# alt/2018240.xml.gz
# bas/2018240.xml.gz


(src)="1"> 3 « Ол арыган кижиге ийде берет »
(trg)="1"> 3 Ba nti bomede nkikip ni ñem wap wonsôna ​ — I Madagaskar

(src)="2"> Јӱрӱмниҥ кӱчтеринеҥ улам кезикте ийде - кӱчис јетпей барат .
(trg)="2"> 7 ‘ A nti ntombok mut ngui ’
(trg)="3"> Ngéda mandutu ma niñ ma nyuu bés , kii di nla boñ ?

(src)="3"> Бу јӧрмӧлдӧ 2018 јылдыҥ ӱлгери шӱӱжилет .
(trg)="4"> I yigil ini i mpôdôl inyu pes kaat i nwii 2018 , i ñunda ki inyuki di nlama nwas le Yéhôva a lédés bés , ni lelaa a ga boñ hala .

(src)="5"> 9 Кайраканныҥ Эҥири Кудайдыҥ албатызын бириктирет
(trg)="5"> 12 Adna ilam ngéda Mbigda nyemb Yésu

(src)="6"> Христостыҥ божогон кӱнин кажы ла јыл эске алар Эҥир 2018 јылда тулаан айдыҥ 31 - чи кӱнинде , субботто ӧткӱрилер .
(trg)="6"> Mbigda i nyemb Kristô i di mbéna tégbaha hiki nwii , i ga ba hilo hi ngwa jôn 31 , i sôñ Matumb , 2018 .

(src)="7"> Бис бу туштажуга бӱгӱнги ле кӱннеҥ ала канайып белетенер аргалу ?
(trg)="7"> Lelaa di nla bôdôl kôôba nano inyu jam li , lelaa di nla ôt nseñ i ba ha , ni lelaa Mbigda i di ntégbaha hiki nwii i nhôñôs maada malam ipôla bagwélél ba Djob ba nkoñ isi wonsôna ?

(src)="8"> Бу туштажуны нениҥ учун божотпос керек ?
(trg)="8"> Di wan mandimbhe munu yigil ini .
(trg)="9"> 17 Inyuki di nlama ti i nwet a gwé gwom gwobisôna ?

(src)="10"> 15 Ончо неме Кудайдыҥ болордо , бис ого нени берер аргалу ?
(trg)="10"> I gwom gwobisôna di gwé , bi nlôl ni Yéhôva .

(src)="11"> Бистеги бар ончо неме Иегованаҥ болот .
(trg)="11"> Ndi a mbem le di gwélél moni nwés , inyu nit nson u ntôñ i len ini .

(src)="13"> Бу јӧрмӧлдӧ Иегованы берӱлерисле тооп турганыс биске кандый туза экелип турганы шӱӱжилет .
(trg)="12"> I yigil ini i ga unda bés inyuki ni lelaa di nla ôt nseñ i ti Yéhôva lipém ni tik yés gwom .

(src)="14"> 21 Кандый сӱӱш чын ырысты экелет ?
(trg)="13"> 22 Umbe ntén gwéha u nlona bañga maséé ?

(src)="15"> 27 Кудайга иштеп турган ла Кудайга иштебей турган улустыҥ нези башка ?
(trg)="14"> 27 Maselna ipôla ba ba ngwélél Yéhôva ni ba ba ngwélél bé nye

(src)="16"> Баштапкы јӧрмӧлдӧ бу « калганчы кӱндерде » таркап калган бойын сӱӱрине кӧрӧ , Кудайды сӱӱри бисти канайып чыннаҥ ла ырысту эдет дегени шӱӱжилет ( 2 Тим .
(src)="17"> 3 : 1 ) .
(trg)="15"> Yigil bisu ikété gwigil bini , i ga pôdôl lelaa bañga maséé i nlôl ni njel gwéha inyu Djob , ndi he inyu mintén mi gwéha mi malôga bé , mi mi nlôôha nene i “ dilo di nsôk . ”

(src)="18"> Экинчи јӧрмӧлдӧ калганчы кӱндерде јадып турган улустыҥ кылык - јаҥы ла Кудайга иштеп турган улустыҥ кылык - јаҥы тӱҥдештирилет .
(trg)="16"> ( 2 Timôtéô 3 : 1 ) Yigil i nyônôs iba , i ntoñol lelaa bilem bi bôt ba dilo di nsôk tini bi nlôôha ba mahéñha ni bilem bi bagwélél ba Djob .
(trg)="17"> 32 Baa u yik hala ?

# alt/2018242.xml.gz
# bas/2018242.xml.gz


(src)="1"> 2018 јылдыҥ ӱлгери : « Иеговага иженип тургандар јаҥыдаҥ ийде - кӱч алынар » ( ИСА .
(src)="2"> 40 : 31 ) .
(trg)="1"> Pes kaat inyu nwii 2018 : “ Ba ba mbem Yéhôva b’a yoñ ngui yondo . ” ​ — YÉSAYA 40 : 31 .

(src)="3"> КОЖОҤДОР : 3 , 47
(trg)="2"> TJÉMBI : 3 , 47

(src)="4"> Исаия 40 : 26
(trg)="3"> Yésaya 40 : 26

(src)="5"> Матфей 11 : 28 — 30
(trg)="4"> Matéô 11 : 28 - 30

(src)="6"> 2 Коринфтегилерге 12 : 9 , 10
(trg)="5"> 2 Korintô 12 : 9 , 10

(src)="7"> Бистерде кандый кӱчтер болот , је Иегова бойыныҥ чындык ишчилерин кӧрӱп , нениҥ учун сӱӱнет ?
(trg)="6"> Mambe mandutu di mboma , ndi imbe njom Yéhôva a gwé i ba maséé ni bagwélél bé ba ba tiñi ni nye ?

(src)="8"> ( Јӧрмӧлдиҥ бажындагы јуруктарды кӧрӱгер . )
(trg)="7"> ( Béñge bititii bi bibôdle . )

(src)="9"> БУ ТЕЛЕКЕЙДЕ уур - кӱчтер кӧп деп , кажы ла кижи билер .
(trg)="8"> KIKI ni nyi , niñ i hiai hini i nhañ bé ni mandutu .

(src)="10"> Кару ака - эјелер , уур - кӱчтер слердиҥ кажыгарда ла бар .
(trg)="9"> Ngandak ikété nan , a lôk kéé i bôlôm ni i bôda , i nhônba béba kon .

(src)="11"> Кӧп сабагар јаан оорулардаҥ шыралайт .
(trg)="10"> Bape ba ba yé ñunuk ba ntééda bôt bap ba lihaa , ba yak bo ba mañap .

(src)="12"> Кезигер , јажыгар јаанап та калган болзо , карып калган тӧрӧӧндӧрин кичеейт .
(trg)="11"> Bape ba mbépba ngandak , ndik inyu kôs yom je i i nhôla bo i niñis mahaa map .

(src)="14"> Је кезигерге мынаҥ да кӧп кӱчтерди ӧдӧргӧ келижет .
(trg)="12"> Di nyi ki le mandutu ma nkwél jôga ikété yap nlélém ngéda !

(src)="15"> Мындый кӱчтерде кӧп ӧй лӧ ийде - кӱч керек , анайда ок кӧп акча керек болот .
(trg)="13"> Hala a mbat ngandak ngéda , ngandak ngui — ibabé i soñgol moni hala a mbat .

(src)="16"> Је слер Кудайдыҥ берген сӧзи чын деп бир де алаҥзыбай јадыгар ла келер ӧйгӧ ижемјилӱ кӧрӧдигер .
(trg)="14"> Ndi to hala , ni gwé bôdôl i ngui i mimbônga mi Djob ; hémle nan inyu bilôl bilam , i nyeñg bé .

(src)="17"> Анайып Иегованы сӱреен тыҥ сӱӱндиредигер !
(trg)="15"> Kinje maséé Yéhôva a nla bana !

(src)="18"> Исаия 40 : 29 - тагы сӧстӧр бистиҥ кӱӱн - санаабысты канайып кӧдӱрет , је биске кандый јастыра кӧрӱмнеҥ кыйар керек ?
(trg)="16"> Mambe makénd kaat Yésaya 40 : 29 i nti bés , ndi himbe hihôha hikeñi di nla boñ ?

(src)="19"> Јӱрӱмниҥ кӱчтеринеҥ улам ийде - кӱчигер јетпей барган деп билдирип турган болзо , санааркабагар , слер јаҥыскан эмезигер .
(trg)="17"> Baa ni nôgda ngim mangéda wengoñle mandutu ma niñ ni mboma ma nyamb mayoo , kayéle ni nla ha bé hônba mo ?
(trg)="18"> Ibale ñ , ni ta bé bébotama .

(src)="20"> Јебрен ӧйдӧги Кудайдыҥ ишчилери де кезикте кӧп кӱчтердеҥ улам ал - санаага тӱшкен деп , Агару Бичикте айдылат ( 1 Каан .
(trg)="19"> Bibel i nti dihéga di bôt ba hémle ba kôba , ba yak bo , ba bi boma mandutu , kayéle ba nôgda wengoñle ba nla ha bé hônba .

(src)="21"> 19 : 4 ; Иов 7 : 7 ) .
(trg)="20"> ( 1 Bikiñe 19 : 4 ; Hiôb 7 : 7 ) Iloole ba tomb , ba bi nigbene Yéhôva nyetama inyu kôs mahôla .

(src)="22"> Је олор бош салынардыҥ ордына , Иегованаҥ болуш сурап чӧкӧбӧгӧн , нениҥ учун дезе Кудай « арыган кижиге ийде берет » ( Иса .
(trg)="21"> Djob a bi wéha bé bo nyuu , inyule “ A yé a nti mut nwaaga ngui . ”

(src)="23"> 40 : 29 ) .
(src)="24"> Эмдиги ӧйдӧ Кудайдыҥ кезик ишчилериниҥ јӱрӱмде уур - кӱчтерди ӧдӱп чыгатан эҥ јакшы арга — « чындыктаҥ амыраары » деп сананганы ачынчылу .
(trg)="22"> ( Yésaya 40 : 29 ) Ngoo le i len ini , ngim bagwélél ba Djob i yé kit le , inyu yémbél mandutu ma niñ , i yé nseñ le ‘ ba yoñ noi inyu mam ma mbuu , ’ ndik wengoñle minson nwés mi bikristen , mi yéne bo mbegee ha bisai bé .

(src)="27"> Анайып , олор Сатананыҥ табын бӱдӱргендер !
(trg)="23"> Jon ba yé ba waa añ Bibel , ba waa ke makoda , ni téé likalô — jam li nlémél Satan .

(src)="28"> а ) Сатана бистиҥ ийде - кӱчисти јоголтпозын деп , нени эдер керек ?
(trg)="24"> ( a ) Lelaa di nla wéha satan nyuu mu kii a nsômbôl kwés bés ?

(src)="29"> б ) Бис бу јӧрмӧлдӧ нени шӱӱп кӧрӧрис ?
(trg)="25"> ( b ) Kii di ga tehe munu yigil ini ?

(src)="30"> Бис кӧгӱс керектерди бӱдӱрип турзаас , ийде - кӱчтӱ болодыс .
(trg)="26"> Nsohop a ntibil yi le ngéda di nyoñ ngaba i nya yôni minson mi bikristen , hala a nla lédés hémle yés , ndi a gwé bé ngôñ le di boñ hala .

(src)="31"> Мыны Дьявол билер , оныҥ учун ол бисте ийде - кӱч јок болзын деп кӱӱнзейт .
(trg)="27"> Ngéda ni nôgda waa i pes minsôn , ni mahoñol , soho ni ke bañ haa ni Yéhôva .

(src)="33"> Карын Кудайга јууктагар , ол слерди « кӱчтӱ , турумкай » эдер ( 1 Пет .
(src)="34"> 5 : 10 ; Иак .
(trg)="28"> Kôôgana bebee ni nye , inyu boñ le “ a téé bé , a lédés ki bé . ”

(src)="35"> 4 : 8 ) .
(src)="36"> Бу јӧрмӧлдӧ Кудайдыҥ ижин эрчимдӱ бӱдӱрерин уйададып салатан эки уур - кӱчти шӱӱжерис , анайда ок бу уур - кӱчтерди ӧдӱп чыгарга болужатан библиялык принциптерди кӧрӧрис .
(trg)="29"> ( 1 Pétrô 5 : 10 ; Yakôbô 4 : 8 ) Munu yigil ini , di ga wan mam ima ma nla boñ le di ôt makôô i nson di nti Nyambe , di ga tehe ki lelaa i bii matiñ ma Bibel bisélél i nla hôla bés i kolba mandutu .

(src)="37"> Је озо баштап Исаия 40 : 26 — 31 - де айдылганын кӧрӱп ийеектер .
(trg)="30"> Inyu bôdôl , di béñge ngui Yéhôva a gwé i lédés bés , kiki kaat Yésaya 40 : 26 - 31 i ñunda .

(src)="39"> Исаия 40 : 26 - да бичилген сӧстӧрдӧҥ бис неге ӱренедис ?
(trg)="31"> Bimbe biniigana di nla ôt mu kaat Yésaya 40 : 26 ?

(src)="40"> Исаия 40 : 26 - ны кычырыгар * .
(trg)="32"> Añ Yésaya 40 : 26 .

(src)="41"> Јер - телекейде бар - јок јылдыстарды кем де тоолоп болбой јат .
(trg)="33"> Mut nye ki nye a nla bé soñgol tjôdôt di ngiinda yosôna .

(src)="42"> Билимчилердиҥ айтканыла болзо , јӱк Кардыҥ Јолы деген галактикада 400 миллиард кире јылдыстар бар .
(trg)="34"> Bôt ba njôôñ yi ba nhoñol le liuñ jés li tjôdôt li ba nsébél ni Pulasi le la voie lactée , li gwé iloo 400 didun di didun di tjôdôt .

(src)="43"> Иегова кажы ла јылдыстыҥ адын билер .
(trg)="35"> Ndi Yéhôva a nti hiki hiôdôt , jé jôl .

(src)="44"> Бис мынаҥ неге ӱренедис ?
(trg)="36"> Bimbe biniigana di ñôt mu ?

(src)="45"> Кудай тын јок јайаандарга ајару эдип турарда , слерге , Кудайды акту кӱӱнинеҥ сӱӱп тургандарга , канайып баштанып турганын сананып ийзеер ( Сар .
(trg)="37"> Ibale Yéhôva a ntôñ ni bihégél gwé bi bi gwé bé niñ , hégda jam a nla nôgda inyu bé ba ni ngwélél nye ni gwéha , ndi he inyu bé le , ba nyégsa bé i boñ hala !

(src)="46"> 19 : 1 , 3 , 14 ) .
(trg)="38"> ( Tjémbi 19 : 2 , 4 , 15 ) Isañ wés nu gwéha a nyi bés bañga bañga liyik .

(src)="47"> Теҥеридеги Адабыс бис керегинде ончоны билер .
(trg)="39"> A ñañ ‘ yak tjôñ tjés di ño tjodisôna yaga . ’

(src)="48"> Матфей 10 : 30 - та « бажыгардыҥ кылы да ончозы тоололып калган » деп айдылган .
(trg)="40"> ( Matéô 10 : 30 ) Ntôp tjémbi a nyis bés ntiik le : “ Yéhôva a nyi dilo di bôt ba yé peles . ”

(src)="49"> А Сарын 37 : 18 - теҥ « Иегова јек јок улустыҥ кӱндерин билет » деп кычырадыс .
(trg)="41"> ( Tjémbi 37 : 18 ) Ñ , a nyi yaga mandutu ni mboma , a nla ki ti bé ngui i hônba momasôna .

(src)="51"> Иегова биске ийде - кӱч берер аргалу деп , нениҥ учун алаҥзыбайдыс ?
(trg)="42"> Inyuki di nla ba nkwoog nkaa le Yéhôva a nla lédés bés ?

(src)="52"> Исаия 40 : 28 - ти кычырыгар * .
(trg)="43"> Añ Yésaya 40 : 28 .

(src)="53"> Иегова — сӱреен јаан ийде - кӱчтиҥ Башталгазы .
(trg)="44"> Yéhôva a yé Lingen li ngui yosôna .

(src)="54"> Темдектезе , Кӱнниҥ берип турган јылузын сананып ийеектер .
(trg)="45"> Di yoñ kii hihéga , libim li ngui a bi ti hiañgaa .

(src)="56"> База бир билимчиниҥ шиҥдегениле болзо , « Кӱнниҥ бир секундка чыгарып турган энергиязы улуска 200000 јылга једер эди » !
(trg)="46"> Ntila mam ma njôôñ yi wada le David Bodanis a kal le : “ I ngui hiañgaa hi mpémés hiki tjak tjak , i nloo ngui i kindim ba bi leñ i Yapan i nwii 1945 didun di didun di ngélé . ”

(src)="57"> Оныҥ учун Кӱнниҥ чогын берген Кудай бистерге де кандый ла кӱчти ӧдӧргӧ ийде берер аргалу деп алаҥзыбайдыс .
(trg)="47"> Mut nyiña numpe a kal le , “ hiañgaa hi nlôôha bai nano . . . kayéle i ngui i mpémél mu hiki tjak tjak , i nla kola inyu ti bés mapubi letee ni 200 000 nwii ” !

(src)="58"> Иисустыҥ јӱгин нениҥ учун јеҥил деп айдарга јараар ?
(trg)="48"> Baa mut a nla pééna le Nwet a “ nti hiañgaa ngui ” , a nla ti yak bés ngui di gwé ngôñ inyu hônba mandutu més momasôna ?

(src)="59"> Мыны билгенис бисти неге кӱӱнзедет ?
(trg)="49"> Ni njel imbe kop nson i Yésu i ntomb , ni lelaa i yi hala i ntihba bés ?

(src)="60"> Исаия 40 : 29 - ты кычырыгар * .
(trg)="50"> Añ Yésaya 40 : 29 .

(src)="61"> Бис Иеговага иштегенистеҥ сӱӱнчи аладыс .
(trg)="51"> I gwélél Yéhôva i nlona ngandak maséé .

(src)="62"> Иисус бойыныҥ ӱренчиктерине айткан : « Мен берер комутты бойыгарга кийип , Менеҥ ӱренигер . . .
(trg)="52"> Yésu a kal banigil bé le : “ Yoña kop yem nson , ndi tole miñem minan nw’a noi .

(src)="63"> Ол тушта . . . амыр табарыгар .
(trg)="53"> Inyule kop yem nson i yé tomba , mbegee yem ki i nhoi . ”

(src)="64"> Мен берер комут јакшы , Мен салар јӱк јеҥил » ( Матф .
(src)="65"> 11 : 28 — 30 ) .
(trg)="54"> ( Matéô 11 : 28 - 30 ) Kinje bibañga bi maliga !

(src)="66"> Кандый чын сӧстӧр !
(src)="67"> Кезикте јуунныҥ туштажузына эмезе јарлаар ишке барарга , ийде - кӱчистиҥ јетпей турганын сезедис .
(trg)="55"> Ngim mangéda , di nla ba nwaag ngeñ di nke makoda , tole ngeñ di nke i añal ñañ nlam .

(src)="68"> Је јанып келзеес , нени сезедис ?
(trg)="56"> Ndi lelaa di yé di nôgda i mahuu més ?

(src)="69"> Кӱӱнис кӧдӱрилип , уур - кӱчтерди ӧдӧргӧ ийде - кӱчтӱ болуп каладыс .
(trg)="57"> Le di ntémbna ngui yés — di bak ki nkôôbaga i kolba mandutu ma niñ .

(src)="70"> Чын , Иисустыҥ јӱги јеҥил !
(trg)="58"> Kop nson i Yésu i ntomb toi !

(src)="71"> Матфей 11 : 28 — 30 - тагы Иисустыҥ сӧстӧриниҥ чынын кӧргӱзип турган учуралды куучындап беригер .
(trg)="59"> Ti hihéga hi hi ñéba le bibañga di nléba i kaat Matéô 11 : 28 - 30 bi yé ntiik .

(src)="72"> Бир эје , оныҥ ады Кемене болзын , јаантайын арып турар оорула оорыйт .
(trg)="60"> Sita yada i d’a sébél le Kaila a bééna kon u waa , kon u mahoñol , ni u ño sii .

(src)="73"> Ол јаантайын бажы оорып турганынаҥ ла депрессиянаҥ шыралап јат .
(trg)="61"> Di nla nok inyuki , ngim mangéda , i bé i ba nye ndutu i ke makoda .

(src)="74"> Оныҥ учун христиан туштажуларга барарга , ого кезикте јаан ченелте болот .
(trg)="62"> Ndi mbus a boñ biliya i ke likoda lisañ jada , a emble ki nkwel mbamba , a tila le : “ Nkwel u bé pôdôl libak li bet ba nimis makénd map .

(src)="76"> Ака улустыҥ сезимдерин ајаруга алып , куучын - эрмегин јалакай эдип айтканынаҥ улам мен ыйлай бергем .
(trg)="63"> Nti nkwel a bé niiga ni ñem ngôô inyu bet ba bé ikété nduña kayéle , hala a bi tinde me i ee .

(src)="77"> Христиан туштажулар меге сӱреен керектӱ деп , мен база ла катап оҥдоп алгам » .
(trg)="64"> Hala a bi bigdaha me le makoda ma yé homa me nlama ba . ”

(src)="78"> Кемене туштажуга албаданып барып келгенине сӱреен тыҥ сӱӱнген !
(trg)="65"> Kinje maséé a bééna inyu biliya a bi boñ !

(src)="79"> 8 , 9 .
(trg)="66"> 8 , 9 .

(src)="80"> Элчи Павелдиҥ : « Чине јок тужымда мен кӱчтӱ » — деген сӧстӧри нени темдектейт ?
(trg)="67"> Kii Paul a bé sômbôl kal ni bini bibuk le : “ Ngéda me mbomb , wee ha ni nyen me mbane mpémba ” ?

(src)="81"> Исаия 40 : 30 - ты кычырыгар * .
(trg)="68"> Añ Yésaya 40 : 30 .

(src)="82"> Бис нени де эдип билер болзоос , тӱҥей ле ӱзе немени бойыстыҥ кӱчисле эдип болбой јадыс деп , ончобыска оҥдоп турар керек .
(trg)="69"> To ibale di gwé ngap i boñ ngandak mam , di gwé minwaa .
(trg)="70"> Hala a yé jam bés bobasôna di nlama tééda .

(src)="83"> Темдектезе , элчи Павел кӧпти эдип билер де болгон болзо , ончо кӱӱнзегенин эдер аргазы јок болгон .
(trg)="71"> Tolakii Paul a bééna ngap i boñ ngandak mam , a bééna yak minwaa mi mi bé sôña nye i boñ mam momasôna ma bé kon nye ngôñ .

(src)="84"> Ол бойыныҥ санааркаштарын Кудайга куучындап берерде , Кудай ого : « Сен чине јок тужыҥда Мениҥ кӱчим толо кемине једет » — деп айткан .
(trg)="72"> Ngéda a bé yiblene Djob ñem inyu mandutu a bé boma , Djob a timbhe nye le : “ Lipémba jem li nyônôl ikété bomb . ”

(src)="85"> Бу ӱредӱни Павел јакшы оҥдоп алган .
(trg)="73"> Paul a bi nok kii hala a bé kobla .

(src)="86"> Оныҥ учун : « Чине јок тужымда мен кӱчтӱ » — деп айткан ( 2 Кор .
(trg)="74"> Jon a sugus le : “ Ngéda me mbomb , wee ha ni nyen me mbane mpémba . ”

(src)="87"> 12 : 7 — 10 ) .
(trg)="75"> ( 2 Korintô 12 : 7 - 10 ) Kii a bé sômbôl kal ?

(src)="88"> Павел бу сӧстӧрлӧ нени айдарга сананган ?
(trg)="76"> Paul a bi nôgda le a bé la bé boñ bañga jam ni ngui yé yotama .

(src)="89"> Ол кӧп немени бойыныҥ ийде - кӱчиле эдип болбозын билген .
(trg)="77"> Jon mbuu mpubi u Djob u bé le u kônde nye ngui i bé héñél nye .