# as/2000640.xml.gz
# mos/2000640.xml.gz


(src)="1"> অপেক্ষা কেনেকৈ কৰিব লাগে তাক আপুনি জানেনে ?
(trg)="2"> YÃMB tõe n mamsa sẽk ning nebã sẽn dɩkd yʋʋmd fãa n gũudẽ wã bal bɩ ?

(src)="2"> আপুনি জানেনে যে প্ৰত্যেক বছৰে অপেক্ষা কৰি লোকসকলে কিমান সময় ব্যয় কৰে ?
(trg)="3"> B tongda taab n gũud te - koosg rotẽ bɩ esãensã ningr zĩisẽ .
(trg)="4"> B gũuda b rɩɩbo , rɩɩb koosg zĩisẽ .
(trg)="5"> B gũuda logtor yiri .

(src)="3"> লোকসকলে দোকান বা পেট্ৰল পাম্প , ৰেষ্টোৰেন্ট , ডাক্টৰক দেখা কৰাৰ সময়ত , বাচ বা ট্ৰেইনৰ বাবে অধিক সময়লৈকে অপেক্ষা কৰি বহু সময় ব্যয় কৰে ।
(trg)="6"> B gũuda bis rãmbã la tẽr dãmbã .

(src)="4"> কোনো কাৰ্য্য সম্পন্ন নোহোৱালৈকে লোকসকলে নিজৰ জীৱনত বহু সময় অপেক্ষাৰ বাবে ব্যয় কৰে ।
(trg)="7"> N - yẽe , ned vɩɩmã pʋgẽ , a rɩkda sẽk wʋsg n gũudẽ tɩ bũmb maane .

(src)="6"> কিছুমান ব্যক্তিয়ে গণনা কৰি পাইছে যে এই সময় প্ৰায় ৭ , ০০০ জন ব্যক্তিৰ জীৱন কালৰ সমান ।
(trg)="8"> Sã n yaa ne vaees - n - gɛsg a yembre , Alemayn nebã bal dɩkda lɛɛr dãmb milyaar a 4,7 yʋʋmd fãa n gũud soayã zut mobilã sẽn yaa wʋsgã yĩnga !

(src)="7"> কেতিয়াবা অপেক্ষা নিৰাশজনক হৈ পৰে ।
(trg)="9"> Ned n mag n ges tɩ rẽ zema neb 7 000 vɩɩm kaoosg tõre .

(src)="8"> বৰ্তমান সময়ত দেখা গৈছে যে সকলো কাৰ্য্য কৰিবলৈ কেতিয়াও যথেষ্ঠ সময় নাথাকে আৰু আমি যি কাৰ্য্য কৰা উচিত তাৰ বিষয়ে চিন্তা কৰিবলৈ গ’লে অপেক্ষা কৰাটো আমাৰ বাবে সচাঁকৈ পীড়াদায়ক হৈ পৰে ।
(trg)="10"> Gũub tõe n sãama sũur wʋsgo .

(src)="9"> আলেকজেণ্ডাৰ ৰ’জ নামৰ এজন লেখকে এইদৰে কৈছিল : “ জীৱনৰ আধাভাগ কাল অপেক্ষাৰ বাবে ব্যয় হয় । ”
(trg)="11"> Rũndã - rũndã , wõnda sẽkã zɩ n sek sẽn na yɩl n maan bũmbã fãa ye , la d sã n tags bõn - kãens a taabã d sẽn segd n maana yelle , tõe n kɩtame tɩ gũubã sɩd yaa toogo .

(src)="11"> তেওঁ এইদৰেও কৈছিল : “ সময়ে হৈছে ধন । ”
(trg)="12"> Gʋlsd a Alexander Rose yeela woto vugri : “ Vɩɩmã yel - tood pʋɩ - sʋk yaa gũubã . ”

(src)="12"> সেইবাবে ব্যৱসায়ীসকলে কাম চলি থকাৰ সময়ত অদৰকাৰীৰূপে সময় ব্যয় কৰাৰ পৰা আতঁৰি থাকিব বিচাৰে ।
(trg)="13"> Amerik tẽng taoor soab a Benjamin Franklin sak n deegame tɩ gũub tõe n waa ne ligd bõn me .
(trg)="14"> Sẽn yɩɩd yʋʋm 250 sẽn looge , a yeelame : “ Sẽk yaa ligdi . ”

(src)="13"> তেওঁলোকে জানে যে যদি কম সময়ৰ ভিতৰত বহুত ভাল উৎপাদন কৰিব পাৰি তেনেহ’লে অধিক লাভ আছে ।
(trg)="15"> Yaa rẽ la sẽn kɩt tɩ ligdã baoob pʋgẽ nebã baood soay n na n lak b mens ne sẽk sãoong zaalem tʋʋmã wakate .

(src)="15"> আমাৰ জীৱনৰ কালছোৱাত বহু সময় অদৰকাৰীৰূপে ব্যয় হয়
(trg)="16"> B sã n tõog n yiis te - koosdem wakat bilf pʋgẽ , a tõe n waa ne ligd nafa wʋsg n paase .

(src)="16"> উন্নৈশ শতিকাৰ ৰাল্ফ ৱ’লড্‌ ইমাৰচন নামৰ এজন আমেৰিকাৰ কবিয়ে এইদৰে দুখ প্ৰকাশ কৰিছিল : “ মানুহে জীৱনৰ অধিক সময় অপেক্ষাৰ বাবে ব্যয় কৰিবলগীয়া হয় ! ”
(trg)="17"> Sosiete nins sẽn koosd b tʋʋm zãma wã mengã modgdame n na n kãab tʋʋm b sẽn maand tao - tao : rɩɩb raab zĩig pʋgẽ , reeg ligd bãnkẽ n pa yi f mobill pʋgẽ ye la yɛl sẽn wõnd woto , bala b miime tɩ b sã n dat tɩ raadensã sũy yɩ noogo , yaa b sẽn na n maan tɩ gũubã wakat ra kaoos ye .

(src)="17"> অলপতে লাঞ্চ মাৰৌ নামৰ এজন লেখকে অপেক্ষা কৰি শাৰীৰিক অস্বস্তিতা আৰু আমনি লগা সমন্ধে দুখ প্ৰকাশ কৰে ।
(trg)="18"> Tõnd vɩɩmã sẽk sãoongo
(trg)="19"> Amerik gʋls - mit a Ralph Waldo Emerson sẽn vɩɩmd yʋʋm kob - gĩnd piig la a wɛ soabã yẽgma woto vugri : “ Ninsaal rɩkda sẽk wʋsg a vɩɩmã pʋgẽ n sãamd gũub pʋgẽ ! ”
(trg)="20"> Sẽn pa kaoos pʋgẽ , seb - gʋlsd a Lance Morrow yẽgma gũub sẽn wat ne yam - yiisg la yĩng namsg ningã yĩnga .

(src)="18"> তথাপি তেওঁ কয় যে “ অপেক্ষা হৈছে গুপ্ত যাতনা । ”
(trg)="21"> La rẽ poore , a goma “ gũub sẽn sɩlem n wat ne ninbãaneg ningã ” yelle .

(src)="19"> ইয়াৰ অৰ্থ কি ?
(trg)="22"> Yaa bõe ?

(src)="20"> ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে “ প্ৰত্যেক চেকেণ্ড , প্ৰত্যেক মিনিটত আমাৰ জীৱন শেষ হৈ গৈছে , যি সময় আমি আকৌ কেতিয়াও ঘুৰাই নাপাওঁ । ”
(trg)="23"> “ Yaa f sẽn mi tɩ bũmb nins f sẽn tar tɩ be yõod n yɩɩdã a yembre , sẽkã , f vɩɩmã babg a yembrã tara sãoongo , n menemdẽ tɩ f ye pa tõe n paam - a wã yĩnga . ”
(trg)="24"> La zu - bʋko yaa sɩda .
(trg)="25"> Sẽk ning sẽn menemd gũub pʋgẽ wã menemda wakat fãa yĩnga .

(src)="21"> সচাঁকৈ ই এটা দুখৰ বিষয় কিন্তু ই সত্য ।
(trg)="26"> Yaa sɩd tɩ vɩɩmã sã n da pa koɛɛg woto , gũubã ra pa na n yɩẽ yel - pakr woto ye .

(src)="22"> নিঃসন্দেহ , যদি আমাৰ জীৱন চুটি নোহোৱা হ’লে , অপেক্ষা বিষয়ে বিবেচনা কৰাটো কোনো কাৰণ নাথাকিলেহেঁতেন ।
(trg)="27"> La vɩɩmã yaa koɛɛga .
(trg)="28"> Yʋʋm tusa sẽn looge , Biiblã yɩɩl - gʋlsd goma woto : “ Tõnd yʋʋma tõnd vɩɩm wakat yaa yʋʋm pis - yopoe , la yĩns keelem sã n beẽ , b tõe n taa pis - nii .

(src)="23"> কিন্তু আমাৰ জীৱন একেবাৰে চুটি ।
(trg)="29"> La baa bãmb sõor woglem sẽn yaa woto wã , yaa toog ne sũ - sãoong bala ; tɩ bõe , bãmb loogda tao - tao , tõnd loogdame . ”

(src)="25"> ( গীতমালা ৯০ : ​ ১০ ) আমি য’তেই নাথাকো বা যিয়েই নকৰো কিয় আমাৰ জীৱন অৰ্থাৎ আমি জন্ম লোৱা দিনাৰ পৰাই আমাৰ আগত থকা দিন , ঘন্টা , মিনিট এই সকলোবোৰ হৈছে সীমিত ।
(trg)="30"> ( Yɩɩl Sõamyã 90 : 10 ) Tõnd sẽn vɩ zĩig ning fãa la d sẽn ya a soab fãa , tõnd vɩɩmã : rayã , lɛɛr dãmbã , minit rãmb nins sẽn be tõnd taoorã tõnd sẽn dog tɛkã , tara koaka .

(src)="27"> অপেক্ষা কেনেকৈ কৰিব পাৰি তাক শিকক
(trg)="31"> La d pa tõe n gil yɛl sẽn na n modg - d tɩ d sãam sẽk kãngã sẽn tar yõod wʋsgã babg a yembr n gũ yɛl bɩ neb ye .

(src)="28"> আমাৰ কিছুমানে হয়তো দেখিছে যে এনে বহুতো গাড়ী চালকে অন্য গাড়ীক অতিক্ৰম কৰি আগবাঢ়ি যাবলৈ সদায়ে চেষ্টা কৰে ।
(trg)="32"> D zãms gũubu
(trg)="33"> Tõnd wʋsg sẽn yɩɩd zoe n kẽe mobill pʋgẽ ne sʋfɛɛr sẽn baood wakat fãa n na n loog lor ning sẽn be a taoorã .

(src)="30"> ইয়াৰ দ্বাৰা এইটো প্ৰমাণিত হৈছে যে তেওঁলোকে অধৈৰ্য্যশীল হোৱাৰ বাবে অপেক্ষা কৰিবলৈ নিশিকিলে ।
(trg)="34"> Naoor wʋsgo , kẽnda pa yãgb ye , sʋfɛɛrã pa tar kẽn - yãgdem ye .
(trg)="35"> Ne rẽ fãa , a pa rat tɩ sʋfɛɛr a to modg - a t’a yãk a kẽndã tʋʋlem ye .
(trg)="36"> A sẽn pa tar maag - m - mengã wilgdame t’a pa zãms gũub ye .

(src)="31"> অপেক্ষা কৰিবলৈ শিকাটো আৱশ্যকনে ?
(trg)="37"> N zãms gũubu ?
(trg)="38"> N - yẽe , bãng gũub yaa bũmb f sẽn tog n zãmse .
(trg)="39"> Ned ba a ye pa rog ne - a ye .

(src)="32"> হয় , অপেক্ষা কেনেকৈ কৰিব পাৰি তাকো শিকাৰ আৱশ্যক ।
(trg)="40"> Kom - peelsã rata tɩ b ges b yell zĩig pʋgẽ , kom sã n tar - b bɩ b sũy sã n pa noomẽ .

(src)="33"> কিয়নো জন্মৰ পৰাই কোনেও ইয়াক শিকি নাহে ।
(trg)="41"> Yaa b sẽn na n wa bɩ n paas bal la b bãngd tɩ wakat ninga , b segd n gũume n yaool n paam b sẽn datã .

(src)="35"> কিন্তু যেতিয়া তেওঁলোকে ডাঙৰ হয় তেতিয়াহে বুজি পায় যে যিটো তেওঁলোকে বিচাৰিছে তাৰ বাবে অপেক্ষা কৰিব লাগিব ।
(trg)="42"> Sɩda , sẽn mik tɩ gũub yaa bũmb d sẽn pa tõe n gil vɩɩmã pʋgẽ wã , d sã n mi gũub ne maag - m - menga , sã n yaa tɩlae , wilgdame tɩ d yaa ned sẽn bɩ .

(src)="36"> যিহেতু অপেক্ষা কৰাটো হৈছে জীৱনৰ এটা অনিবাৰ্য্য ভাগ ।
(trg)="43"> Yaa sɩd tɩ yel - yãgdem n be n kɩt tɩ d tõe n bãng ned sẽn yãgdã võore .

(src)="38"> বাস্তৱতে , কেতিয়াবা এনে কিছুমান জৰুৰী পৰিস্থিতি আহি পৰে যাৰবাবে অধৈৰ্য্য হোৱাটো স্বাভাৱিক ।
(trg)="44"> Pʋg - sɩd sẽn yaa bi - bɩɩg sẽn yãgd n na n tall a pag n kẽng logtor yiri , b bipɛɛlgã sẽn dat n dogã yĩng kɩtame t’a be bʋʋm n tõe n yɩ yãg - yãg n da kaoos ye .

(src)="40"> ঠিক একেইদৰে প্ৰাচীন সময়তো লোটে পলম কৰি থকাত স্বৰ্গদূতে তেওঁক চদোম এৰি যাবলৈ জোৰ কৰে কিয়নো অপেক্ষা কৰিবলৈ অলপো সময় নাছিল ।
(trg)="45"> Malɛgs nins sẽn da sagend a Lot t’a yi Sodomã ra pa rat n gũ a Lot sẽn da kaoosdã sasa ye .
(trg)="46"> Sãoongã ra ta n saame , t’a Lot ne a zakã rãmb yõy ra bee yell pʋgẽ .

(src)="41"> কিয়নো ধ্বংস একেবাৰে ওচৰত আছিল আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ জীৱন বিপদগ্ৰস্ত হৈ আছিল ।
(trg)="47"> ( Sɩngre 19 : 15 , 16 ) La zĩis wʋsg sẽn yɩɩd pʋsẽ , yõy pa be yell pʋgẽ , sã n wa yaa tɩlae ne nebã tɩ b gũ ye .

(src)="42"> ( আদিপুস্তক ১৯ :⁠ ১৫ , ১৬ ) যিহেতু , যদিও কিছুমান ক্ষেত্ৰত জীৱন বিপদগ্ৰস্ত অৱস্থাত নাথাকে তথাপিও পৰিস্থিতিয়ে লোকসকলক অপেক্ষা কৰিবলৈ বাধ্য কৰায় ।
(trg)="48"> Zĩ - kãensa sasa , yɛlã tõe n talla yamleoog wʋsg n yɩɩge , ned fãa sã n zãms maag - m - menga , baa sã n yaa ned a to sẽn pa tʋmd sõma bɩ a toog - kaeyã n wa ne gũubã .

(src)="44"> ইয়াৰ ওপৰিও প্ৰত্যেকে যদি সময়ক সদ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ শিকে তেন্তে ইয়ে তেওঁক সহজে ধৈৰ্য্যশীল হ’বলৈ সহায় কৰিব আৰু তেওঁলৈ বহুতো লাভজনক পথ পদৰ্শন কৰিব ।
(trg)="49"> Sẽn paase , yɩtẽ - la nana n paas ne nebã fãa tɩ b yɩ maag - m - mens rãmba , ned kam fãa sã n da rɩkdẽ - la gũubã wakat n tʋmdẽ tɩ nafd - a .
(trg)="50"> Zĩ - gũbrã sẽn be seb - neng a 5 wã tara sagls a wãn sẽn kɩtd tɩ gũubã ra yɩ toog wʋsgo , la a tall nafre .

(src)="45"> ৫ পৃষ্ঠাত থকা বক্সত অপেক্ষা মাত্ৰ ধৈৰ্য্যশীলেই নহয় কিন্তু লাভৱানো কৰে তাৰ বিষয়ে কিছুমান পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছে ।
(trg)="51"> D ra yĩm tɩ yãg - yãg yam tõe n pukda wuk - m - meng manesem , sẽn yaa tagsg ned sẽn tar n tẽed t’a tara yõod wʋsg hal n kɩt tɩ b pa segd n kɩt t’a gũ wã ye .

(src)="47"> তেনে মনোবৃত্তি থকা ব্যক্তিয়ে বাইবেলৰ এই বাক্যক বিবেচনা কৰা উচিত : “ অহঙ্কাৰী মনৰ লোকতকৈ ধীৰ মনৰ লোক ভাল । ”
(trg)="52"> Neb nins fãa sẽn tar manesem a woto buudu , Biiblã gom - kãensã sẽn pʋgdã zemsa ne b vaeesgo : “ La sũ - mar soaba n são tɩta neda . ”

(src)="48"> ( উপদেশক ৭ :⁠ ৮ ) অভিমান আৰু অহঙ্কাৰ হৈছে ব্যক্তিত্বৰ এক গম্ভীৰ খুঁত আৰু বাইবেলৰ প্ৰবচনে এইদৰে কৈছে : “ অহঙ্কাৰী মনৰ প্ৰত্যেক লোক যিহোৱাৰ ঘিণলগীয়া । ”
(trg)="53"> ( Koɛɛg Soaba 7 : 8 ) Zẽk - m - mengã bɩ wuk - m - mengã yaa zʋg - wẽng sẽn pa reem yelle , la Biiblã yel - bũnd yeta woto : “ Zusoaba ka nong tɩta ned ye . ”

(src)="49"> ( হিতোপদেশ ১৬ :⁠ ৫ ) সেইবাবে ধৈৰ্য্য ধৰিবলৈ বা অপেক্ষা কৰিবলৈ শিকাৰ বাবে আমি নিজকে আৰু আমাৰ চাৰিওফালে থকা লোকসকলৰ সৈতে আমাৰ সমন্ধক গভীৰভাৱে পৰীক্ষা কৰা ।
(trg)="54"> ( Yelbũna 16 : 5 ) La maag - m - menga , gũub zãmsgo , tõe n baoodame tɩ d vaees d mengã neere la d moorã sẽn yaa to - to ne neb nins sẽn gũbg tõndã .

(src)="50"> যিজনে ধৈৰ্য্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব
(trg)="55"> Maag - m - meng na n paama keoobo

(src)="51"> যেতিয়া আমাক কোনো আশা দিয়া হয় যে যাৰ বাবে আমি অপেক্ষা কৰি আছোঁ , যদিও ইয়াৰ পলম হয় তথাপি ই সচাঁকৈ পূৰ্ণ হ’ব ।
(trg)="56"> Naoor wʋsgo , d getame tɩ gũub yaa nana n yɩɩda , d sã n kɩsa sɩd tɩ sekame tɩ d gũ , la d kɩs sɩd tɩ tar - n - tarẽ na n wa yɩɩ woto .

(src)="52"> এয়ে আমাৰ বাবে অপেক্ষা কৰিবলৈ সহজ কৰি তোলে ।
(trg)="57"> Rẽ wɛɛngẽ wã , yaa sõma tɩ d tags tɩ Wẽnnaam balemdb nins fãa sẽn tar pʋ - peelmã gũuda a kãab kãsemsã sẽn be Biiblẽ wã pidsgu .

(src)="54"> উদাহৰণস্বৰূপে ঈশ্বৰ প্ৰেৰিত বচন গীতমালাত আমাক কোৱা হৈছে যে : “ ধাৰ্ম্মিকবিলাক পৃথিবীৰ অধিকাৰী হব , আৰু তাত সৰ্ব্বতিকাললৈকে বাস কৰিব । ”
(trg)="58"> Wala makre yɩɩll vʋʋsem sõngã sẽn vẽneg tɩ b gʋls yeta tõnd woto : “ Nin - tɩrs na n sooga dũniyã la bãmb na n zĩnda a zug wakat sẽn ka sɛta . ”

(src)="55"> এই প্ৰতিজ্ঞাৰ বিষয়ক পুনৰ উল্লেখ কৰি পাঁচনি যোহনেও কৈছিল : “ যি জনে ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা পালন কৰে , তেওঁ চিৰকাললৈকে থাকে । ”
(trg)="59"> Tʋm - tʋmd a Zã lebs n togsa kãabg kãngã a sẽn wa n yeel tɩ : “ Ned ninga sẽn maand Wẽnnaam daab paada wakat sẽn ka sɛta . ”

(src)="56"> ( গীতমালা ৩৭ :⁠ ২৯ ; ১ যোহন ২ :⁠ ১৭ ) আচলতে , যদি আমি চিৰকালৰ বাবে জীয়াই থকাহ’লে অপেক্ষা কৰাটো কঠিন কাৰ্য্য নহ’লহেঁতেন ।
(trg)="60"> ( Yɩɩl Sõamyã 37 : 29 ; 1 Zã 2 : 17 ) Vẽenega , d sã n da tõe n vɩɩmd wakat sẽn ka sɛta , gũubã ra pa na n yɩẽ toog wʋsg ye .

(src)="57"> কিন্তু বৰ্তমান আমাৰ জীৱনৰ কাল একেবাৰে কম ।
(trg)="61"> La tõnd nan pa vɩ wakat sẽn pa sat masã ye .
(trg)="62"> La pʋd n yaa bũmb sẽn zems tɩ d gom vɩɩm sẽn pa sat yell bɩ ?

(src)="58"> তেনেহ’লে অনন্ত জীৱনৰ কথা বিবেচনা কৰাটো এক বাস্তৱিক বিষয় হ’বনে ?
(trg)="63"> Nand tɩ d leoke , bɩ y bãng tɩ Wẽnnaam naana tõnd pipi roagdbã ne vɩɩm sẽn pa sat saagre .

(src)="60"> তেওঁলোকে পাপ কৰাৰ পিছত নিজৰ আৰু তেওঁলোকৰ সন্তান - সন্ততিৰ বাবেও সেই চিৰকালৰ জীৱন হেৰুৱালে , য’ত আমিও সন্মিলিত আছোঁ ।
(trg)="64"> Yaa b sẽn maan yel - wẽndã yĩng bal la b kong saag - kãngã , bãmb mens yĩng la b kambã yĩnga , tõnd sẽn naage .

(src)="62"> কিয়নো তেওঁলোকৰ অৱজ্ঞাকাৰীতাৰ পৰিণামস্বৰূপে সকলোলৈ পাপ আৰু মৃত্যু বিয়পি পৰিল ।
(trg)="65"> La b yel - wẽndã poor bala , Wẽnnaam togsa raab ning a sẽn yãk n na n yiis b kɩɩsgã biisã .

(src)="63"> সেই কাৰণে যিহোৱা ঈশ্বৰে এটা “ বংশৰ ” বিষয়ে প্ৰতিজ্ঞা কৰিলে আৰু সেই বংশ আছিল যীচু খ্ৰীষ্ট । ​ —⁠ আদিপুস্তক ৩ :⁠ ১৫ ; ৰোমীয়া ৫ :⁠ ১৮ .
(trg)="66"> A kãabame tɩ “ yageng ” n wate .
(trg)="67"> Yagengã yɩɩ a Zezi Kirista . — Sɩngre 3 : 15 ; Rom dãmba 5 : 18 .

(src)="64"> তেওঁৰ সেই প্ৰতিজ্ঞাৰ পূৰ্ণতাৰ দ্বাৰা লাভৱান হ’বলৈ আমি ব্যক্তিগতৰূপে নিজে সিদ্ধান্ত লব লাগিব ।
(trg)="68"> Bee ne tõnd yembr - yembr tɩ d rɩk sard n dɩ a kãabsã pidsg nafa .
(trg)="69"> Sẽn na yɩl n maan woto , rẽndame tɩ d tall maag - m - menga .

(src)="65"> সেইদৰে কৰিবলৈ হ’লে আমি ধৈৰ্য্যশীল হোৱা উচিত ।
(trg)="70"> Sẽn na yɩl n sõng tɩ d zãms maag - m - meng kãng buudu , Biiblã sagenda tõnd tɩ d tags koaad makr yelle .

(src)="66"> এনেধৰণৰ ধৈৰ্য্য ধৰাৰ বাবে শিকিবলৈ বাইবেলে আমাক এজন খেতিয়কৰ উদাহৰণৰ ওপৰত ধ্যান দিবলৈ উৎসাহিত কৰিছে ।
(trg)="71"> A bʋta a bõn - buudã , la a pa tar a sẽn na maaneg tɩ sã n pa a gũ ne maag - m - menga , n maand a sẽn tõe n kogend a pʋʋgã , hal tɩ tigisgã wakat ta ye .

(src)="68"> তেতিয়াহে তেওঁ ধৈৰ্য্যৰ ফল পাব অৰ্থাৎ তেওঁ যি শস্য সিঁচিছিল তাৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল পাব ।
(trg)="72"> Rẽ poore , a maag - m - mengã paamda rolbo , t’a yã a tʋʋmdã biisi .

(src)="69"> ( যাকোব ৫ :⁠ ৭ ) পাঁচনি পৌলে ধৈৰ্য্যৰ বিষয়ে অন্য এটা উদাহৰণ উল্লেখ কৰিছে ।
(trg)="73"> ( Zak 5 : 7 ) Tʋm - tʋmd a Poll gomda maag - m - meng makr a to yelle .

(src)="70"> তেওঁ আমাক বিশ্বাসী পুৰুষ আৰু স্ত্ৰীৰসকলৰ বিষয়ে সোৱঁৰাই দিয়ে ।
(trg)="74"> A tẽegda tõnd pĩnd wẽndẽ doap la pagb sẽn tall kɩs - sɩd yelle .
(trg)="75"> B ra gẽegda Wẽnnaam daabã pidsgu , la b ra segd n gũu wakat ning Wẽnnaam sẽn yãkã .

(src)="72"> ঠিক সেইদৰে পাচঁনি পৌলেও তেনে আৰ্হিক অনুকৰণ কৰিবলৈ আমাক উৎসাহিত কৰি এইদৰে কৈছিল যে , “ যি মানুহ বিশ্বাস আৰু চিৰসহিষ্ণুতাৰ দ্বাৰাই প্ৰতিজ্ঞাবোৰৰ উত্তৰাধিকাৰী হল । ” ​ —⁠ ইব্ৰী ৬ :⁠ ১১ , ১২ .
(trg)="76"> A Poll yeta tõnd tɩ d rɩk nin - kãensã togs - n - taare , “ sẽn paam kãabgo tẽeb ne sũ - mar yĩnga . ” — Hebre dãmba 6 : 11 , 12 .

(src)="73"> অপেক্ষা হৈছে জীৱনৰ এনে এক অপৰিহাৰ্য্য কাৰ্য্য যাক কোনেও অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে ।
(trg)="77"> N - yẽe , gũub yaa bũmb d sẽn pa tõe n gil vɩɩmã pʋgẽ .
(trg)="78"> La a pa tɩlae t’a nams - d wakat fãa ye .

(src)="74"> কিন্তু ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে ই এক বেদনাৰ উৎস ।
(trg)="79"> A tõe n kõo neb nins sẽn gũud Wẽnnaam daabã pidsgã sũ - noogo .

(src)="75"> কিয়নো যিসকলে ঈশ্বৰৰ প্ৰতিজ্ঞাৰ পূৰ্ণতাৰ বাবে অপেক্ষা কৰে , তেওঁলোকৰ বাবে সেয়া হৈছে আনন্দৰ উৎস ।
(trg)="80"> B tõe n dɩka gũubã wakat n bao zems - n - taar sẽn tar pãng ne Wẽnnaam la b maan tʋʋm sẽn wilgd b tẽebo .

(src)="77"> ইয়াৰ ওপৰিও প্ৰাৰ্থনা , বাইবেল অধ্যয়ন আৰু ধ্যান কৰাৰ যোগেদি তেওঁলোকে এক দৃঢ় বিশ্বাস উন্নত কৰে যে ঈশ্বৰে যিবোৰ প্ৰতিজ্ঞা কৰিছে সেই সকলোবোৰ নিজৰ নিযুক্তি সময়ত পূৰ্ণ কৰিব ।
(trg)="81"> La ne pʋʋsgo , zãmsg la bʋgsgo , b tõe n bɩɩsa bas - yard sẽn pa vigsd sẽn wilgd tɩ bũmb ning fãa Wẽnnaam sẽn kãabã na n pidsa a wakate .

(src)="78"> [ ৫ পৃষ্ঠাৰ বক্স / ছবিসমূহ ]
(trg)="82"> [ Zĩ - gũbri / Foto , seb - ​ neng a 5 ]

(src)="79"> অপেক্ষাই আমাক আনন্দিত কৰে !
(trg)="83"> BOOG - Y GŨUBÃ TOOM !
(trg)="84"> Reng - y n geele !

(src)="80"> আগৰে পৰা আচঁনি তৈয়াৰ কৰক ।
(trg)="85"> Y sã n miẽ tɩ y na n wa gũume , bɩ y segl n karem , n gʋlse , n wʋge , bɩ n kẽes y meng tʋʋmd a to sẽn tar yõod pʋgẽ .

(src)="81"> যদি আপুনি জানে যে আপোনাক অপেক্ষা কৰিব লাগিব সেই সময়ক পঢ়া , লিখা , চুৱেটাৰ গোঁঠা , কুৰ্চাৰ কাম বা অন্য উপযুক্ত কাৰ্য্যবোৰত নিজকে ব্যস্ত ৰাখক ।
(trg)="86"> Rɩk - y sẽkã n bʋgse , tɩ woto yaa bũmb sẽn lebgd toog n paasdẽ tõnd dũniyã yɛl sẽn kẽngd taoor tʋʋll - tʋʋllã pʋgẽ .

(src)="83"> আপোনাৰ ঘৰত থকা টেলিফোনৰ ওচৰত কিছুমান কিতাপ ৰাখক ।
(trg)="87"> Tall - y sɛb y sẽn tõe n karem tɩ pẽ telefõnã , tɩ y tõe n karem , sõsgã sã n wa yals bilfu .
(trg)="88"> Minit a nu bɩ piig pʋgẽ y tõe n karma seb - nens a wãna .

(src)="84"> যেতিয়া টেলিফোনৰ বাবে পাচঁ বা দহ মিনিট অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হয় সেইসময়ত আপুনি ভালেমান পৃষ্ঠা পঢ়িব পাৰে ।
(trg)="89"> Y sã n gũud sull pʋgẽ , sã n tõe , bɩ y tũnug ne sorã sẽn kõ wã n sɩng sõsg ne neb a taabã n togs - b tagsa sẽn kengd raoodo .

(src)="87"> নিজৰ চকু বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে বা প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰে ।
(trg)="90"> Tall - y karne bɩ sɛb y sẽn tõe n karem y mobillẽ wã tɩ y pa mi wa yɩ tɩlae tɩ y gũ ye .

(src)="88"> পৰিকল্পিত আচঁনি আৰু ভাল মনোবৃত্তিয়ে অপেক্ষা কৰা সময়খিনি আনন্দদায়ক কৰি তোলে ।
(trg)="91"> Mum - y y nin n vʋʋse , bɩ n pʋʋse .
(trg)="92"> SẼN YƖƖD FÃA , GŨUB SÕMA BEE NE F MANESMÃ LA F SẼN DENG N SEGL TO - TO RẼ YĨNGÃ .

# as/2000641.xml.gz
# mos/2000641.xml.gz


(src)="1"> যীচু খ্ৰীষ্টৰ দৰে একে মনোভাব প্ৰতিফলতি কৰক !
(trg)="1"> Tall - y Kirist tagsgã manesem buudu

(src)="2"> “ তাৰ নিমিত্তে ধৈৰ্য্য আৰু শান্ত্বনাৰ ঈশ্বৰে তোমালোকৰ পৰস্পৰৰ ভাব খ্ৰীষ্ট্‌ যীচুৰ দৰে একে হবলৈ দিয়ক । ” ​ —⁠ ৰোমীয়া ১৫ :⁠ ৬ .
(trg)="2"> “ Bɩ Wẽnnaam ning sẽn kõt tõog - toog la belsgã kɩt tɩ yãmb sʋkã bɩ y tall tagsg manesem buud ning Kirist Zezi sẽn da tallã . ” — ROM DÃMBA 15 : 5 , NW .

(src)="3"> মনোভাবে জীৱনলৈ প্ৰভেদতা আনে ।
(trg)="3"> Wãn - wãn la ned manesem tõe n toeem a vɩɩmã ?
(trg)="4"> MANESMÃ tõe n toeema yɛl wʋsg vɩɩmã pʋgẽ .

(src)="5"> যদি এজন ব্যক্তিৰ সঠিক মনোভাব থাকে তেওঁ কঠিন পৰিস্থিতিসমূহতো আনন্দিত হ’ব পাৰে ।
(trg)="5"> Toog kae bɩ yẽesem manesem , manesem sõng bɩ wẽnga , zabr manesem bɩ lagem - n - tʋm manesem , yẽgeng bɩ mi - beoog manesem tõe n talla pãn - tusdg kãseng ned zugu , a sẽn maand to - to yɛlã taoor la neb a taabã sẽn na n tall manesem ning ne - a wã taoore .

(src)="7"> ভাল বা বেয়া ​ —⁠ মনোভাব ​ —⁠ শিকিব পৰা যায় ।
(trg)="6"> Ne manesem sõngo , ned tõe n talla sũ - noogo , baa yel - tood pʋsẽ .

(src)="8"> আচলতে ওপৰত উল্লেখ কৰা সকলোবোৰ মনোভাব এজন ব্যক্তিৰ শিকাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ।
(trg)="7"> Ned ning sẽn tar manesem wẽng getame tɩ baa fɩ pa zems ye , baa vɩɩmã sã n sɩd yaa sõma .

(src)="10"> আমি কেনেকৈ মনোভাবৰ বিষয়ে শিকোঁ ?
(trg)="8"> Wãn - wãn la ned zãmsd manesem toɛ - toɛ tallgo ?

(src)="11"> যদিও আন আন বস্তুৱে মনোভাবৰ বিষয়ে শিকাত অৱদান আগবঢ়াই , কিন্তু ঘাইকৈ পৰিবেশ আৰু সঙ্গতিয়ে এই ক্ষেত্ৰত বৃহতভাবে প্ৰভাৱ পেলায় ।
(trg)="9"> Manesem sẽn yaa sõma bɩ wẽng yaa bũmb b sẽn segd n zãmse .
(trg)="10"> Sɩda b zãmsd - b lame .