# nl/2002/jrc22002D0163-nl.xml.gz
# ro/2002/jrc22002D0163-ro.xml.gz


(src)="2"> Besluit van het Gemengd Comité van de EER
(trg)="2"> DECIZIA COMITETULUI MIXT AL SEE

(src)="3"> nr. 163 / 2002
(trg)="3.0"> nr .
(trg)="3.1"> 163 / 2002

(src)="4"> van 6 december 2002
(trg)="4"> din 6 decembrie 2002

(src)="5"> tot wijziging van bijlage II ( Technische voorschriften , normen , keuring en certificatie ) bij de EER-overeenkomst
(trg)="5"> de modificare a anexei II ( Regulamente tehnice , norme , testare şi certificare ) la Acordul SEE

(src)="6"> HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER ,
(trg)="6"> COMITETUL MIXT AL SEE ,

(src)="7"> Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte , aangepast bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte , hierna " de overeenkomst " genoemd , inzonderheid op artikel 98 ,
(trg)="7.0"> având în vedere Acordul privind Spaţiul Economic European , modificat de protocolul de adaptare a Acordului privind Spaţiul Economic European , denumit în continuare " acordul " , în special art .
(trg)="7.1"> 98 ,

(src)="8"> Overwegende hetgeen volgt :
(trg)="8"> întrucât :

(src)="9"> ( 1 ) Bijlage II bij de overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 13 / 2001 van het Gemengd Comité van de EER ( 1 ) .
(trg)="9.0"> ( 1 ) Anexa II la acord a fost modificată de Decizia Comitetului mixt al SEE nr .
(trg)="9.1"> 13 / 2001 din 23 februarie 20011 .

(src)="10"> ( 2 ) Zesentwintigste Richtlijn 2002 / 34 / EG van de Commissie van 15 april 2002 tot aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van de bijlagen II , III en VII van Richtlijn 76 / 768 / EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake cosmetische producten ( 2 ) dient in de overeenkomst te worden opgenomen ,
(trg)="10"> ( 2 ) A douăzeci şi şasea Directivă a Comisiei 2002 / 34 / CE din 15 aprilie 2002 de adaptare la progresul tehnic a anexelor II , III şi VII la Directiva Consiliului 76 / 768 / CEE privind apropierea legislaţiilor statelor membre cu privire la produsele cosmetice2 trebuie integrată în acord ,

(src)="11"> BESLUIT :
(trg)="11"> DECIDE :

(src)="12"> Artikel 1
(trg)="12"> Articolul 1

(src)="13"> In hoofdstuk XVI van bijlage II bij de overeenkomst wordt aan punt 1 ( Richtlijn 76 / 768 / EEG van de Raad ) het volgende streepje toegevoegd :
(trg)="13.0"> La pct .
(trg)="13.1"> 1 ( Directiva Consiliului 76 / 768 / CEE ) din capitolul XVI din anexa II la acord se adaugă următoarea liniuţă :

(src)="14.0"> " - 32002 L 0034 : Zesentwintigste Richtlijn 2002 / 34 / EG van de Commissie ( PB L 102 van 18.4.2002 , blz .
(trg)="14.0"> " - 32002 L 0034 : a 26-a Directivă a Comisiei 2002 / 34 / CE din 15 aprilie 2002 ( JO L 102 , 18.04.2002 , p .

(src)="14.1"> 19 ) . " .
(trg)="14.1"> 19 ) . "

(src)="15"> Artikel 2
(trg)="15"> Articolul 2

(src)="16"> De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Richtlijn 2002 / 34 / EG zijn authentiek .
(trg)="16"> Textul Directivei 2002 / 34 / CE în limbile islandeză şi norvegiană , care urmează să fie publicat în suplimentul SEE al Jurnalului Oficial al Comunităţilor Europene , este autentic .

(src)="17"> Artikel 3
(trg)="17"> Articolul 3

(src)="18"> Dit besluit treedt in werking op 7 december 2002 , op voorwaarde dat alle in artikel 103 , lid 1 , van de overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER ( 3 ) hebben plaatsgevonden ..
(trg)="18.0"> Prezenta decizie intră în vigoare la 7 decembrie 2002 cu condiţia ca toate notificările prevăzute la art .
(trg)="18.1"> 103 alin .
(trg)="18.2"> ( 1 ) din acord să fi fost înaintate Comitetului mixt al SEE * .

(src)="19"> Artikel 4
(trg)="19"> Articolul 4

(src)="20"> Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie .
(trg)="20"> Prezenta decizie se publică în secţiunea SEE a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene , precum şi în suplimentul SEE al acestuia .

# nl/2002/jrc22002D0172-nl.xml.gz
# ro/2002/jrc22002D0172-ro.xml.gz


(src)="3"> nr. 172 / 2002
(trg)="2.0"> DECIZIA COMITETULUI MIXT AL SEE NR .
(trg)="2.1"> 172 / 2002

(src)="4"> van 6 december 2002
(trg)="3"> din 6 decembrie 2002

(src)="5"> tot wijziging van bijlage XVIII ( Gezondheid en veiligheid op het werk , arbeidsrecht en gelijke behandeling van mannen en vrouwen ) bij de EER-overeenkomst
(trg)="4"> de modificare a anexei XVIII ( sănătate şi securitate la locul de muncă , dreptul muncii şi egalitatea de tratament pentru femei şi bărbaţi ) la Acordul SEE

(src)="6"> HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER ,
(trg)="5"> COMITETUL MIXT AL SEE ,

(src)="7"> Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte , aangepast bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte , hierna " de overeenkomst " genoemd , inzonderheid op artikel 98 ,
(trg)="6.0"> având în vedere Acordul privind Spaţiul Economic European , modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spaţiul Economic European , denumit în continuare " acordul " , în special art .
(trg)="6.1"> 98 ,

(src)="8"> Overwegende hetgeen volgt :
(trg)="7"> întrucât :

(src)="9"> ( 1 ) Bijlage XVIII bij de overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 89 / 2002 van het Gemengd Comité van de EER ( 1 ) .
(trg)="8.0"> ( 1 ) anexa XVIII la acord a fost modificată prin Decizia Comitetului mixt al SEE nr .
(trg)="8.1"> 89 / 2002 din 25 iunie 20021 .

(src)="10"> ( 2 ) Richtlijn 2002 / 14 / EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 tot vaststelling van een algemeen kader betreffende de informatie en de raadpleging van de werknemers in de Europese Gemeenschap ( 2 ) dient in de overeenkomst te worden opgenomen ,
(trg)="9"> ( 2 ) Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2002 / 14 / CE din 11 martie 2002 de stabilire a unui cadru general de informare şi consultare a lucrătorilor din Comunitatea Europeană2 trebuie integrată în acord .

(src)="11"> BESLUIT :
(trg)="10"> DECIDE :

(src)="12"> Artikel 1
(trg)="11"> Articolul 1

(src)="13"> In bijlage XVIII bij de overeenkomst wordt na punt 32e ( Richtlijn 2001 / 86 / EG van de Raad ) het volgende punt ingevoegd :
(trg)="12.0"> După pct .
(trg)="12.1"> 32e ( Directiva Consiliului 2001 / 86 / CE ) din anexa XVIII la acord se inserează următorul punct :

(src)="14.0"> " 32f .
(trg)="13.0"> " 32f .

(src)="14.1"> 32002 L 0014 : Richtlijn 2002 / 14 / EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 maart 2002 tot vaststelling van een algemeen kader betreffende de informatie en de raadpleging van de werknemers in de Europese Gemeenschap ( PB L 80 van 23.3.2002 , blz .
(trg)="13.1"> 32002 L 0014 : Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2002 / 14 / CE din 11 martie 2002 de stabilire a unui cadru general de informare şi consultare a lucrătorilor din Comunitatea Europeană ( JO L 80 , 23.3.2002 , p .

(src)="14.2"> 29 ) . " .
(trg)="13.2"> 29 ) . "

(src)="15"> Artikel 2
(trg)="14"> Articolul 2

(src)="16"> De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Richtlijn 2002 / 14 / EG zijn authentiek .
(trg)="15"> Textul Directivei 2002 / 14 / CE în limbile islandeză şi norvegiană , care se publică în Suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene , este autentic .

(src)="17"> Artikel 3
(trg)="16"> Articolul 3

(src)="18"> Dit besluit treedt in werking op 7 december 2002 , op voorwaarde dat alle in artikel 103 , lid 1 , van de overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER ( 3 ) hebben plaatsgevonden .
(trg)="17.0"> Prezenta decizie intră în vigoare la 7 decembrie 2002 , cu condiţia ca toate notificările prevăzute de art .
(trg)="17.1"> 103 alin .
(trg)="17.2"> ( 1 ) din acord să fi fost aduse la cunoştinţa Comitetului mixt al SEE . *

(src)="19"> Artikel 4
(trg)="18"> Articolul 4

(src)="20"> Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie .
(trg)="19"> Prezenta decizie se publică în secţiunea SEE din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi în Suplimentul SEE al acestuia .

# nl/2002/jrc22002D0173-nl.xml.gz
# ro/2002/jrc22002D0173-ro.xml.gz


(src)="2"> Besluit van het Gemengd Comité van de EER
(trg)="2"> DECIZIA COMITETULUI MIXT AL SEE

(src)="3"> nr. 173 / 2002
(trg)="3.0"> nr .
(trg)="3.1"> 173 / 2002

(src)="4"> van 6 december 2002
(trg)="4"> din 6 decembrie 2002

(src)="5"> tot wijziging van bijlage XX ( Milieu ) bij de EER-overeenkomst
(trg)="5"> de modificare a anexei XX ( Mediu ) la Acordul SEE

(src)="6"> HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER ,
(trg)="6"> COMITETUL MIXT AL SEE ,

(src)="7"> Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte , aangepast bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte , hierna " de overeenkomst " genoemd , inzonderheid op artikel 98 ,
(trg)="7.0"> având în vedere Acordul privind Spaţiul Economic European , modificat de Protocolul de adaptare a Acordului privind Spaţiul Economic European , denumit în continuare " Acordul " , în special art .
(trg)="7.1"> 98 ,

(src)="8"> Overwegende hetgeen volgt :
(trg)="8"> întrucât :

(src)="9"> ( 1 ) Bijlage XX bij de overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 149 / 2002 van het Gemengd Comité van de EER ( 1 ) .
(trg)="9.0"> ( 1 ) Anexa XX la Acord a fost modificată de Decizia Comitetului Mixt al SEE nr .
(trg)="9.1"> 149 / 2002 din 8 noiembrie 20021 .

(src)="10"> ( 2 ) Beschikking 2002 / 371 / EG van de Commissie van 15 mei 2002 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur aan textielproducten en tot wijziging van Beschikking 1999 / 178 / EG ( 2 ) dient in de overeenkomst te worden opgenomen ,
(trg)="10"> ( 2 ) Decizia Comisiei 2002 / 371 / CE din 15 mai 2002 de stabilire a criteriilor ecologice pentru atribuirea etichetelor ecologice comunitare produselor textile şi de modificare a Deciziei 1999 / 178 / CE2 trebuie încorporată în Acord ,

(src)="11"> BESLUIT :
(trg)="11"> DECIDE :

(src)="12"> Artikel 1
(trg)="12"> Articolul 1

(src)="13"> Bijlage XX bij de overeenkomst wordt als volgt gewijzigd :
(trg)="13"> Anexa XX la Acord se modifică după cum urmează .

(src)="14.0"> 1 .
(trg)="14.0"> ( 1 ) Pct .

(src)="14.1"> Punt 2en wordt punt 2ena .
(trg)="14.1"> 2en devine pct .
(trg)="14.2"> 2ena .

(src)="15.0"> 2 .
(trg)="15.0"> ( 2 ) La pct .

(src)="15.1"> Aan punt 2ena ( Beschikking 1999 / 178 / EG van de Commissie ) wordt het volgende streepje toegevoegd :
(trg)="15.1"> 2ena se adaugă următoarea liniuţă ( Decizia Comisiei 1999 / 178 / CE ) :

(src)="16.0"> " - 32002 D 0371 : Beschikking 2002 / 371 / EG van de Commissie ( PB L 133 van 18.5.2002 , blz .
(trg)="16.0"> " - 32002 D 0371 : Decizia Comisiei 2002 / 371 / CE din 15 mai 2002 ( JO L 133 , 18.05.2002 , p .

(src)="16.1"> 29 ) . " .
(trg)="16.1"> 29 ) . "

(src)="17.0"> 3 .
(trg)="17.0"> ( 3 ) După pct .

(src)="17.1"> Na punt 2em ( Beschikking 98 / 634 / EG van de Commissie ) wordt het volgende punt ingevoegd :
(trg)="17.1"> 2em se adaugă următorul punct ( Decizia Comisiei 98 / 634 / CE ) :

(src)="18.0"> " 2en .
(trg)="18.0"> " 2en .

(src)="18.1"> 32002 D 0371 : Beschikking 2002 / 371 / EG van de Commissie van 15 mei 2002 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur aan textielproducten en tot wijziging van Beschikking 1999 / 178 / EG ( PB L 133 van 18.5.2002 , blz .
(trg)="18.1"> 32002 D 0371 : Decizia Comisiei 2002 / 371 / CE din 15 mai 2002 de stabilire a criteriilor ecologice pentru atribuirea etichetelor ecologice comunitare produselor textile şi de modificare a Deciziei 1999 / 178 / CE ( JO L 133 , 18.05.2002 , p .

(src)="18.2"> 29 ) . " .
(trg)="18.2"> 29 ) " .

(src)="19.0"> 4 .
(trg)="19.0"> ( 4 ) Pct .

(src)="19.1"> Punt 2ena wordt per 31 mei 2003 geschrapt .
(trg)="19.1"> 2ena se elimină de la 31 mai 2003 .

(src)="20"> Artikel 2
(trg)="20"> Articolul 2

(src)="21"> De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Beschikking 2002 / 371 / EG zijn authentiek .
(trg)="21"> Textul Deciziei 2002 / 371 / CE în limbile islandeză şi norvegiană , care urmează să fie publicate în suplimentul SEE al Jurnalului Oficial al Comunităţilor Europene , este autentic .

(src)="22"> Artikel 3
(trg)="22"> Articolul 3

(src)="23"> Dit besluit treedt in werking op 7 december 2002 , op voorwaarde dat alle in artikel 103 , lid 1 , van de overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER ( 3 ) hebben plaatsgevonden .
(trg)="23.0"> Prezenta decizie intră în vigoare la 7 decembrie 2002 , cu condiţia ca toate notificările să fi fost comunicate Comitetului Mixt al SEE  , în conformitate cu art .
(trg)="23.1"> 103 alin .
(trg)="23.2"> ( 1 ) din Acord .

(src)="24"> Artikel 4
(trg)="24"> Articolul 4

(src)="25"> Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie .
(trg)="25"> Prezenta decizie se publică în secţiunea SEE şi în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene .

# nl/2002/jrc22002D0174-nl.xml.gz
# ro/2002/jrc22002D0174-ro.xml.gz


(src)="2"> Besluit van het Gemengd Comité van de EER
(trg)="2"> DECIZIA COMITETULUI MIXT AL SEE

(src)="3"> nr. 174 / 2002
(trg)="3.0"> nr .
(trg)="3.1"> 174 / 2002

(src)="4"> van 6 december 2002
(trg)="4"> din 6 decembrie 2002

(src)="5"> tot wijziging van bijlage XX ( Milieu ) bij de EER-overeenkomst
(trg)="5"> de modificare a anexei XX ( Mediu ) la Acordul SEE

(src)="6"> HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER ,
(trg)="6"> COMITETUL MIXT AL SEE ,

(src)="7"> Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte , aangepast bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte , hierna " de overeenkomst " genoemd , inzonderheid op artikel 98 ,
(trg)="7.0"> având în vedere Acordul privind Spaţiul Economic European , modificat de Protocolul de adaptare a Acordului privind Spaţiul Economic European , denumit în continuare " Acordul " , în special art .
(trg)="7.1"> 98 ,

(src)="8"> Overwegende hetgeen volgt :
(trg)="8"> întrucât :

(src)="9"> ( 1 ) Bijlage XX bij de overeenkomst werd gewijzigd bij Besluit nr. 149 / 2002 van het Gemengd Comité van de EER ( 1 ) .
(trg)="9.0"> ( 1 ) Anexa XX la Acord a fost modificată de Decizia Comitetului Mixt al SEE nr .
(trg)="9.1"> 149 / 2002 din 8 noiembrie 20021 .

(src)="10"> ( 2 ) Beschikking 2002 / 272 / EG van de Commissie van 25 maart 2002 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur voor harde vloeren ( 2 ) dient in de overeenkomst te worden opgenomen ,
(trg)="10"> ( 2 ) Decizia Comisiei 2002 / 272 / CE din 25 martie 2002 de stabilire a criteriilor ecologice pentru atribuirea etichetelor ecologice comunitare pentru pardoseli rigide2 trebuie încorporată în Acord ,

(src)="11"> BESLUIT :
(trg)="11"> DECID :

(src)="12"> Artikel 1
(trg)="12"> Articolul 1

(src)="13"> In bijlage XX bij de overeenkomst wordt na punt 2eu ( Beschikking 2002 / 255 / EG van de Commissie ) het volgende punt ingevoegd :
(trg)="13.0"> După pct .
(trg)="13.1"> 2eu se inserează următorul punct ( Decizia Comisiei 2002 / 255 / CE ) din anexa XX la Acord :

(src)="14.0"> " 2ev .
(trg)="14.0"> " 2ev .

(src)="14.1"> 32002 D 0272 : Beschikking 2002 / 272 / EG van de Commissie van 25 maart 2002 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur voor harde vloeren ( PB L 94 van 11.4.2002 , blz .
(trg)="14.1"> 32002 D 0272 : Decizia Comisiei 2002 / 272 / CE din 25 martie 2002 de stabilire a criteriilor ecologice pentru atribuirea etichetelor ecologice comunitare pentru pardoseli rigide ( JO L 94 , 11.04.2002 , p .

(src)="14.2"> 13 ) . " .
(trg)="14.2"> 13 ) . "

(src)="15"> Artikel 2
(trg)="15"> Articolul 2

(src)="16"> De in het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie bekend te maken teksten in de IJslandse en de Noorse taal van Beschikking 2002 / 272 / EG zijn authentiek .
(trg)="16"> Textul Deciziei 2002 / 272 / CE în limbile islandeză şi norvegiană , care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene , este autentic .

(src)="17"> Artikel 3
(trg)="17"> Articolul 3

(src)="18"> Dit besluit treedt in werking op 7 december 2002 , op voorwaarde dat alle in artikel 103 , lid 1 , van de overeenkomst bedoelde kennisgevingen aan het Gemengd Comité van de EER ( 3 ) hebben plaatsgevonden .
(trg)="18.0"> Prezenta decizie intră în vigoare la 7 decembrie 2002 , cu condiţia ca toate notificările cu privire la Acord să fi fost comunicate Comitetului Mixt al SEE  , în conformitate cu art .
(trg)="18.1"> 103 alin .
(trg)="18.2"> ( 1 ) din Acord .

(src)="19"> Artikel 4
(trg)="19"> Articolul 4

(src)="20"> Dit besluit wordt bekendgemaakt in het EER-gedeelte van en het EER-supplement bij het Publicatieblad van de Europese Unie .
(trg)="20"> Prezenta decizie se publică în secţiunea SEE şi în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene .

# nl/2003/jrc22003D0008-nl.xml.gz
# ro/2003/jrc22003D0008-ro.xml.gz


(src)="2"> Besluit van het Gemengd Comité van de EER
(trg)="2"> DECIZIA COMITETULUI MIXT AL SEE

(src)="3"> nr. 8 / 2003
(trg)="3.0"> nr .
(trg)="3.1"> 8 / 2003

(src)="4"> van 31 januari 2003
(trg)="4"> din 31 ianuarie 2003

(src)="5"> tot wijziging van bijlage II ( Technische voorschriften , normen , keuring en certificatie ) bij de EER-overeenkomst
(trg)="5"> de modificare a anexei II ( Regulamente tehnice , norme , testare şi certificare ) la Acordul SEE

(src)="6"> HET GEMENGD COMITÉ VAN DE EER ,
(trg)="6"> COMITETUL MIXT AL SEE ,

(src)="7"> Gelet op de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte , aangepast bij het Protocol tot aanpassing van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte , hierna " de overeenkomst " genoemd , inzonderheid op artikel 98 ,
(trg)="7.0"> având în vedere Acordul privind Spaţiul Economic European , modificat de protocolul de adaptare a Acordului privind Spaţiul Economic European , denumit în continuare " acordul " , în special art .
(trg)="7.1"> 98 ,

(src)="8"> Overwegende hetgeen volgt :
(trg)="8"> întrucât :