# arn/2017002.xml.gz
# gil/2017002.xml.gz


(src)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="3"> Fendengekelay .
(trg)="2"> E aki kaboonakoaki te maekatin aei .

(src)="4"> Ayülmi wülal plata , amunge ta www.jw.org .
(trg)="4"> Ngkana ko kani bwaintangira , taiaoka kawara www.jw.org .

(src)="5"> Feypingenole ka dungu , tati Biblia dungu mülelu tüfachi papil mew , müley Ebrew Wirintukun mu ( Antiguo Testamento ) , entungey Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras ( Edición 2013 , en inglés ) pingelu , gringudungun rulpangey mapudungun mew .
(trg)="5"> Ngkana e aki kaotaki BG ke BK imwin te kibu n te maekatin aei , e anaaki ngkanne man Te Baibara ae Tabu ​ — Te Rairai ae te Aonnaba ae Boou .

(src)="6"> Welu Génesis , Rut ka Jona entungey Génesis , Rut y Jonás en mapudungun , Sociedad Bíblica Chilena , 1994 .
(trg)="6"> Ngkana e kaotaki BG imwin te kibu , e anaaki man te Baibara .

(src)="7"> Tati Biblia müley Griegu Wirintukun mu ( Nuevo Testamento ) , entungey Ngünechen ñi küme Dungu , Sociedades Bíblicas Unidas , 1997 , mapudungun mew .
(trg)="7"> Ngkana e kaotaki BK imwin te kibu , e anaaki man te Baibara ni Katorika .

(src)="8"> TÜFACHI CHILLKA , Ti Werken , püramyekefi ta Chaw Ngünechen Jewba , tati kom Ngünenielu .
(trg)="8"> E KAMOAMOAAKI Iehova ae te Atua ae te tia Tautaeka i aoni bwaai ni kabane n te maekatin ae Te Taua - n - Tantani aei .

(src)="9"> Kimeltukey Chaw Ngünechen ñi Ngünenien wenu mapu mülelu , pichiñma mu apümafi kom ti wedake dungu ka kiñe küme mülewe elkünutuafi ti Mapu , feymu yafültukukefi tati pu che .
(trg)="9"> E kabebeteia aomata n te rongorongo ae raoiroi ibukin Ana Tautaeka n Uea te Atua i karawa , are e na waekoa ni kamauna te buakaka ni kabane ao ni bita te aonnaba aei nakon te bwaretaiti .

(src)="10"> Ka kellukefi ñi feyentual ta Jesukristo mu , kidu larkelu am taiñ nieal afnoachi mongen , ka fewla Longko Ülmenküley Chaw Ngünechen ñi Ngünenien mu .
(trg)="10"> E karikirakea naba onimakinan Iesu Kristo are e mate bwa ti aonga ni karekea te maiu are aki toki ao are e a tautaeka ngkai bwa te Uea n Ana Tautaeka n Uea te Atua .

(src)="11"> Tüfachi chillka amuley ñi entungeel 1879 tripantu mu .
(trg)="11"> E a kamani boreetiaki te maekatin aei man 1879 ni karokoa ngkai , ao e aki reitaki ma tautaeka nako .

(src)="12"> Koneltukelay politiko dungu mew .
(trg)="12"> E boboto kanoana i aon te Baibara .

# arn/2017003.xml.gz
# gil/2017003.xml.gz


(src)="1"> Chew ñi mülen trokiñke dungu
(trg)="1"> Kanoana

(src)="2"> 3 ¿ Kümeafuy tañi papeltuafiel ti Biblia ?
(trg)="2"> 3 E Aera Ngkai E Riai ni Warekaki te Baibara ?

(src)="3"> 4 ¿ Chumngechi eluwküleafun ?
(trg)="3"> 4 N na Kangaa ni Moana Karaoana ?

(src)="4"> 5 ¿ Chumngechi doy ayüwmayafiñ ?
(trg)="4"> 5 Tera ae E na Karika Am Wareware Bwa E na Kakaongora ?

(src)="5"> 6 Tati Biblia , ¿ chumngechi kümelkayaenew tañi mongen mu ?
(trg)="5"> 6 E na Kangaa te Baibara ni Kanakoraoa Maiuu ?

(src)="6"> 8 TI BIBLIA KÜME ELKÜNUTUEYEW ÑI MONGEN
(trg)="6"> 8 E BITII MAIUIA AOMATA TE BAIBARA

(src)="7"> ¡ Ayülafun ñi layal !
(trg)="7"> I Aki Kani Mate !

(src)="8"> 10 INAYENTUÑMAYAFIYIÑ ÑI MUPILTUN | ENOK
(trg)="8"> 10 KAKAIRI N AIA ONIMAKI | ENOKA

(src)="9"> “ Enok tuterkefi ta Ngünechen ”
(trg)="9"> “ E Kakukureia te Atua ”

(src)="10"> 14 ¿ FALIN - NGEPEY MAY ÑI WELURAKIDUAMKEN ?
(trg)="10"> 14 BON TII TE AKI OTA AE UAREREKE ?

(src)="11"> 16 ¿ CHEM KIMELTUKEY TI BIBLIA ?
(trg)="11"> 16 TERA AE E TAEKINAKI N TE BAIBARA ?

# arn/2017004.xml.gz
# gil/2017004.xml.gz


(src)="1"> Tati Biblia ñi kuyfi tuwün - ngen mu , ¿ kellulayafeiñmu ?
(trg)="1"> E koaua bwa e a bane tain te Baibara n ara bong aikai ?

(src)="2"> Kam ¿ petu falintufalngey ?
(trg)="2"> Ke e bon teimatoa ni manena ?

(src)="3"> Biblia feypi : “ Kom tati wirikonkülechi dungu ti Wirin Chillka mew wiringey Ngünechen tañi adkünuel ka ñi piel mew , feymew rume kümey ” ( 2 Timotew 3 : 16 , 17 ) .
(trg)="3"> E taku te Baibara : “ E kairaki korean te Koroboki ae Tabu ni kabane iroun te Atua ao e manena . ” ​ — 2 Timoteo 3 : 16 , 17 .

(src)="4"> Tüfachi chillka Ti Werken feypi kiñeke dungu pengelkelu Biblia ñi kimün taiñ kellukeetew , ka feypi chumngechi doy kümelkayafeiñmu taiñ papeltufiel Biblia .
(trg)="4"> A katereaki n Te Taua - n - Tantani aei taiani katoto ni kaineti ma te wanawana ae manena man te Baibara , ao e anganiko naba taian reirei n ibuobuoki bwa ko na kona ni kakabwaiaaki riki ni warekan te Baibara .

# arn/2017005.xml.gz
# gil/2017005.xml.gz


(src)="1"> WÜNEN PAGINA ÑI PENGELNIEEL | CHUMNGECHI DOY KÜMELKAYAFEYMU TAMI PAPELTUFIEL BIBLIA
(trg)="1"> ATUN TE MAEKATIN | AROM NI KAKABWAIAAKI RIKI NI WAREKAN TE BAIBARA

(src)="2"> “ Küdawngelu ñi adümngeal tati Biblia trokifiñ ” ( Jovy ) .
(trg)="2"> “ I taku bwa e na rangi ni kangaanga te ota n te Baibara . ” ​ — Jovy

(src)="3"> “ Rakiduamkefun ñi afeluwün - ngen ” ( Queennie ) .
(trg)="3"> “ I iangoia bwa e kabotu . ” ​ — Queennie

(src)="4"> “ Ngüneduamlu ñi fenterupan ti Biblia , duamwelan ñi papeltuafiel ” ( Esekiel ) .
(trg)="4"> “ E buanako kani warewareu n te Baibara , ngke I nora matentenna . ” ​ — Ezekiel

(src)="5"> Küpa papeltufuymi chi tati Biblia , welu tami rakiduamken mu tüfachi che reke , duamwelaymi chi tami femal .
(trg)="5"> Ko a tia n iangoa warekan te Baibara ma a tauko aeka n namakin aika oti i eta ?

(src)="6"> Fentren che afeluwün - ngelu trokikefingün ñi papeltufiel Biblia .
(trg)="6"> A bati aika iangoia bwa e taraa ni kakua warekan te Baibara .

(src)="7"> Welu , ¿ ngüneduamfulmi kay tati Biblia tami kelluaetew ñi nieal kiñe ayüfal mongen tami ayüwküleal ?
(trg)="7"> Ma tera arom ngkana ko a noria bwa e kona te Baibara ni buokiko ni karekea te maiu ae kakukurei ma ni karaunano riki ?

(src)="8"> Ka ¿ kimürpulmi kay chumngechi papeltuafiel tami afeluwnoaetew ?
(trg)="8"> Ao tera arom ngkana ko a noria bwa iai aanga tabeua ibukini warekana n te aro ae kakaongora riki ?

(src)="9"> ¿ Doy eluwpeafuymi may tami ngüneduamafiel Biblia ñi feypiel ?
(trg)="9"> Ko na kan noria bwa tera ae e kona ni karekea te Baibara nakoim ?

(src)="10"> Fentren che eluwlu ñi papeltuafiel tati Biblia , rume ayüfingün .
(src)="11"> Inaduamnge kiñeke ñi feypiel .
(trg)="10"> Iangoi tii taeka tabeua mairouia naake a nori kakabwaiaaia ngke a moana warekan te Baibara .

(src)="12"> Esekiel nielu 20 tripantu püle , feypi : “ Kuyfi , iñche felekefun kiñe che reke amulniefilu kiñe auto , welu rakiduamkenolu chew tañi amual .
(trg)="11"> E kangai Ezekiel ae ai tibwa 20 tabun ana ririki : “ I riki ngkoa bwa kaanga te aomata ae kabuta te kaa ae e aki ataa te tabo ae e na kaea .

(src)="13"> Welu ñi papeltufiel Biblia kellukeenew ñi nieal kiñe ayüfal mongen .
(trg)="12"> Ma e buokai warekan te Baibara bwa N na karekea te maiu ae manena .

(src)="14"> Ti Biblia niey falinke ngülam ñi inayafiel fill antü ” .
(trg)="13"> Iai i nanona taeka n reirei aika manena ake I kona ni maiuakin ni katoabong . ”

(src)="15"> Kiñe üllcha domo nielu 20 tripantu püle , Frida pingelu , feypi : “ Iñche lladküfemkefun .
(trg)="14"> E kabwarabwaraa ni kangai Frieda ae 20 tabun naba ana ririki : “ I rangi ni kiunun ngkoa .

(src)="16"> Welu ñi papeltufiel Biblia kelluenew ñi ngünewal .
(trg)="15"> Ma ibukin au wareware n te Baibara ao I a rabakau n taotaona nanou .

(src)="17"> Femngechi doy küme yewkülen kakelu che engu , feymu fewla nien doy weni ” .
(trg)="16"> Ibukin aei ao I a kai kawaraki riki ao a a bati riki raoraou . ”

(src)="18"> Ti papay Eunice 50 tripantu nielu , feypi ti Biblia mew : “ Kellunieenew ñi doy küme chengeal , tañi elkünual ñi wedake wimtun ” .
(trg)="17"> E taekina te Baibara Eunice ae te aine ae 50 tabun ana ririki ni kangai : “ E a buokai bwa N na riki bwa te aomata ae raoiroi riki , ao ni bitii anuau aika aki raraoi . ”

(src)="19"> Tüfachi pu che ka rume fentren che reke , tami papeltufiel Biblia kelluafeymu tami nieal doy ayüwün - ngechi mongen ( Isaías 48 : 17 , 18 ) .
(trg)="18"> N aron ae a a tia n noria taani wareka te Baibara akanne ao mirion ma mirion riki aomata , e kona naba ni buokiko warekan te Baibara bwa ko na kimwareirei riki ni maium .

(src)="20"> Fillke dungu mu kelluafeymu ta Biblia , kiñeke tüfa : 1 ) küme dullial tami chumal , 2 ) tami nieal kümeke weni , 3 ) tami chaftuafiel ti afeluwün - ngechi dungu , ka 4 ) tami kimürpuafiel ti rüf dungu Chaw Ngünechen mu , tüfa tati doy falin - ngelu .
(trg)="19"> Irarikin anne , e kona naba ni buokiko ( 1 ) ni karaoi motinnano aika raraoi , ( 2 ) ni karekeia raoraom ni koaua , ( 3 ) n tokanikai i aon te rawawata , ao ( 4 ) ae e kakawaki riki , n reiakina te koaua ibukin te Atua .

(src)="21"> Biblia tañi ngülam Chaw Ngünechen mu küpay ka kidu turpu wülkelay wedake ngülam , feymu refalta inalayafimi .
(trg)="20"> A roko taeka n reirei aika n te Baibara mairoun te Atua , ngaia are ko na boni kabwaia ngkana ko kakairi iai .

(src)="22"> Rume fali tami eluwal ñi papeltufiel .
(trg)="21"> E aki kona n anga te taeka n reirei ae buakaka te Atua .

(src)="23"> Feymu tami afeluwnoal ti papeltun mu ka tami ayüwmafiel , ¿ chem kelluafeymu ?
(trg)="23"> Baikara aanga aika manena ae e na kona ni bebete ao ni kaunga iai moanakini karaoana ?

# arn/2017006.xml.gz
# gil/2017006.xml.gz


(src)="1"> WÜNEN PAGINA ÑI PENGELNIEEL | CHUMNGECHI DOY KÜMELKAYAFEYMU TAMI PAPELTUFIEL BIBLIA
(trg)="1"> ATUN TE MAEKATIN | AROM NI KAKABWAIAAKI RIKI NI WAREKAN TE BAIBARA

(src)="2"> ¿ Chumngechi doy ayüwmafimi tami papeltufiel Biblia ka tami doy kelluaetew ?
(trg)="2"> Tera te anga ae e na buokiko bwa ko na unga n am wareware n te Baibara ao ni kakabwaiaaki riki iai ?

(src)="3"> Inaduamnge tüfachi kechu ngülam ñi kellukefiel ta fentren che .
(trg)="3"> Nori taian reirei n ibuobuoki aika nimaua ake a a tia ni buokaki iai aomata aika bati .

(src)="4"> Pepikange chew tami papeltual .
(trg)="4"> Karekea te tabo ae tau .

(src)="5"> Kintunge chew tami tüngküleal .
(trg)="5"> Kataia ni kakaaea te tabo ae rau .

(src)="6"> Mülekilpe chem no rume tami katrütuaetew tami papeltun .
(trg)="6"> Kauarerekei baika ko na mengomengo iai bwa ko aonga ni kaatuua am iango i aon te bae ko warekia .

(src)="7"> Küme pelontule ti mülewe ka füshkülele , fey doy kelluaeymu tami papeltufiel .
(trg)="7"> E kona n ibuobuoki te tabo ae raoiroi iai te oota ao e boou iai te ang bwa ko na kakabwaiaaki riki man am wareware .

(src)="8"> Küme rakiduam mu papeltunge .
(trg)="8"> Karekea te iango ae riai .

(src)="9"> Tati Biblia taiñ Wenu Chaw mu küpay , feymu tami kelluaetew ti papeltun , müley tami rakiduamal kiñe pichiche reke eluwkülelu ñi kimeltuetew tañi poyen chaw .
(trg)="9"> Kioina ngkai te Baibara boni mairoun Tamara are i karawa , ko na rangi ni kakabwaiaaki ngkana ko arona aron te ataei ae tauraoi n reireinaki iroun ana karo ae tatangira .

(src)="10"> Feymu tami kimeltuaetew ta Chaw Ngünechen , kiñe pülekünunge chem weda rakiduam tami niefel ti Biblia mu ( Salmo 25 : 4 ) .
(trg)="10"> Ma ngkana iai am iango aika aki raraoi ibukin te Baibara , kataia katinanikui bwa e aonga n reireiniko te Atua . ​ — Taian Areru 25 : 4 .

(src)="11"> Wüne ngillatunge .
(trg)="11"> Tataro imwain ae ko wareware .

(src)="12"> Chaw Ngünechen ñi rakiduam müley ti Biblia mew , feymu duamnieiñ tañi kellun taiñ adümnieafiel .
(trg)="12"> E kakanoa te Baibara n ana iango te Atua , ngaia are e aki kamimi ngkai ti kainnanoa ana ibuobuoki bwa ti aonga n ota iai .

(src)="13"> Kidu ‘ eluafi tañi newen tüfey engün tañi ngillatuetew ’ ( Luka 11 : 13 ) .
(trg)="13"> E berita te Atua bwa e na “ anga te taamnei ae raoiroi nakoia akana butiia . ”

(src)="14"> Tüfa kelluaeymu tami kimürpual chumngechi ñi rakiduamken ta Chaw Ngünechen .
(trg)="14"> E kona te taamnei ae raoiroi ni buokiko bwa ko na ota n ana iango te Atua .

(src)="15"> Rupalu chi antü mu , kelluaeymu tami kimafiel “ Ngünechen tañi kimngekenofelchi dungu kütu ” ( 1 Korintio 2 : 10 ) .
(trg)="15"> Imwina riki ao e na buokiko bwa ko na ota n “ ana bwai naba te Atua aika nano . ” ​ — 1 I - Korinto 2 : ​ 10 .

(src)="16"> Re papeltukawlayaymi müten .
(trg)="16"> Wareware n te aro ae ko na ota .

(src)="17"> Eluwlayaymi tami fentren papeltual müten .
(trg)="17"> Tai tii wareware bwa e aonga ni bane te bae ko warekia .

(src)="18"> Rakiduamnienge tami papeltun mu .
(trg)="18"> Iangoa raoi te bae ko warekia .

(src)="19"> Ramtuwnge : “ Tati che ñi papeltupefiel , ¿ chumngey tañi femngen ?
(trg)="19"> Titirakiniko titiraki n aron aikai : ‘ Baikara aroaro aika I nori iroun te aomata ae I wareka taekana aei ?

(src)="20"> ¿ Chumngechi inayafun tüfa tañi mongen mu ? ” .
(trg)="20"> N na kangaa ni maiuakina aei ? ’

(src)="21"> Rakiduamnge chem tami küpa diturpual .
(trg)="21"> Katei tiia aika okoro .

(src)="22"> Tami papeltun mu , kintunge chem tami kelluaetew ti mongen mu , femngechi kümeke kimeltun entuaymi .
(trg)="22"> N te aro bwa ko na kakabwaiaaki n am wareware n te Baibara , reiakina te bwai ae e na katamaroaa raoi maium .

(src)="23"> Eluwafuymi tami doy kimal Chaw Ngünechen mu , doy küme chengeal , doy küme fütangeal kam doy küme domongeal .
(trg)="24"> ‘ I kan riki bwa te aomata ae raoiroi riki , te buu te mwaane ke te buu te aine ae raoiroi riki . ’

(src)="24"> Fey dullinge ( ngümintunge ) kiñe trokiñ Biblia mu tami kelluaetew tüfachi dungu mew .
(trg)="25"> Rinei ngkanne mwakoron te Baibara aika a na buokiko bwa ko na roko n tiia akanne .

(src)="25"> *
(trg)="26"> *

(src)="26"> Tüfachi kechu ngülam kelluaeymu tami eluwal ti papeltun mu .
(trg)="27"> Ko na buokaki n reirei n ibuobuoki aika nimaua aikai bwa ko na moana karaoana .

(src)="27"> Welu , ¿ chumngechi doy ayüwmayafimi ti papeltun ?
(trg)="28"> Ma n te aro raa ae e na kakaongora riki iai am wareware ?

(src)="28"> Ti küpachi trokiñ mu müley kiñeke ngülam .
(trg)="29"> Iai reirei n ibuobuoki tabeua n te kaongora ae imwina .

(src)="29"> Newe kimnolmi chem trokiñ Biblia mu tami kelluaetew tüfachi dungu mew , pu Dungukelu Iney Ngen Jewba ayüwünkechi kelluaeymu .
(trg)="30"> Ngkana ko aki koaua raoi bwa baikara mwakoron te Baibara aika tau n te itera anne , a na kukurei Ana Tia Kakoaua Iehova ni buokiko .

(src)="30"> Matu papeltulayaymi
(trg)="31"> Karaurau ao tai ienikuri

(src)="31"> Eluwnge tami papeltufiel mu tami peniefiel reke
(trg)="32"> Kariniko i buakon te baere ko warekia , ae nanona bwa ko ​ — kataamneia n am iango

(src)="32"> Inaduamnge chem ñi nüwkülen tüfachi versikulo mu
(trg)="33"> Kataia noria bwa tera raoi irekereken taiani kibu ma te rongorongo

(src)="33"> Nentunge falinke kimeltun tami papeltufiel mu
(trg)="34"> Ukeri reireiam n te baere ko warekia

# arn/2017007.xml.gz
# gil/2017007.xml.gz


(src)="1"> WÜNEN PAGINA ÑI PENGELNIEEL | CHUMNGECHI DOY KÜMELKAYAFEYMU TAMI PAPELTUFIEL BIBLIA
(trg)="1"> ATUN TE MAEKATIN | AROM NI KAKABWAIAAKI RIKI NI WAREKAN TE BAIBARA

(src)="2"> ¿ Chumngechi trokikefimi tami papeltufiel Biblia ?
(trg)="2"> E kabotu ?

(src)="3"> ¿ Afeluwkeymi ?
(trg)="3"> Ke e kabebetea te nano ?

(src)="4"> Kam ¿ füshküduamelkeeymew ?
(trg)="4"> Tera iangoan te wareware n te Baibara iroum ?

(src)="5"> Chumngechi tami papeltufiel kelluaeymu tami küme duamal ka tami doy ayüwal ti papeltun mu .
(trg)="5"> E boboto riki anne i aon arom ni karaoa am wareware .

(src)="6"> Inaduamaiñ chem chumal .
(trg)="6"> Ti na nora ngkai te bwai ae ko kona ni karaoia bwa e aonga n rikirake am kani wareware ao kimwareireim iai .

(src)="7"> Kintunge kiñe Biblia manelfalngelu ka adümfalngelu .
(trg)="7"> Rinea te rairai ae kai ota te aba iai ao e onimakinaki .

(src)="8"> Dullilmi kiñe Biblia , adümfalngenolu kam wirintukungenolu chumngechi tati pu che ñi dunguken famülke mu , fey afeluwafuymi tami papeltufiel .
(trg)="8"> Ngkana ko wareka te boki ae a kabonganaaki iai taeka aika rangi ni kangaanga ke aika aikoa bwainaki aika ko aki atai nanoia , ko na boni bae ni botu iai .

(src)="9"> Feymu kintunge kiñe Biblia adümfalngelu , fey ñi puwal tami piwke mu .
(trg)="9"> Ngaia are kakaaea te Baibara ae e kamanenaaki iai te taetae ae kai ota ae e na ringa nanom .

(src)="10"> Welu ka müley ñi manelfalngeal ka ñi küme rulpadungungeel .
(trg)="10"> Ma e riai naba ni karauaki n rairaki ao n eti raoi .

(src)="11"> *
(trg)="11"> *

(src)="12"> Fillke elektroniko chemkün kelluafeymu .
(trg)="12"> Kabonganai rabakau aika boou .

(src)="13"> Famülke mu tati Biblia müley papel mu , welu kafey müleafuy tami elektroniko chemkün mu .
(trg)="13"> Ni boong aikai ao e aki tii tauraoi te Baibara n rabwatana ae te boki , ma iai naba n te kaombiuta .

(src)="14"> Kiñeke Biblia papeltungeafuy internet mu , kam entungeafuy ñi papeltungeal komputador mu , tablet kam celular mew .
(trg)="14"> A kona ni warekaki Baibara tabeua n te Intanete ke a kona ni karekeaki katotona ao ni warekaki i aon taiani kaombiuta , taian tablet , ke taiani mobwaao .