# aed/102018012.xml.gz
# te/102018012.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> Esta publicación se distribuye como parte de una obra mundial de educación bíblica que se sostiene con donativos .
(trg)="2"> ఈ ప్రచురణ అమ్మకానికి కాదు .

(src)="3"> Prohibida su venta .
(src)="4"> Si desea hacer un donativo , visite jw.org .
(trg)="4"> విరాళాలు ఇవ్వాలనుకుంటే , www.jw.org వెబ్సైట్‌ చూడండి .

(src)="5"> A menos que se indique lo contrario , las citas bíblicas se han tomado de la versión en lenguaje moderno Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras ( con referencias ) .
(trg)="7"> మత్తయి నుండి ప్రకటన వరకున్న లేఖనాలు పవిత్ర బైబిలు కొత్త లోక అనువాదం ( మత్తయి – ప్రకటన ) నుండి ఉల్లేఖించబడ్డాయి .

# aed/102018013.xml.gz
# te/102018013.xml.gz


(src)="2"> 1 Cómo encontrar el camino
(trg)="1"> ఈ పత్రికలో

(src)="3"> 2 Estar contentos con lo que tenemos y ser generosos
(src)="4"> 3 La salud y la resiliencia
(trg)="2"> 3 ఆ మార్గాన్ని ఎలా కనుక్కోవాలి

(src)="5"> 4 El amor
(src)="6"> 5 El perdón
(trg)="3"> 4 సంతృప్తి , ఉదారంగా సహాయం చేసే లక్షణం

(src)="7"> 6 Tener una vida con propósito
(src)="8"> 7 La esperanza
(trg)="4"> 6 మంచి ఆరోగ్యం , తట్టుకునే లేదా కోలుకునే లక్షణం

(src)="9"> 8 Más información
(trg)="5"> 8 ప్రేమ

# aed/102018014.xml.gz
# te/102018014.xml.gz


(src)="1"> La Biblia dice : “ Felices son los que en su camino están exentos de falta , los que andan en la ley de Jehová ” ( Salmo 119 : 1 ) .
(trg)="1"> “ నిర్దోషముగా నడుచుకొనువారు ధన్యులు ” అని బైబిలు చెప్తుంది . — కీర్తన 119 : 1 .

(src)="2"> Estos siete artículos ofrecen principios de eficacia probada que pueden ayudarnos a ser felices .
(trg)="3"> ఇవి ఏ కాలంలో జీవించే వాళ్లకైనా ఉపయోగపడతాయని రుజువైంది .

# aed/102018015.xml.gz
# te/102018015.xml.gz


(src)="1"> EL CAMINO DE LA FELICIDAD
(trg)="1"> సంతోషాన్ని తీసుకొచ్చే మార్గం

(src)="2"> ¿ SE CONSIDERA USTED UNA PERSONA FELIZ ?
(src)="3"> Si es así , ¿ a qué se debe ?
(trg)="2"> మీరు సంతోషంగా ఉన్నారని మీరు అనుకుంటున్నారా ?

(src)="4"> ¿ A su familia , a su trabajo o a sus creencias religiosas ?
(trg)="3"> అయితే మీ సంతోషానికి కారణం ఏంటి ?

(src)="5"> Quizás piense que será feliz cuando consiga graduarse , encontrar un buen empleo o comprarse un automóvil nuevo .
(trg)="4"> మీ కుటుంబమా , మీరు చేసే పనా , మీ మత నమ్మకాలా ?

(src)="6"> Muchas personas sienten cierto grado de felicidad cuando alcanzan una meta u obtienen algo que desean .
(trg)="5"> బహుశా మీకు సంతోషాన్ని తీసుకురాబోయే విషయాల కోసం మీరు ఎదురు చూస్తుండవచ్చు .

(src)="7"> Pero ¿ cuánto dura esa oleada de felicidad ?
(trg)="8"> సముద్రంలో వచ్చే అలలా అలాంటి సంతోషం ఎంత కాలం ఉంటుంది ?

(src)="8"> En la mayoría de los casos dura poco , lo que puede resultar frustrante .
(trg)="9"> కొంతకాలమే .
(trg)="10"> ఈ విషయం కాస్త నిరాశ కలిగించవచ్చు .

(src)="9"> La felicidad se ha descrito como una sensación de bienestar más o menos continua que va desde la satisfacción personal hasta una profunda e intensa alegría de vivir y que , como es natural , nadie desea que se acabe .
(trg)="11"> సంతోషాన్ని ఇలా వర్ణించారు : సంతోషం అంటే క్షేమంగా ఉన్నామనే ఒక స్థితి .

(src)="10"> Es más , como es un estado continuo de bienestar , se dice que la felicidad no es un destino , sino un camino .
(trg)="12"> అది కొద్దిసేపు ఉండి కొద్దిసేపట్లో పోయేది కాదు .

(src)="11"> Así que , si alguien dice : “ Seré feliz cuando . . . ” , en realidad , está posponiendo la felicidad .
(trg)="15"> సంతోషాన్ని ఒక గమ్యంగా లేదా లక్ష్యంగా వర్ణించలేము .

(src)="12"> Para entenderlo mejor , comparemos la felicidad con la salud .
(trg)="16"> అది ఒక ప్రయాణం .

(src)="13"> Si queremos tener una buena salud , debemos llevar un estilo de vida sano , cuidando la alimentación y haciendo ejercicio .
(trg)="18"> దీన్ని వివరించడానికి సంతోషాన్ని మంచి ఆరోగ్యంతో పోల్చి చూద్దాం .

(src)="14"> De igual modo , la felicidad es el resultado de seguir un buen camino en la vida , es decir , de regirse por valores sólidos .
(trg)="19"> శారీరకంగా బాగుంటే మనం ఎంతో ఆనందిస్తాము .

(src)="15"> ¿ Qué valores o principios pueden guiarnos por el camino de la felicidad ?
(trg)="22"> జీవితంలో ఏ నియమాలు లేదా లక్షణాలు సంతోషాన్ని తీసుకొస్తాయి ?

(src)="16"> Aunque algunos valores son más importantes que otros , los que mencionamos a continuación son claves :
(trg)="24"> ఇక్కడ ఇచ్చినవి సంతోషానికి చాలా ముఖ్యం :

(src)="17"> ESTAR CONTENTOS CON LO QUE TENEMOS Y SER GENEROSOS
(trg)="25"> సంతృప్తి , దానం లేదా సహాయం చేసే లక్షణం

(src)="18"> LA SALUD Y LA RESILIENCIA
(trg)="27"> ప్రేమ

(src)="19"> EL AMOR
(src)="20"> EL PERDÓN
(trg)="29"> జీవిత ఉద్దేశం

(src)="21"> TENER UNA VIDA CON PROPÓSITO
(src)="22"> LA ESPERANZA
(trg)="30"> నిరీక్షణ లేదా ఆశ

(src)="23"> Un libro muy respetado por sus sabios consejos dice : “ Felices son los que en su camino están exentos de falta ” .
(src)="24"> Veamos cuál es ese camino .
(trg)="32"> ( కీర్తన 119 : 1 ) ఆ మార్గం గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం .

# aed/102018016.xml.gz
# te/102018016.xml.gz


(src)="1"> EL CAMINO DE LA FELICIDAD
(trg)="1"> సంతోషాన్ని తీసుకొచ్చే మార్గం

(src)="2"> ¿ SE HA FIJADO EN QUE SUELE MEDIRSE LA FELICIDAD Y EL ÉXITO DE ALGUIEN EN FUNCIÓN DEL DINERO Y DE LAS COSAS QUE TIENE ?
(trg)="2"> సంతోషాన్ని , విజయాన్ని ఆస్తిపాస్తులను బట్టి కొలిచినట్లు మీరు ఎన్నిసార్లు విన్నారు ?

(src)="3"> Influidas por ese punto de vista , millones de personas trabajan sin descanso para ganar más dinero .
(trg)="3"> ఆ అభిప్రాయంతో కోట్లమంది ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించడానికి ఎంతో సమయం , ఎన్నో గంటలు అలసిపోయేలా పని చేస్తారు .

(src)="4"> Pero ¿ es así como se obtiene la verdadera felicidad ?
(trg)="4"> కానీ డబ్బు , ఆస్తులు చిరకాలం ఉండే సంతోషాన్ని తెస్తాయా ?

(src)="5"> ¿ Qué demuestran los hechos ?
(trg)="5"> రుజువులు ఏమి చూపిస్తున్నాయి ?

(src)="6"> Según la revista Journal of Happiness Studies , una vez que se han cubierto las necesidades básicas , tener más ingresos no aumenta significativamente la felicidad ni la sensación de bienestar .
(trg)="6"> జర్నల్‌ ఆఫ్‌ హ్యాపీనెస్‌ స్టడీస్‌ ప్రకారం మన అవసరాలు తీరిపోయాక , మిగిలే ఆదాయం మన సంతోషాన్ని లేదా మన క్షేమాన్ని ఎక్కువ చేయలేదు .

(src)="7"> “ Lo que nos hace infelices no es el dinero en sí mismo , sino el afán por conseguirlo ” , afirma un artículo de la revista Monitor on Psychology .
(trg)="7"> అయినా డబ్బు అసలు సమస్య కాదు .

(src)="8"> Este comentario se parece a lo que la Biblia dijo hace casi dos mil años : “ El amor al dinero es raíz de toda suerte de cosas perjudiciales , y , procurando realizar este amor , algunos [ . . . ] se han acribillado con muchos dolores ” .
(trg)="8"> ఎందుకంటే “ దాని [ డబ్బు ] కోసం ఎక్కువ కష్టపడడానికీ , అసంతోషానికీ సంబంధం ఉంది ” అని మోనిటర్‌ ఆన్‌ సైకాలజీ అనే పత్రిక చెప్తుంది .

(src)="9"> ¿ Cuáles son algunos de esos “ dolores ” ?
(trg)="11"> ఆ నానాబాధలు ఏమై ఉండవచ్చు ?

(src)="10"> LA PREOCUPACIÓN Y LA PÉRDIDA DE SUEÑO POR PROTEGER LO QUE TENEMOS .
(trg)="12"> ఆస్తిని కాపాడుకోవాలనే ప్రయత్నంలో ఆందోళన , నిద్రపట్టకపోవడం .

(src)="11"> “ Dulce es el sueño del que rinde servicio , sin importar que sea poco o mucho lo que coma ; pero la abundancia que pertenece al rico no le permite dormir ” .
(trg)="13"> “ కష్టజీవులు కొద్దిగా తినినను ఎక్కువగా తినినను సుఖనిద్ర నొందుదురు ; అయితే ఐశ్వర్యవంతులకు తమ ధనసమృద్ధిచేత నిద్రపట్టదు . ” — ప్రసంగి 5 : 12 .

(src)="12"> LA DECEPCIÓN QUE SENTIMOS CUANDO NO SOMOS TAN FELICES COMO ESPERÁBAMOS .
(trg)="14"> అనుకున్న సంతోషం రాకపోతే కలిగే నిరాశ .

(src)="13"> Esa decepción se debe en parte a que el deseo de tener más dinero es insaciable .
(trg)="15"> కొంతవరకు ఆ నిరాశ ఎందుకంటే డబ్బు మీదున్న ఆశకు తృప్తి ఉండదు .

(src)="14"> “ Un simple amador de la plata no estará satisfecho con plata , ni ningún amador de la riqueza con los ingresos ” .
(trg)="16"> “ ద్రవ్యము నపేక్షించువాడు ద్రవ్యముచేత తృప్తినొందడు , ధనసమృద్ధి నపేక్షించువాడు దానిచేత తృప్తినొందడు ; ఇదియు వ్యర్థమే . ”

(src)="15"> Además , para satisfacer ese deseo , algunos quizás sacrifiquen cosas importantes que sí producen felicidad , como pasar tiempo con la familia y los amigos , o realizar actividades espirituales .
(trg)="18"> అంటే కుటుంబంతో , స్నేహితులతో లేదా ఆధ్యాత్మికంగా గడపాల్సిన అమూల్యమైన సమయాన్ని త్యాగం చేయాల్సి వస్తుంది .

(src)="16"> EL DOLOR Y LA FRUSTRACIÓN QUE SENTIMOS CUANDO EL DINERO O LAS INVERSIONES SE PIERDEN O SE DEVALÚAN .
(src)="17"> “ No te afanes por obtener riquezas .
(src)="18"> [ . . . ]
(trg)="19"> పెట్టుబడులు పోయినా లేదా లాభం రాకపోయినా కలిగే దుఃఖం , చిరాకు .

(src)="19"> ¿ Has hecho que tus ojos les echen un vistazo , cuando no son nada ?
(src)="20"> Porque sin falta se hacen para sí alas como las de un águila y vuelan hacia los cielos ” .
(trg)="20"> “ ఐశ్వర్యము పొంద ప్రయాసపడకుము నీకు అట్టి అభిప్రాయము కలిగినను దాని విడిచిపెట్టుము .

(src)="21"> ESTAR CONTENTOS CON LO QUE TENEMOS .
(trg)="22"> సంతృప్తి .

(src)="22"> “ Nada hemos traído al mundo , y tampoco podemos llevarnos cosa alguna .
(trg)="23"> “ మనం ఈ లోకంలోకి ఏమీ తీసుకురాలేదు , ఈ లోకం నుండి ఏమీ తీసుకుపోలేం .

(src)="23"> Teniendo , pues , sustento y con qué cubrirnos , estaremos contentos con estas cosas ” .
(trg)="24"> కాబట్టి ఆహారం , బట్టలు ఉంటే చాలు ; వాటితోనే తృప్తిపడదాం . ”

(src)="24"> Las personas que están contentas con lo que tienen no suelen quejarse ni sentir envidia .
(trg)="26"> ఆ మంచి స్వభావం వల్ల వాళ్లలో కుళ్లు కూడా ఉండదు .

(src)="25"> Además , como sus deseos no están por encima de sus posibilidades , se evitan mucha ansiedad y estrés .
(trg)="28"> దానం లేదా సహాయం చేసే లక్షణం .

(src)="26"> SER GENEROSOS .
(src)="27"> “ Hay más felicidad en dar que en recibir ” .
(trg)="29"> “ తీసుకోవడంలో కన్నా ఇవ్వడంలోనే ఎక్కువ సంతోషం ఉంది . ”

(src)="28"> Quienes son generosos son felices porque disfrutan haciendo felices a los demás , aunque lo único que puedan dedicarles sea su tiempo y sus energías .
(trg)="30"> ఉదార స్వభావం ఉన్నవాళ్లు ఇతరులను సంతోషపెట్టడం కోసం వాళ్లకున్న సమయంలో , శక్తిలో కొంతే ఇవ్వగలిగినా సంతోషంగా ఉంటారు .

(src)="29"> A menudo , estas personas obtienen a manos llenas cosas que el dinero no puede comprar : amor , respeto y amigos verdaderos , quienes a su vez corresponderán a su generosidad .
(trg)="31"> వాళ్లు ఎంత డబ్బు పెట్టినా కొనలేని ప్రేమను , గౌరవాన్ని , తిరిగి ఉదారంగా ఇచ్చే నిజమైన స్నేహితులను విస్తారంగా సంపాదించుకుంటారు . — లూకా 6 : 38 .

(src)="30"> DAR MÁS IMPORTANCIA A LAS PERSONAS QUE A LAS COSAS .
(trg)="32"> వస్తువులకన్నా మనుషులకు ఎక్కువ విలువను ఇస్తారు .

(src)="31"> “ Mejor es un plato de legumbres donde hay amor que un toro cebado en pesebre y , junto con él , odio ” .
(trg)="33"> “ పగవాని యింట క్రొవ్వినయెద్దు మాంసము తినుట కంటె ప్రేమగలచోట ఆకుకూరల భోజనము తినుట మేలు . ”

(src)="32"> ¿ Qué significan estas palabras ?
(trg)="34"> ( సామెతలు 15 : 17 ) దీని అర్థం ఏంటి ?

(src)="33"> Que es mejor tener buenos amigos y sentirse querido que tener mucho dinero .
(trg)="35"> ఆస్తిపాస్తుల కన్నా ఇతరులతో మంచి సంబంధాలు ఎంతో విలువైనవి .

(src)="34"> Y el amor , como veremos después , es indispensable para ser feliz .
(trg)="36"> ఇంకా సంతోషానికి ప్రేమ చాలా ముఖ్యం .

(src)="35"> Sabina , una mujer de Sudamérica , comprobó lo sabios que son los principios bíblicos .
(trg)="37"> ఈ విషయాన్ని మనం తర్వాత చూస్తాము .

(src)="36"> Cuando su esposo la abandonó , tuvo que luchar mucho para cubrir sus necesidades y las de sus dos hijas .
(trg)="38"> దక్షిణ అమెరికాలో ఉంటున్న సబీనా అనే ఆమె బైబిలు సలహాల విలువను నేర్చుకుంది .

(src)="37"> Tenía dos trabajos y se levantaba todos los días a las cuatro de la madrugada .
(trg)="40"> ఆమె రోజుకు రెండు ఉద్యోగాలు చేసేది .

(src)="38"> Aunque terminaba agotada , decidió estudiar la Biblia .
(trg)="41"> ఉదయం 4 : 00 గంటలకు లేచేది .

(src)="39"> ¿ Cuál fue el resultado ?
(trg)="43"> ఫలితం ?

(src)="40"> Su situación económica no cambió mucho , pero su actitud ante la vida sí .
(trg)="44"> ఆమె ఆర్థిక పరిస్థితి అలానే ఉంది .

(src)="41"> Se sintió feliz al satisfacer su necesidad espiritual y al enseñar a otros lo que había aprendido .
(trg)="45"> కానీ జీవితం గురించి ఆమె అభిప్రాయం పూర్తిగా మారిపోయింది .

(src)="42"> Además , encontró amigos verdaderos entre sus compañeros de creencia .
(trg)="47"> నిజమైన స్నేహితుల్ని తోటి ఆరాధకుల మధ్య పొందింది .