# hu/1959/jrc21959A1006_01-hu.xml.gz
# lv/1959/jrc21959A1006_01-lv.xml.gz


(src)="2"> Megállapodás Kanada kormánya és az Európai Atomenergia-közösség ( Euratom ) között az atomenergia békés felhasználása terén való együttműködésről
(trg)="2"> Nolīgums Starp Kanādas Valdību Un Eiropas Atomenerģijas Kopienu Par Sadarbību Atomenerģijas Izmantošanā Miermīlīgiem Mērķiem

(src)="3"> PREAMBULUM
(trg)="3"> PREAMBULA

(src)="4"> Az Európai Atomenergia-közösség ( Euratom ) saját Bizottságán ( a továbbiakban : a Bizottság ) keresztül eljárva , valamint Kanada kormánya ;
(trg)="4"> Eiropas Atomenerģijas kopiena ( Euratom ) , kuru pārstāv tās Komisija ( še turpmāk " Komisija " ) un Kanādas valdība ,

(src)="5"> Figyelembe véve , hogy a Belga Királyság , a Németországi Szövetségi Köztársaság , a Francia Köztársaság , az Olasz Köztársaság , a Luxemburgi Nagyhercegség és a Holland Királyság az 1957. március 25-én Rómában aláírt szerződéssel létrehozta a Közösséget azzal a céllal , hogy hozzájáruljon a tagállamokban az életszínvonal növeléséhez , valamint a más országokkal folytatott cserekapcsolatok fejlődéséhez , a nukleáris iparágak gyors létrehozásához és növekedéséhez szükséges feltételek megteremtésével ;
(trg)="5"> TĀ KĀ , parakstot līgumu Romā 1957. gada 25. martā , Beļģijas Karaliste , Vācijas Federatīvā Republika , Francijas Republika , Itālijas Republika , Luksemburgas Lielhercogiste un Nīderlandes Karaliste nodibina Kopienu , lai , ieviešot tos nosacījumus , kas nepieciešami kodolrūpniecības izveidei un tās ātrai attīstībai , veicinātu dzīves līmeņa paaugstināšanos dalībvalstīs un attīstītu tirdzniecību ar citām valstīm ;

(src)="6"> Figyelembe véve , hogy Kanada kormánya és a Közösség kölcsönösen kifejezték óhajukat , hogy szoros együttműködést alakítsanak ki az atomenergia békés felhasználása terén ;
(trg)="6"> TĀ KĀ Kopiena un Kanādas valdība ir paudušas kopēju vēlmi panākt ciešu sadarbību atomenerģijas izmantošanā miermīlīgiem mērķiem ;

(src)="7"> Azzal az óhajjal , hogy együttműködjenek egymással annak érdekében , hogy az atomenergia békés felhasználásának fejlesztése révén elősegítsék és növeljék a jólét és a konjunktúra terén elérhető eredményeket Kanadában és a Közösségben ;
(trg)="7"> VĒLĒDAMĀS sadarboties savā starpā , lai veicinātu un palielinātu ieguldījumu , ko atomenerģijas miermīlīgas izmantošanas attīstība var sniegt labklājībai un pārticībai Kopienā un Kanādā ;

(src)="8"> Felismerve különösen , hogy kölcsönös előnyük származna az együttes kutatási és fejlesztési program megvalósításán keresztül folytatott együttműködésből ;
(trg)="8"> ATZĪSTOT , ka pušu interesēs īpaši būtiski būtu sadarboties kopīgas pētniecības un attīstības programmas izveidē ;

(src)="9"> Figyelembe véve , hogy az atomenergia békés felhasználása terén folytatott együttműködést előíró egyezség gyümölcsöző tapasztalatcserét indítana meg , lehetőségeket teremtene kölcsönösen előnyös cselekvésekre , és erősítené a szolidaritást Európában és a tengerentúlon ,
(trg)="9"> TĀ KĀ nolīgums , ar kuru tiek sākta sadarbība atomenerģijas izmantošanā miermīlīgiem mērķiem , aizsāktu vērtīgu pieredzes apmaiņu , dotu iespēju īstenot savstarpēji izdevīgas darbības un nostiprinātu solidaritāti Eiropā un otrpus Atlantijas Okeānam ;

(src)="10"> A KÖVETKEZŐKBEN állapodtak meg :
(trg)="10"> IR VIENOJUŠĀS par turpmāko .

(src)="11"> I. cikk
(trg)="11"> I pants

(src)="12"> ( 1 ) Az e megállapodásban megcélzott együttműködés az atomenergia békés felhasználásával kapcsolatos , és abba beletartozik
(trg)="12.0"> 1 .
(trg)="12.1"> Šajā nolīgumā paredzētā sadarbība attiecas uz atomenerģijas izmantošanu miermīlīgiem mērķiem un aptver šādas jomas :

(src)="13"> a ) az információk átadása , beleértve az alábbiakra vonatkozó információkat :
(trg)="13"> a ) informācijas sniegšana , jo īpaši attiecībā uz :

(src)="14"> i. kutatás és fejlesztés ;
(trg)="14"> i ) pētniecību un attīstību ;

(src)="15"> ii. egészségügyi és biztonsági kérdések ;
(trg)="15"> ii ) veselības un drošības jautājumiem ;

(src)="16"> iii. berendezések , létesítmények és eszközök ( beleértve a tervek , rajzok és műszaki leírások átadását ) ; valamint
(trg)="16"> iii ) aprīkojumu , iekārtām un ierīcēm ( tostarp plānu , rasējumu un specifikāciju piegādi ) ;

(src)="17"> iv. a berendezések , létesítmények , eszközök és anyagok felhasználása ;
(trg)="17"> iv ) aprīkojuma , iekārtu , ierīču un materiālu izmantošanu ;

(src)="18"> b ) anyagok szállítása ;
(trg)="18"> b ) materiālu piegāde ;

(src)="19"> c ) berendezések és eszközök beszerzése ;
(trg)="19"> c ) aprīkojuma un ierīču sagāde ;

(src)="20"> d ) szabadalmi jogok felhasználása ;
(trg)="20"> d ) patenttiesību izmantošana ;

(src)="21"> e ) a berendezésekhez és létesítményekhez való hozzáférés és azok használata .
(trg)="21"> e ) piekļuve aprīkojumam un iekārtām un iespēja to izmantot .

(src)="22"> ( 2 ) Az e megállapodásban meghatározott együttműködésre a megállapítandó feltételek mellett , valamint a Kanadában és a Közösségben hatályos és alkalmazandó törvényekkel , rendeletekkel és egyéb engedélyezési követelményekkel összhangban kerül sor .
(trg)="22.0"> 2 .
(trg)="22.1"> Šajā nolīgumā paredzēto sadarbību īsteno atbilstoši nosacījumiem , par kuriem vienojas , un normatīvajiem aktiem , kā arī Kopienā un Kanādā spēkā esošajiem noteikumiem , ko piemēro atļaujām .

(src)="23"> ( 3 ) A Szerződő Felek felelősek egymás felé annak biztosításáért , hogy e megállapodás rendelkezéseit elfogadja és betartsa Kanada tekintetében valamennyi kanadai állami vállalat és Kanada joghatósága alá tartozó személy , a Közösség tekintetében pedig az említett Szerződés rendelkezéseivel összhangban a Közösségben élő valamennyi olyan személy , akik számára ennek a megállapodásnak megfelelően engedélyt biztosítanak .
(trg)="23.0"> 3 .
(trg)="23.1"> Katra Līgumslēdzēja puse attiecībā pret otru apņemas nodrošināt šā nolīguma ievērošanu ; attiecībā uz Kopienu – lai atbilstoši iepriekš minētā līguma noteikumiem šā nolīguma noteikumus atzītu un ievērotu visas personas , kas saskaņā ar šo nolīgumu ir attiecīgi pilnvarotas Kopienā , un attiecībā uz Kanādu – lai šā nolīguma noteikumus atzītu un ievērotu visi valsts uzņēmumi un Kanādas jurisdikcijā esošās personas .

(src)="24"> II. cikk
(trg)="24"> II pants

(src)="25"> Az I. cikk általános érvényének korlátozása nélkül az e megállapodásban előirányzott együttműködés kiterjed a természetes uránnal fűtött , nehézvízzel moderált nukleáris reaktorokkal kapcsolatos együttes kutatási és fejlesztési programra is .
(trg)="25"> Neierobežojot pirmā panta vispārēju piemērošanu , šajā nolīgumā paredzētā sadarbība ietver kopīgu pētniecības un attīstības programmu attiecībā uz kodolreaktora tipu ar dabīgā urāna degvielu un smagā ūdens palēninātāju .

(src)="26"> III. cikk
(trg)="26"> III pants

(src)="27"> ( 1 ) a ) A Szerződő Felek egymás , illetve a Közösségben élő vagy a kanadai kormány joghatósága alá tartozó személyek számára rendelkezésre bocsáthatják az e megállapodás hatálya alá tartozó kérdésekkel kapcsolatosan rendelkezésükre álló információkat .
(trg)="27"> 1. a ) Līgumslēdzējas puses var nodot viena otras rīcībā , kā arī to personu rīcībā , kas atrodas Kanādas valdības jurisdikcijā vai ir reģistrētas Kopienā , visu to rīcībā esošo informāciju par jautājumiem , kas saistīti ar šā nolīguma piemērošanas jomu .

(src)="28"> b ) A bármely harmadik féltől a továbbadást tiltó feltételek mellett kapott információk továbbadása nem tartozik e megállapodás hatálya alá .
(trg)="28"> b ) Šā nolīguma piemērošana neparedz tādas informācijas sniegšanu , kas saņemta no trešās personas , ja trešā persona tajā ir ieinteresēta .

(src)="29"> c ) Az információt átadó Szerződő Fél megítélése szerint kereskedelmi értékkel bíró információkat a szóban forgó Szerződő Fél kizárólag az általa meghatározott feltételek mellett adja át .
(trg)="29"> c ) Informācija , kuru Līgumslēdzēja puse , kas to piegādā , uzskata par tirgus vērtību , tiek sniegta tikai ar nosacījumiem , kurus izvirza šī Līgumslēdzēja puse .

(src)="30"> ( 2 ) a ) A Szerződő Felek ösztönzik és elősegítik a kanadai kormány joghatósága alá tartozó , illetve a Közösségben élő személyek közti információcserét az e megállapodás hatálya alá tartozó kérdésekben .
(trg)="30"> 2. a ) Līgumslēdzējas puses veicina un atvieglo informācijas apmaiņu starp Kopienā reģistrētajām personām , no vienas puses , un personām , kas atrodas Kanādas valdības jurisdikcijā , no otras puses , jautājumos , kas saistīti ar šā nolīguma piemērošanas jomu .

(src)="31"> b ) Az ilyen személyek birtokában lévő információkat kizárólag a szóban forgó személyek hozzájárulásával és az általuk meghatározott feltételek mellett lehet átadni .
(trg)="31"> b ) Šādu personu rīcībā esošās zināšanas var sniegt tikai ar šo personu piekrišanu un to izvirzītajiem nosacījumiem .

(src)="32"> IV. cikk
(trg)="32"> IV pants

(src)="33"> ( 1 ) a ) A Szerződő Felek az e megállapodás hatálya alá tartozó kérdésekben egymásnak vagy a Közösségben élő , illetve a kanadai kormány joghatósága alá tartozó személyeknek egymással kölcsönösen megállapított feltételek mellett használati engedélyeket vagy alhasználati engedélyeket adhatnak ki , vagy ezek kiadását rendelhetik el a Szerződő Felek valamelyikének tulajdonában lévő szabadalmakra , illetve az olyanokra , amelyekre a Szerződő Felek valamelyikének jogában áll használati engedélyt vagy alhasználati engedélyt kiadni .
(trg)="33"> 1. a ) Katra Līgumslēdzēja puse atbilstoši nosacījumiem , par kuriem vienojas , piešķirs vai liks piešķirt otrai pusei vai personām , kas atrodas Kanādas valdības jurisdikcijā vai ir reģistrētas Kopienā , licences vai apakšlicences , kas ir vienas vai otras Līgumslēdzējas puses īpašums vai uz kuru pamata vienai vai otrai pusei ir tiesības piešķirt licenci vai apakšlicenci jautājumos , kas saistīti ar šā nolīguma piemērošanas jomu .

(src)="34"> b ) A bármely harmadik féltől az engedélyezést tiltó feltételek mellett kapott szabadalmakra vagy használati engedélyekre vonatkozó használati engedélyek vagy alhasználati engedélyek kiadását ki kell zárni e megállapodás hatálya alól .
(trg)="34"> b ) Šo nolīgumu nepiemēro patentu licenču vai apakšlicenču piešķiršanai vai tādu licenču piešķiršanai , kuras izsniegusi trešā persona , ja šāda piešķiršana aizliegta saskaņā ar attiecīgiem nosacījumiem .

(src)="35"> ( 2 ) a ) A Szerződő Felek ösztönzik és elősegítik a Közösségben élő , illetve a kanadai kormány joghatósága alá tartozó személyek számára az e megállapodás hatálya alá tartozó kérdésekben a kanadai kormány joghatósága alatt , illetve a Közösségben élő személyek tulajdonában lévő szabadalmakra vonatkozó használati engedélyek kiadását .
(trg)="35"> 2. a ) Līgumslēdzējas puses veicina un atvieglo procesu , saskaņā ar kuru Kanādas valdības jurisdikcijā esošajām personām vai Kopienā reģistrētajām personām tiek piešķirtas to patentu licences , kas pieder personām , kuras , attiecīgi , ir reģistrētas Kopienā vai atrodas Kanādas valdības jurisdikcijā , jautājumos , kas saistīti ar šā nolīguma piemērošanas jomu .

(src)="36"> b ) Az ilyen személyek tulajdonában lévő szabadalmakra vagy használati engedélyekre vonatkozó használati engedélyeket , illetve alhasználati engedélyeket kizárólag a szóban forgó személyek hozzájárulásával és az általuk meghatározott feltételek mellett adják ki .
(trg)="36"> b ) Patentu licences un apakšlicences vai licences , kas atrodas šādu personu īpašumā , tiks piešķirtas tikai ar šo personu piekrišanu un atbilstoši šo personu izvirzītajiem nosacījumiem .

(src)="37"> V. cikk
(trg)="37"> V pants

(src)="38"> ( 1 ) A Szerződő Felek a célszerűség határáig szakértők kiküldésével vagy egyéb , kölcsönösen megállapított módon szaktanácsadást nyújtanak egymásnak vagy a Közösségben élő , illetve a kanadai kormány joghatósága alá tartozó személyeknek .
(trg)="38.0"> 1 .
(trg)="38.1"> Tik lielā mērā , cik tas iespējams , Līgumslēdzējas puses viena otrai vai arī personām , kas atrodas Kanādas valdības jurisdikcijā vai ir reģistrētas Kopienā , nodrošina tehniskās konsultācijas , gan norīkojot ekspertus , gan vienojoties par citiem tehniskās palīdzības veidiem .

(src)="39"> ( 2 ) A Szerződő Felek lehetőség szerint saját iskoláikban vagy létesítményeikben biztosítják , illetve Kanadában vagy a Közösségen belül másutt elősegítik a szakképzést az atomenergia békés felhasználásával kapcsolatos tárgyakban a másik Fél által ajánlott diákok és szakképzésben részt vevő személyek számára .
(trg)="39.0"> 2 .
(trg)="39.1"> Katra Līgumslēdzējā puse tik lielā mērā , cik tas iespējams , savās mācību iestādēs vai citās iestādēs nodrošina un palīdz nodrošināt to , lai gan Kopienā , gan Kanādā studentiem un praktikantiem , kurus ieteikusi otra puse , būtu pieejama apmācība jomās , kas saistītas ar atomenerģijas izmantošanu miermīlīgiem mērķiem .

(src)="40"> VI. cikk
(trg)="40"> VI pants

(src)="41"> A Szerződő Felek megállapodnak abban , hogy a kanadai kormány , illetve – abban az esetben , ha azt az Európai Atomenergia-közösséget ( Euratom ) létrehozó szerződés előírja , a Bizottság általános és egyedi esetre vonatkozó engedélyével – a kanadai állami vállalatok , a Közösség Ellátási Ügynöksége , illetve a kanadai kormány joghatósága alatt vagy a Közösségben élő személyek e megállapodás alapján kereskedelmi vagy kölcsönösen megállapított egyéb feltételek mellett alapanyagot és különleges nukleáris anyagot szállíthatnak vagy vehetnek át .
(trg)="41"> Līgumslēdzējas puses vienojas par to , ka ar Komisijas vispārēju un īpašu atļauju gadījumos , kurus paredz Eiropas Atomenerģijas kopienas ( Euratom ) dibināšanas līgums , vai ar Kanādas valdības palīdzību saskaņā ar šo nolīgumu Kopienas Sagādes aģentūra , Kanādas valsts uzņēmumi vai personas , kas reģistrētas Kopienā vai kas atrodas Kanādas valdības jurisdikcijā , var piegādāt vai saņemt izejmateriālus un īpašus kodolmateriālus atbilstoši nosacījumiem vai citiem faktoriem , par kuriem vienojas .

(src)="42"> VII. cikk
(trg)="42"> VII pants

(src)="43"> A Szerződő Felek a célszerűség határán belül segítik a Közösségben élő , illetve a kanadai kormány joghatósága alá tartozó személyeket kutatási és energiatermelő reaktorok beszerzésében , valamint abban , hogy az ilyen típusú reaktorok tervezésében , építésében és üzemeltetésében segítséghez jussanak .
(trg)="43"> Līgumslēdzējas puses tik lielā mērā , cik tas iespējams , palīdz personām , kas atrodas Kanādas valdības jurisdikcijā vai ir reģistrētas Kopienā , izveidot pētniecības reaktorus un reaktorus enerģijas ražošanas nolūkos , kā arī nodrošināt palīdzību šādu reaktoru projektēšanā , celtniecībā un ekspluatācija .

(src)="44"> VIII. cikk
(trg)="44"> VIII pants

(src)="45"> A Szerződő Felek a célszerűség határán belül segítik egymást abban , hogy a Szerződő Felek , illetve a Közösségben élő vagy a kanadai kormány joghatósága alá tartozó személyek a Közösségben , illetve Kanadában folytatott atomenergetikai kutatásra , fejlesztésre és termelésre szolgáló anyagokat , berendezéseket és egyéb szükséges kellékeket szerezzenek be .
(trg)="45"> Līgumslēdzējas puses tik lielā mērā , cik tas iespējams , sniedz viena otrai palīdzību , lai viena vai otra no Līgumslēdzējām pusēm vai arī personas , kas atrodas Kanādas valdības jurisdikcijā vai ir reģistrētas Kopienā , varētu iegādāties materiālus , aprīkojumu un citus līdzekļus , kas nepieciešami pētniecības , attīstības un ražošanas darbiem saistībā ar atomenerģiju Kanādā un Kopienā .

(src)="46"> IX. cikk
(trg)="46"> IX pants

(src)="47"> ( 1 ) Kanada kormánya és a Közösség vállalják , hogy az e megállapodás alapján beszerzett anyagokat vagy berendezéseket , valamint az ilyen módon beszerzett anyagok vagy berendezések használatából származó alapanyagokat vagy különleges nukleáris anyagokat kizárólag az atomenergia békés felhasználásának elősegítésére és fejlesztésére , és nem katonai célokra fogják alkalmazni ; valamint , hogy ennek érdekében e megállapodás alapján beszerzett semmiféle anyagot vagy berendezést , illetve az ilyen módon beszerzett anyagok vagy berendezések használatából származó alapanyagot vagy különleges nukleáris anyagot nem adnak át illetéktelen , illetve saját ellenőrzésükön kívül eső személyeknek , kivéve ha erre a Közösség , illetve Kanada kormánya írásban előzetesen hozzájárult .
(trg)="47.0"> 1 .
(trg)="47.1"> Gan Kopiena , gan Kanādas valdība apņemas nodrošināt , lai pamatojoties uz šo nolīgumu iegādātie materiāli vai aprīkojums , kā arī to izmantošanas rezultātā iegūtie izejmateriāli vai īpašie kodolmateriāli tiktu izmantoti , vienīgi lai veicinātu un attīstītu atomenerģijas izmantošanu miermīlīgiem nevis militāriem mērķiem ; tāpēc nekādi materiāli vai aprīkojums , kas iegūti , pamatojoties uz šo nolīgumu , ne arī to izmantošanas rezultātā iegūtie izejmateriāli vai īpašie kodolmateriāli netiks nodoti nepilnvarotām personām vai arī personām , kas atrodas ārpus to pārraudzības jomas , ja vien par to nebūs saņemta iepriekšēja rakstiska Kanādas valdības vai , attiecīgi , Kopienas atļauja .

(src)="48"> ( 2 ) Az e megállapodásban előirányzott együttműködés folytatása e cikk ( 1 ) bekezdésének alkalmazásában a Közösség által az Európai Atomenergia-közösséget ( Euratom ) létrehozó szerződésnek megfelelően kialakított biztonsági és ellenőrző rendszer , valamint a kanadai kormány által az anyagok és berendezések felhasználásának nyilvántartására kialakított intézkedések kölcsönösen megfelelő alkalmazásától függ .
(trg)="48.0"> 2 .
(trg)="48.1"> Šajā nolīgumā paredzētās sadarbības turpināšana ir atkarīga no tā , kā , ievērojot šā panta 1. punktu un abu pušu intereses , Kopiena piemēro saskaņā ar Eiropas Atomenerģijas kopienas ( Euratom ) dibināšanas līgumu izveidoto kontroles sistēmu , kā arī no tā , kā Kanādas valdība piemēro pasākumus , lai apzinātu materiālu vai aprīkojuma izmantošanu .

(src)="49.0"> ( 3 ) A Szerződő Felek között konzultációkra és látogatásokra kerül sor annak érdekében , hogy mindkét Fél meggyőződhessen arról , hogy a közösségi biztonsági és ellenőrző rendszer , valamint a kanadai kormány által az anyagok és berendezések felhasználásának nyilvántartására kialakított intézkedések e megállapodás céljaira megfelelőek és hatékonyak .
(trg)="49.0"> 3 .
(trg)="49.1"> Starp abām Līgumslēdzējām pusēm notiek konsultācijas un abpusējas vizītes , tādējādi savstarpēji nodrošinot , ka Kopienas kontroles sistēma un Kanādas valdības veiktie pasākumi , lai apzinātu materiālu un aprīkojuma izmantošanu , šā nolīguma nolūkos ir pietiekami un efektīvi .

(src)="49.1"> A Szerződő Felek a szóban forgó rendszerek megvalósítása során készek konzultációkat és tapasztalatcserét folytatni a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség rendszerével megfelelően összeegyeztethető rendszer kialakítása céljából .
(trg)="49.2"> Īstenojot šo sistēmu , Līgumslēdzējas puses ir gatavas uzsākt konsultācijas un pieredzes apmaiņu ar Starptautisko atomenerģijas aģentūru , lai izveidotu sistēmu , kas būtu atbilstīgi savietojama ar Starptautiskās atomenerģijas aģentūras sistēmu .

(src)="50"> ( 4 ) A kanadai kormány és a Közösség a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség jelentőségének elismeréseképpen időről időre konzultációkat folytat annak meghatározása érdekében , hogy vannak-e olyan , a biztonsággal és az ellenőrzéssel kapcsolatos felelősségi területek , ahol segítséget kérhetnének az ügynökségtől .
(trg)="50.0"> 4 .
(trg)="50.1"> Atzīstot Starptautiskās atomenerģijas aģentūras nozīmību , Kopiena un Kanādas valdība laiku pa laikam savstarpēji konsultējas , lai konstatētu , vai saistībā ar kontroli ir jomas , kurās būtu jālūdz Aģentūras tehniskā palīdzība .

(src)="51"> X. cikk
(trg)="51"> X pants

(src)="52"> ( 1 ) Ha a Szerződő Felek másképp nem állapodnak meg , a Szerződő Felek között e megállapodás alapján kicserélt vagy átadott mindenfajta információ ( beleértve a terveket , rajzokat és műszaki leírásokat ) és mindenfajta anyag , berendezés és eszköz alkalmazása vagy felhasználása az azt megkapó Szerződő Fél felelőssége , és a másik Szerződő Fél nem szavatolja a szóban forgó információk pontosságát vagy teljességét , illetve a szóban forgó információk , anyagok , berendezések és eszközök bármely célra vagy alkalmazásra való megfelelőségét .
(trg)="52.0"> 1 .
(trg)="52.1"> Par jebkuras informācijas piemērošanu un izmantošanu ( tostarp plāniem , rasējumiem un specifikācijām ) , kā arī par visiem materiāliem , aprīkojumu un visām ierīcēm , ar kurām saskaņā ar šo nolīgumu Līgumslēdzējas puses ir apmainījušās vai kuras tās nodevušas viena otras rīcībā , ja nav noteikts pretēji , atbild saņēmēja Līgumslēdzēja Puse , otra Līgumslēdzēja Puse negarantē šīs informācijas pareizību un pilnīgumu , kā arī to , kā šī informācija , materiāli , aprīkojums vai ierīces tiek piemērotas vai izmantotas .

(src)="53.0"> ( 2 ) A Szerződő Felek elismerik , hogy az e megállapodásban meghatározott célok megvalósításához megfelelő intézkedésekre van szükség a felelősségbiztosítással kapcsolatban .
(trg)="53.0"> 2 .
(trg)="53.1"> Līgumslēdzējas puses atzīst , ka šā nolīguma mērķu īstenošanai ir nepieciešami pasākumi civiltiesiskās atbildības jomā .

(src)="53.1"> A Szerződő Felek együttműködnek abban , hogy a lehető legrövidebb időn belül kidolgozzák és biztosítsák a felelősségbiztosítással kapcsolatos kölcsönösen kielégítő általános egyezség elfogadását .
(trg)="53.2"> Līgumslēdzējas puses sadarbojas , lai civiltiesiskās atbildības jautājumā tiktu izstrādāti abpusēji pieņemami vispārējie noteikumi un lai panāktu , ka tie pēc iespējas ātrāk tiktu pieņemti .

(src)="53.2"> Abban az esetben , ha a szóban forgó általános egyezség megkötése késik , a Szerződő Felek konzultációt folytatnak annak érdekében , hogy kölcsönösen kielégítő eseti egyezségeket kössenek egyes konkrét ügyletek elősegítésére .
(trg)="53.3"> Ja šādu vispārējo noteikumu pieņemšana kavējas , Līgumslēdzējas puses apspriežas , lai pieņemtu abpusēji pieņemamus ad hoc noteikumus , kas ļautu turpināt konkrētos darījumus .

(src)="54"> XI. cikk
(trg)="54"> XI pants

(src)="55"> ( 1 ) Az Európai Atomenergia-közösséget ( Euratom ) létrehozó , Rómában 1957. március 25-én aláírt szerződés 106. cikke arról rendelkezik , hogy azok a tagállamok , amelyek az említett szerződés hatálybalépését megelőzően harmadik országokkal megállapodásokat kötöttek a nukleáris energia területén folytatandó együttműködésről , a Bizottsággal együtt megkezdik a szóban forgó harmadik országokkal az ahhoz szükséges tárgyalásokat , hogy az említett megállapodásokból származó jogok és kötelességek lehetőség szerint a Közösségre szálljanak át .
(trg)="55.0"> 1 .
(trg)="55.1"> Romā 1957. gada 25. martā parakstītā Eiropas Atomenerģijas kopienas ( Euratom ) dibināšanas līguma 106. pants paredz , ka tām dalībvalstīm , kas pirms minētā līguma stāšanās spēkā būs noslēgušas ar trešajām valstīm nolīgumus , kas paredz sadarbību kodolenerģijas jomā , būs kopā ar Komisiju jāuzsāk nepieciešamās sarunas ar trešajām valstīm , lai tik lielā mērā , cik iespējams , panāktu , ka Kopiena pārņem no šiem nolīgumiem izrietošās tiesības un pienākumus .

(src)="56"> ( 2 ) Kanada kormánya kész ilyen tárgyalásokat kezdeni minden olyan megállapodással kapcsolatban , amelynek részes fele .
(trg)="56.0"> 2 .
(trg)="56.1"> Kanādas valdība ir gatava uzsākt šādas sarunas attiecībā uz visiem šādiem nolīgumiem , kuros tā ir viena no pusēm .

(src)="57"> XII. cikk
(trg)="57"> XII pants

(src)="58"> A Szerződő Felek újólag megerősítik , hogy közös érdekük fűződik az atomenergia békés felhasználásának a Nemzetközi Atomenergia-ügynökségen keresztül történő elősegítéséhez , és arra törekszenek , hogy az együttműködésükből származó eredmények az említett ügynökség és tagállamai hasznára váljanak .
(trg)="58"> Līgumslēdzējas puses atkārtoti apstiprina savu kopīgo ieinteresētību veicināt atomenerģijas izmantošanu miermīlīgiem mērķiem , izmantojot Starptautiskās atomenerģijas aģentūras starpniecību , un uzskata , ka šai aģentūrai un tās locekļiem to sadarbības rezultāti nāktu par labu .

(src)="59"> XIII. cikk
(trg)="59"> XIII pants

(src)="60"> ( 1 ) Bármelyik Szerződő Fél kérésére a Szerződő Felek képviselői időről időre összeülnek , hogy konzultáljanak egymással az e megállapodás alkalmazásából eredő kérdésekről , felügyeljék annak működését és megvitassák az e megállapodásban előírt együttműködési intézkedéseket kiegészítő esetleges további intézkedéseket .
(trg)="60.0"> 1 .
(trg)="60.1"> Pēc vienas vai otras Līgumslēdzējas puses lūguma laiku pa laikam notiek pušu pārstāvju tikšanās , lai apspriestos par problēmām , kas izriet no šā nolīguma piemērošanas , lai pārraudzītu nolīguma darbību un lai izvērtētu citus sadarbības pasākumus , kas ieviesti papildus šajā nolīgumā paredzētajiem pasākumiem .

(src)="61"> ( 2 ) A Szerződő Felek a II. cikkben említett együttes programban való részvételre kölcsönös megegyezéssel más országokat is meghívhatnak .
(trg)="61.0"> 2 .
(trg)="61.1"> Līgumslēdzējas puses , savstarpēji vienojoties , var aicināt citas valstis pievienoties II pantā minētajai kopīgajai programmai .

(src)="62"> XIV. cikk
(trg)="62"> XIV pants

(src)="63"> Ennek a megállapodásnak az alkalmazásában , az abban szereplő ettől eltérő meghatározásokat kivéve
(trg)="63"> Šajā nolīgumā un līdz turpmākiem precizējumiem :

(src)="64"> a ) " Szerződő Felek " : egyfelől Kanada kormánya és az e cikk b ) bekezdésében meghatározott kanadai állami vállalatok , másfelől az Európai Atomenergia-közösség ( Euratom ) ;
(trg)="64"> a ) " Līgumslēdzējas puses " ir Eiropas Atomenerģijas kopiena ( Euratom ) , no vienas puses , un Kanādas valdība un Kanādas valsts uzņēmumi , kas noteikti šā panta b ) punktā , no otras puses ;

(src)="65"> b ) " kanadai állami vállalatok " : az Atomic Energy of Canada Limited és az Eldorado Mining and Refining Limited vállalatok , valamint a Szerződő Felek által megállapodott , a kanadai kormány joghatósága alá tartozó más vállalatok ;
(trg)="65"> b ) " Kanādas valsts uzņēmumi " ir " Atomic Energy of Canada Limited " un " Eldorado Mining and Refining Limited " , un visi pārējie uzņēmumi , kas atrodas Kanādas valdības jurisdikcijā un par kurām Līgumslēdzējas puses vienojas ;

(src)="66"> c ) " személy " : természetes személy , cég , vállalat , társaság , személyegyesítő társaságok , társulások , kormányzati ügynökségek vagy állami vállalatok és más , magán- vagy állami tulajdonban lévő jogi személyek ; a " személy " kifejezésbe mindazonáltal az e cikk a ) bekezdésében meghatározott Szerződő Felek nem tartoznak bele ;
(trg)="66"> c ) " personas " ir visas fiziskās personas , sabiedrības ( uzņēmējsabiedrības , personālsabiedrības ) , apvienības , valsts iestādes vai uzņēmumi un citas juridiskas personas vai privātpersonas , bet nav Līgumslēdzējas puses , kas definētas šā panta a ) punktā ;

(src)="67"> d ) " berendezések " : az atomenergetikai beruházásokban történő felhasználásra különösen alkalmas gépek vagy berendezések , illetve azok jelentősebb alkatrészei ;
(trg)="67"> d ) " aprīkojums " ir mašīnu vai iekārtu galvenās daļas vai sastāvdaļas , kas ir īpaši piemērotas izmantošanai ar atomenerģiju saistītos projektos ;

(src)="68"> e ) " anyagok " : alapanyagok , különleges nukleáris anyagok , nehézvíz , nukleáris minőségű grafit és minden más olyan anyag , amelyek jellegüknél vagy tisztaságuknál fogva különösen alkalmasak a nukleáris reaktorokban történő felhasználásra ;
(trg)="68"> e ) " materiāli " ir visi izejmateriāli , īpašie kodolmateriāli , smagais ūdens , reaktora grafīts , kā arī jebkura cita viela , kas savu īpašību vai tīrības dēļ ir īpaši piemērota izmantošanai kodolreaktoros ;

(src)="69"> f ) " alapanyagok " : a természetben előforduló izotópok keverékét tartalmazó urán ; a 235-ös izotópban szegényített urán ; a tórium ; a fenti anyagok bármelyike fém , ötvözet , vegyület vagy koncentrátum formájában ; a fenti anyagok bármelyikét a Szerződő Felek által együttesen megállapított koncentrációban tartalmazó minden más anyag ; valamint a Szerződő Felek által együttesen megállapított minden más anyag ;
(trg)="69"> f ) " izejmateriāls " ir urāns , kas sastāv no dabā sastopamu izotopu maisījuma ; ar 235. izotopu noplicināts urāns ; torijs ; visas iepriekš minētās vielas metāla , sakausējumu , ķīmisku savienojumu vai koncentrātu formā ; jebkurš cits materiāls , kas sastāv no vienas vai vairākām iepriekšminētām vielām ar tādu koncentrācijas pakāpi , par kuru ir vienojušās Līgumslēdzējas puses , un jebkurš cits materiāls , kuru Līgumslēdzējas puses uzskata par izejmateriālu ;

(src)="70"> g ) " különleges nukleáris anyag " : a plutónium ; az urán-233 ; az urán-235 ; a 233-as vagy 235-ös izotópokban dúsított urán ; a fenti anyagok bármelyikét tartalmazó minden más anyag ; valamint a Szerződő Felek által együttesen megállapított minden más anyag ; a " különleges nukleáris anyag " kifejezésbe mindazonáltal nem tartoznak bele az " alapanyagok " ;
(trg)="70"> g ) " īpašais kodolmateriāls " ir plutonijs ; urāns-233 ; urāns-235 ; ar 233. un 235. izotopu bagātināts urāns ; ikviena viela , kas sastāv no vienas vai vairākām iepriekšminētajām vielām , un jebkura cita viela , kuru Līgumslēdzējas puses uzskata par īpašu kodolmateriālu ; katrā gadījumā , termins " īpašais kodolmateriāls " neattiecas uz " izejmateriāliem " ;

(src)="71"> h ) " származó " : egy vagy több , nem feltétlenül közvetlenül egymást követő eljárásból származó ;
(trg)="71"> h ) " iegūts " ir tāds , kas iegūts vienas vai vairāku operāciju rezultātā , neatkarīgi no tā , vai šīs operācijas ir bijušas secīgas vai ne ;

(src)="72"> i ) " a Közösségen belül " : azon területeken , amelyekre az Európai Atomenergia-közösséget ( Euratom ) létrehozó szerződést kell alkalmazni .
(trg)="72"> i ) termins " Kopienā " nozīmē tās teritorijas , kurās piemēro vai kurās tiks piemērots Eiropas Atomenerģijas kopienas ( Euratom ) dibināšanas līgums .

(src)="73"> XV. cikk
(trg)="73"> XV pants

(src)="74"> ( 1 ) Ezt a megállapodást a kanadai kormány és a Közösség között ebből a célból lebonyolított jegyzékváltással kell hatályba léptetni [ 1 ] .
(trg)="74.0"> 1 .
(trg)="74.1"> Šis nolīgums stājas spēkā , Kopienai un Kanādas valdībai attiecīgi apmainoties ar notām [ 1 ] .

(src)="75"> ( 2 ) Ez a megállapodás tíz évig marad hatályban , azt követően pedig , azt az esetet kivéve , ha az említett tízéves időszak leteltét megelőzően legalább hat hónappal valamelyik Fél a megállapodás felmondásáról szóló értesítést adott át , azt az időpontot követő hat hónap elteltével szűnik meg , amikor a kanadai kormány vagy a Közösség a megállapodás felmondásáról szóló értesítést átadta .
(trg)="75.0"> 2 .
(trg)="75.1"> Nolīgums paliek spēkā desmit gadus un pēc tam - līdz brīdim , kad beidzas termiņš sešu mēnešu brīdinājumam , ko šajā sakarā ir izteikusi Kopiena vai Kanādas valdība , ja vien šis brīdinājums nav izteikts sešus mēnešus pirms iepriekš minētā desmit gadu laika posma beigām .

(src)="76"> Fentiek hiteléül a Kanada kormánya , illetve a Bizottság által erre hivatalosan meghatalmazott alulírottak ezt a megállapodást kézjegyükkel és pecsétjükkel látták el .
(trg)="76"> TO APLIECINOT , Komisijas un Kanādas valdības attiecīgi pilnvarotas personas ir parakstījušas šo nolīgumu un to apzīmogojušas .
(trg)="77"> Briselē 1959. gada 6. oktobrī , vācu , angļu , franču , itāļu un holandiešu valodā ; visi pieci teksti ir vienlīdz autentiski .
(trg)="78"> Eiropas Atomenerģijas kopienas ( Euratom ) vārdā —
(trg)="79"> E. Hirsch
(trg)="80"> E. Medi
(trg)="81"> P. De Grotte
(trg)="82"> H Krekeler
(trg)="83"> E. M J. A. Sassen
(trg)="84"> Kanādas valdības vārdā —
(trg)="85"> S. D. Pierce
(trg)="86"> [ 1 ] Stājies spēkā 1959. gada 18. novembrī .
(trg)="87"> --------------------------------------------------

# hu/1959/jrc21959A1006_02-hu.xml.gz
# lv/1959/jrc21959A1006_02-lv.xml.gz


(src)="2"> Levélváltás Kanada kormánya és az Európai Atomenergia-közösség ( Euratom ) között
(trg)="2"> Vēstuļu Apmaiņa Starp Kanādas Valdību Un Eiropas Atomenerģijas Kopienu ( EURATOM )

(src)="3"> 1. levél
(trg)="3"> Nr. 1

(src)="4"> S. D. Pierce úr E. Hirsch úrnak
(trg)="4"> S. D. Pīrsa kungs E. Hirša kungam

(src)="5"> Brüsszel , 1959. október 6 .
(trg)="5"> Briselē , 1959. gada 6. oktobrī

(src)="6"> Elnök Úr !
(trg)="6"> Priekšsēdētāja kungs !

(src)="7"> Megtiszteltetés számomra , hogy utalhatok a mai napon Kanada kormánya és az Európai Atomenergia-közösség ( Euratom ) között az atomenergia békés felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló megállapodásra és különösen annak a továbbexportálással foglalkozó IX. cikke ( 1 ) bekezdésére .
(trg)="7"> Man ir gods atsaukties uz Sadarbības nolīgumu , kas šodien parakstīts starp Kanādas valdību un Eiropas Atomenerģijas kopienu ( Euratom ) , par mierīgu atomenerģijas izmantošanu , un jo īpaši IX panta 1. punktu par atpakaļizvešanu .

(src)="8"> Értelmezésünk szerint a szóban forgó bekezdésben említett írásos hozzájárulás annak a függvénye , hogy a szóban forgó továbbexportálást a biztosítékok kölcsönösen kielégítő rendszere szabályozza .
(trg)="8"> Saprotams , ka minētajā pantā paredzētā rakstveida atļauja ir atkarīga no tā , vai uz atpakaļizvešanu attiecas kontroles sistēma , kas atbilst abu pušu prasībām .

(src)="9"> Azt reméljük , hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség és a létrehozandó Európai Nukleáris Energia Ügynökség ellenőrző rendszerei megfelelőnek bizonyulnak majd ebben a tekintetben .
(trg)="9"> Ceram , ka Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras un Eiropas Kodolenerģijas aģentūras kontroles sistēmu darbība pēc to ieviešanas šajā jomā būs apmierinoša .

(src)="10"> Fogadja , stb .
(trg)="10"> Ar visdziļākajiem cieņas apliecinājumiem ,

(src)="11"> S. D. Pierce
(trg)="11"> S. D. Pierce

(src)="12"> nagykövet
(trg)="12"> vēstnieks

(src)="13"> 2. levél
(trg)="13"> Nr. 2

(src)="14"> E. Hirsch úr S. D. Pierce úrnak
(trg)="14"> E. Hirša kungs S. D. Pīrsa kungam

(src)="15"> Brüsszel , 1959. október 6 .
(trg)="15"> Briselē , 1959. gada 6. oktobrī

(src)="16"> Nagykövet Úr !
(trg)="16"> Vēstnieka kungs !

(src)="17"> Megtiszteltetés számomra , hogy igazolhatom Nagykövet Úr mai levelének kézhezvételét , amely a következőképpen szól :
(trg)="17"> Man ir gods apliecināt , ka esmu saņēmis Jūsu ekselences vēstuli ar šodienas datumu un tās teksts ir šāds :

(src)="18"> " Elnök Úr !
(trg)="18"> " Priekšsēdētāja kungs !

(src)="19"> Megtiszteltetés számomra , hogy utalhatok a mai napon Kanada kormánya és az Európai Atomenergia-közösség ( Euratom ) között az atomenergia békés felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló megállapodásra és különösen annak a továbbexportálással foglalkozó IX. cikke ( 1 ) bekezdésére .
(trg)="19"> Man ir gods atsaukties uz Sadarbības nolīgumu , kas šodien parakstīts starp Kanādas valdību un Eiropas Atomenerģijas kopienu ( Euratom ) , par mierīgu atomenerģijas izmantošanu , un jo īpaši IX panta 1. punktu par atpakaļizvešanu .

(src)="20"> Értelmezésünk szerint a szóban forgó bekezdésben említett írásos hozzájárulás annak a függvénye , hogy a szóban forgó továbbexportálást a biztosítékok kölcsönösen kielégítő rendszere szabályozza .
(trg)="20"> Saprotams , ka minētajā pantā paredzētā rakstveida atļauja ir atkarīga no tā , vai uz atpakaļizvešanu attiecas kontroles sistēma , kas atbilst abu pušu prasībām .

(src)="21"> Azt reméljük , hogy a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség és a létrehozandó Európai Nukleáris Energia Ügynökség ellenőrző rendszerei megfelelőnek bizonyulnak majd ebben a tekintetben .
(trg)="21"> Ceram , ka Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras un Eiropas Kodolenerģijas aģentūras kontroles sistēmu darbība pēc to ieviešanas šajā jomā būs apmierinoša .

(src)="22"> Fogadja , stb . "
(trg)="22"> Ar visdziļākajiem cieņas apliecinājumiem . "

(src)="23"> Megtiszteltetés számomra , hogy megerősíthetem , hogy a fenti értelmezést az Euratom Bizottsága is osztja .
(trg)="23"> Man ir tas gods Jums apliecināt , ka Euratom Komisija uzskata tieši tāpat .