# ati/2017495.xml.gz
# gcf/2017495.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> ˈA kö - kahën ˈkɛ ˈyi ˈe - le ˈe gbɛgbɛ
(trg)="2"> An - nou kouri dèyè richès ki ni valè

(src)="3"> ‘ ˈBa ˈwɛn ˈba ˈwuën - wuën , ˈmun ama ˈmun - wun ˈwuën . ’
(trg)="3"> « Pléré èvè sa ki ka pléré »

(src)="4"> ˈˈƝan - kɛ fɛn man “ ˈa ˈbua Joova ˈhɛn ” ?
(trg)="4"> Poukwa fò - nou « louwé Ya » ?

(src)="6"> ˈo - le ˈze ˈe ˈkpakpa ˈe - lë ˈze bu ”
(trg)="5"> « Fò i fè projé a - w maché »

# ati/2017496.xml.gz
# gcf/2017496.xml.gz


(src)="1"> ‘ ˈMun zapɛn fɛn - kahën ˈkɛ , ˈmun - nɔn ˈkɛ ˈpɔn kɛ gbangban . ’ — LUK 16 : 9 .
(trg)="1"> « Sèvi èvè richès zò ni an mond - lasa pou ni zanmi » ( LIK 16 : 9 ) .

(src)="2"> Kë man - ka ˈkɛ ˈyi - a - pɔn , ˈe sɛ - le ˈze tsa e Joova ama sa dzhueya ˈe lëdzhën gbɛgbɛ ˈnun ?
(trg)="2"> Kijan nou pé sèvi èvè byen an nou pou nou konsolidé lanmityé an nou èvè Bondyé ?

(src)="3"> Kë man ˈa - le - le ˈe ˈɲɔn a ˈnɔn ˈˈkiɛ zapɛn fɛn - kahën ˈkɛ kpesan ?
(trg)="3"> Ka pou nou fè pou nou pa vin èsklav a sistèm a lajan la nou ka viv adan - y la ?

(src)="4"> ˈˈƝan - kɛ fɛn man - e - lëdzhën - ze ˈkun ˈa kö - Zö bɛn nɛn - kahën ˈkɛ ?
(trg)="4"> Poukwa ou byen désidé a kouri dèyè richès ki ni valè ?

(src)="5"> 1 , 2 .
(trg)="5"> 1 , 2 .

(src)="6"> ˈˈƝan - kɛ fɛn man yasɔ ˈba , ˈba ˈpa - kpë nɛn ˈˈman ˈˈyi ˈla ?
(trg)="6"> Poukwa toujou ké ni maléré an sistèm - lasa ?

(src)="7"> Kosa ˈɲɔn man ˈa - bë ˈshu ˈmɛn ?
(trg)="7"> A ki kèsyon nou kay réponn ?

(src)="8"> 4 , 5 . ( a ) Jesu ˈo - aɲanda bɛn - ɛn ˈla , bɛn ɲɔn man ˈe - kan - kalösɛ ˈwɛn ˈo ˈˈshe ˈmɛnkö ? (
(trg)="8"> 4 , 5 . a ) Adan ègzanp - la Jézi pran la , ka ki rivé jérè - la ?

(src)="9"> b ) - Zën ɲɔn man Jesu - o - bo ˈo - nunmëndasɔ ˈba ?
(trg)="9"> b ) Ki konsèy Jézi ba disip a - y ?

(src)="10"> Kë man - a - le - lɔɛ ˈkun - e ˈˈle - Zö man ˈo hɔn zapɛn fɛn - kahën ˈkɛ zɔ ?
(trg)="10"> Kijan nou fè sav kè Bondyé pa té prévwa kè nou sèvi èvè lajan ?

(src)="11"> - Zën ɲɔn man - a - bo tsa Luk 16 : 10 - 13 ˈla ?
(trg)="11"> Ki konsèy nou ka touvé adan Lik 16 : 10 - 13 ?

(src)="12"> 8 , 9 .
(trg)="12"> 8 , 9 .

(src)="13"> Kë man ketiɛn ˈbatën , - ba - le ˈba - kahën ˈkɛ nɔn - kɛ gbɛgbɛ - le ?
(trg)="13"> Ni dé krétyen ki fidèl adan mannyè yo ka sèvi èvè richès yo ni an mond - lasa .

(src)="14"> ˈA sɛ - ka han ˈla - yɛ , - kɛ gbɛgbɛ ɲɔn man - a ˈe nɛn - kan ?
(trg)="14"> Bay déotwa ègzanp .
(trg)="15"> Lè nou donan , ka sa ka pòté dè bon pou nou ?

(src)="15"> ( a ) ˈˈƝan - kɛ fɛn ˈa sɛ dzhui ˈkun a sɛ nɔn sa - kahën ˈkɛ - kɛ gbɛgbɛ - le , - a bɛnlɔ - ka - le man ? (
(trg)="16"> a ) Poukwa lè nou enmé bay , nou pé di nou ka « aji èvè sajès » ?

(src)="16"> b ) - Shika ˈyi - Zö ˈo tsabiɛ ˈba - ba gba , ˈˈɲan - kɛ man - a nɛɛn - le ?
(trg)="17"> b ) Jòdijou , ka ki ka fèt adan pèp a Bondyé ?

(src)="17"> ( - Tsɛ - foto ˈyi ˈe hɔn ˈewɛnbo nɛn . )
(trg)="18"> ( sèvi èvè prèmyé foto a awtik - la ) .

(src)="18"> Kë man Abahamën - o - le ˈkë - ɛ ˈkun ˈo - nɔn woye hɔn - Zö fɛn ?
(trg)="19"> Kijan Abraam montré i té ka fè Bondyé konfyans ?

(src)="19"> ( a ) - Zën ɲɔn man Pɔlë - o - bo Timote ? (
(trg)="20"> a ) Ki konsèy Pòl ba Timoté ?

(src)="20"> b ) ˈKë man ˈa sɛ - le - le - ka kɔ Pɔlë ˈo - zënbo ˈˈyɛ nɛn ?
(trg)="21"> b ) Kijan nou ka suiv konsèy a Pòl jòdijou ?

(src)="21"> ˈˈƝan - kɛ man - e - le dɔa ˈa tshu kunmën - le ? - Nɔn - kɛ ˈkui nɛn .
(trg)="22"> Ka nou dwètèt byen désidé a fè ?
(trg)="23"> Bay déotwa ègzanp .

(src)="22"> - Kahën tshun ˈɲɔn man ˈyɛ tsa dzhilë ˈze ?
(trg)="24"> Ki richès ki ka ban - nou plis satisfaksyon ?

(src)="23"> ( a ) ˈˈƝan - kɛ man ˈe - bë - le Satan ˈo ˈˈman puɛn ˈˈyi ? (
(trg)="25"> a ) Ka ki ké rivé sistèm a lajan la nou adan - y la ?

(src)="24"> b ) ˈKun - a - lɔ ˈe bɛn ˈˈyɛ , kë man ˈa - le - hën zapɛn fɛn - kahën ˈkɛ nanmɛ ?
(trg)="26"> b ) Konnyéla , kijan pou nou vwè richès matéryèl ?

(src)="25"> 17 , 18 .
(trg)="27"> 17 , 18 .

(src)="26"> ˈˈƝan - kɛ man - Zö ˈo kɛ ˈba , ˈba - bë - kan ?
(trg)="28"> Ka ki séré la pou zanmi a Bondyé ?

# ati/2017497.xml.gz
# gcf/2017497.xml.gz


(src)="1"> ‘ ˈMun - ko ˈmunkö sɛnhën dzhi , ˈmun - le ˈze ˈmun woye - mun - nɔn hɔn - Zö fɛn - e - kën lɔ gbɛgbɛ ˈnun . ’ — 1 TES .
(trg)="1"> « Fò yonn kontinyé konsolé lòt é fò yonn kontinyé bati lòt » ( 1 TÉS .

(src)="2"> 5 : 11 .
(trg)="2"> 5 : 11 ) .

(src)="3"> Kë man Joova - wɔ - le tsa sɛnhën dzhi ko ?
(trg)="3"> Kijan Jéova ka konsolé - nou ?

(src)="4"> ˈBa ˈwɛn tsabi - wuö dzhi , Biblë - ɛ ˈla bɛn ɲɔn man ˈe sɛ ko ˈba sɛnhën dzhi ?
(trg)="4"> Ki vèwsé pé konsolé on moun ki andéyé ?

(src)="5"> ˈBa ˈwɛn tsabi - wuö dzhi , kë man - zösɔansɔ ˈba , ˈba sɛ - le ko mmiɛ sɛnhën dzhi ?
(trg)="5"> Kijan kongrégasyon - la pé konsolé sa ki andéyé ?

(src)="6"> 1 , 2 .
(trg)="6"> 1 , 2 .

(src)="7"> ˈBa ˈwɛn tsabi - wuö dzhi , ˈkun ˈa - le ko ˈba sɛnhën dzhi , ˈˈɲan - kɛ fɛn man - e - lëdzhën - ze ˈkun ˈa dzhu ˈe dzhi bɛn ?
(trg)="7"> Poukwa sa nésésè dè palé dè sa ki pé konsolé moun ki andéyé ?

(src)="8"> ( - Tsɛ - foto ˈyi ˈe hɔn ˈewɛnbo nɛn . )
(trg)="8"> ( sèvi èvè prèmyé foto a awtik - la ) .

(src)="9"> 3 , 4 .
(trg)="9"> 3 , 4 .

(src)="10"> ˈBa ˈwɛn tsabi - wuö dzhi , ˈˈɲan - kɛ fɛn man ˈa sɛ ˈye ˈe wo ˈkun Joova - o - lɔ ˈkun mmiɛ mian bokan nɛn ?
(trg)="10"> Poukwa nou pé sèten kè Jéova sav byen kè on moun andéyé bizwen konsolasyon ?

(src)="11"> 5 , 6 .
(trg)="11"> 5 , 6 .

(src)="12"> ˈˈƝan - kɛ man ˈa - le ˈɲɔn Joova ˈo nɔn ko tsa sɛnhën dzhi ?
(trg)="12"> Ka pou nou fè pou Jéova konsolé - nou ?

(src)="13"> 7 , 8 .
(trg)="13"> 7 , 8 .

(src)="14"> ˈˈƝan - kɛ fɛn man ˈa sɛ ˈye ˈe wo ˈkun Jesu ˈo sɛ ko tsa sɛnhën dzhi ?
(trg)="14"> Poukwa nou pé sèten kè Jézi ké konsolé - nou ?

(src)="15"> Laza - o - nɔn - wuö , kë man Jesu - o - le ˈkë ˈkun ˈo - le ˈwɛnvöhënsɛ ?
(trg)="15"> Lè Laza mò , kijan Jézi montré i té ka rèsanti sa lézòt té ka rèsanti ?

(src)="16"> ˈˈƝan - kɛ fɛn man ˈa sɛ ˈye ˈe wo ˈkun Jesu - wɔ pa tsabi ˈwɛnvö - hën - dɔ ˈˈyi ˈla ?
(trg)="16"> Poukwa nou pé sèten kè jòdijou osi , Jézi ka konprann sa nou ka rèsanti ?

(src)="17"> Biblë - ɛ ˈla bɛn ɲɔn ˈnun man - bɔ - hën ˈkun yɛ sɛnhën dzhi ko - kpe ˈnun ?
(trg)="17"> Sèlon vou , ki vèwsé ki bon pou konsolé on moun ?

(src)="18"> - Kɛ ˈɲɔn man ˈa sɛ - le ko tsabi sɛnhën dzhi gbɛgbɛ ˈnun ?
(trg)="18"> Kijan nou pé konsolé lézòt ?

(src)="19"> ˈA nɔn ko tsabi sɛnhën dzhi , ˈˈɲan man - e - le dɔa ˈkun ˈe ˈsɔn tsa hɛn ?
(trg)="19"> Anrapò èvè lasoufrans , ka pou nou sonjé ?

(src)="20"> ˈBa ˈwɛn tsabi - wuö dzhi , bɛn ˈɲɔn man ˈa sɛ dzhu ko ˈba sɛnhën dzhi ?
(trg)="20"> Ka ou pé di pou konsolé on moun ki andéyé ?

(src)="21"> ˈBa ˈwɛn tsabi - wuö dzhi , - a sɛ ˈˈlɔ bɛn ˈyi ˈa dzhu ko ˈba sɛnhën dzhi , ˈˈɲan - kɛ man ˈa sɛ - le ?
(trg)="21"> Si pou - w sa rèd dè ay palé dirèktèman pou on moun ki andéyé , ka ou pé fè ?

(src)="22"> ( - Tsɛ ˈkpan ˈyi - a ˈkpɛ “ Des paroles consolantes ” ˈla ˈpɛ . )
(trg)="22"> ( gadé karé - la « Des paroles consolantes » ) .

(src)="23"> ˈˈƝan - kɛ man ˈa sɛ - le ˈpɛ ko tsabi sɛnhën dzhi gbɛgbɛ ˈnun ?
(trg)="23"> Ni on mwayen ki vréman éfikas pou konsolé lézòt .
(trg)="24"> Kilès ?

(src)="24"> 17 - 19 .
(trg)="25"> 17 - 19 .

(src)="25"> ˈˈƝan - kɛ fɛn man - e - lëdzhën - ze ˈkun ˈa pa ko tsakö sɛnhën dzhi ?
(trg)="26"> Poukwa fò - nou kontinyé konsolé ?

(src)="26"> - Kɛ ˈkɛ ˈyi Joova - o dzhu ˈkun ˈo - bë - le , ˈˈɲan - kɛ man yɛ tsa sɛnhën dzhi ko ˈe ˈla ?
(trg)="27"> Adan pwomès a Jéova , ka ki ka ban - nou on gran konsolasyon ?

# ati/2017498.xml.gz
# gcf/2017498.xml.gz


(src)="3"> 147 : 1 .
(trg)="1"> « Louwé Ya , [ . . . ] pas a pa ti bèl sa bèl é a pa ti bon sa bon dè louwé - y » ( SÒM 147 : 1 ) .

(src)="4"> - Bɔ ˈe ˈla tɛn ˈkun Joova - wɔ bu dzhi - akunda - shɛ ?
(trg)="2"> konprann kè Jéova ka sousyé - y dè - w pèwsonèlman ?

(src)="5"> - Bɔ ˈe wo ye ˈkun - Zö ˈo ˈˈɲan bokan bu ?
(trg)="3"> ni konfyans kè Jéova ké vin a sèkou a - w ?

(src)="6"> ˈKun Joova - wɔ - le kɔ ˈo ˈMɛn Bɛn nɛn ˈo tsaiɛ ˈba bokan , - bɔ ˈe ˈla tɛn ?
(trg)="4"> konprann kijan Jéova ka soutyenn sèwvitè a - y grasa Pawòl a - y ?

(src)="7"> 1 - 3 . ( a ) ˈE kie ˈɲɔn nɛn man kölö - a lɛlɛ Psaume 147 ? (
(trg)="5"> 1 - 3 . a ) Kitan yo dwèt ékri Sòm 147 la ?

(src)="8"> b ) ˈˈƝan - kɛ bɛn man Psaume 147 ˈe sɛ ˈkë tsa ?
(trg)="6"> b ) Ka nou ka aprann lè nou ka li Sòm 147 la ?

(src)="9"> - A - nɔn tën Izaɛlësɔ ˈba bu - ɲɛn Babilɔnën ˈˈman fɛn , ˈˈɲan - kɛ man - e - le ˈba ?
(trg)="7"> Lè Siris libéré sé Izrayélit - la , ka yo dwèt rèsanti , é poukwa ?

(src)="10"> Nanmɛ ˈˈɲan - kɛ fɛn ?
(trg)="8"> Jéova ni pouvwa pou i géri moun .

(src)="11"> ˈKun Joova - wɔ - le tsabi san , ˈˈɲan - kɛ bɛn man Psaume lɛlɛsɛ - ɔ - o dzhu ˈe nɛn ?
(trg)="9"> Ka moun - la ki ékri Sòm - la di asi pouvwa - lasa ?

(src)="12"> Bɛn ˈɲɔn man Psaume 147 : 4 - yɛ tsa ˈkë ?
(trg)="10"> Ka Sòm 147 : 4 ka aprann - nou ?

(src)="13"> ( - Tsɛ - foto ˈyi ˈe hɔn ˈewɛnbo nɛn . )
(trg)="11"> ( sèvi èvè prèmyé imaj a awtik - la ) .

(src)="14"> 7 , 8 . ( a ) ˈˈƝan - kɛ man yɛ - le ˈze Joova - wɔ ˈo tsabiɛ ˈba bokan ? (
(trg)="12"> 7 , 8 . a ) Lè Jéova ka vin a sèkou a sèwvitè a - y , dè ki biten i ka tyenn kont ?

(src)="15"> b ) ˈKun Joova - wɔ - le tsabi ˈla tɛn , - nɔn - kɛ kui nɛn .
(trg)="13"> b ) Bay on ègzanp ki ka montré kè Jéova ka konprann sa nou ka rèsanti .

(src)="16"> 9 , 10 .
(trg)="14"> 9 , 10 .

(src)="17"> Joova - wɔ sɛ tsa bokan , ˈˈɲan - kɛ man - wɔ - kɔfɛn - le ? - Nɔn - kɛ kui nɛn .
(trg)="15"> Lè Jéova ka édé - nou , ka i ka ban - nou an prèmyé ?
(trg)="16"> Bay on ègzanp .

(src)="18"> Kë man ˈa - le - le ˈe ˈɲɔn - Zö ˈo nɔn bokan tsa ?
(trg)="17"> Ka pou nou fè pou bénéfisyé èd a Jéova ?

(src)="19"> 12 , 13 . ( a ) - Zö ˈo nɔn bokan tsa , ˈˈɲan - kɛ man - e ˈˈle dɔa ˈkun ˈa - le ? (
(trg)="18"> 12 , 13 . a ) Pou bénéfisyé èd a Bondyé , ka pou nou hay ?

(src)="20"> b ) Tsabiɛ tshun ˈnun man Joova - wɔ dzhi bɛn ˈla - yɛ - kpe nun ?
(trg)="19"> b ) Kimoun ki ka fè Jéova plézi ?

(src)="21"> Bɛn ɲɔn ˈnun man ˈe - ko Psaume lɛlɛsɛ - ɔ sɛnhën dzhi ?
(trg)="20"> Dè ki biten moun - la ki ékri Sòm - la té sèten ?

(src)="22"> 15 - 17 . ( a ) A sɛ - kadzhiwun ˈla kɔ , ˈˈɲan - kɛ man yɛ tsa - le ?
(src)="23"> Nanmɛ kë man Joova - wɔ - le ˈo ˈMɛn Bɛn nɛn kɔ tsa bokan ? (
(trg)="21"> 15 - 17 . a ) Ka nou ka rèsanti délè douvan difikilté nou ka jwenn , men kijan Jéova ka sèvi èvè Pawòl a - y pou édé - nou ?

(src)="24"> b ) ˈKun ‘ - Zö ˈmɛn bɛn - yɛ le - fë ˈtshuɔ fafa ’ , - nɔn - kɛ kui nɛn .
(trg)="22"> b ) Bay on ègzanp ki ka montré kijan « pawòl » a Bondyé ka kouri « vit » .

(src)="26"> Nanmɛ ˈˈɲan - kɛ man fɛn - bu - yɛ ˈla ˈkun ˈbu “ ˈbua Joova ˈhɛn ” ?
(trg)="23"> Ki privilèj Jéova ba - w , é ki bon rézon ou ni dè di « Louwé Ya !
(trg)="24"> » ?

# ati/2017499.xml.gz
# gcf/2017499.xml.gz


(src)="2"> 37 : 4 .
(trg)="1"> « Pran plézi osi adan Jéova , é i ké ba - w sa kè a - w ka mandé » ( SÒM 37 : 4 ) .

(src)="3"> ˈˈƝan - kɛ man ˈe sɛ - le ˈze ˈbu - kan dzhilë ˈpɛnlö ?
(trg)="2"> Ki projé ki pé ba - w on bèl landèmen ?

(src)="4"> _
(src)="5"> - Kë man - Zö - giman - le - kpe ˈnun - i , - yɛ - le sankɛtɛn e shɔkɛtɛn ˈba bokan ?
(trg)="3"> Grasa sèwvis aplentan la , ka on jenn ka aprann ?

(src)="6"> ˈˈƝan - kɛ man - Zö bɛndzhu - bɔsɔkɔ - giman - an , ˈe sɛ - le ˈze ˈbu - kan ?
(trg)="4"> Lè ou pyonyé , ola sa pé menné - w ?

(src)="7"> ˈˈƝan - kɛ man - e - le dɔa ˈkun sankɛtɛn e shɔkɛtɛn ˈba ˈba - le , nanmɛ ˈˈɲan fɛn man - e ˈˈbie ˈkun ˈe bɛn ˈˈyɛ ˈe - shi ˈba - pia ?
(trg)="5"> Ka on jenn dwètèt désidé pou landèmen a - y , é poukwa fò pa sa fè - y pè ?

(src)="8"> ( - Tsɛ foto ˈyi ˈe hɔn ˈewɛnbo nɛn . )
(trg)="6"> ( sèvi èvè prèmyé imaj a awtik - la ) .

(src)="9"> Kë man - bu - le - lɔɛ ˈkun Joova - o - yɛ ˈla ˈkun ˈbu - le - kɛ ˈyi ˈe ˈze bu dzhilë ?
(trg)="7"> Jéova vlé kè ou ni projé ki ké fè tchè a - w kontan .
(trg)="8"> Kijan ou sav sa ?

(src)="10"> ˈˈƝan - kɛ man Joova - wɔ bie ˈkun bu - le ?
(trg)="9"> Ki konsèy Jéova ka ba - w ?

(src)="11"> 4 , 5 .
(trg)="10"> 4 , 5 .

(src)="12"> ˈˈƝan - kɛ man ˈe - le - ze dzhi lë Jesu ?
(trg)="11"> Ka ki té ka fè tchè a Jézi kontan ?

(src)="13"> - Kɛ ˈkɛ ˈyi - a - yɛ ˈla ˈkun ˈa - le , ˈˈɲan - kɛ fɛn man - e - lëdzhën - ze ˈkun ˈa - shi - ketiɛn ˈba ˈwɛn ˈba - lɔ - Zö bɛn gbɛgbɛ ˈnun - nda ?
(trg)="12"> Poukwa sa itil dè palé dè projé a - w èvè krétyen ki ni èkspéryans ?

(src)="14"> ˈˈƝan - kɛ fɛn man sankɛtɛn e shɔkɛtɛn tën , - ba - Zö bɛndzhu - giman - an ˈla - yɛ ?
(trg)="13"> Poukwa onlo jenn enmé préché ?

(src)="15"> ˈˈƝan - kɛ man sankɛtɛn e shɔkɛtɛn ˈbatën , ˈba - le ˈɲɔnˈ ˈba nɔn dzhu - Zö bɛn ˈze tsabiɛ - kpe ˈnun ?
(trg)="14"> Ka dé jenn ka fè pou yo préché ba plis moun ?

(src)="16"> - Kë man - Zö bɛndzhu - giman - an , - yɛ - le tsa bokan ?
(trg)="15"> Poukwa nou ka di kè prédikasyon - la ka bay bon fòwmasyon ?

(src)="17"> - Bo ˈyi - bu hɔn - kɛsɛ tsabiɛ ˈba - ba sɛ ˈˈman - Zö bɛn - ɛn tɛn ˈla - yɛ bɔbɔ , ˈˈɲan - kɛ man ˈe - le ˈze ˈbu nɔn dzhilë nɛn dzhu - Zö bɛn kökö ?
(trg)="16"> Kijan ou pé kontan préché menmsi téritwa - la rèd ?

(src)="18"> - Zö - giman ˈɲɔn ˈ nun man yɛ sankɛtɛn e shɔkɛtɛn ˈba dzhilë ˈze ?
(trg)="17"> Ki dòt jan onlo jenn kontan sèvi Jéova ?

(src)="19"> A sɛ - le - Zö bɛndzhu - bɔsɔkɔsɛ , - giman fë ˈɲɔn ˈnun man ˈe sɛ - le ˈze ˈa - le ?
(trg)="18"> Ki dòt biten ou pé fè lè ou pyonyé ?