité de traducción taypin irnaqapkäna uka jilatanakajja , Biblia sum jaqokipañatakiw chʼamachasipjjäna .
(trg)="31"> Li kʼusi oy ta koʼontonkutike maʼuk noʼox ti tukʼ xichʼ jelubtasel tal li ta orijinale , yuʼun ta jkʼankutik ti jamaluk ta aʼiel xchiʼuk ti kʼunuk ta aʼiele » .

(src)="37"> Ukampis ¿ jaqokipañatak wakichtʼatäpjjänti ?
(trg)="32"> ¿ Mi lek van tajek chanunajemik li buchʼutik la sjelubtasik li Vivlia taje ?

(src)="38"> Yaqhep yatjjatatanakajj akham sapjjänwa : “ Biblia jaqokipañatakejj janiw wakichtʼatäpkänti , khitinakas lurapjje uk yatiñatakis janirakiw sutinakapas uñstkiti ” sasa .
(trg)="33"> Oy junantik li buchʼutik chchanbeik skʼoplal Vivliae , chalik ti mi muʼyuk la chichʼ akʼbel ta ojtikinel sbiik li jelubtasej kʼopetike xchiʼuk mi muʼyuk la sprevail ti chanunajemik leke , muʼyuk la kʼusi xtun - o li yabtelike ; skʼan la xichʼ chʼayel batel .

(src)="39"> Ukampis janiw taqe yatjjatatanakajj ukham amuyapkänti .
(trg)="34"> Akʼo mi jech , mu skotoluk jech tsnopik li buchʼutik lek chanunajemike .

(src)="40"> Alan S .
(trg)="35"> Li Alan S .

(src)="41"> Duthie chachajj akham qellqäna : “ Mä Bibliajj suma jaqokipatati janicha uk yatiñatakejja , jaqokipapkäna uka jaqenakan sutinakap yatiñajj janiw wakiskiti .
(trg)="36"> Duthie xi la stsʼiba ta sventa taje : « Mi jnabetik sbiik li buchʼutik la slokʼesik o la sjelubtasik li Vivliae , ¿ mi tskoltautik van sventa xkakʼtik venta mi lek tukʼ o chopol laj yichʼ jelubtasel ?
(trg)="37"> Xuʼ van mu skoltautik .

(src)="42"> Jan ukasti , kunjam jaqokipatasa uk yatiñatakejja uka Biblia liytʼañaw wakisi ” sasa .
(trg)="38"> Ti kʼuxi noʼox xuʼ xkakʼtik ventae jaʼ mi la jkʼeltik lek li kʼusitik yichʼoj tale » .

(src)="43"> Traducción del Nuevo Mundo sat Biblia waljaniw liytʼapjje .
(src)="44"> Uka Bibliajja phoqatpachasa jan ukajj chikatakisa , 152 arunakan lurasiski , 220.669.318 copianakaw lurasiwayi .
(trg)="39"> *
(trg)="40"> Li avie , pasbil xa mas ta 219,929,000 ta lik li Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras , ti pasbil ta sliklejal o jvokʼ noʼox ta 128 jeltos kʼopetike .

(src)="45"> Uka Biblia liytʼirinakajj kuna sumanaksa jikjjatawayapjje uk jichhajj uñjañäni .
(trg)="41"> ¿ Kʼusi te yakʼojik venta li buchʼutik tskʼelik li Vivlia taje ?

(src)="46"> Jesusajja akham sasaw discipulonakapar mayisiñ yatichäna : “ Alajjpachankir nanakan Awkija , sutimajj jachʼañchatäpan ” sasa .
(trg)="42"> Li Jesuse xi la xchanubtas ta spasel orasion li yajchankʼoptake : « Jtotik ta vinajel , akʼo yichʼ chʼultajesel li abie » .

(src)="48"> Niya taqe Biblianakanjja , Taqe chʼamani Diosan sutipajj janiw uñstkiti , “ Dios ” jan ukajj “ Tatitu ” sasakiw uchapjje .
(trg)="43"> Akʼo mi jech , jutuk mu skotoluk li Vivliaetike muʼyuk yichʼoj tal li sbi Diose , sjelojik ta « Kajval » , « Dios » o « Mukʼul Dios » .

(src)="49"> Ukampis Hebreo nayra qellqatanakanjja , niya 7.000 kutiw Jehová Diosan sutipajj uñsti ( Éxodo 3 : 15 , NM ; Salmo 83 : 18 , NM ) .
(trg)="44"> Pe li ta voʼneal tsʼibetike yichʼoj tal li sbi Diose , ti jaʼ Jeovae , li ta Tsʼibetik ta Evreo Kʼope yichʼoj tal jutuk mu 7,000 ta velta ( Éxodo 3 : 14 , Ch , kʼelo li tsʼib ta yok vune ) .

(src)="50"> Walja maranak qhepatjja , judionakan mä kʼari yatichäwiparjamajj janiw Diosan sutip jaqenakajj aytjjapjjänti .
(trg)="45"> Te van jayibuk jabil ta tsʼakal kʼalal tsuts stsʼibael li Chʼul Tsʼibetik ti yakʼoj ta naʼel Diose , li judaetike laj yiktaik stunesel li sbi Dios ta skoj ti chiʼik ta stunesele xchiʼuk ti xchʼunojik ta sventa li labtael o metsʼtaele .

(src)="51"> Apostolonakajj jiwjjapjjäna uka qhepatjja , cristianonakajj uka kʼari yatichäwinakaruw creyjjapjjarakïna .
(trg)="46"> Kʼalal chamik li yajtakboltak Jesuse , li stsobobbail yajtsʼaklomtak Kristoe lik xchʼunik ti mu stakʼ tunesel li sbi Dios jech kʼuchaʼal tsnopik yantike .

(src)="52"> Ukatwa Griego arur Biblia copiapkäna uka jaqenakajj Jehová Diosan sutip lantejj Kýrios ukat Theós griego arunakampi uchapjjäna , uka arunakajj “ Tatitu ” , “ Dios ” sañwa muni .
(trg)="47"> Li buchʼutik la spasik kopiar li jlom Tsʼibetike lik stupʼik li biil Jeovae , jaʼ xa la stunesik li jpʼel kʼop Kýrios ti jaʼ skʼan xal « Kajval » xchiʼuk li jpʼel kʼop Theós , ti jaʼ skʼan xal « Dios » .

(src)="53"> Traducción del Nuevo Mundo Bibliajja , Diosan sutip pachpa arupan liytʼapjjañapataki , yatipjjañapatakiw jaqenakar yanaptʼi .
(trg)="48"> Koliyal ti laj yichʼ pasel li Chʼul Tsʼibetik ta Mateo kʼalal ta Apokalipsis [ e ] , ta smiyonal noʼox krixchanoetik xuʼ xchanik xchiʼuk xuʼ skʼel ta skʼop stukik ti te tsʼibabil tal li sbi Diose

(src)="54"> Ukampis Traducción del Nuevo Mundo Biblia jaqokipirinakajja , Griego arut qellqatanakarojj 237 kutiw Jehová Diosan sutip uchawayapjje .
(trg)="49"> Li biil Jeovae te chvinaj 237 ta velta li ta Tsʼibetik ta Griego Kʼop ti chalbe skʼoplal Kristoe , o Achʼ Testamento .

(src)="55"> Uka qellqatanakarojj “ Nuevo Testamento ” sasaw uñtʼasiraki .
(trg)="50"> Jaʼ yuʼun , li Komite sventa Chʼul Tsʼibetike la snopik ti tstikʼbeik li sbi Dios ti bu onoʼox oy li ta orijinale .

(src)="56"> Diosan sutipajj janiw jaqokipirinakan munañaparjam uchasiwaykiti , jan ukasti wali amuyumpi yatjjatasiwayki ukarjamaw uchasiwayi .
(trg)="51"> Pe taje maʼuk ti yuʼun jech noʼox tskʼan yoʼontonike , yuʼun la sabeik baʼyel lek skʼoplal .

(src)="57"> Amuytʼañataki , Lucas 4 : 18 qellqatajja , Isaías 61 : 1 qellqatatwa copiasïna .
(trg)="52"> Jun skʼelobile , li ta Lukas 4 : 18 te lokʼem tal ta Isaías 61 : 1 , li ta orijinale te yichʼoj tal li sbi Diose .

(src)="58"> Hebreo arut nayra qellqatanjja , Jehová Diosan sutipaw uñsti .
(src)="59"> * Ukatwa Traducción del Nuevo Mundo Biblianjja , Lucas 4 : 18 qellqatajj akham jaqokipasïna : “ Jehová Diosan espiritupaw nayjjanki .
(src)="60"> Jupaw pobrenakar suma yatiyäwinak yatiyañatakejj nayar ajllisitu ” sasa .
(trg)="53"> * Jech oxal , li Chʼul Tsʼibetik ta Mateo kʼalal ta Apokalipsis [ e ] xi chal li ta Lukas 4 : 18 : « Liʼ oy ta jtojolal li xchʼul espiritu Jeovae , yuʼun la stʼujun sventa chkalbe lekil aʼyejetik li buchʼutik abol sbaike » .

(src)="61"> Biblia liytʼirinakajja , uka qellqatanak liytʼasajj Jehová Diosajj khitisa , Jesucristo Yoqapajj khitirakisa uk sum amuyapjje .
(trg)="54"> Kʼalal chichʼ tunesbel li sbi Diose chkoltaatik li buchʼutik tskʼelik Vivlia sventa xchanik ti mu xkoʼolajik li Jeovae xchiʼuk li Jesukristoe .

(src)="62"> Amuytʼañataki , Mateo 22 : 44 qellqatanjja , walja Biblianakan akham jaqokipatawa : “ Tatitojj Tatitojjarojj siwa ” sasa .
(trg)="55"> Jech kʼuchaʼal liʼe , oy epal Vivliaetik ti xi jelubtasbil li ta Mateo 22 : 44 : « Li Kajvale xi laj yalbe li Kajvale » .
(trg)="56"> ( Biblia Jubileo 2000 . )

(src)="63"> Uka qellqatanjja , janiw khitis parlaski ukajj amuyaskiti .
(trg)="57"> Pe ¿ buchʼu ti chkʼopoje xchiʼuk buchʼu ti chichʼ kʼoponele ?

(src)="64"> Uka qellqatajja , Salmo 110 : 1 qellqatat copiatawa , ukanjja hebreo arut nayra qellqatanakarjamajj Diosan sutipaw uñsti .
(trg)="58"> Li versikulo taje te lokʼem ta Salmo 110 : 1 , ti te chalbe sbi Dios li ta voʼneal evreo kʼope .

(src)="65"> Ukhamasti Traducción del Nuevo Mundo Biblianjja , Mateo 22 : 44 qellqatan akham siwa : “ Jehová Diosajj akham sasaw Tatitujar säna : ‘ Kupëjjajar qontʼasim , enemigonakamaru kayunakamampi takjjatkäta ukapachkama ’ sasa ” .
(trg)="59"> Jaʼ yuʼun , li ta Chʼul Tsʼibetik ta Mateo kʼalal ta Apokalipsis [ e ] xi laj yichʼ jelubtasel li ta Mateo 22 : 44 : « Xi albat yuʼun Jeova li Kajvale » .

(src)="66"> Ukhamajj ¿ kunatsa Jehová Diosajj khitisa , Yoqapajj khitirakisa uk yatiñajj wakisi ? .
(trg)="60"> Toj tsots skʼoplal ti xkaʼibetik smelolal ti chal Vivlia ti mu xkoʼolaj xchiʼuk Jeova li Jesuse , yuʼun xuʼ jta - o jkolebaltik .

(src)="67"> Biblianjja , Hechos 2 : 21 qellqatan akham siwa : “ Taqe khititï Jehová Diosan sutip artʼaski ukajj salvatäniwa ” sasa .
(trg)="61"> Li ta Echos 2 : 21 xi chale : « Skotol li buchʼu tskʼan vokol ta sbi Jeovae jaʼ chkol » .

(src)="68"> Traducción del Nuevo Mundo Bibliajja , nayra qellqatanakarjam jan kun yaptʼasa , jan kun apaqasa jaqokipatawa .
(trg)="62"> Oy to kʼusi yan ti mu xkoʼolaj - o li Chʼul Tsʼibetik ta Mateo kʼalal ta Apokalipsis [ e ] .

(src)="69"> Griego arut inglés arur jaqokipañatakejja , Westcott chachampi Hort chachampejj griego arut apsupkäna uka wali uñtʼat qellqatanakaw apnaqasiwayi .
(trg)="63"> Kʼalal laj yichʼ jelubtasele jaʼ mas te laj yichʼ lokʼesel tal li ta tsʼibetik ta griego ti jaʼ yuʼun Westcott xchiʼuk Hort , ti solel lek skʼelojbeik skʼoplale .

(src)="70"> Ukhamarus Nestle , Aland chachanakajj apsupkäna uka qellqatanakasa , Sociedades Bíblicas Unidas uka qellqatanakatsa yatjjatasiwayarakiwa .
(trg)="64"> Jech xtok , laj yichʼ kʼelel yan papiroetik , li tsʼibetik ti jaʼ yuʼun Nestle xchiʼuk Aland xchiʼuk li ta Sociedades Bíblicas Unidas .

(src)="71"> Griego arut nayra qellqatanakajj kunjamäkänti ukham jan kun yaptʼasa , jan kun apaqasa jaqokipañatakiw chʼamachasipjjäna .
(trg)="65"> Laj yichʼ lek kʼelel sventa tukʼ xichʼ jelubtasel tal li ta orijinale , ti jamaluk ta aʼiele xchiʼuk kʼunuk ta aʼiele .

(src)="72"> Ukhamat jichha tiempon parlaski uka arunakampi , wali qhana jaqokiptʼatäñapataki .
(trg)="66"> Taje jaʼ koltavan sventa muuk xjel ti kʼu yelan tsʼibabil li ta orijinale .

(src)="73"> Ukham wal chʼamachasipjjatapajja , Biblia sum amuyañatakiw yanaptʼawayi .
(trg)="67"> Jech xtok chkoltavan sventa xkaʼibetik lek smelolal li kʼusi mu toʼox xkaʼitike .

(src)="74"> Traducción del Nuevo Mundo Bibliajja , griego arun qellqatäki uka arunak sum jaqokipañatakiw chʼamachasiwayi .
(trg)="69"> Li ta jeltos kʼopetik avie , li verboetike oy oxtos kʼu yelan ta tunesel , li june jaʼ ta sventa li kʼusi kʼotem xa ta pasele , li xchibale jaʼ ta sventa li kʼusi yakal chkʼot ta pasele xchiʼuk li yoxibale jaʼ ta sventa li kʼusi chkʼot ta pasel ta jelavele .

(src)="75"> Ukatakejj Mateo 6 : 33 qellqatan Jesusajj kamsänsa uk uñjañäni .
(trg)="71"> Jkʼelbetik skʼoplal li kʼusi laj yal Jesus ta Mateo 6 : 33 .

(src)="76"> “ Thaqaña ” arojja , griego arun jan inaktʼas thaqaña sañwa muni .
(trg)="72"> Kʼalal chichʼ jelubtasel li jun verbo ta griego « saʼel » xie , chakʼ ta aʼiel ti chichʼ - o pasilanele .

(src)="77"> Ukhamasti Jesusajj kamsañsa munäna uk sum amuyañasatakejja , akham sasaw uka textojj jaqokipasiwayi : “ Ukhamasti nayraqatajj Diosan Reinopa , kunatï Dios nayraqatan cheqapäki ukanak thaqasipkakim , Diosajj taqe ukanak churapjjätamwa ” sasa .
(trg)="73"> Sventa xkaʼibetik lek smelolal li kʼusi laj yal Jesuse , xi laj yichʼ jelubtasel li versikulo taje : « Saʼilanik me baʼyel chaʼa li Ajvalilal yuʼun Dios xchiʼuk li stukʼilale , vaʼun ta me xakʼboxuk skotol li yan kʼusitik taje » .

(src)="78"> Mateo 7 : 7 qellqatajj akham sarakiwa : “ Mayisipkakim , churatäpjjätawa ; thaqasipkakim , jikjjatapjjätawa ; leqtʼasipkakim , llawiratäpjjätawa ” sasa .
(trg)="74"> Li ta Mateo 7 : 7 eke xi laj yichʼ jelubtasele : « Kʼanilanik , vaʼun cha - akʼbatik ; saʼilanik , vaʼun chataik ; kʼojilanik li tiʼ nae , vaʼun chajambatik » .

(src)="79"> Griego arut qellqatanakajja , aymara arur jaqokipasitapajj qalltakïskiwa .
(trg)="75"> Toj jtunelik li tsʼibetik ta yok vun ti yichʼoj tal li Vivlia liʼe .

(src)="80"> Bibliajj phoqatpach jaqokipasispa ukwa muntanjja .
(src)="81"> Ukampis ¿ inglés arur kunjamtï jaqokipaskäna ukham jaqokiptʼatäniti ?
(trg)="76"> Oy junantik tsʼibetik ta yok vun ti chal kʼu yelan ta alel ta junantik variante li jpʼelantik kʼop ta tsotsile .

(src)="82"> Jïsa , ukhamäniwa .
(src)="83"> Oraqpachan Jilïr Irpirinakaw yaqha arunakar Biblia jaqokipasiñapatak uñjasipki .
(trg)="77"> Jun skʼelobile , li jpʼel kʼop « kots » ti te chichʼ tael ta Juan 13 : 38 , oy jlom ti jelel kʼusi chtal ta sjolik li buchʼutik chkʼopojik ta tsotsile .

(src)="84"> Ukatwa , yaqha arunakar Biblia jaqokipañatakejj jiskʼa gruponakan trabajiñ amtasïna .
(trg)="78"> Li ta junantik munisipioe mi jsetʼuk snaʼik kʼusi jaʼ .

(src)="85"> Ukhamatwa walja cheqanakan yaqha arunakar Biblia jaqokipañatakejj equiponakajj uttʼayasiwayi .
(trg)="79"> Jaʼ yuʼun laj yichʼ akʼel tsʼib ta yok vun ti bu chalbe skʼoplal kʼuxi chalik li ta junantik munisipioe : « kelem » o « totorin » .

(src)="86"> Ukhamarus Servicios de Traducción sutin mä departamento jupanakajj uttʼayapjjarakïna .
(trg)="80"> Jech xtok laj yichʼ akʼel yan tsʼibetik ta yok vun ti bu tsjambe mas smelolal jpʼelantik kʼope .

(src)="87"> Ukaw jaqokipirinakarojj yanaptʼi , jisktʼanakaparus qhanañchaniraki .
(trg)="81"> Jech kʼuchaʼal liʼe , li ta Mateo 5 : 31 xchiʼuk li ta Markos 10 : 2 chalbe skʼoplal kʼalal oy buchʼu ‹ tsutes - o sbaike › , pe kʼalal chichʼ tunesel ta tsotsil li jpʼel kʼop taje , maʼuk chtal ta joltik ti jaʼ li buchʼutik chtuchʼ snupunelik ta registro civile .

(src)="88"> Traducción del Nuevo Mundo Bibliajj mä pachpak jaqokiptʼasiñapatakis yanaptʼanirakiwa .
(trg)="82"> Jaʼ yuʼun , li ta tsʼib ta yok vune chalbe smelolal ti kʼalal laj yichʼ tsʼibael ta voʼneal griego li tekstoetik taje , jaʼ skʼoplal li xtuchʼel nupunel ta registro civile .

(src)="89"> Yaqha yanaptʼajja , Watchtower Translation System sat mä programawa .
(trg)="83"> Li Chʼul Tsʼibetik ta Mateo kʼalal ta Apokalipsis ta tsotsile jaʼ to noʼox yuni likeb , yuʼun nopbil ti chichʼ jelubtasel sliklej li Vivliae .

(src)="90"> Uka programajja , griego arutsa , jan ukajj hebreo arutsa kunjamsa mä arojj inglés arur jaqokipasiwayi ukwa qhanañchi .
(trg)="84"> ¿ Mi xuʼ jpat koʼontontik ti lek tukʼ laj yichʼ jelubtasel xchiʼuk ti jamal ta aʼiel kʼuchaʼal inglés li Vivlia taje ?

(src)="91"> Ukaw kunjamsa yaqha arur jaqokipasispa uk sum amuytʼañataki yanaptʼi .
(trg)="85"> ¡ Xuʼ jpat koʼontontik !
(trg)="86"> Taje jaʼ koliyal li Jtsop Jbeiltasvanej yuʼun Stestigotak Jeova ti jaʼ tskʼelik li abtelal sventa sjelubtasel kʼopetike .

(src)="92"> Yaqha arunakar jaqokipañajja , wali chʼamakiwa .
(trg)="87"> Li stukike laj xa snopik ti skʼan xichʼ jelubtasel ta yan kʼopetik li Vivliae , pe taje maʼuk noʼox jun krixchano tspas , jaʼ yuʼun stʼujojik jayvoʼ jelubtasej kʼopetik ta spʼejel Balumil sventa spasik li abtelal taje .

(src)="93"> Ukampis computadoranakampi WTS programampejja , Traducción del Nuevo Mundo Bibliajj inglés arun kunjamtï jaqokipatäki ukham yaqha arunakar jaqokipañapatakiw yanaptʼawayi .
(trg)="88"> Jech xtok , li Departamento sventa Koltael ta Jelubtasej Kʼop ( Departamento de Servicios de Traducción ) ti te oy li ta smeʼ nail abtelal yuʼun stestigo Jeovae jaʼ tskoltaik li jelubtasej kʼopetike , chkoltavanik ta stakʼel li kʼusitik tsjakʼik li jelubtasej kʼopetike xchiʼuk jaʼ oy ta sbaik tskʼelik ti koʼoluk xichʼ jelubtasel ta jeltos kʼopetik li Traducción del Nuevo Mundo sbie .

(src)="94"> Kunanakattï yatjjataniwayktan ukanakajja , Biblia sum jaqokipañatakiw yanaptʼawayi .
(src)="95"> Ukjja Biblia liytʼasaw qhan amuysna .
(trg)="89"> Jech noxtok pasbil jun programa ti Watchtower Translation System sbi sventa chkoltaatik li buchʼutik tsjelubtasik ta yan kʼop li Vivliae .

(src)="96"> Ukhamasti Traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras Griegas Cristianas aymarat liytʼañamatakiw chʼamañchtʼapjjsma .
(trg)="90"> Li programa taje ep kʼusitik yichʼoj , li jtose jaʼ ti chakʼ ta ilel kʼuxi yichʼoj jelubtasel ta inglés li jujupʼel kʼop ta evreo xchiʼuk ta griegoe xchiʼuk toj jtunel sventa xichʼ naʼel kʼusi jpʼelukal kʼop xuʼ xichʼ tunesel kʼalal chichʼ jelubtasel ta yan kʼopetike .

(src)="97"> Jehová Diosan Testigonakaparuw uka Biblia mayisma .
(src)="98"> Liytʼkäta ukhajja , kunja suma lurtʼatasa ukwa amuyäta .
(trg)="91"> Li programa taje xchiʼuk yan programaetike chkoltaatik ta spasel yabtelik li jelubtasej kʼopetike , akʼo mi jech , li buchʼutik la sjelubtasik ta tsotsil li Chʼul Tsʼibetik ta Mateo kʼalal ta Apokalipsis [ e ] solel tsots abtejik sventa jechuk lek tukʼ laj yichʼ pasel xchiʼuk jamaluk ta aʼiel kʼuchaʼal ta inglese .

(src)="99"> Sañäni , wali qhana , fácil liytʼkañ letranakan lurtʼatawa .
(trg)="92"> Ti kʼuxi chvinaj mi lek laj yichʼ jelubtasel li Vivlia taje jaʼ ti kʼu yelan tstabeik sbalil li krixchanoetike .

(src)="100"> Qallta arunakajja , wali uñtʼat textonak katuñatakiw yanaptʼi .
(trg)="93"> Ta jtijkutik avoʼontonik ti xakʼanbe stestigotak Jeova li Chʼul Tsʼibetik ta Mateo kʼalal ta Apokalipsis sventa xachane .

(src)="101"> Diosan Arupat yatjjatañataki yanaptʼa sat jiskʼa folletompis yatjjatasirakispawa .
(src)="102"> Uka jiskʼa folletonjja , mapanakampi suma yatichäwinakampiw utjaraki .
(trg)="94"> Kʼalal mi la akʼan jlikuke , toj labal sba chavil li kʼusitik yichʼoj tale , jech kʼuchaʼal ti lek mukʼtik xvinaj li sletrail sventa mu toj vokoluk ta kʼelele , li ta slikeb jujun livroe yichʼoj tal saʼobil sventa skoltautik ta saʼel li tekstoetike .

(src)="103"> Ukampis jan kun yaptʼasa , jan kun apaqasa lurtʼatawa .
(src)="104"> Ukatwa jan pächasisa Diosan arunakap liytʼäta .
(trg)="95"> Jech xtok , li achʼ Vivlia taje xuʼ jmoj xakʼel xchiʼuk li foyeto Koltael sventa xchanel Skʼop Dios , ti yichʼoj talel mapaetik xchiʼuk apendiseetike .

(src)="105"> Ukat sipansa , parlasktan uka arunakampi jaqokiptʼatawa .
(src)="106"> Hebreo arut nayra qellqatanakajja , griego aruruw jaqokipasïna .
(trg)="96"> Pe li kʼusi mas tsots skʼoplale jaʼ ti xuʼ xapat avoʼonton ti jaʼ skʼop stuk Jeova ti kʼun ta aʼibel smelolale .

(src)="107"> Uk qellqatanakajj Septuaginta griega sasin uñtʼatawa .
(src)="108"> Ukhamasti Griego arut ( Nuevo Testamento ) Bibliajj qellqaskäna ukhajja , qellqerinakajj Septuaginta qellqatatwa aytapjjäna .
(src)="109"> Jichha tiempon utjki uka Septuaginta qellqatanakanjja , janiw Diosan sutipajj uñstkiti .
(trg)="97"> Li Vivlia New American Standard Bible ti yichʼoj referencias ( 1971 ) xi chal li ta xpixe : « Muʼyuk chkalbekutik sbiik li buchʼutik la sjelubtasik li Vivliae , yuʼun ta jkʼankutik ti jaʼ tsots skʼoplal xichʼ ilel li Skʼop Diose » .

(src)="110"> Ukatwa walja yatjjatatanakajj janiw Griego arut qellqatanakan Diosan sutipajj uñstañapäkiti sasin amuyapjje .
(trg)="98"> Li Tsʼibetik ta Evreo Kʼope te yichʼoj lokʼesel tal ta Septuaginta , li Achʼ Testamentoe yichʼoj jlom li kʼusi chal li Tsʼibetik ta Evreo Kʼope .

(src)="111"> Ukampis Septuaginta nayra qellqatanakanjja , Jehová Diosan sutipajj hebreo arut qellqataw uñstaski .
(trg)="99"> Pe ta skoj ti oy xa mas achʼ skopiail li Septuaginta ti muʼyuk xa te yichʼoj tal li sbi Diose , li buchʼutik chchanbeik skʼoplale chalik ti skʼan la tupʼel li sbi Dios li ta Achʼ Testamento eke .

(src)="112"> Ukaw Diosan sutipajj Griego arut qellqatanakan uchasiñapatakejj yanaptʼäna .
(trg)="100"> Akʼo mi jech , li mas voʼne skopiailtak Septuaginta sbie yichʼoj tal li sbi Dios ta evreoe , jaʼ yuʼun oy lek sprevail ti laj yichʼ tunesel sbi Dios li ta Tsʼibetik ta Griego Kʼope .

(src)="113"> Aka Bibliajj inglés arut mä kutimpi luraskäna ukarjam jaqokipatawa , parlasktan uka arunakarjam jan kun yaptʼasa , jan kun apaqasa luratarakiwa .
(trg)="101"> Laj yichʼ lek kʼelel sventa tukʼuk laj yichʼ jelubtasel tal li ta orijinale , ti jamaluk ta aʼiele xchiʼuk ti kʼunuk ta aʼiele

(src)="114"> Letranakapajj wali qhanawa , fácil liytʼkañarakiwa .
(trg)="102"> Ta skoj ti lek xvinaj li sletraile chakʼupin lek skʼelel

(src)="115"> Sapa libro qalltan utjki uka arunakajja , wali uñtʼat textonak katuñatakiw yanaptʼi .
(trg)="103"> Li ta slikeb jujun livroe yichʼoj tal saʼobil sventa skoltautik ta saʼel li tekstoetike

(src)="116"> Diosan Arupat yatjjatañataki yanaptʼa sat jiskʼa folleton utjki uka mapanakajja , Biblia sum amuytʼañatakiw yanaptʼi .
(trg)="104"> Mapaetik ti chkoltavan ta yojtikinel li lumetik ti chalbe skʼoplal Vivliae , taje xuʼ te xichʼ tael ta foyeto Koltael sventa xchanel Skʼop Dios