# ro/2002/jrc22002D0163-ro.xml.gz
# sl/2002/jrc22002D0163-sl.xml.gz


(src)="2"> DECIZIA COMITETULUI MIXT AL SEE
(trg)="2"> Sklep Skupnega odbora EGP

(src)="3.0"> nr .
(src)="3.1"> 163 / 2002
(trg)="3"> št. 163 / 2002

(src)="4"> din 6 decembrie 2002
(trg)="4"> z dne 6. decembra 2002

(src)="5"> de modificare a anexei II ( Regulamente tehnice , norme , testare şi certificare ) la Acordul SEE
(trg)="5"> o spremembi Priloge II ( Tehnični predpisi , standardi , preskušanje in certificiranje ) k Sporazumu EGP

(src)="6"> COMITETUL MIXT AL SEE ,
(trg)="6"> SKUPNI ODBOR EGP JE -

(src)="7.0"> având în vedere Acordul privind Spaţiul Economic European , modificat de protocolul de adaptare a Acordului privind Spaţiul Economic European , denumit în continuare " acordul " , în special art .
(src)="7.1"> 98 ,
(trg)="7"> ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru , kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru , v nadaljnjem besedilu " Sporazum " , in zlasti člena 98 Sporazuma ,

(src)="8"> întrucât :
(trg)="8"> ob upoštevanju naslednjega :

(src)="9.0"> ( 1 ) Anexa II la acord a fost modificată de Decizia Comitetului mixt al SEE nr .
(src)="9.1"> 13 / 2001 din 23 februarie 20011 .
(trg)="9"> ( 1 ) Priloga II k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom št. 13 / 2001 Skupnega odbora EGP z dne 23. februarja 2001 [ 1 ] .

(src)="10"> ( 2 ) A douăzeci şi şasea Directivă a Comisiei 2002 / 34 / CE din 15 aprilie 2002 de adaptare la progresul tehnic a anexelor II , III şi VII la Directiva Consiliului 76 / 768 / CEE privind apropierea legislaţiilor statelor membre cu privire la produsele cosmetice2 trebuie integrată în acord ,
(trg)="10"> ( 2 ) Šestindvajseto Direktivo Komisije 2002 / 34 / ES z dne 15. aprila 2002 o prilagoditvi Prilog II , III in VII k Direktivi Sveta 76 / 768 / EGS o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kozmetičnimi izdelki tehničnemu napredku [ 2 ] je treba vključiti v Sporazum -

(src)="11"> DECIDE :
(trg)="11"> SKLENIL :

(src)="12"> Articolul 1
(trg)="12"> Člen 1

(src)="13.0"> La pct .
(src)="13.1"> 1 ( Directiva Consiliului 76 / 768 / CEE ) din capitolul XVI din anexa II la acord se adaugă următoarea liniuţă :
(trg)="13"> V točki 1 ( Direktiva Sveta 76 / 768 / EGS ) v poglavju XVI Priloge II k Sporazumu se doda naslednja alinea :

(src)="14.0"> " - 32002 L 0034 : a 26-a Directivă a Comisiei 2002 / 34 / CE din 15 aprilie 2002 ( JO L 102 , 18.04.2002 , p .
(trg)="14.0"> " — 32002 L 0034 : Šestindvajseta Direktiva Komisije 2002 / 34 / ES z dne 15. aprila 2002 ( UL L 102 , 18.4.2002 , str .

(src)="14.1"> 19 ) . "
(trg)="14.1"> 19 ) . "

(src)="15"> Articolul 2
(trg)="15"> Člen 2

(src)="16"> Textul Directivei 2002 / 34 / CE în limbile islandeză şi norvegiană , care urmează să fie publicat în suplimentul SEE al Jurnalului Oficial al Comunităţilor Europene , este autentic .
(trg)="16"> Besedili Direktive 2002 / 34 / ES v islandskem in norveškem jeziku , objavljeni v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti , sta verodostojni .

(src)="17"> Articolul 3
(trg)="17"> Člen 3

(src)="18.0"> Prezenta decizie intră în vigoare la 7 decembrie 2002 cu condiţia ca toate notificările prevăzute la art .
(src)="18.1"> 103 alin .
(src)="18.2"> ( 1 ) din acord să fi fost înaintate Comitetului mixt al SEE * .
(trg)="18"> Ta sklep začne veljati 7. decembra 2002 pod pogojem , da so bila Skupnemu odboru EGP predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103 ( 1 ) Sporazuma [ 3 ] .

(src)="19"> Articolul 4
(trg)="19"> Člen 4

(src)="20"> Prezenta decizie se publică în secţiunea SEE a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene , precum şi în suplimentul SEE al acestuia .
(trg)="20"> Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti .

# ro/2002/jrc22002D0172-ro.xml.gz
# sl/2002/jrc22002D0172-sl.xml.gz


(src)="2.0"> DECIZIA COMITETULUI MIXT AL SEE NR .
(src)="2.1"> 172 / 2002
(trg)="3"> št. 172 / 2002

(src)="3"> din 6 decembrie 2002
(trg)="4"> z dne 6. decembra 2002

(src)="4"> de modificare a anexei XVIII ( sănătate şi securitate la locul de muncă , dreptul muncii şi egalitatea de tratament pentru femei şi bărbaţi ) la Acordul SEE
(trg)="5"> o spremembi Priloge XVIII ( Zdravje in varnost pri delu , delovno pravo in enako obravnavanje moških in žensk ) k Sporazumu EGP

(src)="5"> COMITETUL MIXT AL SEE ,
(trg)="6"> SKUPNI ODBOR EGP JE -

(src)="6.0"> având în vedere Acordul privind Spaţiul Economic European , modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spaţiul Economic European , denumit în continuare " acordul " , în special art .
(src)="6.1"> 98 ,
(trg)="7"> ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru , kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru , v nadaljnjem besedilu " Sporazum " , in zlasti člena 98 Sporazuma ,

(src)="7"> întrucât :
(trg)="8"> ob upoštevanju naslednjega :

(src)="8.0"> ( 1 ) anexa XVIII la acord a fost modificată prin Decizia Comitetului mixt al SEE nr .
(src)="8.1"> 89 / 2002 din 25 iunie 20021 .
(trg)="9"> ( 1 ) Priloga XVIII k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom Skupnega odbora EGP št. 89 / 2002 z dne 25. junija 2002 [ 1 ] .

(src)="9"> ( 2 ) Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2002 / 14 / CE din 11 martie 2002 de stabilire a unui cadru general de informare şi consultare a lucrătorilor din Comunitatea Europeană2 trebuie integrată în acord .
(trg)="10"> ( 2 ) Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2002 / 14 / ES z dne 11. marca 2002 o določitvi splošnega okvira za obveščanje in posvetovanje z zaposlenimi v Evropski skupnosti [ 2 ] je treba vključiti v Sporazum -

(src)="10"> DECIDE :
(trg)="11"> SKLENIL :

(src)="11"> Articolul 1
(trg)="12"> Člen 1

(src)="12.0"> După pct .
(src)="12.1"> 32e ( Directiva Consiliului 2001 / 86 / CE ) din anexa XVIII la acord se inserează următorul punct :
(trg)="13"> Za točko 32e ( Direktiva Sveta 2001 / 86 / ES ) v Prilogi XVIII k Sporazumu se doda naslednja točka :

(src)="13.0"> " 32f .
(trg)="14.0"> " 32f .

(src)="13.1"> 32002 L 0014 : Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2002 / 14 / CE din 11 martie 2002 de stabilire a unui cadru general de informare şi consultare a lucrătorilor din Comunitatea Europeană ( JO L 80 , 23.3.2002 , p .
(trg)="14.1"> 32002 L 0014 : Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2002 / 14 / ES z dne 11. marca 2002 o določitvi splošnega okvira za obveščanje in posvetovanje z zaposlenimi v Evropski skupnosti ( UL L 80 , 23.3.2002 , str .

(src)="13.2"> 29 ) . "
(trg)="14.2"> 29 ) . "

(src)="14"> Articolul 2
(trg)="15"> Člen 2

(src)="15"> Textul Directivei 2002 / 14 / CE în limbile islandeză şi norvegiană , care se publică în Suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene , este autentic .
(trg)="16"> Besedili Direktive 2002 / 14 / ES v islandskem in norveškem jeziku , objavljeni v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti , sta verodostojni .

(src)="16"> Articolul 3
(trg)="17"> Člen 3

(src)="17.0"> Prezenta decizie intră în vigoare la 7 decembrie 2002 , cu condiţia ca toate notificările prevăzute de art .
(src)="17.1"> 103 alin .
(src)="17.2"> ( 1 ) din acord să fi fost aduse la cunoştinţa Comitetului mixt al SEE . *
(trg)="18"> Ta sklep začne veljati 7. decembra 2002 pod pogojem , da so bila Skupnemu odboru EGP [ 3 ] predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103 ( 1 ) Sporazuma .

(src)="18"> Articolul 4
(trg)="19"> Člen 4

(src)="19"> Prezenta decizie se publică în secţiunea SEE din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi în Suplimentul SEE al acestuia .
(trg)="20"> Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti .

# ro/2002/jrc22002D0173-ro.xml.gz
# sl/2002/jrc22002D0173-sl.xml.gz


(src)="2"> DECIZIA COMITETULUI MIXT AL SEE
(trg)="2"> Sklep Skupnega odbora EGP

(src)="3.0"> nr .
(src)="3.1"> 173 / 2002
(trg)="3"> št. 173 / 2002

(src)="4"> din 6 decembrie 2002
(trg)="4"> z dne 6. decembra 2002

(src)="5"> de modificare a anexei XX ( Mediu ) la Acordul SEE
(trg)="5"> o spremembi Priloge XX ( Okolje ) k Sporazumu EGP

(src)="6"> COMITETUL MIXT AL SEE ,
(trg)="6"> SKUPNI ODBOR EGP JE -

(src)="7.0"> având în vedere Acordul privind Spaţiul Economic European , modificat de Protocolul de adaptare a Acordului privind Spaţiul Economic European , denumit în continuare " Acordul " , în special art .
(src)="7.1"> 98 ,
(trg)="7"> ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru , kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru , v nadaljnjem besedilu " Sporazum " , in zlasti člena 98 Sporazuma ,

(src)="8"> întrucât :
(trg)="8"> ob upoštevanju naslednjega :

(src)="9.0"> ( 1 ) Anexa XX la Acord a fost modificată de Decizia Comitetului Mixt al SEE nr .
(src)="9.1"> 149 / 2002 din 8 noiembrie 20021 .
(trg)="9"> ( 1 ) Priloga XX k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom št. 149 / 2002 Skupnega odbora EGP z dne 8. novembra 2002 [ 1 ] .

(src)="10"> ( 2 ) Decizia Comisiei 2002 / 371 / CE din 15 mai 2002 de stabilire a criteriilor ecologice pentru atribuirea etichetelor ecologice comunitare produselor textile şi de modificare a Deciziei 1999 / 178 / CE2 trebuie încorporată în Acord ,
(trg)="10"> ( 2 ) Odločbo Komisije 2002 / 371 / ES z dne 15. maja 2002 o uvedbi okoljskih meril za dodelitev znaka Skupnosti za okolje tekstilnim proizvodom in spremembi Odločbe 1999 / 178 / ES [ 2 ] je treba vključiti v Sporazum -

(src)="11"> DECIDE :
(trg)="11"> SKLENIL :

(src)="12"> Articolul 1
(trg)="12"> Člen 1

(src)="13"> Anexa XX la Acord se modifică după cum urmează .
(trg)="13"> Priloga XX k Sporazumu se spremeni na naslednji način :

(src)="14.0"> ( 1 ) Pct .
(trg)="14.0"> 1 .

(src)="14.1"> 2en devine pct .
(src)="14.2"> 2ena .
(trg)="14.1"> Sedanja točka 2en postane točka 2ena .

(src)="15.0"> ( 2 ) La pct .
(trg)="15.0"> 2 .

(src)="15.1"> 2ena se adaugă următoarea liniuţă ( Decizia Comisiei 1999 / 178 / CE ) :
(trg)="15.1"> V točki 2ena ( Odločba Komisije 1999 / 178 / ES ) se doda naslednja alinea :

(src)="16.0"> " - 32002 D 0371 : Decizia Comisiei 2002 / 371 / CE din 15 mai 2002 ( JO L 133 , 18.05.2002 , p .
(trg)="16.0"> " — 32002 D 0371 : Odločba Komisije 2002 / 371 / ES z dne 15. maja 2002 ( UL L 133 , 18.5.2002 , str .

(src)="16.1"> 29 ) . "
(trg)="16.1"> 29 ) . "

(src)="17.0"> ( 3 ) După pct .
(trg)="17.0"> 3 .

(src)="17.1"> 2em se adaugă următorul punct ( Decizia Comisiei 98 / 634 / CE ) :
(trg)="17.1"> Za točko 2em ( Odločba Komisije 98 / 634 / ES ) se vstavi naslednja točka :

(src)="18.0"> " 2en .
(trg)="18.0"> " 2en .

(src)="18.1"> 32002 D 0371 : Decizia Comisiei 2002 / 371 / CE din 15 mai 2002 de stabilire a criteriilor ecologice pentru atribuirea etichetelor ecologice comunitare produselor textile şi de modificare a Deciziei 1999 / 178 / CE ( JO L 133 , 18.05.2002 , p .
(trg)="18.1"> 32002 D 0371 : Odločba Komisije 2002 / 371 / ES z dne 15. maja 2002 o določitvi okoljskih meril za dodelitev znaka za okolje Skupnosti tekstilnim proizvodom in spremembi Odločbe 1999 / 178 / ES ( UL L 133 , 18.5.2002 , str .

(src)="18.2"> 29 ) " .
(trg)="18.2"> 29 ) . "

(src)="19.0"> ( 4 ) Pct .
(trg)="19.0"> 4 .

(src)="19.1"> 2ena se elimină de la 31 mai 2003 .
(trg)="19.1"> Točka 2ena se črta z začetkom veljavnosti od 31. maja 2003 .

(src)="20"> Articolul 2
(trg)="20"> Člen 2

(src)="21"> Textul Deciziei 2002 / 371 / CE în limbile islandeză şi norvegiană , care urmează să fie publicate în suplimentul SEE al Jurnalului Oficial al Comunităţilor Europene , este autentic .
(trg)="21"> Besedili Odločbe 2002 / 371 / ES v islandskem in norveškem jeziku , objavljeni v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti , sta verodostojni .

(src)="22"> Articolul 3
(trg)="22"> Člen 3

(src)="23.0"> Prezenta decizie intră în vigoare la 7 decembrie 2002 , cu condiţia ca toate notificările să fi fost comunicate Comitetului Mixt al SEE  , în conformitate cu art .
(src)="23.1"> 103 alin .
(src)="23.2"> ( 1 ) din Acord .
(trg)="23"> Ta sklep začne veljati 7. decembra 2002 pod pogojem , da so bila Skupnemu odboru EGP [ 3 ] predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103 ( 1 ) Sporazuma .

(src)="24"> Articolul 4
(trg)="24"> Člen 4

(src)="25"> Prezenta decizie se publică în secţiunea SEE şi în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene .
(trg)="25"> Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti .

# ro/2002/jrc22002D0174-ro.xml.gz
# sl/2002/jrc22002D0174-sl.xml.gz


(src)="2"> DECIZIA COMITETULUI MIXT AL SEE
(trg)="2"> Sklep Skupnega odbora EGP

(src)="3.0"> nr .
(src)="3.1"> 174 / 2002
(trg)="3"> št. 174 / 2002

(src)="4"> din 6 decembrie 2002
(trg)="4"> z dne 6. decembra 2002

(src)="5"> de modificare a anexei XX ( Mediu ) la Acordul SEE
(trg)="5"> o spremembi Priloge XX ( Okolje ) k Sporazumu EGP

(src)="6"> COMITETUL MIXT AL SEE ,
(trg)="6"> SKUPNI ODBOR EGP JE —

(src)="7.0"> având în vedere Acordul privind Spaţiul Economic European , modificat de Protocolul de adaptare a Acordului privind Spaţiul Economic European , denumit în continuare " Acordul " , în special art .
(src)="7.1"> 98 ,
(trg)="7"> ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru , kakor ga spreminja Protokol o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru , v nadaljnjem besedilu " Sporazum " , in zlasti člena 98 Sporazuma ,

(src)="8"> întrucât :
(trg)="8"> ob upoštevanju naslednjega :

(src)="9.0"> ( 1 ) Anexa XX la Acord a fost modificată de Decizia Comitetului Mixt al SEE nr .
(src)="9.1"> 149 / 2002 din 8 noiembrie 20021 .
(trg)="9"> ( 1 ) Priloga XX k Sporazumu je bila spremenjena s Sklepom št. 149 / 2002 Skupnega odbora EGP z dne 8. novembra 2002 [ 1 ] .

(src)="10"> ( 2 ) Decizia Comisiei 2002 / 272 / CE din 25 martie 2002 de stabilire a criteriilor ecologice pentru atribuirea etichetelor ecologice comunitare pentru pardoseli rigide2 trebuie încorporată în Acord ,
(trg)="10"> ( 2 ) Odločbo Komisije 2002 / 272 / ES z dne 25. marca 2002 o uvedbi okoljskih meril za dodelitev znaka Skupnosti za okolje trdim talnim prekrivalom [ 2 ] je treba vključiti v Sporazum —

(src)="11"> DECID :
(trg)="11"> SKLENIL :

(src)="12"> Articolul 1
(trg)="12"> Člen 1

(src)="13.0"> După pct .
(src)="13.1"> 2eu se inserează următorul punct ( Decizia Comisiei 2002 / 255 / CE ) din anexa XX la Acord :
(trg)="13"> Za točko 2eu ( Odločba Komisije 2002 / 255 / ES ) v Prilogi XX k Sporazumu se doda naslednja točka :

(src)="14.0"> " 2ev .
(trg)="14.0"> " 2ev .

(src)="14.1"> 32002 D 0272 : Decizia Comisiei 2002 / 272 / CE din 25 martie 2002 de stabilire a criteriilor ecologice pentru atribuirea etichetelor ecologice comunitare pentru pardoseli rigide ( JO L 94 , 11.04.2002 , p .
(trg)="14.1"> 32002 D 0272 : Odločba Komisije 2002 / 272 / ES z dne 25. marca 2002 o uvedbi okoljskih meril za dodelitev znaka Skupnosti za okolje trdim talnim prekrivalom ( UL L 94 , 11.4.2002 , str .

(src)="14.2"> 13 ) . "
(trg)="14.2"> 13 ) . "

(src)="15"> Articolul 2
(trg)="15"> Člen 2

(src)="16"> Textul Deciziei 2002 / 272 / CE în limbile islandeză şi norvegiană , care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene , este autentic .
(trg)="16"> Besedili Odločbe 2002 / 272 / ES v islandskem in norveškem jeziku , objavljeni v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti , sta verodostojni .

(src)="17"> Articolul 3
(trg)="17"> Člen 3

(src)="18.0"> Prezenta decizie intră în vigoare la 7 decembrie 2002 , cu condiţia ca toate notificările cu privire la Acord să fi fost comunicate Comitetului Mixt al SEE  , în conformitate cu art .
(src)="18.1"> 103 alin .
(src)="18.2"> ( 1 ) din Acord .
(trg)="18"> Ta sklep začne veljati 7. decembra 2002 pod pogojem , da so bila Skupnemu odboru EGP [ 3 ] predložena vsa uradna obvestila v skladu s členom 103 ( 1 ) Sporazuma .

(src)="19"> Articolul 4
(trg)="19"> Člen 4

(src)="20"> Prezenta decizie se publică în secţiunea SEE şi în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene .
(trg)="20"> Ta sklep se objavi v sklopu EGP in v Dopolnilu EGP Uradnega lista Evropskih skupnosti .

# ro/2003/jrc22003D0008-ro.xml.gz
# sl/2003/jrc22003D0008-sl.xml.gz


(src)="2"> DECIZIA COMITETULUI MIXT AL SEE
(trg)="2"> Sklep Skupnega odbora EGP

(src)="3.0"> nr .
(src)="3.1"> 8 / 2003
(trg)="3"> št. 8 / 2003

(src)="4"> din 31 ianuarie 2003
(trg)="4"> z dne 31. januarja 2003

(src)="5"> de modificare a anexei II ( Regulamente tehnice , norme , testare şi certificare ) la Acordul SEE
(trg)="5"> o spremembi Priloge II ( Tehnični predpisi , standardi , preizkušanje in certificiranje ) k Sporazumu EGP

(src)="6"> COMITETUL MIXT AL SEE ,
(trg)="6"> SKUPNI ODBOR EGP JE -

(src)="7.0"> având în vedere Acordul privind Spaţiul Economic European , modificat de protocolul de adaptare a Acordului privind Spaţiul Economic European , denumit în continuare " acordul " , în special art .
(src)="7.1"> 98 ,
(trg)="7"> ob upoštevanju Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru , kakor je bil spremenjen s Protokolom o prilagoditvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru , v nadaljnjem besedilu " Sporazum " , in zlasti člena 98 Sporazuma ,

(src)="8"> întrucât :
(trg)="8"> ob upoštevanju naslednjega :