# as/2017495.xml.gz
# ati/2017495.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> যথাৰ্থ ধন বিচাৰক
(trg)="2"> ˈA kö - kahën ˈkɛ ˈyi ˈe - le ˈe gbɛgbɛ

(src)="3"> “ যিবিলাকে ক্ৰন্দন কৰে ; তেওঁবিলাকে সৈতে ক্ৰন্দন কৰা ”
(trg)="3"> ‘ ˈBa ˈwɛn ˈba ˈwuën - wuën , ˈmun ama ˈmun - wun ˈwuën . ’

(src)="4"> “ যিহোৱাৰ প্ৰশংসা ” কিয় কৰা উচিত ?
(trg)="4"> ˈˈƝan - kɛ fɛn man “ ˈa ˈbua Joova ˈhɛn ” ?

(src)="5"> “ তেওঁ . . .
(trg)="5"> “ - Kɛ ˈkɛ ˈyi - bu - yɛ ˈla ˈkun ˈbu - le [ . . . ]

(src)="6"> আপোনাৰ সকলো আলচ সিদ্ধ কৰক ”
(trg)="6"> ˈo - le ˈze ˈe ˈkpakpa ˈe - lë ˈze bu ”

# as/2017496.xml.gz
# ati/2017496.xml.gz


(src)="1"> “ অযথাৰ্থ ধনেৰে নিজলৈ বন্ধু লাভ কৰা । ” — লূক ১৬ : ৯ .
(trg)="1"> ‘ ˈMun zapɛn fɛn - kahën ˈkɛ , ˈmun - nɔn ˈkɛ ˈpɔn kɛ gbangban . ’ — LUK 16 : 9 .

(src)="2"> যিহোৱা ঈশ্বৰৰ লগত আমাৰ বন্ধুত্ব দৃঢ় কৰিবলৈ আমি কেনেকৈ ধন - সম্পত্তি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ ?
(trg)="2"> Kë man - ka ˈkɛ ˈyi - a - pɔn , ˈe sɛ - le ˈze tsa e Joova ama sa dzhueya ˈe lëdzhën gbɛgbɛ ˈnun ?

(src)="3"> বাণিজ্যিক জগতৰ দাসত্বৰপৰা আমি কেনেকৈ আঁতৰি থাকিব পাৰোঁ ?
(trg)="3"> Kë man ˈa - le - le ˈe ˈɲɔn a ˈnɔn ˈˈkiɛ zapɛn fɛn - kahën ˈkɛ kpesan ?

(src)="4"> আধ্যাত্মিক বিষয়বোৰত ধনৱান হ’বলৈ আপুনি কিয় সংকল্প কৰিছে ?
(trg)="4"> ˈˈƝan - kɛ fɛn man - e - lëdzhën - ze ˈkun ˈa kö - Zö bɛn nɛn - kahën ˈkɛ ?

(src)="5"> ১ , ২ .
(trg)="5"> 1 , 2 .

(src)="6"> চয়তানৰ এই জগতত কিয় দৰিদ্ৰতা থাকিব ?
(trg)="6"> ˈˈƝan - kɛ fɛn man yasɔ ˈba , ˈba ˈpa - kpë nɛn ˈˈman ˈˈyi ˈla ?

(src)="7"> আমি কি কি প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম ?
(trg)="7"> Kosa ˈɲɔn man ˈa - bë ˈshu ˈmɛn ?

(src)="8"> ৪ , ৫ .
(src)="9"> ( ক ) যীচু খ্ৰীষ্টৰ দৃষ্টান্তত বৰ্ণনা কৰা ঘৰগিৰীজনৰ কি হৈছিল ( খ ) যীচু খ্ৰীষ্টই নিজৰ শিষ্যসকলক কি উপদেশ দিছিল ?
(trg)="8"> 4 , 5 . ( a ) Jesu ˈo - aɲanda bɛn - ɛn ˈla , bɛn ɲɔn man ˈe - kan - kalösɛ ˈwɛn ˈo ˈˈshe ˈmɛnkö ? (
(trg)="9"> b ) - Zën ɲɔn man Jesu - o - bo ˈo - nunmëndasɔ ˈba ?

(src)="10"> ঈশ্বৰৰ কি উদ্দেশ্য নাছিল ?
(trg)="10"> Kë man - a - le - lɔɛ ˈkun - e ˈˈle - Zö man ˈo hɔn zapɛn fɛn - kahën ˈkɛ zɔ ?

(src)="11"> লূক ১৬ : ১০ - ১৩ পদত যীচুৱে কি পৰামৰ্শ দিছে ?
(trg)="11"> - Zën ɲɔn man - a - bo tsa Luk 16 : 10 - 13 ˈla ?

(src)="12"> ৮ , ৯ .
(trg)="12"> 8 , 9 .

(src)="13"> কিছুমান ভাই - ভনীয়ে কেনেকৈ নিজৰ ধন - সম্পত্তি সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিছে , তাৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰক ।
(trg)="13"> Kë man ketiɛn ˈbatën , - ba - le ˈba - kahën ˈkɛ nɔn - kɛ gbɛgbɛ - le ?

(src)="14"> উদাৰতাৰে দান কৰিলে আমি কি কি আশীৰ্ব্বাদ লাভ কৰিম ?
(trg)="14"> ˈA sɛ - ka han ˈla - yɛ , - kɛ gbɛgbɛ ɲɔn man - a ˈe nɛn - kan ?

(src)="15"> ( ক ) ‘ বুদ্ধিমানেৰে ’ কাম কৰাৰ আৰু এটা উপায় কি ?
(trg)="15"> ( a ) ˈˈƝan - kɛ fɛn ˈa sɛ dzhui ˈkun a sɛ nɔn sa - kahën ˈkɛ - kɛ gbɛgbɛ - le , - a bɛnlɔ - ka - le man ? (

(src)="16"> ( খ ) বৰ্তমান সময়ত ঈশ্বৰৰ লোকসকলৰ মাজত কি কাৰ্য্যবোৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় ?
(trg)="16"> b ) - Shika ˈyi - Zö ˈo tsabiɛ ˈba - ba gba , ˈˈɲan - kɛ man - a nɛɛn - le ?

(src)="17"> ( লেখৰ আৰম্ভণিত দিয়া ছবিখন চাওক । )
(trg)="17"> ( - Tsɛ - foto ˈyi ˈe hɔn ˈewɛnbo nɛn . )

(src)="18"> ঈশ্বৰৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ ভৰসা আছে বুলি অব্ৰাহামে কেনেকৈ দেখুৱাইছিল ?
(trg)="18"> Kë man Abahamën - o - le ˈkë - ɛ ˈkun ˈo - nɔn woye hɔn - Zö fɛn ?

(src)="19"> ( ক ) পৌলে তীমথিয়ক কি উপদেশ দিছিল ?
(trg)="19"> ( a ) - Zën ɲɔn man Pɔlë - o - bo Timote ? (

(src)="20"> ( খ ) বৰ্তমান সময়ত আমি পৌলৰ উপদেশ কেনেকৈ পালন কৰিব পাৰোঁ ?
(trg)="20"> b ) ˈKë man ˈa sɛ - le - le - ka kɔ Pɔlë ˈo - zënbo ˈˈyɛ nɛn ?

(src)="21"> আমি কি কৰিবলৈ সংকল্প লোৱা উচিত ?
(trg)="21"> ˈˈƝan - kɛ man - e - le dɔa ˈa tshu kunmën - le ? - Nɔn - kɛ ˈkui nɛn .

(src)="22"> কেইটামান উদাহৰণ দিয়ক ।
(trg)="22"> - Kahën tshun ˈɲɔn man ˈyɛ tsa dzhilë ˈze ?

(src)="24"> ( ক ) অতি সোনকালে এই জগতৰ বাণিজ্যিক ব্যৱস্থাৰ কি হ’ব ?
(trg)="23"> ( a ) ˈˈƝan - kɛ man ˈe - bë - le Satan ˈo ˈˈman puɛn ˈˈyi ? (

(src)="25"> ( খ ) এই কথা মনত ৰাখি আমি ধন - সম্পত্তিৰ প্ৰতি কেনে দৃষ্টিভংগী ৰখা উচিত ?
(trg)="24"> b ) ˈKun - a - lɔ ˈe bɛn ˈˈyɛ , kë man ˈa - le - hën zapɛn fɛn - kahën ˈkɛ nanmɛ ?

(src)="26"> ১৭ , ১৮ .
(trg)="25"> 17 , 18 .

(src)="27"> যিহোৱা ঈশ্বৰৰ বন্ধুসকলৰ বাবে কি আশীৰ্ব্বাদ অপেক্ষা কৰি আছে ?
(trg)="26"> ˈˈƝan - kɛ man - Zö ˈo kɛ ˈba , ˈba - bë - kan ?

# as/2017497.xml.gz
# ati/2017497.xml.gz


(src)="1"> “ পৰস্পৰে প্ৰবোধ দি থাকা , আৰু ইজনে সিজনক ধৰ্ম্মত বৃদ্ধি কৰা । ” — ১ থিচ .
(trg)="1"> ‘ ˈMun - ko ˈmunkö sɛnhën dzhi , ˈmun - le ˈze ˈmun woye - mun - nɔn hɔn - Zö fɛn - e - kën lɔ gbɛgbɛ ˈnun . ’ — 1 TES .

(src)="2"> ৫ : ১১ .
(trg)="2"> 5 : 11 .

(src)="3"> যিহোৱা ঈশ্বৰে আমাক কেনেকৈ শান্ত্বনা দিয়ে ?
(trg)="3"> Kë man Joova - wɔ - le tsa sɛnhën dzhi ko ?

(src)="4"> শোকগ্ৰস্ত লোকসকলে কোনবোৰ শাস্ত্ৰ পদৰপৰা শান্ত্বনা লাভ কৰিব পাৰে ?
(trg)="4"> ˈBa ˈwɛn tsabi - wuö dzhi , Biblë - ɛ ˈla bɛn ɲɔn man ˈe sɛ ko ˈba sɛnhën dzhi ?

(src)="5"> ভাই - ভনীসকলে কেনেকৈ তেওঁলোকক শান্ত্বনা দিব পাৰে ?
(trg)="5"> ˈBa ˈwɛn tsabi - wuö dzhi , kë man - zösɔansɔ ˈba , ˈba sɛ - le ko mmiɛ sɛnhën dzhi ?

(src)="6"> ১ , ২ .
(trg)="6"> 1 , 2 .

(src)="7"> এই লেখত আমি কিহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু কিয় ?
(trg)="7"> ˈBa ˈwɛn tsabi - wuö dzhi , ˈkun ˈa - le ko ˈba sɛnhën dzhi , ˈˈɲan - kɛ fɛn man - e - lëdzhën - ze ˈkun ˈa dzhu ˈe dzhi bɛn ?

(src)="8"> ( লেখৰ আৰম্ভণিত দিয়া ছবিখন চাওক । )
(trg)="8"> ( - Tsɛ - foto ˈyi ˈe hɔn ˈewɛnbo nɛn . )

(src)="9"> ৩ , ৪ .
(trg)="9"> 3 , 4 .

(src)="10"> আমি কিয় বিশ্বাস কৰিব পাৰোঁ যে যিহোৱা ঈশ্বৰে আমাৰ দুখ আৰু বেদনা বুজি পায় ?
(trg)="10"> ˈBa ˈwɛn tsabi - wuö dzhi , ˈˈɲan - kɛ fɛn man ˈa sɛ ˈye ˈe wo ˈkun Joova - o - lɔ ˈkun mmiɛ mian bokan nɛn ?

(src)="11"> ৫ , ৬ .
(trg)="11"> 5 , 6 .

(src)="12"> যিহোৱা ঈশ্বৰে আমাক কেনেকৈ শান্ত্বনা দিয়ে ?
(trg)="12"> ˈˈƝan - kɛ man ˈa - le ˈɲɔn Joova ˈo nɔn ko tsa sɛnhën dzhi ?

(src)="13"> ৭ , ৮ .
(trg)="13"> 7 , 8 .

(src)="14"> আমি কিয় বিশ্বাস কৰিব পাৰোঁ যে যীচুৱে আমাক শান্ত্বনা দিব পাৰিব ?
(trg)="14"> ˈˈƝan - kɛ fɛn man ˈa sɛ ˈye ˈe wo ˈkun Jesu ˈo sɛ ko tsa sɛnhën dzhi ?

(src)="15"> লাজাৰৰ মৃত্যুত যীচুৱে কেনেকৈ সহানুভূতি দেখুৱাইছিল ?
(trg)="15"> Laza - o - nɔn - wuö , kë man Jesu - o - le ˈkë ˈkun ˈo - le ˈwɛnvöhënsɛ ?

(src)="16"> আমি কিয় বিশ্বাস কৰিব পাৰোঁ যে যীচুৱে বৰ্তমান সময়তো আমাৰ দুখ আৰু বেদনা বুজি পায় ?
(trg)="16"> ˈˈƝan - kɛ fɛn man ˈa sɛ ˈye ˈe wo ˈkun Jesu - wɔ pa tsabi ˈwɛnvö - hën - dɔ ˈˈyi ˈla ?

(src)="17"> আপুনি বিশেষকৈ কোনবোৰ শাস্ত্ৰ পদৰপৰা শান্ত্বনা লাভ কৰে ?
(trg)="17"> Biblë - ɛ ˈla bɛn ɲɔn ˈnun man - bɔ - hën ˈkun yɛ sɛnhën dzhi ko - kpe ˈnun ?

(src)="18"> আমি আনক কেনেকৈ শান্ত্বনা দিব পাৰোঁ ?
(trg)="18"> - Kɛ ˈɲɔn man ˈa sɛ - le ko tsabi sɛnhën dzhi gbɛgbɛ ˈnun ?

(src)="19"> আমি কি কথা মনত ৰখা উচিত ?
(trg)="19"> ˈA nɔn ko tsabi sɛnhën dzhi , ˈˈɲan man - e - le dɔa ˈkun ˈe ˈsɔn tsa hɛn ?

(src)="20"> শোকগ্ৰস্ত লোকসকলক আমি কি ক’ব পাৰোঁ ?
(trg)="20"> ˈBa ˈwɛn tsabi - wuö dzhi , bɛn ˈɲɔn man ˈa sɛ dzhu ko ˈba sɛnhën dzhi ?

(src)="21"> যেতিয়া আপোনাক কিবা ক’বলৈ অসুবিধা হয় , তেতিয়া আপুনি কি কৰিব পাৰে ?
(trg)="21"> ˈBa ˈwɛn tsabi - wuö dzhi , - a sɛ ˈˈlɔ bɛn ˈyi ˈa dzhu ko ˈba sɛnhën dzhi , ˈˈɲan - kɛ man ˈa sɛ - le ?

(src)="22"> ( “ শান্ত্বনাৰ বাক্য ” নামৰ বক্সটো চাওক । )
(trg)="22"> ( - Tsɛ ˈkpan ˈyi - a ˈkpɛ “ Des paroles consolantes ” ˈla ˈpɛ . )

(src)="23"> আনক শান্ত্বনা দিয়াৰ এক উত্তম উপায় কি হয় ?
(trg)="23"> ˈˈƝan - kɛ man ˈa sɛ - le ˈpɛ ko tsabi sɛnhën dzhi gbɛgbɛ ˈnun ?

(src)="24"> ১৭ - ১৯ .
(trg)="24"> 17 - 19 .

(src)="25"> শোকগ্ৰস্ত লোকসকলক আমি কিয় শান্ত্বনা দি থকা উচিত ?
(trg)="25"> ˈˈƝan - kɛ fɛn man - e - lëdzhën - ze ˈkun ˈa pa ko tsakö sɛnhën dzhi ?

(src)="26"> যিহোৱা ঈশ্বৰৰ প্ৰতিজ্ঞাবোৰৰপৰা আমি কিয় প্ৰকৃত শান্ত্বনা লাভ কৰোঁ ?
(trg)="26"> - Kɛ ˈkɛ ˈyi Joova - o dzhu ˈkun ˈo - bë - le , ˈˈɲan - kɛ man yɛ tsa sɛnhën dzhi ko ˈe ˈla ?

# as/2017498.xml.gz
# ati/2017498.xml.gz


(src)="1"> “ যিহোৱাৰ প্ৰশংসা কৰা ; . . .
(trg)="1"> “ ˈA ˈbua Joova ˈhɛn !

(src)="2"> সেয়ে সন্তোষজনক , প্ৰশংসাৰ উপযুক্ত । ” — গীত .
(trg)="2"> [ . . . ] , ˈekun - e lë ˈe nɛn ˈkun ˈa - le ˈe . ” — PS .

(src)="3"> ১৪৭ : ১ .
(trg)="3"> 147 : 1 .

(src)="4"> যিহোৱা ঈশ্বৰে আপোনাৰ বিষয়ে চিন্তা কৰে ?
(trg)="4"> - Bɔ ˈe ˈla tɛn ˈkun Joova - wɔ bu dzhi - akunda - shɛ ?

(src)="5"> যিহোৱা ঈশ্বৰে নিশ্চয় আপোনাক উদ্ধাৰ কৰিব ?
(trg)="5"> - Bɔ ˈe wo ye ˈkun - Zö ˈo ˈˈɲan bokan bu ?

(src)="6"> যিহোৱা ঈশ্বৰে নিজৰ বাক্যৰ যোগেদি লোকসকলক সহায় কৰে ?
(src)="7"> ১ - ৩ .
(trg)="6"> ˈKun Joova - wɔ - le kɔ ˈo ˈMɛn Bɛn nɛn ˈo tsaiɛ ˈba bokan , - bɔ ˈe ˈla tɛn ?

(src)="8"> ( ক ) গীতমালা ১৪৭ সম্ভৱতঃ কেতিয়া লিখা হৈছিল ?
(trg)="7"> 1 - 3 . ( a ) ˈE kie ˈɲɔn nɛn man kölö - a lɛlɛ Psaume 147 ? (

(src)="9"> ( খ ) গীতমালা ১৪৭ অধ্যয়ন কৰিলে আমি কি শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰোঁ ?
(trg)="8"> b ) ˈˈƝan - kɛ bɛn man Psaume 147 ˈe sɛ ˈkë tsa ?

(src)="10"> কোৰচ ৰজাই ইস্ৰায়েলীসকলক বন্দী অৱস্থাৰপৰা মুকলি কৰাৰ সময়ত তেওঁলোকে কেনে অনুভৱ কৰিছিল আৰু কিয় ?
(trg)="9"> - A - nɔn tën Izaɛlësɔ ˈba bu - ɲɛn Babilɔnën ˈˈman fɛn , ˈˈɲan - kɛ man - e - le ˈba ?
(trg)="10"> Nanmɛ ˈˈɲan - kɛ fɛn ?

(src)="11"> গীতৰচকে যিহোৱা ঈশ্বৰৰ বিষয়ে কি কৈছিল ?
(trg)="11"> ˈKun Joova - wɔ - le tsabi san , ˈˈɲan - kɛ bɛn man Psaume lɛlɛsɛ - ɔ - o dzhu ˈe nɛn ?

(src)="12"> গীতমালা ১৪৭ : ৪ পদত লিখা কথাই কিয় আপোনাৰ হৃদয়ক স্পৰ্ষ কৰে ?
(trg)="12"> Bɛn ˈɲɔn man Psaume 147 : 4 - yɛ tsa ˈkë ?

(src)="13"> ( লেখৰ আৰম্ভণিত দিয়া ছবিখন চাওক । )
(trg)="13"> ( - Tsɛ - foto ˈyi ˈe hɔn ˈewɛnbo nɛn . )

(src)="14"> ৭ , ৮ .
(src)="15"> ( ক ) যিহোৱা ঈশ্বৰে আমাৰ বিষয়ে কি জানে ?
(trg)="14"> 7 , 8 . ( a ) ˈˈƝan - kɛ man yɛ - le ˈze Joova - wɔ ˈo tsabiɛ ˈba bokan ? (

(src)="16"> ( খ ) উদাহৰণ দি বৰ্ণনা কৰক যে যিহোৱা ঈশ্বৰে আমাৰ লগত প্ৰেমেৰে কেনেকৈ আচৰণ কৰে ।
(trg)="15"> b ) ˈKun Joova - wɔ - le tsabi ˈla tɛn , - nɔn - kɛ kui nɛn .

(src)="17"> ৯ , ১০ .
(trg)="16"> 9 , 10 .

(src)="18"> যিহোৱা ঈশ্বৰে আমাক কেনেকৈ সহায় কৰে ?
(trg)="17"> Joova - wɔ sɛ tsa bokan , ˈˈɲan - kɛ man - wɔ - kɔfɛn - le ? - Nɔn - kɛ kui nɛn .

(src)="20"> ঈশ্বৰৰপৰা সহায় লাভ কৰিবলৈ আমি কি কৰা উচিত ?
(trg)="18"> Kë man ˈa - le - le ˈe ˈɲɔn - Zö ˈo nɔn bokan tsa ?

(src)="21"> ১২ , ১৩ .
(src)="22"> ( ক ) ঈশ্বৰৰপৰা সহায় লাভ কৰিবলৈ হ’লে আমি কি বিষয়বোৰৰপৰা আঁতৰি থকা উচিত ?
(trg)="19"> 12 , 13 . ( a ) - Zö ˈo nɔn bokan tsa , ˈˈɲan - kɛ man - e ˈˈle dɔa ˈkun ˈa - le ? (

(src)="23"> ( খ ) যিহোৱা ঈশ্বৰে কেনে লোকসকলৰ বাবে আনন্দিত হয় ?
(trg)="20"> b ) Tsabiɛ tshun ˈnun man Joova - wɔ dzhi bɛn ˈla - yɛ - kpe nun ?

(src)="24"> কি বিষয়ৰ ওপৰত গীতৰচকৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছিল ?
(trg)="21"> Bɛn ɲɔn ˈnun man ˈe - ko Psaume lɛlɛsɛ - ɔ sɛnhën dzhi ?

(src)="25"> ১৫ - ১৭ .
(trg)="22"> 15 - 17 . ( a ) A sɛ - kadzhiwun ˈla kɔ , ˈˈɲan - kɛ man yɛ tsa - le ?

(src)="26"> ( ক ) কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমি আমাৰ সমস্যাবোৰৰ বিষয়ে কেনে অনুভৱ কৰোঁ ?
(trg)="23"> Nanmɛ kë man Joova - wɔ - le ˈo ˈMɛn Bɛn nɛn kɔ tsa bokan ? (

(src)="27"> কিন্তু যিহোৱা ঈশ্বৰে নিজৰ বাক্যৰ যোগেদি আমাক কেনেকৈ সহায় কৰে ?
(trg)="24"> b ) ˈKun ‘ - Zö ˈmɛn bɛn - yɛ le - fë ˈtshuɔ fafa ’ , - nɔn - kɛ kui nɛn .

(src)="29"> যিহোৱা ঈশ্বৰ আপোনাৰ কাষত আছে বুলি আপুনি কিয় অনুভৱ কৰে ?
(trg)="25"> ˈˈƝan - kɛ man yɛ - le ˈze - bɔ ˈe - hën ˈkun Joova - wɔ bu dzhi bɛn ˈla - yɛ ?

(src)="30"> “ যিহোৱাৰ প্ৰশংসা ” কৰিবলৈ আপোনাৰ ওচৰত কি কাৰণ আছে ?
(trg)="26"> Nanmɛ ˈˈɲan - kɛ man fɛn - bu - yɛ ˈla ˈkun ˈbu “ ˈbua Joova ˈhɛn ” ?

# as/2017499.xml.gz
# ati/2017499.xml.gz


(src)="1"> “ যিহোৱাত হৰ্ষ কৰা ; তাতে তেওঁ তোমাৰ মনৰ বাঞ্চা পূৰ কৰিব । ” — গীত .
(trg)="1"> “ - Le ˈze dzhi - e lë Joova , ˈakö - kɛ ˈkɛ ˈyi - bu - yɛ ˈla ˈkun ˈbu - le kpakpa , ˈo - le ˈze ˈe - lë ˈze bu . ” — PS .

(src)="2"> ৩৭ : ৪ .
(trg)="2"> 37 : 4 .

(src)="3"> কেনেধৰণৰ পৰিকল্পনাই আপোনাৰ ভৱিষ্যত আনন্দিত কৰিব ?
(trg)="3"> ˈˈƝan - kɛ man ˈe sɛ - le ˈze ˈbu - kan dzhilë ˈpɛnlö ?

(src)="4"> কিশোৰ অৱস্থাত পূৰ্ণ - সময়ৰ সেৱা কৰিলে আপুনি কি শিকিব পাৰিব ?
(trg)="4"> _

(src)="5"> অগ্ৰগামী সেৱা কৰিলে , আগলৈ আৰু কি কি লাভ কৰাৰ সুযোগ আছে ?
(trg)="5"> - Kë man - Zö - giman - le - kpe ˈnun - i , - yɛ - le sankɛtɛn e shɔkɛtɛn ˈba bokan ?

(src)="6"> এজন ডেকাই কি নিৰ্ণয় কৰাৰ প্ৰয়োজন ?
(trg)="6"> ˈˈƝan - kɛ man - Zö bɛndzhu - bɔsɔkɔ - giman - an , ˈe sɛ - le ˈze ˈbu - kan ?

(src)="7"> তেওঁ চিন্তা কৰাৰ কিয় প্ৰয়োজন নাই ?
(trg)="7"> ˈˈƝan - kɛ man - e - le dɔa ˈkun sankɛtɛn e shɔkɛtɛn ˈba ˈba - le , nanmɛ ˈˈɲan fɛn man - e ˈˈbie ˈkun ˈe bɛn ˈˈyɛ ˈe - shi ˈba - pia ?

(src)="8"> ( লেখৰ আৰম্ভণিত দিয়া ছবিখন চাওক । )
(trg)="8"> ( - Tsɛ foto ˈyi ˈe hɔn ˈewɛnbo nɛn . )

(src)="9"> আপুনি কেনেকৈ জানিব পাৰে যে যিহোৱা ঈশ্বৰে আপোনাৰ ভৱিষ্যত আনন্দিত হোৱাটো বিচাৰে ?
(trg)="9"> Kë man - bu - le - lɔɛ ˈkun Joova - o - yɛ ˈla ˈkun ˈbu - le - kɛ ˈyi ˈe ˈze bu dzhilë ?

(src)="10"> যিহোৱা ঈশ্বৰে আপোনাৰ বাবে কি বিচাৰে ?
(trg)="10"> ˈˈƝan - kɛ man Joova - wɔ bie ˈkun bu - le ?

(src)="11"> ৪ , ৫ .
(trg)="11"> 4 , 5 .

(src)="12"> কি কথাই যীচু খ্ৰীষ্টক আনন্দিত কৰি তুলিছিল ?
(trg)="12"> ˈˈƝan - kɛ man ˈe - le - ze dzhi lë Jesu ?

(src)="13"> নিজৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে আনৰ লগত আলোচনা কৰাটো কিয় লাভজনক ?
(trg)="13"> - Kɛ ˈkɛ ˈyi - a - yɛ ˈla ˈkun ˈa - le , ˈˈɲan - kɛ fɛn man - e - lëdzhën - ze ˈkun ˈa - shi - ketiɛn ˈba ˈwɛn ˈba - lɔ - Zö bɛn gbɛgbɛ ˈnun - nda ?

(src)="14"> শিষ্য বনোৱা কাৰ্য্যৰ দ্বাৰা বহুতো ডেকাই কিয় আনন্দিত হয় ?
(trg)="14"> ˈˈƝan - kɛ fɛn man sankɛtɛn e shɔkɛtɛn tën , - ba - Zö bɛndzhu - giman - an ˈla - yɛ ?

(src)="15"> কিছুমান ডেকাই আৰু বেছিকৈ লোকসকলক জনাবলৈ কি কৰে ?
(trg)="15"> ˈˈƝan - kɛ man sankɛtɛn e shɔkɛtɛn ˈbatën , ˈba - le ˈɲɔnˈ ˈba nɔn dzhu - Zö bɛn ˈze tsabiɛ - kpe ˈnun ?