# aoc/2017412.xml.gz
# nnh/2017412.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> “ Iyarön pata darünkon ” yurötokon daʼrö tukowansak pikatöpainokon auchin pe to da Yeowa apurötoʼpe
(trg)="2"> Pégé kuiété “ pʉa toum ” lé “ gou’té Jéova tsèe lékag ”

(src)="3"> Ök tukai “ iyarön pata darünkon ” yurötokon daʼrö tukowansan mukuton pikatö poken iʼchi
(trg)="3"> Pégé kuiété pénkʉ “ pʉa toum ”

(src)="4"> Etününkantok enöpantok nonkakon kenin
(trg)="4"> Pôôn lé gnié nkouŋé jou é suié

(src)="5"> “ ¿ Yurö minünkadan müsamonan dentai ? ”
(trg)="5"> “ O kouŋo wôôn ta ntchʉa pôôn ? ”

# aoc/2017413.xml.gz
# nnh/2017413.xml.gz


(src)="2"> 146 :⁠ 9 ) .
(trg)="1"> “ Jéova kapté pʉa toum . ” — Zôbô Ntsé 146 : 9 .

(src)="3"> ¿ Ök pasanton pök tukankon iyarön pata darünkon etuwarimasak ?
(trg)="2"> Ée mèe méno mié é la gʉo pakʉo la’a yôb nti ngô ’ néŋé tsèe lémʉôgté ?

(src)="4"> ¿ Ök tukai yetuwarimasaʼkon iyarön pata darünkon pikatö poken iʼchi ipan pe ipütöpök to etok ke ?
(trg)="3"> Ngwo pégé kuiété pakʉo la’a yôb nti ngô ’ na choum tʉnzuing sié é zaga wôb lékô ?

(src)="5"> ¿ Ök kutoʼkon echi itekare ekama daʼtai iyarön pata darünkon pök ?
(trg)="4"> Pégé gwiée lé lé’é kô two pégé fʉ ’ yié pégé né chouŋo no Ssé mbwo pakʉo la’a yôb nti ngô ’ ?

(src)="6"> 1 , 2 . a ) ¿ Ök pasanton pök iyarönkon hermanoton etuwarima ?
(trg)="5"> 1 , 2 . ( a ) Tso méfè pégé guia mèe méngô ’ ?

(src)="7"> b ) ¿ Ök ekamapotoʼton echi ekamakon nechiyi dau ?
(trg)="6"> ( b ) A tssoté wégé lé fa ’ mbʉèe na mèe ménzèté ?

(src)="8"> ¿ Ök denin iyarön pata darünkon pe Jesús mörötöpoi ipoitorüton echipö ?
(trg)="7"> Yéeso lé pajoung nzém yé ta ngiôôn la tchʉ ’ pakʉo la’a yôb nti ngô ’ lékô ?

(src)="9"> 4 , 5 .
(trg)="8"> 4 , 5 .

(src)="10"> ¿ Ök asaʼmanton dau iyarön pata darünkon echi a ) tepetoʼkon winü ?
(trg)="9"> Ngwô yèe no gʉo pakʉo la’a yôb nti ngô ’ fʉ ’ yié ( a ) pô né nkʉo ?

(src)="11"> b ) to etötok pata dau ?
(trg)="10"> ( b ) pô tsuié jʉ ’ yié mé kuié wôb wo ?

(src)="12"> 6 , 7 . a ) Hermanoyitokon etok ipütöpök eremakon daʼtai ¿ ök kin kutoʼkon echimö “ Potorüto inünkatok ” winü ?
(trg)="11"> 6 , 7 . ( a ) Ngwô “ nkouŋo na Ssé ” tssoté Mékrété lé kuiété méfè pié ée tsèe nzag lékô ?

(src)="13"> b ) ¿ Ök kupüpö Ucrania pon kon hermanoton da ?
(trg)="12"> ( b ) Naa ta ’ fʉ ’ .

(src)="14"> 8 , 9 . a ) ¿ Ök pasanton dau iyarön pata darünkon echi poken iʼchi iyarön amennak pata dau ?
(trg)="13"> 8 , 9 . ( a ) Ée mèe méngô ’ mié pakʉo la’a yôb nti ngô wa nguia tsèe la ’ yié a kuié wôb ?

(src)="15"> b ) ¿ Ök pünʼnüʼse tüpikatökon pötöpök to echi paciencia daʼrö ?
(trg)="14"> ( b ) A té nzèté nguié pégé lôgô tièté nnè nkuiété wôb wô nti kô ?

(src)="16"> ¿ Ök tukai iyarön pata darünkon pikatökon poken iʼchi ipan pe panpök Potorüto apurötoʼpe to da ?
(trg)="15"> Ngwô pégé kuiété pakʉo la’a yôb nti ngôˈ pié é gnié ntoo lé kui’i ntʉté zuiŋé ntʉm yôb na Ssé lékô ?

(src)="17"> ( Imenu eremakö yetiyatö pe tesen ) .
(trg)="16"> ( Lié foutou nziété . )

(src)="18"> a ) ¿ Yetiyatö pe ök pötöpök iyarön pata darünkon echi ?
(trg)="17"> ( a ) Koua ’ kuiété yié a zèté lé léen naa mbwo pakʉo la’a yôb nti ngô ’ fʉ ’ yié po gnié ntoo aa yèe ?

(src)="19"> b ) ¿ Ök tukai wakü pe kuru man tauretok tuyanokon enpoika to da ?
(trg)="18"> ( b ) Ngwô pô gniè nguié pô gô’té yèe kuiété lékô ?

(src)="20"> 12 , 13 . a ) ¿ Ök tukai iyarön pata darünkon pikatökon poken iʼchi ?
(trg)="19"> 12 , 13 . ( a ) Ngwo pégé naa koua ’ mmo yié a né nzèté mbwo pakʉo la’a yôb nti ngô ’ lékô ?

(src)="21"> b ) ¿ Ök tukai 4 pankon awakayuton echipö ?
(trg)="20"> ( b ) Naa ta ’ fʉ ’ .

(src)="22"> a ) ¿ Ök tapötoʼkon apötanütok iyarön pata darünkon da echi ?
(trg)="21"> ( a ) Ée sèe léjʉô ’ sié pakʉo la’a yôb nti ngô ’ gwiée lé lʉô’té ?

(src)="23"> b ) ¿ Ök tukai Lije echipö ?
(trg)="22"> ( b ) Naa ta ’ fʉ ’ .

(src)="24"> 15 , 16 .
(src)="25"> ¿ Ök tukai iyarön pata darünkon pikatö poken iʼchi a ) espiritualmente ?
(trg)="23"> 15 , 16 . ( a ) Ngwô pégé toonté pakʉo la’a yôb nti ngô ’ lékui’i nkwè nnè na Ssé lékô ?

(src)="26"> b ) emocionalmente ?
(trg)="24"> ( b ) Ngwô pégé gniè wôb nkouŋé lékô ?

(src)="27"> ¿ Ök eporü iyarön pata darünkon da itekare ekamatok cuentayi dau ?
(trg)="25"> Ngwô léchouŋo no Ssé mbwo pakʉo la’a yôb nti ngô ’ suiété tʉm yôb lékô ?

(src)="28"> 18 , 19 .
(trg)="26"> 18 , 19 .

(src)="29"> ¿ Ök tukai tupuse enötok enpoika itekare ekama daʼtai iyarön pata darünkon pök ?
(trg)="27"> Ngwo pégé la’té zséno fʉ ’ yié pégé né chouŋo no Ssé mbwo pakʉo la’a yôb nti ngô lékô ?

(src)="30"> 20 , 21 . a ) ¿ Ök wakü nepüya iyarön pata darünkon pikatö daʼtai ?
(trg)="28"> 20 , 21 . ( a ) Pégé vôg ta gniè nkouŋo mékrété mbwo pʉa pié é la kʉo la’a yôb nti ngô ’ , a piŋé yé mboŋo wô kô ?

(src)="31"> b ) ¿ Ök eremakon ipetoi semana dau esenupantok dau ?
(trg)="29"> ( b ) Pégé gé gʉo guia kô na two lézi’i yié a pôônté yôôn ?

# aoc/2017414.xml.gz
# nnh/2017414.xml.gz


(src)="2"> ( 3 JUAN 4 ) .
(trg)="1"> “ Awôôn maamaa lékag a wô pô lé jou ’ nguié pénkʉ pôôn né ngiŋé pô pa ’ no nénʉ né nzèté . ” — 3 JANG 4 .

(src)="3"> ¿ Ök wakü ke depotorütoton da tunmukukon enupa poken iʼchi ?
(trg)="2"> Ngwo méta ngniè fʉ ’ yé mboŋo mbwo goubé yôb lékô ?

(src)="4"> ¿ Ök kutok depotorütoton da echi öʼröpö congregación dak tutötoʼkon dawörö ?
(trg)="3"> Ngwô méfouô métsiŋé nda gʉo lékô ta ntsô’ô chouŋé la ’ yié , tsiŋé nda yôb gé kou métchou’té mmo ?

(src)="5"> ¿ Ök tukai iyarönkon hermanoton da iyarön pata dapai tuyesan mörötöpoi to mukuton pikatö poken iʼchi ?
(trg)="4"> Ngwo pétso pʉa kuiété pafo toum paa goubé yôb lékô ?

(src)="6"> 1 , 2 . a ) ¿ Ök asaʼman dau iyarön pata dapai tuyesan mukuton echi ?
(trg)="5"> 1 , 2 . ( a ) Aa yèe no yié a gégué pénkʉ pafo toum ?

(src)="7"> b ) ¿ Ök ekamapotoʼton yukukon senük esenupantok dau ?
(trg)="6"> ( b ) Sôôn lézi’i gé nna mbʉée na mèe ménzèté ?

(src)="8"> 3 , 4 . a ) ¿ Ök wakü ke depotorütoton da tunmukukon enupa poken iʼchi ?
(trg)="7"> 3 , 4 . ( a ) Ngwo méta gniè fʉ ’ yé mboŋo mbwo goubé yôb lékô ?

(src)="9"> b ) ¿ Ök pök to depotorüton esenumenkatok echi nüke tunmukukon pök ?
(trg)="8"> ( b ) Aa kô yié méta té gwiée lé zui’té mbwo pénkʉ pôb wô ?

(src)="10"> ¿ Ök denin depotorütoton da tunmukukon euromatok echi Yeowa pök ?
(trg)="9"> Méta gwiée lé chouŋo no yié a lié Jéova mbwo pénkʉ pôb nti kô ?

(src)="11"> ¿ Ök tukai to mukuton pikatöya poken iʼchi tepotorükon maimu anumü to da daʼtai ?
(trg)="10"> Pénkʉ jʉo yèe pi fʉ ’ yié po zi’i chouŋo la ’ méta pôb ?

(src)="12"> ( Imenu eremakö yetiyatö pe tesen ) .
(trg)="11"> ( Lié foutou nziété . )

(src)="13"> ¿ Ök kupü to depotorüton da poken iʼchi tümaimukon eta to da püra iʼchi daʼtai ?
(trg)="12"> Ngwô méta gʉo lékô fʉ yié paa goubé yôb té yiŋé né chouŋé ta’a chouŋé la ’ wô ?

(src)="14"> ¿ Ök kupü to depotorüton da poken iʼchi wakü pe mayin tunmukukon maimu anumü to da püra iʼchi daʼtai ?
(trg)="13"> O lôôn té né zsé chouŋé jʉ ’ yié o tsuié wo mboŋo wô , mba ngwo o kuiété pénkʉ pou lékô ?

(src)="15"> ¿ Ök tukai depotorütoton da tunmukukon enupa poken iʼchi Yeowa pök asaʼron mayinton dau ?
(trg)="14"> Ngwo méta kuiété goubé yôb lékô , fʉ ’ yie a ne nzèté lé zi’i wôb chouŋé Ssé na méchouŋé mémbʉa ?

(src)="16"> a ) ¿ Anük da kin Yeowa Maimu Ekamaninan annatok dak autötok anumümö ?
(trg)="15"> ( a ) A wô gwiée lé tsô’ô chouŋo la ’ yié tsiŋé nda gé kou métchou’té mmo ?

(src)="17"> b ) ¿ Ök kutok depotorütoton da echi tunkupü anumüya dawörö ?
(trg)="16"> ( b ) A gwiée lé vôg ngʉo kô ta tsô ’ ?

(src)="18"> 11 , 12 . a ) ¿ Ök tukai müreton pikatöya to nanumü mayin da annantoʼton dau ?
(trg)="17"> 11 , 12 . ( a ) Achouŋé la ’ yié mé chouŋé nda tchou’té , gwiée yèe jʉ ’ na nzuing choum sié ngwô mouô zi’i nda tchou’té ?

(src)="19"> b ) ¿ Ök denin iyarönkon müreton echi nüke tepotorükon maimu ananünpai püra ?
(trg)="18"> ( b ) Nti kô tsô pénkʉ té kouŋo lé zi’i chouŋé la ’ yé méta pôb wô ?

(src)="20"> 13 , 14 . a ) ¿ Ök denin iyarön pata dapai iyesaʼkon etinakamapö congregación dapai ?
(trg)="19"> 13 , 14 . ( a ) No kô ta tso gning po nzuiée , la sélé ntchʉ ’ ndôgô tsiŋé nda yôb nkou pô tchou’té na chouŋé yé paga ngwong yié pôb laa wo ?

(src)="21"> b ) ¿ Ök kupüpö to depotorüton da Pororüto rö apuröpök tuchikonpa ?
(trg)="20"> ( b ) É pèe méta ping ngʉo lékô ta ndôg nkui’i nkwè nnè na Jéova ?

(src)="22"> ¿ Ök denin Kristina etöpö iyarön congregación wakü pe mayin etatok tuya dak ?
(trg)="21"> Fè wégé Klétinôôn la guia nguié , a ngwo a kui’i nkwè nnè na Ssé tsèe tchou’té chouŋé la’a paga ngwong yié a laa wo nti kô ?

(src)="23"> ¿ Ök denin Nadia wakü pe iʼchipö yenonkatok tepotorüton congregaciónyi dau ?
(trg)="22"> Nti kô fè wégé Nadia la gwiée lékag lé néŋé tsèe tchou’té yé chouŋo pa toto ?

(src)="24"> a ) ¿ Anük dan kin nonkasak Yeowa da mö tunmukukon enupatoʼpe to da ?
(trg)="23"> ( a ) Aa wô wuié Jéova la tsô’ô yé tsée tsiéŋé nda lé tʉôgté goubé ?

(src)="25"> b ) Depotorütoton echi daʼtai tunmukukon anenupapai ¿ ök kupü to da poken iʼchi ?
(trg)="24"> ( b ) Ngwo méta gʉo lékô , ta ndôg ngwiée kuiété na lé zi’i pénkʉ pôb no nénʉ na Ssé ?

(src)="26"> 18 , 19 . a ) ¿ Ök tukai iyarönkon hermanoton da awakayuton pikatö poken iʼchi espiritualmente ?
(trg)="25"> 18 , 19 . ( a ) Ngwô méfè pé mbaŋa pô pé panzuié pié é tʉté na chʉo wé zuigué gʉo kô ndôg nkuiété pénkʉ pafo toum ?

(src)="27"> b ) ¿ Ök kin kupüpök rö depotorütoton etök echimö ?
(trg)="26"> ( b ) Méta pénkʉ gé moosé ké né gʉo pô kô ?

(src)="28"> ¿ Ök tukai depotorütoton da tunmukukon pikatö poken iʼchi Yeowa apurötoʼpe to da wakü pe ?
(trg)="27"> Ngwo méta kuiété pénkʉ pôb lé kui’i nkwè nnè na Jéova lékô ?

# aoc/2017415.xml.gz
# nnh/2017415.xml.gz


(src)="2"> 24 : 12 ) .
(trg)="1"> “ Pafʉa lépʉʉ kui’i ngíôôn , ta nkouŋo pʉa ta ngiôôn suié . ” — Matio 24 : 12 .

(src)="3"> ¿ Ök kutoʼkon echi Yeowa rö inünka pök enötoʼkon pe ipan pe ?
(trg)="2"> Ngwô pégé gʉo lékô ta nkouŋé yégé nti Jéova kui’i ntʉté ?

(src)="4"> ¿ Ök tukai ipan pe panpök dairönton Biblia darünton inünkatok echi ?
(trg)="3"> Ngwô pégé gʉo lékô , ta nkui’i nkouŋé yégé nti méno nénʉ tsèe Biible ?

(src)="5"> ¿ Ök denin ipan pe iʼchi hermanoton inünkatok ?
(trg)="4"> Nti kô aa tʉnzuing lé koung méfè pégé ?

(src)="6"> 1 , 2 . a ) ¿ Anük dan dau yetiyatö pe Mateo 24 : 12 darün eküpüpö ?
(trg)="5"> 1 , 2 . ( a ) Légôôn wé Yéeso wuié aa tsèe Matio 24 : 12 vôgô ndié pawô ?

(src)="7"> b ) Hechos karetarü dau ¿ ök tukai tukankon pemonton yetiyatö pe tesan cristianoton etününkapütüpö chakörö putukon ?
(trg)="6"> ( b ) Aa tsèe Ŋwa’né Mégang Ntoum , a kô gniè nguié mévôg mvfo mékrété lôôn ndôgô nkouŋé yôb nkui’i nguée pô né mvfo ?

(src)="8"> ( Imenu eremakö yetiyatö pe tesen ) .
(trg)="7"> ( Lié foutou nziété . )

(src)="9"> ¿ Ök da kin iyarönkon cristianoton etününkatok inöpankapö mö ?
(trg)="8"> A Kô la gʉo ta nkouŋé tso mékrété suié ?

(src)="10"> a ) ¿ Ök tukai kin etününkantok enöpamü mö sörö daʼtai ?
(trg)="9"> ( a ) Nkouŋé né suié na wégé tam lékô ?

(src)="11"> b ) ¿ Ök kin eremakonse söröwarö ?
(trg)="10"> ( b ) Ngwô nkouŋé yégé gwiée nkoua’té na mèe méchʉo ménta ?

(src)="12"> ¿ Ök pünʼnüʼse Potorüto inünkatok echi ?
(trg)="11"> Pégé gwiée lé koung Ssé nti kô ?

(src)="13"> ¿ Ök tukai pemonton echi Potorüto inünkatok nonka tuyanokon daʼtai ?
(trg)="12"> Nkouŋé Ssé lôôn maga tsée tʉm gning , mba kô gé tchʉaté ?

(src)="14"> ¿ Ök narikton kuretau cristianoton echi söröwarö ?
(trg)="13"> Ée sèe léjʉô ’ sié pajoung nzém Kristo poumté liè’ôôn ?

(src)="15"> a ) ¿ Ök ton da Yeowa Maimu Ekamaninan ennakintanüpü poken iʼchi ?
(trg)="14"> ( a ) Ée sèe choum sié é gʉo mégaŋa fa ’ Jéova kʉa na wôôn tam ?

(src)="16"> b ) ¿ Ök ke enupannöya Salmo 136 da ?
(trg)="15"> ( b ) Ngwô ŋwa’né Zôbô Ntsé 136 naa wégé yèe sa’a métʉ ?

(src)="17"> ¿ Ök tukai Pablo da tümerüntörü eporüpö Potorüto inünkatok nonka tuya damaik ?
(trg)="16"> A kô la kuiété Paul lé lôg nkouŋé yé na Ssé ngʉa lè mvfo ?

(src)="18"> ¿ Ök kupükon poken iʼchi chakörö Potorüto inünkatok etoʼpe meruntö pe ?
(trg)="17"> Ngwô pégé gʉo lékô ta nkouŋé yégé na Jéova tʉté fʉ ’ ntsém ?

(src)="19"> 11 , 12 .
(trg)="18"> 11 , 12 .

(src)="20"> ¿ Ök tukai ipan pe dairönton Biblia darünton inünkakon poken iʼchi ?
(trg)="19"> Ngwô pégé gʉo lékô ta nkui’i njʉ ’ nkouŋo yégé na no nénʉ yié aa tsèe Biible ?

(src)="21"> ¿ Ök da Jeremías pikatöpö dairönton yemenukasakton inünkatoʼpeya , mörö wik ök tukai mörö da ikupüpö ?
(trg)="20"> ( a ) A kô la kuiété Yérémi lé kouŋo no nénʉ yié aa tsèe Biible ?
(trg)="21"> ( b ) Yôôn no nénʉ la kuiété yé lékô ?

(src)="22"> ¿ Ök kupükon poken iʼchi dairönton Biblia darünton inünkatok arimantoʼpe ?
(trg)="22"> Ngwô pégé gʉo lékô ta nkui’i nkouŋo yégé na no nénʉ yié aa tsèe Biible ?

(src)="23"> 15 , 16 . a ) ¿ Ök kutoʼkon ekamaya Juan 13 : ​ 34 , 35 dau ?
(trg)="23"> 15 , 16 . ( a ) Ŋwa’né Jang 13 : 34 , 35 gniè nguié pégé métsém gwiée lé gʉo lékô ?

(src)="24"> b ) ¿ Ök tukai hermanoton inünkatok , Potorüto inünkatok mörötöpoi Biblia inünkatok esekünatö ?
(trg)="24"> ( b ) A kô gʉo ntémté wo tsétsèe lékoung méfè po lékoung Ssé ngʉo lékouŋo Biible ?

(src)="25"> Ekamakö ¿ ök tukai etününkantok enpoika poken iʼchi ?
(trg)="25"> Ée mèe ménti mboŋo mié ngwo pégé gwiée ta ndôg nda’té nkouŋo ?

(src)="26"> ¿ Ök da kin pikatönnökon poken iʼchimö hermanoton pe esentai enötoʼkon konekatoʼpe ?
(trg)="26"> Ngwô pégé gʉo lékô ta ntanté pouô méno mié ngwo é kuièe tsétsèe pégé ?

# aoc/2017416.xml.gz
# nnh/2017416.xml.gz


(src)="2"> ( JUAN 21 : 15 ) .
(trg)="1"> “ Simo , ming Jang , o kouŋo wôôn ta ntchʉa pôôn ? ” — Jang 21 : 15 .

(src)="3"> ¿ Ök tukai esennakamantok nonkatok echi ipata dau ?
(trg)="2"> Ngwo pégé gʉo lékô ta ngnié yégé fa ’ lôg mpfèe mmo na yé jʉ ’ ?

(src)="4"> ¿ Ök da pikatönkon poken iʼchi ipan pe kuru wenkarunnötok erema damaik ?
(trg)="3"> Ngwô pégé gʉo lékô ta ngnié lôg nkiè’té nnè na yé jʉ ’ ?

(src)="5"> ¿ Ök da pikatön poken iʼchi ipütöpök enötok sörö non pon erematoʼpe tupuse ?
(trg)="4"> Ngwo pégé kag tʉ lékô ta ngnié léfa’a kaakou njʉo na yé jʉ ’ ?

(src)="6"> 1 , 2 .
(trg)="5"> 1 , 2 .

(src)="7"> Pedro esaratöpö warüpö nau morok emapök .
(src)="8"> Mörö wik , ¿ ök tukai iʼchipö ?
(trg)="6"> Léwô yié Piè la tchʉa ta ’ létsuè ’ lé ma ’ mésso , a la zi’i kô ?

(src)="9"> ¿ Ök narikton dapai epachimantok echi ?
(trg)="7"> Ée mèe méjʉô ’ mié mékrété gwiée lé zsé fʉ ’ ntsém ?

(src)="10"> ¿ Ök kupükon poken iʼchi Cristo inünkatok putoʼpe ?
(trg)="8"> A kô gé kuiété wégé lé tsaasé ka nkouŋé yégé na Kristo né ngou’ou wô ?

(src)="11"> ( Imenu eremakö yetiyatö pe tesen ) .
(trg)="9"> ( Lié foutou nziété . )

(src)="12"> ¿ Ök kutok tamüpüton da echi ekamaya Biblia da ?
(trg)="10"> Biible naa yèe fa ’ mbwo méfouô tsiŋé nda ?