# ady/2017495.xml.gz
# ajg/2017495.xml.gz


(src)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
(trg)="1"> © 2017 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

(src)="2"> Мылъку шъыпкъэр зэжъугъэгъот
(trg)="2"> Ji dɔkunu adodwiwo

(src)="3"> « Гъыхэрэми шъуадэгъ »
(trg)="3"> “ Míɖo afan avin koɖo mɛ ciwo yí le avin fanfan mɛ ”

(src)="4"> Сыда Иеговэ щытхъу зыкІыфэтшІын фаер ?
(trg)="4"> Nyi yí taɖo ele mɔ mìakanfu Yehowaɔ ?

(src)="5"> Иеговэ къыбдерэІ зэкІэ мурадэу уиІэр къыбдэхъунэу
(trg)="5"> Yehowa “ le na ao ɖoɖowo pleŋ aje ji nɔ eo ”

# ady/2017496.xml.gz
# ajg/2017496.xml.gz


(src)="1"> « Дунэе мылъкумкІэ ныбджэгъухэр зэжъугъэгъотых » ( ЛУКА 16 : 9 ) .
(trg)="1"> “ Mízan xexemɛ dɔkunu majɔmajɔwo asɔ wa xlɔwo . ” ​ — LUIKI 16 : 9 .

(src)="2"> Сыдэущтэу тимылъку дгъэфедэн тлъэкІыщта Тхьэм ныбджэгъуныгъэу фытиІэр дгъэпытэным пае ?
(trg)="2"> Lé mìatɛnŋ azan mìwo dɔkunuwo asɔ do ŋsɛn ekacaca ci yí le mìwo koɖo Mawu gblamɛɔ ?

(src)="3"> Сыдэущтэу пщылІ уфэмыхъущта дунэе мылъку гъэпсыкІэм ?
(trg)="3"> Lé mìawɛ yí mìdatrɔ hwashi nɔ xexe cɛ mɛ afisasatotoɖoanyi lɔɔ ?

(src)="4"> Сыда мэхьанэ зыкІиІэр мылъку шъыпкъэр уугъоиным ?
(trg)="4"> Nyi yí taɖo yí èɖui koŋ mɔ , yeaɖo dɔkunuwo ɖɛ nɔ yeɖeki le Mawu gbɔɔ ?

(src)="5"> 1 , 2 .
(trg)="5"> 1 , 2 .

(src)="6"> Сыда мы дунаим тхьамыкІэхэр зыкІыщыІэ зэпытыщтыр ?
(trg)="6"> Nyi yí taɖo wamɛnɔwo ɖo ani le totoɖoanyi cɛ mɛ kokokoɔ ?

(src)="7"> Сыд фэдэ упчІэха зэхэтфыщтхэр ?
(trg)="7"> Enyɔbiɔse ciwo mɛ yí mìagbejeɔ ?

(src)="8"> 4 , 5 .
(src)="9"> 1 ) Сыд фэдэ чІыпІ зэрыфагъэр Хьисэ игъэсэпэтхыдэм хэт мылъкугъэзекІор ?
(trg)="8"> 4 , 5 . ( a ) Nyi jɔ do axwejikpɔtɔ ci nu yí Yesu xo nuxu so jiɔ ?

(src)="10"> 2 ) Сыда Хьисэ игъогу рыкІохэрэм ашІэнэу ариІуагъэр ?
(trg)="9"> ( b ) Aɖaŋ ci yí Yesu ɖo nɔ yi dokplɔtɔwoɔ ?

(src)="11"> Сыда къэзыгъэлъагъорэр мы дунэе мылъку гъэпсыкІэр Тхьэм имурадэу зэрэщымытыгъэр ?
(trg)="10"> Lé mìwɛ yí nya mɔ afisasatotoɖoanyi egbɛ tɔ , dele Mawu tamɛɖoɖowo mɛɔ ?

(src)="12"> Сыд фэдэ ушъый итыр Лука 16 : 10 — 13 ?
(trg)="11"> Emɔdasɛnamɛ ci yí ze le Luiki 16 : 10 - 13 mɛɔ ?

(src)="13"> 8 , 9 .
(trg)="12"> 8 , 9 .

(src)="14"> Сыдэущтэу зыгорэхэм Тхьэм зэрэфэшъыпкъэхэр къагъэлъагъора « дунэе мылъкур » акъыл хэлъэу зэрагъэфедэрэмкІэ ?
(trg)="13"> Nu lé mɛɖewo dadasɛ mɔ , yewonyi egbejinɔtɔwo le lé wozankɔ wowo dɔkunu majɔmajɔwo do kpɔwɛ .

(src)="15"> Сыда шІуагъэу къытфихьырэр хьалэлэу тыщытмэ ?
(trg)="14"> Nɔ mìnanɔ nu amɛwo faa ɖe , yayra ciwo yí mìakpɔɔ ?

(src)="16"> 1 ) Сыдэущтэу джыри къэдгъэлъэгъон тлъэкІыщта « акъыл хэлъэу » тызэрэзекІорэр ?
(trg)="15"> ( a ) Nɔ mìnanɔ nu faa ɖe , lé edanasɛ do mɔ ‘ mìnya ŋɖɛɔ ’ ?

(src)="17"> 2 ) Щысэ къэшъухь , Тхьэм фэлажьэхэрэм зэфэдэу тынхэр зэрызэрагъэзафэрэр ?
(trg)="16"> ( b ) Lé eho zanzan yikɔ ji le Mawu mɛwo domɛ doɔ ?

(src)="18"> ( Сурэтэу статьям ыпэ итым шъуеплъ . )
(trg)="17"> ( Kpɔ foto ci yí le tɔtɔ mɛ nɔ enyɔta lɔ . )

(src)="19"> Сыдэущтэу Ибрахьимэ къыгъэлъэгъуагъ Иеговэ цыхьэ зэрэфишІырэр ?
(trg)="18"> Lé Abraxamu dasɛ mɔ ye ɖoŋ do Mawu nuɔ ?

(src)="20"> 1 ) Сыд Паул Тимофей фитхыгъэр ?
(trg)="19"> ( a ) Aɖaŋ ci yí Pɔlu ɖo nɔ Timɔteɔ ?

(src)="21"> 2 ) Сыдэущтэу Паул игущыІэхэм атетэу тыпсэун тлъэкІыщта ?
(trg)="20"> ( b ) Lé mìatɛnŋ awa do Pɔlu ɖaŋɖoɖo lɔ ji le egbɛmɛɔ ?

(src)="22"> Сыд зызытедгъэпсыхьан фаер ?
(trg)="21"> Nyi yí ele mɔ mìaɖo koŋ awaɔ ?

(src)="23"> Щысэхэр къэшъухь .
(trg)="22"> Na yi kpɔwɛ ɖewo .

(src)="24"> Сыд фэдэ мылъку насыпышІо шъыпкъэ тызышІырэр ?
(trg)="23"> Dɔkunu ciwo yí nanɔ yí mìkpɔnɔ vovo ŋtɔŋtɔɔ ?

(src)="25"> 1 ) Сыд къехъулІэщтыр мы дунэе мылъку гъэпсыкІэм ?
(trg)="24"> ( a ) Nyi yí ava jɔ do afisasatotoɖoanyi egbɛ tɔ jiɔ ?

(src)="26"> 2 ) Ащ къыхэкІыкІэ , сыдэущтэу мылъкум тыфыщытынэу щыт ?
(trg)="25"> ( b ) Ci yí ele nyanya mɛ nɔ mì ahan ɖe , lé mìabunɔ ŋcilanmɛ dɔkunuwo doɔ ?

(src)="27"> 17 , 18 .
(trg)="26"> 17 , 18 .

(src)="28"> Сыд апэ илъыр Тхьэм иныбджэгъухэм ?
(trg)="27"> Nyiwo yí Mawu xlɔwo kpɔkɔ mɔ nɔɔ ?

# ady/2017497.xml.gz
# ajg/2017497.xml.gz


(src)="1"> « Шъузэрэгъэгушху , зым адрэми нахь лъэкІ гурэ псэрэкІэ рерэгъэгъот » ( 1 ФЕСС .
(trg)="1"> “ Mí ɖo a do akɔnfa nɔ míwonɔnɔwo yí a do ŋsɛn lanmɛ nɔ míwonɔnɔwo . ” ​ — 1 TƐS .

(src)="2"> 5 : 11 ) .
(trg)="2"> 5 : 11 .

(src)="3"> Сыдэущтэу Иеговэ ежь фэлажьэхэрэр ыгъэгушхохэра ?
(trg)="3"> Lé Yehowa fanɔ akɔn nɔ mì doɔ ?

(src)="4"> Сыд фэдэ пычыгъоха Тхыгъэ ЛъапІэм итхэу гушхоныгъэ къязытыщтыр зиблагъэ зышІокІодыгъэм ?
(trg)="4"> Mawunyɔkpukpui ciwo yí atɛnŋ afa akɔn nɔ mɛ ciwo yí le wowo mɛ vevi ɖe ku fankɔɔ ?

(src)="5"> Сыдэущтэу зэІукІэм щыщхэм гукъао зиІэхэр агъэгушхон алъэкІыщта ?
(trg)="5"> Lé hamɛ lɔ atɛnŋ afa kɔn nɔ mɛ ciwo yí le wowo mɛ vevi ɖe ku fankɔɔ ?

(src)="6"> 1 , 2 .
(trg)="6"> 1 , 2 .

(src)="7"> Сыд пае цІыфэу гукъао зиІэр зэрэдгъэгушхощтым тытегущыІэнэу ищыкІагъа ?
(trg)="7"> Nyi yí taɖo mìɖo abu tamɛ kpɔ so lé mìawɛ afakɔn nɔ mɛ ciwo yí le vevisese mɛ do wowo mɛ veviɖe ku nuɔ ?

(src)="8"> ( Сурэтэу статьям ыпэ итым шъуеплъ . )
(trg)="8"> ( Kpɔ foto ci yí le tɔtɔmɛ nɔ enyɔta cɛ . )

(src)="9"> 3 , 4 .
(trg)="9"> 3 , 4 .

(src)="10"> Сыд тэзыгъашІэрэр Иеговэ гукъао зиІэхэм яуз къызэрыгурыІорэр ?
(trg)="10"> Nyi yí taɖo mìatɛnŋ akandoji mɔ , Yehowa nya nywiɖe mɔ mɛ ciwo yí le vevi sekɔ ӡan akɔnfafaɔ ?

(src)="11"> 5 , 6 .
(trg)="11"> 5 , 6 .

(src)="12"> Сыдэущтэу Иеговэ тигъэгушхора ?
(trg)="12"> Lé Yehowa fanɔ akɔn nɔ mì doɔ ?

(src)="13"> 7 , 8 .
(trg)="13"> 7 , 8 .

(src)="14"> Сыд тшІошъ зыгъэхъурэр Хьисэ тызэригъэгушхощтыр ?
(trg)="14"> Nyi yí taɖo mìatɛnŋ akandoji mɔ Yesu afa akɔn mìɔ ?

(src)="15"> Сыдэущтэу Хьисэ къыгъэлъэгъуагъа гукІэгъу зэрэхэлъыр Лазар зэлІэм ?
(trg)="15"> Lé vevisesedoamɛnu Yesu tɔ ze petii hwecinu yí Lazar kuɔ ?

(src)="16"> Сыда теубытагъэ зыкІытиІэр Хьисэ тыгу ихъыкІырэр къызэрэгурыІорэр ?
(trg)="16"> Nyi yí taɖo mìkandoji mɔ Yesu gbesekɔ vevi do mì nu le egbɛmɛ hɛnnɛɔ ?

(src)="17"> Сыд фэдэ пычыгъоха Тхьэм и ГущыІэ итхэу нахь шъузыгъэгушхорэр ?
(trg)="17"> Mawunyɔkpukpui ciwo yí fanɔ akɔn nɔ eo wuɔ ?

(src)="18"> Сыдэущтэу нэмыкІхэр дгъэгушхон тлъэкІыщта ?
(trg)="18"> Emɔ vevi ɖeka ci nu yí mìatɛnŋ anyi akɔnfafa soxu nɔ mɛbuwo leɔ ?

(src)="19"> Сыда тщыгъупшэ мыхъущтыр зыгорэ дгъэгушхонэу тыфаемэ ?
(trg)="19"> Nyi yí ele mɔ mìaɖonɔ ŋwi kudo vevisesewo nuɔ ?

(src)="20"> Сыда гукъао зиІэ цІыфхэм ятІон тлъэкІыщтыр дгъэгушхоным пае ?
(trg)="20"> Enyɔ ciwo yí mìatɛnŋ anu asɔ fa akɔn nɔ mɛ ciwo yí le vevi sekɔɔ ?

(src)="21"> Сыдэущтэу нэмыкІхэр дгъэгушхон тлъэкІыщта тэ тшъхьэкІэ цІыфым тыдэгущыІэнэу къин къытщыхъумэ ?
(trg)="21"> Nɔ egbɔnnu nɔ mì mɔ mìayi fa akɔn nɔ amɛwo ɖe , nyi yí mìatɛnŋ awaɔ ?

(src)="22"> ( Ащ нэмыкІэу , рамкэм шъуеплъ « Как утешить словами » . )
(trg)="22"> ( Gbekpɔ dakavi ci nyi : “ Akɔfanya Siwo Nana Ame Ƒe Dzi Dzea Eme . ” )

(src)="23"> Сыда джыри нэмыкІхэр лъэшэу зыгъэгушхощтыр ?
(trg)="23"> Emɔ vevi bu ci ji yí mìtonɔ yí fanɔ akɔn nɔ mɛ ciwo yí le vevi sekɔɔ ?

(src)="24"> 17 — 19 .
(trg)="24"> 17 - 19 .

(src)="25"> Сыд пае зиблагъэ зышІокІодыгъэхэм ыужкІэ ІэпыІэгъу уафэхъун фае ?
(trg)="25"> Nyi yí taɖo eӡan mɔ mìakpɔtɔ afakɔ akɔn nɔ mɛ ciwo yí amɛ kunɔɔ ?

(src)="26"> Сыд пае Иеговэ тызэригъэгугъэрэм гушхоныгъэ шъыпкъэ къытитыра ?
(trg)="26"> Nyi yí taɖo Yehowa gbeɖuwo fanɔ akɔn nɔ mì sugbɔ wuɔ ?

# ady/2017498.xml.gz
# ajg/2017498.xml.gz


(src)="2"> . . уасэ фэшъушІынэу Иеговэ ынаІэ къызэрэшъутетым ?
(trg)="1"> “ Míkanfu Yah ! . . .

(src)="4"> . . шъуигъэлъэгъунэу Иеговэ фэлажьэхэрэм и ГущыІэкІэ зэрадеІэрэр ?
(trg)="2"> Evivi yí gbesɔgbe mɔ woakanfui ! ” ​ — EHA .

(src)="5"> 1 — 3 .
(trg)="3"> 147 : 1 .

(src)="6"> 1 ) Сыд фэдэ уахътэм дэжь я - 146 - рэ я - 147 - рэ орэдхэр затхыгъэр ?
(trg)="6"> nakpɔ lé Yehowa lenɔ yi jukɔn do te sɔ to yi Nyɔ lɔ jiɔ ?
(trg)="7"> 1 - 3 . ( a ) Hwehancinu yí woŋwlɛn Ehajiji 147 tɔ lɔɔ ?

(src)="7"> 2 ) Сыд зэдгъэшІэн тлъэкІыщтыр орэдхэу я - 146 - рэ я - 147 - рэ зэхэтфымэ ?
(trg)="8"> ( b ) Enukplamu ci yí mìakpɔ so Ehajiji 147 tɔ kplakpla mɛɔ ?

(src)="8"> Сыд Израиль лъэпкъым зэхашІэн алъэкІыгъэщтыр Къыр шъхьафитыныгъэ къызаретым ?
(trg)="9"> Hwecinu yí Efyɔ Sirusi na ablɔɖe Izraɛliviwo ɖe , lé wose le wowoɖekiwo mɛɔ , yí nyi yí taɖoɔ ?

(src)="9"> Сыд мы орэдхэр зытхыгъэм къыІуагъэр Иеговэ къызэрэтдеІэрэм ехьылІагъэу ?
(trg)="10"> Nyi yí ehakpatɔ lɔ do jeshi so ŋsɛn ci yí le Yehowa shi mɔ yɛada dɔ̀ le mìwo jiwo nuɔ ?

(src)="10"> Сыд шІуагъэу къыхэтхын тлъэкІыщтыр Орэдым 146 : 4 ?
(trg)="11"> Lé enyɔ ci yí ehakpatɔ lɔ nu le Ehajiji 147 : 4 , atɛnŋ ahɛn nyɔna vɛ nɔ mì doɔ ?

(src)="11"> ( Сурэтэу статьям ыпэ итым шъуеплъ . )
(trg)="12"> ( Kpɔ foto ci yí le totomɛ nɔ enyɔta cɛ . )

(src)="12"> 7 , 8 .
(trg)="13"> 7 , 8 . ( a ) Nɔ Yehowa kpekpɛdo mì nu le tetekpɔwo mɛ ɖe , nyi yí nɔnɔ susu mɛ niɔ ?

(src)="13"> 1 ) Сыд Иеговэ тэ къытэлъытыгъэу къыгурыІорэр ?
(trg)="14"> ( b ) Nu kpɔwɛ ɖeka ci yí dasɛ lé Yehowa senɔ vevi do agbetɔ makpemakpewo nu do .

(src)="15"> 9 , 10 .
(trg)="15"> 9 , 10 .

(src)="16"> Сыдэущтэу Иеговэ нахьыпэу ІэпыІэгъу къытфэхъура ?
(trg)="16"> Nɔ Yehowa kpekpeɛdo mì nu le tetekpɔwo mɛ ɖe , nyi yí nyi enu vevitɔ ci ewanɔ nɔ mìɔ ?

(src)="17"> Хъугъэ - шІагъэр къэшъуІуат .
(trg)="17"> Na yi kpɔwɛ ɖeka .

(src)="18"> Сыд тищыкІагъэр Иеговэ ІэпыІэгъу къытфэхъунэу тыфаемэ ?
(trg)="18"> Nyi ele mɔ mìawa yí akpɔ nyɔna so amɛhlɛnganŋsɛn Yehowa tɔ mɛɔ ?

(src)="19"> 12 , 13 .
(trg)="19"> 12 , 13 . ( a ) Gbɔxwe Yehowa akpedo mì nu ɖe , nyiwo yí ele mɔ mìashinɔɔ ?

(src)="20"> 1 ) Сыд тшІэ мыхъущтыр Тхьэр къытдэІэпыІэнэу тыфаемэ ?
(trg)="20"> ( b ) Miwo nu yí Yehowa kpɔnɔ jijɔ doɔ ?

(src)="21"> 2 ) Сыд фэдэ цІыфха Иеговэ зыгъэгушІохэрэр ?
(trg)="21"> Nyi ji yí ehakpatɔ lɔ kandoɔ ?

(src)="22"> Я - 146 - рэ я - 147 - рэ орэдхэр зытхыгъэм сыд фэдэ теубытагъа иІагъэр ?
(src)="23"> 15 — 17 .
(trg)="22"> 15 - 17 . ( a ) Lé mìsenɔ le mìwoɖekiwo mɛ le vevisesewo mɛ hweɖewonuɔ , vɔ lé Yehowa kpenɔdo mì nu to yi Nyɔ lɔ ji doɔ ?

(src)="24"> 1 ) Къиныгъохэр тиІэ хъумэ , сыд зэхатшІэу хъурэр ?
(trg)="23"> ( b ) Na lé ‘ Mawu Nyɔ lɔ ɖenɔ blɛ ’ do kpɔwɛ ɖeka .

(src)="26"> 2 ) Щысэ къэшъухь , Иеговэ псынкІэу и ГущыІэкІэ къызэрэтдеІэрэр ?
(trg)="24"> Nyi yí na èkpɔ mɔ Mawu do afixɔxɔ ye nuɔ , eyi susu ciwo yí taɖo àkɔ gbe yiji yí anu mɔ “ Míkanfu Yah ɔ ! ” ?

# ady/2017499.xml.gz
# ajg/2017499.xml.gz


(src)="1"> « Зиусхьаным гушІуагъо хэгъуат – угу шІоигъохэр Ащ къыпфишІэщтых » ( ОРЭД 36 : 4 ) .
(trg)="1"> “ Yehowa nu lé jɔ ji nɔ eo sugbɔ , eyi ana eo enu ciwo yí ao ji jikɔ . ” ​ — EHA .
(trg)="2"> 37 : 4 .

(src)="2"> Сыд фэдэ мурадхэм насыпышІо уашІын алъэкІыщта ?
(trg)="3"> Agbemɛtajinu ciwo yí ana yí nakpɔ jijɔ le esɔmɛɔ ?

(src)="3"> Сыд ныбжьыкІэхэр зыфигъэсэн ылъэкІыщтыр яуахътэ зэкІэ Тхьэм ратымэ ?
(trg)="4"> Nyi yí àkpla nɔ èwa gashiagamɛ sumɔsumɔdɔ , hwecinu yí enyi jajɛɔ ?

(src)="4"> Сыд фэдэ амалха ныбжьыкІэхэм яІэ хъурэр пионерэу лажьэхэмэ ?
(trg)="5"> Nɔ èsɔ emɔɖeɖedɔ lɔ wa agbemɛdɔ ao tɔ ɖe , mɔnukpɔkpɔ ciwo yí atɛnŋ asun eo shiɔ ?

(src)="5"> Сыд ипхъухьан фаер уныбжьыкІэфэ ыкІи сыда ащ ущыщынэнэу зыкІыщымытыр ?
(trg)="6"> Nyi nu yí ele mɔ jajɛ ɖeshiaɖe asɔ gbeta do kudo esɔmɛ yi tɔ nuɔ , ganŋke , nyi yí taɖo dalonɔ enu kpɔ so nu sugbɔɔ ?

(src)="6"> ( Сурэтэу статьям ыпэ итым шъуеплъ . )
(trg)="7"> ( Kpɔ foto ci yí le tɔtɔmɛ nɔ enyɔta cɛ . )

(src)="7"> Сыдым тигъашІэра Иеговэ зэрэфаер насып къытэзытыщт мурадхэр зыфэдгъэуцужьынэу ?
(trg)="8"> Lé èwɛ yí nya mɔ Yehowa ji mɔ eole wa ɖoɖo do ao gbe nu keŋ akpɔ jijɔ le esɔmɛɔ ?

(src)="8"> Сыд Иеговэ шъушІэнэу къышъуиІорэр ?
(trg)="9"> Nyi yí Yehowa ji mɔ eole waɔ ?

(src)="9"> 4 , 5 .
(trg)="10"> 4 , 5 .

(src)="10"> Сыд Хьисэ насыпышІо зышІыщтыгъэр ?
(trg)="11"> Nyi yí na yí Yesu kpɔ jijɔɔ ?

(src)="11"> Сыд пае зизэхэшІыкІ икъугъэхэм уадэгущыІэн фае гухэлъэу уиІэхэмкІэ ?
(trg)="12"> Nyi yí taɖo yí enyɔ mɔ , àgbeje ɖoɖo ci yí èwa do ao gbe nu mɛ koɖo Kristotɔ kpɔnutɔxuwoɔ ?

(src)="12"> Сыд пае ныбжьыкІабэм агу рихьырэ Хьисэ игъогу цІыфхэр тырагъэхьанэу ?
(trg)="13"> Nyi yí taɖo jajɛ sugbɔ kpɔnɔ jijɔ le enukplaviwawadɔ lɔ mɛɔ ?

(src)="13"> Сыд ныбжьыкІэ зэулэмэ ашІэрэр цІыф нахьыбэ шъыпкъэм нэІуасэ фашІыным пае ?
(trg)="14"> Nyi yí jajɛ Kristotɔ ɖewo wa , keŋ atɛnŋ adra enyɔ lɔ nɔ amɛ sugbɔ wuɔ ?