# hu/2002/jrc22002D0163-hu.xml.gz
# ro/2002/jrc22002D0163-ro.xml.gz


(src)="2"> Az EGT-Vegyesbizottság 163 / 2002 határozata
(trg)="3.0"> nr .
(trg)="3.1"> 163 / 2002

(src)="3"> ( 2002. december 6 . )
(trg)="4"> din 6 decembrie 2002

(src)="4"> az EGT-megállapodás II. mellékletének ( Műszaki előírások , szabványok , vizsgálatok és tanúsítás ) módosításáról
(trg)="5"> de modificare a anexei II ( Regulamente tehnice , norme , testare şi certificare ) la Acordul SEE

(src)="5"> AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG ,
(trg)="6"> COMITETUL MIXT AL SEE ,

(src)="6"> tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló , az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított megállapodásra ( a továbbiakban : a Megállapodás ) és különösen annak 98. cikkére ,
(trg)="7.0"> având în vedere Acordul privind Spaţiul Economic European , modificat de protocolul de adaptare a Acordului privind Spaţiul Economic European , denumit în continuare " acordul " , în special art .
(trg)="7.1"> 98 ,

(src)="7"> mivel :
(trg)="8"> întrucât :

(src)="8"> ( 1 ) A Megállapodás II. mellékletét a 2001. február 23-i 13 / 2001 EGT-vegyesbizottsági határozat [ 1 ] módosította .
(trg)="9.0"> ( 1 ) Anexa II la acord a fost modificată de Decizia Comitetului mixt al SEE nr .
(trg)="9.1"> 13 / 2001 din 23 februarie 20011 .

(src)="9"> ( 2 ) A kozmetikai termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 76 / 768 / EGK tanácsi irányelv II . , III. és VII. mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról szóló , 2002. április 15-i 2002 / 34 / EK huszonhatodik bizottsági irányelvet [ 2 ] be kell építeni a Megállapodásba ,
(trg)="10"> ( 2 ) A douăzeci şi şasea Directivă a Comisiei 2002 / 34 / CE din 15 aprilie 2002 de adaptare la progresul tehnic a anexelor II , III şi VII la Directiva Consiliului 76 / 768 / CEE privind apropierea legislaţiilor statelor membre cu privire la produsele cosmetice2 trebuie integrată în acord ,

(src)="10"> A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT :
(trg)="11"> DECIDE :

(src)="11"> 1. cikk
(trg)="12"> Articolul 1

(src)="12"> A Megállapodás II. melléklete XVI. fejezetének 1. pontja ( 76 / 768 / EGK tanácsi irányelv ) a következő francia bekezdéssel egészül ki :
(trg)="13.0"> La pct .
(trg)="13.1"> 1 ( Directiva Consiliului 76 / 768 / CEE ) din capitolul XVI din anexa II la acord se adaugă următoarea liniuţă :

(src)="13"> " - 32002 L 0034 : A Bizottság 2002. április 15-i 2002 / 34 / EK huszonhatodik irányelve ( HL L 102 . , 2002.4.18 . , 19. o . ) . "
(trg)="14.0"> " - 32002 L 0034 : a 26-a Directivă a Comisiei 2002 / 34 / CE din 15 aprilie 2002 ( JO L 102 , 18.04.2002 , p .
(trg)="14.1"> 19 ) . "

(src)="14"> 2. cikk
(trg)="15"> Articolul 2

(src)="15"> A 2002 / 34 / EK irányelv izlandi és norvég nyelvű szövegei , melyeket az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében közzé kell tenni , hitelesek .
(trg)="16"> Textul Directivei 2002 / 34 / CE în limbile islandeză şi norvegiană , care urmează să fie publicat în suplimentul SEE al Jurnalului Oficial al Comunităţilor Europene , este autentic .

(src)="16"> 3. cikk
(trg)="17"> Articolul 3

(src)="17"> Ez a határozat 2002. december 7-én lép hatályba , amennyiben a Megállapodás 103. cikkének ( 1 ) bekezdése szerint előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz [ 3 ] .
(trg)="18.0"> Prezenta decizie intră în vigoare la 7 decembrie 2002 cu condiţia ca toate notificările prevăzute la art .
(trg)="18.1"> 103 alin .
(trg)="18.2"> ( 1 ) din acord să fi fost înaintate Comitetului mixt al SEE * .

(src)="18"> 4. cikk
(trg)="19"> Articolul 4

(src)="19"> Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében , illetve EGT-kiegészítésében közzé kell tenni .
(trg)="20"> Prezenta decizie se publică în secţiunea SEE a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene , precum şi în suplimentul SEE al acestuia .

# hu/2002/jrc22002D0172-hu.xml.gz
# ro/2002/jrc22002D0172-ro.xml.gz


(src)="2"> Az EGT-Vegyesbizottság 172 / 2002 határozata
(trg)="2.0"> DECIZIA COMITETULUI MIXT AL SEE NR .
(trg)="2.1"> 172 / 2002

(src)="3"> ( 2002. december 6 . )
(trg)="3"> din 6 decembrie 2002

(src)="4"> az EGT-megállapodás XVIII. mellékletének ( Munkahelyi egészségvédelem és biztonság , munkajog , valamint nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód ) módosításáról
(trg)="4"> de modificare a anexei XVIII ( sănătate şi securitate la locul de muncă , dreptul muncii şi egalitatea de tratament pentru femei şi bărbaţi ) la Acordul SEE

(src)="5"> AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG ,
(trg)="5"> COMITETUL MIXT AL SEE ,

(src)="6"> tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló , az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított megállapodásra ( a továbbiakban : a Megállapodás ) és különösen annak 98. cikkére ,
(trg)="6.0"> având în vedere Acordul privind Spaţiul Economic European , modificat prin Protocolul de adaptare a Acordului privind Spaţiul Economic European , denumit în continuare " acordul " , în special art .
(trg)="6.1"> 98 ,

(src)="7"> mivel :
(trg)="7"> întrucât :

(src)="8"> ( 1 ) A Megállapodás XVIII. mellékletét a 2002. június 25-i 89 / 2002 EGT-vegyesbizottsági határozat [ 1 ] módosította .
(trg)="8.0"> ( 1 ) anexa XVIII la acord a fost modificată prin Decizia Comitetului mixt al SEE nr .
(trg)="8.1"> 89 / 2002 din 25 iunie 20021 .

(src)="9"> ( 2 ) Az Európai Közösség munkavállalóinak tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció általános keretének létrehozásáról szóló , 2002. március 11-i 2002 / 14 / EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet [ 2 ] be kell építeni a Megállapodásba ,
(trg)="9"> ( 2 ) Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2002 / 14 / CE din 11 martie 2002 de stabilire a unui cadru general de informare şi consultare a lucrătorilor din Comunitatea Europeană2 trebuie integrată în acord .

(src)="10"> A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT :
(trg)="10"> DECIDE :

(src)="11"> 1. cikk
(trg)="11"> Articolul 1

(src)="12"> A Megállapodás XVIII. mellékletének 32e. pontját ( 2001 / 86 / EK tanácsi irányelv ) a következő pont követi :
(trg)="12.0"> După pct .
(trg)="12.1"> 32e ( Directiva Consiliului 2001 / 86 / CE ) din anexa XVIII la acord se inserează următorul punct :

(src)="13.0"> " 32f .
(trg)="13.0"> " 32f .

(src)="13.1"> 32002 L 0014 : Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 11-i 2002 / 14 / EK irányelve az Európai Közösség munkavállalóinak tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció általános keretének létrehozásáról ( HL L 80 . , 2002.3.23 . , 29. o . ) . "
(trg)="13.1"> 32002 L 0014 : Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2002 / 14 / CE din 11 martie 2002 de stabilire a unui cadru general de informare şi consultare a lucrătorilor din Comunitatea Europeană ( JO L 80 , 23.3.2002 , p .
(trg)="13.2"> 29 ) . "

(src)="14"> 2. cikk
(trg)="14"> Articolul 2

(src)="15"> A 2002 / 14 / EK irányelv izlandi és norvég nyelvű szövegei , amelyeket az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében közzé kell tenni , hitelesek .
(trg)="15"> Textul Directivei 2002 / 14 / CE în limbile islandeză şi norvegiană , care se publică în Suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene , este autentic .

(src)="16"> 3. cikk
(trg)="16"> Articolul 3

(src)="17"> Ez a határozat 2002. december 7-én lép hatályba , amennyiben a Megállapodás 103. cikkének ( 1 ) bekezdése szerint előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz [ 3 ] .
(trg)="17.0"> Prezenta decizie intră în vigoare la 7 decembrie 2002 , cu condiţia ca toate notificările prevăzute de art .
(trg)="17.1"> 103 alin .
(trg)="17.2"> ( 1 ) din acord să fi fost aduse la cunoştinţa Comitetului mixt al SEE . *

(src)="18"> 4. cikk
(trg)="18"> Articolul 4

(src)="19"> Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében , illetve EGT-kiegészítésében közzé kell tenni .
(trg)="19"> Prezenta decizie se publică în secţiunea SEE din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi în Suplimentul SEE al acestuia .

# hu/2002/jrc22002D0173-hu.xml.gz
# ro/2002/jrc22002D0173-ro.xml.gz


(src)="2"> Az EGT-Vegyesbizottság 173 / 2002 határozata
(trg)="3.0"> nr .
(trg)="3.1"> 173 / 2002

(src)="3"> ( 2002. december 6 . )
(trg)="4"> din 6 decembrie 2002

(src)="4"> az EGT-megállapodás XX. mellékletének ( Környezet ) módosításáról
(trg)="5"> de modificare a anexei XX ( Mediu ) la Acordul SEE

(src)="5"> AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG ,
(trg)="6"> COMITETUL MIXT AL SEE ,

(src)="6"> tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló , az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított megállapodásra ( a továbbiakban : a Megállapodás ) és különösen annak 98. cikkére ,
(trg)="7.0"> având în vedere Acordul privind Spaţiul Economic European , modificat de Protocolul de adaptare a Acordului privind Spaţiul Economic European , denumit în continuare " Acordul " , în special art .
(trg)="7.1"> 98 ,

(src)="7"> mivel :
(trg)="8"> întrucât :

(src)="8"> ( 1 ) A Megállapodás XX. mellékletét a 2002. november 8-i 149 / 2002 EGT-vegyesbizottsági határozat [ 1 ] módosította .
(trg)="9.0"> ( 1 ) Anexa XX la Acord a fost modificată de Decizia Comitetului Mixt al SEE nr .
(trg)="9.1"> 149 / 2002 din 8 noiembrie 20021 .

(src)="9"> ( 2 ) A textiltermékekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok meghatározásáról , valamint az 1999 / 178 / EK határozat módosításáról szóló , 2002. május 15-i 2002 / 371 / EK bizottsági határozatot [ 2 ] be kell építeni a Megállapodásba ,
(trg)="10"> ( 2 ) Decizia Comisiei 2002 / 371 / CE din 15 mai 2002 de stabilire a criteriilor ecologice pentru atribuirea etichetelor ecologice comunitare produselor textile şi de modificare a Deciziei 1999 / 178 / CE2 trebuie încorporată în Acord ,

(src)="10"> A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT :
(trg)="11"> DECIDE :

(src)="11"> 1. cikk
(trg)="12"> Articolul 1

(src)="12"> A Megállapodás XX. melléklete a következőképpen módosul :
(trg)="13"> Anexa XX la Acord se modifică după cum urmează .

(src)="13.0"> 1 .
(trg)="14.0"> ( 1 ) Pct .

(src)="13.1"> A jelen 2en. pontból 2ena. pont lesz .
(trg)="14.1"> 2en devine pct .
(trg)="14.2"> 2ena .

(src)="14.0"> 2 .
(trg)="15.0"> ( 2 ) La pct .

(src)="14.1"> A 2ena. pont ( 1999 / 178 / EK bizottsági határozat ) a következő francia bekezdéssel egészül ki :
(trg)="15.1"> 2ena se adaugă următoarea liniuţă ( Decizia Comisiei 1999 / 178 / CE ) :

(src)="15"> " - 32002 D 0371 : A Bizottság 2002. május 15-i 2002 / 371 / EK határozata ( HL L 133 . , 2002.5.18 . , 29. o . ) . "
(trg)="16.0"> " - 32002 D 0371 : Decizia Comisiei 2002 / 371 / CE din 15 mai 2002 ( JO L 133 , 18.05.2002 , p .
(trg)="16.1"> 29 ) . "

(src)="16.0"> 3 .
(trg)="17.0"> ( 3 ) După pct .

(src)="16.1"> A 2em. pontot ( 98 / 634 / EK bizottsági határozat ) a következő pont követi :
(trg)="17.1"> 2em se adaugă următorul punct ( Decizia Comisiei 98 / 634 / CE ) :

(src)="17.0"> " 2en .
(trg)="18.0"> " 2en .

(src)="17.1"> 32002 D 0371 : A Bizottság 2002. május 15-i 2002 / 371 / EK határozata a textiltermékekre vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok meghatározásáról , valamint az 1999 / 178 / EK határozat módosításáról ( HL L 133 . , 2002.5.18 . , 29. o . ) . "
(trg)="18.1"> 32002 D 0371 : Decizia Comisiei 2002 / 371 / CE din 15 mai 2002 de stabilire a criteriilor ecologice pentru atribuirea etichetelor ecologice comunitare produselor textile şi de modificare a Deciziei 1999 / 178 / CE ( JO L 133 , 18.05.2002 , p .
(trg)="18.2"> 29 ) " .

(src)="18.0"> 4 .
(trg)="19.0"> ( 4 ) Pct .

(src)="18.1"> A 2ena. pontot 2003. május 31-i hatállyal el kell hagyni .
(trg)="19.1"> 2ena se elimină de la 31 mai 2003 .

(src)="19"> 2. cikk
(trg)="20"> Articolul 2

(src)="20"> A 2002 / 371 / EK határozat izlandi és norvég nyelvű szövegei , amelyeket az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében közzé kell tenni , hitelesek .
(trg)="21"> Textul Deciziei 2002 / 371 / CE în limbile islandeză şi norvegiană , care urmează să fie publicate în suplimentul SEE al Jurnalului Oficial al Comunităţilor Europene , este autentic .

(src)="21"> 3. cikk
(trg)="22"> Articolul 3

(src)="22"> Ez a határozat 2002. december 7-én lép hatályba , amennyiben a Megállapodás 103. cikkének ( 1 ) bekezdése szerint előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz [ 3 ] .
(trg)="23.0"> Prezenta decizie intră în vigoare la 7 decembrie 2002 , cu condiţia ca toate notificările să fi fost comunicate Comitetului Mixt al SEE  , în conformitate cu art .
(trg)="23.1"> 103 alin .
(trg)="23.2"> ( 1 ) din Acord .

(src)="23"> 4. cikk
(trg)="24"> Articolul 4

(src)="24"> Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében , illetve EGT-kiegészítésében közzé kell tenni .
(trg)="25"> Prezenta decizie se publică în secţiunea SEE şi în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene .

# hu/2002/jrc22002D0174-hu.xml.gz
# ro/2002/jrc22002D0174-ro.xml.gz


(src)="2"> Az EGT-Vegyesbizottság 174 / 2002 határozata
(trg)="3.0"> nr .
(trg)="3.1"> 174 / 2002

(src)="3"> ( 2002. december 6 . )
(trg)="4"> din 6 decembrie 2002

(src)="4"> az EGT-megállapodás XX. mellékletének ( Környezet ) módosításáról
(trg)="5"> de modificare a anexei XX ( Mediu ) la Acordul SEE

(src)="5"> AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG ,
(trg)="6"> COMITETUL MIXT AL SEE ,

(src)="6"> tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló , az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított megállapodásra ( a továbbiakban : a Megállapodás ) és különösen annak 98. cikkére ,
(trg)="7.0"> având în vedere Acordul privind Spaţiul Economic European , modificat de Protocolul de adaptare a Acordului privind Spaţiul Economic European , denumit în continuare " Acordul " , în special art .
(trg)="7.1"> 98 ,

(src)="7"> mivel :
(trg)="8"> întrucât :

(src)="8"> ( 1 ) A Megállapodás XX. mellékletét a 2002. november 8-i 149 / 2002 EGT-vegyesbizottsági határozat [ 1 ] módosította .
(trg)="9.0"> ( 1 ) Anexa XX la Acord a fost modificată de Decizia Comitetului Mixt al SEE nr .
(trg)="9.1"> 149 / 2002 din 8 noiembrie 20021 .

(src)="9"> ( 2 ) A kemény padlóburkolatokra vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok meghatározásáról szóló , 2002. március 25-i 2002 / 272 / EK bizottsági határozatot [ 2 ] be kell építeni a Megállapodásba ,
(trg)="10"> ( 2 ) Decizia Comisiei 2002 / 272 / CE din 25 martie 2002 de stabilire a criteriilor ecologice pentru atribuirea etichetelor ecologice comunitare pentru pardoseli rigide2 trebuie încorporată în Acord ,

(src)="10"> A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT :
(trg)="11"> DECID :

(src)="11"> 1. cikk
(trg)="12"> Articolul 1

(src)="12"> A Megállapodás XX. mellékletének a 2eu. pontját ( 2002 / 255 / EK bizottsági határozat ) a következő pont követi :
(trg)="13.0"> După pct .
(trg)="13.1"> 2eu se inserează următorul punct ( Decizia Comisiei 2002 / 255 / CE ) din anexa XX la Acord :

(src)="13.0"> " 2ev .
(trg)="14.0"> " 2ev .

(src)="13.1"> 32002 D 0272 : A Bizottság 2002. március 25-i 2002 / 272 / EK határozata a kemény padlóburkolatokra vonatkozó közösségi ökocímke odaítélésével kapcsolatos ökológiai kritériumok meghatározásáról ( HL L 94 . , 2002.4.11 . , 13. o . ) . "
(trg)="14.1"> 32002 D 0272 : Decizia Comisiei 2002 / 272 / CE din 25 martie 2002 de stabilire a criteriilor ecologice pentru atribuirea etichetelor ecologice comunitare pentru pardoseli rigide ( JO L 94 , 11.04.2002 , p .
(trg)="14.2"> 13 ) . "

(src)="14"> 2. cikk
(trg)="15"> Articolul 2

(src)="15"> A 2002 / 272 / EK határozat izlandi és norvég nyelvű szövegei , amelyeket az Európai Közösségek Hivatalos Lapjának EGT-kiegészítésében közzé kell tenni , hitelesek .
(trg)="16"> Textul Deciziei 2002 / 272 / CE în limbile islandeză şi norvegiană , care urmează să fie publicate în suplimentul SEE la Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene , este autentic .

(src)="16"> 3. cikk
(trg)="17"> Articolul 3

(src)="17"> Ez a határozat 2002. december 7-én lép hatályba , amennyiben a Megállapodás 103. cikkének ( 1 ) bekezdése szerint előírt összes értesítést eljuttatták az EGT-Vegyesbizottsághoz [ 3 ] .
(trg)="18.0"> Prezenta decizie intră în vigoare la 7 decembrie 2002 , cu condiţia ca toate notificările cu privire la Acord să fi fost comunicate Comitetului Mixt al SEE  , în conformitate cu art .
(trg)="18.1"> 103 alin .
(trg)="18.2"> ( 1 ) din Acord .

(src)="18"> 4. cikk
(trg)="19"> Articolul 4

(src)="19"> Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjának EGT-re vonatkozó részében , illetve EGT-kiegészítésében közzé kell tenni .
(trg)="20"> Prezenta decizie se publică în secţiunea SEE şi în suplimentul SEE ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene .

# hu/2003/jrc22003D0008-hu.xml.gz
# ro/2003/jrc22003D0008-ro.xml.gz


(src)="2"> Az EGT-Vegyesbizottság 8 / 2003 határozata
(trg)="3.0"> nr .
(trg)="3.1"> 8 / 2003

(src)="3"> ( 2003. január 31 . )
(trg)="4"> din 31 ianuarie 2003

(src)="4"> az EGT-megállapodás II. mellékletének ( műszaki előírások , szabványok , vizsgálatok és tanúsítás ) módosításáról
(trg)="5"> de modificare a anexei II ( Regulamente tehnice , norme , testare şi certificare ) la Acordul SEE

(src)="5"> AZ EGT-VEGYESBIZOTTSÁG ,
(trg)="6"> COMITETUL MIXT AL SEE ,

(src)="6"> tekintettel az Európai Gazdasági Térségről szóló , az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás kiigazításáról szóló jegyzőkönyvvel módosított megállapodásra ( a továbbiakban : a Megállapodás ) , és különösen annak 98. cikkére ,
(trg)="7.0"> având în vedere Acordul privind Spaţiul Economic European , modificat de protocolul de adaptare a Acordului privind Spaţiul Economic European , denumit în continuare " acordul " , în special art .
(trg)="7.1"> 98 ,

(src)="7"> mivel :
(trg)="8"> întrucât :

(src)="8"> ( 1 ) A Megállapodás II. mellékletét a 2002. december 6-i 163 / 2002 EGT-vegyesbizottsági határozat módosította [ 1 ] .
(trg)="9.0"> ( 1 ) Anexa II la acord a fost modificată de Decizia Comitetului mixt al SEE nr .
(trg)="9.1"> 163 / 2002 din 6 decembrie 20021 .

(src)="9"> ( 2 ) A kozmetikai termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 76 / 768 / EGK tanácsi irányelv II . , III . , VI. és VII. mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításáról szóló , 2000. február 29-i 2000 / 6 / EK huszonnegyedik bizottsági irányelvet [ 2 ] be kell építeni a Megállapodásba ,
(trg)="10"> ( 2 ) A douăzeci şi patra Directivă a Comisiei 2000 / 6 / CE din 29 februarie 2000 de adaptare la progresul tehnic a anexelor II , III , VI şi VII la Directiva Consiliului 76 / 768 / CEE privind apropierea legislaţiilor statelor membre cu privire la produsele cosmetice2 trebuie integrată în acord ,

(src)="10"> A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT :
(trg)="11"> DECIDE :

(src)="11"> 1. cikk
(trg)="12"> Articolul 1

(src)="12"> A Megállapodás II. melléklete XVI. fejezetének 1. pontja ( 76 / 768 / EGK tanácsi irányelv ) a következő francia bekezdéssel egészül ki :
(trg)="13.0"> La pct .
(trg)="13.1"> 1 ( Directiva Consiliului 76 / 768 / CEE ) din capitolul XVI din anexa II la acord se adaugă următoarea liniuţă :

(src)="13"> " - 32000 L 0006 : A Bizottság 2000. február 29-i 2000 / 6 / EK huszonnegyedik irányelve ( HL L 56 . , 2000.3.1 . , 42. o . ) . "
(trg)="14.0"> " - 32000 L 0006 : A douăzeci şi patra Directivă a Comisiei 2000 / 6 / CE din 29 februarie 2000 ( JO L 56 , 01.03.2000 , p .
(trg)="14.1"> 42 ) . "