# arn/2017040.xml.gz
# ctu/2017040.xml.gz


(src)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> Wülngeal tüfachi papel yeniey kiñe küdaw Biblia ñi kimeltun , femkeel kom Mapu mu , fey kulliwtukey mañum yewün mu müten .
(trg)="2"> Ili jun miʼ yʌjqʼuel chaʼan maʼ cʌn chuqui an ti Biblia , jiñʌch jumpʼejl eʼtel muʼ bʌ i mejlel tiʼ pejtelel pañimil i miʼ coltʌntel ti taqʼuin loqʼuem bʌ tiʼ pusicʼal wiñicob xʼixicob .

(src)="3"> Fendengekelay .
(trg)="3"> Mach chombilic .

(src)="4"> Ayülmi wülal plata amunge ta www.jw.org .
(trg)="4"> Mi a wom a wʌcʼ taqʼuin loqʼuem bʌ ti a pusicʼal , ochen yaʼ ti www.jw.org / ctu

(src)="5"> Feypingenole ka dungu , tati Biblia dungu mülelu tüfachi papil mew , müley Ebrew Wirintukun mu ( Antiguo Testamento ) , entungey Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras ( Edición 2013 , en inglés ) pingelu , gringudungun rulpangey mapudungun mew .
(trg)="5"> Jiñi texto tac tsaʼ locʼsʌnti ti I tʼan Dios ti chʼol Tumbalá , tsaʼ bʌ mejli ti 1998 .
(trg)="6"> Cheʼ bʌ maʼ qʼuel TNM , yom i yʌl chaʼan tsaʼ loqʼui ti Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras ti inglés , tsaʼ bʌ mejli ti 2013 .

(src)="6"> Welu Génesis , Rut ka Jona entungey Génesis , Rut y Jonás en mapudungun , Sociedad Bíblica Chilena , 1994 .
(trg)="7"> Mi mach cheʼiqui , mi caj c subeñet lojon baqui tsaʼ locʼsʌnti .

(src)="7"> Tati Biblia müley Griegu Wirintukun mu ( Nuevo Testamento ) , entungey Ngünechen ñi küme Dungu , Sociedades Bíblicas Unidas , 1997 , mapudungun mew .
(trg)="8"> Jiñi revista LAC TSICTESɅBENTEL tsaʼ mejli chaʼan miʼ yʌcʼ ti ñuc Jehová , jiñi Yumʌl bʌ ti panchan yicʼot ti pañimil .

(src)="8"> TÜFACHI CHILLKA , Ti Werken , püramyekefi ta Chaw Ngünechen Jewba , tati kom Ngünenielu .
(src)="9"> Kimeltukey Chaw Ngünechen ñi Ngünenien wenu mapu mülelu , pichiñma mu apümafi kom ti wedake dungu ka kiñe küme mülewe elkünutuafi ti Mapu , feymu yafültukukefi tati pu che .
(trg)="9"> Miʼ tijicñesʌben i pusicʼal jiñi quixtañujob cheʼ bʌ miʼ tsictesan chaʼan jiñi i Yumʌntel Dios , jumpʼejl yumʌl am bʌ ti panchan , mach jalix mi caj i jisan jiñi jontolil yicʼot mi caj i sujtesan ti jumpʼejl paraíso ili Pañimil .

(src)="10"> Ka kellukefi ñi feyentual ta Jesukristo mu , kidu larkelu am taiñ nieal afnoachi mongen , ka fewla Longko Ülmenküley Chaw Ngünechen ñi Ngünenien mu .
(trg)="10"> Cheʼ jaʼel , mi yʌl chaʼan yom an lac chʼujbiya ti Jesucristo , jiñi yumʌl waʼchocobil bʌ , tsaʼ bʌ i yʌcʼʌ i cuxtʌlel chaʼan mi lac taj laj cuxtʌlel mach bʌ yujilic jilel .

(src)="11"> Tüfachi chillka amuley ñi entungeel 1879 tripantu mu .
(src)="12"> Koneltukelay politiko dungu mew .
(src)="13"> Yamniekefi ti Biblia ñi doykülen .
(trg)="11"> Ili revista , maʼañic bʌ baqui ora an cʌybil ti melol cʼʌlʌl cheʼ ti 1879 , mach ochemic tiʼ chaʼan bʌ política i miʼ yʌcʼ ti cʌñol chaʼan jiñi Biblia jiñʌch ñumen ñuc bʌ i cʼʌjñibal .

# arn/2017041.xml.gz
# ctu/2017041.xml.gz


(src)="2"> 3 Kiñe yewün trürümfalngenolu
(trg)="2"> 3 Jumpʼejl ñuc bʌ majtañʌl

(src)="3"> 4 Chaw Dios ñi doy fütra yewün , ¿ chumngelu fente falin - ngey ?
(trg)="3"> 4 Jiñi ñuc bʌ i majtan Dios , ¿ chucoch wen ñuc miʼ qʼuejlel ?

(src)="4"> 6 ¿ Chumngechi mañumtuafimi Chaw Dios ñi doy fütra yewün ?
(trg)="4"> 6 ¿ Bajcheʼ yilal mi caj a qʼuel jiñi ñuc bʌ majtañʌl tsaʼ bʌ i yʌcʼʌ Dios ?

(src)="5"> 8 CHAW DIOS ÑI PU CHE , ¿ MÜLEY ÑI KURENGENOAL KAM FÜTANGENOAL ?
(trg)="5"> 8 ¿ XICʼBIL BA CHAʼAN MAʼAÑIC MIʼ ÑUJPUÑEL JIÑI XCɅNTESAJOB TI ÑOPBALɅL ?

(src)="6"> 10 PU KONAYENGELU ÑI LIFRELEN : KUYFI KA FAMÜLKE MU
(trg)="6"> 10 TSAʼ LOCʼSɅNTIYOB BAQUI CɅCHɅLOB : TI WAJALI YICʼOT ILI ORA

(src)="7"> 13 WÜLCHEFENGEAL AYÜWÜLKEEIÑMU
(trg)="7"> 13 TIJICÑAYONLA CHEʼ MI LAC TʼOX LAC CHUBɅʼAN

(src)="8"> 16 ¿ CHEM KIMELTUKEY TI BIBLIA ?
(trg)="8"> 16 ¿ CHUQUI MIʼ YɅL JIÑI BIBLIA ?

# arn/2017042.xml.gz
# ctu/2017042.xml.gz


(src)="1"> ¿ Chem am ti doy küme yewün taiñ eluetew Chaw Dios ?
(trg)="1"> ¿ Baqui bʌ jiñi lac majtan ñumen ñuc bʌ tsiʼ yʌqʼueyonla Dios ?

(src)="2"> Biblia feypi : “ Ngünechen am rume piwkeyefilu ta kom mapu mew mülechi pu che , feymew wüli ñi kiñen Fotüm ” ( Juan 3 : 16 ) .
(trg)="2"> Jiñi Biblia miʼ yʌl : « Tsiʼ wen cʼuxbi jini añoʼ bʌ ti pañimil Dios .
(trg)="3"> Tsiʼ yʌcʼʌ cojach bʌ i Yalobil » ( Juan 3 : 16 ) .

(src)="3"> Tüfachi chillka Ti Werken ngüneduamkey chumngelu Chaw Ngünechen werküfi ta Jesus ñi lapayal iñchiñ mu , ka chumngechi pengelafuiñ taiñ mañumfiel feychi yewün .
(trg)="4"> Ili revista miʼ tsictesan chaʼan ti laj caj cheʼ tsiʼ choco tilel ti chʌmel i Yalobil Dios wʌʼ ti Lum , i bajcheʼ miʼ mejlel lac pʌs chaʼan mi laj qʼuel ti ñuc jiñi majtañʌl .

# arn/2017043.xml.gz
# ctu/2017043.xml.gz


(src)="1"> WÜNEN PAGINA ÑI PENGELNIEEL | ¿ LLOWAFIMI CHAW DIOS ÑI DOY FÜTRA YEWÜN ?
(trg)="1"> TEMAJ AM BɅ TIʼ TEJCHIBAL | ¿ MUʼ BA CAJ A CHʼɅM JIÑI ÑUC BɅ MAJTAÑɅL CHʼOYOL BɅ TI DIOS ?

(src)="2"> JORDAN niey kiñe sacapunta kiñe pichi farku kechilelu .
(trg)="2"> JIÑI sacapunta chucul bʌ i chaʼan Jordan lajal bʌ bajcheʼ alʌ barco mach wen añic i cʼʌjñibal yilal .

(src)="3"> Kiñe pekan sacapunta trokingeafuy , welu Jordan rume falintukefi .
(trg)="3"> Pero jumpʼejlʌch i majtan wen utsʼatax bʌ .

(src)="4"> Kidu feypi : “ Tañi pu che ñi weni , Russell pingelu , eluenew pichi wentrungelu iñche ” .
(trg)="4"> Miʼ yʌl : « Tsiʼ majta aqʼueyon Russell cheʼ bʌ chʼitoñon to , jiñʌch juntiquil wen i cʌñʌ bʌ c familia » .

(src)="5"> Lalu Russell , Jordan kimi chumngechi kidu ñi yafültukufiel tañi pu che rupalu wedake dungu mu , feymu rume falintueyew engün .
(trg)="5"> Cheʼ bʌ tsaʼ chʌmi ( sajti ) Russell , Jordan tsaʼ cʼoti i ñaʼtan chucoch wen ñuc tsaʼ qʼuejli tiʼ tojlel i tatuch yicʼot i tatob , yicʼot bajcheʼ tsiʼ colta i familia cheʼ bʌ tsiʼ ñusayob wocol .

(src)="6"> Jordan feypi : “ Doy kimfilu ta Russell , doy falintufiñ tüfachi pichi yewün ” .
(trg)="6"> Jordan miʼ bej al : « Waʼli cabʌlix chuqui j cʌñʌ tiʼ tojlel , mux c wen qʼuel ti ñuc jiñi c majtan tsaʼ bʌ i yʌqʼueyon » .

(src)="7"> Tüfa pengeli , kiñeke che falintulayafuy kiñe yewün , welu ti mañumtuchefengelu rume falintuafi , trürümfalngenolu trokiafuy .
(trg)="7"> Ili ejemplo miʼ pʌs chaʼan juntiquil quixtañu tajol mucʼʌch i tsʼitaʼ qʼuel ti ñuc o maʼañic jumpʼejl majtañʌl , pero jiñi mucʼʌch bʌ i qʼuel ti ñuc , wen letsem i tojol mi caj i qʼuel .

(src)="8"> Biblia pengeli kiñe doy fütra yewün rume falin - ngelu : “ Ngünechen am rume piwkeyefilu ta kom mapu mew mülechi pu che , feymew wüli ñi kiñen Fotüm femngechi kom tati feyentulu kisu mew chumkawnorume ñi lanoael , welu may ñi nieael ta rumel mongen ” ( Juan 3 : 16 ) .
(trg)="10"> Majqui jach miʼ ñop i Yalobil , maʼanic miʼ sajtel .
(trg)="11"> Miʼ taj i cuxtʌlel mach bʌ anic miʼ jilel » ( Juan 3 : 16 ) .

(src)="9"> ¡ Tüfachi yewün wülkey afnoachi mongen !
(trg)="12"> ¡ Jumpʼejl majtañʌl muʼ bʌ i mejlel i yʌqʼuen i cuxtʌlel tiʼ pejtelel ora jiñi muʼ bʌ i chʼʌm !

(src)="10"> Ngelay kangelu yewün doy falin - ngelu .
(trg)="13"> ¿ Am ba yambʌ majtañʌl ñumen lets bʌ i tojol ?

(src)="11"> Kiñeke falintukelafingün , welu pu rüf kristiano rume falintukefingün ( Salmo 49 : 8 ; 1 Pedro 1 : 18 , 19 ) .
(trg)="14"> An quixtañujob mach bʌ cheʼic miʼ qʼuelob , pero jiñi isujm bʌ xñoptʼañob « wen letsem i tojol » miʼ qʼuelob ( Salmo 49 : 8 ; 1 Pedro 1 : 18 , 19 ) .

(src)="12"> Welu , ¿ chumngelu ( chemu ) Chaw Ngünechen wüli tañi Fotüm kiñe yewün reke ?
(trg)="15"> Pero ¿ chucoch tsiʼ yʌcʼʌ Dios jiñi i Yalobil bajcheʼ majtañʌl tiʼ tojlel jiñi wiñicob xʼixicob ( quixtañujob ) ?

(src)="13"> Ti apostol Pablo feypi : ‘ Kiñe wentru mew müten müley ta kulpan mapu mew ka femngechi müley ta lan dungu .
(trg)="16"> Jiñi apóstol Pablo miʼ tsictesan : « Tsaʼ ochi mulil ti pañimil chaʼan tiʼ mul juntiquil winic i cʼabaʼ Adán .

(src)="14"> Fey tati lan dungu müley itrokom che mew ’ ( Romanu 5 : 12 ) .
(trg)="18"> Jini chaʼan mi lac chʌmel ti lac pejtelel , come tsaʼ lac chaʼle mulil ti lac pejtelel » ( Romanos 5 : 12 ) .

(src)="15"> Ti wünen wentru Adan , dulli ( ngümintuy ) ñi kulpayal , allkütulafi ta Chaw Ngünechen , feymu mülefuy ñi layal .
(trg)="19"> Jiñi ñaxam bʌ wiñic , Adán , tsaʼ sujti ti xmulil cheʼ bʌ tsiʼ ñusʌbe i tʼan Dios , jin chaʼan tsaʼ chʌmi .
(trg)="20"> Tiʼ mul Adán , pejtel i pʼolbal ( jiñi quixtañujob ) miʼ chʌmelob jaʼel .
(trg)="21"> « An i tojol mulil .

(src)="16"> Kom tuwiyiñ Adan mew , feymu kidu ñi femün mu , kom lakeiñ .
(trg)="22"> Jini muʼ bʌ i chaʼleñob mulil wersa miʼ chʌmelob , jiñʌch i tojol .

(src)="17"> ‘ Tati kulpan ñi wülkeel re lan dungu müten , welu Ngünechen wülkey tati rumel mongen , Cristo Jesus mew ’ ( Romanu 6 : 23 ) .
(trg)="23"> Pero lac majtan chʼoyol bʌ ti Dios jiñʌch laj cuxtilel mach bʌ anic miʼ jilel ti lac Yum Cristo Jesús » ( Romanos 6 : 23 ) .

(src)="18"> Chaw Dios werküfi tañi Fotüm Jesukristo Mapu mew , ñi wülal tañi mongen nienolu kulpan , taiñ montulaetew lan mu .
(trg)="24"> Chaʼan miʼ mejlel i coltʌntel jiñi quixtañujob ti jiñi chʌmel , Dios tsiʼ choco tilel i Yalobil , Jesucristo , chaʼan miʼ yʌcʼ i cuxtʌlel tiʼ tojlel jiñi quixtañujob .

(src)="19"> Feymu , tüfachi montulchen mu , kom pu mupiltulu Jesus mew nieayngün afnoachi mongen ( Romanu 3 : 24 ) .
(trg)="25"> Wocolix i yʌlʌ chaʼan Cristo tsiʼ yʌcʼʌ i bʌ , cʌmbil bʌ bajcheʼ « i tojol jiñi mulil » , majqui jach miʼ yʌcʼ i ñopoñel ( chʼujbiya ) ti Jesús mi caj i taj i cuxtʌlel tiʼ pejtelel ora ( Romanos 3 : 24 ) .

(src)="20"> Pablo nütramkalu ti kümeke dungu Chaw Dios ñi wülkeel Jesus mew , feypi : “ ¡ Mañumtuafiyiñ ta Ngünechen taiñ femngechi füreneetew mew !
(trg)="26"> Cheʼ bʌ miʼ tajtʌl ti tʼan jiñi bendición tac muʼ bʌ i yʌcʼ Dios tiʼ tojlel Jesucristo chaʼan jiñi muʼ bʌ i melbeñob i yeʼtel ( troñel ) , jiñi apóstol Pablo tsiʼ yʌlʌ : « Wocolix i yʌlʌ Dios chaʼan tsiʼ yʌqʼueñonla lac majtan cʼax letsem bʌ i tojol » ( 2 Corintios 9 : 15 ) .

(src)="21"> ¡ Welu re dungun mew kimkelaiñ reke taiñ doy küme mañumtuafuel ta kisu ! ”
(src)="22"> ( 2 Korintio 9 : 15 ) .
(trg)="27"> Jiñi i tojol mulil jumpʼejlʌch wen ñuc bʌ majtañʌl , maʼañic yambʌ bajcheʼ miʼ mejlel la cʌl .

(src)="23"> May , re dungun mew feypilayafuiñ tunte ñi afmatufalngen Chaw Dios ñi elkünuel taiñ montulaetew .
(trg)="28"> Anquese Dios añʌch i yʌqʼueyonla cabʌl lac majtan , ¿ chucoch jiñi i tojol mulil jiñʌch jiñi ñumen ñuc bʌ ?

(src)="24"> Chaw Ngünechen wülfi pu che fillke yewün , welu ¿ chumngelu doy falin - ngey Jesus ñi lan ka chem dungu mu trürümfalngelay ?
(trg)="29"> ¿ Chucoch mach lajalic bajcheʼ yambʌ majtañʌl tac aqʼuebil bʌ i chaʼañonla jiñi Dios ?

(src)="25"> * Ka , ¿ chumngechi mañumtuafiyiñ ?
(trg)="30"> * ¿ Bajcheʼ yilal yom mi laj qʼuel ?

(src)="26"> Kimafuymi Biblia ñi feypin küpalechi trokiñ mu .
(trg)="31"> Ili cʼajtiya tac mi caj i jajqʼuel ti jiñi chaʼpʼejl temaj muʼto bʌ caj laj qʼuel .

(src)="27"> Jesus ayüwün mu ‘ wülpay tañi mongen iñchiñ mew ’ ( 1 Juan 3 : 16 ) .
(trg)="32"> Jesús mach xicʼbilic cheʼ tsiʼ yʌcʼʌ i cuxtʌlel ( 1 Juan 3 : 16 ) .

(src)="28"> Welu Chaw Dios femkünuy ñi femngechi montulngeal pu che , feymu tüfakechi trokiñ mu inaduamngeay Chaw Dios ñi femün ñi wülal ti montulchen .
(trg)="33"> Jiñi majtañʌl yaʼʌch ochem ti jiñi ñaʼtʌbil bʌ i chaʼan Dios , jin chaʼan , jiñi temaj tac muʼ bʌ caj laj qʼuel , mi caj i ñumen taj ti tʼan chuqui tsiʼ mele Dios chaʼan miʼ yʌcʼ i tojol jiñi mulil .

# arn/2017044.xml.gz
# ctu/2017044.xml.gz


(src)="1"> WÜNEN PAGINA ÑI PENGELNIEEL | ¿ LLOWAFIMI CHAW DIOS ÑI DOY FÜTRA YEWÜN ?
(trg)="1"> TEMAJ AM BɅ TIʼ TEJCHIBAL | ¿ MUʼ BA CAJ A CHʼɅM JIÑI ÑUC BɅ MAJTAÑɅL CHʼOYOL BɅ TI DIOS ?

(src)="2"> ¿ Chem dungu mu falintuafuymi kiñe yewün ?
(trg)="2"> ¿ Chucoch mi lac wen qʼuel ti ñuc jumpʼejl majtañʌl ?

(src)="3"> Meli dungu mew chi : 1 ) iney elueymu ti yewün , 2 ) chumngelu elueymu , 3 ) chem elkünuy tami eluaetew , ka 4 ) rüf duamyefimi ti yewün .
(trg)="3"> Tajol jiñʌch tiʼ caj ili chʌnchajp : 1 ) majqui tsiʼ yʌqʼueyonla , 2 ) chucoch tsiʼ mele , 3 ) chuqui tsiʼ mele chaʼan miʼ yʌqʼueñonla i 4 ) mi tsaʼʌch i coltayonla tiʼ sujmlel .

(src)="4"> Rakiduamülmi tüfa , doy falintuafuymi Chaw Dios ñi elkünuel tami montulaetew , tañi doy fütra wülfielchi yewün .
(trg)="4"> Cheʼ mi lac wen ñaʼtan tac iliyi , miʼ mejlel i coltañonla lac ñumen qʼuel ti ñuc jiñi i tojol mulil tsaʼ bʌ i yʌqʼueyonla Dios ti lac majtan .

(src)="5"> Falintuafuiñ kiñe yewün taiñ eluetew kiñe che doykülelu iñchiñ mu kam taiñ falintukefiel .
(trg)="5"> Cheʼ bʌ juntiquil quixtañu ñuc bʌ i yeʼtel o muʼ bʌ laj qʼuel ti ñuc miʼ yʌqʼueñonla jumpʼejl majtañʌl , mucʼʌch laj qʼuel ti ñuc .

(src)="6"> Kakelu ngünam yewün trokingeafuy , welu elueliyiñmu kiñe taiñ pu che kam kiñe küme weni , müna falintuafiyiñ .
(trg)="6"> Anquese mach wen letsic i tojol jiñi muʼ bʌ la cʌqʼuentel , añʌch muʼ bʌ lac lot come tajol tsiʼ yʌqʼueyonla juntiquil lac familia cʼux bʌ mi la cubin o juntiquil wen bʌ la camigo .

(src)="7"> Tüfa rakiduami Jordan , taiñ dew inaduampefiel .
(trg)="7"> Jiñʌch tsaʼ bʌ ujti tiʼ tojlel Russell chaʼan jiñi majtan tsaʼ bʌ i yʌqʼue Jordan .

(src)="8"> Welu , ¿ chumngechi tüfa nüwküley Chaw Dios ñi yewün mu taiñ montulaetew ?
(trg)="8"> Pero ¿ chucoch woli lac taj ti tʼan iliyi yicʼot i tojol jiñi mulil ?

(src)="9"> Wüne , Biblia feypi : “ Ngünechen pengeleleiñmew taiñ piwkeyeetew feychi werkülu tañi kiñen Fotüm ta tüfachi mapu mew femngechi taiñ nieael rumel mongen ta kisu ñi Fotüm mew ” ( 1 Juan 4 : 9 ) .
(trg)="9"> Ti ñaxan , jiñi Biblia miʼ yʌl chaʼan « Dios [ . . . ] tsiʼ choco tilel ti pañimil cojach bʌ i Yalobil chaʼan mi lac taj laj cuxtʌlel » ( 1 Juan 4 : 9 ) .

(src)="10"> Feymu fente falin - ngey tüfachi yewün .
(src)="11"> Iney no rume doykülelay Chaw Ngünechen mew .
(trg)="10"> Mi lac wen qʼuel ti ñuc jiñi majtañʌl come maʼañic yambʌ ñumen ñuc bʌ bajcheʼ Dios .

(src)="12"> Kiñe wirintukulu ti Biblia feypi : “ Eymi müten tami Alüpüralen itrokom Mapu mu , Jewba pingey tami üy ” ( Salmo 83 : 18 ) .
(trg)="11"> Juntiquil salmista tiʼ tsʼijbu chaʼan Jehová * jiñʌch jiñi Cʼax ñuc bʌ tiʼ pejtelel pañimil ( Salmo 83 : 18 ) .

(src)="13"> Ngelay iney no rume doykülelu taiñ eluafetew kiñe yewün .
(trg)="12"> Maʼañic yambʌ ñumen ñuc bʌ muʼ bʌ i yʌqʼueñonla lac majtan .

(src)="14"> Epu , Ngünechen fey “ taiñ Chaw ” ( Efesio 1 : 2 ) .
(trg)="13"> I chaʼpʼejlel , come Dios jiñʌch lac ‹ Tat › ( Isaías 63 : 16 ) .

(src)="15"> ¿ Chumngelu ?
(trg)="14"> ¿ Chucoch mi la cʌl iliyi ?

(src)="16"> Kidu elueiñmu ti mongen .
(trg)="15"> Come jiñʌch tsiʼ yʌqʼueyonla laj cuxtʌlel .

(src)="17"> Kafey nor piwke mu dapikeeiñmew , kiñe küme chaw reke .
(trg)="16"> Cheʼ jaʼel , miʼ cʌntañonla yicʼot miʼ chʼʌmonla ti ñuc cheʼ bajcheʼ miʼ mel juntiquil wem bʌ tatʌl tiʼ tojlel i yalobilob .

(src)="18"> Nütramkalu reke ta Efrain mu , feypi tañi trokiñche mu : “ ¿ Poyen fotüm yekelafiñ am ta Efrain , kiñe sakin pichiche reke ?
(trg)="17"> Cheʼ bʌ Dios tsiʼ taja ti tʼan i tejclum i cʼabaʼ Efraín , tsiʼ cʼajti : « ¿ Mach ba calobilic Efraín ?
(trg)="18"> ¿ Mach ba cʼuxbibilic c chaʼan ?

(src)="19"> [ . . . ]
(trg)="20"> [ . . . ]

(src)="21"> Ka rüfngey llemay , iñche kutranpiwkeyeafiñ ” ( Jeremías 31 : 20 ) .
(trg)="21"> Mi caj c pʌsben i yutslel c pusicʼal » ( Jeremías 31 : 20 ) .

(src)="22"> Famülke mew , Chaw Ngünechen ka femngechi rakiduamkey tañi pu che mu .
(trg)="22"> Ili ora , Dios cheʼʌch miʼ yubin jaʼel tiʼ tojlel jiñi muʼ bʌ i chʼujutesañob .

(src)="23"> Kidu kom pepiluwün niey ka dewmaeiñmew , welu kafey chawyefiyiñ ka weniyefiyiñ .
(trg)="23"> Mach jiñic jach jiñi cʼax pʼʌtʌl bʌ tsaʼ bʌ i Meleyonla , jiñʌch lac Tat yicʼot la camigo am bʌ i cʼuxbiya .

(src)="24"> Feymu chem yewün rume küpalu kidu mew , müna falintukefiyiñ .
(trg)="24"> Jin chaʼan , mi lac wen qʼuel ti ñuc baqui jach bʌ majtañʌl miʼ yʌqʼueñonla .

(src)="25"> Iñchiñ falintukefiyiñ kiñeke yewün taiñ elungeel ayüwün mu , fente taiñ piwkeyekeetew ti che .
(trg)="25"> An majtañʌl tac wen ñuc bʌ miʼ qʼuejlel come mach xicʼbilic jiñi tsaʼ bʌ i yʌcʼʌ , chaʼañʌch i cʼuxbiya .

(src)="26"> Tati küme piwke mu wülkelu , rakiduamkelay chem ñi llowal .
(trg)="26"> Jiñi am bʌ i yutslel maʼañic miʼ pijtan chaʼan an chuqui yom miʼ yʌqʼuentel jaʼel .

(src)="27"> Chaw Ngünechen wüli tañi Fotüm fente taiñ piwkeyekeetew .
(trg)="27"> Dios tsiʼ yʌcʼʌ i Yalobil come miʼ cʼuxbiñonla .

(src)="28"> Biblia feypi : “ Ngünechen pengeleleiñmew taiñ piwkeyeetew feychi werkülu tañi kiñen Fotüm ta tüfachi mapu mew femngechi taiñ nieael rumel mongen ta kisu ñi Fotüm mew ” ( 1 Juan 4 : 9 ) .
(trg)="28"> Jiñi Biblia miʼ yʌl : « Tsiʼ pʌsbeyonla i cʼuxbiya Dios cheʼ bʌ tsiʼ choco tilel ti pañimil cojach bʌ i Yalobil chaʼan mi lac taj laj cuxtʌlel » ( 1 Juan 4 : 9 ) .

(src)="29"> Chaw Dios , ¿ weda duam mu werküfi tañi Fotüm ?
(trg)="29"> Dios mach xicʼbilic chaʼan miʼ mel jiñi .

(src)="30"> ¡ Femlay tati !
(src)="31"> Jesus ñi lan mu , pengelngey Chaw Ngünechen “ tañi kutranduamyechen ” ( Romanu 3 : 24 ) .
(trg)="30"> Tsaʼʌch i pʌsʌ « i yutslel i pusicʼal » cheʼ bʌ Cristo Jesús tsiʼ mʌñʌyonla chaʼan miʼ yʌcʼonla ti colel ( Romanos 3 : 24 ) .

(src)="32"> ¿ Chumngelu ?
(trg)="31"> ¿ Chucoch jiñʌch bajcheʼ miʼ pʌs « i yutslel i pusicʼal » Dios ili majtañʌl ?

(src)="33"> Biblia feypi : ‘ Kimfali Ngünechen taiñ piwkeyenieetew , feychi petu kulpafengelu ta iñchiñ , Cristo lay iñchiñ taiñ duam ’ ( Romanu 5 : 8 ) .
(trg)="32"> Jiñi Biblia miʼ tsictesan : « Tsaʼ chʌmi Cristo chaʼañonla cheʼ xmulilon tola .
(trg)="33"> Cheʼ jini , Dios tsiʼ pʌsbeyonla cʼux miʼ yubiñonla » ( Romanos 5 : 8 ) .

(src)="34"> Chaw Dios ñi rüf piwkeyechen mu , kellueiñmew , kom iñchiñ yafüngenolu rume , nienolu maneluwün ka kulpafengelu .
(trg)="34"> Tiʼ caj i cʼuxbiya , Dios tsiʼ colta jiñi quixtañujob cʼuñoʼ bʌ , chocbiloʼ bʌ yicʼot xmuliloʼ bʌ .

(src)="35"> Chem no rume femlayafuiñ taiñ füreneaetew , ka turpu kullilayafuiñ kütu .
(trg)="35"> Mach i wentʌlelic miʼ pʌsbeñonla i cʼuxbiya i maʼañic ba ora mi caj i mejlel lac tojben .

(src)="36"> Feymu Chaw Dios ñi yewün , pengeli ñi fütra piwkeyechen , iney no rume femngechi femkelafuy .
(trg)="36"> Ili majtañʌl jiñʌch ñumen ñuc bʌ aqʼuebil bʌ i chaʼañonla .

(src)="37"> Kimliyiñ chem ñi elkünuel kiñe che taiñ eluaetew kiñe yewün , fey doy falintuafiyiñ .
(trg)="37"> Jumpʼejl majtañʌl ñumen an i cʼʌjñibal cheʼ bʌ jiñi muʼ bʌ i yʌcʼ tsaʼʌch i chaʼle wersa chaʼan miʼ taj .

(src)="38"> Kiñe che ayüwün mu elueliyiñmu kiñe dungu ñi rume falintufiel , sakin yewün trokiafiyiñ .
(trg)="38"> Cheʼ bʌ an majqui miʼ yʌqʼueñonla chuqui an i chaʼan muʼ bʌ i wen cʼuxbin , muʼto lac ñumen qʼuel ti ñuc .

(src)="39"> Chaw Dios wüli tañi doy piwkeyenieel , “ ñi kiñen Fotüm ” ( Juan 3 : 16 ) .
(trg)="39"> Dios « tsiʼ yʌcʼʌ cojach bʌ i Yalobil » ( Juan 3 : 16 ) .

(src)="40"> Kidu rume piwkeyefi ta Jesus , fentreñma mu ñi kelluetew am dewmalu kom tati müleyelu ( Proverbios 8 : 30 ) .
(trg)="40"> Tsiʼ yʌqʼueyonla jiñi muʼ bʌ i ñumen cʼuxbin .
(trg)="41"> Jesús jiñʌch jiñi « cʼuxbibil bʌ i Yalobil » Dios yicʼot jiñʌch i yejtal .

(src)="41"> Jesus , fey ta Chaw Dios “ ñi sakin Fotüm ” , ka kidu mew “ pengey ñi chumngen ta Ngünechen ” ( Kolosense 1 : 13 - 15 ) .
(trg)="42"> Jiñi Biblia miʼ yʌl chaʼan Dios tsiʼ mele Jesús cheʼ bʌ maxto mejli jiñi panchan yicʼot pañimil .
(trg)="43"> Jin chaʼan ti cabʌl jabil tsaʼ bajñel tem ajñiyob ( Colosenses 1 : 13 - 15 ) .

(src)="42"> Rakiduamlayafuiñ tunte ñi kiñewkülen Chaw Dios engu Jesus .
(trg)="44"> Maʼañic ba ’ ora mi lac taj yambʌ quixtañujob wen temeloʼ bʌ bajcheʼ iliyob .

(src)="43"> Welu Jewba eluwi ñi wültukual “ kisu tañi kiñen Fotüm ” ( Romanu 8 : 32 ) .
(trg)="45"> Pero Jehová ti jumpʼejl i pusicʼal tsiʼ yʌcʼʌ i Yalobil ( Romanos 8 : 32 ) .

(src)="44"> Iñchiñ mu wüli tañi doy falintuniefiel .
(trg)="46"> Tsiʼ yʌcʼʌ jiñi ñumen wen bʌ chuqui an i chaʼan .

(src)="45"> Turpu femngechi kutrankawlafuy ñi wülal kiñe yewün .
(trg)="47"> Maʼañic yambʌ majtañʌl wen letsem bʌ i tojol acʼbil bʌ i chaʼan .

(src)="46"> Kiñe yewün elueliyiñmu taiñ duamnieel , pürüm duamnieliyiñ taiñ kellungeal chi , fey doy falintuafiyiñ .
(trg)="48"> An majtañʌl tac wen ñuc bʌ mi laj qʼuel come miʼ coltañonla cheʼ bʌ ñoj i cʼʌjñibal lac chaʼan , tajol ti orajach bʌ yom .

(src)="47"> Rakiduamnge , weda kutrankülelmi , welu nienolmi plata , ¡ müna mañumküleafuymi kiñe che kullile tami lawentuñmangeal !
(src)="48"> Rume falintuafimi llemay feychi yewün .
(trg)="49"> Ñaʼtancu iliyi , cheʼ añic jumpʼejl a cʼamʌjel i yom maʼ mʌn jumpʼejl tsʼac muʼ bʌ mejlel i coltañet i maʼañic i tojol a chaʼan , ¿ mach ba muqʼuic a wen aqʼuen wocolix i yʌlʌ cheʼ juntiquil quixtañu miʼ subeñet chaʼan jin mi caj i toj ?

(src)="49"> “ Fey chumngechi ta Adan mew itrokom che lakey , fey ka femngechi ta Cristo mew itrokom che wiñomongetuay ” ( 1 Korintio 15 : 22 ) .
(trg)="50"> « Cheʼ bajcheʼ miʼ chʌmelob pejtelel i pʼolbal Adán , cheʼ jaʼel mi caj i chaʼ cuxtʌyelob pejtelel añoʼ bʌ tiʼ Cristo » ( 1 Corintios 15 : 22 ) .

(src)="50"> Kom tuwiyiñ Adan mu , feymu lakeiñ , montuluwlayafuiñ ti kutran ka lan mu , ka taiñ duam mu kümelkawlayafuiñ Chaw Ngünechen engu kam nor che trokilayafeiñmew .
(trg)="51"> Tiʼ pejtelel i polbalonbʌla Adán woli lac chʌmel come jiñi cʼamʌjel yicʼot chʌmel mi luʼ tajonla , maʼañic mi lac mejlel ti chaʼ ajñel ti utsʼat yicʼot Dios i chʌn xmulilontola tiʼ tojlel .