# as/2017412.xml.gz
# cto/2017412.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="3"> ‘ বিদেশীবিলাক , ’ নিজৰ ল’ৰা - ছোৱালীক সহায় কৰক
(trg)="2"> K’arebaibara « yi jãpeba zedararã » Jeowa ode baita zedara

(src)="4"> আপোনাৰ প্ৰেম চেঁচা পৰিবলৈ নিদিব
(trg)="3"> Sãwũã k’arebadai « yi jãpeba zedara » wũãwũãra
(trg)="4"> Dayirã kãga kʉrãza biẽbaibara

(src)="5"> “ তুমি এইবিলাকতকৈ মোক অধিক প্ৰেম কৰিছা নে ? ”
(trg)="5"> « ¿ Bʉa mʉrã audre kʉãg’ak’a naʉ̃rãne k’ãñabara ? »

# as/2017413.xml.gz
# cto/2017413.xml.gz


(src)="1"> “ যিহোৱাই বিদেশীবিলাকক ৰক্ষা কৰে । ” — গীত .
(trg)="1"> « Jeowabara k’arebabʉ yi jãpeba zedararã » ( SAL .

(src)="2"> ১৪৬ : ৯ .
(trg)="2"> 146 : 9 ) .

(src)="3"> বহুতো শৰণাৰ্থীয়ে কি কি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছে ?
(trg)="3"> ¿ K’ãrẽ bed’ea zromata ũdubʉ jãpeba zedararã ?

(src)="4"> আমি কেনেকৈ তেওঁলোকৰ আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় বিষয় পূৰ কৰিব পাৰোঁ ?
(trg)="4"> ¿ K’ãrẽta oibara jãpeba zeda nesidabʉ akʉita ?

(src)="5"> শৰণাৰ্থীসকলক ঘোষণা কৰাৰ সময়ত আমি কি বিষয়বোৰ মনত ৰখা উচিত ?
(trg)="5"> ¿ K’ãrẽta kĩrãbeibara Daizeze bed’ea jaradiabʉrʉ jãpeba zedararã ?

(src)="6"> ১ , ২ .
(src)="7"> ( ক ) কিছুমান ভাই - ভনীয়ে কেনেধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছে ?
(trg)="6"> 1 , 2 . a ) ¿ K’ãrẽ bed’ea zromata ũdubʉ ʉ̃kʉrʉ mebẽrãbara ?

(src)="8"> ( খ ) ইয়াৰপৰা কি কি প্ৰশ্ন উদয় হয় ?
(trg)="7"> b ) ¿ K’ãrẽ widita panʉnai ?

(src)="9"> যীচু আৰু তেওঁৰ বহুতো শিষ্যই কেনেকৈ শৰণাৰ্থী হৈ পৰিছিল ?
(trg)="8"> ¿ K’ãrẽa Jesuta akʉza iyi k’aidubemarata jãpeba zeda kĩrãk’abasi ?

(src)="12"> ৬ , ৭ .
(trg)="9"> 4 , 5 .

(src)="13"> ( ক ) ‘ ঈশ্বৰৰ প্ৰেমে ’ আমাক কি কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰে ?
(trg)="10"> ¿ Jãpeba zedara k’ãrẽ bed’ea zromata ũdubu a ) wãbʉrʉde ?
(trg)="11"> b ) ewarade ?

(src)="14"> ( খ ) এটা উদাহৰণ দিয়ক ।
(trg)="12"> 6 , 7 . a ) ¿ Daizeze kãgaba k’ãrẽta oibara ?

(src)="15"> ৮ , ৯ .
(trg)="13"> b ) Yi zata jarada mebẽrãba odata .

(src)="16"> ( ক ) বেলেগ দেশত শৰণাৰ্থীসকলে কেনেধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় ?
(trg)="14"> 8 , 9 . a ) ¿ K’ãrẽ bed’ea zromata ũduseabʉ jãpeba zedararã awuru drʉadera ?

(src)="17"> ( খ ) আমি তেওঁলোকক সহায় কৰাটো কিয় প্ৰয়োজন ?
(trg)="15"> b ) ¿ K’ãrẽa dayirãbara pikãgade k’arebaibara ?

(src)="18"> আমি শৰণাৰ্থী ভাই - ভনীসকলৰ বিশ্বাস কেনেকৈ দৃঢ় কৰিব পাৰোঁ ?
(trg)="16"> ¿ Sãwũã k’arebaseabʉ dayirãbara jãpeba zedaba audre ĩjãmarẽã ?

(src)="19"> ( লেখৰ আৰম্ভণিত দিয়া ছবিখন চাওক । )
(trg)="17"> ( Akʉra nabema potota ) .

(src)="20"> ( ক ) শৰণাৰ্থী ভাই - ভনীসকলক আৰম্ভণিতে কি বস্তুবোৰৰ প্ৰয়োজন হ’ব পাৰে ?
(trg)="18"> a ) ¿ K’ãrẽta nesidabʉ jãpeba zedarabara ?

(src)="21"> ( খ ) তেওঁলোকে কেনেকৈ কৃতজ্ঞতা দেখুৱাব পাৰে ?
(trg)="19"> b ) ¿ Yi jãpeba zedabara sãwũã biga diaseabʉpe ?

(src)="22"> ১২ , ১৩ .
(src)="23"> ( ক ) আমি কেনেকৈ শৰণাৰ্থী ভাই - ভনীসকলক ব্যৱহাৰিক সহায় আগবঢ়াব পাৰোঁ ?
(trg)="20"> 12 , 13 . a ) ¿ K’ãrẽne k’arebaseabʉ jãpeba zedararã ?

(src)="24"> ( খ ) এটা উদাহৰণ দিয়ক ।
(trg)="21"> b ) Jarada k’ãrẽ odapeadata mebẽrãba .

(src)="25"> ( ক ) শৰণাৰ্থী ভাই - ভনীসকলে কেনেধৰণৰ চাপৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হয় ?
(trg)="22"> a ) ¿ K’ãrẽta awuãtaibara jãpeba zedabara ?

(src)="26"> ( খ ) এটা উদাহৰণ দিয়ক ।
(trg)="23"> b ) ¿ Yi zata jarada ẽbẽrã abaʉba ĩjãbʉ ũdubidata ?

(src)="27"> ১৫ , ১৬ .
(trg)="24"> 15 , 16 .

(src)="28"> ( ক ) আমি কেনেকৈ তেওঁলোকৰ বিশ্বাস দৃঢ় কৰিব পাৰোঁ ?
(trg)="25"> ¿ Sãwũã k’arebaseabʉ jãpeba zedararã a ) ĩjãita ?
(trg)="26"> b ) ãyi sãwũã sentibʉde ?

(src)="30"> আমাৰ ঘোষণা কাৰ্য্যই শৰণাৰ্থীসকলক কেনেকৈ সকাহ দিয়ে ?
(trg)="27"> ¿ Sãwũã k’arebabʉ dayirãba Daizeze bed’ea jaradiabʉdeba jãpeba zedararã ?

(src)="31"> ১৮ , ১৯ .
(trg)="28"> 18 , 19 .

(src)="32"> শৰণাৰ্থীসকলক ঘোষণা কৰাৰ সময়ত আমি কেনেকৈ বুদ্ধিমতাৰে কাৰ্য্য কৰিব পাৰোঁ ?
(trg)="29"> ¿ Sãwũã jura k’awua jaradiaseabʉ Daizeze bed’eata jãpeba zedara’a ?

(src)="33"> ২০ , ২১ .
(src)="34"> ( ক ) শৰণাৰ্থীসকলক আন্তৰিক প্ৰেম দেখুৱাৰ বাবে কি ভাল পৰিণাম লাভ কৰিব পাৰি ?
(trg)="30"> 20 , 21 . a ) ¿ K’ãrẽta ũdudai kãga ũdubiba jãpeba zedara’a ?

(src)="35"> ( খ ) পৰৱৰ্তী লেখত কিহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হ’ব ?
(trg)="31"> b ) ¿ K’ãrẽta k’awuadai tẽãnera ?

# as/2017414.xml.gz
# cto/2017414.xml.gz


(src)="1"> “ মোৰ সন্তানবিলাকে সত্যত চলাৰ বাৰ্ত্তা শুনাতে যি আনন্দ জন্মে , তাতকৈ মোৰ আৰু বৰ আনন্দ নাই । ” — ৩ যোহন ৪ .
(trg)="1"> « Mʉ̃ra mejãchade sobia sentibʉ naʉ̃ k’area : Mʉ̃a ũrĩbʉrʉa mʉ̃ wũãwũãra wãrĩnu ode panʉta » ( 3 JUAN 4 ) .

(src)="2"> পিতৃ - মাতৃয়ে নিজৰ ল’ৰা - ছোৱালীৰ বাবে কেনেকৈ ভাল উদাহৰণ ৰাখিব পাৰে ?
(trg)="2"> ¿ Sãwũã yibaribara nebiata jaradiaseabʉ yi warrarã ?

(src)="3"> পৰিয়ালে কি ভাষাৰ মণ্ডলীলৈ যাব , তাৰ বিষয়ে পৰিয়ালৰ মুৰব্বীয়ে কেনেকৈ নিৰ্ণয় ল’ব ?
(trg)="3"> ¿ K’ãrẽta oibara mebẽrã burubara saʉ̃ kongreagasion ena wãinabeda ?

(src)="4"> নতুন দেশত থাকিবলৈ অহা পিতৃ - মাতৃ আৰু তেওঁলোকৰ ল’ৰা - ছোৱালীক ভাই - ভনীসকলে কেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰে ?
(src)="5"> ১ , ২ .
(trg)="4"> ¿ K’ãrẽta oibara wabema kongregasionbara jãpeba zedara yibarira k’arebaita akʉza yi wũawũarasida ?

(src)="6"> ( ক ) বিদেশত ল’ৰা - ছোৱালীয়ে কেনেধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হয় ?
(trg)="5"> 1 , 2 . a ) ¿ K’ãrẽ bed’ea zromata ũdubʉ jãpeba zeda warrarã ?

(src)="7"> ( খ ) এই লেখত আমি কি কি প্ৰশ্নৰ আলোচনা কৰিম ?
(trg)="6"> b ) ¿ K’ãrẽ widita panʉnai naʉ̃ kartadera ?

(src)="8"> ৩ , ৪ .
(src)="9"> ( ক ) পিতৃ - মাতৃয়ে কেনেকৈ ল’ৰা - ছোৱালীৰ বাবে এটা ভাল উদাহৰণ ৰাখিব পাৰে ?
(trg)="7"> 3 , 4 . a ) ¿ K’ãrẽ nebiata o ũdubiseabʉ yibarirabara yi wuãwũãra ?

(src)="10"> ( খ ) তেওঁলোকে ল’ৰা - ছোৱালীৰপৰা কি আশা কৰা উচিত নহয় ?
(trg)="8"> b ) ¿ K’ãrẽta jʉ̃ãbeẽ yibarirabara yi wũãwũãraneba ?

(src)="11"> পিতৃ - মাতৃয়ে কিয় ল’ৰা - ছোৱালীৰ লগত যিহোৱা ঈশ্বৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা উচিত ?
(trg)="9"> ¿ K’ãrẽa yibarirarã bed’eaibara yi warrarã Jeowa ʉ̃rʉ ?

(src)="12"> আপোনাৰ ভাষা শিকাৰ বাবে ল’ৰা - ছোৱালীয়ে কেনেকৈ লাভৱান হ’ব পাৰিব ?
(trg)="10"> ¿ K’ãrẽ nebiata ũdui yi warraba yibarirãba bed’eabʉ bed’ea k’awuara ?

(src)="13"> ( লেখৰ আৰম্ভণিত দিয়া ছবিখন চাওক । )
(trg)="11"> ( Akʉra nabema potota ) .

(src)="14"> যদি ল’ৰা - ছোৱালীয়ে আপোনাৰ ভাষা ক’ব নোৱাৰে , তেনেহ’লে আপুনি কি কৰা উচিত ?
(trg)="12"> ¿ K’ãrẽta oibara yibarirabara bed’ea k’awuaita zareabʉrʉ yi mebẽrãita ?

(src)="15"> যদিও আপুনি নতুন ভাষা ভালদৰে ক’ব নোৱাৰে , তথাপিও আপুনি কেনেকৈ ল’ৰা - ছোৱালীক শিকাব পাৰে ?
(trg)="13"> ¿ Sãwũã k’arebaseabʉ yibarirãba yi wũãwũata awuru bed’eata bi’ia bed’eaẽbʉrʉ ?

(src)="16"> কিছুমান পিতৃ - মাতৃক ল’ৰা - ছোৱালীৰ বাবে কেনে পৰিশ্ৰম কৰিবলগীয়া হয় ?
(trg)="14"> ¿ K’ãrẽta oseabʉ yibarirabara yi wũãwũãraba awuru bed’ea ũme k’awuaita nesidakʉbʉrʉ ?

(src)="17"> ( ক ) পৰিয়ালে কি ভাষাৰ মণ্ডলীলৈ যাব , তাৰ বিষয়ে কোনে নিৰ্ণয় ল’ব ?
(trg)="15"> a ) ¿ K’aiba jʉrʉibara saʉ̃ kongregasion ena wãira ?

(src)="18"> ( খ ) নিৰ্ণয় লোৱাৰ আগতে তেওঁ কি কৰা উচিত ?
(trg)="16"> b ) ¿ K’ãrẽta oibara mebẽrã burubara aña wãina ?

(src)="19"> ১১ , ১২ .
(src)="20"> ( ক ) ল’ৰা - ছোৱালীয়ে সভাৰপৰা কিমান উপকৃত হ’ব , সেয়া ভাষাৰ ওপৰত কেনেকৈ নিৰ্ভৰ কৰে ?
(trg)="17"> 11 , 12 . a ) ¿ K’ãrẽta berariseabʉ wũãwũãraba ãba yi jʉrebarimaẽ jaradiapanʉta ũrĩẽbʉrʉ ?

(src)="21"> ( খ ) কিছুমান ল’ৰা - ছোৱালীয়ে হয়তো নিজৰ মাতৃভাষা কিয় শিকিব নিবিচাৰে ?
(trg)="18"> b ) ¿ K’ãrẽa ʉ̃kʉrʉ wũãwũãrabara k’awua kĩrãẽ yibariraba bed’eabʉ bed’eara ?

(src)="22"> ১৩ , ১৪ .
(trg)="19"> 13 , 14 . a ) ¿ K’ãrẽa awuru kongregasion ena wãsi mebẽrã aba ?

(src)="23"> ( ক ) এটা পৰিয়ালে মণ্ডলী সলনি কৰাৰ নিৰ্ণয় কিয় লয় ?
(trg)="20"> b ) ¿ K’ãrẽta osida juwa jidapanʉrãbara ãyi Daizeze ode jipa baita ?

(src)="24"> ( খ ) যিহোৱা ঈশ্বৰৰ লগত সন্বন্ধ দৃঢ় কৰি ৰাখিবলৈ তেওঁলোকে কি কৰে ?
(trg)="21"> ¿ K’ãrẽa krĩchasi mebẽã abaʉba kongregasion iyi bed’ea bed’ea’bʉmae audre bia wãita ?

(src)="26"> বেলেগ ভাষা কোৱা মণ্ডলীলৈ নোযোৱাৰ বাবে নাডিয়াই কিয় আনন্দিত আছিল ?
(trg)="22"> ¿ K’ãrẽa sobia kirʉ Nadiara awuru kongregasionne besibaera ?

(src)="27"> ( ক ) ল’ৰা - ছোৱালীক যত্ন লোৱাৰ দায়িত্ব ঈশ্বৰে কাৰ ওপৰত দিছে ?
(trg)="23"> a ) ¿ K’aia jarasi Jeowabara wũãwũãra akʉmarẽãra ?

(src)="28"> ( খ ) তেওঁলোকক সত্য শিকাবলৈ পিতৃ - মাতৃয়ে ক’ৰপৰা সহায় লাভ কৰিব পাৰে ?
(src)="29"> ১৮ , ১৯ .
(trg)="24"> b ) ¿ K’ãrẽta oseabʉ yibarirabara nesidapanʉbʉrʉ yi warrarã wãrĩnuta jaradiaita ?

(src)="30"> ( ক ) কিশোৰ - কিশোৰীসকলক আনে কেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰে ?
(trg)="25"> 18 , 19 . a ) ¿ Sãwũã k’ãrẽbaseabʉ kristianorabara audre kʉrararã ?

(src)="31"> ( খ ) পিতৃ - মাতৃয়ে কি কৰা উচিত ?
(trg)="26"> b ) ¿ K’ãrẽta o wãibara yibarirabara ?

(src)="32"> পিতৃ - মাতৃয়ে কেনেকৈ নিজৰ ল’ৰা - ছোৱালীক যিহোৱা ঈশ্বৰৰ বিশ্বাসী সেৱক হ’বলৈ সহায় কৰিব পাৰে ?
(trg)="27"> ¿ Sãwũã k’arebaseabʉ yibarirabara yi wũãwũãrarã Jeowa ode jipa baita ?

# as/2017415.xml.gz
# cto/2017415.xml.gz


(src)="1"> “ অধৰ্ম্ম অধিক হোৱাত , অনেকৰ প্ৰেম চেঁচা হৈ যাব । ” — মথি ২৪ : ১২ .
(trg)="1"> « Biaẽãta eababʉrʉba mejãchaʉba yara kãgadaẽbaya » ( MATEO 24 : 12 ) .

(src)="2"> আমি যিহোৱা ঈশ্বৰৰ প্ৰতি আমাৰ প্ৰেম কেনেকৈ দৃঢ় কৰিব পাৰোঁ ?
(trg)="2"> ¿ K’ãrẽta oibara Jeowa mejãcha kãgabaita ?
(trg)="3"> ¿ Sãwũã audre kãgabai Daizeze Bed’eara ?

(src)="3"> আমি বাইবেলৰ সত্যৰ প্ৰতি আমাৰ প্ৰেম কেনেকৈ গভীৰ কৰিব পাৰোঁ ?
(trg)="4"> ¿ K’ãrẽa yibia mebẽrã kãga erbaita ?
(trg)="5"> 1 , 2 . a ) ¿ K’airaba aripe osida Mateo 24 : 12de jarabʉra ?

(src)="4"> আমি ভাই - ভনীসকলক কিয় প্ৰেম কৰা প্ৰয়োজন ?
(trg)="6"> b ) Hechode jarabʉdera , ¿ sãwũã k’awuapanʉ nabema kristianorabara kãga ũdubibasita ?

(src)="5"> ১ , ২ .
(trg)="7"> ( Akʉra nabema potota ) .

(src)="6"> ( ক ) মথি ২৪ : ১২ পদত উল্লেখ কৰা যীচুৰ এই বাক্যশাৰী প্ৰথমে কাৰ ওপৰত পূৰ হৈছিল ?
(trg)="8"> ¿ K’ãrẽta berabarisi ʉ̃kʉrʉ kristianora ãyi kãga kʉrãzamarẽãra ?

(src)="8"> ( লেখৰ আৰম্ভণিত দিয়া ছবিখন চাওক । )
(trg)="9"> a ) ¿ K’ãrẽne kãgara taʉ wã idi ewadera ?

(src)="9"> কিছুমান খ্ৰীষ্টানৰ প্ৰেম কিয় চেঁচা পৰি গৈছিল ?
(trg)="10"> b ) ¿ K’ãrẽta k’awuadai atiara ?

(src)="10"> ( ক ) বৰ্তমান সময়ৰ লোকসকলৰ প্ৰেম কেনেকৈ চেঁচা পৰিছে ?
(trg)="11"> ¿ K’ãrẽa kãgaibara Daizezera ?

(src)="11"> ( খ ) আমি কি তিনিটা দিশত আমাৰ প্ৰেম দৃঢ় কৰিব পাৰোঁ ?
(trg)="12"> ¿ Daizeze kãga ũdubʉdadeba k’ãrẽta ũdupanʉ ?

(src)="12"> আমি যিহোৱা ঈশ্বৰক কিয় প্ৰেম কৰা উচিত ?
(trg)="13"> ¿ K’ãrẽ krĩchaba , sãwũãbʉba , aña babiseabʉ Kristiano idibemararã ?

(src)="15"> ( ক ) যিহোৱা ঈশ্বৰৰ লোকসকলে কি কাৰণৰ বাবে নিৰাশ হ’ব পাৰে ?
(trg)="14"> a ) ¿ K’ãrẽba krĩcha obibʉ Jeowa ʉ̃rʉ K’awuabipanʉrãra ?

(src)="16"> ( খ ) গীতমালা ১৩৬ - ৰপৰা আমি কি সান্ত্বনা লাভ কৰিব পাৰোঁ ?
(trg)="15"> b ) ¿ K’ãrẽ k’arebata diabʉ Salmo 136bara ?

(src)="17"> ঈশ্বৰৰ প্ৰতি নিজৰ প্ৰেম দৃঢ় ৰাখিবলৈ কি কথাই পৌলক সহায় কৰিছিল ?
(trg)="16"> ¿ K’ãrẽta osi Pablobara Daizeze kãgabʉta idubʉẽ baita ?

(src)="18"> আমি যিহোৱা ঈশ্বৰৰ প্ৰতি আমাৰ প্ৰেম কেনেকৈ দৃঢ় কৰিব পাৰোঁ ?
(trg)="17"> ¿ K’ãrẽta oibara dayirãbari Daizeze kãgabʉta idubʉẽ baita ?

(src)="19"> ১১ , ১২ .
(trg)="18"> 11 , 12 .

(src)="20"> আমি বাইবেলৰ সত্যৰ প্ৰতি আমাৰ প্ৰেম কেনেকৈ গভীৰ কৰিব পাৰোঁ ?
(trg)="19"> ¿ Sãwũã wãrĩnu kãgaseapanʉ Daizeze Bed’eaba jarabʉra ?

(src)="21"> ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ প্ৰতি ভাববাদী যিৰিমিয়াৰ কিয় প্ৰেম আছিল আৰু ইয়ে তেওঁক কেনেকৈ প্ৰভাৱিত কৰিছিল ?
(trg)="20"> ¿ K’ãrẽba k’arebasi Jeremiara Daizeze Bed’ea audre kãgaita , maʉ̃bari k’ãrẽta ũdusi ?

(src)="22"> আমি আৰু কেনেকৈ বাইবেলৰ সত্যৰ প্ৰতি আমাৰ প্ৰেম গভীৰ কৰিব পাৰোঁ ?
(src)="23"> ১৫ , ১৬ .
(trg)="21"> ¿ K’ãrẽta oibara dayirãbara Daizeze Bed’ea audre kãgaita ?

(src)="24"> ( ক ) যোহন ১৩ : ৩৪ , ৩৫ পদৰ অনুসৰি যীচুৱে আমাক কি কৰিবলৈ আজ্ঞা দিছে ?
(trg)="22"> 15 , 16 . a ) Juan 13 : 34 , 35de jarabʉde , ¿ k’ãrẽta oibara dayirãbara ?

(src)="25"> ( খ ) ঈশ্বৰ আৰু বাইবেলৰ প্ৰতি থকা প্ৰেমে আমাক কেনেকৈ ভাই - ভনীসকলক প্ৰেম কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিব ?
(trg)="23"> b ) ¿ K’ãrẽne ab’arika badeabʉ mebẽrã kãgaita akʉza Daizeze kãgaita adewara Daizeze Bed’ea kãgaita ?

(src)="26"> আমি ভাই - ভনীসকলক প্ৰেম কৰোঁ বুলি কি কি উপায়েৰে দেখুৱাব পাৰোঁ ?
(trg)="24"> ¿ Sãwũã ũdubipanʉ mebẽrã kãgapanʉta ?

(src)="27"> ভাই - ভনীসকলৰ মাজত হোৱা মনোমালিন্যবোৰ সমাধান কৰাত কি কথাই আমাক সহায় কৰিব ?
(trg)="25"> ¿ K’ãrẽba k’arebai dayi mebẽrãbawara bed’ea zroma erbʉdera ?

# as/2017416.xml.gz
# cto/2017416.xml.gz


(src)="1"> “ হে যোহনৰ পুতেক চিমোন , তুমি এইবিলাকতকৈ মোক অধিক প্ৰেম কৰিছা নে ? ” — যোহন ২১ : ১৫ .
(trg)="1"> « Simón Jonás warra , ¿ bʉa mʉrã audre kʉãg’ak’a naʉ̃rãne k’ãñabara ? »
(trg)="2"> ( JUAN 21 : 15 ) .

(src)="2"> আমি কেনেকৈ চাকৰিৰ প্ৰতি সঠিক দৃষ্টিভংগী ৰাখিব পাৰোঁ ?
(trg)="3"> ¿ K’ãrẽba k’arebai trajo jura k’awua erbaita ?

(src)="3"> মনোৰঞ্জনৰ প্ৰতি সঠিক দৃষ্টিভংগী ৰাখিবলৈ কি কথাই আমাক সহায় কৰিব পাৰে ?
(trg)="4"> ¿ K’ãrẽba k’arebai jemenebʉ jura k’awua obaita ?

(src)="4"> সুখ - বিলাস হাবিয়াস কৰাৰ বিৰুদ্ধে আমি কেনেকৈ যুঁজ দিব পাৰোঁ ?
(trg)="5"> ¿ K’ãrẽba k’arebai nebia ʉ̃rʉ jura k’awua akʉita ?

(src)="5"> ১ , ২ .
(trg)="6"> 1 , 2 .

(src)="6"> গোটেই ৰাতি মাছ ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ পাছত , পিতৰে কি গুৰুত্বপূৰ্ণ শিক্ষা লাভ কৰিছিল ?
(trg)="7"> Diamasi bedawuabaramana tẽã , ¿ Pedrora k’ãrẽta berabarisi ?

(src)="7"> খ্ৰীষ্টানসকলক কিয় সজাগ হৈ থকা উচিত ?
(trg)="8"> ¿ K’ãrẽ kayiruarata jura k’awua akʉbaibara ?

(src)="8"> যীচুৰ প্ৰতি যে আমাৰ প্ৰেম কম হৈ যোৱা নাই , তাক আমি কেনেকৈ পৰীক্ষা কৰিব পাৰোঁ ?
(trg)="9"> ¿ K’ãrẽta oibara Jesu mejãcha kãgabʉ k’awuaita ?

(src)="9"> ( লেখৰ আৰম্ভণিত দিয়া ছবিখন চাওক । )
(trg)="10"> ( Akʉra nabema potota ) .

(src)="10"> পৰিয়ালৰ মুৰব্বীৰ দায়িত্ব কি ?
(trg)="11"> ¿ K’ãrẽta oibara mebẽrã bururabara ?