# arh/2017412.xml.gz
# pid/2017412.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> « Tárigʉn Zanʉn » Jeuwá du kaʼmʉkanʉngwasi igunámʉsʉkwa
(trg)="2"> “ Karaʼattö ichäcuähuotörö ” ppätädätucua Jeohua aditähuänä eseunu ttadita päʼö

(src)="3"> Ʉnkwʉngwa azari aɉwʉnka parin na’na zʉgʉmʉsínʉri azi igunámʉsa awkwey nanʉnno
(trg)="3"> “ Karaʼattö ichäcuähuotö ” tti̧tti̧mö̧rö̧mä̧ , ¿ tta̧ʼa̧nö̧ ppätädöʼa̧nö̧ ja̧ʼa̧ttö̧ ?

(src)="4"> Riguzari nʉnkwa kʉ me’kʉzariku ’ nʉnkwa
(trg)="4"> Repetö diyahuächaʼanä jarotäcuähua päʼömä jo̧ca̧ʼa̧

(src)="5"> « Ema gwasíri ingumʉ́n awʉtari ki nʉnʉnkʉregówkwe »
(trg)="5"> “ ¿ Pitöttöʼinä abonänö ttörö repeʼöjä tä̧ji̧ ? ”

# arh/2017413.xml.gz
# pid/2017413.xml.gz


(src)="1"> « Jeuwá tarigʉn zanʉn ikwʉn nuga ni » ( SALMO 146 : 9 ) .
(trg)="2"> 146 : 9 )

(src)="2"> Ʉnkwʉngwasi aɉwʉnka zoya neyka bema bʉníʼgʉmʉ aʼméchʉkwa winʉkawa no .
(trg)="3"> Surojö ʼcuättopinö oʼcaʼa karaʼattö ichäcuähuotömä , ¿ däje usurä ttȩmä̧huä̧ʼi̧ja̧ʼa̧ttö̧ ?

(src)="3"> Azi naba ʉnkwʉngwasi aɉwʉnka zoyana igunámʉsa awkwey niwikʉnanʉnno .
(trg)="4"> Surojö ʼcuättopinö oʼcaʼa karaʼattö ichäcuähuotörö juiyo recuä rö̧jo̧mȩnä̧ , ¿ tta̧ʼa̧nö̧ ppätädöʼa̧nö̧ ja̧ʼa̧ttö̧ ?

(src)="4"> Ʉnkwʉngwasi aɉwʉnka zoyana awiʉngeʼri , iari aseykwaʼba du warunhamʉ niwikawʉnno .
(trg)="5"> Surojö ʼcuättopinö oʼcaʼa karaʼattö ichäcuähuotörö Dios I̧huȩnȩ jitähuomenä , ¿ däje tamöcuädöʼa̧nö̧ ja̧ʼa̧ttö̧ ?

(src)="5"> 1 , 2 . a ) Iari iʼngwí niwisinamʉ anugwesí neykari bʉníʼgʉmʉ aʼmechʉkwa winkʉzʉnki nuga no . b ) Inʉ riwíʉkwa nʉnniko .
(trg)="6"> 1 , 2 . a ) ¿ Däje surojö huȩnȩ ʼcuättopaʼattö yotöcunä tö̧jä̧hua̧tö̧mä̧ ?

(src)="6"> Jesukristu awiri aɉunʉkʉnʉ ɉina azi winise ʉnkwʉngwasi .
(trg)="7"> b ) ¿ Däje jäecuä tädätäcuaʼattö ?

(src)="7"> 4 , 5 . a ) Ʉnkwʉngwasi aɉwʉnka zoya neyka bema bʉníʼgʉmʉ aʼmechʉkwa winʉkawa no . b ) Ʉnkʉgwasi zoyanekʉri anugwesí iari chow aʼzʉna no .
(trg)="9"> 4 , 5 . a ) Surojö ʼcuättopinö oʼcaʼa karaʼacu töttipomenä , ¿ ti̧yȩ ja̧ʼa̧ttö̧ surojö huȩnȩ ʼcuättopöʼa̧nö̧ jö̧mä̧ ?

(src)="8"> 6 , 7 . a ) Niwipaw niwiguzʉnaname azi nikʉn niwigwaʼsʉya no . b ) Iʼngwí niwisinamʉ azi winnise , zakaʼchó ú .
(trg)="11"> 6 , 7 . a ) “ Diosttö repeähuä ” tö̧jä̧hua̧tö̧rö̧mä̧ , ¿ tocu ti̧jȩpa̧ʼa̧ttö̧ ?

(src)="9"> 8 , 9 . a ) Ʉnkwʉngwasi tárigʉn zoyana bema bʉníʼgʉmʉ winkʉnʉna no . b ) Iari igunamʉsamʉ kawʉnno .
(trg)="13"> 8 , 9 . a ) Surojö ʼcuättopinö oʼcaʼa karaʼattö ichäcuähuotömä , ¿ däje surojö huȩnȩ ʼcuättopöʼa̧nö̧ ja̧ʼa̧ttö̧ ko̧ro̧jä̧ rȩjȩnä̧ tti̧rȩbȩhuo̧mȩnä̧ ?

(src)="10"> Ʉnkwʉngwasi niwi kaʼgʉmʉnke kinkuma awʉndi azi nisi anugwesí igunámʉsa awkwéy niwikʉnanʉnno .
(trg)="14"> b ) Pitörömä , ¿ tta̧ʼa̧nö̧ päʼö tami ʼquiʼächiʼönö ppätäda päʼö ja̧ʼa̧ttö̧ ?

(src)="11"> ( Ipesʉyaʼba wíʼ nuga chwa ú ) .
(trg)="16"> ( Äcuomenä a̧ʼcua̧juä̧nä̧ topi )

(src)="12"> a ) Ʉnkwʉngwasi aɉwʉnka eʼ kinkuma ʉwe inʉ winkʉyunʉya no . b ) Ʉnkwʉngwasi aɉwʉnka zoyanari igunámʉsa ukumʉye azi nisi awtari aʼzʉna chwizʉnhasʉya no .
(trg)="17"> a ) Pä’ö tti̧rȩbȩhuo̧mȩnä̧ , ¿ däje recuä rö̧ja̧ʼa̧ttö̧ surojö ʼcuättopinö oʼcaʼa karaʼattö ichäcuähuotörömä ?

(src)="13"> 12 , 13 . a ) Azi naba ʉnkwʉngwasi aɉwʉnka zoyana igunamʉsa awkwey niwikʉnanʉnno . b ) Iʼngwi niwigwia niʼna neyka zakaʼchó ú .
(trg)="19"> 12 , 13 . a ) Surojö ʼcuättopinö oʼcaʼa karaʼattö ichäcuähuotörömä , ¿ tta̧ʼa̧nö̧ ppätädöʼa̧nö̧ ja̧ʼa̧ttö̧ ?

(src)="14"> a ) Ʉnkwʉngwasi aɉwʉnka zoyana nikamʉ kaʼchonʉngeʼ , Iari du rinhachwamʉ kawʉnno . b ) Iʼngwí niwisinamʉ Niwipawsí kinki aʼzʉnna , zakaʼchó ú .
(trg)="20"> b ) Yotöcunä tö̧jä̧hua̧tö̧ jȩtti̧nö̧ huȩnȩ jiʼähui .
(trg)="21"> a ) Surojö ʼcuättopinö oʼcaʼa karaʼattö ichäcuähuotömä , ¿ däje ttusu juiya päʼö ja̧ʼa̧ttö̧ ?

(src)="15"> 15 , 16 . a ) Niwisinamʉ anugwesí azi nisi Niwipawsí taʼ ní winaʼzanʉngwasi igunámʉsa awkwey niwikʉnanʉnno . b ) Tanʉ winaʼzanʉngwasi azi nisi igunámʉsa awkwey niwikʉnanʉnno .
(trg)="23"> 15 , 16 . a ) Surojö ʼcuättopinö oʼcaʼa karaʼattö ichäcuähuotörömä , ¿ tta̧ʼa̧nö̧ ppätädöʼa̧nö̧ ja̧ʼa̧ttö̧ tta̧ʼcua̧ ttu̧huȩnä̧rö̧nä̧ ʼquiyönä ttö̧ja̧ päʼömä ?

(src)="16"> Gaʼkʉnamʉ Niwipawsí ʉnkʉbasa ukumʉye , azi naba ʉnkwʉngwasi aɉwʉnka zoyanaseʼ igunámʉsʉya no .
(trg)="24"> b ) Pitörömä , ¿ tta̧ʼa̧nö̧ ppätädöʼa̧nö̧ ja̧ʼa̧ttö̧ tta̧ʼcua̧ jähuänämä ?

(src)="17"> 18 , 19 .
(trg)="26"> 18 , 19 .

(src)="18"> Ʉnkwʉngwasi aɉwʉnka zoyana awiʉngeʼri , iari aseykwaʼba du warunhamʉ niwikawʉnno .
(trg)="27"> ¿ Tocu ttu̧ȩcuä̧nä̧ jitäuʼa̧nö̧ ja̧ʼa̧ttö̧ Dios I̧huȩnȩ surojö ʼcuättopinö oʼcaʼa karaʼattö ichäcuähuotörömä ?

(src)="19"> 20 , 21 . a ) Ʉnkwʉngwasi aɉwʉnka zoyana igunámʉsa awʉndi inʉ ʉnkʉzatákʉko . b ) Aikwakʉ inʉ ʉnkʉriwiʉkwa nʉnniko .
(trg)="28"> 20 , 21 . a ) ¿ Däje adihuä juäi iʼcächaʼattö surojö ʼcuättopinö oʼcaʼa karaʼattö ichäcuähuotörö iso päiʼönä repeäcuähuä ti̧jȩpo̧mȩnä̧ ?

# arh/2017414.xml.gz
# pid/2017414.xml.gz


(src)="1"> « Nʉgʉmʉsínʉ ta ’ nanʉyeykase ’ ta ’ nayʉn nuga zʉʼn ʉnkʉno’ka ʉwa zʉʼn : bema gwasiri zeyzey na’ku’sizʉna ku ’ ni » ( 3 JUAN 4 ) .
(trg)="1"> “ Chi̧tti̧mö̧ iso päiʼönä huȩnȩ päöʼa̧nö̧ adiu jȩcu̧ʼä̧tu̧cu̧ chä̧ju̧cuo̧mȩnä̧ , koro juäi eseäcuähuättöʼinä abonänö eseusä ” ( 3 JUAN 4 ) .

(src)="2"> Iari achʉna ɉinari agʉmʉsínʉ du kʉn ʉnkawesamʉ kawʉnno .
(trg)="2"> Ttä̧ʼo̧tö̧ huotömä , ¿ tta̧ʼa̧nö̧ adiu jȩä̧cuä̧huä̧ tti̧jȩpö̧ʼa̧nö̧ ja̧ʼa̧ttö̧ tti̧tti̧mö̧rö̧mä̧ ?

(src)="3"> Achʉna ɉinari ʉnhanikumʉyekʉ imʉnka ʉnnikumʉkwa ni , re’gukukingwi azi nikamʉ winkawʉnno .
(trg)="3"> Ttä̧ʼo̧tö̧ huotömä , titö tti̧huȩnȩnä̧ ttahuaruhuäcu ttö̧ca̧ca̧cuä̧rä̧cua̧ʼa̧ äʼcanä , ¿ däje ttu̧’ȩpä̧rö̧nö̧ ttamöcuäda päʼö ja̧ʼa̧ttö̧ ?

(src)="4"> Ʉnhanikumʉyekʉ zanʉnri azi nisi sinamʉ aɉwʉnka pari na’nari winingunámʉsa awʉnno .
(trg)="4"> Korotö congregaciónnä ka̧cuä̧tö̧mä̧ , ¿ tta̧ʼa̧nö̧ ppättädöʼa̧nö̧ ja̧ʼa̧ttö̧ ttä̧ʼo̧tö̧rö̧ʼi̧nä̧ , tti̧tti̧mö̧rö̧ʼi̧nä̧ karaʼattö ichäcuähuotörömä ?

(src)="5"> 1 , 2 . a ) Ʉnkwʉngwa azari aywʉnka pari nʉgari bema bʉníʼgʉmʉ winkʉnʉna no . b ) Emaba inʉ ʉnkʉriʉkwa nʉnniko .
(trg)="5"> 1 , 2 . a ) Karaʼattö ichäcuähuotö tti̧tti̧mö̧mä̧ , ¿ däje huȩnȩ ttu̧ju̧nä̧ra̧ʼa̧ttö̧ ?

(src)="6"> 3 , 4 . a ) Achʉnari ɉinari iari agʉmʉsínʉ du kʉn ʉnkawesamʉ kawʉnno . b ) Achʉna ɉinari iari nʉgʉmʉsínʉ inʉ na’wesʉngwa re’kusamʉ kau ’ nanʉnno .
(trg)="6"> b ) Pi̧yȩ huo̧jui̧cuä̧nä̧ , ¿ däje jäecuä tädätäcuaʼattö ?
(trg)="7"> 3 , 4 . a ) Ttä̧ʼo̧tö̧ huotömä , ¿ däje adiu jȩä̧cuä̧huä̧ tti̧jȩpö̧ʼa̧nö̧ ja̧ʼa̧ttö̧ tti̧tti̧mö̧rö̧mä̧ ?

(src)="7"> Iari achʉna agʉmʉsínʉ ʉnkʉmazayʉn ʉnte winnukamʉ kawʉnno .
(trg)="8"> b ) Ttä̧ʼo̧tö̧ huotömä , ¿ däje ttamöcuädö juiya päʼö ja̧ʼa̧ttö̧ tti̧tti̧mö̧ jȩtta̧ päʼömä ?

(src)="8"> Gʉmʉsínʉ achʉna zʉ ga’kʉnamʉ riwiagwi awʉndi iari ka’mʉkana awʉnno .
(trg)="10"> ¿ Tta̧ʼa̧nö̧ ppädaʼattö tti̧tti̧mö̧rö̧mä̧ , ttä̧ʼo̧tö̧ tti̧huȩnȩ ttucuocu ttu̧huo̧jui̧ʼo̧mȩnä̧mä̧ ?

(src)="9"> ( Ipesʉya’ba wí ’ nuga chwa ú ) .
(trg)="11"> ( A̧ʼcua̧juä̧ isojä 9nä topi )

(src)="10"> Achʉna ɉinari a zʉ ga’kʉnamʉ asinamʉse ’ du azaya’ku ’ nanʉndi azi nikʉkwa winkawʉnno .
(trg)="12"> Ttä̧ʼo̧tö̧ tti̧tti̧mö̧cu̧ ttamönä tti̧huȩnȩnä̧ ttucuocua päʼö ʼquiyaʼa jö̧ttö̧mä̧ , ¿ däje jȩtta̧ päʼö ja̧ʼa̧ttö̧ ?

(src)="11"> Azi nisi achʉna ɉina diwʉ́n diwʉ́n aseykumʉya asaya’ku’gwi nanʉndi agʉmʉsínʉ winingunámʉsa awʉnno .
(trg)="13"> Ttä̧ʼo̧tö̧ huotömä , ¿ tta̧ʼa̧nö̧ ppättädöʼa̧nö̧ ja̧ʼa̧ttö̧ tti̧tti̧mö̧rö̧ pitö ttamönä tti̧huȩnȩ adiunä ttucuocuocaʼa jo̧mȩnä̧mä̧ ?

(src)="12"> Mowga diwʉ́n diwʉ́n aseykumʉya gʉmʉsínʉse ’ riwiamʉ kawʉndi azi nisi achʉna ɉinase ’ winingunámʉsa awʉnno .
(trg)="14"> Tti̧tti̧mö̧ huotö Jeohua ötöʼcö jähuä todäre tti̧huȩnȩnä̧ ttu̧huo̧jui̧ʼa̧ päʼö jo̧mȩnä̧mä̧ , ¿ däje jȩttö̧ʼa̧nö̧ ja̧ʼa̧ttö̧ ttä̧ʼo̧tö̧mä̧ ?

(src)="13"> a ) Inʉse ’ nʉkin asinamʉ imʉnka ʉnnikumʉngwa ni re’gukamʉ kawʉnno . b ) Achʉna ɉinari re’gukukingwi azi nikʉkwa winkawʉnno .
(trg)="15"> a ) Titö tti̧huȩnȩnä̧ ttucuocuome ahuaruhuäcu tö̧ca̧ca̧cuä̧rä̧cua̧ʼa̧ päöʼa̧nö̧ hua̧mä̧ , ¿ Dijä̧ttö̧ ?

(src)="14"> 11 , 12 . a ) Diwʉ́n diwʉ́n aseykumʉya gʉmʉsínʉse ’ ʉnhanikumʉyekʉ riwiʉya azi naba kamʉkana awʉnno . b ) Iari i’ngwí gʉmʉsínʉri achʉna zʉ ga’kʉnamʉ kin riwin ayu’nu ’ nanʉnno .
(trg)="17"> 11 , 12 . a ) Ppo̧’ä̧tö̧ congregación ttö̧ca̧ca̧cuä̧ro̧mȩttö̧ tti̧huȩnȩ ttucuocumä , ¿ tta̧ʼa̧nö̧ rö̧ȩnä̧ ppädaʼattö ttu̧huo̧jui̧ʼö̧nä̧mä̧ ?

(src)="15"> 13 , 14 . a ) Iari I’ngwi sinamʉ ʉnhanikumʉyʉn a zʉ ga’kʉnamʉ aseykumʉyekʉ zweykwa kʉzare . b ) Kakʉ awiri zaku Jeuwá chussu nanʉngwasi azi winnikʉkwa winkʉzare .
(trg)="19"> 13 , 14 . a ) Karaʼattö ichäcuähua̧ ahuaruhuäcu , ¿ tta̧ʼa̧nö̧ päʼö kara’a congregaciónra̧ʼa̧ i̧tti̧mö̧ tti̧huȩnȩnä̧ ttucuocuomecu i̧ʼchi̧na̧ʼa̧ttö̧ ?

(src)="16"> Iari i’ngwi zati ʉnhanikumʉyʉn a zʉ ga’kʉnamʉ kin azeykumʉyekʉ amʉkana awʉn ninzai ’ a’zare .
(trg)="22"> Nadiamä , ¿ tta̧ʼa̧nö̧ päʼö kesehuinaʼattö congregaciónnä kä̧ʼo̧tö̧ tti̧huȩnȩnä̧ ttucuocuome kö̧ji̧pa̧ päʼömä ?

(src)="17"> Azi name Nadiari ʉnhanikumʉyʉn a zʉ ga’kʉnamʉ azeykumu ne’kʉ name zeyzey riwarie .
(trg)="23"> a ) Jeohuamä , ¿ titörö iyipinaʼattö tti̧tti̧mö̧rö̧ ttu̧huo̧juȩta̧ päʼömä ?

(src)="18"> a ) Jeuwase ’ inʉse ’ nʉkin gʉmusínʉ awingwasi kʉchussana no . b ) Achʉna ɉinari agʉmʉsínʉ Jeuwasí awia awʉn a’yunʉndi azi nikʉkwéy winkʉnanʉnno .
(trg)="24"> b ) Ttä̧ʼo̧tö̧ huotömä , ¿ däje jȩttö̧ʼa̧nö̧ ja̧ʼa̧ttö̧ tti̧tti̧mö̧rö̧ adiu ttu̧huo̧juȩta̧ päʼö ppädäcuähuä recuä rö̧jö̧ttö̧mä̧ ?

(src)="19"> 18 , 19 . a ) Kristusírigin winhazari birin rizwein nugari azi nisi abiti ɉina winingunámʉsa awkwey winkʉnanʉnno . b ) Achʉna ɉinari eyki azi nisi zoyamʉ winkawʉnno .
(trg)="25"> 18 , 19 . a ) ¿ Tta̧ʼa̧nö̧ ppädöʼa̧nö̧ ja̧ʼa̧ttö̧ möäyotörömä korotö congregaciónnä ka̧cuä̧tö̧cu̧ ttö̧jo̧mȩnä̧mä̧ ?

(src)="20"> Gʉmʉsínʉ Jeuwá kamʉkanʉngwasi achʉna ɉinari azi nikʉkwa winkawʉnno .
(trg)="26"> b ) Ttä̧ʼo̧tö̧ huotömä , ¿ däje ji̧nä̧ isocu jȩtta̧ päʼö ja̧ʼa̧ttö̧ ?

# arh/2017415.xml.gz
# pid/2017415.xml.gz


(src)="1"> « Umʉngwi du zanu ’ nanʉmʉsʉn riguzari awkwari kʉ zanika awʉngwa ni » ( MATEO 24 : 12 ) .
(trg)="1"> “ Recuätö , surojö rö̧a̧ʼa̧ttö̧ , [ . . . ] yoröiso repeʼocotö ttäcuotö ” ( MATEO 24 : 12 ) .

(src)="2"> Jeuwá aguzanʉkwey niwikʉnanʉngwásiri , azi nikamʉ niwikawʉnno .
(trg)="2"> ¿ Däje jȩtö̧ʼa̧nö̧ ja̧ʼa̧ttö̧ Jeohuarö repetö ʼquiyönä ka̧ päʼömä ?

(src)="3"> Ga’kʉnamʉ Bibriase ’ ta ’ yeyka miguzanʉkwásiri , azi nikamʉ niwikawʉnno .
(trg)="3"> ¿ Däje jȩtö̧’a̧nö̧ ja̧ʼa̧ttö̧ Dios I̧huȩnȩ Isäʼtänä iso päiʼönä huȩnȩ ka̧cu̧ juhuaʼa yabocu repeta päʼömä ?

(src)="4"> Iari niwisinamʉ anugwesí aguzanamʉ niwikawʉnno .
(trg)="4"> ¿ Tta̧ʼa̧nö̧ päʼö rö̧ȩnä̧ micuähuaʼattö korotö tö̧jä̧hua̧tö̧rö̧ repeta päʼömä ?

(src)="5"> 1 , 2 . a ) Ga’kʉnamʉ Mateo 24 : 12se ’ a’nikuya inʉse ’ kʉtʉkʉnʉn minsʉn kʉnchóna ʉye . b ) I’ngwíri kristianu kʉtʉkʉnʉn sigro zanʉn azi nisi aguzanamʉ itikumu ’ nʉnna ribru Hechose ’ wásʉya no .
(trg)="5"> 1 , 2 . a ) Mateo 24 : 12nä päömä , ¿ titörö äcuomenäji ʼcuäopinaʼattö ?
(trg)="6"> b ) Hechos cuyäruʼtämä , ¿ tta̧ʼa̧nö̧ i̧jȩpa̧ʼa̧ttö̧ Jesús hue’ähuotö ttö̧ji̧nö̧ pä̧nä̧ recuätö Churutä esetätö repettö ʼquiyönä ku̧nä̧ri̧nä̧tö̧ päʼömä ?

(src)="6"> ( Ipesʉyaʼba wíʼ nuga chwa ú ) .
(trg)="7"> ( A̧ʼcua̧juä̧ isojä 15nä topi ) .

(src)="7"> Azi nisi i’ngwí kristianu Jeuwá aguzanamʉ kʉ a’zarikʉkwey kʉnare .
(trg)="8"> ¿ Däje jȩi̧na̧ʼa̧ttö̧ yotöcunä Jesúsru esetätö repettö diyahuächönä ?

(src)="8"> a ) Iari iwari riguzanamʉ kʉ a’zarikʉn nukʉnno . b ) Iwa inʉ ʉnkʉriwíʉkwa nʉnniko .
(trg)="9"> a ) Jitä pä̧nä̧ recuatö ttö̧ja̧ repettömä , ¿ tta̧ʼa̧nö̧ päʼö diyahuächaʼattö ?

(src)="9"> Azi name’ri Niwipaw aguzanamʉ niwikawʉnno .
(trg)="10"> b ) Jitä , ¿ däje jähuä totäcuaʼattö ?

(src)="10"> Ikʉ Niwipaw aguzanʉn uwe’ri azi winkízʉna nó .
(trg)="11"> ¿ Tta̧ʼa̧nö̧ päʼö Diosrö repeta päʼö ja̧ʼa̧ttö̧ ?

(src)="11"> Bema ga’kʉnamʉ kristianʉ ɉinase ’ wa’mʉ niwinpasʉkwey nanʉnno .
(trg)="12"> ¿ Däje ʼcuäopaʼattö ttö̧ja̧ Diosrö repettö cättädächomenä ?

(src)="12"> a ) Iari Jeuwá zʉ gunamʉ anugwesí kwa riwanʉ nanʉnkwey nanʉnno . b ) Salmo 136se ’ iari niwingunámʉsa awʉnno .
(trg)="14"> a ) ¿ Tocu pä’ö ttujuiyuhuächöʼa̧nö̧ ja̧ʼa̧ttö̧ Jeohua umöhuäyotömä ?

(src)="13"> Pabru Jeuwá aguzanʉngwásiri , inʉse ’ igunamʉsie .
(trg)="15"> b ) Salmo 136 päömä , ¿ tta̧ʼa̧nö̧ ta̧ʼcua̧ tȩmö̧nä̧ ppädaʼattö ?

(src)="14"> Jeuwá aguzanʉkwey niwikʉnanʉngwásiri , azi nikamʉ niwikawʉnno .
(trg)="16"> ¿ Däje ppädinaʼattö Pablorömä Jeohuarö repeö ʼquiyönä ka̧ päʼömä ?

(src)="15"> 11 , 12 .
(trg)="18"> 11 , 12 .

(src)="16"> Ga’kʉnamʉ Bibriase ’ ta ’ yeyka aguzanʉkwey niwikʉnanʉngwásiri , azi nikamʉ niwikawʉnno .
(trg)="19"> Dios I̧huȩnȩ Isäʼtänä iso päiʼönä huȩnȩ ka̧cu̧ ji̧nä̧ isocu repeta päʼömä , ¿ däje jȩtö̧ʼa̧nö̧ ja̧’a̧ttö̧ ?

(src)="17"> Jeremia Jeuwá zʉ ga’kʉnamu aguzanʉngwásiri , inʉse ’ igunamʉsie awiri azi a’zare .
(trg)="20"> ¿ Tta̧ʼa̧nö̧ päʼö Jeremíasmä Dios u̧huo̧juȩtö̧ repeinaʼattö ?

(src)="18"> Ga’kʉnamʉ Bibriase ’ ta ’ yeyka miguzanʉkwásiri , azi nikamʉ niwikawʉnno .
(trg)="21"> Pi̧yȩmä̧ ja̧u̧ru̧mä̧ , ¿ tta̧ʼa̧nö̧ ppädinaʼattö ?

(src)="19"> 15 , 16 . a ) Juan 13 : 34 , 35se ’ bema kunsamʉ Jesukristuse ’ niwikʉchusie . b ) Jeuwá awiri Bibria miguzʉna nanʉndi azi nisi niwisinamʉ anugwesí miguzʉna kawʉnno .
(trg)="22"> Dios I̧huȩnȩ Isäʼtänä iso päiʼönä huȩnȩ ka̧cu̧ ji̧nä̧ isocu repeta päʼömä , ¿ däje koro jȩta̧ päʼö ja̧’a̧ttö̧ ?
(trg)="23"> 15 , 16 . a ) Juan 13 : 34 , 35nä päö taʼanö , ¿ däje hueinaʼattö Jesús umöhuäyotörömä ?

(src)="20"> Azi nisi niwisinamʉ anugwesí aguzana chwʉzʉnhasʉkwey niwikʉnanʉnno .
(trg)="25"> ¿ Tta̧ʼa̧nö̧ ti̧jȩpa̧ʼa̧ttö̧ tö̧jä̧hua̧tö̧rö̧ repeʼätöjä pä’ömä ?

(src)="21"> Niwisinamʉ anugwesí neykasin gugin re’no’kʉkwey niwikʉnanu ’ nʉnʉndi azi nikamʉ niwikawʉnno .
(trg)="26"> ¿ Däje ppädäcuaʼattö tö̧jä̧hua̧tö̧cu̧ huȩnȩ tu̧ju̧nä̧ro̧mȩnä̧ jahuätöcu eseunu tö̧ja̧ päʼömä ?

# arh/2017416.xml.gz
# pid/2017416.xml.gz


(src)="1"> « Simón Juan zʉ gʉmʉsinʉ , ema gwasiri ingumʉ́n awtari ki nʉnʉnkʉregówkwe » ( JUAN 21 : 15 ) .
(trg)="2"> ( JUAN 21 : 15 ) .

(src)="2"> Nikamʉri azi kawi chwamʉ niwikawʉnno .
(trg)="3"> ¿ Däje ppädöʼa̧nö̧ ja̧ʼa̧ttö̧ ujutu taditähuä korocu yoräteunä tota päʼömä ?

(src)="3"> Umʉngwi kwa re’kusʉkwa neykari , azi kawi chwamʉ niwikawʉnno .
(trg)="4"> ¿ Däje ppädöʼa̧nö̧ ja̧ʼa̧ttö̧ töjöʼcö teseunä jȩö̧ korocu yoräteunä tota päʼömä ?

(src)="4"> Inʉ nʉkʉnanʉngwa zʉ’n niwe’zanu ’ nanʉngwasiri , inʉ niwika’mʉkana awʉnno .
(trg)="5"> ¿ Däje ppädöʼa̧nö̧ ja̧ʼa̧ttö̧ pärätä jähuä korocu yoräteunä tamöcuäda päʼömä ?

(src)="5"> 1 , 2 .
(trg)="6"> 1 , 2 .

(src)="6"> Pedru wakʉ tasi sey a’ney uye’ri , Jesukristu inʉ kʉriwiaye .
(trg)="7"> Yodo ʼcuäoʼönä po̧i̧rö̧ ʼchoʼäjiʼca̧ Pedromä , ¿ däje huȩnȩ u̧huo̧juä̧chi̧na̧ʼa̧ttö̧ ?

(src)="7"> Jesukristuri así niwe’zʉnari azi niwikizanʉkwey nʉnni niwikeye ’ .
(trg)="8"> Jesúsru esetätömä , ¿ Däje jähuä ra̧huȩpi̧jö̧nä̧ ttu̧’ȩpä̧rö̧nö̧ totta päʼö ja̧ʼa̧ttö̧ ?

(src)="8"> Jesukristusí kinki na’zanʉn niwe’zʉn awʉngwásiri , inʉ niwika’mʉkana awʉnno .
(trg)="9"> ¿ Tocu tu̧huo̧ju̧ʼa̧nö̧ ja̧ʼa̧ttö̧ Jesúsru repetömä ʼquiyönä ka̧ʼa̧ päʼömä ?

(src)="9"> ( Ipesʉya’ba wí ’ nuga chwa ú ) .
(trg)="10"> ( A̧ʼcua̧juä̧ isojä 21nä topi )

(src)="10"> Cheyrwa neykari bema nikamʉ kʉnanʉn nuga no .
(trg)="11"> Isodettö ttu̧ru̧hua̧ päiʼönä huotömä , ¿ däje ttaditähuä jȩtta̧ päʼö ja̧ʼa̧ttö̧ ?

(src)="11"> Iari nikamʉ tanʉ niwe’kusu ’ nanʉkwey nanʉnno .
(trg)="12"> ¿ Tta̧ʼa̧nö̧ päʼö tta̧ʼcua̧ rottecunä jȩa̧ʼa̧ttö̧ ttaditähuämä ?

(src)="12"> 7 , 8 . a ) Bemakʉ’chʉ gwásiri , bema nʉ’kin gugin ka’mʉkanamʉ niwikawʉnno . b ) I’ngwi sinamʉ Tailandia zanʉnri nikamʉ awkwasíri , inʉ ʉnkʉriwiaye .
(trg)="13"> 7 , 8 . a ) ¿ Tiderö repeta päʼö ja̧ʼa̧ttö̧ korottöʼinä abonänömä ?

(src)="13"> Nikámʉri azi kawi chwamʉ niwikawʉnno .
(trg)="14"> b ) Ya̧tȩ tö̧jä̧hua̧ Tailandia i̧sa̧ aditäcuähuättö , ¿ däje u̧huo̧jui̧ʼi̧na̧ʼa̧ttö̧ ?

(src)="14"> Jesukristu bema ga’kʉnamʉ a’zʉna neyka zawiaye .
(trg)="15"> ¿ Däje ppädöʼa̧nö̧ ja̧ʼa̧ttö̧ ujutu taditähuä korocu yoräteunä tota päʼömä ?

(src)="15"> Ʉnkʉmechi awiri kwa re’kusa awkwasíri , Bibriase’ri azi wásʉya nanʉnno .
(trg)="16"> ¿ Däje micuäu huo̧juȩcuä̧ huȩnȩ u̧huo̧juȩti̧na̧ʼa̧ttö̧ Jesúsmä ?