# ar/102017002.xml.gz
# hmn/102017002.xml.gz


(src)="1"> 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania ©
(trg)="1"> © 2016 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> ان هذه المجلة غير مخصصة للبيع .‏
(trg)="2"> Phau ntawv no tsis yog luam los muag yuav nyiaj .

(src)="3"> وإصدارها يندرج في إطار عمل عالمي لنشر ثقافة الكتاب المقدس تدعمه الهبات الطوعية .‏
(trg)="3"> Phau ntawv no tau luam tawm los pab tibneeg thoob qab ntuj kawm phau Vajlugkub uas yog txhawb los ntawm cov nyiaj pub dawb .
(trg)="4"> Yog xav pub nyiaj siab dawb , mus rau www.jw.org / hmn .

(src)="4"> لتقديم تبرُّع ،‏ الرجاء زيارة الموقع www.‎jw.‎org
(trg)="6"> Muaj tej lo Vajlugkub tau muab sau qaij lossis sau dub dub kom paub tias tseem ceeb .

(src)="5"> اقتباسات الآيات هي من الكتاب المقدس —‏ ترجمة العالم الجديد ،‏ إلا اذا أُشير الى غير ذلك .‏
(trg)="7"> Kuj tau muab tej lo uas sau yuam kev kho kom yog .
(trg)="8"> Thaum pom TMZ qhia tias cov nqe ntawd yog los ntawm phau Vajlugkub Txoj Moo Zoo Uas Yog Vajtswv Txojlus Phau Txhais Tshiab .

# ar/102017003.xml.gz
# hmn/102017003.xml.gz


(src)="1"> قائمة المحتويات
(trg)="1"> Cov Ntsiab Lus

(src)="2"> ٨ ابتسم تبتسم لك الدنيا
(trg)="2"> 8 Koj Puas Kheev Luag Thiab ?

(src)="3"> ١٠ وجهة نظر الكتاب المقدس
(trg)="3"> 10 VAJTSWV TXOJLUS QHIA

(src)="4"> الاجهاض
(trg)="4"> Kev Rho Menyuam

(src)="5"> ١٢ ‏ « محبتهم اثَّرت فينا »‏
(trg)="5"> 12 “ Lawv Hlub Tshua Peb Kawg Li ”

(src)="6"> ١٤ حاجات العائلة
(trg)="6"> 14 KEV PAB LUB CUAB LUB YIG

(src)="7"> كيف تظهر التقدير لرفيق زواجك ؟‏
(trg)="7"> Ris Txiaj Yog Li Cas ?
(trg)="8"> 16 PUAS MUAJ IB TUG TSIM ?

(src)="8"> ١٦ هل من مصمِّم ؟‏
(trg)="9"> Tus Ntsaum Nyiaj Cov Plaub

# ar/102017004.xml.gz
# hmn/102017004.xml.gz


(src)="1"> تُظهر التقارير هذه الايام ان عدد المراهقين الذين يعانون من الكآبة يزداد بسرعة مخيفة .‏
(trg)="1"> Muaj xov tshaj tawm tias cov hluas uas muaj kev nyuaj siab coob zuj zus tuaj lawm xwb .

(src)="2"> ما الحل لهذه المشكلة برأيك ؟‏
(trg)="2"> Dabtsi thiaj yuav pab tau lawv ?

(src)="3"> هذا العدد من استيقظ !‏
(trg)="3"> Phau Tsim Dheev !

(src)="4"> يقدِّم نصائح لهؤلاء المراهقين ويساعد والديهم ايضا ليدعموهم .‏
(trg)="4"> no qhia tias cov hluas uas muaj tus mob nyuaj siab yuav tsum ua li cas , thiab kuj qhia seb cov niam txiv yuav pab lawv li cas .

# ar/102017005.xml.gz
# hmn/102017005.xml.gz


(src)="1"> موضوع الغلاف
(trg)="2"> MAIM * yog ib tug ntxhais tau raug li no .

(src)="2"> ‏ « حين امرُّ بنوبة كآبة ،‏ لا اعود اريد فعل اي شيء ،‏ حتى الاشياء التي احبها في العادة .‏
(trg)="3"> Nws hais tias : “ Thaum kuv nyuaj siab tuaj , kuv tsis xav ua dabtsi li , tej kuv ib txwm nyiam ua los kuv tsis xav ua li lawm .

(src)="3"> كل ما اريده هو ان انام .‏
(trg)="4"> Kuv xav pw xwb .

(src)="4"> وفي اغلب الاحيان ،‏ اصير أُحس ان لا احد يحبني ،‏ وأني بلا قيمة وعبء على الآخرين » .‏ —‏ آنا *
(trg)="5"> Kuv pheej xav tias tsis muaj leejtwg hlub kuv thiab kuv tsis muaj nqes li .

(src)="5"> ‏ « فكَّرت في الانتحار ،‏ ليس لأني اردت ان اموت ،‏ بل لأرتاح من مشاعري .‏
(trg)="6"> Kuv tsuas ua nra hnyav rau luag xwb . ”

(src)="6"> انا عادة انسانة تحب الآخرين وتهتم بهم .‏
(trg)="7"> Liag kuj yog ib tug ntxhais tau raug li no thiab .

(src)="7"> لكن حين اكون مكتئبة ،‏ لا يعود يهمني اي شيء » .‏ —‏ جوليا
(trg)="8"> Nws hais tias : “ Kuv xav tua kuv tus kheej , tsis yog kuv xav tuag tiamsis vim kuv tsis xav nyuaj siab lawm .

(src)="8"> أُصيبت آنا وجوليا بأول نوبة كآبة في بداية مراهقتهما .‏
(trg)="9"> Kuv yeej hlub tshua lwm tus , tiamsis thaum kuv nyuaj siab tsis muaj dabtsi tseem ceeb rau kuv li lawm . ”

(src)="9"> صحيح ان المراهقين عموما يشعرون بالاحباط من وقت الى آخر ،‏ لكنَّ آنا وجوليا عاشتا فترات من الكآبة استمرت اسابيع ،‏ وأحيانا شهورا متواصلة .‏
(trg)="10"> Thaum Maim thiab Liag nkawd nyuam qhuav nto hluas nkauj , nkawd txawm tau tus mob nyuaj siab no lawm .

(src)="10"> تُخبر آنا :‏ « كأنك عالق في حفرة عميقة ومُعتمة لا تستطيع الخروج منها .‏
(trg)="11"> Cov hluas coob tus yeej muaj kev nyuaj siab , tiamsis Maim thiab Liag nkawd tsis yog nyuaj siab ob peb hnub xwb , nkawd nyuaj siab tau ntau hnub ntau hli .

(src)="11"> فتشعر انك تقترب من الجنون وما عدت تعرف نفسك » .‏
(trg)="12"> Maim piav tias zoo li nws nyob hauv ib lub qhov tob tob tsaus ntuj nti tawm tsis tau li .

(src)="12"> يختبر مراهقون كثيرون ما اختبرته آنا وجوليا .‏
(trg)="13"> Nws hais ntxiv tias : “ Kuv mloog zoo li kuv tsis yog tibneeg , zoo li yus tsis muaj hlwb li lawm . ”

(src)="13"> فحالات الكآبة ترتفع بسرعة مخيفة عند المراهقين .‏
(trg)="14"> Tsis yog Maim thiab Liag nkawd thiaj raug li no xwb .

(src)="15"> تبدأ عوارض الكآبة عادة بعمر المراهقة .‏
(trg)="15"> Tej kws kho mob pom tias cov hluas uas tau tus mob nyuaj siab coob zuj zus tuaj lawm .

(src)="16"> فتظهر عند المراهق اضطرابات في النوم وتغيير في الشهية والوزن .‏
(trg)="16"> Lub koom haum tshuaj xyuas kev noj qab haus huv ( World Health Organization lossis WHO ) pom tias vim muaj tus mob nyuaj siab , cov hluas coob tus ( 10 txog 19 xyoos ) thiaj muaj mob muaj nkeeg .

(src)="17"> وربما تراوده مشاعر اليأس والحزن ،‏ ويُحس ان لا قيمة له .‏
(trg)="17"> Tej kws kho mob pom tias cov hluas uas tau tus mob nyuaj siab , mas nyuaj siab txhua hnub txhua hmo mus txog ntau lub hlis .

(src)="19"> وحين يشك خبراء الصحة العقلية ان الشخص يعاني من الكآبة ،‏ يهمهم عادة التأكد من عدة امور .‏
(trg)="18"> Lawv noj tsis qab pw tsis sov , tej txhia ho pw tas hnub tas hmo .
(trg)="19"> Tej txhia yuag lossis rog tuaj .

(src)="20"> فيحاولون ان يعرفوا :‏ هل تظهر لديه مجموعة من هذه العوارض ؟‏
(trg)="20"> Lawv tsis muaj kev cia siab , lawv nyob mluas mlob tu siab ntsuav .

(src)="21"> وهل تدوم اسابيع عدة وتعرقل نشاطاته اليومية ؟‏
(trg)="21"> Lawv xav nyob twm zeej , lawv saib zoo li lawv tsis tsim txiaj dabtsi .

(src)="22"> تذكر منظمة الصحة العالمية ان الشخص يعاني من الكآبة حين يتعرض لعوامل اجتماعية ونفسية وجسدية تضغطه بشدة .‏
(trg)="22"> Thaum lawv mus kawm ntawv lawv khaws tsis tau ib los tseem ceeb , lawv tsis muaj siab mloog , thiab lawv ua dabtsi los ua tsis tsheej .

(src)="23"> لنرَ بعضا منها .‏
(trg)="23"> Tej zaum lawv kuj xav txo lawv txojsia thiab .

(src)="24"> العوامل الجسدية .‏
(trg)="24"> Thaum mus cuag kws kho mob , luag hais tias tsis muaj mob dabtsi .

(src)="25"> في احيان كثيرة ،‏ يُلاحَظ ان عدة افراد في العائلة عانوا من الكآبة ،‏ كما هي الحال مع عائلة جوليا .‏
(trg)="25"> Lub koom haum tshuaj xyuas kev noj qab haus huv ( WHO ) qhia tias muaj ntau yam raug cov hluas , lawv thiaj tau tus mob nyuaj siab .

(src)="26"> وهذا يدل ان الجينات تلعب دورا في هذا المجال ،‏ اذ يمكن مثلا ان تؤثر على عمل المواد الكيميائية في الدماغ .‏
(trg)="26"> Tej zaum lwm tus saib tsis tau lawv , lossis lawv ntxhov siab dhau lawm , thiab tej zaum kuj yog tim roj ntsha lawv thiaj tau tus mob ntawd .
(trg)="27"> Tej roj ntsha .
(trg)="28"> Yog caj ces mob , niam txiv mob ces tej zaum metub menyuam thiaj mob .
(trg)="29"> Tau muaj li no hauv Liag tsev neeg .

(src)="27"> وهناك عوامل جسدية اخرى ايضا كأمراض القلب والتغييرات في مستوى الهرمونات .‏
(trg)="30"> Kuj muaj lwm yam los ua kom xeeb tau tus mob nyuaj siab thiab , xws li thaum ib tug hluas lub cev tabtom loj hlob hloov mus ua tus neeg laus lossis tej hlab ntsha txhaws .

(src)="28"> كما ان تعاطي المخدِّرات على فترة طويلة يمكن ان يسبِّب الكآبة او يقوِّي درجتها اذا كانت موجودة اصلا .‏
(trg)="31"> Tsis tas li ntawd , yog tus hluas haus yeeb haus tshuaj , haus dej haus cawv ces tej zaum yuav xeeb tus mob nyuaj siab thiab , lossis ua rau nws tus mob huam tuaj .

(src)="29"> *
(trg)="32"> *

(src)="30"> العوامل النفسية .‏
(trg)="33"> Kev ntxhov siab .

(src)="31"> صحيح ان القليل من الضغط النفسي مفيد للصحة ،‏ لكنَّ الضغط المزمن او الزائد عن حده مؤذٍ جسديا ونفسيا .‏
(trg)="34"> Yog leejtwg txhawj vim nws xav ua tes haujlwm zoo kuj pab tau nws thiab .

(src)="32"> وإذا تعرَّض له مراهق يمر بفترة تغييرات هرمونية ،‏ فقد يوصله الى الكآبة .‏
(trg)="35"> Tiamsis yog txhawj dhau lawm , nws yuav pib ntxhov siab ces yuav ua rau nws muaj mob muaj nkeeg .

(src)="33"> لكن من الصعب ان نحدِّد بدقة اسباب الكآبة لأنها قد تنتج عن عوامل كثيرة مجتمعة كما ذكرنا سابقا .‏
(trg)="36"> Txojkev ntxhov siab thiaj ua rau cov hluas muaj tus mob nyuaj siab tiamsis tsis muaj leejtwg paub tseeb tias tim li cas lawv thiaj tau tus mob ntawd , puas yog tim ib yam xwb lossis ntau yam uas hais tas no , lawv thiaj mob .

(src)="34"> اما الظروف التي تضغط المراهق وتؤدي الى الكآبة فيمكن ان تشمل :‏ انفصال الوالدين او طلاقهما ،‏ موت شخص عزيز ،‏ الاعتداء الجسدي او الجنسي ،‏ حادثا خطيرا ،‏ مرضا ،‏ او عجزا في التعلم خصوصا اذا نُبِذ المراهق نتيجته .‏
(trg)="37"> Cov hluas ntxhov siab ntau yam .
(trg)="38"> Tej zaum lawv ntxhov siab vim lawv niam lawv txiv sib cais sib nrauj lossis muaj ib tug uas lawv hlub tshua tau tas sim neej lawm .

(src)="35"> وأحيانا ،‏ يلعب الوالدان نفسهما دورا سلبيا في هذا المجال .‏
(trg)="39"> Tej zaum lawv raug txhom , raug yuam , raug ntaus , lossis raug tej xwm txheej loj .

(src)="36"> فقد يطلبان من ولدهما القيام بإنجازات تفوق طاقته ،‏ كالحصول على علامات عالية في المدرسة .‏
(trg)="40"> Yog lawv kawm dabtsi los kawm tsis tau , lossis yog lawv niam lawv txiv xav kom lawv yog tus kawm keej tshaj kuj ua rau lawv ntxhov siab thiab .

(src)="37"> ومن المسببات ايضا :‏ تعرض المراهق للاستقواء من اصدقائه ،‏ الخوف من المستقبل ،‏ الاهمال من والد كئيب ،‏ او العيش مع والد مزاجي وغير مستقر عاطفيا .‏
(trg)="41"> Yog cov menyuam pem tsev kawm ntawv pheej thab lawv , thiab yog lawv tsis paub lub neej tom hauv ntej yuav mus li cas , lossis yog lawv niam lawv txiv muaj tus mob nyuaj siab es tsis paub txhawb thiab nplig lawv , lossis nkawd tsis tab cuab tab yig , tag nrho tej no ua rau tus hluas ntxhov siab heev .

(src)="38"> فأية امور تساعدك في حال أُصبت بالكآبة ؟‏
(trg)="42"> Ua li , yog lawv pib muaj tus mob nyuaj siab , dabtsi yuav pab tau lawv ?

(src)="39"> يُعالَج الاكتئاب المعتدل والشديد عادة بالدواء المناسب واستشارة اختصاصي في الصحة العقلية .‏
(trg)="43"> Tej zaum cov uas tau tus mob nyuaj siab yuav tau noj tshuaj pab thiab nrog ib tug kws kho mob nyuaj siab tham .

(src)="40"> * قال يسوع المسيح :‏ « لا يحتاج الاقوياء الى طبيب ،‏ بل السقماء » .‏
(trg)="44"> * Yexus Khetos hais tias : “ Cov neeg uas tsis muaj mob tsis cheem tsum Kws tshuaj , tsuas yog cov muaj mob thiaj cheem tsum xwb . ”

(src)="41"> (‏ مرقس ٢ :‏ ١٧‏ )‏ والسقَم ،‏ اي المرض ،‏ قد يُصيب اي جزء من جسمك بما فيه عقلك .‏
(trg)="45"> ( Malakau 2 : 17 ) Kev mob nkeeg yuav raug peb cev nqaij daim tawv qhovtwg los tau , kuj raug tau tej paj hlwb thiab !

(src)="42"> وبما ان العقل والجسم مرتبطان بعضهما ببعض ،‏ يُنصح ايضا ان تقوم بتغييرات في نمط حياتك .‏
(trg)="46"> Tej uas peb ua tsis yog raug peb lub cev xwb , tiamsis raug peb lub siab thiab , yog li ntawd peb yuav tsum saib xyuas peb tus kheej .

(src)="43"> تناوَل مثلا طعاما صحيا ،‏ نَم جيِّدا ،‏ ومارس الرياضة بانتظام .‏
(trg)="47"> Yog koj tau tus mob nyuaj siab , saib xyuas koj tus kheej zoo zoo , tsis hais ntawm sab nqaij tawv lossis txojkev xav .

(src)="44"> فالرياضة تحفِّز جسمك على فرز مواد كيميائية تحسِّن مزاجك ،‏ تزيد نشاطك ،‏ وتحسِّن نوعية نومك .‏
(trg)="48"> Noj zaub mov zoo zoo , pw kom txaus , thiab dhia ua si .

(src)="45"> وإذا كان ممكنا ،‏ فحاول ان تعرف ما اسباب كآبتك وما المؤشرات التي تظهر عليك قبل ان تغرق في الكآبة .‏
(trg)="49"> Yog koj dhia ua si koj yuav kaj siab dua , koj yuav nquag tuaj , thiab koj yuav pw tuaj dab ntub dua .

(src)="46"> وعلى اساسها ،‏ حضِّر خطة عمل .‏
(trg)="50"> Ua tib zoo xav seb dabtsi ua rau koj nyuaj siab , xwv koj thiaj paub zam tej ntawd .

(src)="47"> اضافة الى ذلك ،‏ افتح قلبك لشخص تثق به .‏
(trg)="51"> Npaj seb yuav ua li cas koj thiaj rov kaj siab .

(src)="48"> وقد يساعدك افراد عائلتك وأصدقاؤك المقرَّبون ان تواجه كآبتك ،‏ وربما ينجحون في تخفيف عوارضها .‏
(trg)="52"> Qhia koj tej kev nyuaj siab rau ib tug phoojywg uas koj ntseeg siab .
(trg)="53"> Yog muaj tej kwvtij phoojywg txhawb koj ces yuav pab tau koj kaj siab zuj zus tuaj .

(src)="49"> ويمكنك ايضا ان تكتب افكارك ومشاعرك في دفتر يوميات ،‏ وهي خطوة ساعدت جوليا المذكورة سابقا .‏
(trg)="54"> Muab koj tej kev xav sau rau hauv ib phau ntawv .
(trg)="55"> Liag tau ua li ntawd .

(src)="50"> وفوق هذا كله ،‏ اهتم بحاجتك الروحية لأن ذلك قد يغيِّر نظرتك بأكملها الى الحياة .‏
(trg)="56"> Tiamsis koj txojkev ntseeg yog qhov tseem ceeb tshaj ; yuav pab tau koj muaj kev cia siab .

(src)="51"> قال يسوع المسيح :‏ « سعداء هم الذين يدركون حاجتهم الروحية » .‏ —‏ متى ٥ :‏ ٣‏ .‏
(trg)="57"> Yexus Khetos hais tias : “ Cov uas hnov Vajtswv tej lus . . . yog cov uas tau nyob kaj siab lug . ” ​ — Luka 11 : 28 .

(src)="52"> تناوَل طعاما صحيا ،‏ مارس الرياضة ،‏ ونَم جيِّدا
(trg)="58"> Noj zaub mov zoo , dhia ua si , pw kom txaus

(src)="53"> تُحس براحة البال حين تهتم بحاجتك الروحية
(trg)="59"> Nyeem Vajtswv Txojlus thiaj nplig tau koj lub siab
(trg)="60"> Maim thiab Liag pom tias yeej muaj tseeb li Yexus tau hais .

(src)="54"> تؤكد آنا وجوليا صحة كلمات يسوع .‏
(trg)="61"> Maim hais tias : “ Thaum kuv ua Vajtswv tes haujlwm kuv xav txog lwm tus xwb .

(src)="55"> تذكر آنا :‏ « حين أنشغل بالنشاطات الروحية لا اعود اركِّز على مشاكلي فقط ،‏ بل افكر في غيري ايضا .‏
(trg)="62"> Kuv tsis nco qab xav txog kuv tej teeb meem lawm .
(trg)="63"> Yeej tsis yoojyim tiamsis pab tau kuv kaj siab dua . ”

(src)="56"> صحيح ان الامر ليس دائما سهلا ،‏ لكن في النهاية أشعر بالسعادة » .‏
(trg)="64"> Thaum Liag nyeem Vajlugkub thiab thov Vajtswv , nplig tau nws lub siab heev .

(src)="57"> وبالنسبة الى جوليا ،‏ فإن الصلاة وقراءة الكتاب المقدس تُريحانها .‏
(trg)="65"> Nws hais tias : “ Thaum kuv thov Vajtswv kuv qhia txhua yam rau nws , kuv thiaj muaj lub siab tus .

(src)="58"> تقول :‏ « أُحسُّ براحة البال حين اصلي الى الله من كل قلبي .‏
(trg)="66"> Thaum kuv nyeem Vajlugkub kuv pom tias Vajtswv yeej hlub kuv tiag , thiab kuv muaj nqes heev rau nws .

(src)="59"> وكلما اقرأ الكتاب المقدس اتذكر اني غالية في عيني الله وأنه يهتم بي فعلا ،‏ وتصير عندي نظرة ايجابية للمستقبل » .‏
(trg)="67"> Tej uas kuv nyeem pab kuv cia siab ntsoov rau yav tom hauv ntej . ”
(trg)="68"> Vajtswv Yehauvas yog tus uas tsim peb , nws yeej paub peb lub siab thiab tej uas peb raug hauv peb lub neej tibsi .

(src)="60"> وخالقنا يهوه الله يفهم جيدا كيف تؤثر تربيتنا ،‏ تجاربنا في الحياة ،‏ وجيناتنا في تفكيرنا ومشاعرنا .‏
(trg)="69"> Nws paub zoo tias vim li cas peb thiaj muaj kev nyuaj siab .
(trg)="70"> Nws yuav nplig peb siab , tej zaum nws kuj txib lwm tus tuaj nplig peb thiab .

(src)="61"> لذا هو قادر ان يدعمنا ويشجعنا ،‏ ربما من خلال اصدقاء متعاطفين ومتفهمين .‏
(trg)="71"> Twb yuav txog lub caij uas Vajtswv kho peb tej kev mob kev nkeeg kom zoo huvsi .

(src)="62"> اما في المستقبل فسيشفينا من كل امراضنا الجسدية والعقلية ويُتمم وعده المكتوب في اشعيا ٣٣ :‏ ٢٤‏ :‏ « لا يقول ساكن :‏ ‹ انا مريض › » .‏
(trg)="72"> Yaxaya 33 : 24 hais tias : “ Tsis muaj ib tug uas nyob hauv lub tebchaws yuav hais tias , ‘ Kuv mob lawm . ’ ”

(src)="63"> والكتاب المقدس يعد ايضا ان الله ‹ سيمسح كل دمعة من عيوننا ،‏ والموت لا يكون في ما بعد ،‏ ولا يكون نَوح ولا صراخ ولا وجع في ما بعد › .‏
(trg)="73"> Vajtswv cog lus tseg hauv phau Vajlugkub tias nws “ yuav so txhua ncos kua muag ntawm lawv qhov muag , txojkev tuag yuav tsis muaj dua li lawm , txojkev quaj ntsuag txojkev quaj thiab kev mob yuav tsis muaj dua li lawm . ”

(src)="64"> (‏ رؤيا ٢١ :‏ ٤‏ )‏ ألا نتشجع ونرتاح حين نقرأ هذه الكلمات ؟‏ !‏
(trg)="74"> ( Qhia Tshwm 21 : 4 ) Tej lus no yeej nplig tau peb siab heev !

(src)="65"> وإذا اردت ان تعرف اكثر ماذا يخبئ الله في المستقبل للبشر والارض ،‏ فتفضَّل بزيارة موقعنا jw.‎org .‏
(trg)="75"> Yog koj xav kawm ntxiv txog Vajtswv lub ntsiab rau lub ntiajteb thiab noob neej , mus saib peb lub vej xaij jw.org / hmn .

(src)="67"> الاسمان في هذه المقالة مستعاران .‏
(trg)="76"> Muaj phau Vajlugkub thiab tej ntaub ntawv uas tham txog ntau lub ntsiab .

(src)="68"> هناك مئات الانواع من الامراض والادوية والمخدِّرات التي يمكن ان تؤثر على المزاج .‏
(trg)="77"> Kuj qhia txog tus mob nyuaj siab thiab .
(trg)="78"> Tau muab cov npe hauv zaj no hloov lawm .

(src)="69"> لذا من الجيد استشارة طبيب مختص ليشخِّص الحالة تشخيصا ملائما .‏
(trg)="79"> Yuav tau mus cuag kws kho mob luag thiaj paub tias puas yog mob nyuaj siab , los yog mob lwm yam .

(src)="70"> لا توصي استيقظ !‏
(trg)="80"> Tsim Dheev !

(src)="71"> بعلاج معيَّن .‏
(trg)="81"> tsis txhawb ib txojkev kho mob twg .

(src)="72"> من المهم ان تعرفا ان المراهقين المكتئبين يستصعبون التعبير عن مشاعرهم .‏
(trg)="82"> Nco ntsoov tias tej zaum cov hluas uas muaj tus mob nyuaj siab tsis paub tias ua li cas rau lawv lawm , nyuaj heev rau lawv piav lawv tej kev nyuaj siab tawm .

(src)="73"> وهم لا يفهمون ما يحصل معهم حتى انهم قد لا يعرفون ما عوارض الكآبة .‏
(trg)="83"> Tej zaum lawv twb tsis paub tias cov uas muaj tus mob nyuaj siab coj li cas thiab .

(src)="74"> تختلف عوارض الكآبة عند المراهقين عن تلك التي للراشدين .‏
(trg)="84"> Cov laus cov hluas uas muaj tus mob nyuaj siab tsis coj tib tug cwj pwm .

(src)="75"> لذا ابقَيا منتبهَين الى اي تغييرات بارزة في سلوك ولدكما ،‏ عادات اكله ونومه ،‏ مزاجه ،‏ وحياته الاجتماعية ،‏ خصوصا اذا استمر التغيير لعدة اسابيع .‏
(trg)="85"> Yog li ntawd , xav seb ib ntus no koj tus menyuam puas qab los noj mov , nws puas chim taus , nws puas pw tas hnub tas hmo lossis nyob nruab hnub hmo ntuj , nws coj li cas nrog lwm tus ?

(src)="76"> لا تستخفَّا ابدا بأي تلميحات او تعليقات عن الانتحار .‏
(trg)="86"> Yog koj hnov nws nroo tias tsis xav ua neeg nyob , cia li nrhiav kev pab kom sai sai .

(src)="77"> اذا شككتما ان ولدكما يعاني من الكآبة ،‏ وليس مجرد فترة حزن قصيرة ،‏ فاستشيرا طبيبا مختصا .‏
(trg)="87"> Yog koj xav tias tej zaum nws tau tus mob nyuaj siab lawm , zoo rau koj coj nws mus cuag ib tug kws kho mob nyuaj siab .
(trg)="88"> Ua raws nraim li tus kws kho mob hais .